scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'అత్తారింటి వేధింపులను ఎదిరించా... జీవితంలో గెలిచా..!'

'విజయవాడకి చెందిన ఒక అమ్మాయికి పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులోనే తల్లిదండ్రులు పెళ్లి చేసేశారు. ఆ తర్వాత కోటి ఆశలతో అత్తారింట అడుగుపెట్టిన ఆమెకి అక్కడ గృహహింస, అదనపు వరకట్న వేధింపులు ఆహ్వానం పలికాయి.. క్రమంగా అత్తింటి వారి ఆగడాలు పెచ్చుమీరడంతో అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. బతుకుతెరువు కోసం తనకి వచ్చిన కుట్లు, అల్లికలతో చిన్న షాపు మొదలుపెట్టింది. ప్రస్తుతం తానే సొంతంగా ఒక వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే స్థాయికి చేరింది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు.. ఏం జరిగింది.. ఈ స్థాయికి ఎలా చేరింది.. మొదలైన వివరాలన్నీ తెలియాలంటే ఇది చదవాల్సిందే..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

Æ¢ŸÄ-EÂË ÂíÅŒh ƪ½n¢ ÍçXÏpÊ ÆA-«©Õ..!

Women who changed the standards of beauty

Æ¢Ÿ¿-«Õ¢˜ä.. ŠÂíˆ-¹ˆª½Ö ŠÂîˆ NŸµ¿-„çÕiÊ Eª½y-ÍŒ-Ê-NÕ-²Ähª½Õ. Âí¢Ÿ¿JÂË ²ù¢Ÿ¿-ª½u-«Õ¢˜ä „äÕE-͵çŒÕ, ƒ¢Âí¢-Ÿ¿-JÂË ¬ÁKª½ Âí©-ÅŒ©Õ.. ƒ©Ç ‡«-JÂË Åî*Ê NŸµ¿¢’à „ê½Õ ÅŒ«Õ ¦µÇ„Ã-©ÊÕ «u¹h¢ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ. ÂÃF O@ÁÙx «Ö“ÅŒ¢ Æ¢Ÿ¿-«Õ¢˜ä ‚ÅŒt-N-¬Çy®¾„äÕÊE Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ÍçX¾pœ¿¢ «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ ŸÄEo Eª½Ö-XÏ¢Íê½Õ ¹؜Ä. NNŸµ¿ ª½Âé ª½Õ’¹t-ÅŒ-©Åî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾p-šËÂÌ ‚ÅŒt-å®kn-ª½u¢Åî «á¢Ÿ¿-œ¿Õ’¹Õ „ä®Ï „çÖœ¿-@ÁÙx’à ªÃºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ©Ç Æ¢ŸÄ-EÂË ®¾J-ÂíÅŒh Eª½y-ÍŒ-Ê-NÕ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¤¶Äu†¾¯þ ª½¢’¹¢©ð ÅŒ«Õ-ŸçjÊ «á“Ÿ¿ „䮾Õh-¯Ãoª½Õ. «ÕJ „Ãéª-«ª½Õ? „çÖœ¿-L¢-’û©ð ƒ¢ÅŒ’à „ÃJÂË ’¹ÕJh¢X¾Û ªÃ«-œÄ-EÂË Âê½-ºÇ-©ä¢šË? ÅŒC-ÅŒª½ N†¾-§ŒÖ-©Fo Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä..!

andanikiasdkjasd650-6

êÂ®Ô ©ã’¹xªý..
²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ƫÖt-ªá© «²ÄY©ÊÕ Æ«Öt-ªá©Õ, ƦÇs-ªá© Ÿ¿Õ®¾Õh©ÊÕ Æ¦Çs-ªá©ä Ÿµ¿J¢* “X¾Ÿ¿-Jz-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ÂÃF DEÂË GµÊo¢’à X¾Ûª½Õ-†¾ß©Õ Ÿµ¿J¢Íä Ÿ¿Õ®¾Õh-©Â¹× ‹ «Õ£ÏÇ@Á „çÖœ¿-©ü’à «u«-£¾Ç-Jæ®h..? ‚¬Áa-ª½u¢’à ÆE-XÏ¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ÆC Æ®¾©Õ ²ÄŸµ¿u-„äÕ¯Ã? Æ¯ä ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ªÃ«œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ÂÃF “¤¶Ä¯þqÂË Íç¢CÊ êÂ®Ô ©ã’¹x-ªýE ÍŒÖæ®h «Ö“ÅŒ¢ ¨ N†¾§ŒÕ¢ ÊNÕt BªÃ-Lq¢Ÿä..! êÂ®Ô Æ«Ötªá ƪá-Ê-X¾p-šËÂÌ X¾Ûª½Õ†¾ „çÖœ¿-©ü’à æXª½Õ ÅçÍŒÕa-Âí¢C. ‚„çÕ ÆÊÕ-®¾-J¢Íä «®¾Y-ŸµÄ-ª½º å®kd©ü Âê½-º¢’à ÆÍŒa¢ ƦÇs-ªá-©Çê’ Â¹E-XÏ-®¾Õh¢C. 1977, \“XÏ©ü 26Ê •Et¢-*Ê ê®Ô.. ‚Jˆ-˜ã-¹a-ªý©ð X¾šÇd Æ¢Ÿ¿ÕÂí¢C. ‚„çÕ «Õ¢* ®Ïy«Õtªý ¹؜Ä. 18 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð …Êo-X¾Ûpœ¿Õ 1996©ð •J-TÊ ÆšÇx¢šÇ ŠL¢-XÏ-Âúq©ð “¤¶Ä¯þq ÅŒª½-X¶¾ÛÊ ¤òšÌ©ðx ¤Ä©ï_¢C. 2012©ð «âu®ý «Öu’¹-°¯þ ¹«-ªý-æX-°ÂË ¤¶òV-L-«y-œ¿¢Åî „ç៿-©ãjÊ ‚„çÕ “X¾§ŒÖº¢ ¯äœ¿Õ PȪ½ ²ÄnªáÂË Í䪽Õ-Âí¢C. “¤ñåX¶-†¾-Ê©ü ¤¶ñšð“’Ã-X¶¾ªý ƪáÊ æ®o£ÏÇÅŒÕœË Â꽺¢’à ‚„çÕ ¨ ¤¶ñšð-†¾à-šü©ð ¤Ä©ï_¢C. ‚ª½-œ¿Õ’¹Õ© 骢œ¿¢-’¹Õ-@Ç© ¤ñœ¿-«Û¢œä êÂ®Ô ‹ ƦÇs-ªá©Ç ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¹E-XÏ¢-*¢C. ‚ ¤¶ñšð©Õ “X¾«áÈ „çÖœ¿-L¢’û \èãFq ¤¶òªýf „çÖœ¿-©üq©ð X¾E-Íäæ® ‹ \è㢚ü «Ÿ¿lÂ¹× ÍäªÃªá. „ÚËE ֮͌ÏÊ „ç¢{¯ä ê®ÔÂË Æ¢Ÿ¿Õ©ð „çÖœ¿-©ü’à X¾E-Íäæ® Æ«-ÂìÁ¢ Ÿ¿Âˈ¢C. ÆC Â¹ØœÄ X¾Ûª½Õ-†¾ß©Õ „䮾Õ-Âí¯ä Ÿ¿Õ®¾Õh-©Â¹×. ÆX¾pšË ÊÕ¢* NNŸµ¿ ®¾¢®¾n©Õ «Õ’¹-„ÃJ Â¢ ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ, §ŒÖéÂq-®¾-K-®ý-©Â¹× „çÖœ¿-©ü’à «u«-£¾Ç-J®¾Öh.. „äÕ©ü-„çÖ-œ¿-L¢-’û©ð Æ“’¹-²Än-¯Ã-EÂË Í䪽Õ-Âí¢C.

