scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'బావే నమ్మించి మోసం చేశాడు..!'

'మన దేశంలో మహిళల భద్రత కోసం ఎన్ని చట్టాలు రూపొందించినా లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొనే అమ్మాయిల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ బాధితుల్లో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండడం చింతించాల్సిన విషయం. అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే.. అసలు తాము వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు కూడా ఆ చిన్న వయసులో కొందరికి తెలియకపోవడం! ఫలితంగా పురుషుల్లో ఎవరిని నమ్మాలన్నా మనసులో భయం గూడుకట్టుకొని పోతోంది. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచే బయటపడిన ఓ అమ్మాయి యుక్తవయసుకు వచ్చిన తర్వాత మరొక అబ్బాయిని నమ్మింది. గాఢంగా ప్రేమించింది.. కానీ అతడు కూడా ఆమెను వంచించాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏం చేసింది? ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది? మొదలైన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం తెలియాలంటే ఆమె మనసు పలికే హృదయరాగం వినాల్సిందే..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

ÆŸ±çx-šËÂúq©ð ‚¬Ç-ÂË-ª½-ºÇ©Õ Oêª..

These girls are future star athletes of India

ŠœË¬Ç ªÃ•-ŸµÄE ¦µ¼Õ«-¯ä-¬Áyªý ‚®Ï§ŒÖ ÆŸ±çx-šËÂúq ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-XýÂ¹× „äC-¹’à EL-*¢C. ÅŒ«Õ ÅŒ«Õ N¦µÇ-’éðx ÆŸ±çx-{x¢Åà X¾ÅŒ-ÂÃ-©ÊÕ ²ÄCµ¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ÊÕ„Ãy-¯ä¯Ã ÆÊo KA©ð ¤òªÃ-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. «ÕÊŸä¬Á ÆŸ±çx{Õx å®jÅŒ¢ ‡«y-JÂÌ B®Ï-¤ò-«Õ¯ä KA©ð X¾ÅŒ-ÂÃ-©ÊÕ ²ÄCµ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. «áÈu¢’à “ÂÌœÄ-ÂÃ-J-ºÕ©Õ ¬ÁÂËh-«¢-ÍŒÊ ©ä¹עœÄ “¬ÁNÕ¢* X¾ÅŒ-ÂÃ-©ÊÕ ŠœË®Ï X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. X¾ÅŒ-Âé X¾šËd-¹©ð ¦µÇª½-ÅýÊÕ Æ“’¹²ÄnÊ¢©ð ¹تîa-¦ã-šÇdª½Õ. ƒ©Ç X¾ÅŒ-ÂÃ©Õ ²ÄCµ¢-*Ê „ÃJ©ð ÍéÇ-«Õ¢C ¨ ²ÄnªáÂË Í䪽Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢-Íê½Õ. «Õ骯îo ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ-¯Ãoª½Õ. „ÃJ©ð Âí¢Ÿ¿J ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-Âí¢ŸÄ¢..
athelticsashakiranaalughgh650-2.jpg

