scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకోవాలి?'

'ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

OšË XÏ*a ÊÕ¢* ƒ¢éÂ-X¾Ûpœ¿Õ ¦§ŒÕ{ X¾œ¿Åâ?

TikTok has become the most used and dangerous app

“X¾®¾ÕhÅŒ ®¾«Ö-•¢©ð ¦Çu¢Âú ÆÂõ¢šü ©äE „Ãéªj¯Ã Ÿíª½Õ-¹×-ÅÃ-ꪄçÖ ’ÃF .. ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ÆÂõ¢šü ©äE „Ã@ÁÙx Ÿíª½-¹œ¿¢ Âí¢Íç¢ Â¹†¾d„äÕ..! Âî¾h BJ¹ ŸíJ-ÂËÅä «á¢Ÿ¿Õ’à «ÕÊÂ¹× ’¹ÕªíhÍäaN 'æX¶®ý¦ÕÂúÑ, 'ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕÑ, '§Œâ{Öu¦üÑ, 'šËy{dªýÑ. ƒX¾Ûpœ¿Õ OšËE ÅŒ©-Ÿ¿¯äo §ŒÖXý «*a¢C. ÆŸä... šËÂú-šÇÂú ! “X¾®¾ÕhÅŒ¢ §Œá«ÅŒ …Ÿ¿§ŒÕ¢ ©ä*Ê Ÿ¿’¹_ª½ ÊÕ¢œË X¾œ¿Õ-Â¹×¯ä «ª½Â¹× ¨ §ŒÖXý „Ãœ¿-¹עœÄ …¢œ¿-©ä-¹-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä ƒC «u®¾-Ê¢’à «ÖJ Ưä¹ “X¾«Ö-ŸÄ-©Â¹× ŸÄJ B²òh¢C. ŠÂ¹-ª½-¹¢’à ÂÃX¾Û-ªÃ©Õ ¹ةäa-²òh¢C.

tiktokdangerousapp650.jpg

ÍëÛE Â¹ØœÄ šËÂú-šÇ-Âú©ð *“A¢-*¢C !

‚„çÕ æXª½Õ ÆEÅŒ(24). ÅŒNÕ-@Á-¯Ã-œ¿Õ-©ðE ÆJ-§ŒÕ-©Öª½Õ >©Çx 客Ÿ¿Õ-éªj-©ð-ÊÕÊo «¢’ê½¢ “’ëÖ-EÂË Íç¢CÊ §Œá«A. Âí¯äo@Áx “ÂËÅŒ„äÕ X¾@Á-E-„ä©Õ Æ¯ä «uÂËhÅî ‚„çÕÂË N„ã¾Ç¢ •J-T¢C. OJÂËX¾Ûpœ¿Õ ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x©Õ. X¾@Á-E-„ä©ÕC ®Ï¢’¹-X¾Ü-ªý©ð …Ÿîu’¹¢. Æ¢Åà ¦Ç¯ä …¢C ÆÊÕ-¹ע-{ÕÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÆEÅŒÂË šËÂú-šÇÂú §ŒÖXýåXj ‚®¾ÂËh ÆCµ-¹-„çÕi¢C. XÏ©x-©ÊÕ ®¾J’Ã_ X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-¹עœÄ œÄu¯þq Í䧌՜¿¢, ¤Ä{©Õ ¤Äœ¿œ¿¢, „äÕ¹Xý „䮾Õ-Âî-«œ¿¢ «¢šË OœË-§çÖ-©ÊÕ EÅŒu¢ §ŒÖXý©ð åX˜ädC. ¨ N†¾-§ŒÕ¢åXj ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û©Õ X¾©Õ-«Ûª½Õ ‚„çÕ ¦µ¼ª½hÂ¹× ¤¶ò¯þ©ð Íç¤Äpª½Õ. D¢Åî ¦µ¼ª½h ‚„çÕÊÕ «Õ¢Ÿ¿-L¢-ÍÃœ¿Õ. ƪáÅä ƒÂ¹ˆ-œËÅî ®¾«Õ®¾u Bª½-©äŸ¿Õ, «ÕJ¢ÅŒ •šË-©-„çÕi¢C.

tiktokdangerousapp650-9.jpg

ÂíEo-ªî-V© “ÂËÅŒ„äÕ „ÃJ ¹ØŌժ½Õ „çÖF†¾ ÂË¢Ÿ¿-X¾-œ¿-œ¿¢Åî ’Ã§ŒÖ-©-§ŒÖuªá. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¹׫Ö-éªhÊÕ ‚®¾Õ-X¾-“AÂË B®¾Õ-éÂ-@Áx-¹עœÄ ÆEÅŒ Eª½x-¹~u¢’à «u«-£¾Ç-J¢-*¢C. N†¾§ŒÕ¢ Åç©Õ-®¾Õ-¹×Êo X¾@Á-E-„ä©Õ ¤¶ò¯þ Íä®Ï ¦µÇª½uÊÕ ’¹šËd’à «Õ¢Ÿ¿-L¢-ÍÃœ¿Õ. D¢Åî «ÕÊ-²ÄhX¾¢ Íç¢CÊ ÆEÅŒ ƒ¢šðx-ÊÕÊo X¾Ûª½Õ-’¹Õ© «Õ¢Ÿ¿Õ ÅÃ’¹ÕÅŒÖ ƒŸä ¯Ã ‚ÈJ 'šËÂú-šÇÂúÑ OœË§çÖ ÆE §ŒÖXý©ð ÆXý-©ðœþ Í䮾Öh ®¾p%£¾Ç Âî©ðp-ªá¢C. „ç¢{¯ä ²ÄnE-Â¹×©Õ ‚„çÕÊÕ ‚®¾p-“AÂË ÅŒª½-L¢-Íê½Õ. *ÂËÅŒq ¤ñ¢Ÿ¿ÕÅŒÖ ‚„çÕ «Õª½-ºË¢-*¢C.

ƒ©Ç¢šË ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö©Õ §Œá«ÅŒåXj ‡¢ÅŒšË Ÿ¿Õ“†¾p-¦µÇ-„ÃEo ¹L-T-®¾Õh¯Ão§çÖ ÅçLæX …Ÿ¿¢-ÅÃ-©©ð ÆEÅŒ X¶¾Õ{Ê ÊC©ð FšË ¦ï{Õd©Ç¢šËC. ’¹ÅŒ \“XÏ-©ðx¯ä ŠÂ¹ X¾Ÿ¿-«â-œä@Áx Æ«Ötªá X¾ÛšËd-Ê-ªî-VÊ Â¹ØœÄ šËÂú-šÇ-ÂúÂË ÆÅŒÕ-¹׈-¤ò-ªá-¢Ÿ¿E ¦Ç«Õt «Õ¢Ÿ¿-L¢-ÍŒ-œ¿¢Åî …êª-®¾Õ-¹×E ÍŒE-¤ò-ªá¢C. «Õªî X¶¾Õ{-ʩ𠃟¿lª½Õ §Œá«-Â¹×©Õ ŠJ->-Ê©ü ŌդÄ-ÂÌÅî šËÂú-šÇÂú OœË§çÖ *“A-®¾Õh¢-œ¿’à ¤ñª½-¤Ä-{ÕÊ ’¹¯þ æXL X¾C-æ£Ç-¯ä@Áx ƦÇsªá «Õª½-ºË¢-ÍÃœ¿Õ. ƒ{Õ-«¢šË X¶¾Õ{-Ê©Õ Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à ‡¯îo.. !

tiktokdangerousapp650-4.jpg

80] §Œá«ÅŒ «Ÿ¿l¢-{Õ-¯Ãoª½Õ !

