scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'బావే నమ్మించి మోసం చేశాడు..!'

'మన దేశంలో మహిళల భద్రత కోసం ఎన్ని చట్టాలు రూపొందించినా లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొనే అమ్మాయిల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ బాధితుల్లో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండడం చింతించాల్సిన విషయం. అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే.. అసలు తాము వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు కూడా ఆ చిన్న వయసులో కొందరికి తెలియకపోవడం! ఫలితంగా పురుషుల్లో ఎవరిని నమ్మాలన్నా మనసులో భయం గూడుకట్టుకొని పోతోంది. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచే బయటపడిన ఓ అమ్మాయి యుక్తవయసుకు వచ్చిన తర్వాత మరొక అబ్బాయిని నమ్మింది. గాఢంగా ప్రేమించింది.. కానీ అతడు కూడా ఆమెను వంచించాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏం చేసింది? ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది? మొదలైన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం తెలియాలంటే ఆమె మనసు పలికే హృదయరాగం వినాల్సిందే..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

Æ-Ÿä -«Ö -§½Ö„þ -“„¾-Åäu¿-Ž!

App for women's safety - camera raksha

«ÕÊ ‡Ÿ¿Õ-ªŒÕ’à ‹ ƯÃu§½Õª 誌Õ-’¹Õ-ÅîªC.- ‚¿-ÅÃ-ªá™Õ Æ«Öt-ªáLo XäCµ-®¾Õh-¯ÃoªŒÕ.- «Õʪ Æœ¿Õf-Âî-©äE „¾J-®ÏnA.- ¤òM-®¾Õ-™Â¿Ù ÍçGÅä ²Ä¿~uª æ„J{ ÂÕd™ ͽÕ{Öd AªŒ-’ÃL.- «Õꪪ Í䧽ÖL? Ð- ƒ©ÇªšË “„¾¬ìo ‚ Æ«Öt-ªá©ð Ž©ã-AhªC.- ŽÊ-ŸçjÊ “„¾A-¦µŒÅî ‹ ®¾J-ÂíŽh Xçá¦ãj©ü §½Ö„þ ¿E-å„-šËdªC.- ¨ «ÕŸµ¿u ‰‰šÌ «Õ“ŸÄ®¾Õ, ‰H-‡XþÕ ®¾ª§½á-¿hª’à EªŒy-£ÏǪ-*Ê -'£¾Éu¿-Ÿ±Ä¯þÑ-©ð XçÕJ-®ÏªD §½Ö„þ! ‚ªŒÕ-Xä™ «ÕªC ¤Ä©ó_Êo ¨ ¤òšÌ©ð Åç™Õ-’¹-«Ötªá C«u ÍçÊo-«Õ-¯äE -'éÂXçժà ªŒÂ¿~Ñ- §½Ö„þÅî N•ä-Ž©ðx ŠÂ¿-J’à EL-*ªC.-
