scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?'

'మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

'Æ¢Ÿ¿E “ŸÄ¹~Ñ-ÊÕ- ª½Õ* ֮͌ϢC!

PV Sindhu is India's first badminton world champion

“ÂËéšü Æ¢˜ä “¤Äº¢ åX˜äd «ÕÊ Ÿä¬Á¢-©ðE “ÂÌœÄ-Gµ-«Ö-ÊÕ-©Â¹× ÅŒÊ ‚{-B-ª½ÕÅî ¦ÇuœËt¢-{-¯þÊÖ ÅŒ«Õ æX¶«-骚ü ê’„þÕ’Ã «ÖJa¢-ŸÄ„çÕ..
šðKo \Ÿçj¯Ã ÅÃÊÕ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ÂÕd©ð Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-šËd¢-Ÿ¿¢˜ä ¦µÇª½-B-§Œá-©¢Åà \Ÿî ŠÂ¹ X¾ÅŒÂ¹¢ ‘ǧŒÕ¢ Í䮾Õ-Âî-„Ã-Lq¢Ÿä!
ŠAh-œËE •ªá¢-ÍŒœ¿¢.. E©-¹œ¿’à ‚œ¿œ¿¢.. ŠÂ¹-„ä@Á ‹{NÕ ‡Ÿ¿Õ-éªj¯Ã ÅŒ©ï-’¹_¹ ŸÄ¯äo é’©Õ-X¾ÛÂ¹× ¯Ã¢C’à «Öª½Õa-Âî-«œ¿¢ ‚„çÕê Íç©Õx-Ōբ-Ÿä„çÖ!!
ÅŒÊ X¾Ÿä@Áx ®¾ÕDª½` ¦ÇuœËt¢-{¯þ éÂK-ªý©ð ‡Eo N•-§ŒÖ©Õ ²ÄCµ¢-*¯Ã.. ŠÂ¹ˆ X¾ÅŒÂ¹¢ «Ö“ÅŒ¢ ƒ¯Ão@ÁÚx ‚„çÕÂ¹× Æ¢Ÿ¿E “ŸÄ¹~-’ïä NÕT-L-¤ò-ªá¢C.. ‚ “ŸÄ¹~ÊÕ ‚„çÕ ÅÃèǒà ƢŸ¿Õ-¹עC.. D¢Åî Æ¢Ÿ¿E “ŸÄ¹~ X¾Û©x¯çj¢C Âß¿Õ.. ÆC Æ¢Ÿ¿Õ-ÂíE ‚²ÄyC¢*Ê-X¾Ûpœä Æ¢Ÿ¿Õ-©ðE Æ®¾©Õ ®Ï®¾-©ãjÊ «ÖŸµ¿Õª½u¢ ƪ½n-«Õ-«Û-ŌբC ÆE ÅŒÊ é’©Õ-X¾ÛÅî Eª½Ö-XÏ¢-*¢C. ƒ©Ç ÅŒÊ *-ª½-Âé ®¾y¤ÄoEo ¯çª½-„ä-ª½Õa-Âî-«-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ÂîšÇxC «Õ¢C ¦µÇª½-B-§Œá© «á‘Ç©ðx ÍçJ-T-¤òE ‚Ê¢-ŸÄEo E¢XÏ¢ŸÄ„çÕ.. ‚„çÕ-«ªî OÕÂ¹× ¨ ¤ÄšËÂË Æª½n-«Õ§äÕu …¢{Õ¢C.. §ŒÕ®ý.. ÅŒ¯ä å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇD ²Ädªý †¾{xªý X¾Ü®¾ª½x „ç¢Â¹{ ®Ï¢Ÿµ¿Õ. ®Ïy{b-ªÃx¢œþ „äC-¹’à •J-TÊ '“X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-XýÑ©ð ®¾yª½g¢ ¯çT_ ‚ X¶¾ÕÊÅŒ ²ÄCµ¢-*Ê ÅíL ¦µÇª½ÅŒ †¾{x-ªý’à ¦µÇª½ÅŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ÍŒJ-“ÅŒ©ð ÅŒÊ æXª½ÕÊÕ ®¾Õ«-ªÃg-¹~-ªÃ-©Åî L"¢-ÍŒÕ-¹עC ®Ï¢Ÿµ¿Õ. ƒX¾p-šË-ŸÄÂà ¨ ¨„ç¢{x©ð Â⮾u, ª½•ÅŒ X¾ÅŒ-ÂÃ-©-Åî¯ä ®¾J-åX-{Õd-¹×Êo ¨ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇD.. ÅÃèÇ’Ã ®¾yª½g¢ ¯çT_ Ÿä¬Á ‘ÇuAE £¾ÇŸ¿Õl©Õ ŸÄšË¢-*¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¨ é’©Õ-X¾ÛÅî ¨ šðKo©ðx ‰Ÿ¿Õ X¾ÅŒ-ÂÃLo Âí©x-’í-šËdÊ éª¢œî “ÂÌœÄ-ÂÃ-J-ºË’à Íçj¯Ã †¾{xªý èÇ¢’û E¢’û ®¾ª½-®¾Ê EL-*¢C ®Ï¢Ÿµ¿Õ.
X¾Ü®¾ª½x „ç¢Â¹{ ®Ï¢Ÿµ¿Õ ÆL-§ŒÖ®ý XÔO ®Ï¢Ÿµ¿Õ.. ÅÃÊÕ Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-šËdÊ šðKo \Ÿçj¯Ã ®¾êª.. X¾ÅŒ-Âé X¾¢{ X¾¢œË¢-ÍŒœ¿¢ ¨ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-DÂË „çÊoÅî åXšËdÊ NŸ¿u. éÂKªý ‚ª½¢¦µ¼¢ ÊÕ¢Íä Ÿ¿Ö¹×-œ¿Õ’à ‚œ¿ÕÅŒÖ, “X¾ÅŒu-ª½ÕnLo *ÅŒÕh- Íä®Ï ê’„þÕÊÕ ÅŒÊ-„çj-X¾ÛÂ¹× AX¾Ûp-¹ע{Ö, ŠÂ¹-„ä@Á ê’„þթ𠋜˯Ã.. „ÃšË ÊÕ¢* ‡¯îo ¤Äª¸Ã©Õ ¯äª½Õa-¹ע{Ö.. ƒ©Ç Æ®¾-©ãjÊ ÍµÃ¢XÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-XýÂ¹× «Öª½Õ-æX-ª½Õ’à E©Õ-®¾Õh¢D ¦µÇª½ÅŒ †¾{xªý.

sindhuslamsgoldmedal650-1.jpg
‰Ÿî-²ÄJ ¹© ²ÄÂÃ-ª½-„çÕi¢C!
šðKo©ðx X¾ÅŒ-ÂÃ©Õ ¯ç’¹_œ¿¢, ÍŒJ“ÅŒ ®¾%†Ïd¢-ÍŒœ¿¢ XÔO ®Ï¢Ÿµ¿ÕÂ¹× ÂíÅŒh Âß¿Õ.. ÂÃF ÅÃèÇ’Ã é’L-*Ê “X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ¯þ†ÏXý ®¾yª½g X¾ÅŒÂ¹¢ «Ö“ÅŒ¢ ‚„çÕÂ¹× ‡¢Åî ÆX¾Û-ª½ÖX¾¢. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Â꽺¢.. ÆC ‚„çÕ *-ª½-Âé ®¾yX¾o¢! 2013 ÊÕ¢* ¨ šðKo©ð ¤Ä©ï_¢{Ö «²òhÊo ®Ï¢Ÿµ¿Õ ¹© ŸÄŸÄX¾Û ‚êª@Áx ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ¯çª½-„ä-J¢C. 2013©ð Â⮾u¢, 2014©ðÊÖ Â⮾u¢, ‚åXj 2017, 2018©ðx «ª½Õ-®¾’à ª½•ÅŒ X¾ÅŒ-ÂÃ©Õ éÂj«®¾¢ Í䮾Õ-¹×Êo ¨ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇD.. ¨ \œÄC ®¾yª½g¢Åî ÅŒÊ Â¹©ÊÕ ¯çª½-„ä-ª½Õa-Âî-«-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ¦µÇª½ÅŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ÍŒJ-“ÅŒ©ð ʦµ¼ÖÅî ʦµ¼-N-†¾uÅý ÆÊo ÍŒ¢Ÿ¿¢’Ã ÅŒÊ é’©Õ-X¾ÛÊÕ ®¾Õ«-ªÃg-¹~-ªÃ-©Åî L"¢-ÍŒÕ-¹עC. “X¾X¾¢ÍŒ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ®¾yª½g X¾ÅŒÂ¹¢ ²ÄCµ¢-*Ê ÅíL ¦µÇª½-B§ŒÕ †¾{x-ªý’à ®¾J-ÂíÅŒh æX°E ®¾%†Ïd¢-ÍŒÕ-¹עD „äÕšË “ÂÌœÄ-ÂÃ-JºË. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ®Ïy{b-ªÃx¢-œþ©ðE ¦Ç宩ü „äC-éÂj¢C. \¹-X¾-¹~¢’à ²ÄTÊ åX¶jÊ©ðx •¤Ä¯þ “ÂÌœÄ-ÂÃ-JºË ¯íèïNÕ ŠÂ¹×-£¾Ç-ª½ÊÕ 21Ð7, 21Ð7Åî «ª½Õ®¾ å®{x©ð «ÕšËd-¹-J-XÏ¢*.. ’¹ÅŒ “X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ŠÂ¹×-£¾Çª½ ÍäA-©ð¯ä ÅŒÊ-éÂ-Ÿ¿Õ-éªjÊ X¾ªÃ-¦µ¼-„Ã-EÂË ¦Ÿ¿Õ©Õ Bª½Õa-¹עD å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇD. ¨ é’©Õ-X¾ÛÅî “X¾X¾¢ÍŒ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ŠÂ¹ ®¾yª½g¢, 2 ª½•-ÅéÕ, 2 Ââ²Äu©Õ ²ÄCµ¢-*Ê ®Ï¢Ÿµ¿Õ.. ŠL¢-XÏÂú «Ö° ͵âXÏ-§ŒÕ¯þ, Íçj¯Ã †¾{xªý èÇ¢’û E¢’û JÂÃ-ª½ÕfÊÕ ®¾«Õ¢ Íä®Ï¢C (èÇ¢’û Â¹ØœÄ “X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð 1 ®¾yª½g¢, 2 ª½•-ÅéÕ, 2 Ââ²Äu©Õ é’©Õ-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ).