’¹ÅŒ¢-©ð¯ä šËÂú-šÇÂú §ŒÖXýE ¦µÇª½Åý, ƒ¢œî-¯ä-†Ï§ŒÖ “X¾¦µ¼Õ-ÅÃy©Õ ¦Çu¯þ Íä®Ï ÅŒªÃyÅŒ ÂíEo †¾ª½-ÅŒÕ-©Åî ÆÊÕ-«Õ-A¢-Íêá. ƪáÅä DE «©x §Œá«-ÅŒ©ð “X¾A-¹ة “X¾¦µÇ-„Ã©Õ \ª½p-œ¿Õ-ÅŒÕÊo ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð, «ÕSx ¨ §ŒÖXýE ¦Çu¯þ Í䧌Ö-©¯ä „ß¿Ê ¦©¢’à NE-XÏ-²òh¢C. ¨“¹«Õ¢©ð ÊÖu®ý §ŒÖXý 'ƒ¯þ-³ÄªýdqÑ ŠÂ¹ ®¾êªy Eª½y-£ÏÇ¢-ÍŒ’à X¾C «Õ¢C NÕ©ã-E-§ŒÕ-©üq©ð ‡E-NÕC «Õ¢C šËÂú-šÇ-ÂúE ¦Çu¯þ Í䧌Ö-©E ÂîªÃ-ª½{. Ê’¹-ªÃ-©©ð E«-®Ï¢Íä 18Ð35 ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ© «§ŒÕ®¾Õ ’¹© «áåXjp „ä© «Õ¢CÅî ¨ ®¾êªy Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. OJ©ð 80] «Õ¢C šËÂú-šÇ-ÂúE ¦Çu¯þ Í䧌Ö-©E Â’à 20] «Õ¢C «Ÿ¿l-¯Ão-ª½{.

ƒX¾p-šË-«-ª½Â¹× “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à «¯þ GL-§ŒÕ¯þ NE-§çÖ-’¹-ŸÄ-ª½Õ©Õ …Êo ¨ §ŒÖXýÂË ŠÂ¹ˆ ¦µÇª½-Åý-©ð¯ä 50 NÕL-§ŒÕ¯þ «Õ¢C §Œâ•ª½Õx …¯Ão-ª½¢˜ä ƒC «ÕÊ Ÿä¬Á¢©ð ‡¢ÅŒ©Ç „Ãœ¿Õ-¹©ð …¢Ÿî ƪ½n¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ’¹ÅŒ •Ê-«-J©ð DE „Ãœ¿Â¹¢ 43 ¬ÇÅŒ¢ åXJ-T¢C.

tiktokdangerousapp650-1.jpg

'ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕÑÅî¯ä ‡Â¹×ˆ« “X¾«ÖŸ¿¢..!

ƒŸä-N-Ÿµ¿¢’à ’¹ÅŒ¢©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ÂíEo ®¾êªy-©©ð 'ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕÑ Â¹ØœÄ §Œá«-ÅŒåXj ‡Â¹×ˆ-«’à Íçœ¿Õ “X¾¦µÇ-„ÃEo ÍŒÖX¾Û-Åî¢-Ÿ¿E ÅäL¢C..

[ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¤¶ñšð©Õ Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ª½Â¹-ª½-Âé X¶Ï©dª½Õx „Ãœ¿Õ-Ōբ-œ¿œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ¨ “¹«Õ¢©ð Âí¢ÅŒ«Õ¢C ÅÃ«á ®¾£¾Ç-•¢’à CTÊ ¤¶ñšð-©ÊÕ ‡Â¹×ˆ-«’à ‡œËšË¢’û, ¤¶ñšð-³ÄXý Íä®ÏÊ ƒÅŒª½ ¤¶ñšð-©Åî ¤ò©Õ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ÆN ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ¢-ÍŒ-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ÅŒ«Õ ¤¶ñšð-©ÊÕ Â¹ØœÄ ¤¶ñšð-³ÄXý©ð ‡œËšü Íä®Ï, ÂíÅŒh-ª½Â¹¢ X¶Ï©dª½Õx §ŒÖœþ Íä®Ï Æ¢Ÿ¿¢’à BJa-C-Ÿ¿Õl-Åê½Õ. ÅŒ«Õ ¤¶ñšð-©Â¹× ®¾J¤ò§äÕ X¶Ï©dª½x Â¢ B“«¢’à “X¾§ŒÕ-Ao²Ähª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð Æ®¾£¾Ç-•-„çÕiÊ Æ¢Ÿ¿¢Åî ¤òšÌ X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½¯ä N†¾§ŒÕ¢ „Ã@ÁÙx «ÕJa-¤ò-Åê½Õ. „ÚËåXj ‡¢ÅŒ ®¾«Õ§ŒÕ¢ „ç*a®¾Õh¯Ãoªî Â¹ØœÄ X¾šËd¢-ÍŒÕ-ÂÕ.

tiktokdangerousapp650-7.jpg

[ ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¤¶ñšð-©Â¹× ÆÊÕ-¹×Êo NŸµ¿¢’à ©ãj¹שÕ, ÂÄçÕ¢{Õx ªÃ¹-¤òÅä ÅŒ{Õd-Âî-©äª½Õ. «ÖÊ-®Ï¹ ŠAh-œËÂË ’¹Õª½«ÛŌբ-šÇª½Õ. ÅÃ«á ƒÅŒ-ª½Õ© ¹¢˜ä Æ¢Ÿ¿¢’Ã, ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ©ä«ÕE ¹עT¤ò-Ōբ-šÇª½Õ. DE-«©x “¹«Õ¢’à „ÃJ ‚ÅŒt-N-¬Çy®¾¢ Ÿç¦s-A¢-{Õ¢C. ƒC œË“åX-†¾¯þ, Š¢{-J-Ōʢ, E“Ÿ¿-©äNÕ ©Ç¢šË ®¾«Õ-®¾u-©Â¹× ŸÄJ B®¾Õh¢C. «áÈu¢’àƫÖt-ªá©åXj DE “X¾¦µÇ«¢ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢{Õ¢-Ÿ¿{.

[ ®¾êªy©ð ¦µÇ’¹¢’à B®¾Õ-¹×Êo ‰Ÿ¿Õ ²Ä«Ö->¹ „äC-¹©ðx (§Œâ{Öu¦ü, æX¶®ý-¦ÕÂú, ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕ, šËy{dªý, ²ÄoXý-ÍÚü) 'ƒ¯þ-²Äd“’ÄþÕÑ «©x ‡Â¹×ˆ-«-¬ÇÅŒ¢ «Õ¢C ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ-®¾u-©Â¹× ©ðÊ-«Û-ÅŒÕ-Êo{Õx „Ã@ÁÙx ÅçL¤Äª½Õ.

tiktokdangerousapp650-3.jpg

¤Ä>-šË„þ O՜˧ŒÖ’à '§Œâ{Öu¦üÑ

ƪáÅä ²ò†¾©ü ¯çšü-«-Jˆ¢-’û©ð Í眿ÕÅî ¤Ä{Õ „äÕ©Õ Íäæ® Æ¢¬Ç©Õ Â¹ØœÄ …¯Ãoªá. ÅŒ«Õ ‚©ð-ÍŒ-Ê©Õ, ÆGµ-“¤Ä§ŒÖ©Õ ‡Â¹×ˆ-«-«Õ¢-CÅî X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ƒN ‡¢ÅŒ-’Ã¯î …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿-Åêá. ÂíEo ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx «ÕÊ¢ ¤ò®ýd Íäæ® „ÃuÈu©Õ/¤¶ñšð-©Õ/-O-œË-§çÖ©Õ ‡Ÿ¿Õ-šË-„ÃJE ‚©ð-*¢-X¾-èä-²Ähªá. „ÃJ©ð ®¾Öp´Jh E¢X¾ÛÅêá. ¨ “¹«Õ¢©ð œË“åX-†¾¯þ, Š¢{-JÅŒ¯ÃEo Ÿ¿Öª½¢ Íäæ® '¤Ä>-šË„þ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖÑ’Ã '§Œâ{Öu¦üÑ “X¾Ÿ±¿«Õ ²ÄnÊ¢©ð E©-«œ¿¢ N¬ì†¾¢. ‚ ÅŒªÃyA ²Än¯Ã©ðx šËy{dªý, æX¶®ý-¦ÕÂú, ²ÄoXý-ÍÚü, ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕ©Õ …¯Ãoªá.

ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒT_¢Íä C¬Á’à “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ-«ÕE 'ªÃ§ŒÕ©ü ²ñå®jšÌÑ ®¾¢®¾n ’¹ÅŒ¢©ð NNŸµ¿ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ®¾¢®¾n-©ÊÕ ÂîJ¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ŠÂ¹ „ç¦ü-å®jšü/§ŒÖXýåXj EKgÅŒ ®¾«Õ§ŒÕ¢ ¹¯Ão ‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªáæ®h „ç¢{¯ä ŠÂ¹ '¤ÄXý ÆXýÑ(Æ©ªýd „çÕæ®èü) «Íäa©Ç «Öª½Õp©Õ Í䧌Ö-©E „Ã@ÁÙx “X¾A-¤Ä-C¢-Íê½Õ. DEÂË ÆŸµ¿u-§ŒÕÊ¢©ð ¤Ä©ï_Êo 71] «Õ¢C «ÕŸ¿lÅŒÕ X¾©-¹œ¿¢ N¬ì†¾¢. Æ¢Åä-ÂÃ-¹עœÄ œË>-{-©ü’à «Öª½Õp©Õ Íä®ÏÊ ¤¶ñšð-©ÊÕ ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ’¹ÕJh¢-Íä©Ç §ŒÖXý-©©ð «Öª½Õp©Õ Í䧌Ö-©E „Ã@ÁÙx ®¾Ö*¢-Íê½Õ.

ƒ©Ç Í䧌բœË..!
tiktokdangerousapp650-6.jpg
²ò†¾©ü O՜˧ŒÖÊÕ ÆNÕ-ÅŒ¢’à …X¾-§çÖ-T¢-Íä-„ê½Õ OÕ “®Ôˆ¯þ ˜ãj¢ ÅŒT_¢-ÍŒÕ-¹×-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ƒN ¤ÄšË¢-ÍŒ¢œË.

[ OÕ „çá¦ãj-©ü©ð ‚ §ŒÖXýqÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢* «Íäa ¯îšË-X¶Ï-êÂ-†¾ÊÕx ªÃ¹עœÄ ‚æX-§ŒÕ¢œË.

[ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ §ŒÖXýqåXj ªîVÂ¹× ‡¢ÅŒ ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œ¿Õ-X¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoªî ’¹ÕJh¢-ÍŒ¢œË. ŸÄEE “¹«Õ¢’à ŌT_¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ¢œË.

[ „ÚËE ‡¢ÅŒ-æ®X¾Û „ÃœÄ-©-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoªî ƢŌ ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË ˜ãj„þÕ J„çÕi¢-œ¿ª½Õx åX{ÕdÂî«œ¿¢ Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-Âí¢œË.

[ Âé-êÂ~X¾¢ Â¢ åXªá¢-šË¢’û, «âu>Âú, œÄu¯þq ©Ç¢šË ƒÅŒª½ ª½¢’Ã-©åXj Ÿ¿%†Ïd åX{d¢œË.

[ ²Ätªýd¤¶ò¯îx Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …Êo ˜ãÂÃo-©° „Ãœä®Ï E•¢’à ƢŸ¿¢’à ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã Æ¢Ÿ¿¢’à …Êo{Õx ¤¶ñšð©Õ «Öêªa®Ï, „ÚËE ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ¤ò®ýd Íäæ® §Œá«B §Œá«-Â¹×©Õ ¨ ªîV©ðx ‡¢Ÿ¿ªî. ÂæšËd Æ©Ç¢šË ¤¶ñšð©Õ ÍŒÖ®Ï '„Ã@Áx¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à ©ä„äÕ..!Ñ ÆE ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿œ¿¢ «Ö¯ä-§ŒÕ¢œË.

[ Æ©Çê’ OÕª½Õ ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¤¶ñšð-©Â¹× ©ãjÂúq, ÂÄçÕ¢{x Â¢ „ç¢X¾-ªÃx-œ¿-¹¢œË.

[ «á¹؈-„ç᣾Ǣ ÅçL-§ŒÕE „Ã@Áx “X¾¬Á¢-®¾© ¹¯Ão œçjéª-¹×d’à «ÕÊLo ªîW ÍŒÖ®Ï «ÕÊ¢ ‡©Ç …¯Ão„çÖ ÍçæXp «ÕÊ Â¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ, æ®o£ÏÇŌթ «Ö{-©ê ‡Â¹×ˆ« N©Õ-N-«y¢œË.

[ ÆEošF NÕ¢* '¬ÇK-ª½-¹¢’à ƢŸ¿¢’Ã, ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à …¢˜ä¯ä ’íX¾pÑ ÆÊo X¶ÔL¢’ûE «ÕÊ-®¾Õ-©ð¢* „ç¢{¯ä Bæ®-§ŒÕ¢œË. ¨ ŠÂ¹ˆ X¶ÔL¢’û ¤òÅä \ æX¶®ý-¦Õ¹؈, \ ƒ¯þ-²Äd-“’ë⠫ÕÊ ®¾¢Åî-³ÄEo, «ÖÊ-®Ï¹ “X¾¬Ç¢-ÅŒ-ÅŒÊÕ Ÿ¿Öª½¢ Í䧌Õ-©äŸ¿Õ. \«Õ¢-šÇª½Õ..?

women icon@teamvasundhara
face-masks-are-available-for-10-rupees-in-sagar-district-in-madhya-pradesh

ఈ కలెక్టరమ్మ ముందుచూపు... 10 రూపాయలకే మాస్కు..!

సమస్య వచ్చిన తర్వాత పరిష్కారానికి కృషి చేయడం వేరు... దాని తీవ్రతను కాస్త ముందుగానే ఊహించి వెంటనే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వేరు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని సాగర్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ ప్రీతీ మైథిల్‌ నాయక్‌ రెండో కోవకు చెందుతారు. మధ్యప్రదేశ్‌లో కరోనా లక్షణాలున్న వ్యక్తులు ఒకటీ అరా కనిపించగానే శానిటైజర్ల తయారీకి చక్కని కార్యాచరణ రూపొందించారు ప్రీతీ. దీనిలో భాగంగా సెంట్రల్‌ జైల్‌లో ఉంటున్న 55 మంది ఖైదీల సేవలను మాస్కుల తయారీకి వినియోగించుకుంటున్నారు. రోజుకు వెయ్యి మాస్కుల చొప్పున తయారుచేయిస్తున్నారు. ఒక్కసారి వాడి పారేయకుండా పునర్వినియోగానికి పనికొచ్చేలా వాటిని రూపొందిస్తున్నారు. ఆరోగ్య సేవకులకు, వైద్యులకు, పోలీసులకు వీటిని ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. సామాన్యులకు పది రూపాయలకే విక్రయిస్తున్నారు. ఇతర జిల్లాల వారికి, మాస్కులు అవసరమైన వారికి సరఫరా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆరోగ్యానికి అవసరమయ్యే వస్తువులను సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉంచడానికి కలెక్టర్‌ తీసుకుంటున్న చర్యలు అభినందనీయం కదా...

Know More

women icon@teamvasundhara
singapore-illustrator-fight-misinformation-about-corona-through-her-comics

కామిక్‌ల రూపంలో ‘కరోనా’పై అవగాహన పెంచుతోంది!

‘మీరు N-95 మాస్క్‌ కొన్నారా?’, ‘ఈ సబ్బు వాడితే కచ్చితంగా కరోనా ఖతం అవుతుంది’, ‘ఈ కషాయం తాగితే వైరస్‌ను కట్టడి చేయచ్చు’.. ఇలా కరోనా వైరస్‌కు సంబంధించి ప్రస్తుతం వాట్సాప్‌లో వేలకొద్దీ మెసేజ్‌లు, వీడియోలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ఫేస్‌బుక్‌ల్లోనూ ఈ మహమ్మారికి సంబంధించిన పోస్టులు, మీమ్సే దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇలాంటి కల్లోల పరిస్థితుల్లో ఏది నిజమో, ఏది అబద్ధమో తెలియక చాలామంది అయోమయానికి గురవుతున్నారు. పైగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్‌ అయ్యే వార్తలు, సందేశాల్లో చాలా వాటికి ఎలాంటి శాస్ర్తీయ ఆధారాలు ఉండడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలా కరోనా గురించి అంతులేకుండా పుట్టుకొస్తున్న అపోహలు, అశాస్ర్తీయ వార్తలను తన ఇలస్ర్టేషన్ కళతో కట్టడి చేస్తోంది సింగపూర్‌కు చెందిన వీమన్‌ కౌ అనే యువతి. అంతేకాదు ఈ వ్యాధి నివారణకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కామిక్స్‌ రూపంలో అందరికీ అర్థమయ్యేలా అవగాహన కల్పిస్తోందీ యంగ్‌ ఆర్టిస్ట్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
new-tiktok-trend-to-help-women-who-feel-unsafe-in-cabs

క్యాబ్‌లో ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ టిక్‌టాక్‌ ట్రిక్‌ను వాడండి..!