«ÖC EªŒt©ü.- ¯ÃÊo ¯Ãu§½Õ-XÃC.- Æ«Õt ’¹%£ÏǺË.- E•Ç-«Ö-¦Ç-Ÿþ©ð ƒª>-F-Jª’þ ¿@Ç-¬Ç-™©ð ¿ª„¾Üu-{ªý å®j¯þq ‚ÈJ ®¾ª«-ŽqªŒª ͽŸ¿Õ-«Û-ŽկÃo.- -'£¾Éu¿-Ÿ±Ä¯þÑ- ¤òšÌ-™Â¿Ù ®¾ªÿª-Cµª-*Ê ¯îšÌ®¾Õ ¦ðªŒÕf ͽ֬Ç.- ¤òšÌ©ð ¦µÇ’¹ª’à §½Ö„þ Ž§½Ö-ªŒÕ-Íä-§½Ö-™E EªŒg-ªáª-ͽÕ-¿ٯÃo.- ÆC “„¾•Ç -“„¾-§çÖ-è-¯Ã-EÂË …„¾-§çÖ-’¹-„¾-œÄ-™-ÊÕ-¿ٯÃo.- ‚ C¬Á’à ÿÕ“ªŒ-ÿ-Ÿ¿l™Õ-Âí-{Õd-¿٪-{Õ-Êo-„¾Ûpœä.-.- ‹ XçÕªŒÕ-„¾Û-©ÇªšË ‚©ð-Í½Ê «*aªC.- ‚¿-ÅÃ-ªá™Õ ‡„¾Ûp-œç-¿ˆœ¿ ’휿« Í䮾Õh¯Ão, «ÕÊXäÕ \Ÿçj¯Ã “„¾«Ö-Ÿ¿ª©ð *¿و-¿ٯÃo ‡«-JÂÌ ÅçL-§½Õ-¿٪œÄ OœË-§çÖ-B®Ï.-.- ¤òM-®¾Õ-™Â¿Ù „¾ª„¾-’¹-L-TÅä- ‡©Ç …ª{Õª-C? Æ¯ä “„¾¬Áo DEÂË «â™ª.- ‡©ÇªšË “„¾A-¿ڙ „¾J-®Ïn-Žթðx …¯Ão OœË§çÖ B®Ï.-.- «ÕÊ-XÃ-@Áx¿٠„¾ªæ„©Ç DEo ªŒÖ¤ñª-Cª-ÍÃ-™-ÊÕ-¿ٯÃo.-
Xç៿{ «Õ£ÏÇ@Ç ªŒÂ¿~-ºêÂ.-.-
‚ ®¾«Õ-§½Õª©ð ¯Ã æ®o£ÏÇ-ŽÕ-ªÃ™Õ VÊÖoJ ¡è Â¿ÚœÄ ÅîœçjªC.- ÂîœËª-’þ¿٠®¾ªÿª-Cµª-* ƒŸ¿l-JÂÌ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ …ªœ¿-{ªÅî „¾E Âî¾h ®¾Õ™Õ-XçjªC.- ƪŽ-ªÃb-™ª-©ðÊÖ ÍÃ©Ç «ªŒÂ¿Ú ®¾«Ö-Íꌪ B®¾Õ-¿ٯÃoª.- §½Ö„þ ªŒÖ„¾-¿-™pÊ “¤ÄªŒª-Gµª½-œÄ-EÂË «áªŸ¿Õ ê«™ª «Õ£ÏÇ-@Á™ ªŒÂ¿~º ÆÊoŸä ™Â¿~uª’à …ªœäC.- -'ÅŒªÃyÅŒ ƒC ƒÅ½-ªŒÕ-™ÂÌ …„¾-§çÖ-’¹-„¾-œËÅä ¦Ç«Ûª-{ÕªC ¿ŸÄ!Ñ- ÆE-„Ϫ-*ªC.- ‡«-éªj¯Ã ÆN-F-AÂË ¤Ä™p-œä-{-„¾Ûpœî, Ÿíª’¹-Ž-¯Ã™Õ èJ-ê’-{-„¾Ûpœî, «ÕÊ Â¿@Áx «áªŸä ¿Mh™Õ Í䮾Õhª-˜ä¯î.-.- XÃ@ÁxE ͽ{dª «áªŸ¿Õ „¾šËdª-Íä©Ç ƒC …ªœÄ-™-ÊÕ-¿ٯÃo.- ÂÃÿšËd ¨ §½Ö„þ Ž§½ÖK Âª Xç៿šðx ÆÊÕ-¿Ù-Êo-ŸÄ-E- ¿ª˜ä 骪œËª-Ž™Õ “¬ÁNÕª-ÍÃLq «*aªC.- ƒªŒXçj ªîV™ ¤Ä{Õ ªÃ“A, „¾’¹™Õ Ưä ÅäœÄ ©ä¿٪œÄ DE ªŒÖ„¾-¿-™pÊ Âª ¿†¾d„¾œÄfª.- ‚ª“œÄ-ªáœþ ‹‡®þÅî Ž§½Ö-ªŒÕ-Íä¬Çª.- -'éÂXçժà ªŒÂ¿~Ñ- ÆE 愪ŒÕ å„šÇdª.-
ƒ©Ç „¾E-Íä-®¾ÕhªC.-.-