¹ØM ¹ØŌժ½Õ ®¾yª½g¢ é’L-*¢C..
‚®Ï§ŒÖ ÆŸ±çx-šËÂúq ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð 400 OÕ. X¾ª½Õ-’¹Õ©ð X¾®ÏœË X¾ÅŒ-ÂÃEo Æ¢Ÿ¿Õ-Âí¢C Eª½t©. 52.01 å®Â¹-Êx©ð ©Â~ÃuEo Í䪽ÕÂíE X¾ÅŒ-ÂÃEo Ÿ¿Âˈ¢-ÍŒÕ-Âí¢C. £¾ÇJ-§ŒÖ-ºÇÂ¹× Íç¢CÊ Eª½t© «u«-²Ä§ŒÕ ¹×{Õ¢-¦¢©ð •Et¢-*¢C. ‚„çÕ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©-¹×Êo \œ¿Õ-’¹Õª½Õ ®¾¢ÅÃ-Ê¢©ð ‚„çÕ ŠÂ¹ª½Õ. X¾ª½Õ-’¹Õ© ªÃºË XÔšÌ- …-†¾ÊÕ ‚Ÿ¿-ª½z¢’à B®¾Õ-ÂíE ‚„çÕ X¾ª½Õ’¹Õ “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C. ’¹ÅŒ ‚êª-@ÁÙx’à Nèä¢-Ÿ¿-ªý-®Ï¢’û Ÿ¿’¹_ª½ X¾ª½Õ-’¹Õ©ð P¹~º B®¾Õ-Âí¢-šð¢C. 2016©ð •J-TÊ J§çÖ ŠL¢-XÏ-Âúq©ð ¤Ä©ï_-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× å®jÅŒ¢ ‚„çÕ Æª½|ÅŒ ²ÄCµ¢-*¢C. ÂÃF £ÔÇšüq-©ð¯ä „çÊÕ-C-ª½-’ÃLq «*a¢C. ’¹ÅŒ¢©ð Eª½t© “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÊÕ ÍŒÖ®ÏÊ XÔšÌ …†¾ å®jÅŒ¢ ÆŸ±çx-šË-Âúq©ð ‚„çÕÂ¹× «Õ¢* ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh …¢{Õ¢-Ÿ¿¯ä ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖEo «u¹h¢ Íä¬Çª½Õ.athelticsashakiranaalughgh6.jpg
êªX¾šË ®¾¢ÍŒ-©Ê¢ ¨ ¹ØM© Gœ¿f..
ꪽ@ÁÂ¹× Íç¢CÊ XÏ.§Œá. *“ÅŒ ‚®Ï§ŒÖ ÆŸ±çx-šËÂúq ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð 1500OÕ. X¾ª½Õ’¹Õ N¦µÇ-’¹¢©ð ¦¢’ê½Õ X¾ÅŒ-ÂÃEo ²ÄCµ¢-*¢C. ¤Äª¸½-¬Ç© ²Änªá ÊÕ¢Íä ÆŸ±çx-šü’à ªÃºË¢-ÍŒœ¿¢ „ç៿©Õ åXšËd¢C. ªÃ†ÔZ§ŒÕ, èÇB§ŒÕ, ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ ²Änªá ¤Äª¸½-¬Ç© ¤òšÌ©ðx ‡¯îo X¾ÅŒ-ÂÃ©Õ é’©Õ-ÍŒÕ-Âí¢C. ÅÃèÇ’Ã ÆŸ±çx-šËÂúq ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ‚„çÕ é’©Õ-ÍŒÕ-ÂíÊo X¾ÅŒÂ¹¢Åî 1500OÕ. X¾ª½Õ-’¹Õ©ð ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh ‚¬Ç-ÂË-ª½-º¢’à «ÖJ¢C. ꪽ@Á©ðE ¤Ä©-¹ˆœþ >©Çx-©ðE «á¢Ÿ¿Öªý Ưä *Êo-X¾-{dº¢ ‚„çÕ ®¾y®¾n©¢. …Eo-¹%-†¾g¯þ, «®¾¢ÅŒÂ¹×«ÖJ ‚„çÕ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ. OJ-Ÿ¿lª½Ö «u«-²Ä§ŒÕ ¹ØM©ä. OJÂË Â¹LTÊ Ê©Õ-’¹Õª½Õ ®¾¢ÅÃ-Ê¢©ð «âœî Æ«Ötªá *“ÅŒ. ÅŒÊ «ÜJ-©ðE ¤Äª¸½-¬Ç-©-©ð¯ä ÍŒŸ¿Õ-«Û-Âí¢C. ꪽ-@Áê Íç¢CÊ ÆŸ±çx{Õx XÔšÌ …†¾, å†jF N©q¯þ, Æ¢W èÇJb ²ÄCµ¢-*Ê N•-§ŒÖ© ’¹ÕJ¢* N¢{Ö åXJ-TÊ *“ÅŒ ÅÃÊÕ Â¹ØœÄ Æ©Çê’ «ÖªÃ-©-ÊÕ-Âí¢C. ‚„çÕ©ð ®¾£¾Ç-•¢’à ŸÄT …Êo “X¾A-¦µ¼ÊÕ ÅÃÊÕ ÍŒŸ¿Õ-«Û-Âí¯ä ®¾Öˆ©ðx XÔϨ-šÌ’à X¾E-Íäæ® ‡¯þ-‡®ý ®Ï>¯þ ’¹ÕJh¢* “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-Íê½Õ. D¢Åî ‚„çÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ ¬ëjL©ð ªÃºË-²òh¢C. 2013©ð •J-TÊ ‚®Ï§ŒÖ “šÇÂú Æ¢œþ X¶Ô©üf ¤òšÌ©ðx «âœ¿Õ ®¾yª½g-X¾-ÅŒ-ÂÃ©Õ ²ÄCµ¢-*¢C. „çáÊošË «ª½Â¹× èÇB§ŒÕ, ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ ²Änªá ¤Äª¸½-¬Ç© “ÂÌœ¿©ðx ÅŒÊ-ŸçjÊ ¬ëjL©ð ªÃºË¢-*Ê ‚„çÕÂ¹× êª½@Á, …ÅŒh-ª½-“X¾-Ÿä¬ü ªÃ†¾Z “X¾¦µ¼Õ-ÅÃy© ÊÕ¢* 骢œ¿Õ ¯Ã¯î Âê½Õx ¦£¾Ý-«Õ-A’à ƢŸÄªá. ƒX¾Ûpœ¿Õ “X¾X¾¢ÍŒ ÆŸ±çx-šËÂúq ÍŒJ-“ÅŒ©ð ÅŒÊ-ŸçjÊ «á“Ÿ¿ „ä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾Êo-Ÿ¿l´-«Õ-«Û-Åî¢C.athelticsashakiranaalughgh650-1.jpg
…†¾ BJa-C-ClÊ >²Äo..
…†¾ ®¾Öˆ©ü ‚X¶ý ÆŸ±çx-šËÂúq.. «ÕšËd©ð «ÖºË-ÂÃu-©ÊÕ „çLÂË B®Ï „ÃJ X¾ª½Õ-’¹ÕÂË «ÕJ¢ÅŒ „ä’ÃEo Æ¢C¢Íä P¹~º ®¾¢®¾n ƒC. DEo ŠÂ¹-X¾pšË ͵âXÏ-§ŒÕ¯þ XÔšÌ …†¾ Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ‚„çÕ P¹~-º©ð ‚J-ÅäJÊ >²Äo «ÖŸ±¿Öu ‚®Ï§ŒÖ ÆŸ±çxšËÂúq ¤òšÌ©ðx 400OÕ. X¾ª½Õ’¹Õ N¦µÇ-’¹¢©ð Â⮾u¢ Æ¢Ÿ¿Õ-Âí¢C. 53.31 å®Â¹Êx «u«-Cµ©ð ©Â~ÃuEo Í䪽ÕÂí¢C X¾Ÿçl-E-NÕ-Ÿä@Áx >²Äo. 2011©ð ‚„çÕ©ðE ¯çjX¾ÛºÇuEo, ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð JÂÃ-ª½Õf-©ÊÕ ®¾%†Ïd¢Íä ®¾ÅÃhÊÕ ’¹ÕJh¢* P¹~º ƒ«yœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ …†¾. ‚„çÕ Ê«Õt-ÂÃEo E©-¦ã-œ¿ÕÅŒÖ.. >²Äo ‡¯îo X¾ÅŒ-ÂÃ-©ÊÕ ²ÄCµ-²òh¢C. «uÂËh-’¹ÅŒ N¦µÇ-’¹¢-©ð¯ä Âß¿Õ.. J©ä-©ðÊÖ ÅŒÊ ®¾ÅÃh ÍÃ{Õ-Åî¢C. ’¹Åä-œÄC •J-TÊ J§çÖ ŠL¢-XÏ-Âúq©ð 4$400OÕ. J©ä©ð å®jÅŒ¢ ‚„çÕ ¤Ä©ï_¢C.athelticsashakiranaalughgh650-5.jpg
‚{¢-ÂÃ©Õ ‡Ÿ¿Õ-éªj¯Ã ’¹Õ¢œç Ÿµçjª½u¢Åî..
ŠœË-¬Ç-©ðE èÇèü-X¾Üªý >©Çx-©ðE ’î¤Ä-©ü-X¾Üªý “’ëբ©ð •Et¢-*¢C Ÿ¿ÕuA. ÅŒ¢“œË ÍŒ“¹-Ÿµ¿ªý ÍŒ¢Ÿþ, Æ«Õt ƹװ ÍŒ¢Ÿþ. OJC Eª½Õ-æXŸ¿ Íä¯äÅŒ ¹×{Õ¢¦¢. éªÂÈ-œË-Åä-’ÃE œíÂÈ-œ¿E ¹×{Õ¢¦¢ OJC. OJÂË ‚ª½Õ-’¹Õª½Õ Æ«Öt-ªá©Õ, ƒŸ¿lª½Õ ƦÇs-ªá©Õ ®¾¢ÅÃÊ¢. Ÿ¿ÕuAÂË X¾Ÿä@ÁÙx «Íäa-®¾-JÂË ‚„çÕ Æ¹ˆ ®¾ª½-®¾yA èÇB§ŒÕ²Änªá©ð ÆŸ±çx-šü’à ªÃºË-²òh¢C. ‚„çÕ “¤ÄÂÌd®ý Í䧌Õ-œÄEÂË „ç@ÁÙ-Ōբ˜ä ®¾ª½-ŸÄ’à Ÿ¿ÕuA Â¹ØœÄ „ç¢˜ä „ç@ìxC. Æ©Ç X¾ª½Õ-’¹ÕåXj ƒ†¾d¢ åX¢ÍŒÕ-Âí¢C. \œî ÅŒª½-’¹-A©ð ²òpªýdq ®¾Öˆ©ü©ð ÍäJ¢C. ‚{ OÕŸ¿ ‡Â¹×ˆ« Ÿ¿%†Ïd åX{d-œ¿¢Åî X¾Ÿî ÅŒª½’¹A åX¶ªá-©-ªáu¢C Ÿ¿ÕuA. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¤Äå®jÊX¾p-šËÂÌ åXj ÍŒŸ¿Õ-«Û©Õ ÍŒC„ä Æ«-ÂìÁ¢ ªÃ©äŸ¿Õ. D¢Åî ‚{åXj X¾ÜJh’à “¬ÁŸ¿l´ åXšËd¢C. 100OÕ., 200OÕ. X¾ª½Õ-’¹Õ©ð èÇB§ŒÕ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ’à EL-*¢C. 2013©ð ‰\-\-‡X¶ý Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê Æ¢ÅŒ-ªÃb-B§ŒÕ ²Änªá ¤òšÌ©ðx åX¶jÊ-©üÂ¹× Í䪽Õ-ÂíE ‚ X¶¾ÕÊÅŒ Ÿ¿Âˈ¢-ÍŒÕ-ÂíÊo ÅíL ¦µÇª½-B§ŒÕ “®Ïp¢{-ªý’à ’¹ÕJh¢X¾Û ¤ñ¢C¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ Åçj„Ã-¯þ©ð •J-TÊ ‚®Ï§ŒÖ WE-§ŒÕªý ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXý ¤òšÌ©ðx 100OÕ, 200OÕ. X¾ª½Õ-’¹Õ©ð 骢œ¿Õ ¦¢’ê½Õ X¾ÅŒ-ÂÃ©Õ ²ÄCµ¢-*¢C. ÆŸä «ÜX¾Û©ð 2014©ð •Jê’ ÂëÕ-¯çy©üh ¤òšÌ©Â¹× ®ÏŸ¿l´¢ Â뜿¢ „ç៿-©Õ-åX-šËd¢C. ƪáÅä ‚„çÕ©ð X¾Ûª½Õ†¾ £¾ÉªîtÊÕx ‡Â¹×ˆ-«’à …¯Ão-§ŒÕ¯ä Âê½-º¢Åî ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ ÆŸ±çx-šËÂúq ®¾«ÖÈu Ÿ¿ÕuAåXj E憟µ¿¢ NCµ¢-*¢C. ŸÄEåXj ¯Ãu§ŒÕ-¤ò-ªÃ{¢ Íä®Ï ÅŒÊåXj „ä®ÏÊ Eæ†-ŸµÄEo ‡Åäh-æ®©Ç Íä®Ï¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ «ÕSx “šÇÂú©ð Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-šËdÊ Ÿ¿ÕuA ÅŒÊ ®¾ÅÃhÊÕ ÍÃ{Õ-Åî¢C. ’¹Åä-œÄC •J-TÊ ŠL¢-XÏÂúq ¤òšÌ©ðx å®jÅŒ¢ ‚„çÕ ¤Ä©ï_¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¦µ¼Õ«-¯ä-¬Áy-ªý©ð •ª½Õ’¹Õ-ÅîÊo ‚®Ï§ŒÖ ÆŸ±çx-šËÂúq ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð «Õ£ÏÇ-@Á© 100OÕ. X¾ª½Õ’¹Õ ¤òšÌ©ð ®¾yª½g X¾ÅŒ-ÂÃEo ²ÄCµ¢-ÍÃ-©¯ä ©Â¹~u¢Åî ¦J-©ðÂË CT¢C Ÿ¿ÕuA. ÂÃF 11.52 å®Â¹-ÊxÅî ꪮ¾Õ X¾ÜJh Íä®Ï Â⮾u¢Åî ®¾J-åX-{Õd-Âî-„ÃLq «*a¢C. ƪáÅä ‚„çÕåXj NCµ¢-*Ê Eæ†-ŸµÄEo «Õªî-²ÄJ X¾ÛÊ-ª½Õ-Ÿ¿l´-J¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Æ¢ÅŒ-ªÃb-B§ŒÕ ÆŸ±çx-šËÂúq ®¾«ÖÈu ¤Ä«Û©Õ ¹Ÿ¿Õ-X¾Û-ÅŒÕÊo ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ‚„çÕ éÂK-ªýåXj FL-F-œ¿©Õ ¹«át-Âí-¯Ãoªá.athelticsashakiranaalughgh650-3.jpg
¦µ¼ª½h P¹~-º©ð ‚J-ÅäJ..
‚®Ï§ŒÖ ÆŸ±çx-šËÂúq ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ³Äšü-X¾Ûšü Æ¢¬Á¢©ð ¦µÇª½-ÅýÂ¹× ÅíL X¾ÅŒ-ÂÃEo Æ¢C¢-*¢C «Õ¯þ-“XÔÅý Âõªý. ’¹Õ¢œ¿ÕÊÕ 18.28 OÕ{ª½x Ÿ¿Öª½¢ N®ÏJ «Õ£ÏÇ-@Á© ³Äšü-X¾Û-šü©ð ®¾yªÃgEo Æ¢Ÿ¿Õ-Âí¢C «Õ¯þ-“XÔÅý. ƒC ‚„çÕ éÂK-ªý©ð¯ä ÆÅŒÕu-ÅŒh«Õ¢. X¾¢èÇ-¦üÂË Íç¢CÊ ‚„çÕ ÅŒÊ ¦µ¼ª½h ¹ª½-„þÕ->Åý ®Ï¢’û P¹~-º©ð ‚J-Åä-J¢C. ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÅî ©¢œ¿-¯þ©ð •Jê’ “X¾X¾¢ÍŒ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ¤Ä©ï_¯ä Æ«-ÂÃ-¬ÇEo Ÿ¿Âˈ¢-ÍŒÕ-Âí¢C. ‚„çÕ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ éªj©äy©ð …Ÿîu-T-E’à ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Õ Eª½y-Jh-²òh¢C. 2010©ð ÂëÕ-¯çy©üh ¤òšÌ©ðx ¤Ä©ï_Êo ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ÅŒÊÂ¹× ÂîÍý’à «u«-£¾Ç-J-²òhÊo ¹ª½-„þÕ->-ÅýÊÕ N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-ÂíE ‹ ¤ÄX¾Â¹× •Êt-E-*a¢C. D¢Åî «âœä@Áx ¤Ä{Õ “ÂÌœ¿© ÊÕ¢* NªÃ«Õ¢ B®¾Õ-Âí¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ «ÕSx ÅŒÊ éÂK-ªýÊÕ ÂíÊ-²Ä-T¢-*Ê «Õ¯þ-“XÔÅý ®¾¢ÍŒ-©Ê ²Änªá©ð N•§ŒÖ©Õ ²ÄCµ¢-ÍŒœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šËd¢C. 2015©ð •J-TÊ 55« èÇB§ŒÕ ‹åX¯þ ÆŸ±çx-šË-Âúq©ð ¤Ä©ï_E 18 \@ÁÙx’à ‡«ª½Ö Í䪽Õ-Âî-©ä-¹-¤ò-ÅŒÕÊo JÂÃ-ª½ÕfÊÕ ¦Ÿ¿l©Õ ÂíšËd ®¾J-ÂíÅŒh JÂÃ-ª½ÕfÊÕ ¯ç©-Âí-Lp¢C. ‚®Ï§ŒÖ ÆŸ±çx-šËÂúq ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ¦¢’ê½Õ X¾ÅŒÂ¹¢ é’L-*Ê …ÅÃq-£¾Ç¢Åî “X¾X¾¢ÍŒ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ðÊÖ X¾ÅŒ-ÂÃEo ²ÄCµ¢-ÍÃ-©¯ä ©Â¹~u¢Åî «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹Õ-Åî¢C.athelticsashakiranaalughgh650.jpg
¨ ÆŸ±çxšü ‰\-‡®ý Æ«Û-Ōբ-Ÿ¿{..!
«Õ£ÏÇ-@Á© ‰Ÿ¿Õ-„ä© OÕ. X¾ª½Õ-’¹Õ©ð «Õ£¾É-ªÃ-†¾ZÂ¹× Íç¢CÊ ®¾¢°-«E èÇŸ¿„þ Â⮾u X¾ÅŒ-ÂÃEo Æ¢Ÿ¿Õ-Âí¢C. ‰Ÿî ÅŒª½-’¹A ÊÕ¢Íä X¾ª½Õ’¹Õ X¾¢Ÿä©ðx ¤Ä©ï_-Êœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*-Ê-X¾pšËÂÌ X¾Ÿ¿-Âí¢œî ÅŒª½-’¹-AÂË «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ «Ö“ÅŒ„äÕ X¾ÜJh²Änªá P¹~º B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C. ®¾¢°-«E ÅŒ¢“œË …¤ÄŸµÄu§Œáœ¿Õ Âë-œ¿¢Åî X¾ª½Õ-’¹ÕÅî ¤Ä{Õ ÍŒŸ¿Õ-«ÛÂÌ ®¾«ÖÊ “¤ÄŸµÄ-Êu-NÕ-²òh¢C. 2013©ð “¦ã>-©ü©ð •JTÊ ®¾Öˆ©ü ŠL¢-XÏ-§ŒÖœþ ¤òšÌ©ðx ¤Ä©ï_E «âœ¿Õ-„ä© OÕ. X¾ª½Õ-’¹Õ©ð ª½•-ÅÃEo Æ¢Ÿ¿Õ-Âí¢C. 2014©ð •J-TÊ ‚©ü ƒ¢œË§ŒÖ WE-§ŒÕªý ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ƒŸä N¦µÇ-’¹¢©ð èÇB§ŒÕ JÂê½ÕfÊÕ ¯ç©ÂíLp ®¾yªÃgEo Æ¢Ÿ¿Õ-Âí¢C. ªîVÂË ¯Ã©Õ-’¹_¢-{© ¤Ä{Õ ²ÄŸµ¿Ê Íäæ® ®¾¢°-«E Æ¢Åä ®¾«Õ§ŒÕ¢ ÍŒŸ¿Õ-«ÛÂÌ êšÇ-ªá-²òh¢C. ‚®Ï§ŒÖ ÆŸ±çxšËÂúq ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð Æ¢Ÿ¿Õ-ÂíÊo Â⮾u„äÕ ‚„çÕÂ¹× ÅíL ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ X¾ÅŒÂ¹¢. ®¾¢°-«E ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð ®ÏN©ü ®¾Kyå®®ý X¾K-¹~©Õ ªÃ®Ï …Ÿîu’¹¢ ²ÄCµ-²Äh-ÊE Íç¦Õ-Åî¢C.