ప్రస్తుత సమాజంలో మనం ఎదుర్కొంటోన్న సమస్యల్లో ‘మహిళలకు సరైన భద్రత లేకపోవడం’ కూడా ఒకటి. స్కూళ్లు, కాలేజీలు, బస్‌స్టాప్‌లు, హాస్టళ్లు, పని ప్రదేశాలు.. ఇలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆడవాళ్లపై అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి. జన సమూహాలు ఉండే ప్రదేశాల్లోనే ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయంటే.. ఇక నిర్మానుష్య ప్రదేశాల గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇందులో భాగంగా క్యాబ్‌లలో ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలపై జరిగే అఘాయిత్యాల గురించి తరచూ మనం వార్తల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ విషయంలో మహిళలకు భద్రత కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం, క్యాబ్‌ సంస్థలు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ అడపాదడపా ఇలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటూనే ఉండడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో ఈ సమస్యకు ఓ సులభమైన పరిష్కారాన్ని సూచిస్తున్నారు టిక్‌టాకర్లు. అదేంటో మీరే చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
cyber-attacks-in-the-name-of-coronavirus

కరోనా పేరుతో వైరస్‌ను పంపుతున్నారు... జాగ్రత్త!

ఆర్థిక వ్యవస్థలు కుప్పకూలిపోతున్నాయి.. దేశాల మధ్య సంబంధాలు తెగిపోతున్నాయి.. ముఖ్యమైన మీటింగ్‌లు వాయిదా పడుతున్నాయి. ఒకటి కాదు రెండు కాదు దాదాపు అన్ని రంగాలపై ‘కరోనా’ వైరస్‌ (కొవిడ్‌-19) దాడి చేస్తోంది. ఇక ఇదంతా ఇలా ఉంటే.. కరోనా వ్యాధిని వ్యాపారంగా కూడా మార్చేసిన సందర్భాలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మామూలు రోజుల్లో రూ.10 విలువ చేసే మాస్కులను.. ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.50నుంచి వందకు అమ్ముతున్నారు. మనుషుల ఆరోగ్యానికే కాకుండా జేబులకు సైతం చిల్లుపెడుతోన్న ‘కరోనా’ వైరస్‌ను ఆసరాగా చేసుకొని ఇప్పుడు ఏకంగా సైబర్‌ నేరగాళ్లు కూడా నేరాలకు తెగ బడుతున్నారు. ఇంతకీ ‘కరోనా’తో సైబర్‌ నేరాలు ఎలా జరుగుతున్నాయనేగా మీ సందేహం.. అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
google-trick-to-play-holi-with-your-smartphones

ఈ గూగుల్‌ కొత్త ట్రిక్‌తో ‘డిజిటల్‌ హోలీ’ ఆడేయండి..!

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి సమాచారం కావాలన్నా మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది ‘గూగుల్‌’. మీ మనసులో ఉన్న ప్రశ్నను మీకు నచ్చిన భాషలో గూగుల్‌కి విన్నవిస్తే చాలు.. దానికి సంబంధించి ఇంటర్నెట్‌లో ఉన్న సమాచారాన్ని క్షణాల్లో మీ ముందుంచుతుంది. అంతేనా.. మన ఫొటోలు-వీడియోలను భద్రపరచడం, మనకు తెలియని ప్రదేశాలకు మ్యాప్స్‌ ద్వారా మార్గాలను సూచించడం, ఒక సమాచారాన్ని మనకు నచ్చిన భాషలోకి తర్జుమా చేయడం.. మొదలైన సేవలెన్నో అందిస్తోంది గూగుల్‌. అందుకే ఈతరం వాళ్లు ‘గూగుల్‌’ను తమ బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌గా భావిస్తున్నారు. ఈ సంస్థ కూడా ఎప్పటికప్పుడు తమ వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా కొత్తగా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంది. ఇందులో భాగంగా పండగలు, ముఖ్యమైన రోజులు, ప్రముఖుల పుట్టినరోజులు.. తదితర ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఆ సందర్భానికి తగినట్లుగా తమ హోమ్‌ పేజీని క్రియేటివ్‌గా డిజైన్‌ చేయడం (డూడుల్‌ని రూపొందించడం) గూగుల్‌ ఆనవాయితీ. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది హోలీ పండగను పురస్కరించుకొని గూగుల్‌ ఓ కొత్త ట్రిక్‌ను నెటిజన్లకు పరిచయం చేసింది. అదేంటో మీరే చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
teenmar-savithi-got-vasundhara-puraskaram
women icon@teamvasundhara
singer-madhupriya-got-vasundhara-puraskaram
women icon@teamvasundhara
supriya-got-vasundhara-puraskaram

ఘన వారసత్వం...

తెలుగువారు గర్వించే గొప్ప నటుల్లో ఒకరైన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మనవరాలు సుప్రియ యార్లగడ్ఢ తండ్రి యార్లగడ్డ సురేంద్ర నిర్మాత కావడంతో తొలి నుంచి సినిమాలపై మక్కువ పెంచుకున్నారు. పదహారో ఏటనే గాయం సినిమా నిర్మాణంలో పాలుపంచుకున్నారు. పవన్‌కల్యాణ్‌ నటించిన అక్కడమ్మాయి ఇక్కడబ్బాయి సినిమా ద్వారా కథానాయికగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమాలకు ఎగ్జిక్యూటివ్‌ నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు. దాదాపు 20 ఏళ్ల విరామం తర్వాత గూఢచారి సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించి ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు పొందారు. సినిమా నిర్మాణంలోనూ, నటనలోనూ వైవిధ్యం ప్రదర్శిస్తున్నారు సుప్రియ

Know More

women icon@teamvasundhara
mithali-raj-got-vasundhara-puraskaram

మహిళా క్రికెట్‌ చిరునామా!

భారత మహిళల క్రికెట్‌ అనగానే ఠక్కున గుర్తుకొచ్చే పేరు మిథాలీరాజ్‌. దేశంలో అమ్మాయిల క్రికెట్‌ ఉందని కూడా చాలా మందికి తెలియని సమయంలో మిథాలీ ఆటలో అడుగుపెట్టింది. అక్కడి నుంచి భారత మహిళా క్రికెట్‌ ప్రతి మలుపులోనూ తనదైన ముద్ర వేశారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ క్రికెట్లో భారత జట్టు గొప్ప స్థాయిలో ఉందంటే.. అందుకు ప్రధాన కారణం.. మిథాలీయే. 16 ఏళ్ల వయసులో వన్డే అరంగేట్రం చేసిన ఈ హైదరాబాదీ తొలి మ్యాచ్‌లోనే అజేయ శతకం చేసింది. 19 ఏళ్ల వయసులో తన మూడో టెస్టులోనే ఇంగ్లాండ్‌పై 214 పరుగులు చేశారు. 2005, 2017 ప్రపంచకప్‌ల్లో కెప్టెన్‌గా జట్టును ఫైనల్‌కు చేర్చారు. గతేడాది టీ20ల నుంచి రిటైరయ్యారు. గతంలో మిథాలీ బ్యాటర్‌గా కొనసాగుతూనే జట్టుకు కోచ్‌గా కూడా పనిచేశారు. రెండు దశాబ్దాల పాటు అన్నీ తానై జట్టును నడిపించిన ఈ ప్రస్తుత వన్డే కెప్టెన్‌.. 2021 ప్రపంచకప్‌ తర్వాత వీడ్కోలు పలికే అవకాశముంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
jyothi-surekha-got-vasundhara-puraskaram
women icon@teamvasundhara
hari-priya-got-vasundhara-puraskaram

నాట్య పరిమళం...