andanikiasdkjasd650-9

NFo £¾Éªîx..
¬ÁKª½¢åXj ƹˆ-œ¿-¹ˆœÄ Åç©xšË «ÕÍŒa-©Õ-Êo-{Õx’à ¹E-XÏ¢Íä „ÃuCµ ¦ïLx. D¯äo ‚¢’¹x¢©ð NšË-L’î Æ¢šÇª½Õ. ƒ©Ç¢šË ÍŒª½t ®¾¢¦¢-Ÿµ¿-„çÕiÊ „ÃuCµ «æ®h „ÃJE ÍŒÖ®Ï æ£Ç@ÁÊ Íäæ®-„ê½Õ ÍéÇ-«Õ¢Ÿä …¢šÇª½Õ. NFo £¾Éªîx Â¹ØœÄ Æ©Ç¢šË X¾J-®Ïn-AE ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢C. ¯Ã©Õ-ê’@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð NšË-L’î „ÃuCµ ¦ÇJÊ X¾œË¢C NFo. DE Âê½-º¢’à *Êo-¯ÃšË ÊÕ¢Íä ‚„çÕ ‡¯îo Æ«-«Ö-¯Ã©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªîˆ-„ÃLq «*a¢C. ®¾Öˆ©ðx ‚„çÕÊÕ ‚«Û, °“¦Ç ÆE XÏL-Íä-„ê½{. ‚ «Ö{©Õ ¦µ¼J¢-ÍŒ-©ä¹ ‚„çÕ ‡¯îo ¤Äª¸½-¬Ç-©©Õ «ÖJ¢-Ÿ¿{. ŠÂÃ-¯í¹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu Â¹ØœÄ Í䮾Õ-Âî-„Ã-©E “X¾§ŒÕ-Ao¢-*-Ÿ¿{. ÂÃF “X¾®¾ÕhÅŒ¢ šÇXý „çÖœ¿-©üq©ð ŠÂ¹-J’à ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-Åî¢C. ÍŒª½t-®¾¢-¦¢-CµÅŒ „ÃuCµÅî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅîÊo ‚„çÕ „çÖœ¿-L¢-’û-©ðÂË ‡©Ç «*a¢Ÿ¿¯ä ¹ŸÄ OÕ ®¾¢Ÿä£¾Ç¢? 'Æ„çÕ-JÂîý ¯çÂúdq šÇXý „çÖœ¿©üÑ šÌO ³ò „Ãu‘ÇuÅŒ ˜ãjªÃ ¦Çu¢Âúq ƒ¯þ-²Äd-“’â©ð NFo ¤¶ñšðÊÕ ÍŒÖ®Ï ³ò©ð ¤Ä©ï_¯ä Æ«-ÂÃ-¬Ç-Eo-ÍÃaª½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð åX¶jÊ©üqÂË Â¹ØœÄ Í䪽Õ-Âí¢C NFo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‚„çÕ NNŸµ¿ ¤¶Äu†¾¯þ „ç¦ü-å®j-{x¹×, ®¾¢®¾n-©Â¹× „çÖœ¿-©ü’à «u«-£¾ÇJ²òh¢C. NšËL’î Âê½-º¢’Ã ÅŒÊ ÍŒª½t¢ X¾ÜJh’à Åç©x’à «ÖJ-¤ò-ªá¯Ã „çÖœ¿-©ü-’ïä ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅÃ-Ê¢-šðÊo NFo £¾Éªîx Æ¢Ÿ¿¢’à ©ä«ÕE ¦ÇŸµ¿-X¾-œä-„Ã-ª½¢-Ÿ¿-JÂÌ ®¾Öp´Jh’à EL* „ÃJ©ð ‚ÅŒt-N-¬Çy®¾¢ E¢X¾Û-Åî¢C.

andanikiasdkjasd650-1

„çÕœËL¯þ ®¾Õd«ªýd..
œö¯þ ®Ï¢“œî-„þÕÅî ¦ÇŸµ¿-X¾-œä-„ÃJ©ð «ÖÊ-®Ï¹ X¾J-X¾-¹yÅŒ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ-«’à …¢{Õ¢C. „ÃJÂË \¢ ÍçXÏp¯Ã ®¾J’Ã_ ƪ½n¢ Âß¿Õ. Æ©Ç¢šË «ÖÊ-®Ï¹ ®ÏnA©ð …¢{Ö Â¹ØœÄ „çÖœ¿-©ü’à ªÃºË-²òh¢C ‚æ®Z-L-§ŒÖÂ¹× Íç¢CÊ „çÕœË-L¯þ ®¾Õd«ªýd. ƒX¾pšË «ª½Â¹× ÊÖu§ŒÖªýˆ ¤¶Äu†¾-¯þ-OÂú©ð 骢œ¿Õ-²Äª½Õx ªÃu¢Xý-„ÃÂú Íä®Ï Æ¢Ÿ¿-JF ‚¬Áa-ª½u-X¾-J-*¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ “X¾X¾¢-ÍŒ¢-©ð¯ä “¤ñåX¶-†¾-Ê©ü „çÖœ¿-©ü’à ‡C-TÊ ÅíL œö¯þ ®Ï¢“œî„þÕ ¦ÇCµ-ÅŒÕ-ªÃ-L’à ’¹ÕJh¢X¾Û ¤ñ¢C¢C. ÅŒÊ ÅŒLxÅî ¹L®Ï 2014©ð ®¾Õd«ªýd ‹ ¤¶Äu†¾¯þ ³òÂ¹× „çRx¢C. ƹˆœ¿ ÅÃÊÕ Â¹ØœÄ ªÃu¢Xý åXjÂË ‡ÂÈ-©E “X¾§ŒÕ-Ao¢-*¢C. ƪáÅä ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‚„çÕ ÅŒLx ‚XϯÃ.. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‚„çÕÂ¹× „çÖœ¿-L¢-’û©ð X¾ÜJh-²Änªá P¹~-º-E-XÏp¢* Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÅŒT-Ê-{Õx’à BJa-CCl¢ŸÄ ÅŒLx. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ “¤ñåX¶-†¾-Ê©ü ¤¶ñšð-“’Ã-X¶¾ªý ²Ä§ŒÕ¢Åî ÅíL ¤¶ñšð-†¾àšü Â¹ØœÄ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. æX¶®ý-¦Õ-Âú©ð æX° “Â˧äÕšü Íä®Ï Æ¢Ÿ¿Õ©ð „çÕœË-L¯þ ¤¶ñšð-©ÊÕ æ†ªý Í䧌՜¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. D¢Åî „çÕœË-L-¯þÂ¹× ÊÖu§ŒÖªýˆ ¤¶Äu†¾¯þ OÂú©ð ¤Ä©ï_¯ä Æ«ÂìÁ¢ Ÿ¿Âˈ¢C. '‚šð ƒ«âu¯þ œË®Ô-èã-®ýÑåXj Æ«’ã¾ÇÊ Â¹Lp¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃu¢Xý „ÃÂú Íä®Ï¢ŸÄ„çÕ. ‚ „ç¢{¯ä ’Ãx®ý’¹ªýx Æ¯ä ®¾¢®¾n „çÕœË-L¯þÅî „çÖœ¿-L¢’û ŠX¾p¢Ÿ¿¢ ¹ן¿Õ-ª½Õa-Âí¢C. Æ©Ç “X¾®¾ÕhÅŒ¢ 骢œ¿Õ ®¾¢®¾n-©Â¹× „çÖœ¿-©ü’à «u«-£¾Ç-J®¾Öh, ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ªÃu¢XýåXj ÅŒ@ÁÙ-Â¹×ˆÊ „çÕª½Õ-²òh¢C ®¾Õd«ªýd. ‡«ªý «Ö§ŒÕ Æ¯ä ®¾¢®¾n 'C „çÕœË-L¯þÑ æXª½ÕÅî ‹ £¾Éu¢œþ-¦Çu-’¹ÕÊÕ ª½Ö¤ñ¢-C¢-*¢C. ¨ ¦Çu’¹Õ Æ«Õt-Âé ŸÄyªÃ «*aÊ „çáÅÃhEo ‚æ®Z-L-§ŒÖ-©ðE èÇB§ŒÕ œö¯þ ®Ï¢“œî„þÕ ²ñå®j-šÌÂË NªÃ-@Á¢’à ƢC-²òh¢C.