Photos:
https://www.facebook.com/UshaSchool/
https://www.facebook.com/puchithra/
https://www.facebook.com/dutee.chand.3
https://www.facebook.com/sanjeevani.jadhav.10

women icon@teamvasundhara
things-to-do-in-twenties

women icon@teamvasundhara
threes-ways-to-lead-a-happy-life-in-telugu
women icon@teamvasundhara
amitabh-grand-daughter-navya-naveli-responds-strongly-who-trolls-her-mother

మగాళ్లూ.. అలాంటి మహిళలను చులకనగా చూడకండి!

అందాల తారలను అభిమానించే వారే కాదు... వారిపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించే వారూ చాలామందే ఉంటారు. నేరుగానే కాకుండా సోషల్‌ మీడియాలో కొంతమంది ఆకతాయిలు సెలబ్రిటీలను దూషిస్తూ ఇష్టమొచ్చిన విధంగా పోస్ట్‌లు, కామెంట్లు పెడుతుంటారు. రాజ్యాంగం కల్పించిన ‘భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ’ను అడ్డు పెట్టుకుంటూ వారి మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తిస్తుంటారు. కొంతమంది సెలబ్రిటీలు వాటిని పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తుంటే... కొంతమంది మాత్రం తమపై నెగెటివ్‌ కామెంట్లు చేసిన వారికి తగిన బుద్ధి చెప్తున్నారు. తాజాగా బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ మనవరాలు నవ్య నవేలీ నందాకు ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. ఈ సందర్భంగా తన తల్లి శ్వేతాబచ్చన్‌ గురించి చులకనగా మాట్లాడిన ఓ నెటిజన్‌కు తనదైన శైలిలో చురకలంటించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
interesting-facts-about-valentines-day-in-telugu

ఎర్ర గులాబీలనే ఎందుకిస్తారో తెలుసా?

ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకునే ప్రేమ పండగే వేలంటైన్స్ డే. ఇష్టంతో ముడిపడిన రెండు హృదయాల్లో ఒకరిపై మరొకరికి ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తీకరించడానికి ఇదో ప్రత్యేకమైన సందర్భం. ఈ క్రమంలో ప్రేమను తెలుపుకోవడంతో పాటు ఒకరికొకరు కానుకలిచ్చిపుచ్చుకోవడం కూడా మనకు తెలిసిందే. ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ అసలు ఈ వేలంటైన్స్ డే రోజున ఎర్ర గులాబీలనే ఎందుకు కానుకగా అందిస్తారు? ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా చెప్పుకునే రోమియో-జూలియట్ ఎవరు? ఇలాంటి విషయాల గురించి మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా? అయితే వేలంటైన్స్ డేకు సంబంధించిన ఇలాంటి కొన్ని ఆసక్తికర అంశాల సమాహారం మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
manasa-varanasi-from-telangana-crowned-miss-india-world-2020

సిగ్గరిగా పెరిగా.. ప్రియాంకను చూసి స్ఫూర్తి పొందా!

మన జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎవరో ఒకరిని చూసి స్ఫూర్తి పొందుతాం.. వారి ప్రేరణతోనే మనలోని బలహీనతల్ని అధిగమిస్తుంటాం. అలా అందాల తార ప్రియాంక చోప్రా స్ఫూర్తితో తనలోని బిడియాన్ని అధిగమించానని చెబుతోంది తాజాగా ‘మిస్‌ ఇండియా - 2020’గా అవతరించిన మానస వారణాసి. హైదరాబాద్‌లో పుట్టిపెరిగిన ఆమె.. తెలంగాణ తరఫున మిస్‌ ఇండియా పోటీల్లో పాల్గొని విజేతగా నిలిచింది. దీంతో ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో జరగనున్న ప్రపంచ సుందరి పోటీల్లో ఇండియా తరఫున పాల్గొననుందీ బ్యూటీ. సాధించాలన్న తపన ఉండాలే గానీ మనలోని బలహీనతల్ని అధిగమించచ్చంటోన్న ఈ అందాల తార గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
psychologist-advice-on-unusual-behavior-in-telugu

స్నేహితులు చేసే పనులు నచ్చట్లేదు.. ఏం చేయమంటారు?

నమస్తే మేడమ్‌.. నా వయసు 20 సంవత్సరాలు.. నాకు ఈ మధ్య చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపం వస్తుంది. ముఖ్యంగా స్నేహితుల మీద. వాళ్లు చేసే పనులన్నీ చిన్న పిల్లల చేష్టల్లా అనిపిస్తున్నాయి. నేనేదో పెద్దదాన్ని అయిపోయినట్టు వాళ్లు చేసే ప్రతి పని నాకు చికాకు తెప్పిస్తోంది. వాళ్లు పాటలు పాడుతుంటే వినలేకపోతున్నాను. చిన్న చిన్న విషయాలకు జోకులు వేసుకుని నవ్వుతుంటే సహించలేకపోతున్నాను. నాకు ఎవరో తెలియని వాళ్ల మీద కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది. చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న తాగొచ్చి ఇంట్లో గొడవ చేసేవాడు. అలా చూస్తూ భరిస్తూ పెరిగా. నాది సున్నిత మనస్తత్వం. ఎవరు ఏమన్నా పెద్దగా పట్టించుకునేదాన్ని కాదు. కానీ ఇప్పుడు చిన్న విషయాన్ని కూడా భరించలేకపోతున్నా. ఏ సమయంలో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నానో కూడా తెలియడం లేదు. కొద్దిసేపు సంతోషంగా ఉంటాను. అంతలోనే కోపం వచ్చేస్తుంది. సమయానికి నిద్ర రావడం లేదు. రాత్రి ఎప్పుడో రెండింటికి నిద్ర పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది ఇష్టపడేవి నాకు నచ్చడం లేదు. ఎక్కువ మంది ఇష్టపడనవి నాకు నచ్చుతున్నాయి. వాళ్లు ఎందుకు వాటిని ఇష్టపడడం లేదు? నేను ఇష్టపడి అవి బెస్ట్‌ అని నిరూపించాలనే ఒక వింత ఆలోచన నాకు వస్తుంది. అదే కొనసాగించి సమస్యల్లో పడుతున్నా. దీనికి కారణం ఏంటో చెప్పగలరా.. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు. - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-the-women-featured-in-the-forbes-india-30-under-30-list

ఫోర్బ్స్‌ మెచ్చింది.. ఆ జాబితాలో చోటిచ్చింది!