‘వేదంలా ఘోషించే గోదావరి..అమర ధామంలా శోభిల్లే రాజమహేంద్రి..శతాబ్దాల చరితగల సుందర నగరం..’ అంతటి ఘన చరితగల రాజమహేంద్రికి చెందిన చిన్నారే... మద్దిపట్ల పరిమళ హరిప్రియ. పదమూడేళ్ల వయసులోనే కూచిపూడి, భరతనాట్యాల్లో అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతోన్న హరిప్రియ ఇప్పటివరకు అయిదు వందలకు పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది. రెండేళ్ల కిందట హరిప్రియ ఇస్రోలో ఇచ్చిన ప్రదర్శన ఎందరో ప్రముఖుల ప్రశంసలను అందుకుంది. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా పశ్చిమబెంగాల్‌లో ఆమె ఇచ్చిన ప్రదర్శన రసహృదయులను ఆనందసాగరంలో ముంచేసింది. 2015లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ‘నాట్య మయూరి’ అవార్డు, 2016లో ‘నర్తన్‌ బాల’ అవార్డు, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో ‘నాట్య పరిమళ’ అవార్డులు గెలుచుకుంది. శోభానాయుడు, మంజుభార్గవిలా నృత్యంలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్న హరిప్రియకు వీణలో కూడా ప్రవేశం ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
singer-mangli-womens-day-special-song

మంగ్లీ స్పెషల్‌ సాంగ్‌ విన్నారా..?

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మహిళలంతా ఎంతో సంతోషంగా, గర్వపడుతూ, పండగలా జరుపుకునే ‘అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం’ రానే వచ్చింది. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున మహిళలకు సంబంధించిన వివిధ కార్యక్రమాలు దేశమంతటా నిర్వహిస్తూ మహిళా శక్తిని ప్రపంచానికి చాటడం మనకు తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే కొందరు గాయనీగాయకులు ప్రత్యేకమైన గీతాలతో మహిళల ఉనికిని దశదిశలా విస్తరింపజేస్తారు. ప్రముఖ గాయని, నటి మంగ్లీ కూడా ఈ ‘ఉమెన్స్‌ డే’ని పురస్కరించుకొని ఈటీవీతో కలిసి ఓ గీతాన్ని ఆలపించింది. స్త్రీ శక్తిని గురించి ఎంతో గొప్పగా అక్షీకరించిన ఈ పాటను మంగ్లీ ఎంతో అద్భుతంగా పాడింది. ‘అమ్మగా.. అమ్మాయిగా.. చెలియగా.. చెల్లాయిగా.. ఇంటిని నడిపే ఇంతులందరికీ ఇదే మా వందనం..’ అంటూ సాగే ఈ పాట స్త్రీలు తమ నిజ జీవితంలో పోషించే వివిధ పాత్రల గురించి కళ్లకు కడుతుంది. ఈ పాటలో మంగ్లీతో పాటు కరుణ, లహరి, పలువురు బుల్లితెర తారలు కూడా సందడి చేశారు. ఈ పాటను ప్రతి ఒక్క మహిళకు అంకితం చేస్తున్నట్లు ఈటీవీ ప్లస్‌ తెలిపింది. మరి, వినసొంపుగా, స్త్రీ శక్తిని చాటేలా ఉన్న ఆ అద్భుతమైన గీతాన్ని మీరూ విని తరించండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
mithali-raj-playing-cricket-in-saree-goes-viral

నేను చీరకట్టి బ్యాట్‌ పట్టింది అందుకే!

భారతీయ సంప్రదాయానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం చీర. అయితే చీరకట్టులో సౌకర్యంగా ఉండలేమని చెబుతూ చాలామంది అమ్మాయిలు శారీలను కేవలం పండగలు, ప్రత్యేక రోజులకే పరిమితం చేశారు. ఇలా చీర కట్టుకోవడానికే ఇబ్బంది పడిపోయే నేటి రోజుల్లో కొందరు మహిళలు ఈ వస్ర్తధారణతోనే వ్యాయామాలు చేయడం, మారథాన్‌లలో పాల్గొనడం వంటివి చేస్తున్నారు. తాజాగా భారత మహిళల క్రికెట్‌కు మూల స్తంభంలా నిలిచిన మిథాలీ రాజ్‌ కూడా చీర కట్టుతోనే క్రికెట్‌ ఆడి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. సాధారణంగా జెర్సీ, ప్యాంటు ధరించి క్రికెట్‌ ఆడే ఆమె ఎందుకు చీరకట్టి బ్యాట్‌ పట్టిందో తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
13years-girl-stops-child-marriage-and-got-award-from-cm

బాల్య వివాహాన్ని అడ్డుకుంది.. అవార్డు గెలుచుకుంది !

సాంకేతికంగా దేశం ముందంజలో దూసుకెళుతోంది. ఆకాశంలోకి రాకెట్లను పంపిస్తున్నాం. అయినా ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాలు మాత్రం వెనుకబడే ఉన్నాయి. కేవలం అభివృద్ధిలోనే కాకుండా అక్కడి ప్రజల ఆలోచనల్లోనూ వెనుకబాటుతనం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సమాజం ఎప్పుడో వదిలేసిన కొన్ని అమానుష ఆచారాలు అక్కడ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిలో బాల్యవివాహాలు కూడా ఒకటి. ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా.. ఎంత ప్రచారం కల్పించినా.. వారి ఆలోచనల్లో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు. దేశంలో ఏదో ఓ చోట ఇప్పటికీ బాల్య వివాహాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే తన కళ్ల ముందు జరుగుతోన్న ఆ అమానుష చర్యను చూస్తూ ఊరుకోలేదో చిన్నారి. వయసులో చిన్నదే అయినా ఎంతో గొప్పగా ఆలోచించి బాల్య వివాహాన్ని అడ్డుకుంది. ఇంతకీ ఎవరా చిన్నారి..? తనేం చేసిందో తెలుసుకోవాలనుందా? అయితే ఈ స్టోరీలోకి వెళ్లాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
schschool-girls-turns-one-day-collector-for-an-inspiring-reason

ఈ ‘ఒక్కరోజు కలెక్టర్‌’ గురించి విన్నారా?

అర్జున్‌ హీరోగా, శంకర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఒకే ఒక్కడు’ సినిమా మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. సాధారణ టీవీ జర్నలిస్ట్‌గా ఉద్యోగం చేస్తోన్న అర్జున్‌కి అనుకోకుండా ‘ఒక్క రోజు ముఖ్యమంత్రి’గా పని చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. దీంతో ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం తాను అప్పటివరకు చేయాలనుకున్న పనులను ఒక సీఎంగా అర్జున్‌ పూర్తి చేసి ప్రజల మన్నలను పొందుతాడు. ఇలాంటి సంఘటనలు కేవలం సినిమాల్లోనే జరుగుతాయని అనుకుంటే పొరపాటే..! ఎందుకంటే మహారాష్ట్రకు చెందిన కొంతమంది స్కూల్‌ విద్యార్థినులకు ఇటీవల ‘ఒక్కరోజు కలెక్టర్‌’గా పని చేసే అవకాశం లభించింది. మరి వాళ్లకు ఈ అవకాశం ఎలా వచ్చింది..? ఎవరిచ్చారు? ఎందుకిచ్చారు? మొదలైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కావాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే..!

Know More

women icon@teamvasundhara
cricketer-radha-yadav-inspirational-story

women icon@teamvasundhara
women-fight-for-toilets

రీల్‌ స్టోరీ కాదిది.. రియల్‌ స్టోరీ!