andanikiasdkjasd650-5

œ¿§ŒÖ¢“œÄ ¤¶Ä骮ýd..
ÍŒª½t-͵Ã-§ŒÕÂ¹× Âê½-º-„çÕiÊ „çÕ©-E¯þ Ưä XÏé’t¢šü X¾ÜJh’à ©ðXÏæ®h ÍŒª½t¢ „çáÅŒh¢ Åç©ÕX¾Û ª½¢’¹Õ©ðÂË «Öª½Õ-ŌբC. ƒ©Ç¢šË „ÃuCµE ‚Ls-E-•„þÕ Æ¢šÇª½Õ. Ÿ¿ÂË~-ºÇ-“X¶Ï-ÂÃÂ¹× Íç¢CÊ ‚Ls¯î Ưä Åç’¹©ð “X¾A 17000 «Õ¢C©ð ŠÂ¹ª½Õ ‚Ls-E-•-„þÕÅî X¾Û˜äd Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢-Ÿ¿{! Æ©Ç¢šË ƪ½Õ-ŸçjÊ „ÃuCµÂË ’¹Õéªj¢C œ¿§ŒÖ¢“œÄ ¤¶Ä骮ýd. ÊÖu§ŒÖ-ªýˆ©ð 1989, ÆÂîd-¦ªý 22Ê •Et¢-*Ê œ¿§ŒÖ¢-“œÄÊÕ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ©Õ ¦Ç’à \œË-XÏ¢-Íä-„Ã-ª½{. ƪáÅä „ÃšË Âê½-º¢’à Ōª½ÍŒÖ ®¾Öˆ@ÁÙx «ÖJÊ ‚„çÕ ‡X¾Ûpœ¿Ö ‚ÅŒt-ÊÖu-Ê-ÅŒÅî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿ÕÅŒÖ …¢œä-Ÿ¿{. ƪáÅä ÊÖu§ŒÖªýˆ ƒE-®Ïd-{Öušü X¶¾ªý å®p†¾©ü ‡œ¿Õu-êÂ-†¾-¯þ©ð ÍäJÊ ÅŒªÃyÅä ‚„çÕ©ð ‚ÅŒt-N-¬Çy®¾¢ åXJ-T¢C. ‹²ÄJ ³ÄXÏ¢’û Í䮾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‚„çÕ ¤¶ñšð©Õ B®ÏÊ ŠÂ¹ ¤¶ñšð-“’Ã-X¶¾ªý 'ÊÕ«Ûy ÍÃ©Ç Æ¢Ÿ¿¢’à …¯Ão«Û. “X¾§ŒÕ-Aoæ®h ÅŒX¾p-¹עœÄ «Õ¢* „çÖœ¿©ü Æ«Û-ÅëÛ..Ñ Æ¢{Ö ÂËÅÃ-G-ÍÃa-œ¿{! Æ¢Åä ‚ «Ö{©Õ ‚„çÕ «ÕC©ð Æ©Ç ¯Ã{Õ-¹×-¤ò-§ŒÖªá. „ÃšË X¶¾L-ÅŒ„äÕ éª¢œ¿Õ ¯ç©-©-¤Ä{Õ “¬ÁNÕ¢* ŠÂ¹ ¤¶ñšð-†¾à-šü©ð ¤Ä©ï_¢C. ‚åXj ‚„çÕÂ¹× Æ«-ÂÃ¬Ç©Õ „ç©Õx«©Ç ªÃ«œ¿¢ “¤Äª½¢-¦µ¼-«Õ-§ŒÖuªá. Æ©Ç “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à æXªí¢-CÊ ‹ åXŸ¿l ®¾¢®¾nÅî „çÖœ¿-L¢’û ŠX¾p¢Ÿ¿¢ ¹ן¿Õª½ÕaÂî«-œ¿„äÕ ÂùעœÄ ‚Ls-E-•„þÕ …Êo „çÖœ¿-©ü’à ‚ ª½¢’¹¢©ð ͌¹ˆ’à ªÃºË-²òh¢C.

andanikiasdkjasd650

NÂîd-J§ŒÖ „çÖœç²Äd..
NÂîd-J§ŒÖ „çÖœç²Äd ŠÂ¹ «Õ¢* „çÖœ¿©ü «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. ¤ÄXý ®Ï¢’¹ªý ¹؜Ä. ‚„çÕ 1987©ð ª½³Äu©ð •Et¢-*¢C. ‚êª@Áx «§ŒÕ®¾Õ ÊÕ¢Íä ‚„çÕ ®¾¢UÅŒ ²ÄŸµ¿Ê Í䧌՜¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šËd¢C. „çÖœç-²ÄdÂ¹× 12\@ÁÙx «Íäa-®¾-JÂË ‚„çÕ Â¹×{Õ¢¦¢ ©¢œ¿-¯þÂË «©®¾ «*a¢C. ƪáÅä ‚„çÕ X¾ÛšËdÊX¾Ûpœ¿Õ „çjŸ¿Õu© Eª½x¹~u¢ Âê½-º¢’à *Êo-«-§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä ‡œ¿«Õ ÂÃ©Õ ÂË¢C ¦µÇ’ÃEo Âî©ðp„ÃLq «*a¢C. ©¢œ¿¯þ «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿-J©Ç …¢œÄ-©E, ÅŒÊE ÅÃÊÕ Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-Âí¢C. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× „çÖœ¿-L¢’û, «âu>Âú ª½¢’Ã-©ãjÅä ÆÊÕ-«E ’¹ÕJh¢* ‚ C¬Á-’ïä Æœ¿Õ-’¹Õ©Õ „ä®Ï¢C. ¹%“A«Õ ÂéÕÅî „çÖœ¿-L¢’û Í䧌՜¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C. ƒª½-„çj-\@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð ÅŒÊ ¦ª½Õ-«ÛÊÕ ÅÃÊÕ ¦Çu©¯þq Í䮾Õ-¹×-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× O©Õ’à „çjŸ¿Õu© ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî ‡œ¿«Õ ÂÃ©Õ ÂË¢C ¦µÇ’ÃEo Bªá¢-Íä®Ï ¹%“A«Õ ÂéÕÊÕ Æ«Õ-ª½Õa-¹עC. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÅŒÊ «âu>-¹©ü ³ò©Õ, ¤Ä{-©Åî Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Í䪽ի Âë-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-*¢C. Æ©Çê’ «Õªî-„çjX¾Û X¾©Õ ¤¶ñšð-†¾àšü©©ð ¤Ä©ï_¢{Ö¯ä «Õ¢* ¤Ä{© ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ’Ã Â¹ØœÄ æXª½Õ ÅçÍŒÕa-¹עC. ƒ¢ÅŒ “X¾A¦µ¼ …Êo NÂîd-J-§ŒÖÂ¹× ‡¯îo Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ ÅŒ©Õ-X¾Û-ÅŒ-šÇdªá. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. 2012©ð •J-TÊ ¤ÄªÃ-L¢-XÏÂúq «áT¢X¾Û …ÅŒq-„éðx NÂîd-J§ŒÖ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ “X¾Åäu¹ ‚¹-ª½¥-º’à EL-*¢C. Æ¢’¹ „çj¹©u¢ …¯Ão ÆC ê«©¢ ¬ÁK-ªÃ-Eê X¾J-NÕÅŒ¢ ÆE, «ÕÊ-®¾ÕÂË, éÂK-ªýÂË Æœ¿Õf-ÂÃ-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ¢-*¢C.