nachititalinasdjia650.jpg
¨ ®¾yª½g¢ Æ«Õtê ƢÂËÅŒ¢!
‡¢Åî Âé¢’à «ÜJ®¾Öh «²òhÊo “X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXý ®¾yª½g X¾ÅŒÂ¹¢ ¹© ¨²ÄJ ¯çª½-„ä-ª½-œ¿¢Åî X¾{d-ªÃE ®¾¢Åî-†¾¢©ð …¢C ®Ï¢Ÿµ¿Õ. ¨ é’©ÕX¾Û©ð ÅŒÊÅî ¤Ä{Õ ÅŒÊ ÅŒLx N•§ŒÕ ¤Ä“ÅŒ Â¹ØœÄ ‡¢Åî …¢Ÿ¿E, ¨ ªîV ÅŒÊ X¾ÛšËd-Ê-ªîV ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¨ X¾ÅŒ-ÂÃEo ÅŒÊÂ¹× ÂÃÊÕ-¹’à ƢÂËÅŒ¢ Í䮾Õh-Êo{Õx …Gs-ÅŒ-Gs-¦ãjs¢D œÄu†Ï¢’û ªÃéšü. '¦ÇuœËt¢-{-¯þ©ð “X¾X¾¢ÍŒ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXý ÆÅŒÕuÊoÅŒ šðKo. ŠL¢-XÏ-ÂúqÂ¹× ®¾J-®¾-«Ö-Ê¢’à ¦µÇN¢Íä ¨ šðKo©ð «ª½Õ-®¾’à «âœî \œÄC åX¶jÊ©ü Í䪽Õ-Âî-«œ¿¢ Â¹ØœÄ ‹ X¶¾ÕÊÅä. Æ©Ç¢-šËC ®¾yª½g¢ ²ÄCµ¢-ÍŒœ¿¢ ÆEo¢-šË-¹¢˜ä ’íX¾p. ¨ N•-§ŒÖEo «Ö{©ðx «Jg¢-ÍŒ-©äÊÕ. “A«ª½g X¾Åù¢ åXjÂË „ç@ÁÙh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ, èÇB§ŒÕ UÅŒ¢ ‚©-XÏ-®¾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‡¢Åî ’¹ª½y¢’Ã, ’íX¾p’à X¶Ô©§ŒÖu. ¨ ªîV Â¢ ‡¯îo \@ÁÙx’à ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-®¾Õh¯Ão. ’¹Åä-œÄC ª½•ÅŒ¢, ƢŌ-¹×-«á¢Ÿ¿Õ \œÄC Â⮾u¢ ©Gµ¢-*¯Ã.. ¨²ÄJ ‡©Ç-é’j¯Ã X¾®ÏœË X¾{Õd X¾šÇd-©¯ä ¹®ÏÅî ¦J-©ðÂË C’Ã. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‚ª½Õ ¯ç©-©Õ’à ¹ª¸îª½ “¬Á«Õ Íä¬Ç. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× X¶¾L-ÅŒ„äÕ ¨ X¾ÅŒÂ¹¢. ¨ šðKo „äC-¹’à ¦µÇª½-ÅýÂ¹× ÅíL ®¾yª½g¢ Æ¢C¢-ÍŒœ¿¢ ’¹ª½y-ÂÃ-ª½º¢. ÂîÍý©Õ ’îXÔ-ÍŒ¢Ÿþ, ÂË„þÕ.. ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ© ®¾£¾Ç-ÂÃ-ª½¢-Åî¯ä ƒC ²ÄŸµ¿u-„çÕi¢C. ¨ ªîV Æ«Õt X¾ÛšËd-Ê-ªîV. ‚„çÕÂ¹× \Ÿî ŠÂ¹ ¦£¾Ý-«ÕA ƒ„Ãy-©-ÊÕ-¹ׯÃo. ¨ X¾ÅŒÂ¹¢ Æ«Õtê ƢÂË-ÅŒ-NÕ-®¾Õh¯Ão. ¯äÊÕ ¨ ²ÄnªáÂË Í䪽Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ‚„çÕ ÅŒÊ …Ÿîu-’ïäo ÅÃu’¹¢ Íä®Ï¢C.. ƒ©Ç ‚„çÕÂ¹× ’íX¾p ¦£¾Ý-«ÕA Æ¢C-®¾Õh-¯Ão-ÊÊo ®¾¢ÅŒ%XÏh ¹©Õ-’¹Õ-Åî¢C..Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊ «ÕÊ-®¾Õ-©ðE ¦µÇ„î-Ÿäy-’éÊÕ X¾¢ÍŒÕ-¹עD ®¾ÖX¾ªýs æXx§ŒÕªý.

sindhuslamsgoldmedal650-4.jpg
‚ é’©ÕæX {Jo¢’û ¤Äªá¢šü!
‚åXj «ÖuÍý ²ÄTÊ NŸµÄÊ¢ ’¹ÕJ¢* X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö.. 'ƒX¾p-šË-«-ª½Â¹× ¯äÊÕ, ŠÂ¹×-£¾Çª½ 15 ²Äª½Õx ÅŒ©-X¾œÄf¢. ŠÂ¹J ‚{åXj «Õªí-¹-JÂË X¾ÜJh Æ«-’Ã-£¾ÇÊ …¢C. ÅŒÊÕ ªÃuM æXx§ŒÕªý. ®¾ÕD-ª½`¢’à ªÃuM©Õ ‚œ¿Õ-ŌբC. ‚„çÕ «Üu£¾Ç¢©ð *¹׈-¹ע˜ä ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ«œ¿¢ ¹†¾d¢. Æ¢Ÿ¿Õê „ç៿šË ¤Äªá¢šü ÊÕ¢Íä Ÿ¿Ö¹×-œ¿Õ’à ‚œÄ. ªÃuM-©ÊÕ AXÏp-Âí-šÇdÊÕ. œËåX¶-¯þqÊÕ Ÿç¦s-B¬Ç. D¢Åî “X¾ÅŒu-JnE ŠAh-œË-©ðÂË ¯ç{d-’¹-L’Ã. ‚{©ð é’©Õ-¤ò-{-«á©Õ ŠÂ¹ ¦µÇ’¹¢. ÂÕd©ð C’ù ÊÖšËÂË ÊÖª½Õ ¬ÇÅŒ¢ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ ƒ«y-œ¿„äÕ «áÈu¢. Æ¢Ÿ¿Õê ‚ ¹~º¢ ’¹ÅŒ åX¶jÊ©üq ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. Æ®¾©Õ ¨ ê’„þÕÊÕ åX¶jÊ©üq’Ã¯ä ¦µÇN¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ÂÃyª½dªýq, å®OÕ-®ý-©Çxê’ ÍÃ©Ç Â¹Ø©ü’Ã, ¯ÃuÍŒÕ-ª½-©ü’à ‚œÄ. ÊÖšËÂË ÊÖª½Õ ¬ÇÅŒ¢ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ ƒÍÃa. *«-JÂË X¶¾LÅŒ¢ Ÿ¿Âˈ¢C. «Õªî N†¾§ŒÕ¢ \¢{¢˜ä.. ÂÃyª½d-ªýq©ð ¯äÊÕ ²ÄCµ¢-*Ê é’©ÕæX åX¶jÊ©ðx ®¾yª½g¢ ¯ç’¹_-œÄ-EÂË ‹ Â̩¹ «Õ©ÕX¾Û ÆE Íç¦ÕÅÃ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä.. ÂÃyª½d-ªýq©ð Åçj V ªá¢’ûÊÕ ‹œËæ®h ®¾yª½g¢ ‘ǧŒÕ-«ÕE ¦µÇN¢ÍÃ. Æ¢Ÿ¿Õê ‚ ¤òª½Õ©ð ÅíL ê’„þÕ Âî©ðp-ªá¯Ã ‚¬Á©Õ ®¾°-«¢’à …¢ÍŒÕ-ÂíE «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’Ã. “X¾A ¤Äªá¢šü Â¢ ¤òªÃœÄ. *«J ¤Äªá¢šü «ª½Â¹× é’©-„Ã-©Êo ÅŒX¾-ÊÅî ‚œÄ.. é’LÍÃ..Ñ Æ¢{Ö ¨ šðKo é’©Õ-X¾Û©ð ÂíEo Â̩¹ «Õ©Õ-X¾ÛLo, ÅŒÊ ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ ’¹ÕC-’¹Õ-*a¢D ²Ät†¾ªý.

“X¾¬Á¢-®¾© •©Õx..

“X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ®¾yªÃgEo ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-ÂíE ®¾J-ÂíÅŒh ÍŒJ-“ÅŒÊÕ L"¢-*Ê XÔO ®Ï¢Ÿµ¿ÕåXj Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à “X¾¬Á¢-®¾© «ª½¥¢ ¹ת½Õ-²òh¢C. 宩-“G-šÌ©Õ, X¾©Õ-«Ûª½Õ ¯çšË-•ÊÕx, NŸäQ 宩-“G-šÌ©Õ å®jÅŒ¢ ®Ï¢Ÿµ¿Õ ‘ÇuAE ÂíE-§ŒÖ-œ¿ÕÅŒÖ šÌyšüq Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ.