వారంతా 30 ఏళ్ల లోపు వయసు వారే. అయినా తమ వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఆయా రంగాల్లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు. తమ సృజనాత్మకతతో, శక్తి సామర్థ్యాలతో, సామాజిక దృక్పథంతో నలుగురిలో ‘ఒక్కరి’గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. వినూత్న ఆలోచనలతో పిన్న వయసులోనే ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో ముచ్చటగా 30 ఏళ్లు కూడా నిండకుండానే తమ ప్రతిభతో నలుగురికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోన్న యువకెరటాలను గుర్తించి వారికి ఏటా తమ జాబితాలో చోటు కల్పిస్తోంది ‘ఫోర్బ్స్‌ ఇండియా’. ఎప్పటిలాగే ఈ ఏడాది కూడా ‘ఫోర్బ్స్‌ ఇండియా 30 అండర్‌ 30’ పేరుతో ఓ జాబితాను విడుదల చేసిందా సంస్థ. మరి, ఈ లిస్టులో చోటు సంపాదించి నేటి యువతకు స్ఫూర్తినిస్తోన్న ఆ యువకెరటాల గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
sahiti-selected-for-jeevan-raksha-award-in-telugu

ఈ అమ్మాయిల సాహసం ఎందరికో ఆదర్శం!

నవంబర్‌ 4, 2018.. విశాఖపట్నం జిల్లా రేవు పోలవరం బీచ్‌.. సుమారు 20 మందికి పైగా స్కూల్‌ పిల్లలు ఉత్సాహంగా కేరింతలు కొడుతూ ఆటలాడుకుంటున్నారు. అంతలో ఊహించని ప్రమాదం. ఆడుకుంటున్న పిల్లల్లో ఇద్దరు సముద్రపు నీటిలో కొట్టుకుపోయారు. కాపాడండని బిగ్గరగా కేకలు పెట్టారు. దీంతో అక్కడే ఉన్న 16 ఏళ్ల బాలిక వాళ్లని చూసింది. ఒక్క ఉదుటన ఎగిసిపడుతున్న అలల్లోకి దూకింది. క్షణాల్లో చిన్నారుల దగ్గరకు చేరుకుంది. ఊపిరాడని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ ఇద్దరు పిల్లల్లో ఒకరిని తన భుజంపై, మరొకరిని గట్టిగా పట్టుకుని ఒడ్డుకు చేరుకుంది. తన ప్రాణం గురించి క్షణం ఆలోచించకుండా సముద్రపు కెరటాలకు ఎదురెళ్లి మరీ ఇద్దరు చిన్నారులను కాపాడిన ఆ అమ్మాయే విశాఖ జిల్లాకు చెందిన కలగర్ల సాహితి. ఆ సాహసమే ఈ బాలికను ప్రతిష్ఠాత్మక ‘ఉత్తమ జీవన్‌ రక్ష’ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యేలా చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
things-to-know-about-uttarakhand-one-day-chief-minister

ఈ ‘ఒక్క రోజు ముఖ్యమంత్రి’ గురించి మీకు తెలుసా?!

యాక్షన్‌ కింగ్‌ అర్జున్‌ హీరోగా, శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఒకే ఒక్కడు’ సినిమా అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఇందులో ఒక సాధారణ టీవీ జర్నలిస్ట్‌గా ఉద్యోగం చేస్తోన్న అర్జున్‌కి అనుకోకుండా ‘ఒక్క రోజు ముఖ్యమంత్రి’ గా పనిచేసే అవకాశం వస్తుంది. దీంతో ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం తాను అప్పటివరకు చేయాలనుకున్న పనులను ఒక సీఎంగా పూర్తి చేసి ప్రజల మన్ననలు అందుకుంటాడీ యాక్షన్‌ హీరో. ఇలాంటి సంఘటనలు సిల్వర్‌ స్ర్కీన్‌పైనే కాదు నిజ జీవితంలోనూ జరుగుతున్నాయి. ఈక్రమంలో హరిద్వార్‌కు చెందిన 19 ఏళ్ల సృష్టి గోస్వామి అనే యువతి ఇలాగే ఒక్క రోజు ఉత్తరాఖండ్ సీఎం కుర్చీలో కూర్చుంది. రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరై ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను సమీక్షించింది. మరి, ఆమెకు ఈ అవకాశం ఎలా వచ్చింది..? ఎవరిచ్చారు? ఎందుకిచ్చారు? మొదలైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కావాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
speaker-om-birla-daugter-anjali-reply-to-trolls-on-ias-backdoor-entry-charge

సివిల్స్ కోసం నేనెంత కష్టపడ్డానో వారికి మాత్రమే తెలుసు!

నిజం ఇంటి అరుగు దాటే లోపు అబద్ధం ఊరు దాటుతుందంటారు. కానీ సోషల్‌ మీడియా పుణ్యాన ఊరేంటి, ఏకంగా ప్రపంచాన్నే చుట్టేస్తోంది. ఇటీవల లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా కుమార్తె అంజలీ బిర్లా విషయంలో చోటు చేసుకున్న కొన్ని పరిణామాలు చూస్తే ఈ మాటలు నిజమనిపించకమానవు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఐఏఎస్‌గా ఎంపికైన ఆమె.. తండ్రి పదవిని అడ్డు పెట్టుకుని అత్యున్నత ఉద్యోగాన్ని పొందారంటూ కొంతమంది నెటిజన్లు ఆమెపై విషం చిమ్మారు. సివిల్స్‌ పరీక్ష రాయకుండానే ఉద్యోగం సంపాదించారంటూ ఆమెను ట్రోల్‌ చేస్తూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పలు విద్వేషపూరిత పోస్టులు షేర్‌ చేశారు. ఈక్రమంలో సామాజిక మాధ్యమాల సాక్షిగా తనపై జరుగుతున్న ట్రోలింగ్‌కు తనదైన రీతిలో సమాధానమిచ్చేందుకు స్వయంగా అంజలీనే రంగంలోకి దిగింది. ఈ సందర్భంగా తన యూపీఎస్సీ ర్యాంకుకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
bhawana-kanth-to-become-the-first-female-fighter-pilot-to-take-part-in-republic-day-parade

ఆ రోజు సుఖోయ్-౩౦ తో ఆకాశంలో ఆడుకుంటా!

యుద్ధమంటే ఆమెకు భయం లేదు.. శత్రువు ఏ మూల నుంచి ఎలాంటి వ్యూహాలతో వచ్చినా పసిగట్టి తిప్పికొట్టగల ఓర్పును, నేర్పును ఒంటబట్టించుకుందామె. ఈ క్రమంలోనే భారత వాయుసేనలో మహిళా యుద్ధవిమాన పైలట్‌గా చేరి ఆ అరుదైన ఘనత దక్కించుకున్న అతివగా రికార్డులకెక్కింది. ఆమే.. ఫ్లైట్‌ లెఫ్టినెంట్‌ భావనా కాంత్‌. ఇక ఇప్పుడు మరోసారి ఆమె గురించి దేశమంతా మాట్లాడుకుంటోంది. కారణం.. గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్‌లో పాల్గొనే అద్భుత అవకాశం ఆమె తలుపు తట్టడమే! ఊహ తెలిసిన దగ్గర్నుంచి రిపబ్లిక్‌ డే పరేడ్‌ను టీవీలో చూసిన తనకు ఇలాంటి అరుదైన అవకాశం రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానంటోన్న ఈ డేరింగ్‌ లేడీ తన గురించి ఏం చెబుతోందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-banjeet-kaur-21-year-old-female-auto-driver-breaking-stereo-types-in-jammu-and-kashmir

కుటుంబం కోసం ఆటో నడుపుతున్నా.. చదువు మాత్రం మానను!

ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోన్న కరోనా ఇప్పట్లో మనల్ని విడిచి వెళ్లేలా లేదు. ఇప్పటికే లక్షల మందిని బలి తీసుకున్న ఈ మహమ్మారి బతికున్న వాళ్లను కూడా ఏదో ఒక విధంగా బాధ పెడుతూనే ఉంది. ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను దెబ్బతిస్తూ ఎన్నో కుటుంబాలను ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెడుతోంది. ఈ క్రమంలో కరోనా కారణంగా కుదేలైన తన కుటుంబానికి తోడుగా నిలిచేందుకు ఆటో తోలుతోంది జమ్మూకశ్మీర్‌కు చెందిన ఓ యువతి. తన తండ్రి ఉద్యోగం పోవడంతో విధి లేని పరిస్థితుల్లో ఆటో డ్రైవర్‌గా మారిన ఆమె ఈ ఆపత్కాలం నుంచి తన కుటుంబాన్ని బయటపడేసేందుకు శతవిధాలా శ్రమిస్తోంది. మరి కుటుంబం కోసం పురుషులతో పోటీ పడుతూ ఆటో స్టీరింగ్‌ తిప్పుతోన్న ఆ యువతి గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
life-lessons-to-learn-from-sankranti-in-telugu

సంబరాల సంక్రాంతి నేర్పే పాఠాలెన్నో..!

సాధారణంగా పండగొచ్చిందంటే ఆ ఆనందాలు నట్టింట వెల్లివిరుస్తాయి. మరి, ఆ వచ్చింది.. పెద్ద పండగ సంక్రాంతి అయితే ఆ సరదాలు మరింతగా రెట్టింపవుతాయనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. పంటలు ఇంటికి రావడం.. చేతి నిండా పుష్కలంగా డబ్బులుండడం.. ఎవరికైనా ఆనందమే కదా..! అందుకే సంక్రాంతిని సంబరాల పండగ అంటారు.. అయితే సంబరాల సంగతి కాసేపు పక్కన పెడితే సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా పాటించే కొన్ని పద్ధతులకు, ఆచారాలకు నిగూఢ అర్థాలుంటాయి. వాటిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే మనకు ఎన్నో జీవన రహస్యాలు అవగతమవుతాయి. మరి, సంక్రాంతి మనకు నేర్పే ఆ విషయాలేంటో తెలుసుకుందామా...

Know More

women icon@teamvasundhara
swami-vivekananda-views-about-women-in-india-in-telugu

భర్త మరణిస్తే మళ్లీ ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోకూడదు? అది తన ఇష్టం!

'నేను శక్తిమంతుణ్ని అని భావిస్తే.. శక్తిమంతులుగానే కొనసాగుతారు.. నేను శక్తిహీనుణ్ని అనుకొంటే అలాగే శక్తిహీనులుగానే ఉంటారు..' ప్రతి ఒక్కరూ తమలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనే స్ఫూర్తినిస్తూ వివేకానందుడు పలికిన మాటలివి. మిగిలిన వారి విషయం పక్కన పెడితే.. మహిళలు తప్పకుండా ఆచరించాల్సిన సూత్రం ఇది. ఇదే కాదు.. వివేకానందుని నోటి నుంచి వెలువడిన ప్రతి మాటా అమృత వాక్కే. వాటిని ఆచరిస్తే విజయం మన సొంతం. 'బలమే జీవితం.. బలహీనతే మరణం' అంటూ మనలో ధైర్యాన్ని నూరిపోసిన మహానుభావుడు వివేకానందుడు. ఆయన మహిళలకు ఇచ్చిన గౌరవాన్ని చూస్తే.. ఆయన హృదయ ఔన్నత్యం ఎంతటిదో అర్థమవుతుంది. సంప్రదాయాల పేరుతో మహిళలను ఆంక్షల చట్రంలో బంధించడాన్ని ఆనాడే ఆయన నిరసించారు. వారికి కావాల్సినంత స్వేచ్ఛ ఇస్తే ఏదైనా సాధించగలరనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు. వివిధ సందర్భాల్లో మహిళల గురించి, వారి ఔన్నత్యం గురించి ఆయన వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలే మహిళల పట్ల ఆయన దృక్కోణానికి నిదర్శనం. అలాంటి కొన్ని ఆసక్తికర అంశాల గురించి స్వామి వివేకానంద జయంతి(జాతీయ యువజన దినోత్సవం) సందర్భంగా మీకోసం...

Know More

women icon@teamvasundhara
psychologist-advice-on-preparation-in-telugu
women icon@teamvasundhara
17-year-old-from-zimbabwe-teaches-girls-taekwondo-to-join-hands-against-child-marriaage

తైక్వాండోతో బాల్య వివాహాలపై పోరాటం చేస్తోంది!

సాంకేతికంగా ప్రపంచం ముందంజలో దూసుకెళుతోన్నా...ఆకాశంలోకి రాకెట్లను పంపిస్తున్నా.. ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాలు ఇంకా వెనకబడే ఉన్నాయని చెప్పాలి. అలాంటివాటిలో ఆఫ్రికా దేశమైన జింబాబ్వే కూడా ఒకటి. కేవలం అభివృద్ధిలోనే కాకుండా అక్కడి ప్రజల ఆలోచనల్లోనూ వెనకబాటుతనం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సమాజం ఎప్పుడో వదిలేసిన కొన్ని అమానుష ఆచారాలు అక్కడ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిలో బాల్య వివాహాలు కూడా ఒకటి. ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా...ఎంత ప్రచారం కల్పించినా...వారి ఆలోచనల్లో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. ఆ దేశంలో ఇప్పటికీ కుప్పలు తెప్పలుగా బాల్య వివాహాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈక్రమంలో తన కళ్లముందు జరుగుతోన్న ఆ అమానుషాన్ని చూస్తూ ఊరుకోలేదో బాలిక. వయసులో చిన్నదే అయినా తనదైన శైలిలో బాల్య వివాహాలకు అడ్డుకట్ట వేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి..? తనేం చేసిందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
loksabha-speaker-om-birla-daughter-clears-upsc-in-first-attempt

వారి స్ఫూర్తితోనే సివిల్స్‌లో చేరాలనుకున్నా!