«Õʪ «Ö«â-™Õ’à ²Ätªýd-¤¶ò¯þ ŸÄyªÃ «ÕÊ ‡Ÿ¿Õ{ …Êo Ÿ¿%¬Çu™Õ ÊXçÖ-Ÿ¿Õ- Íä-®¾Õ-Âî-XÃ-™ª˜ä ¤¶ò¯þ ÿ§½Õ-{¿٠B®Ï „¾{Õd-Âî-XÃL.- «Õʪ OœË§çÖ B®¾ÕhÊo Ÿ¿%¬Çu™Õ(ÂÃu„¾a-Jª’þ) Å窌 OÕŸ¿ ¿E-„Ï®¾Öh …¢šÇªá.- «ÕÊ ‡Ÿ¿Õ-ªŒÕ’à ‹ ƯÃu§½Õª 誌Õ-’¹Õ-ŽÕ-Êo-„¾Ûpœî.-.- Ÿ¿Õªœ¿-’¹Õ™ «™x «ÕÊ¿٠ƒÿsªC \ªŒp-œË-Ê-„¾Ûpœî ƒ©Ç Ÿ¿%¬Çu™Õ ÊXçÖŸ¿Õ Íäæ®h “„¾«ÖŸ¿ª ¿ŸÄ! ƪŸ¿Õê «Ö §½Ö„þ OÕ ²Ätªýd-¤¶ò-¯þ©ð …ª˜ä OÕªŒÕ OœË§çÖ ÊXçÖ-Ÿ¿Õ-Íä-®¾ÕhÊo Ÿ¿%¬Çu™Õ Å窌å„j ¿E-„Ϫ-ͽ«Û.- Å窌 «Ö«â-™Õ-’Ã¯ä …ª{ÕªC.- ÂÃF ‚ Ÿ¿%¬Çu-™Fo ¦ÇuÂþ-“’÷ª-œþ©ð ÊXçÖ-Ÿ¿-«Û-Åêá! OÕªŒÕ 宩ü-¤¶ò¯þ ê«™ª ÍäA©ð „¾{Õd-¿ÙE …ª˜ä ÍÙÕ.-.- ©äŸÄ éÂXçժà Âî¾h ¿E-„Ϫ-Íä©Ç •äÿÕ-©ð¯î.-.- „¾ªŒÕq©ð …ª*¯Ã ®¾J-¤ò-ŽժC.- ‹ ªŒÂ¿ª’à å®jp éÂXçÕ-ªÃ©Ç „¾E-Íä-®¾Õhª-Ÿ¿-Êo-«Ö{!! «ÕÊ OÕŸ¿ ÆÊÕ-«Öʪ «*a ‡«-éªj¯Ã ¤¶ò¯þ „¾J-Q-Lª-*¯Ã OœË§çÖ JÂêýf Æ«Û-ŽÕ-Êo{Õd ÆÊÕ-ÂÕ.- ÆD DE “„¾Åäu-¿Ž!
Ÿ¿%¬Çu™Õ Æ„¾p-šË-¿-„¾Ûpœä.-.-
¤òM-®¾Õ-™Â¿Ù ͽք¾-œÄ-EÂË ƒN ²Ä¿~uª-’ÃÊÖ …„¾-§çÖ-’¹-„¾-œ¿-Åêá.- ÂÃF OÕ N«-ªÃ™Õ ’uª’à …ªÍä Æ«-ÂìÁª Â¿ÚœÄ …ªC.- ‡ªŸ¿Õ-¿ª˜ä.-.- ƒªŸ¿Õ©ð OÕªŒÕ OœË§çÖ JÂêŒÕf Íä®ÏÊ ®¾n™ª, ®¾«Õ§½Õª «Ö“ŽXäÕ ÊXçÖ-Ÿ¿-«Û-Åêá.- Ÿ¿%¬Çu™Õ *“B-¿-Jª-*Ê XÃJ 宩ü-¤¶ò¯þ ¯çªÿªý ƒÅ½ªŒ N«-ªÃ-©äO ÿ§½Õ-{¿٠ªÃ«Û.- ƪÅä-Âß¿Õ OÕªŒÕ „¾ª„Ϫ-*Ê Ÿ¿%¬Çu-™ÊÕ ‡«ªŒÖ ‡œËšü ÂÃF, «ÖJp´ª-’þ-ÂÃF Íäæ® Æ«-ÂÃ-¬ÁXäÕ …ªœ¿Ÿ¿Õ.- ÂÃÿšËd ²ÄÂ~Ãu™Õ ÅêŒÕ-«Ö-ªŒ§äÕu “„¾«ÖŸ¿ª Â¿ÚœÄ ©äŸ¿Õ.- ŠÂ¿Xä@Á OÕªŒÕ “„¾«Ö-Ÿ¿ª©ð …ª˜ä OÕªŒÕ -'‡«Õ-éªbFqÑ- ¯çªÿ-ªý-™Õ’à æ®Xþ Í䮾Õ-¿Ù-Êo-XÃ-šËÂË.-.- OÕªŒÕ …ªœä “„¾Ÿä¬Áª ÅçL-æ®©Ç ¨ §½Ö„þ ªŒÖ¤ñª-CªÍê.- Æ©Ç-ÂÃ-¿٪œÄ Æ„¾p-šË-¿-„¾Ûpœ¿Õ Ÿ¿%¬Çu™Õ Í䪌-Xä-§½Ö-™ª˜ä ƪŽ-ªÃb™ª …ªœÄL! ƪŽ-ªÃb™ª ©ä¿ٯÃo OœË-§çÖ™Õ „¾ª„ϪÍä NŸµÄ-ʪå„j “„¾®¾ÕhŽª ¿®¾-ªŒÅ½Õh Í䮾Õh¯ÃoÊÕ.
Ð- Ÿ¿Ö®¾ ®¾ª°-Xþ-¿Ù-«Öªý, ‚C-©Ç-¦ÇŸþ œç®þˆ