andanikiasdkjasd650-4

“¦Õ¯ç˜äd „çÖX¶Ô
«ÕÊ©ð ÍéÇ-«Õ¢C „çÕ©x-¹ÊÕo …Êo-„Ã-JE Âˢ͌-X¾-ª½Õ®¾Öh «ÖšÇx-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. 'ÊÕ„çy{Õ ÍŒÖ®¾Õh-¯Ão„î ÅçL-§ŒÕœ¿¢ ©äŸ¿¢{ÖÑ \œË-XÏ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. “G{-¯þÂË Íç¢CÊ “¦Õ¯ç˜äd „çÖX¶Ô N†¾-§ŒÕ¢©ð Â¹ØœÄ ÆŸä •J-T¢C. „çÕ©x-¹ÊÕo Âê½-º¢’à ‚„çÕÊÕ *Êo-ÅŒ¢©ð Æ¢Ÿ¿ª½Ö \œË-XÏ¢-Íä-„Ã-ª½{. ÂÃF ƒX¾Ûpœ¿Õ ÅŒ¯î „çÖœ¿©ü’à ªÃºË®¾Öh.. ÅŒÊ-©Ç¢šË „ê½¢-Ÿ¿-JÂÌ ‚Ÿ¿-ª½z¢’à E©-²òh¢C. ‚ÅŒt-N-¬Çy®¾¢ …¢˜ä ÆÊÕ-Âí-ÊoC ²ÄCµ¢-ÍŒ-«-ÍŒaE Íç¦Õ-Åî¢C. „äÕ¹Xý ©ä¹עœÄ ²ÄŸµÄ-ª½º šÌ †¾ª½Õd©ð ‚„çÕ ¤¶ñšð-©Â¹× ƒ*aÊ ¤òV©Õ ÅíL-²ÄJ ¤ÄXý «Öu’¹-°¯þ «áÈ-*-“ÅŒ¢åXj Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-ÍÃaªá. „çÕ©x-¹ÊÕo …Êo-X¾p-šËÂÌ ‚¹-{Õd-Âí¯ä «áÈ ²ù¢Ÿ¿ª½u¢ …¢œ¿-{¢Åî „çÖœ¿-L¢’û ‚X¶¾ª½Õx ‚„çÕÂ¹× «ª½Õ®¾ ¹šÇdªá. ²Ädªýt „çÖœ¿©ü \èãFq „çÖX¶Ô-©ðE „çÖœ¿-©üÊÕ ’¹ÕJh¢* ‚„çÕÂ¹× Æ«-ÂÃ-¬Ç-L-«yœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C. ÆX¾pšË ÊÕ¢* ‡Ÿ¿Õ-ª½¯äŸä ©ä¹עœÄ ¨ ª½¢’¹¢©ð Ÿ¿Ö®¾Õ¹פòÅî¢C „çÖX¶Ô.

andanikiasdkjasd650-7

ÂÃuªý-„çÕ¯þ œç©ï-J-åX¶j®ý..
²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à „çÖœ¿©ü Æ¢˜ä «ÕÊ¢ §Œá«ÅŒÕ©ä …¢šÇ-ª½E ¦µÇN²Äh¢. ÂÃF ŸÄEÂË GµÊo¢’à ƄçÕ-J-ÂÃÂ¹× Íç¢CÊ ÂÃuªý-„çÕ¯þ œç©ï-J-åX¶j®ý «Ö“ÅŒ¢ 85 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-©ðÊÖ …ÅÃq-£¾Ç¢’à ªÃu¢Xý-„ÃÂú Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ „çÖœ¿-L¢-’ûÂ¹× «§ŒÕ®¾Õ Æœ¿f¢ÂË Âß¿E Eª½Ö-XÏ¢-Íê½Õ. ÊÖu§ŒÖ-ªýˆ©ð 1931, W¯þ 3Ê •Et¢-*Ê ÂÃuªý-„çÕ¯þ 15\@Áx “¤Ä§ŒÕ¢-©ð¯ä „î’û ¹«-ªýåXj Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-ÍÃaª½Õ. 13\@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð ŠÂ¹ ¤¶ñšð-“’Ã-X¶¾ªý ¦µÇª½u ‚„çÕÊÕ ÍŒÖ®Ï „çÖœ¿-©ü’à “X¾§ŒÕ-Aoæ®h «Õ¢* ¦µ¼NÅŒ …¢{Õ¢-Ÿ¿E ®¾Ö*¢-ÍŒ-œ¿„äÕ ÂùעœÄ “X¾Åäu-ÂË¢* ¤¶ñšð-†¾àšüq Â¹ØœÄ Íäªá¢-ÍÃ-ª½{! ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÊšË’Ã Â¹ØœÄ Æ„çÕ-JÂà “æX¹~-¹×-©ÊÕ Æ©-J¢-Íê½Õ ÂÃuªý-„çÕ¯þ. Æ©Ç *Êo-¯ÃšË ÊÕ¢Íä ªÃu¢XýåXj „çÕJ-®ÏÊ ÂÃuªý-„çÕ¯þ 1958©ð „çÖœ¿-L¢’û ÊÕ¢* J˜ãjªý Æ«Û-ÅŒÕ-Êo{Õx “X¾Â¹-šË¢-Íê½Õ. ÂÃF 1978©ð AJT „çÖœ¿-L¢’û Í䧌՜¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÍÃ©Ç “¦Ç¢œ¿xÂ¹× “X¾ÍÃ-ª½-¹-ª½h’à «u«-£¾Ç-J¢-*Ê ‚„çÕ.. ¤¶Äu†¾¯þ “X¾X¾¢-ÍÃEo \©Õ-ÅîÊo åXŸ¿l «§ŒÕ-®¾ÕˆªÃL’à ‘ÇuA ’¹œË¢Íê½Õ.

andanikiasdkjasd650-3

Oêª Âß¿Õ.. NÕ§ŒÖ-OÕÂË Íç¢CÊ œË¯çjèü ¦ãjœÄšü „çá{d-„çá-Ÿ¿šË X¾x®ý å®jèü „çÖœ¿-©ü’Ã, GµÊo-„çÕiÊ Â¹@ÁxÅî …“êÂ-E-§ŒÖÂ¹× Íç¢CÊ «Ö³Ä ˜ã©Ço Æ{Õ ¤¶Äu†¾¯þ, ƒ{Õ „çÖœ¿-©ü’à ªÃºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ‚«Õx-ŸÄ-œËÂË ’¹ÕéªjÊ Âí¢ÅŒ-«Õ¢C Æ«Öt-ªá©Õ å®jÅŒ¢ ‚ÅŒt-N-¬Çy-®¾¢Åî «á¢Ÿ¿-œ¿Õ’¹Õ „ä®Ï Æ¢ŸÄ-EÂË ÂíÅŒh ƪ½n¢ Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Oª½¢Åà ²ÄšË «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ‡¢Åî ‚Ÿ¿-ª½z-“¤Ä-§ŒÕ¢’à E©Õ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.

Photos: Facebook

women icon@teamvasundhara
simple-body-moves-that-change-mood

మూడ్ బాలేదా? అయితే ఇలా చేసి చూడండి!

అనుకున్నది జరగకపోయినా.. కోరుకుంది దక్కకపోయినా.. ఇలా కారణం ఏదైనా సరే.. ఎవరికైనా సరే.. వెంటనే మూడ్ మారిపోతుంది.. డల్‌గా మారిపోయి మనసుని కుమిలిపోయేలా చేస్తుంది.. అయితే ప్రస్తుత కరోనా సమయంలో ఎప్పుడేమవుతుందా అన్న ఆందోళనతో మామూలుగానే మూడాఫ్ అవుతోంది. అయితే ఇలాంటి స్థితిలో ఎక్కువ సేపు ఉండడం మానసికంగా అంత మంచిది కాదు అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వెంటనే మన మానసిక స్థితి తిరిగి మామూలుగా మారేలా చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కొన్ని చిన్న చిన్న పనుల ద్వారా అది చాలా సులభమట! ఇంతకీ మన మూడ్‌ని ప్రభావితం చేసే ఆ పనులేంటో మనమూ ఓసారి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
aaliyah-kashyap-opens-up-on-battling-mental-health-issues

ఆ సమస్యలతో ఇక చచ్చిపోతానేమో అనుకున్నా!