ఆమె తండ్రి ఓ రాజకీయనేతగా నిత్యం ప్రజా సేవలో తరిస్తున్నారు. తల్లి వైద్యురాలిగా రోగుల ప్రాణాలు కాపాడుతోంది. అక్కేమో ఛార్టర్డ్‌ అకౌంటెంట్‌గా ప్రజలకు సేవ చేస్తోంది. ఇలా వీరందరినీ దగ్గర్నుంచి చూసిన ఆమె కూడా సమాజం కోసం తన వంతుగా ఏదైనా చేయాలనుకుంది. తన కుటుంబ సభ్యుల స్ఫూర్తితో ప్రతిష్ఠాత్మక సివిల్‌ సర్వీసెస్‌లో చేరి ప్రజాసేవలో తరించాలనుకుంది. అందుకు తగ్గట్టే చక్కటి ప్రతిభ కనబరిచి మొదటి ప్రయత్నంలోనే విజయం సాధించింది. తద్వారా తన కలను సాకారం చేసుకుంది. ఆమె ఎవరో కాదు.. లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా కుమార్తె అంజలీ బిర్లా. యూపీఎస్‌సీ తాజాగా విడుదల చేసిన 89 మంది అభ్యర్థుల రిజర్వ్‌ జాబితాలో అంజలి కూడా చోటు దక్కించుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
failures-are-the-stepping-stones-for-success

నమ్మకం చేసే మ్యాజిక్ అదే మరి!

మనిషిలో ఆశను.. ఆశయాన్ని బతికించేది నమ్మకం... నమ్మకమే మనిషి లక్ష్యానికి ప్రాణవాయువు.. నమ్మకమే మనిషి విజయానికి శ్రీరామరక్ష.. అయితే ఇదే నమ్మకం లోపించినా లేదా మితిమీరినా కష్టమే సుమా..! నమ్మకం ఆత్మవిశ్వాసానికి పునాదులు వేసే మార్గం చూపించాలి.. కానీ అహంకారాన్ని ప్రేరేపించే తత్వానికి బీజాలు వేయకూడదు. అందుకే.. మనిషి తన మీద తనకు ఎంత నమ్మకం ఉన్నా.. దానిని సన్మార్గం వైపు నడిపించే స్నేహితుడిగానే మలచుకోవాలి తప్ప.. లక్ష్యమనే సౌధానికి బీటలు వేసే శత్రువుగా మార్చుకోకూడదు. మరి ౨౦౨౦ కి గుడ్ బై చెప్పేసి, కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం చెప్పే వేళ - ఏ విషయంలో నైనా సరే మనం గట్టిగా నమ్మితే జరిగే మ్యాజిక్ ఏంటో ఓసారి చూద్దాం రండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
rajasthan-milkman-daughter-set-to-become-a-judge-in-telugu

పశువుల పాకలోనే చదువుకుని జడ్జిగా ఎదిగింది!

కలలు కనడం ఎవరైనా చేస్తారు. వాటిని సాకారం చేసుకునే దిశగా ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా అధిగమించి అంతిమ లక్ష్యం చేరుకున్న వారే అసలైన విజేత అవుతారు. తమ కృషి, పట్టుదలతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. అందుకు తాజా ఉదాహరణే రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌కు చెందిన 26 ఏళ్ల సోనాల్‌ శర్మ. పేదరికం వెక్కిరించినా, ఆర్థికంగా ఆటంకాలు ఎదురైనా తన ఆశయాన్ని వీడలేదామె. సవాళ్లను సానుకూలంగా స్వీకరిస్తూనే తన కలను సాకారం చేసుకుంది. అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది. అందుకే తన విజయంతో పలువురి ప్రశంసలందుకుంటోంది. మరి, ఇంతకీ ఎవరీ సోనాల్‌? ఏంటి ఆమె లక్ష్యం? తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
21-year-old-bsc-student-arya-rajendran-to-become-youngest-mayor-in-telugu

దేశమంతా ఈ అమ్మాయి గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకుంటోందో తెలుసా?

‘రాజకీయాలంటేనే రొంపి... అందులోకి దిగితే దేనినైనా దిగమింగుకోవాలి... అవమానాలు భరిస్తూ ముందుకెళ్లాలి. ఇక మహిళలు అయితే ఇందులోకి అడుగుపెట్టకపోవడమే మంచిది’... ప్రస్తుత రాజకీయాలపై నేటి తరం అభిప్రాయాలివి. ఈ కారణాలతోనే దేశానికి వెన్నెముక అని చెప్పుకునే యువత పాలిటిక్స్‌ అంటేనే విముఖత చూపిస్తున్నారు. సామర్థ్యం ఉన్నా మనకెందుకీ తలనొప్పి వ్యవహారాలంటూ మౌనంగా ఉంటున్నారు. అయితే సమర్ధులందరూ ఇలాగే ఇంట్లో కూర్చుంటే సమాజానికి మంచిది కాదంటూ కేరళకు చెందిన ఓ యువతి రాజకీయాల్లో చురుగ్గా రాణిస్తోంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నా... ఎలాంటి రాజకీయ చరిత్ర లేకున్నా... ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి తనదైన శైలిలో కృషి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అతి పిన్న వయసులోనే ఓ ప్రధాన నగర మేయర్‌ పీఠాన్ని అధిష్టించే అవకాశం దక్కించుకుందీ టీనేజర్. తద్ద్వారా యావద్దేశం దృష్టినీ ఆకర్షించింది. ఆ యువ కెరటమే కేరళకు చెందిన ఆర్యా రాజేంద్రన్.

Know More

women icon@teamvasundhara
lessons-to-learn-from-santa-clause
women icon@teamvasundhara
woman-teaches-children-for-free-near-their-dwellings-in-bhubaneswar
women icon@teamvasundhara
ways-to-make-yourself-happy-in-telugu

ప్రశాంతత లోపించిందా? అయితే మీరిది చదవాల్సిందే!

సమాజంలో ఉన్నత స్థానం, హోదా, కళ్లు తిప్పనివ్వని అందం, అద్భుతమైన తెలివితేటలు, ఆస్తిపాస్తులు, విశాలమైన బంగ్లా, ఖరీదైన కార్లు ఇవన్నీ ఉంటేనే జీవితం బిందాస్ అనుకుంటాం. కానీ ఇది కొంత వరకే నిజం కావచ్చు. ఎందుకంటే అన్నీ ఉన్నప్పటికీ మానసిక ప్రశాంతత లేకపోతే అసలేవీ లేనట్టే. కావాలంటే మీరే చూడండి... కొంతమందికి పెద్దగా చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేనప్పటికీ ఏ లోటూ లేకుండా హాయిగా ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ జీవితాంతం ఆనందంగా గడిపేస్తారు. ఎందుకంటే... ఏమున్నా లేకపోయినా మానసిక ప్రశాంతత మాత్రం వీరి సొంతం. అదే వారి సంతోషకర జీవనానికి కారణం. ఇంతకీ ఈ మానసిక ప్రశాంతతను ఎలా సొంతం చేసుకోవాలి? అంటే అది మన చేతుల్లోనే ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
do-you-have-the-tmi-syndrome
women icon@teamvasundhara
plus-sized-kerala-woman-braves-body-shaming-to-become-a-model

ఇంత లావున్నా నా శరీరంతో నేను ఫుల్‌ హ్యాపీస్‌!

కాస్త లావుగా ఉన్న వారు... అందులోనూ అమ్మాయిలు కనిపిస్తే చాలు వారిని చూసి నవ్వుకోవడం, హేళన చేయడం కొందరికి అలవాటు. ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ లాంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో సరదాకి ఒక ఫొటో షేర్‌ చేసినా రకరకాల కామెంట్లు పెడుతూ వేధిస్తుంటారు కొంతమంది నెటిజన్లు. దాని వల్ల ఎదుటివారి ఆత్మాభిమానం దెబ్బతింటుందని తెలిసినా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు. కేరళకు చెందిన ఓ 27 ఏళ్ల అమ్మాయి కూడా తన శరీరాకృతి విషయంలో ఇలాంటి ఎబ్బందులనే ఎదుర్కొంది. అయితే ఆత్మస్థైర్యంతో వాటన్నింటికీ ఎదురొడ్డి నిలిచి ప్లస్‌ సైజ్‌ మోడలింగ్‌లో మెరుపులు మెరిపిస్తోంది. ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి? ఆమె లక్ష్యం ఏమిటి? మొదలైన విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-performs-backflips-in-a-saree-with-ease-and-grace-netizens-are-impressed

వావ్‌.. చీరకట్టులో బ్యాక్‌ఫ్లిప్స్‌.. ఎలా చేసేస్తోందో చూడండి!