women icon@teamvasundhara
amitabh-grand-daughter-navya-naveli-responds-strongly-who-trolls-her-mother

మగాళ్లూ.. అలాంటి మహిళలను చులకనగా చూడకండి!

అందాల తారలను అభిమానించే వారే కాదు... వారిపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించే వారూ చాలామందే ఉంటారు. నేరుగానే కాకుండా సోషల్‌ మీడియాలో కొంతమంది ఆకతాయిలు సెలబ్రిటీలను దూషిస్తూ ఇష్టమొచ్చిన విధంగా పోస్ట్‌లు, కామెంట్లు పెడుతుంటారు. రాజ్యాంగం కల్పించిన ‘భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ’ను అడ్డు పెట్టుకుంటూ వారి మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తిస్తుంటారు. కొంతమంది సెలబ్రిటీలు వాటిని పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తుంటే... కొంతమంది మాత్రం తమపై నెగెటివ్‌ కామెంట్లు చేసిన వారికి తగిన బుద్ధి చెప్తున్నారు. తాజాగా బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ మనవరాలు నవ్య నవేలీ నందాకు ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. ఈ సందర్భంగా తన తల్లి శ్వేతాబచ్చన్‌ గురించి చులకనగా మాట్లాడిన ఓ నెటిజన్‌కు తనదైన శైలిలో చురకలంటించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
interesting-facts-about-valentines-day-in-telugu

ఎర్ర గులాబీలనే ఎందుకిస్తారో తెలుసా?

ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకునే ప్రేమ పండగే వేలంటైన్స్ డే. ఇష్టంతో ముడిపడిన రెండు హృదయాల్లో ఒకరిపై మరొకరికి ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తీకరించడానికి ఇదో ప్రత్యేకమైన సందర్భం. ఈ క్రమంలో ప్రేమను తెలుపుకోవడంతో పాటు ఒకరికొకరు కానుకలిచ్చిపుచ్చుకోవడం కూడా మనకు తెలిసిందే. ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ అసలు ఈ వేలంటైన్స్ డే రోజున ఎర్ర గులాబీలనే ఎందుకు కానుకగా అందిస్తారు? ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా చెప్పుకునే రోమియో-జూలియట్ ఎవరు? ఇలాంటి విషయాల గురించి మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా? అయితే వేలంటైన్స్ డేకు సంబంధించిన ఇలాంటి కొన్ని ఆసక్తికర అంశాల సమాహారం మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
manasa-varanasi-from-telangana-crowned-miss-india-world-2020

సిగ్గరిగా పెరిగా.. ప్రియాంకను చూసి స్ఫూర్తి పొందా!