[ 'XÔO ®Ï¢Ÿµ¿Õ «Õªî-²ÄJ ¦µÇª½-ÅýÊÕ ’¹ª½y-X¾-œä©Ç Íä®Ï¢C. “X¾X¾¢ÍŒ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ®¾yª½g¢ é’L-*Ê ‚„çÕÂ¹× ÆGµ-Ê¢-Ÿ¿-Ê©Õ. «Õªî-„çjX¾Û 36 \@Áx ÅŒªÃyÅŒ X¾Ûª½Õ-†¾ß© ®Ï¢T-©üq©ð Â⮾u¢ é’L-*Ê ¦µ¼NÕ-œË-¤ÄšË ²Äªá-“X¾-ºÌ-ÅýÂ¹× ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ..Ñ Ð “X¾ŸµÄE „çÖD

[ 'šðKo©ð ®Ï¢Ÿµ¿Õ «ª½Õ-®¾’à Åçj V ªá¢’û, Íç¯þ §ŒáåX¶§ýÕ, ŠÂ¹×-£¾Ç-ª½-©ÊÕ ‹œË¢-ÍŒœ¿¢ ’íX¾p N†¾§ŒÕ¢. åX¶jÊ©ðx ‡Â¹ˆœÄ ÅŒœ¿-¦-œ¿-¹עœÄ «ÖuÍýÊÕ «áT¢-*¢C. å®OÕ-®ý©ð «ª½Õ®¾ å®{x©ð «ÖuÍýÊÕ «áT¢-ÍŒœ¿¢ ®Ï¢Ÿµ¿ÕÂ¹× Â¹L-²ñ-*a¢C. ®¾ÕDª½` å®OÕ®ý «©x ŠÂ¹×-£¾Çª½ Æ©-®Ï-¤ò-ªá¢C. “X¾A åXŸ¿l šðKo©ð ®Ï¢Ÿµ¿Õ X¾ÅŒ-ÂÃ©Õ ²ÄCµ¢* ÆÅŒÕu-ÅŒh«Õ “ÂÌœÄ-ÂÃ-J-ºË’à EL-*¢C..Ñ Ð X¾Û©ãx© ’îXÔ-ÍŒ¢Ÿþ

[ '“X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð ®¾yª½g¢ é’©Õ-ÍŒÕ-¹×Êo „ç៿šË ¦µÇª½ÅŒ «Õ£ÏÇ@Á ®Ï¢Ÿµ¿Õ. ÆŸ¿Õs´-ÅŒ¢’à ‚œÄ«Û. ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ..Ñ Ð ÆÊճĈ ¬Áª½t

[ '¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ ®Ï¢Ÿµ¿Õ. ÊÕ«Ûy Ÿä¬Á¢-©ðE “X¾•-©Â¹× ®¾Öp´Jh-ŸÄ-§ŒÕ¹¢. F X¾{x ÍÃ©Ç ’¹ª½y¢’à …¢C. ÊÕ«Ûy „äÕ¢ ’¹Jy¢-Íä©Ç Íä¬Ç«Û..Ñ Ð ª½Â¹×©ü “XÔÅý ®Ï¢’û

[ '®Ï¢Ÿµ¿Õ Æ¢ÂË-ÅŒ-¦µÇ«¢, “¬Á«Õ ®¾Öp´Jh-ŸÄ-§ŒÕ¹¢. ƒC „äÕ«Õ¢Åà ’¹Jy¢Íä ÅŒª½Õº¢..Ñ Ð ªÃQ ȯÃo

[ 'ÊÕ«Ûy ‹ ’íX¾p “ÂÌœÄ-ÂÃ-J-ºËN ®Ï¢Ÿµ¿Õ. ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ. ¨ «â„çÕ¢-šüE ‡¢èǧýÕ Íç§ýÕ..Ñ Ð ²ÄE§ŒÖ OÕªÃb

[ '«Õ£ÏÇ-@Á© ®Ï¢T©üq N¦µÇ-’¹¢©ð “X¾X¾¢ÍŒ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXý é’©Õ-ÍŒÕ-¹×Êo ®Ï¢Ÿµ¿ÕÂ¹× £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-X¾Ü-ª½y¹ ÆGµ-Ê¢-Ÿ¿-Ê©Õ..Ñ Ð å®j¯Ã ¯ç£¾Éy©ü

[ '®Ï¢Ÿµ¿Õ Æ¢˜ä ‹ ‚œ¿-X¾ÛL.. ’íX¾p Ÿ¿Ö¹ל¿Õ.. ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ..Ñ Ð ÍµÃJt

[ '„Äþ.. ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ ®Ï¢Ÿµ¿Õ..Ñ Ð “X¾ºÌÅŒ

[ 'EÊÕo ÍŒÖ®Ï ’¹Jy-®¾Õh¯Ão.. ÊÕ«Ûy E•¢’à ¦¢’ê½¢!Ñ Ð Â¹ªî-L¯Ã «ÖJ¯þ

¦ÇuœËt¢-{-¯þåXj «Õ¹׈-«Åî..!
sindhuslamsgoldmedal650-7.jpg

¦µÇª½Åý ÅŒª½-X¶¾ÛÊ 2013 “X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ¯þ©ð Â⮾u¢ é’L*, ÅíL X¾ÅŒÂ¹¢ é’L-*Ê „çá{d-„çá-Ÿ¿šË «Õ£ÏÇ@Ç ¦ÇuœËt¢-{¯þ “ÂÌœÄ-ÂÃ-J-ºË’à æXª½Õ ’¹œË¢-*Ê XÔO ®Ï¢Ÿµ¿Õ.. ƒX¾Ûpœ¿Õ ÆŸä šðKo©ð ®¾yª½g¢ ¯çT_Ê ÅíL ¦µÇª½ÅŒ †¾{x-ªý’à ÂÌJhE ÅŒÊ æXJ{ L"¢-ÍŒÕ-¹עC. ÅŒÊ ¦ÇuœËt¢-{¯þ éÂK-ªý©ð ‡¯îo X¶¾ÕÊ-ÅŒ©Õ, JÂÃ-ª½Õf©Õ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹×Êo ¨ §Œá« †¾{xªý ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ XÔO ª½«Õº, XÏ. N•§ŒÕ©Õ ®¾yÅŒ-£¾É’à „ÃM-¦Ç©ü “ÂÌœÄ-ÂÃ-ª½Õ©Õ. ¨ •¢{Â¹× 1995, V©ãj 5Ê •Et¢-*¢C ®Ï¢Ÿµ¿Õ. „ÃM-¦Ç©ü “ÂÌœÄ ¯äX¾Ÿ±¿u¢ ÊÕ¢* «*a¯Ã *Êo-¯ÃšË ÊÕ¢* ¦ÇuœËt¢-{¯þ “ÂÌœ¿-åXj¯ä «Õ¹׈« åX¢ÍŒÕ-¹ע-ŸÄ„çÕ. ŸÄEo ’¹ÕJh¢-*Ê ‚„çÕ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ Â¹ØœÄ ®Ï¢Ÿµ¿ÕÊÕ ÆŸä C¬Á’à “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ƒ©Ç ‚„çÕ-©ðE «Õ¹׈-«Â¹× ÂîÍý, ¦µÇª½ÅŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ «Ö° æXx§ŒÕªý X¾Û©ãx© ’îXÔ-ÍŒ¢Ÿþ ®¾£¾Ç-Âê½¢ Åîœçj¢C. D¢Åî ‡E-NÕ-Ÿä@Áx “¤Ä§ŒÕ¢ ÊÕ¢Íä ¦ÇuœËt¢-{-¯þ©ð „çÕ©-¹×-«© ¯äª½Õa-Âî-«œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢-ŸÄ„çÕ. ®ÏÂË¢-“ŸÄ-¦Ç-Ÿþ©ð …Êo ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ éªj©äy ƒE-®Ïd-{Öušü ‚X¶ý ®Ï’¹o©ü ƒ¢>-F-J¢’û Æ¢œþ ˜ãL-¹-«âu-E-êÂ-†¾-¯þq©ð „çÕ£¾Ç-¦Ö¦ü ÆM «Ÿ¿l ¦ÇuœËt¢-{¯þÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê “¤ÄŸ±¿-NÕ¹ Æ¢¬Ç-©ÊÕ ¯äª½Õa-¹עC. ÅŒªÃyÅŒ X¾Û©ãx© ’îXÔ-ÍŒ¢Ÿþ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ÆÂÃ-œ¿-OÕ©ð ÍäJ¢C. ‚{ ¯äª½Õa-Âî-«-œÄ-EÂË ‚„çÕ ªîW ƒ¢šË ÊÕ¢* ÆÂÃ-œ¿-OÕÂË 56ÂËIIOÕ “X¾§ŒÖ-ºË¢-Íä-Ÿ¿{! ƪá¯Ã Â¹ØœÄ ®Ï¢Ÿµ¿Õ ‚©-®¾u¢’à „çRxÊ ªîV ŠÂ¹ˆšË Â¹ØœÄ ©äŸ¿Õ. ¦ÇuœËt¢-{-¯þåXj ®Ï¢Ÿµ¿ÕÂË ‡¢ÅŒ «Õ¹׈„î ÍçX¾p-œÄ-EÂË ¨ ŠÂ¹ˆ …ŸÄ-£¾Ç-ª½º Í響Ö!!