అక్షయ్‌ కుమార్‌, భూమి పెడ్నేకర్‌ జంటగా 2017లో వచ్చిన ‘టాయిలెట్‌: ఏక్‌ ప్రేమ్‌ కథా’ సినిమా ఎంతటి విజయాన్ని సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మరుగుదొడ్లు ఉపయోగించని ఓ గ్రామంలోకి పెళ్లి చేసుకొని వెళ్లిన ఓ నవ వధువు (భూమి) ఎలాంటి కష్టాలు ఎదుర్కొంది? ఆ గ్రామ ప్రజల్లో ఎలా మార్పు తీసుకొచ్చింది. దీనికి భర్త (అక్షయ్‌ కుమార్‌) ఎలా సహాయపడ్డాడు... ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ సినిమా కథ ఇంతే. వినడానికి చిన్న సమస్యగానే ఉన్నా.. నిజానికి ఇదో పెద్ద సమస్య. ఇప్పటికీ మన దేశంలో చాలా చోట్ల మరుగుదొడ్లను ఉపయోగించడం లేదంటే మీరు నమ్మగలరా? అయితే అలాంటి ఓ గ్రామాన్ని మార్చేసింది ఓ మహిళ. సినిమాలో హీరోయిన్‌లానే గ్రామంలో మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఇంతకీ ఎవరామె.? తన కథేంటో తెలుసుకోవాలనుందా.? అయితే ఈ స్టోరీలోకి వెళ్లాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
start-shuttler-pv-sindhu-got-vasundhara-puraskaram

ఎగిసిన క్రీడా కెరటం

భారత బ్యాడ్మింటన్‌ను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఘనత పి.వి.సింధు సొంతం. సైనా ఘనతల తర్వాత మన స్థాయి ఇది అనుకునేలోపే సింధు ఇంకో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లింది. ఫిట్‌నెస్.. దూకుడుతో ప్రపంచ మహిళల బ్యాడ్మింటన్‌ను, భారత రాకెట్ జోరును అత్యున్నత శిఖరాలకు చేర్చింది. ఎవరూ వూఊహించని ఘనతలు అందుకుంది.సైనా సాధించిన ఘనతలకు మెరుగులు దిద్దింది. ఒలింపిక్స్‌లో రజతం.. ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో 2 రజతాలు, 2 కాంస్యాలు.. ఆసియా క్రీడల్లో రజతం. కాంస్యం.. కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో స్వర్ణం, రజతం, కాంస్యం.. ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్‌లో కాంస్య పతకాల్ని సింధు కైవసం చేసుకుంది. ఇండియా ఓపెన్ సూపర్ సిరీస్, కొరియా ఓపెన్ సూపర్ సిరీస్, చైనా ఓపెన్ సూపర్ సిరీస్ ప్రీమియర్ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక టైటిళ్లను సాధించింది. నిరుడు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో సెమీస్.. కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో స్వర్ణం, రజతం..ఆసియా క్రీడల్లో రజతం గెలుచుకుంది. బీడబ్ల్యూఎఫ్ ప్రపంచ టూర్ ఫైనల్స్ టైటిల్ సాధించిన మొదటి భారత క్రీడాకారిణిగా చరిత్ర సృష్టించింది. జాతీయ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో రన్నరప్‌గా నిలిచింది. అత్యుత్తమ ఫిట్‌నెస్.. దూకుడుతో మహిళల బ్యాడ్మింటన్‌లో వూఊపు తెచ్చింది. ఒకప్పుడు పురుషుల మ్యాచ్‌లకే ఆదరణ ఉండగా.. మహిళల పోరాటాల్ని ఆసక్తిగా మార్చిన ఘనత సింధుదే. జపాన్ క్రీడాకారిణి నొజొమి ఒకుహరతో సుదీర్ఘంగా మ్యాచ్‌లు ఆడటం సింధుకే చెల్లింది. ప్రపంచ నంబర్‌వన్ తై జుయింగ్ (చైనీస్ తైపీ), ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ కరోలినా మారిన్ (స్పెయిన్), మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్ ఇంతానన్ రచనోక్ వంటి అగ్రశ్రేణి క్రీడాకారులకు సమ ఉజ్జీ మన సింధు.

Know More

women icon@teamvasundhara
fareeha-tafim-got-vasundhara-puraskaram
women icon@teamvasundhara
jaya-nallabothula-got-vasundhara-puraskaram

రైతులకు మేలుచేసేలా...

జయ నల్లబోతుల స్వస్థలం గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లి. ఆమె తండ్రి, చిన్నాన్నలు రైతులు. పంటలు సరిగా పండక, చీడలు ఆశించడం, దిగుబడి రాకపోవడం వంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కొనేవారు. అలానే మరి కొందరు రైతులు వ్యవసాయం లాభసాటికాక అప్పులపాలై ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం ఆమె చూశారు. అందుకే బాగా చదువుకుని.. కార్పొరేట్ ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డా రాజీనామా చేశారు. తన చదువు, నైపుణ్యాలు రైతులకు ఉపయోగపడాలని.. 2015లో 'స్టాంప్ ఐటీ సొల్యూషన్స్' పేరుతో అంకుర పరిశ్రమను ప్రారంభించారు. రైతులకోసం ప్రత్యేకంగా సాఫ్ట్‌వేర్ తయారు చేశారు. పంటల్ని సంరక్షించుకోవడం, చీడల్ని గుర్తించి వాడాల్సిన మందులు, నిపుణుల సూచనల వంటివన్నీ ఈ యాప్ ద్వారా అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 24వేల హెక్టార్లలో...14వేల మంది రైతులు ఆయిల్‌ఫాం సాగు చేస్తూ లబ్ధి పొందుతున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
malavath-purna-got-vasundhara-puraskaram

తండా నుంచి ఎవరెస్ట్‌కు...

ఎముకలు కొరికే చలిలో, అస్సలు ఇష్టపడని ఆహారంతో, ఆక్సిజన్ ట్యాంక్ లాంటి బరువును భుజాన వేసుకొని ప్రపంచంలోనే ఎత్త్తెన పర్వతం అధిరోహించింది మలావత్‌పూర్ణ. ఆ తరువాత మరికొన్ని శిఖరాలను సునాయాసంగా ఎక్కేసింది ఈ యువ సాహసి. మలావత్ పూర్ణ స్వస్థలం నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండలం పాకాల గ్రామం. తల్లిదండ్రులు దేవిదాసు, లక్ష్మి. ఇద్దరూ రోజువారీ వ్యవసాయ కూలీలు. నెలకు వారిద్దరి ఆదాయం మొత్తం కలిపితే మూడువేల రూపాయలు మాత్రమే. దీంతో ఆమెను ఉచితంగా విద్యనందిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో చదువుకోసం చేర్చారు. అక్కడ చేరాక ఆ గురుకులంలో విద్యార్థులకు పర్వతారోహణలో శిక్షణ ఇస్తున్నారని తెలిసి ఆసక్తి చూపింది. వారు అవకాశం ఇవ్వడంతో పూర్ణ ట్రెక్కింగ్ సాధన చేసింది. ఎనిమిది నెలలు శిక్షణ తీసుకుంది. ఆమె పట్టుదలకు సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాల కార్యదర్శి ప్రవీణ్ కుమార్, శిక్షకుడు శేఖర్ బాబు ప్రోత్సాహం కూడా తోడయ్యింది. పర్వతారోహణ శిక్షణలోని ఇబ్బందులను, కష్టాన్ని చూసి చాలామంది విద్యార్థులు వెనక్కితగ్గినా ఆమె మాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. పట్టు వదలకుండా సాధన చేసి ప్రపంచ రికార్డు సాధించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
producer-swapna-dutt-got-vasundhara-puraskaram

సొంత గుర్తింపు కోసం...