మన జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఎవరో ఒకరిని చూసి స్ఫూర్తి పొందుతాం.. వారి ప్రేరణతోనే మనలోని బలహీనతల్ని అధిగమిస్తుంటాం. అలా అందాల తార ప్రియాంక చోప్రా స్ఫూర్తితో తనలోని బిడియాన్ని అధిగమించానని చెబుతోంది తాజాగా ‘మిస్‌ ఇండియా - 2020’గా అవతరించిన మానస వారణాసి. హైదరాబాద్‌లో పుట్టిపెరిగిన ఆమె.. తెలంగాణ తరఫున మిస్‌ ఇండియా పోటీల్లో పాల్గొని విజేతగా నిలిచింది. దీంతో ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌లో జరగనున్న ప్రపంచ సుందరి పోటీల్లో ఇండియా తరఫున పాల్గొననుందీ బ్యూటీ. సాధించాలన్న తపన ఉండాలే గానీ మనలోని బలహీనతల్ని అధిగమించచ్చంటోన్న ఈ అందాల తార గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
grand-mothers-beauty-tips-for-present-generation
women icon@teamvasundhara
psychologist-advice-on-unusual-behavior-in-telugu

స్నేహితులు చేసే పనులు నచ్చట్లేదు.. ఏం చేయమంటారు?

నమస్తే మేడమ్‌.. నా వయసు 20 సంవత్సరాలు.. నాకు ఈ మధ్య చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపం వస్తుంది. ముఖ్యంగా స్నేహితుల మీద. వాళ్లు చేసే పనులన్నీ చిన్న పిల్లల చేష్టల్లా అనిపిస్తున్నాయి. నేనేదో పెద్దదాన్ని అయిపోయినట్టు వాళ్లు చేసే ప్రతి పని నాకు చికాకు తెప్పిస్తోంది. వాళ్లు పాటలు పాడుతుంటే వినలేకపోతున్నాను. చిన్న చిన్న విషయాలకు జోకులు వేసుకుని నవ్వుతుంటే సహించలేకపోతున్నాను. నాకు ఎవరో తెలియని వాళ్ల మీద కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది. చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న తాగొచ్చి ఇంట్లో గొడవ చేసేవాడు. అలా చూస్తూ భరిస్తూ పెరిగా. నాది సున్నిత మనస్తత్వం. ఎవరు ఏమన్నా పెద్దగా పట్టించుకునేదాన్ని కాదు. కానీ ఇప్పుడు చిన్న విషయాన్ని కూడా భరించలేకపోతున్నా. ఏ సమయంలో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నానో కూడా తెలియడం లేదు. కొద్దిసేపు సంతోషంగా ఉంటాను. అంతలోనే కోపం వచ్చేస్తుంది. సమయానికి నిద్ర రావడం లేదు. రాత్రి ఎప్పుడో రెండింటికి నిద్ర పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది ఇష్టపడేవి నాకు నచ్చడం లేదు. ఎక్కువ మంది ఇష్టపడనవి నాకు నచ్చుతున్నాయి. వాళ్లు ఎందుకు వాటిని ఇష్టపడడం లేదు? నేను ఇష్టపడి అవి బెస్ట్‌ అని నిరూపించాలనే ఒక వింత ఆలోచన నాకు వస్తుంది. అదే కొనసాగించి సమస్యల్లో పడుతున్నా. దీనికి కారణం ఏంటో చెప్పగలరా.. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు. - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-the-women-featured-in-the-forbes-india-30-under-30-list

ఫోర్బ్స్‌ మెచ్చింది.. ఆ జాబితాలో చోటిచ్చింది!

వారంతా 30 ఏళ్ల లోపు వయసు వారే. అయినా తమ వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఆయా రంగాల్లో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు. తమ సృజనాత్మకతతో, శక్తి సామర్థ్యాలతో, సామాజిక దృక్పథంతో నలుగురిలో ‘ఒక్కరి’గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. వినూత్న ఆలోచనలతో పిన్న వయసులోనే ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో ముచ్చటగా 30 ఏళ్లు కూడా నిండకుండానే తమ ప్రతిభతో నలుగురికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోన్న యువకెరటాలను గుర్తించి వారికి ఏటా తమ జాబితాలో చోటు కల్పిస్తోంది ‘ఫోర్బ్స్‌ ఇండియా’. ఎప్పటిలాగే ఈ ఏడాది కూడా ‘ఫోర్బ్స్‌ ఇండియా 30 అండర్‌ 30’ పేరుతో ఓ జాబితాను విడుదల చేసిందా సంస్థ. మరి, ఈ లిస్టులో చోటు సంపాదించి నేటి యువతకు స్ఫూర్తినిస్తోన్న ఆ యువకెరటాల గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
sahiti-selected-for-jeevan-raksha-award-in-telugu