sindhuslamsgoldmedal650-6.jpg
¦Ç©u¢-©ð¯ä „çÕª½Õ-X¾Û©Õ..
ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ ²Änªá©ð ®Ï¢Ÿµ¿ÕÂË 2012©ð ’¹ÕJh¢X¾Û «*a¢C. ÂÃF Æ¢ÅŒÂ¹× «á¢Ÿä ‚„çÕ ÅŒÊ ‘ÇÅéð ÍÃ©Ç N•-§ŒÖ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ Í䮾Õ-¹עC. Æ¢œ¿ªýÐ10 N¦µÇ-’¹¢©ð ®¾ªîy ‚©ü ƒ¢œË§ŒÖ ªÃu¢ÂË¢’û ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXýÅî¤Ä{Õ Æ¢¦ÕèÇ ®Ï„çÕ¢šü ‚©ü ªÃu¢ÂË¢’û ˜ãjšË©ü Â¹ØœÄ é’©Õ-ÍŒÕ-¹עC. Æ©Çê’ Æ¢œ¿ªýÐ13 N¦µÇ-’¹¢©ð ‰‹®Ô ‚©ü ƒ¢œË§ŒÖ ªÃu¢ÂË¢’û œ¿¦Õ©üq ˜ãjšË©ü, ¹%†¾g ‘ãjÅïþ ‚©ü ƒ¢œË§ŒÖ šðª½o-„çÕ¢šü, ®¾¦ü-W-E-§ŒÕªý ¯ä†¾-Ê©üq Æ¢œþ ‚©ü ƒ¢œË§ŒÖ ªÃu¢ÂË¢’û.. „ç៿-©ãjÊ ˜ãjšË©üq ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹עC. Æ¢œ¿ªýÐ14 N¦µÇ-’¹¢©ð 51« ¯ä†¾-Ê©ü ®¾Öˆ©ü ê’„þÕq©ð ’î©üf „çÕœ¿©ü ²ÄCµ¢-*¢C. ƒ©Ç ÆA-ÅŒ-¹׈« ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä ®Ï¢Ÿµ¿Õ “ÂÌœÄ-ª½¢-’¹¢©ð ÅŒÊ “X¾A-¦µ¼ÊÕ Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-¹עC. ÅŒªÃyÅŒ 2009©ð Âí©¢-¦ð©ð •J-TÊ \†Ï-§ŒÕ¯þ ®¾¦ü WE-§ŒÕªý ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ¯þ†ÏXý©ð ª½•ÅŒ¢, 2010©ð •J-TÊ ƒªÃ¯þ X¶¾•ªý ƒ¢{-êªo-†¾-Ê©ü ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵éã¢èü©ðÊÖ ª½•ÅŒ X¾ÅŒ-ÂÃ©Õ é’©Õ-ÍŒÕ-¹עC. ÆŸä ®¾¢«-ÅŒqª½¢ èÇB§ŒÕ ²Änªá©ð •J-TÊ …¦ãªý ¹Xý©ð Â¹ØœÄ ²ÄnÊ¢ ®¾¢¤Ä-C¢-*¢C.
N•-§ŒÖ© X¾ª½¢-X¾ª½..!
Æ©Ç èÇB§ŒÕ ²Änªá©ð ¦ÇuœËt¢-{¯þ ‚œ¿{¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê ÅŒªÃyÅŒ 2012©ð Æ¢œ¿ªýÐ19 N¦µÇ-’¹¢©ð \†Ï-§ŒÕ¯þ §ŒâÅý ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXý ˜ãjšË©ü é’©Õ-ÍŒÕ-¹עC. Æ©Çê’ ÆŸä \œÄ-C©ð •J-TÊ ©¢œ¿¯þ ŠL¢-XÏÂúq©ð ’î©üf „çÕœ¿©ü ®¾¢¤Ä-C¢* ÅŒÊ “X¾A-¦µ¼ÊÕ «Õªî-²ÄJ Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-¹עC. ÅŒªÃyÅŒ 2013©ð •J-TÊ «Õ©ä-†Ï-§ŒÕ¯þ ‹åX¯þ©ð é’L* “’âœþ “XÏ ’î©üf ˜ãjšË©ü ÅŒÊ ‘ÇÅéð „䮾Õ-¹עC. ÆŸä \œÄC “X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xý©ð Â⮾u X¾ÅŒÂ¹¢ ²ÄCµ¢*, ‚ šðKo©ð ¦µÇª½Åý ÅŒª½-X¶¾ÛÊ ÅíL X¾ÅŒÂ¹¢ ¯çT_Ê Åí{d-ÅíL “ÂÌœÄ-ÂÃ-J-ºË’à ͌J“ÅŒ ®¾%†Ïd¢-*¢C ®Ï¢Ÿµ¿Õ. ¨ šðª½o-„çÕ¢-šü©ð ‚„çÕ “X¾X¾¢-ÍŒ¢©ð 骢œî ®Ôœþ æXx§ŒÕªý „â’û ªá£¾É¯þ, ‡E-NÕŸî ®Ôœþ „â’û †Ï>-§ŒÖ-¯þ-©ÊÕ ‹œË¢-ÍŒœ¿¢ N¬ì†¾¢. ‚åXj 2014, 2017, 2018©ðÊÖ “X¾X¾¢ÍŒ ¦ÇuœËt¢-{¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†Ï-Xýq©ð «ª½Õ-®¾’à Â⮾u¢, ª½•ÅŒ¢, ª½•ÅŒ¢ é’©Õ-ÍŒÕ-¹×Êo ¨ ²Ädªý †¾{xªý.. ¨ \œÄC «Ö“ÅŒ¢ ®¾yªÃgEo ²ÄCµ¢-*Ê ÅŒÊ *-ª½-Âé ®¾y¤ÄoEo ²ÄÂê½¢ Í䮾Õ-¹עC. “X¾X¾¢ÍŒ „äC-¹-åXj¯ä Âß¿Õ.. \†Ï-§ŒÕ¯þ ê’„þÕq, ÂëÕ-¯çy©üh “ÂÌœ¿©Õ, \†Ï-§ŒÕ¯þ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXýq, ²ùÅý \†Ï-§ŒÕ¯þ ê’„þÕq.. «¢šË “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ šðKo-©ðxÊÖ Ÿä¬Ç-EÂË X¾ÅŒ-Âé X¾¢{ X¾¢œË®¾Öh ÅŒÊÂ¹× Aª½Õ-ê’-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ¢-*¢D ¦Õ©ãxšü ªÃéšü.

sindhuslamsgoldmedal650-3.jpg
“ÂÌœÄ “X¾A-¦µ¼Â¹× EŸ¿-ª½z-Ê¢’Ã..!
šðKo \Ÿçj¯Ã Ÿä¬Ç-EÂË X¾ÅŒ-Âé X¾¢{ X¾¢œË¢-ÍŒ-œ¿„äÕ ¦J-©ðÂË C’¹Õ-ÅîÊo ®Ï¢Ÿµ¿Õ.. ‡¯îo “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ X¾ÅŒ-Âéä Âß¿Õ.. Æ„Ã-ª½Õf©Ö ‚„çÕÊÕ ÍäJ «áJ-¬Çªá. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ÂíEo..
[ ®Ï¢Ÿµ¿Õ ²ÄCµ¢-*Ê N•-§ŒÖ-©Â¹× ’¹Õª½Õh’à 2013©ð ¦µÇª½ÅŒ “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ‚„çÕÊÕ 'ƪ½ÕbÊÑ Æ„Ã-ª½ÕfÅî ®¾ÅŒˆ-J¢-*¢C.
[ 2014©ð '‡Ff-šÌO ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ ‚X¶ý C ƒ§ŒÕªýÑ, 'X¶ÏÂ̈ “¦äÂú “ÅŒÖ ²òpªýdq X¾ª½q¯þ ‚X¶ý C ƒ§ŒÕ-ªýÑ’Ã EL-*¢D å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇD †¾{xªý.
[ 2015©ð ¦µÇª½ÅŒ “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ 'X¾Ÿ¿t¡Ñ Æ„Ã-ª½ÕfÅî ®¾ÅŒˆ-J¢* ®Ï¢Ÿµ¿Õ “ÂÌœÄ “X¾A-¦µ¼ÊÕ ÂíE-§ŒÖ-œË¢C.
[ ‚ «Õª½Õ-®¾šË \œÄC Æ¢˜ä 2016©ð “ÂÌœ¿-©ðx¯ä ÆÅŒu¢ÅŒ “X¾A-³Äe-ÅŒt-¹¢’à ¦µÇN¢Íä 'ªÃ°„þ ‘ä©ü ª½ÅŒoÑ Æ„Ã-ª½ÕfÊÕ Â¹ØœÄ Æ¢Ÿ¿Õ-¹עD „äÕšË æXx§ŒÕªý.
OšËÅî ¤Ä{Õ ¤¶òªýsq, ¤¶Äª½Öau¯þ.. «¢šË X¾“A-¹©ðx X¾«-ªý-X¶¾Û©ü “ÂÌœÄ-ÂÃ-J-ºË’Ã, ‚ª½b-Ê-©ðÊÖ «á¢Ÿ¿Õ¢{Ö.. ¯äšË §Œá«ÅŒÂ¹×, «Õ£ÏÇ@Á©¢Ÿ¿-JÂÌ ‚Ÿ¿-ª½z¢’à E©Õ²òh¢C ®Ï¢Ÿµ¿Õ.

N•§ŒÕ¢ ÍäèÇ-JÅä N“¬Á-NÕ¢-ÍŒ-Ÿ¿lE, N«Õ-ª½z-©¯ä ²ò¤Ä-¯Ã-©Õ’à ¦µÇN¢* é’©Õ-X¾ÛÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-Âî-„Ã-©E.. ÅŒÊ N•-§ŒÖ-©Åî Eª½Ö-XÏ-²òhÊo XÔO ®Ï¢Ÿµ¿Õ ²ÄCµ¢-*Ê ÅÃèÇ N•-§ŒÖEo «ÕÊ«â ‚²ÄyC®¾Öh¯ä.. ‚„çÕ ÅŒÊ éÂK-ªý©ð «ÕJEo X¾ÅŒÂéÅî «áJ®Ï, „çÕJ-®Ï-¤ò-„Ã-©E ‚Ââ-ÂË~ŸÄl¢..!

¹¢“’Úüq Æ¢œþ ‚©ü C ¦ã®ýd ®Ï¢Ÿµ¿Õ!

women icon@teamvasundhara
dollyparton-challenge-goes-viral

మరో కొత్త ఛాలెంజ్‌ వచ్చేసింది!