ఒత్తిడి, ఆందోళన, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్... పేరేదైనా మనసు మీద దెబ్బకొట్టే ఈ జబ్బులతో చాలామంది తమలో తామే కుమిలిపోతుంటారు. ఒకవేళ తమ సమస్య గురించి ఇతరులతో పంచుకుని బాధను తగ్గించుకుందామంటే... ఎక్కడ పలుచనైపోతామో... నలుగురూ ఏమనుకుంటారోనన్న భయం వారిని మరింత కుంగుబాటుకు గురి చేస్తుంది. చుట్టూ ఎందరున్నా ఒంటరిగా మార్చేస్తుంది. ఒక్కోసారి ప్రతికూల ఆలోచనలు బాగా పెరిగిపోయి చనిపోదామన్న ఆలోచనలు కూడా వస్తాయి. తన విషయంలోనూ ఇలాగే జరిగిందంటోంది ప్రముఖ దర్శకుడు అనురాగ్‌ కశ్యప్‌ కూతురు ఆలియా కశ్యప్‌. సినిమాల్లో నటించకపోయినా సోషల్‌ మీడియాలో ఎంతో క్రేజ్‌ సొంతం చేసుకున్న ఈ స్టార్‌ కిడ్‌ టీనేజ్‌ నుంచే మానసిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతోందట. అంతేకాదు.. ప్రతికూల ఆలోచనల కారణంగా చాలాసార్లు చనిపోవాలనుకున్న ఆమె... ప్రస్తుతం వాటినుంచి విముక్తి పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలో మానసిక అనారోగ్యానికి సంబంధించి తన అనుభవాలను షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
pregnant-nurse-in-surat-continues-her-covid-19-duty-while-observing-roza

ఓవైపు గర్భం.. మరోవైపు ఉపవాసం.. అయినా డ్యూటీ మానను!

గర్భం ధరించిన మహిళలు సాధారణ సమయంలోనే ఇంట్లో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటారు. పైగా ప్రస్తుతమున్న కరోనా పరిస్థితుల్లో అత్యవసరమైతే తప్ప బయట అడుగుపెట్టకూడదు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం విస్తరిస్తున్న వైరస్‌ గర్భిణులతో పాటు చిన్న పిల్లలపైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ప్రమాదముందని వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ 4 నెలల గర్భంతో ఆస్పత్రిలో విధులకు హాజరవుతోంది గుజరాత్‌కు చెందిన ఓ నర్సు. అది కూడా పవిత్ర రంజాన్‌ మాసం ఉపవాస దీక్ష(రోజా) పాటిస్తూ..! మరి కడుపులో బిడ్డను కాపాడుకుంటూనే కొవిడ్‌ రోగులకు సేవలందిస్తోన్న ఆ కరోనా యోధురాలి గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
priyanka-navya-praise-jharkhand-girl-seema-kumari-who-got-harvard-scholarship

అందుకే ఈ అమ్మాయిని హార్వర్డ్‌ మెచ్చింది.. స్కాలర్‌షిప్‌ ఇచ్చింది..!

వ్యవసాయంపై ఆధారపడి కూలీనాలీ చేసుకుంటూ బతికే బీద కుటుంబంలో పుట్టిందామె. ఆమె తల్లిదండ్రులిద్దరూ నిరక్షరాస్యులే! అక్షరం ముక్క రాదు.. చదువు విలువ తెలియదు.. పుట్టింది ఆడపిల్ల కదా.. త్వరగా పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపితే భారం దిగిపోతుందనుకున్నారు. కానీ వారి నిర్ణయానికి ఆమె ససేమిరా అంది. ఆడపిల్లనైతే ఏంటి చదువుకునే హక్కు నాకుంది అని వారిని ఎదిరించింది. కేవలం చదువులోనే కాదు.. ఫుట్‌బాల్‌ కోచ్‌గానూ రాణించింది. ఇలా ఆమె చూపిన తెగువ తాజాగా ఆమెను ప్రతిష్ఠాత్మక హార్వర్డ్‌ యూనివర్సిటీ నుంచి స్కాలర్‌షిప్‌ అందుకునేలా చేసింది. పెరిగి పెద్దయ్యే క్రమంలో తాను ఎలాంటి వివక్షనైతే ఎదుర్కొన్నానో దాన్ని అంతం చేయడమే తన అంతిమ లక్ష్యమంటోన్న ఈ యూత్‌ ఐకాన్‌పై ప్రియాంక చోప్రా, నవ్యా నవేలీ నందా.. వంటి ప్రముఖులు సైతం ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
young-entrepreneurs-who-placed-in-forbes-30-under-30-asia-list

అందుకే ఈ అమ్మాయిలందరినీ ‘ఫోర్బ్స్’ మెచ్చుకుంది!

కుదిపేస్తోన్న కొవిడ్‌ సంక్షోభాన్ని లెక్కచేయకుండా.. ఇదే తమ వ్యాపారానికి తగిన సమయమనుకున్న వారు కొందరైతే.. గతేడాది లాక్‌డౌన్‌ వల్ల దొరికిన ఖాళీ సమయంలో తమ నైపుణ్యాలకు మెరుగులద్ది సరికొత్త వెంచర్లను ప్రారంభించి సక్సెసైన వారు మరికొందరు.. అలా తమ తమ వ్యాపారాల్ని విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ, తమ కళలతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ ‘ఫోర్బ్స్‌ 30 అండర్ 30 ఆసియా’ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు కొందరు యువ ప్రతిభావనులు. ‘ప్రతికూల పరిస్థితులనూ మనకు సానుకూలంగా మార్చుకుంటే సక్సెస్‌ సాధించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాద’ని తమ ప్రజ్ఞతో నిరూపించి యూత్‌ ఐకాన్స్‌గా నిలిచిన వీరిని ఫోర్బ్స్‌ ‘క్లాస్‌ ఆఫ్‌ 2021’ పేరిట విడుదల చేసిన ఈ జాబితాలో చోటిచ్చి గౌరవించింది. మరి, ఈ లిస్టులో స్థానం సంపాదించిన కొంతమంది అమ్మాయిల గురించి తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
lessons-to-learn-from-sita-in-telugu
women icon@teamvasundhara
record-holder-of-world-longest-hair-gets-first-hair-cut-in-12-years

అందుకే 12 ఏళ్ల తర్వాత నా పొడవాటి జుట్టును కత్తిరించుకున్నా!

పొడవాటి కురులు ఆడవారికి ఎంత అందాన్నిస్తాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సహజ కిరీటంలా తలమీద నిగనిగలాడుతూ కనిపించే ఒత్తయిన, పొడవైన కేశాలు అమ్మాయిల ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక. అందుకే చాలామంది కురులు రాలిపోకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటారు. కానీ ఇవేవీ అవసరం లేకుండానే పొడవాటి జుట్టుతో ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించింది గుజరాత్‌కు చెందిన నీలాన్షి పటేల్. గతేడాది 200 సెంటీమీటర్ల (6 అడుగుల 6.7 అంగుళాలు) పొడవైన కురులతో ప్రపంచంలో పొడవాటి జుట్టు ఉన్న టీనేజర్‌గా వరుసగా మూడో ఏడాది గిన్నిస్‌ బుక్ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డులకెక్కిందీ యంగ్‌ సెన్సేషన్‌. ఇలా ఎంతో అపురూపంగా చూసుకున్న తన పొడవాటి కురులను తాజాగా కత్తిరించుకొని మరోసారి అందరి దృష్టినీ తనవైపు తిప్పుకుంది నీలాన్షి.

Know More

women icon@teamvasundhara
dont-do-these-things-to-lead-satisfactory-life

ఈ ఆలోచనలు మానండి.. ఆనందంగా ఉండండి..!