ఈ అమ్మాయిల సాహసం ఎందరికో ఆదర్శం!

నవంబర్‌ 4, 2018.. విశాఖపట్నం జిల్లా రేవు పోలవరం బీచ్‌.. సుమారు 20 మందికి పైగా స్కూల్‌ పిల్లలు ఉత్సాహంగా కేరింతలు కొడుతూ ఆటలాడుకుంటున్నారు. అంతలో ఊహించని ప్రమాదం. ఆడుకుంటున్న పిల్లల్లో ఇద్దరు సముద్రపు నీటిలో కొట్టుకుపోయారు. కాపాడండని బిగ్గరగా కేకలు పెట్టారు. దీంతో అక్కడే ఉన్న 16 ఏళ్ల బాలిక వాళ్లని చూసింది. ఒక్క ఉదుటన ఎగిసిపడుతున్న అలల్లోకి దూకింది. క్షణాల్లో చిన్నారుల దగ్గరకు చేరుకుంది. ఊపిరాడని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ ఇద్దరు పిల్లల్లో ఒకరిని తన భుజంపై, మరొకరిని గట్టిగా పట్టుకుని ఒడ్డుకు చేరుకుంది. తన ప్రాణం గురించి క్షణం ఆలోచించకుండా సముద్రపు కెరటాలకు ఎదురెళ్లి మరీ ఇద్దరు చిన్నారులను కాపాడిన ఆ అమ్మాయే విశాఖ జిల్లాకు చెందిన కలగర్ల సాహితి. ఆ సాహసమే ఈ బాలికను ప్రతిష్ఠాత్మక ‘ఉత్తమ జీవన్‌ రక్ష’ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యేలా చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
things-to-know-about-uttarakhand-one-day-chief-minister

ఈ ‘ఒక్క రోజు ముఖ్యమంత్రి’ గురించి మీకు తెలుసా?!

యాక్షన్‌ కింగ్‌ అర్జున్‌ హీరోగా, శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఒకే ఒక్కడు’ సినిమా అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఇందులో ఒక సాధారణ టీవీ జర్నలిస్ట్‌గా ఉద్యోగం చేస్తోన్న అర్జున్‌కి అనుకోకుండా ‘ఒక్క రోజు ముఖ్యమంత్రి’ గా పనిచేసే అవకాశం వస్తుంది. దీంతో ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం తాను అప్పటివరకు చేయాలనుకున్న పనులను ఒక సీఎంగా పూర్తి చేసి ప్రజల మన్ననలు అందుకుంటాడీ యాక్షన్‌ హీరో. ఇలాంటి సంఘటనలు సిల్వర్‌ స్ర్కీన్‌పైనే కాదు నిజ జీవితంలోనూ జరుగుతున్నాయి. ఈక్రమంలో హరిద్వార్‌కు చెందిన 19 ఏళ్ల సృష్టి గోస్వామి అనే యువతి ఇలాగే ఒక్క రోజు ఉత్తరాఖండ్ సీఎం కుర్చీలో కూర్చుంది. రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరై ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను సమీక్షించింది. మరి, ఆమెకు ఈ అవకాశం ఎలా వచ్చింది..? ఎవరిచ్చారు? ఎందుకిచ్చారు? మొదలైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కావాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
speaker-om-birla-daugter-anjali-reply-to-trolls-on-ias-backdoor-entry-charge

సివిల్స్ కోసం నేనెంత కష్టపడ్డానో వారికి మాత్రమే తెలుసు!