చీర...భారతీయ సంప్రదాయానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. అయితే ఏవైనా పండగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో తప్ప సాధారణ రోజుల్లో చీర కట్టుకునే వారు చాలా తక్కువే అని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే చీరకట్టులో సౌకర్యవంతంగా ఉండలేమని.. చుడీదార్లు, జీన్సుల్లోనే కంఫర్టబుల్‌గా ఉండచ్చని చాలామంది భావిస్తుంటారు. అయితే ఇలా చీర కట్టుకోవడానికే ఇబ్బంది పడిపోయే నేటి రోజుల్లో కొందరు మహిళలు ఈ వస్త్రధారణతోనే వ్యాయామాలు చేయడం, మారథాన్‌లలో పాల్గొనడం, సాహసకృత్యాల్లో భాగమవడం...వంటివి చేస్తున్నారు. తాజాగా ఆ జాబితాలో చేరిపోయింది మిలీ సర్కార్‌ అనే యువతి. ఇంటర్నేషనల్‌ యోగా గోల్డ్‌ మెడలిస్ట్‌, జిమ్నాస్ట్‌ అయిన ఆమె.. చీరకట్టులో అవలీలగా బ్యాక్‌ఫ్లిప్స్‌ చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. తద్వారా మహిళలు చీరకట్టులోనూ ఎంతటి కఠినమైన పనులైనా అలవోకగా చేయగల సమర్థులు అని నిరూపిస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
this-nurse-before-and-after-picures-show-the-impact-of-treating-covid-19-for-months

నా కెరీర్‌ అలా మొదలై.. ఇలా సాగుతుందనుకోలేదు!

సరిగ్గా ఏడాది క్రితం చైనాలోని వుహాన్‌ వేదికగా పురుడు పోసుకుంది కరోనా వైరస్‌. అప్పటి నుంచి ప్రపంచమంతా తిరుగుతూ ప్రతి ఒక్కరినీ వణికిస్తోందీ మహమ్మారి. ఇక ఇప్పుడు మళ్లీ సెకండ్ వేవ్‌ అంటూ పలు ప్రపంచ దేశాల్లో గుబులు రేపుతోంది. అదే సమయంలో కరోనా వైరస్‌తో సుమారు ఏడాది కాలంగా అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్నారు వైద్య సిబ్బంది. ప్రఖ్యాత డాక్టర్ల నుంచి సాధారణ నర్సుల వరకూ కంటి మీద కునుకు లేకుండా రాత్రింబవళ్లు ఆస్పత్రుల్లోనే ఉంటూ రోగులకు సేవలందిస్తున్నారు. విధి నిర్వహణలో కొందరు డాక్టర్లు అదే మహమ్మారి బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతుండగా, మరికొందరు రోగులకు సేవ చేస్తూ మానసిక ఒత్తిడితో పాటు తీవ్ర శారీరక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. అందుకు తాజా ఉదాహరణే ఈ అమెరికన్‌ నర్సు.

Know More

women icon@teamvasundhara
who-is-charli-d-amelio?-a-16-year-old-who-just-became-the-most-followed-tiktoker-in-the-world

అలా తన ప్రతిభతో ‘పది కోట్ల’ మంది అభిమానం చూరగొంది!

‘టిక్‌టాక్‌’....కొద్ది నెలల క్రితం భారత్‌లో నిషేధించిన ఈ చైనా మొబైల్‌ యాప్‌కి ఇతర దేశాల్లో ఏ మాత్రం క్రేజ్ తగ్గలేదు. ప్రధానంగా అమెరికాలో ఈ వీడియో షేరింగ్‌ యాప్‌కి విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. ఇక ఈ యాప్‌ కారణంగా ఇప్పటికే ఎంతో మంది సామాన్యులు ఓవర్‌నైట్‌ సెలబ్రిటీలుగా మారిపోతున్నారు. తమ సృజనాత్మక వీడియోలతో లక్షల నుంచి కోట్ల వరకు ఫాలోవర్స్‌ను పెంచుకుంటూ టిక్‌టాక్‌ స్టార్లుగా ఎంతో క్రేజ్‌ను సొంతం చేసుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో అమెరికాకు చెందిన ఓ 16 ఏళ్ల యువతి టిక్‌టాక్‌లో తొలిసారిగా 100మిలియన్(10కోట్లు) ఫాలోవర్స్‌ మార్క్‌ను చేరుకుంది. తద్వారా ప్రపంచంలో అత్యంత ఎక్కువ మంది ఫాలో అవుతున్న టిక్‌టాకర్‌గా రికార్డు సృష్టించింది. ఇంతకీ ఎవరీ అమ్మాయి? వంద మిలియన్ల మంది అభిమానం ఎలా సంపాదించిందో తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-bags-world-record-title-for-traveling-the-world-in-just-3-days
women icon@teamvasundhara
dont-do-these-things-to-lead-satisfactory-life

ఈ ఆలోచనలు మానండి.. ఆనందంగా ఉండండి..!

జీవితం ఎప్పుడూ సంతోషంగా.. ఆనందంగా.. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాగిపోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకొంటారు. దానికోసం వడివడిగా సాగిపోతోన్న కాలంతో కలిసి పరిగెత్తుతుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తడం సహజం. అయితే వాటికి కూడా కుంగిపోయి.. తమ జీవితం అంతా కష్టాలమయమైపోయిందని బాధపడేవారు కూడా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో తమకంటే కాస్త మిన్నగా ఉన్నవారితో పోల్చుకొని తమను తాము తక్కువ చేసి చూసుకొంటారు. ఈ రకమైన ఆలోచనా విధానం కారణంగా.. ఉన్నదాంతో సంతృప్తిగా బతకాలనే విషయాన్ని కూడా మరిచిపోతుంటారు. ఇలా చేయడం సరికాదు. అయితే మన మెదడులో మెదిలే కొన్ని ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండటం ద్వారా జీవితంలో ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండొచ్చు.

Know More

women icon@teamvasundhara
american-teenager-makes-largest-hand-drawn-maze-bags-guinness-world-records

ఈ పొడవైన దారిని కనుక్కునే టైం మీకుందా?

రోజూ పత్రికలు చదివేవారిలో చాలామందికి సుడోకు, పజిల్స్‌ పూర్తి చేయడమంటే చాలా సరదా. ప్రత్యేకించి మేజ్‌ పజిల్‌ను పరిష్కరించేందుకు చిన్నారులతో పాటు పెద్దవాళ్లు కూడా ఆసక్తి చూపుతుంటారు. వీటిని సాధన చేయడం ద్వారా మన మెదడు మరింత చురుకుగా పని చేస్తుందని, జ్ఞాపకశక్తి సామర్థ్యం పెరుగుతుందని, ఒత్తిడి దూరమవుతుందని వైద్య నిపుణులు కూడా చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలో అమెరికాకు చెందిన ఓ అమ్మాయి 104.64 చదరపు మీటర్ల పొడవైన మేజ్‌ పజిల్‌ని రూపొందించింది. తద్వారా ప్రపంచంలో అతి పొడవైన పజిల్‌ను తయారుచేసిన యువతిగా గిన్నిస్‌ రికార్డుల కెక్కింది.

Know More