గతేడాది ‘10 ఇయర్‌ ఛాలెంజ్‌’ సోషల్‌ మీడియాను ఓ ఊపు ఊపేసిన విషయం తెలిసిందే. సెలబ్రిటీల దగ్గర్నుంచి సామాన్యుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఛాలెంజ్‌లో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం మనం చూశాం. ఇలాగే ఏటేటా సోషల్‌ మీడియాలో కొన్ని ఛాలెంజ్‌లు సెన్సేషన్‌ సృష్టించడం పరిపాటే. అలా ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే ఓ ఛాలెంజ్‌ నెట్టింట్లో పాపులర్‌గా మారింది. అదే.. ‘డాలీ పార్టన్‌’ పేరుతో ప్రస్తుతం ట్రెండ్‌ అవుతోన్న ఛాలెంజ్‌. ఇటీవలే ప్రారంభమైన ఈ ఛాలెంజ్‌ అటు సెలబ్రిటీల నుంచి ఇటు సామాన్యుల దాకా ఒకింత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. మరి, ఈ న్యూ ఛాలెంజ్‌ విశేషాలేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
esl-sprite-sports-league-women-winners

‘ఈఎస్‌ఎల్‌’ విజేతలు వీరే !

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈఎస్‌ఎల్‌ క్రికెట్‌ పోటీలు శనివారంతో ముగిశాయి. గ్రామీణ క్రీడాకారుల్ని ప్రోత్సహించి, వారిలో ప్రతిభను వెలికితీయడమే లక్ష్యంగా ఈనాడు- స్ప్రైట్‌ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా/ప్రాంతీయ/ రాష్ట్రస్థాయిలో నిర్వహించిన ఈ పోటీలు ఆద్యంతం రసవత్తరంగా సాగాయి. రాష్ట్ర స్థాయి ఫైనల్స్‌ పోటీల్లో సత్తా చాటి విజేతలుగా నిలిచినవారికి శనివారం హైదరాబాద్‌లోని మల్లారెడ్డి ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో బహుమతుల ప్రదానోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. క్రికెట్‌ జూనియర్స్‌, సీనియర్స్‌ విభాగాలతో పాటు కబడ్డీ, ఖోఖో, వాలీబాల్‌, చెస్‌, బ్యాడ్మింటన్‌ వంటి క్రీడా పోటీల్లో నువ్వా నేనా అన్నట్టు తలపడి విజేతలుగా నిలిచిన క్రీడాకారులకు జాతీయ బ్యాడ్మింటన్‌ చీఫ్‌ కోచ్‌, ఈఎస్‌ఎల్‌ బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌, ఈనాడు ఎండీ సీహెచ్‌.కిరణ్‌ తదితరులు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. ఈ పోటీల్లో పలువురు అమ్మాయిలు కూడా అబ్బాయిలతో సమానంగా వివిధ క్రీడాంశాల్లో తమ ప్రతిభను చాటారు. ఈ క్రమంలో వివిధ క్రీడల్లో సత్తా చాటి బహుమతులు గెలుచుకున్న మహిళా విజేతల వివరాలివే...

Know More

women icon@teamvasundhara
bal-shakti-puraskar-2020-and-national-bravery-award-2019

శభాష్‌... పిల్లలూ !

రేపటి పౌరులైన నేటి బాలల చేతిలోనే దేశ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుందంటారు. ఆపద సమయంలో ధైర్యంగా ఉండడం, కష్టాల్లో ఉన్నవారిని కనికరించడం, ఏ రంగంలోనైనా ప్రత్యేక నైపుణ్యం కలిగి ఉండడం, దేశ సంస్కృతిని ఇనుమడింపజేయడం వంటి సద్గుణాలు పిల్లలందరిలో ఉండవు. కొందరిలోనే ఉంటాయి. ఆ కొందరే మరికొందరికి స్ఫూర్తిగా నిలిచి దేశ ఉన్నతికి బాట వేస్తారు. అలాంటి బాలలను గుర్తించి ఏటా గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ‘బాల్‌శక్తి’ పురస్కారాలను అందిస్తుంటుంది భారత ప్రభుత్వం. ఈ ఏడాది 49 మందికి ఈ పురస్కారాలు దక్కగా వారిలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన బాలబాలికలు నలుగురు ఉండడం విశేషం. అంతేకాదు మరో 22 మంది బాలబాలికలు ఆపద సమయాల్లో తమ ధైర్య సాహసాలను ప్రదర్శించి ఇండియన్‌ కౌన్సిల్‌ ఫర్‌ ఛైల్డ్‌ వెల్ఫేర్‌ (ఐసీసీడబ్ల్యూ) అందించే ‘జాతీయ సాహస బాలల పురస్కారాలు’ అందుకోబోతున్నారు. మరి పెద్దల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకునే ఈ పిడుగులు దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచే స్థాయికి ఎలా చేరుకున్నారో చూద్దాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
tania-shergill-will-lead-republic-day-parade

ఆర్మీ దుస్తులు ధరిస్తే అమ్మాయినని మరిచిపోతా!

తనియా షేర్గిల్‌.. ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాతో పాటు ప్రముఖుల నోట మార్మోగుతున్న ఓ సైనికురాలి పేరు. పేరు చూస్తేనే చెప్పొచ్చు ఆమెది పంజాబ్‌ రాష్ర్టమని.. మరి ఆ రాష్ర్టంలో ఆర్మీవాళ్లు బోలెడు మంది ఉన్నారు.. కాబట్టి ఆమె సైన్యంలో చేరడమనేది చర్చించుకోవాల్సిన వింతేమీ కాదు. పైగా ఆమె పూర్వీకులందరూ సైనికాధికారులుగా సేవలందించినవారే.. వారి వారసత్వాన్ని తను కూడా పుణికి పుచ్చుకుంది. సో.. అందులో ఆశ్చర్యపడాల్సిన అద్భుతమేమీ లేదు. మరి ‘తనియా.. తాలియా’ అంటూ ఎందుకు దేశమంతా ఆమె గురించి మాట్లాడుకుంటోంది? ఆనంద్‌ మహీంద్రా, అమితాబ్‌ లాంటి సెలబ్రిటీ దిగ్గజాలు మాట్లాడుకోవాల్సిన స్పెషాలిటీ ఏముందామెలో? అది తెలియాలంటే ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన ఆర్మీడే పరేడ్‌ను ఓసారి చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
newpassword-is-the-first-twitter-trend-in-2020

మీ పాస్‌వర్డ్‌ స్ట్రాంగ్‌గానే ఉందా..?

ప్రస్తుతం మనం డిజిటల్‌ యుగంలో జీవిస్తున్నాం. మన వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితాలకు సంబంధించిన దాదాపు అన్ని విషయాలూ డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌తో అనుసంధానమై ఉన్నాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. బ్యాంక్‌ లావాదేవీలు, పర్సనల్‌ ఈ-మెయిల్‌ల దగ్గర నుంచి సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, మొబైల్‌ వ్యాలెట్ల వరకు రోజూ మనం ఇంటర్నెట్‌ని ఎన్నో రకాలుగా వాడుతుంటాం. ఈ ఆన్‌లైన్‌ ఖాతాలను సైబర్‌ నేరగాళ్ల బారి నుంచి కాపాడుకునేందుకు వాటికి ‘పర్సనల్‌ ఐడీ’, ‘పాస్‌వర్డ్‌’లు పెట్టుకోవడం ఆనవాయితీ. అయితే మనం పెట్టే పాస్‌వర్డ్‌లు ఎంత క్లిష్టంగా ఉంటే మన ఖాతాలు అంత సురక్షితమని సైబర్‌ నిపుణులు నిత్యం చెబుతుంటారు. అంతేకాదు, ఆన్‌లైన్‌ ఖాతాలకు ఎక్కువకాలం ఒకే పాస్‌వర్డ్‌ ఉంచకూడదని.. వాటిని తరచూ మార్చుకోవాలని వాళ్లు సూచిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా #NewPassword అనే ఓ కొత్త హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ట్విట్టర్‌లో వైరల్‌గా మారింది. మన ఆన్‌లైన్‌ ఖాతాల పాస్‌వర్డ్‌లను సంవత్సరానికి ఒకసారైనా మార్చుకోవడం సురక్షితమని తెలియజేయడమే ఈ హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ముఖ్యోద్దేశం. అయితే దీనిపై పలు రకాల ఫన్నీ మీమ్స్‌ రూపొందిస్తున్నారు నెటిజన్లు. వీరిలో సామాన్యులే కాదు.. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థలు సైతం ఉండడం విశేషం. ఈ హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ ద్వారా సురక్షితమైన పాస్‌వర్డ్‌ యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని తెలియజేయడంతో పాటు తమ బాధ్యతలు, కార్యాచరణల గురించి అందరికీ సులభంగా అర్థమయ్యేలా వీటిని రూపొందిస్తున్నారు. మరి ఆ విశేషాలేంటో మీరూ చూసేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
nilanshi-patel-palced-in-guinness-world-of-records-for-her-longest-hair

ఆరడుగుల జుట్టుతో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది!

విరుల్లాంటి కురులు ఆడవారికి ఎంత అందాన్నిస్తాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సహజ కిరీటం లాగా తలమీద నిగనిగలాడుతూ ఒత్తయిన, పొడవైన కేశాలు అమ్మాయిల ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక. మహిళల ముఖ సౌందర్యాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేసే ఈ వెంట్రుకలు రాలిపోతుంటే వారి మనసులో రేగే కలవరం అంతా ఇంతా కాదు. అందుకే చాలామంది కురులు రాలిపోకుండా మార్కెట్లో దొరికే వివిధ రకాల హెయిర్‌ ఆయిల్స్‌, కండిషనర్లు, మందులు ఇంకా చాలా చిట్కాలు వినియోగిస్తుంటారు. కానీ ఇవేవీ అవసరం లేకుండానే పొడవాటి జుట్టుతో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది గుజరాత్‌కు చెందిన నీలాన్షి పటేల్‌. 17 ఏళ్ల వయసులోనే 190 సెంటీమీటర్ల (6 అడుగల 2.8 అంగుళాలు) పొడవైన కురులతో..ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన జుట్టు ఉన్న యువతిగా గిన్నిస్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డుల కెక్కిందీ టీనేజ్‌ సెన్సేషన్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
deepika-padukone-social-experiment-on-acid-sales

ఒక్క రోజులోనే 24 యాసిడ్‌ బాటిళ్లు కొన్నాం..!