జీవితం ఎప్పుడూ సంతోషంగా.. ఆనందంగా.. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాగిపోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకొంటారు. దానికోసం వడివడిగా సాగిపోతోన్న కాలంతో కలిసి పరిగెత్తుతుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తడం సహజం. అయితే వాటికి కూడా కుంగిపోయి.. తమ జీవితం అంతా కష్టాలమయమైపోయిందని బాధపడేవారు కూడా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో తమకంటే కాస్త మిన్నగా ఉన్నవారితో పోల్చుకొని తమను తాము తక్కువ చేసి చూసుకొంటారు. ఈ రకమైన ఆలోచనా విధానం కారణంగా.. ఉన్నదాంతో సంతృప్తిగా బతకాలనే విషయాన్ని కూడా మరిచిపోతుంటారు. ఇలా చేయడం సరికాదు. అయితే మన మెదడులో మెదిలే కొన్ని ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండటం ద్వారా జీవితంలో ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండొచ్చు.

Know More

women icon@teamvasundhara
bhavani-devi-recalls-how-her-mom-pawned-jewellery-to-support-her-journey

నా ఆట కోసం అమ్మ తన నగలు తాకట్టు పెట్టింది!

ఒలింపిక్స్‌.... నాలుగేళ్లకోసారి వచ్చే ఈ అంతర్జాతీయ ఆటల పండగకు ఉన్న ప్రాధాన్యతేంటో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరొందిన క్రీడాకారులంతా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక క్రీడల్లో పాల్గొనాలని, కనీసం ఒక పతకమైనా సాధించాలని కలలు కంటుంటారు. అందుకోసం రాత్రింబవళ్లు పట్టు వదలకుండా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అలా ఒలింపిక్స్‌లో పాల్గొని పతకం సాధించాలన్న తన స్వప్నాన్ని సాకారం చేసుకునే క్రమంలో మొదటి అడుగు విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది సీఏ భవానీ దేవి. తన నిర్విరామ కృషికి ప్రతిఫలంగా కొద్ది రోజుల క్రితమే టోక్యో ఒలింపిక్స్‌కు అర్హత సాధించిందీ 27 ఏళ్ల ఫెన్సర్‌. తద్వారా ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయ ఫెన్సింగ్‌ క్రీడాకారిణిగా చరిత్ర సృష్టించింది. తన ప్రతిభతో ప్రముఖుల ప్రశంసలు, మన్ననలు అందుకుంటోన్న ఈ యంగ్‌ సెన్సేషన్‌ తాజాగా తన గతాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
seema-thakur-himacahal-road-transport-driver-becomes-first-to-cross-state-border

ఆ బస్‌ నడిపితే నా కోరిక నెరవేరినట్లే!

‘నా లాంటి ఎందరో అమ్మాయిలు విమానాలు నడుపుతున్నారు. రాకెట్లలో అంతరిక్షంలోకి వెళుతున్నారు. అలాంటిది ఈ బస్సు నడపడంలో వింతేముంది? త్వరలో మీరు నన్ను వోల్వో బస్సు డ్రైవర్‌గా కూడా చూస్తారు’...ఇవి హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ రోడ్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ కార్పొరేషన్‌ (హెచ్‌ఆర్‌టీసీ)కి చెందిన ఏకైక మహిళా బస్సు డ్రైవర్‌ సీమా ఠాకూర్‌ తన బస్సెక్కిన ప్రయాణికులతో చెబుతోన్న మాటలు. ఇంగ్లిష్‌లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేసిన ఆమె ఐదేళ్ల క్రితం హెచ్‌ఆర్‌టీసీ డ్రైవర్‌గా ఎంపికయ్యారు. ఆర్టీసీ ట్యాక్సీలు, బస్సులు, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులన్నీ నడిపింది. తాజాగా సిమ్లా-చండీగఢ్‌ మధ్య అంతర్రాష్ట్ర బస్‌ సర్వీస్‌ను కూడా నడిపింది. తద్వారా ఈ ఘనత సాధించిన ఆ రాష్ట్ర తొలి మహిళా బస్‌ డ్రైవర్‌గా అరుదైన గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. ఇంతకీ ఎవరామె? ఎం.ఏ పట్టా ఉన్నా బస్‌ స్టీరింగ్‌ ఎందుకు పట్టుకుందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-stop-feeling-guilty-in-telugu

అపరాధభావం వేధిస్తోందా..?

కొన్నిసార్లు.. తెలిసో తెలియకో.. కారణం ఉన్నా.. లేకపోయినా.. మన స్నేహితులను కోప్పడుతూ ఉంటాం. అక్కడితో ఆగకుండా వారిని మాటలతో లేదా చేతలతో బాధపెట్టే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. ఆ సమయంలో 'నేను చేసేది సరైనదే' అనిపించినా.. కొంత సమయం గడచిన తర్వాత 'నేను అలా ప్రవర్తించకుండా ఉండాల్సింది' అని పదేపదే అనుకుంటూ ఉంటాం. తప్పు చేశాననే అపరాధభావం మనల్ని పట్టిపీడిస్తుంటుంది. పోనీ వారి దగ్గరకు వెళ్లి క్షమించమని అడుగుదామంటే అహం అడ్డొస్తుంటుంది. ఇలా బాధపడటం వల్ల మనకి కలిగే ప్రయోజనం కూడా ఏమీ లేదు. అందుకే ఈ అపరాధభావన నుంచి బయటపడి తిరిగి మామూలుగా మారాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
kavya-chopra-tops-jee-main-2021-becomes-first-female-to-score-100-percentile

౩౦౦కి ౩౦౦.. అదే నా సక్సెస్ సీక్రెట్!

‘సక్సెస్లో ఫుల్‌స్టాప్స్‌ ఉండవు... కామాలు మాత్రమే ఉంటాయి’ అని ‘మహర్షి’ సినిమాలో మహేశ్‌ బాబు చెప్పినట్లు ఆ అమ్మాయి 100కి 99 మార్కులు వచ్చినా ఆగిపోలేదు. వందకు వంద శాతం మార్కులు తెచ్చుకోవాలనుకుంది. అందుకోసం మరింత కష్టపడింది. మొదటి ప్రయత్నంలో చేసిన తప్పులు మళ్లీ దొర్లకుండా జాగ్రత్త పడింది. తన కష్టానికి, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం కూడా తోడై అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించింది. ఆ అమ్మాయే దిల్లీకి చెందిన జేఈఈ మెయిన్‌ టాపర్‌ కావ్యా చోప్రా. మొదటి ప్రయత్నంలో 99.97 పర్సంటైల్‌ మార్కులు సాధించిన ఆమె రెండో ప్రయత్నంలో ఏకంగా 100 పర్సంటైల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాదు.. పరీక్షా ఫలితాల్లో 300 మార్కులకు గాను 300 మార్కులు సాధించి ఆ ఘనత సాధించిన తొలి విద్యార్థినిగా అరుదైన గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. తన ప్రతిభతో దేశమంతా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ దిల్లీ విద్యార్థిని సక్సెస్‌ సీక్రెట్‌ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-stop-biting-your-nails-in-telugu
women icon@teamvasundhara
schoolgirl-beats-stalker-in-full-public-view-in-meerut

వేధించిన వాడిని అందరూ చూస్తుండగానే ఉతికేసింది!