నిజం ఇంటి అరుగు దాటే లోపు అబద్ధం ఊరు దాటుతుందంటారు. కానీ సోషల్‌ మీడియా పుణ్యాన ఊరేంటి, ఏకంగా ప్రపంచాన్నే చుట్టేస్తోంది. ఇటీవల లోక్‌సభ స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా కుమార్తె అంజలీ బిర్లా విషయంలో చోటు చేసుకున్న కొన్ని పరిణామాలు చూస్తే ఈ మాటలు నిజమనిపించకమానవు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఐఏఎస్‌గా ఎంపికైన ఆమె.. తండ్రి పదవిని అడ్డు పెట్టుకుని అత్యున్నత ఉద్యోగాన్ని పొందారంటూ కొంతమంది నెటిజన్లు ఆమెపై విషం చిమ్మారు. సివిల్స్‌ పరీక్ష రాయకుండానే ఉద్యోగం సంపాదించారంటూ ఆమెను ట్రోల్‌ చేస్తూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పలు విద్వేషపూరిత పోస్టులు షేర్‌ చేశారు. ఈక్రమంలో సామాజిక మాధ్యమాల సాక్షిగా తనపై జరుగుతున్న ట్రోలింగ్‌కు తనదైన రీతిలో సమాధానమిచ్చేందుకు స్వయంగా అంజలీనే రంగంలోకి దిగింది. ఈ సందర్భంగా తన యూపీఎస్సీ ర్యాంకుకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
bhawana-kanth-to-become-the-first-female-fighter-pilot-to-take-part-in-republic-day-parade

ఆ రోజు సుఖోయ్-౩౦ తో ఆకాశంలో ఆడుకుంటా!

యుద్ధమంటే ఆమెకు భయం లేదు.. శత్రువు ఏ మూల నుంచి ఎలాంటి వ్యూహాలతో వచ్చినా పసిగట్టి తిప్పికొట్టగల ఓర్పును, నేర్పును ఒంటబట్టించుకుందామె. ఈ క్రమంలోనే భారత వాయుసేనలో మహిళా యుద్ధవిమాన పైలట్‌గా చేరి ఆ అరుదైన ఘనత దక్కించుకున్న అతివగా రికార్డులకెక్కింది. ఆమే.. ఫ్లైట్‌ లెఫ్టినెంట్‌ భావనా కాంత్‌. ఇక ఇప్పుడు మరోసారి ఆమె గురించి దేశమంతా మాట్లాడుకుంటోంది. కారణం.. గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్‌లో పాల్గొనే అద్భుత అవకాశం ఆమె తలుపు తట్టడమే! ఊహ తెలిసిన దగ్గర్నుంచి రిపబ్లిక్‌ డే పరేడ్‌ను టీవీలో చూసిన తనకు ఇలాంటి అరుదైన అవకాశం రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానంటోన్న ఈ డేరింగ్‌ లేడీ తన గురించి ఏం చెబుతోందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-banjeet-kaur-21-year-old-female-auto-driver-breaking-stereo-types-in-jammu-and-kashmir

కుటుంబం కోసం ఆటో నడుపుతున్నా.. చదువు మాత్రం మానను!

ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోన్న కరోనా ఇప్పట్లో మనల్ని విడిచి వెళ్లేలా లేదు. ఇప్పటికే లక్షల మందిని బలి తీసుకున్న ఈ మహమ్మారి బతికున్న వాళ్లను కూడా ఏదో ఒక విధంగా బాధ పెడుతూనే ఉంది. ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను దెబ్బతిస్తూ ఎన్నో కుటుంబాలను ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెడుతోంది. ఈ క్రమంలో కరోనా కారణంగా కుదేలైన తన కుటుంబానికి తోడుగా నిలిచేందుకు ఆటో తోలుతోంది జమ్మూకశ్మీర్‌కు చెందిన ఓ యువతి. తన తండ్రి ఉద్యోగం పోవడంతో విధి లేని పరిస్థితుల్లో ఆటో డ్రైవర్‌గా మారిన ఆమె ఈ ఆపత్కాలం నుంచి తన కుటుంబాన్ని బయటపడేసేందుకు శతవిధాలా శ్రమిస్తోంది. మరి కుటుంబం కోసం పురుషులతో పోటీ పడుతూ ఆటో స్టీరింగ్‌ తిప్పుతోన్న ఆ యువతి గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం రండ