యాసిడ్‌ బాధితురాలు లక్ష్మీ అగర్వాల్‌ జీవిత కథ ఆధారంగా ‘ఛపాక్‌’ అనే సినిమా వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీపికా పదుకొణె లీడ్‌ రోల్‌లో నటించిన ఈ సినిమా ఈనెల 10న విడుదలై మంచి టాక్‌తో నడుస్తోంది. ఈ సినిమాకు దీపిక స్వయంగా నిర్మాతగా వ్యవహరించడం విశేషం. ఇక చిత్ర ప్రమోషన్‌ను దీపిక వినూత్న పద్ధతిలో ముందుకు తీసుకెళుతోంది. చిత్ర ప్రమోషన్‌తో పాటు ఏదో ఒక సందేశాన్ని ఇస్తోంది దీపిక టీం. యాసిడ్‌ బాధితుల పట్ల సమాజం ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తుందో తెలుసుకునే క్రమంలో ఇటీవల చిత్ర యూనిట్‌ ‘ఛపాక్‌ ఎక్స్‌పరిమెంట్‌’ పేరుతో ఓ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా యాసిడ్ అమ్మకాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు మరో ప్రయోగాన్ని చేపట్టింది ‘ఛపాక్‌’ టీం. మరి ఈసారి వీరు చేసిన సోషల్‌ ఎక్స్‌పరిమెంట్‌ ఏంటో చూద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
life-lessons-from-sankranti

సంబరాల సంక్రాంతి నేర్పే పాఠాలెన్నో..!

సాధారణంగా పండగొచ్చిందంటే ఆ ఆనందాలు నట్టింట వెల్లివిరుస్తాయి. మరి, ఆ వచ్చింది.. పెద్ద పండగ సంక్రాంతి అయితే ఆ సరదాలు మరింతగా రెట్టింపవుతాయనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. పంటలు ఇంటికి రావడం.. చేతి నిండా పుష్కలంగా డబ్బులుండడం.. ఎవరికైనా ఆనందమే కదా..! అందుకే సంక్రాంతిని సంబరాల పండగ అంటారు.. అయితే సంబరాల సంగతి కాసేపు పక్కన పెడితే సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా పాటించే కొన్ని పద్ధతులకు, ఆచారాలకు నిగూఢ అర్థాలుంటాయి. వాటిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే మనకు ఎన్నో జీవన రహస్యాలు అవగతమవుతాయి. మరి, సంక్రాంతి మనకు నేర్పే ఆ విషయాలేంటో తెలుసుకుందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
team-for-womens-t20-cricket-world-cup-2020-is-announced

టీ20 ప్రపంచకప్‌ జట్టులో యువరత్నాలు!

‘బ్యాటు-బంతి రెండు చూడ చక్కగుండు... చూడ చూడ జోష్‌ పెరుగుతుండు, క్రీడలందు క్రికెట్‌ క్రీడ వేరయా... విశ్వదాభిరామ... వరల్డ్‌ కప్‌ మనదే రామ !’ అని ఆనందంగా పాడుకుంటున్నారు క్రికెట్‌ అభిమానులు. వారు అలా జోష్‌ఫుల్‌గా ఉండడానికి కారణం లేకపోలేదు. ఆస్ట్రేలియాలో వచ్చే నెలలో ప్రారంభమయ్యే మహిళా టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ పోటీలకు ఇటీవలే భారత మహిళల జట్టును ప్రకటించింది బీసీసీఐ. ఇందులో అందరూ భావించినట్లు చిచ్చర పిడుగు షెఫాలీ వర్మ చోటు సంపాదించగా, ఈ ప్రపంచకప్‌తో రిచా ఘోష్‌ తొలిసారి అంతర్జాతీయ టోర్నీలో అడుగుపెడుతోంది. ఇక తెలంగాణ క్రికెటర్‌ అరుంధతీ రెడ్డి కూడా ఈ మెగా టోర్నీలో చోటుదక్కించుకుంది. ఇటీవలి కాలంలో నిలకడగా రాణిస్తున్న ఈ 22 ఏళ్ల హైదరాబాదీ పేసర్‌కిది రెండో ప్రపంచకప్‌. మిథాలీ రాజ్‌ తర్వాత ఐసీసీ టోర్నీలో ఆడనున్న తెలుగు క్రికెటర్‌ అరుంధతినే కావడం విశేషం. మరి ఆడ, మగ అన్న తేడా లేకుండా అందరినీ అలరించేందుకు రడీ అవుతోన్న ఈ మెగా క్రికెట్‌ ఈవెంట్‌కు మన మహిళల టీమ్‌ స్క్వాడ్‌ ఎలా ఉందో ఓసారి చూద్దాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
surat-woman-with-cancer-plants-30000-trees-to-fight-air-pollution

నేను చనిపోతానని తెలుసు.. కానీ నాలా మరొకరు బలవ్వకూడదు!

27 ఏళ్ల వయసంటే.. భవిష్యత్తు గురించి ఎన్నో కలలు కని వాటిని నిజం చేసుకోవాలని తాపత్రయపడే దశ. అలాంటిది ఉన్నట్టుండి తాను త్వరలోనే చనిపోతానని తెలిస్తే మిగిలిన కొద్దిపాటి జీవితం నరకప్రాయంగా మారుతుంది. ఓ యువతి కూడా ఇలాంటి బాధనే అనుభవించింది. అయితే తన చావుకి కారణం మనిషి తెలియక చేస్తోన్న తప్పే అని గ్రహించిన ఆ యువతి, తన మిగిలిన జీవితమంతా ఆ తప్పును సరిదిద్దుతూ మనుషుల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి అంకితమిచ్చింది. ఎంతోమందిలో స్ఫూర్తి నింపుతూ భావితరాల ఉన్నతికి బాసటగా నిలుస్తోంది. ఇంతకీ ఆమెందుకు చావుకు దగ్గరైంది? మనిషి తెలియక చేస్తోన్న ఆ తప్పేంటి? ఏ విధంగా ఆమె ఆ తప్పును సరిదిద్దుతోంది? తెలుసుకుందాం రండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-the-makeup-artist-clover-wootton-who-behind-in-malati-in-chhapaak

అలా దీపికను ‘మాలతి’గా మార్చేసింది!

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోయిన్‌ దీపికా పదుకొణె నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఛపాక్‌’. యాసిడ్ దాడి బాధితురాలు లక్ష్మీ అగర్వాల్‌ జీవిత కథ ఆధారంగా మేఘనా గుల్జార్‌ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో ‘మాలతి’ గా లీడ్‌ రోల్‌లో నటించడంతో పాటు నిర్మాతగానూ వ్యవహరిస్తోంది దీపిక. ఈనెల 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ చిత్రం కోసం వినూత్నంగా సినిమా ప్రమోషన్‌ కార్యక్రమాలు చేపట్టింది ‘ఛపాక్‌’ టీం. ఇందులో భాగంగా సినిమాలో మాదిరిగా ‘మాలతి’ గెటప్‌లో తయారై ముంబై వీధుల్లో చక్కర్లు కొట్టింది దీపిక. అయితే ఎవరూ ఆమెను గుర్తు పట్టలేదు సరి కదా..కొందరు ఆమె వైపు వికారంగా చూడడం గమనార్హం. మరి బోలెడు ఇమేజ్‌, స్టార్‌ పాపులారిటీ ఉన్న దీపిక జనం గుర్తుపట్టలేనంతగా ఎలా మారింది? ‘మాలతి’ మేకప్‌ వెనకనున్న రహస్యమేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
sucheta-satish-trying-to-sing-songs-in-120-languages-for-guinness

120 భాషల్లో పాటలు పాడేస్తోన్న అపర బాల మేధావి!

జ్ఞానమనేది అనంతమైనది.. ఎన్ని విద్యలు నేర్చినా, ఎన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నా ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది, తెలుసుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంటుంది. అందుకే కొందరు ఎన్ని విషయాలు తెలిసినా, ఇంకా ఇంకా కొత్త విద్యలు నేర్చుకోవాలని తపన పడుతుంటారు. అద్భుతాలు సృష్టించాలని, అందరిలోనూ ప్రత్యేకంగా నిలవాలని ఆశపడుతుంటారు. ఇదిగో ఈ రెండో కోవకే చెందుతుంది భారత సంతతికి చెందిన పదమూడేళ్ల సుచేతా సతీష్. దాదాపు భారతీయ భాషలన్నింటిలో ప్రావీణ్యం సంపాదించి తన గాత్రంతో సంగీత ప్రేమికుల్ని ఓలలాడిస్తోన్న ఈ యంగ్‌స్టర్‌కు నేర్చుకోవాలన్న తపన రోజురోజుకీ రెట్టింపవుతోంది. అందుకు నిదర్శనమే తాజాగా తాను అందుకున్న ‘గ్లోబల్‌ ఛైల్డ్‌ ప్రొడిజీ (ప్రపంచ బాల మేధావి)’ అవార్డు. భారతీయ భాషలతో పాటు విదేశీ భాషలపై కూడా పట్టు సాధించి.. ఇలా మొత్తంగా 120 భాషలు ఔపోసన పట్టడంతో పాటు అన్ని భాషల్లోనూ పాటలు పాడగల నైపుణ్యం సొంతం చేసుకున్నందుకే ఈ అవార్డు ఆమెను వరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ బాల మేధావి గురించి కొన్ని విశేషాలు మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
greta-thunberg-turns-17-marks-birthday-with-7-hour-climate-protest

కేక్‌ దొరక్కపోవచ్చు..కానీ అందరం డిన్నర్‌ చేద్దాం!

పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం పాఠశాల పుస్తకాలను పక్కన పెట్టి మరీ పోరాడుతోంది గ్రెటా థున్‌బర్గ్‌. ‘స్కూల్‌ స్ట్రైక్‌ ఫర్‌ ది క్లైమేట్’, ‘యూత్‌ ఫర్‌ క్లైమేట్‌’ పేరుతో ఉద్యమాలను మొదలు పెట్టి అంతర్జాతీయ మేధావుల ప్రశంసలు సైతం అందుకుందీ స్వీడిష్‌ టీనేజర్‌. పర్యావరణంపై ప్రేమతో గ్లోబల్‌ వార్మింగ్‌ నుంచి భూమిని పరిరక్షించే బాధ్యతలను చిన్న వయసులోనే భుజాన వేసుకున్న గ్రెటా.. తన భావోద్వేగ ప్రసంగాలతో అందరిలో స్ఫూర్తి రగిలిస్తోంది. ఉద్యమంలో భాగంగా తనను విమర్శించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ లాంటి వారికి కూడా తనదైన శైలిలో సమాధానాలిస్తోందీ యువకెరటం. ఈ క్రమంలో గ్రెటా తాజాగా 17 వ ఏటలోకి అడుగుపెట్టింది. అయితే పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఎంతో చిత్తశుద్ధితో ఉద్యమిస్తున్న ఈ యువతేజం అందరిలా పుట్టినరోజు సంబరాలు చేసుకోలేదు. మరేం చేసిందో మీరే చదవండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
malayisan-couple-arrives-in-ambulance-to-their-wedding-faces-criticism

పెళ్లి పల్లకీలో కాదు.. అంబులెన్స్‌లో వచ్చారు..!

పెళ్లంటేనే సరదాలు, సంతోషాల సమ్మేళనం. జీవితంలో వచ్చే అతి పెద్ద వేడుక కాబట్టి.. దీనిని వీలైనంత వినూత్నంగా, అందంగా, పది కాలాల పాటు గుర్తుండిపోయే లాగా జరుపుకోవాలని కోరుకోవడం సహజం. పందిరి దగ్గర నుంచి భోజనాల మెనూ వరకు.. శుభలేఖల మోడల్‌ దగ్గర నుంచి ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్స్‌ వరకు.. ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ కొత్తదనం ఉట్టిపడేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటారు. పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేయడానికి ఒక్కోసారి వింత ప్రయత్నాలు చేసిన వాళ్లు కూడా లేకపోలేదు. ఈ క్రమంలో ఆ ప్రయత్నం విజయవంతమై అందరి ప్రశంసలందుకుంటే ఫర్వాలేదు.. కానీ, అవి వికటిస్తే మాత్రం నలుగురి ముందు నవ్వుల పాలవ్వడంతో పాటు పలు రకాల ఇబ్బందులను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి ఓ సంఘటన ఇటీవలే మలేషియాలో జరిగింది. మరి అదేంటో తెలియాలంటే.. ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే..!

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-start-the-new-year-fresh
women icon@teamvasundhara
telangana-girl-malavath-poorna-one-step-away-from-goal

పరి ‘పూర్ణ’ లక్ష్యానికి ఒక్క అడుగు దూరంలో..!

మలావత్‌ పూర్ణ.. పర్వతారోహణకు సంబంధించి తెలంగాణ పేరును ప్రపంచానికి వినపడేలా చేసిన ఓ గిరిజన అమ్మాయి. బాల్యంలో స్థానికంగా ఉండే కొండలు, గుట్టలను ఎక్కిన ఆ బాలిక..13 ఏళ్ల వయసుకే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తయిన ఎవరెస్టు శిఖరాన్ని అధిరోహించింది. తద్వారా అతి పిన్న వయసులోనే ఈ శిఖరాన్ని ఎక్కిన బాలికగా రికార్డు సృష్టించిందీ డేరింగ్‌ గర్ల్‌. ప్రపంచంలోని ఏడు ఖండాల్లోని ఎత్తైన శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకున్న పూర్ణ ప్రయాణం ఎవరెస్టు అధిరోహణతో ప్రారంభమైంది. తాజాగా అంటార్కిటికా ఖండంలోనే ఎత్తయిన విన్సన్‌ మాసిఫ్‌ శిఖరాన్ని కూడా అందుకుంది. దీంతో ఇప్పటివరకు ఆరు ఖండాల్లోని ఆరు ఎత్తైన శిఖరాలను పాదాక్రాంతం చేసుకున్న ఈ తెలుగమ్మాయి.. పర్వతారోహణకు సంబంధించి పరి ‘పూర్ణ’ లక్ష్యానికి ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
things-that-every-woman-should-try-to-learn-in-new-year

ఈ తీర్మానాలు మనకే ప్రత్యేకం..!

కాలం గడిచిపోతూ మరో ఏడాది వెనక్కి వెళ్లిపోయింది. కొత్త ఏడాది ప్రారంభమైంది. కొత్త సంవత్సరం ఆరంభం వేళ కొత్త తీర్మానాలు తీసుకునే అలవాటు చాలామందికి ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా జిమ్‌కి వెళ్లడం, వ్యాయామం ప్రారంభించడం, ఖర్చులు తగ్గించడం, చెడు అలవాట్లు మానేయడం వంటివే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. అయితే ఇలాంటి వ్యక్తిగత తీర్మానాలతో పాటు విభిన్నంగా ఆలోచించి కొత్త సంవత్సరం వేళ మహిళలుగా సాధికారత సాధించే దిశగా సరికొత్త తీర్మానాలను కూడా తీసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మనం జీవితమంతా ఆనందంగా ఉండడమే కాదు.. వ్యక్తిగా కూడా మనం ఎదిగేందుకు వీలుంటుంది. మరి, అలా మనం తీసుకోవడానికి వీలుండే కొన్ని తీర్మానాల గురించి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
social-meida-challenges-those-went-viral-in-2019

2019లో వైరలైన సోషల్‌ మీడియా ఛాలెంజ్‌లివే..!

2019 చివరి దశకు చేరుకున్నాం. ఈ ఏడాదికి గుడ్‌బై చెప్పి.. 2020ని ఆహ్వానించడానికి ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం లాగే 2019లో కూడా మనం ఆనందపడిన, బాధ పడిన, కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న, ఆవేశానికి గురైన, కళ్లు చెమర్చేలా నవ్విన, ఆశ్చర్యానికి లోనైన, ఆలోచించిన సందర్భాలెన్నో ఉన్నాయి. మనల్ని బాధకు గురి చేసిన విషయాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని.. ఆనందపర్చిన, అలరించిన జ్ఞాపకాలను నెమరేసుకుంటూ ముందుకు సాగడమే జీవితం. ఇదిలా ఉంటే ప్రతిసారీ లాగే ఈసారి కూడా సోషల్‌ మీడియాలో వివిధ నేపథ్యాలతో మొదలైన ఎన్నో ఛాలెంజ్‌లు నెటిజన్ల ఆదరణను పొందాయి. వీటిలో సమాజానికి మేలు చేసేవి కొన్నైతే.. ఆనందాన్ని పంచేవి మరికొన్ని. వీటితో పాటు కొన్ని ప్రమాదకరమైన ఛాలెంజ్‌లు కూడా ఉన్నాయండోయ్‌..! మరి, 2019లో నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకొని సోషల్‌ మీడియాలో వైరలైన ఛాలెంజ్‌లేంటో చూసేద్దామా..!

Know More

women icon@teamvasundhara
malala-yousaf-zai-most-famous-teenager-decade-un-declare

ధీరవనితకు దక్కిన మరో అరుదైన గౌరవం!

కట్టుబాట్లను కాదని చదువుకుంటోందన్న కారణంతో 13 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే తాలిబన్ల తూటాలకు గురైంది మలాలా యూసఫ్‌ జాయ్‌. తనలాంటి పరిస్థితి మరే అమ్మాయికీ రాకూడదని బాలికా విద్య, పిల్లల హక్కులపై నిరంతర పోరాటం చేస్తోందీ ధీరవనిత. ఇందులో భాగంగానే ఉగ్రవాద దేశాల్లో ఉన్న శరణార్థుల పిల్లలకు విద్యనందించేందుకు కృషి చేస్తోంది. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ప్రపంచ వేదికలపై తన గళాన్ని వినిపించే ఈ యూత్‌ ఐకాన్‌..అతి పిన్న వయసులో నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి అందుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా మరో అరుదైన గుర్తింపు దక్కించుకుందీ డేరింగ్‌ టీనేజర్‌. ఈ ‘దశాబ్దపు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టీనేజర్‌’గా గుర్తింపు పొందిందీ యువకెరటం.

Know More

women icon@teamvasundhara
upcoming-women-in-sports-2019

నవ వత్సరానికి యువ క్రీడా శక్తి !

నూతన సంవత్సరం 2020 సంఖ్యాపరంగా కూడా సమానత్వాన్ని చాటుతోంది. ఏ రంగాన్ని తీసుకున్నా పురుషులకేమీ తీసిపోని విధంగా క్రమక్రమంగా మహిళా శక్తి ఎదిగింది. గతంలో సిగ్గుతో తల వంచుకుని నెమ్మదిగా నడిచిన స్త్రీలు.. ఇప్పుడు పరుగు పందెంలో పతకాలు కొల్లగొడుతూ తల్లిదండ్రులు గర్వపడేలా చేస్తున్నారు. గృహహింసకు గురై పురుషాధిక్య నీడలో చిత్రహింసలకు గురైన మగువ, ఇప్పుడు పిడికిలి బిగించి బాక్సింగ్‌లో రికార్డులు బద్దలు కొడుతోంది. బిందెనెత్తిన చేతులతో బరువులెత్తి పతకాలు సాధిస్తోంది. గరిట పట్టిన చేత్తో బ్యాట్‌ పట్టి క్రికెట్‌ బంతిని బౌండరీకి తరలిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అనాదిగా పేరుకుపోయిన అసమానతలను సమూలంగా చెరిపేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేటి తరం మహిళా మణులు. అందుకు నిదర్శనమే ఈ యువ మహిళా రైజింగ్‌ స్టార్స్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
top-10-tiktok-stars-in-india

‘టిక్‌టాక్‌’తో ఈ సామాన్యులు కాస్తా సెలబ్రిటీలయ్యారు..!