తెలుగు సినీ రంగంలో నిర్మాతగా స్వప్నాదత్ తనదైన ముద్ర వేశారు. ప్రముఖ నిర్మాత, వైజయంతీ మూవీస్ వ్యవస్థాపకులైన అశ్వనీదత్ కుమార్తెగా కాకుండా... సొంతంగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఓహియో యూనివర్సిటీ నుంచి బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్ చదివిన స్వప్న తండ్రికి చిత్ర నిర్మాణ రంగంలో సాయం చేస్తూనే సోదరి ప్రియాదత్‌తో కలిసి సొంతంగా సినిమాలు తీశారు. అలా ఇద్దరూ కలిసి ఎవడే సుబ్రమణ్యం, మహానటి చిత్రాల్ని నిర్మించారు. సావిత్రి జీవిత కథ ఆధారంగా తీసిన మహానటి చిత్రం జాతీయ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు సాధించింది. విదేశాల్లో చదువుకొని వచ్చాక పెద్దవాళ్లు పెళ్లి చేసేద్దాం అనుకున్నారు. స్వప్న మాత్రం 'ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఏర్పాటు చేస్తా' అంటూ మనసులో మాట బయటపెట్టారు. 'అలాగే, జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకో' అన్న తండ్రి మాటల్నే స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఆ రోజు నుంచీ ఈరోజు వరకూ అదే ఒరవడితో, ఉత్సాహంతో ముందడుగు వేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో చాలామంది స్వప్నని 'ఏక్తాకపూర్ అవ్వాలనుకుంటున్నావా' అనడిగారు. అప్పుడామె 'నేను స్వప్నాదత్‌గా నాకంటూ సొంత గుర్తింపు తెచ్చుకుంటా' అంటూ ఆత్మవిశ్వాసంతో సమాధానం చెప్పారు. అలా 'వైజయంతీ టెలీ వెంచర్స్' ప్రారంభించి రియాలిటీ షోల మీద దృష్టి పెట్టారు. హుషారు పాటలు, వూపేసే డ్యాన్సులు, ప్రముఖుల పార్టిసిపేషన్ కలగలిపి ప్రోగ్రామ్స్ నిర్మించాలనుకున్నారు. ఆ ఆలోచన విజయవంతమైంది. వారానికి ఓ సెలబ్రిటీని అతిథిగా పిలిచి నిర్వహించిన 'సరిగమప', ఝుమ్మందినాదం'... సూపర్‌హిట్టయ్యాయి. తరవాత 'వాయిస్ ఆఫ్ ఆంధ్ర', 'సప్తస్వరాలు', 'రాజూరాణి విత్ జగపతి', 'జయప్రదం', నీ కొంగుబంగారం కానూ' 'నర్తనశాల'... అన్నీ 'సూపర్' హిట్లే. అప్పట్నుంచీ ఇప్పటి వరకూ స్వప్న రాకెట్‌లా టీవీ కార్యక్రమాలు, సినిమాలతో దూసుకుపోతున్నారు. స్వప్న జీవితంలో పెద్ద ప్రశంస అంటే... 'అశ్వినీదత్‌కి నువ్వు కూతురివి కాదు కొడుకువి' అని అందరూ పొగడటమేనట.

Know More

women icon@teamvasundhara
saina-nehwal-got-vasundhara-puraskaram

ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ...

ఆమె కోర్టులోకి దిగితే ప్రత్యర్థులకు చెమటలు పట్టాల్సిందే. ఆమే భారత బ్యాడ్మింటన్ సత్తాను ప్రపంచానికి చాటిన సైనా నెహ్వాల్. లెక్కకు మిక్కిలి సూపర్ టైటిళ్లు సాధించిన క్రీడాకారిణి. సైనా నెహ్వాల్ 1990లో హరియాణాలోని హిస్సార్‌లో జన్మించింది. తండ్రి హరివీర్ సింగ్ నెహ్వాల్ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త. తండ్రి ఉద్యోగరీత్యా ఎన్నో ఏళ్ల క్రితమే ఆ కుటుంబం హైదరాబాద్‌కు మారింది. మొదట్లో స్థానిక భాష రాకపోవడంతో నెహ్వాల్ ఇక్కడున్నవారితో కలవలేకపోయింది. దీంతో తల్లి ఉషారాణి ఆమెతో బ్యాడ్మింటన్ ఆడటం మొదలుపెట్టింది. అప్పటికే సైనాకు కరాటేలో ప్రవేశం ఉంది. బ్యాడ్మింటన్‌లో ఆమెకు ఉన్న ఆసక్తిని గమనించి తల్లిదండ్రులు ఎనిమిదేళ్ల వయసులో పుల్లెల గోపీచంద్ అకాడమీలో చేర్పించారు. అక్కడ ఎస్.ఎం ఆరిఫ్ దగ్గర శిక్షణ పొందింది. సైనా గెలిచిన మొదటి మేజర్ టోర్నమెంట్ 2003 జూనియర్ నేషనల్ ఛాంపియన్‌షిప్. 2006లో జరిగిన కామన్‌వెల్త్ క్రీడల్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరచి ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్ జట్టు కాంస్య పతకం గెలుచుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. 2009లో ఇండోనేషియా ఓపెన్ నెగ్గి బీడబ్ల్యూఎఫ్ సూపర్ సిరీస్ సాధించిన మొదటి భారతీయ షట్లర్‌గా అవతరించింది. 2012లో లండన్ ఒలింపిక్స్‌లో మహిళల సింగిల్స్‌లో కాంస్య పతకం నెగ్గిన మొదటి భారతీయ క్రీడాకారిణిగా ఘనత సాధించింది. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 24 టైటిళ్లు తన ఖాతాలో వేసుకుంది. 2015లో నెంబర్ వన్ ర్యాంకు సాధించింది. ఇటీవలే సహచర ఆటగాడు పారుపల్లి కశ్యప్‌ను పెళ్లి చేసుకుంది. జీవితంలో ఎన్నో సూపర్ టైటిళ్లు సాధించినా ఆల్ ఇగ్లాండ్ టైటిల్‌ను మాత్రం గెలవలేకపోయింది. సైనా ప్రతిభను గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం 2009లో అర్జున అవార్డు అందజేసింది. 2010లో ప్రభుత్వం ఖేల్‌రత్న, పద్మ శ్రీ పురస్కారాలతో సత్కరించింది. 2016లో పద్మ భూషణ్‌తో గౌరవించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
shefali-varma-creates-a-new-record-in-womens-t-20-cricket

ఈ దూకుడూ.. సాటెవ్వరూ..!!

పదహారేళ్ల వయసులోనే తన పవర్‌ హిట్‌ బ్యాటింగ్‌తో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది షెఫాలీ వర్మ. ఓపెనింగ్‌లోనే సిక్సర్లు, బౌండరీలు బాదుతూ భారత దిగ్గజ క్రికెటర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ను తలపిస్తోందీ యంగ్‌ క్రికెటర్‌. ప్రస్తుతం ఆస్ర్టేలియాలో జరుగుతున్న మహిళల టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌లోనూ అదరగొడుతున్న షెఫాలీ భారత్‌ జట్టు ‘హ్యాట్రిక్‌’ విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇప్పటికే తన దూకుడైన బ్యాటింగ్‌తో ఎన్నో సంచలనాలు సృష్టించిన ఈ యువకెరటం తాజాగా మరో అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో మహిళల టీ20కి సంబంధించి అత్యధిక స్ట్రైక్‌రేట్‌ నమోదు చేసిన క్రికెటర్‌గా చరిత్ర సృష్టించిందీ యంగ్‌ సెన్సేషన్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
13-years-girl-from-ludhiana-impresses-satya-nadella-with-her-talent

తన మేధస్సుతో టీచర్లకే పాఠాలు బోధిస్తోంది..!

సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, కొత్త కొత్త టెక్నాలజీలను ఉపయోగించడంలో.. నిన్నటి తరంతో పోలిస్తే ఈతరం వాళ్లు ఎంతో చురుగ్గా ఉంటారు. ఉదాహరణకు నిన్నటి తరం వాళ్లు 30 ఏళ్ల వయసులో తెలుసుకున్న విషయాలను.. ఈ తరం వాళ్లు 10 ఏళ్లకే నేర్చేసుకుంటున్నారు. రెండేళ్ల వయసు దాటని పిల్లలు కూడా ఎవరి సహాయం లేకుండానే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అన్‌లాక్‌ చేసి మొబైల్‌ గేమ్స్‌ ఆడడం, యూట్యూబ్‌లో వీడియోలు చూడడం.. లాంటివి చేస్తున్నారు. అనునిత్యం టెక్నాలజీతో అనుసంధానమైన ఇలాంటి వాతావరణంలో వాళ్లు పెరుగుతుండడమే దీనికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పొచ్చు. అందుకే టెక్నాలజీకి సంబంధించిన విషయాల్లో నిన్నటి తరం కంటే ఈతరం పిల్లలు ఎంతో చురుగ్గా ఉంటున్నారు. స్కూల్‌లో చదువుకునే రోజుల్లోనే సాంకేతిక రంగంలో అద్భుతాలు సృష్టించిన ఎంతోమంది చిన్నారుల గురించి మనం చాలా సందర్భాల్లో వినే ఉంటాం. ఈ క్రమంలో లుధియానాకు చెందిన నమ్యా జోషి అనే ఓ 13 ఏళ్ల అమ్మాయి 'Minecraft' అనే కంప్యూటర్‌ గేమ్‌ ద్వారా స్కూల్‌ పిల్లలకు ఆసక్తికరంగా పాఠాలు ఎలా చెప్పాలో నేర్పిస్తోంది. తను ఈ గేమ్‌పై తోటి విద్యార్థులకే కాదు.. తన స్కూల్‌ టీచర్లకు, ప్రపంచవ్యా్ప్తంగా ఉన్న ఎంతోమంది టీచర్లకు సైతం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా శిక్షణ ఇస్తూ వాళ్లకు గురువుగా మారడం విశేషం. ఈ చిన్నారి మేధస్సు చూసి సాక్షాత్తూ మైక్రోసాఫ్ట్‌ సీఈఓ సత్యా నాదెళ్ల సైతం ఆశ్చర్యపోయారు. ఇటీవలే దిల్లీలో జరిగిన ‘Young Innovators Summit’ వేదికపై ఆయన నమ్యను ప్రత్యేకంగా గౌరవించడం విశేషం.

Know More

women icon@teamvasundhara
greta-thunberg-meets-malala-yousafzai-at-oxford-university

ఇద్దరు హీరోలూ ఒకే చోట...ఎందుకో తెలుసా?

మలాలా యూసఫ్‌ జాయ్‌, గ్రెటా థన్‌బర్గ్‌, ...అతి పిన్న వయసులోనే సమాజ శ్రేయస్సు కోసం నడుం బిగించిన ఈ యంగ్‌ సోషల్‌ యాక్టివిస్టుల గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. 17 ఏళ్ల వయసులోనే పుస్తకాలను పక్కన పెట్టి పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం గ్రెటా పోరాడుతుండగా, 13 ఏళ్లకే తాలిబన్ల తూటాలకు గురై ప్రస్తుతం పిల్లలు, బాలికల హక్కుల కోసం కృషి చేస్తోంది మలాలా. సామాజిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎన్నో అంతర్జాతీయ వేదికలపై తమ గళాన్ని వినిపించిన ఈ యువకెరటాలు ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తున్నారు. సోషల్‌ మీడియాలోనూ ఎంతో క్రేజ్‌ సొంతం చేసుకున్న మలాలా, గ్రెటాలు తాజాగా ఒకేచోట ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఈ క్రమంలో లండన్‌ ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ యూనివర్సిటీలో వీరిద్దరూ కలిసి దిగిన ఫొటో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
things-to-do-when-using-social-media

ఆ విషయాలు సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారా..? అయితే జాగ్రత్త!

హేమ చాలారోజులు ఒంటరితనంతో ఇబ్బంది పడింది. దాన్నుంచి బయటపడటానికి కవిత్వం రాసేది. వాటిని ఫేస్‌బుక్‌లో చూసిన చాలామంది ఆమెకు ఫ్రెండ్‌ రిక్వెస్ట్‌ పంపించారు. వారిలో ఒక వ్యక్తి ప్రేమిస్తున్నానని ఆమెకు రోజూ సందేశాలు పంపేవాడు. చివరికి కవిత్వంతోనే హేమను ఆకట్టుకున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులకు తెలియకుండా ఇద్దరూ ప్రేమ వ్యవహారం కొనసాగించారు. కొన్నాళ్ల తరువాత హేమపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు ఆ వ్యక్తి. క్రమంగా ఆమెపై ఆంక్షలు మొదలయ్యాయి.ఫేస్‌బుక్‌లో ఆమె ఫొటోలను ఫలానా వ్యక్తి ఎందుకు ఎక్కువ సార్లు లైక్‌ చేశాడని వేధించేవాడు. చివరికి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించిందామె..

Know More

women icon@teamvasundhara
singer-dhvani-bhanusali-wins-mirchi-music-award

ఈ సింగింగ్‌ సెన్సేషన్‌ పాటలకు ‘సాహో’!

గతేడాది విడుదలైన ‘సాహో’ సినిమాలోని ‘ఆగడిక సైకో సయ్యా’ పాట ఎంత పెద్ద హిట్టో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సోషల్‌ మీడియాలో ఎంతో క్రేజ్‌ సొంతం చేసుకున్న ఈ సాంగ్‌ను 4 భాషల్లో నలుగురు మేల్‌ సింగర్స్‌ పాడారు. కానీ ఫిమేల్‌ వెర్షన్‌ మాత్రం 4 భాషల్లో ఒకే అమ్మాయి పాడింది. ఆమే ధ్వని భానుశాలి. ఇప్పటికే నేపథ్య గాయనిగా ఎన్నో బాలీవుడ్‌ సినిమాల్లో పాటలు పాడిన ఆమె పాప్‌ సింగర్‌గానూ సత్తా చాటుతోంది. మ్యూజిక్‌ ఆల్బమ్‌లు రూపొందిస్తూ యూట్యూబ్‌ రికార్డులన్నింటినీ కొల్లగొడుతోంది. ఈ క్రమంలో కేవలం 22 ఏళ్లకే సంగీత ప్రపంచంలో ఎన్నో సంచలనాలు సృష్టించిన ఈ యంగ్‌ సెన్సేషన్‌ కీర్తి కిరీటంలో మరో పురస్కారం చేరింది. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల మిర్చి మ్యూజిక్‌ ‘లిజనర్స్‌ ఛాయిస్‌ ఇండిపెండెంట్‌’ పురస్కారాన్ని సొంతం చేసుకుందీ బ్యూటిఫుల్‌ సింగర్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
sports-womans-who-wins-espn-india-sports-awards

ఈ అవార్డుల్లోనూ అమ్మాయిలదే హవా!

ఒకటా...రెండా ప్రస్తుతం అన్ని క్రీడల్లోనూ మహిళలు కూడా పురుషులతో సమానంగా పోటీపడుతూ పతకాలు సాధిస్తున్నారు. బ్యాడ్మింటన్‌, టెన్నిస్‌ లాంటి గేమ్స్‌లో అయితే అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలే అరుదైన విజయాలు సాధిస్తున్నారు. సరిహద్దులు దాటి దేశ, విదేశాల్లో పతకాల పంట పండిస్తున్నారు. ఇక క్రీడాకారుల ప్రతిభకు మరింత ప్రోత్సాహమందిస్తూ ప్రముఖ స్పోర్ట్స్‌ ఛానల్‌ ఈఎస్‌పీఎన్‌ ఏటా వివిధ విభాగాల్లో పురస్కారాలు ప్రదానం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో 2019 సంవత్సారానికి గానూ పది విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రకటించింది. బ్యాడ్మింటన్‌ స్టార్‌ పీవీ సింధు, చెస్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ కోనేరు హంపి, పారా అథ్లెట్‌ మానసీ జోషీ, ప్రొఫెషనల్‌ స్ర్పింటర్‌ ద్యుతీ చంద్‌ ఈ అవార్డులకు ఎంపికైన వారిలో ఉన్నారు.

Know More