ఆడపిల్ల అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా తిరిగినప్పుడే నిజమైన స్వాతంత్ర్యం అన్నాడు మహాత్ముడు. అర్ధరాత్రి సంగతేమో కానీ... ఇప్పటికీ కొన్ని చోట్ల పట్టపగలు కూడా తిరగలేని పరిస్థితి. ఆ మధ్య హైదరాబాద్‌లో జరిగిన దిశ నిందితుల ఎన్‌కౌంటర్‌తోనైనా ఆకతాయిల్లో మార్పు వస్తుందేమోనని ఆశించిన వారికి నిరాశే మిగిలింది. మహిళల రక్షణ కోసం ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు రూపొందించినా, సంస్కరణలు అమలు చేసినా కొందరు మగరాయుళ్లలో మార్పేమీ రావడం లేదు. ఈ క్రమంలో మీరట్‌కు చెందిన ఓ విద్యార్థినికి ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. నిత్యం జనసందోహం ఉండే మార్కెట్‌లోనే ఇద్దరు ఆకతాయిలు తనతో పాటు తన స్నేహితురాలిని వేధించారు. అయితే చాలామంది ఆడపిల్లల్లా ఆమె నిశ్శబ్దంగా భరించలేదు. నడిరోడ్డుపై అందరూ చూస్తుండగానే ఆ ఆకతాయిల భరతం పట్టింది. తమ అణకువను అవకాశంగా తీసుకుని రెచ్చిపోతున్న వారిపై ఆదిపరాశక్తిలా తిరగబడింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-overcome-twenties-challenges-in-telugu
women icon@teamvasundhara
ahmedabad-based-meshwani-chawda-wins-the-coveted-international-afns-photography-award

women icon@teamvasundhara
things-to-do-in-twenties

women icon@teamvasundhara
amitabh-grand-daughter-navya-naveli-responds-strongly-who-trolls-her-mother

మగాళ్లూ.. అలాంటి మహిళలను చులకనగా చూడకండి!

అందాల తారలను అభిమానించే వారే కాదు... వారిపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించే వారూ చాలామందే ఉంటారు. నేరుగానే కాకుండా సోషల్‌ మీడియాలో కొంతమంది ఆకతాయిలు సెలబ్రిటీలను దూషిస్తూ ఇష్టమొచ్చిన విధంగా పోస్ట్‌లు, కామెంట్లు పెడుతుంటారు. రాజ్యాంగం కల్పించిన ‘భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ’ను అడ్డు పెట్టుకుంటూ వారి మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తిస్తుంటారు. కొంతమంది సెలబ్రిటీలు వాటిని పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తుంటే... కొంతమంది మాత్రం తమపై నెగెటివ్‌ కామెంట్లు చేసిన వారికి తగిన బుద్ధి చెప్తున్నారు. తాజాగా బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ మనవరాలు నవ్య నవేలీ నందాకు ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. ఈ సందర్భంగా తన తల్లి శ్వేతాబచ్చన్‌ గురించి చులకనగా మాట్లాడిన ఓ నెటిజన్‌కు తనదైన శైలిలో చురకలంటించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
interesting-facts-about-valentines-day-in-telugu

ఎర్ర గులాబీలనే ఎందుకిస్తారో తెలుసా?

ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకునే ప్రేమ పండగే వేలంటైన్స్ డే. ఇష్టంతో ముడిపడిన రెండు హృదయాల్లో ఒకరిపై మరొకరికి ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తీకరించడానికి ఇదో ప్రత్యేకమైన సందర్భం. ఈ క్రమంలో ప్రేమను తెలుపుకోవడంతో పాటు ఒకరికొకరు కానుకలిచ్చిపుచ్చుకోవడం కూడా మనకు తెలిసిందే. ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ అసలు ఈ వేలంటైన్స్ డే రోజున ఎర్ర గులాబీలనే ఎందుకు కానుకగా అందిస్తారు? ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా చెప్పుకునే రోమియో-జూలియట్ ఎవరు? ఇలాంటి విషయాల గురించి మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా? అయితే వేలంటైన్స్ డేకు సంబంధించిన ఇలాంటి కొన్ని ఆసక్తికర అంశాల సమాహారం మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
manasa-varanasi-from-telangana-crowned-miss-india-world-2020

సిగ్గరిగా పెరిగా.. ప్రియాంకను చూసి స్ఫూర్తి పొందా!

మన జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎవరో ఒకరిని చూసి స్ఫూర్తి పొందుతాం.. వారి ప్రేరణతోనే మనలోని బలహీనతల్ని అధిగమిస్తుంటాం. అలా అందాల తార ప్రియాంక చోప్రా స్ఫూర్తితో తనలోని బిడియాన్ని అధిగమించానని చెబుతోంది తాజాగా ‘మిస్‌ ఇండియా - 2020’గా అవతరించిన మానస వారణాసి. హైదరాబాద్‌లో పుట్టిపెరిగిన ఆమె.. తెలంగాణ తరఫున మిస్‌ ఇండియా పోటీల్లో పాల్గొని విజేతగా నిలిచింది. దీంతో ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో జరగనున్న ప్రపంచ సుందరి పోటీల్లో ఇండియా తరఫున పాల్గొననుందీ బ్యూటీ. సాధించాలన్న తపన ఉండాలే గానీ మనలోని బలహీనతల్ని అధిగమించచ్చంటోన్న ఈ అందాల తార గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
grand-mothers-beauty-tips-for-present-generation
women icon@teamvasundhara
psychologist-advice-on-unusual-behavior-in-telugu

స్నేహితులు చేసే పనులు నచ్చట్లేదు.. ఏం చేయమంటారు?

నమస్తే మేడమ్‌.. నా వయసు 20 సంవత్సరాలు.. నాకు ఈ మధ్య చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపం వస్తుంది. ముఖ్యంగా స్నేహితుల మీద. వాళ్లు చేసే పనులన్నీ చిన్న పిల్లల చేష్టల్లా అనిపిస్తున్నాయి. నేనేదో పెద్దదాన్ని అయిపోయినట్టు వాళ్లు చేసే ప్రతి పని నాకు చికాకు తెప్పిస్తోంది. వాళ్లు పాటలు పాడుతుంటే వినలేకపోతున్నాను. చిన్న చిన్న విషయాలకు జోకులు వేసుకుని నవ్వుతుంటే సహించలేకపోతున్నాను. నాకు ఎవరో తెలియని వాళ్ల మీద కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది. చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న తాగొచ్చి ఇంట్లో గొడవ చేసేవాడు. అలా చూస్తూ భరిస్తూ పెరిగా. నాది సున్నిత మనస్తత్వం. ఎవరు ఏమన్నా పెద్దగా పట్టించుకునేదాన్ని కాదు. కానీ ఇప్పుడు చిన్న విషయాన్ని కూడా భరించలేకపోతున్నా. ఏ సమయంలో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నానో కూడా తెలియడం లేదు. కొద్దిసేపు సంతోషంగా ఉంటాను. అంతలోనే కోపం వచ్చేస్తుంది. సమయానికి నిద్ర రావడం లేదు. రాత్రి ఎప్పుడో రెండింటికి నిద్ర పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది ఇష్టపడేవి నాకు నచ్చడం లేదు. ఎక్కువ మంది ఇష్టపడనవి నాకు నచ్చుతున్నాయి. వాళ్లు ఎందుకు వాటిని ఇష్టపడడం లేదు? నేను ఇష్టపడి అవి బెస్ట్‌ అని నిరూపించాలనే ఒక వింత ఆలోచన నాకు వస్తుంది. అదే కొనసాగించి సమస్యల్లో పడుతున్నా. దీనికి కారణం ఏంటో చెప్పగలరా.. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు. - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-the-women-featured-in-the-forbes-india-30-under-30-list

ఫోర్బ్స్‌ మెచ్చింది.. ఆ జాబితాలో చోటిచ్చింది!

వారంతా 30 ఏళ్ల లోపు వయసు వారే. అయినా తమ వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఆయా రంగాల్లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు. తమ సృజనాత్మకతతో, శక్తి సామర్థ్యాలతో, సామాజిక దృక్పథంతో నలుగురిలో ‘ఒక్కరి’గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. వినూత్న ఆలోచనలతో పిన్న వయసులోనే ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో ముచ్చటగా 30 ఏళ్లు కూడా నిండకుండానే తమ ప్రతిభతో నలుగురికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోన్న యువకెరటాలను గుర్తించి వారికి ఏటా తమ జాబితాలో చోటు కల్పిస్తోంది ‘ఫోర్బ్స్‌ ఇండియా’. ఎప్పటిలాగే ఈ ఏడాది కూడా ‘ఫోర్బ్స్‌ ఇండియా 30 అండర్‌ 30’ పేరుతో ఓ జాబితాను విడుదల చేసిందా సంస్థ. మరి, ఈ లిస్టులో చోటు సంపాదించి నేటి యువతకు స్ఫూర్తినిస్తోన్న ఆ యువకెరటాల గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
sahiti-selected-for-jeevan-raksha-award-in-telugu

ఈ అమ్మాయిల సాహసం ఎందరికో ఆదర్శం!