టిక్‌టాక్‌.. ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకొంటోన్న మొబైల్‌ యాప్‌. టిక్‌టాక్‌ను కేవలం యువతే వాడుతారనుకుంటే పొరపాటే..! ఒక సంవత్సరం వయసున్న చిన్నారుల దగ్గర నుంచి పండు ముసలి వాళ్ల వరకు టిక్‌టాక్‌లో ఖాతాలుండడం గమనార్హం. డ్యాన్స్‌, కామెడీ, జిమ్నాస్టిక్స్‌, మ్యాజిక్‌, ఫొటోగ్రఫీ, విద్య, అనుకరణ (డబ్‌స్మాష్‌), సందేశాత్మకం.. మొదలైన కంటెంట్‌లతో వీడియోలు రూపొందించి వీక్షకుల దృష్టిని ఆకట్టుకోవడమే టిక్‌టాకర్ల ప్రధాన లక్ష్యం. ఇందుకోసం వాళ్లు ఎంతో సృజనాత్మకతతో వీడియోలను రూపొందిస్తారు. చైనాలో రూపొందిన ఈ యాప్‌ ప్రస్తుతం మన దేశంలో విపరీతమైన ఆదరణను పొందుతోంది. కేవలం టిక్‌టాక్‌ వీడియోల ద్వారా సెలబ్రిటీలుగా మారిన వాళ్లు మన దేశంలో చాలామందే ఉన్నారు. వీళ్లకు లక్షల నుంచి కోట్లలో అభిమానులుండడం విశేషం. వీరి ఖాతాలను ‘వెరీఫైడ్‌ అకౌంట్స్‌’ (తమ పేర్లతో పుట్టుకొచ్చే నకిలీ అకౌంట్లను అరికట్టడానికి బ్లూ-టిక్‌ ఇవ్వడం)గా టిక్‌టాక్‌ గుర్తించడం విశేషం. అంతేకాదు.. వీళ్లు పోస్ట్‌ చేసే ప్రతి వీడియోకు లక్షల్లో లైకులు.. వేలల్లో కామెంట్లు వస్తుంటాయి. అలా 2019లో కేవలం తమ టిక్‌టాక్‌ వీడియోలతో సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీలుగా మారిన టాప్‌ 10 (టిక్‌టాక్‌లో ఫాలోవర్ల సంఖ్యను పరిగణనలోకి తీసుకొని నిర్ణయించిన ర్యాంకులు) టిక్‌టాకర్లెవరో చూసేద్దామా..!

Know More

women icon@teamvasundhara
smriti-mandhana-finds-place-in-icc-odi-and-t20i-teams-of-the-year

ఫార్మాట్‌ ఏదైనా ఆమె ఉండాల్సిందే !

టెస్ట్‌, వన్డే, టీ20 అనే మూడు ఫార్మాట్లలో క్రికెట్‌ జరుగుతుందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ప్రతి ఫార్మాట్‌కూ ప్లేయర్లు అవలంబించే పద్ధతులు వేరుగా ఉంటాయి. టెస్టుల్లో సహనం అవసరం, వన్డేలు సమయస్ఫూర్తితో ఆడాలి, అదే టీ20ల్లో వేగంగా పరుగులు రాబట్టగలగాలి. అందుకే.. ఒక ప్లేయర్‌ అన్ని ఫార్మాట్లలో రాణించడం చాలా కష్టం. ప్రస్తుతం పురుషుల్లోనైనా.. మహిళల్లోనైనా ఇలా అన్ని ఫార్మాట్లలో అద్భుతంగా రాణించే క్రీడాకారులను వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టవచ్చు. వీరిలో ముందు వరుసలో ఉంటారు స్మృతీ మంధాన. అందుకు తాజా ఉదాహరణగా నిలిచింది ఐసీసీ ప్రకటించిన ‘ఉమెన్స్‌ వన్డే, టీ20 టీమ్స్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌’ జాబితా !

Know More

women icon@teamvasundhara
international-shooter-varthika-singh-wants-hang-nirbhaya-rapists

వాళ్లను ఉరితీసే అవకాశం నాకివ్వండి!

ఆరుగురు మానవ మృగాల చేతిలో చిక్కుకున్న ఓ అబల ఆక్రందన అరణ్య రోదనగానే మారింది ఆరోజు....! -సాటి మనిషి అన్న స్పృహ, కనికరం లేకుండా కర్కశంగా ప్రవర్తించిన ముష్కరుల తీరుతో మానవత్వం మంటగలిసింది ఆరోజు.. - సమాజంలో మనుషులతో పాటు మనిషి ముసుగు ధరించిన కొన్ని మృగాలు కూడా తిరుగుతుంటాయని మొదటిసారి తెలిసొచ్చింది ఆరోజు..! -‘ఆడపిల్ల ఆర్ధరాత్రి ఒంటరిగా తిరిగినప్పుడే నిజమైన స్వాతంత్ర్యం’ అని మహాత్మా గాంధీ ఆశించిన మెరుగైన సమాజం ఇక కలేనేమో అని అనుమానం వచ్చింది ఆరోజు.. ‘ భవిష్యత్‌లో ఇలాంటి రోజు మరెప్పుడూ రాకూడదు’ అని అందరూ కోరుకున్న నిర్భయ ఘటన జరిగి నేటికి సరిగ్గా ఏడేళ్లు పూర్తయ్యాయి. కానీ బాధితురాలి కుటుంబానికి ఇంకా న్యాయం జరగలేదు. కదులుతున్న బస్సులోనే ఆ ఆడపిల్ల జీవితాన్ని కడతేర్చిన ఆ మానవ మృగాలకు సమాజంలో బతికే హక్కు లేదని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కూడా తీర్పిచ్చింది. కానీ కాలం చెల్లిన చట్టాలు దోషులకు కాపలాగా ఉంటున్నాయి. అందుకే తీర్పును సమీక్షించాలని కోరుతూ ఇంకా రివ్యూ పిటిషన్లు, క్షమాభిక్ష పిటిషన్లు దాఖలవుతున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
most-searched-persons-in-google
women icon@teamvasundhara
greta-thunberg-placed-in-forbes-most-powerful-women-list

పెద్దన్న గారికి అలా జవాబిచ్చింది!

‘ఎవడికి సొంతమిదంతా ఇది ఎవ్వడు నాటిన పంట.. ఎవడికి వాడు నాదే హక్కని చెయ్యేస్తే ఎట్టా..’ అంటూ ప్రకృతిని, పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తోన్న వారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తోంది స్వీడన్‌కు చెందిన పదహారేళ్ల గ్రెటా థున్‌బర్గ్‌. చిన్నతనం నుంచే ప్రకృతి, పచ్చదనాన్ని తనలో నింపుకున్న ఈ ప్రకృతి ప్రేమికురాలు.. అన్ని దేశాలు తిరుగుతూ భవిష్యత్‌ తరాల కోసం పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలంటూ ఉద్యమం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయ వేదికలపై తన గళాన్ని వినిపిస్తూ పిల్లలు, సామాన్యుల దగ్గర్నుంచి.. దేశ నాయకుల దాకా ప్రతి ఒక్కరూ తమ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని కలుషితం కాకుండా కాపాడాలని.. అప్పుడే వచ్చే తరాల వారికి ఈ భూమి సురక్షితమైన ప్రదేశంగా మారుతుందని అందరిలో స్ఫూర్తి రగిలిస్తోందీ యువ తేజం. అందుకే నిన్నటికి నిన్న ప్రముఖ పత్రిక టైమ్స్‌ ‘పర్సన్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌’గా గ్రెటాను కొనియాడగా.. తాజాగా ఫోర్బ్స్‌ పత్రిక విడుదల చేసిన ‘వంద మంది అత్యంత శక్తిమంతమైన మహిళల’ జాబితాలో చోటుదక్కించుకుందీ యంగ్‌ యాక్టివిస్ట్‌. ఈ నేపథ్యంలో ఈ యువ ప్రకృతి ప్రేమికురాలి గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
the-rapist-is-you-song-goes-viral

‘నువ్వొక రేపిస్టువి ’ అంటూ గళమెత్తారు !

అప్పుడు ఆ అమ్మాయి వయసు పదేళ్లు. ఒక వృద్ధుడు తరచూ ఆమె ఇంటికి వస్తుండేవాడు. ఆమె తల్లిదండ్రులు కూడా అతడిని అభిమానించేవారు. దాన్ని అలుసుగా తీసుకున్న ఆ వ్యక్తి అమాయకురాలైన ఆ అమ్మాయిపై అనేకసార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ప్రస్తుతం ఇరవై ఏళ్లున్న ఆ అమ్మాయి మానసికంగా ఎంతో కుంగిపోయింది. అందుకే దీనంతటికీ కారణమైన అతడిపై ‘ది రేపిస్ట్‌ ఈజ్‌ యూ’ అంటూ రోడ్డుపైకి వచ్చి నినదిస్తోంది. ‘అతడు నా జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు. ఎన్నోసార్లు నన్ను నిందల పాలు చేశాడు. కానీ తప్పు చేసింది నేను కాదు. ఇప్పుడది గట్టిగా చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చింది’ అంటూ ఉక్రోషంగా పాట పాడుతోంది. ఈ పాడటం ఏంటి... అనుకుంటున్నారా ? ఆమే కాదు ఆమెలా పురుషుల చేతిలో అత్యాచారానికి గురైన చాలామంది మహిళలు ‘ది రేపిస్ట్‌ ఈజ్‌ యూ’ అంటూ రోడ్లపైకి వచ్చి పాట పాడుతున్నారు. ఎందుకో తెలుసుకుందాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
here-is-the-list-of-most-tweeted-about-conversations-hashtags-and-people-in-india-in-2019