నవంబర్‌ 4, 2018.. విశాఖపట్నం జిల్లా రేవు పోలవరం బీచ్‌.. సుమారు 20 మందికి పైగా స్కూల్‌ పిల్లలు ఉత్సాహంగా కేరింతలు కొడుతూ ఆటలాడుకుంటున్నారు. అంతలో ఊహించని ప్రమాదం. ఆడుకుంటున్న పిల్లల్లో ఇద్దరు సముద్రపు నీటిలో కొట్టుకుపోయారు. కాపాడండని బిగ్గరగా కేకలు పెట్టారు. దీంతో అక్కడే ఉన్న 16 ఏళ్ల బాలిక వాళ్లని చూసింది. ఒక్క ఉదుటన ఎగిసిపడుతున్న అలల్లోకి దూకింది. క్షణాల్లో చిన్నారుల దగ్గరకు చేరుకుంది. ఊపిరాడని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ ఇద్దరు పిల్లల్లో ఒకరిని తన భుజంపై, మరొకరిని గట్టిగా పట్టుకుని ఒడ్డుకు చేరుకుంది. తన ప్రాణం గురించి క్షణం ఆలోచించకుండా సముద్రపు కెరటాలకు ఎదురెళ్లి మరీ ఇద్దరు చిన్నారులను కాపాడిన ఆ అమ్మాయే విశాఖ జిల్లాకు చెందిన కలగర్ల సాహితి. ఆ సాహసమే ఈ బాలికను ప్రతిష్ఠాత్మక ‘ఉత్తమ జీవన్‌ రక్ష’ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యేలా చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
things-to-know-about-uttarakhand-one-day-chief-minister

ఈ ‘ఒక్క రోజు ముఖ్యమంత్రి’ గురించి మీకు తెలుసా?!

యాక్షన్‌ కింగ్‌ అర్జున్‌ హీరోగా, శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఒకే ఒక్కడు’ సినిమా అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఇందులో ఒక సాధారణ టీవీ జర్నలిస్ట్‌గా ఉద్యోగం చేస్తోన్న అర్జున్‌కి అనుకోకుండా ‘ఒక్క రోజు ముఖ్యమంత్రి’ గా పనిచేసే అవకాశం వస్తుంది. దీంతో ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం తాను అప్పటివరకు చేయాలనుకున్న పనులను ఒక సీఎంగా పూర్తి చేసి ప్రజల మన్ననలు అందుకుంటాడీ యాక్షన్‌ హీరో. ఇలాంటి సంఘటనలు సిల్వర్‌ స్ర్కీన్‌పైనే కాదు నిజ జీవితంలోనూ జరుగుతున్నాయి. ఈక్రమంలో హరిద్వార్‌కు చెందిన 19 ఏళ్ల సృష్టి గోస్వామి అనే యువతి ఇలాగే ఒక్క రోజు ఉత్తరాఖండ్ సీఎం కుర్చీలో కూర్చుంది. రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరై ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను సమీక్షించింది. మరి, ఆమెకు ఈ అవకాశం ఎలా వచ్చింది..? ఎవరిచ్చారు? ఎందుకిచ్చారు? మొదలైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కావాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
speaker-om-birla-daugter-anjali-reply-to-trolls-on-ias-backdoor-entry-charge

సివిల్స్ కోసం నేనెంత కష్టపడ్డానో వారికి మాత్రమే తెలుసు!

నిజం ఇంటి అరుగు దాటే లోపు అబద్ధం ఊరు దాటుతుందంటారు. కానీ సోషల్‌ మీడియా పుణ్యాన ఊరేంటి, ఏకంగా ప్రపంచాన్నే చుట్టేస్తోంది. ఇటీవల లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా కుమార్తె అంజలీ బిర్లా విషయంలో చోటు చేసుకున్న కొన్ని పరిణామాలు చూస్తే ఈ మాటలు నిజమనిపించకమానవు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఐఏఎస్‌గా ఎంపికైన ఆమె.. తండ్రి పదవిని అడ్డు పెట్టుకుని అత్యున్నత ఉద్యోగాన్ని పొందారంటూ కొంతమంది నెటిజన్లు ఆమెపై విషం చిమ్మారు. సివిల్స్‌ పరీక్ష రాయకుండానే ఉద్యోగం సంపాదించారంటూ ఆమెను ట్రోల్‌ చేస్తూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పలు విద్వేషపూరిత పోస్టులు షేర్‌ చేశారు. ఈక్రమంలో సామాజిక మాధ్యమాల సాక్షిగా తనపై జరుగుతున్న ట్రోలింగ్‌కు తనదైన రీతిలో సమాధానమిచ్చేందుకు స్వయంగా అంజలీనే రంగంలోకి దిగింది. ఈ సందర్భంగా తన యూపీఎస్సీ ర్యాంకుకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
bhawana-kanth-to-become-the-first-female-fighter-pilot-to-take-part-in-republic-day-parade

ఆ రోజు సుఖోయ్-౩౦ తో ఆకాశంలో ఆడుకుంటా!

యుద్ధమంటే ఆమెకు భయం లేదు.. శత్రువు ఏ మూల నుంచి ఎలాంటి వ్యూహాలతో వచ్చినా పసిగట్టి తిప్పికొట్టగల ఓర్పును, నేర్పును ఒంటబట్టించుకుందామె. ఈ క్రమంలోనే భారత వాయుసేనలో మహిళా యుద్ధవిమాన పైలట్‌గా చేరి ఆ అరుదైన ఘనత దక్కించుకున్న అతివగా రికార్డులకెక్కింది. ఆమే.. ఫ్లైట్‌ లెఫ్టినెంట్‌ భావనా కాంత్‌. ఇక ఇప్పుడు మరోసారి ఆమె గురించి దేశమంతా మాట్లాడుకుంటోంది. కారణం.. గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్‌లో పాల్గొనే అద్భుత అవకాశం ఆమె తలుపు తట్టడమే! ఊహ తెలిసిన దగ్గర్నుంచి రిపబ్లిక్‌ డే పరేడ్‌ను టీవీలో చూసిన తనకు ఇలాంటి అరుదైన అవకాశం రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానంటోన్న ఈ డేరింగ్‌ లేడీ తన గురించి ఏం చెబుతోందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-banjeet-kaur-21-year-old-female-auto-driver-breaking-stereo-types-in-jammu-and-kashmir

కుటుంబం కోసం ఆటో నడుపుతున్నా.. చదువు మాత్రం మానను!

ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోన్న కరోనా ఇప్పట్లో మనల్ని విడిచి వెళ్లేలా లేదు. ఇప్పటికే లక్షల మందిని బలి తీసుకున్న ఈ మహమ్మారి బతికున్న వాళ్లను కూడా ఏదో ఒక విధంగా బాధ పెడుతూనే ఉంది. ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను దెబ్బతిస్తూ ఎన్నో కుటుంబాలను ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెడుతోంది. ఈ క్రమంలో కరోనా కారణంగా కుదేలైన తన కుటుంబానికి తోడుగా నిలిచేందుకు ఆటో తోలుతోంది జమ్మూకశ్మీర్‌కు చెందిన ఓ యువతి. తన తండ్రి ఉద్యోగం పోవడంతో విధి లేని పరిస్థితుల్లో ఆటో డ్రైవర్‌గా మారిన ఆమె ఈ ఆపత్కాలం నుంచి తన కుటుంబాన్ని బయటపడేసేందుకు శతవిధాలా శ్రమిస్తోంది. మరి కుటుంబం కోసం పురుషులతో పోటీ పడుతూ ఆటో స్టీరింగ్‌ తిప్పుతోన్న ఆ యువతి గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More