scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'‘నాతో ఒక్క రోజు గడుపు.. నిన్నొదిలేస్తా’ అన్నాడు!'

'అసలే ఆర్థికంగా కష్టాల్లో ఉందామె.. దానికి తోడు కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఆమెకున్న ఉద్యోగాన్ని లాగేసుకొని ఆమెను మరింత ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టాయి. అయినా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మానుకోలేదామె. తన పనితనం, ప్రతిభకు మెచ్చి ఓ కంపెనీ ఆమెకు ఉద్యోగమిచ్చింది.. అందులోనూ కరోనా కారణంగా ఇంటి నుంచే పని చేయమనే ఆఫర్‌ కూడా ఇచ్చింది. ‘నా అదృష్టమో, దేవుడి దయో గానీ.. ఉద్యోగమైతే వచ్చింది’ అని సంబరపడిపోయిందామె. ఇక తన కష్టాలు తీరిపోయినట్లే అనుకుంది.. కానీ అప్పట్నుంచి ఆ కష్టాలకు మించిన నరకం అనుభవిస్తానని ఊహించలేదామె. మరి, ఉద్యోగం చేద్దామంటే రోజూ వేధింపులే, మానేద్దామంటే మానేయలేని పరిస్థితి.. అంటూ తనకెదురైన చేదు అనుభవాలను మనతో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

«Õ’¹Õ-«© «ÕC -Ÿî-ÍŒÕ-ÂíÊo 'N„çÕ¯þq ‡Âúq¤òÑ

Women's expo by eenadu vasundhara kutumbham

'¨¯Ãœ¿Õ «®¾Õ¢-Ÿµ¿ª½ ¹×{Õ¢¦¢ÑÐ «Õ£ÏÇ-@Á© ‚¬Á§ŒÕ ²ÄŸµ¿Ê Â¢ «Öª½_¢ ÍŒÖæX «Õ£¾Ç-ÅŒhª½ „äC¹! NNŸµ¿ Æ¢¬Ç-©©ð P¹~º, Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Âê½u-“¹-«Ö©Õ Eª½y-£ÏÇ®¾Öh «Õ£ÏÇ-@Á© ®¾ª½y-Åî-«á-‘Ç-Gµ-«%-Cl´ÂË ¦Ç{©Õ „ä²òh¢C '«®¾Õ¢-Ÿµ¿ª½ ¹×{Õ¢¦¢Ñ. «Õ£ÏÇ@Ç ²ÄCµ-ÂÃ-ª½Åä ©Â¹~u¢’à ‚N-ª½s´-N¢-*Ê ¨ „äC¹ Æ"©Ç¢“Ÿµ¿ ‚œ¿-X¾-œ¿Õ-͌թ N¬ì†¾ ÆGµ-«Ö-¯ÃEo ֪͌½-’í¢{Ö ÅŒÊ “X¾²Än-¯ÃEo ²ÄT-²òh¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð “ÂË®¾t®ý, ÊÖÅŒÊ ®¾¢«-ÅŒqª½¢, ®¾¢“ÂâA «¢šË X¾¢œ¿-’¹-©ÊÕ X¾Ûª½-®¾ˆ-J¢-ÍŒÕ-ÂíE '¨¯Ãœ¿Õ «®¾Õ¢-Ÿµ¿ª½ ¹×{Õ¢¦¢Ñ, 'å£jǘãÂúqÑ ®¾¢§Œá¹h ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ 'N„çÕ¯þq ‡Âúq¤òÑ Â¹ÊÕo-©-X¾¢-œ¿Õ-«’à JT¢C.
“X¾«áÈ ¤ÄJ-“¬Ç-NÕ-¹-„äÅŒh, ‰œç¯þ ®ÏšÌ G>-¯ç®ý {ÖJ•¢ Âêíp-êª-†¾¯þ ¤¶ù¢œ¿ªý N¬Ç-©Ç-骜Ëf, ’¹*a-¦÷L †ÔšÌ„þÕq ƒ¯þ-å®p-¹dªý ®¾ÕFÅŒ «áÈu-Æ-A-Ÿ±¿Õ-©Õ’à £¾É•éªj ¨ ‡Âúq¤òÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ¨¯Ãœ¿Õ «®¾Õ¢-Ÿµ¿ª½ ¹×{Õ¢¦¢ “X¾A-E-Ÿµ¿Õ©Õ ª½«Õ, ²ÄŸµ¿Ê ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.

å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ðE å£jǘãÂúq ‡Tb-G-†¾¯þ 客{-ªý©ð 骢œ¿Õ ªîV© ¤Ä{Õ •JTÊ ¨ ‡Âúq-¤ò©ð „Ãu¤Äª½ ª½¢’¹¢©ð ¨¤Ä-šËê Ō«Õ-ŸçjÊ «á“Ÿ¿ „ä®Ï, N•-§ŒÕ-X¾-Ÿ±¿¢©ð X¾§ŒÕ-E-®¾ÕhÊo «®¾Õ¢-Ÿµ¿ª½ ¹×{Õ¢¦¢ ®¾¦µ¼Õu-©Åî ¤Ä{Õ; X¾©Õ-«Ûª½Õ »ÅÃq-£Ïǹ «Õ£ÏÇ@Ç ¤ÄJ-“¬Ç-NÕ¹„äÅŒh©Õ ¤Ä©ï_E, ÅÃ«á ®¾y§ŒÕ¢’à ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê NNŸµ¿ ®¾%•-¯Ã-ÅŒt¹ …ÅŒp-ÅŒÕh-©ÊÕ “X¾Ÿ¿-Jz-¢Íê½Õ. ŠÂ¹šË Âß¿Õ.. 骢œ¿Õ Âß¿Õ.. \¹¢’à 82 ²Äd©üq ŸÄyªÃ NNŸµ¿ …ÅŒp-ÅŒÕh-©ÊÕ Ê’¹-ª½-„Ã-®¾Õ-©Â¹× Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …¢Íê½Õ. Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ‡¢Åî ƒ†¾d-„çÕiÊ ¨ X¾¢œ¿’¹ „ä@Á©ð ÆEo ª½Âé …ÅŒp-ÅŒÕh©Ö ŠêÂ-Íî{ ©Gµ¢Íä ÆÅŒÕu-ÅŒh«Õ „äC¹ ƒC. «Õ£ÏÇ-@Á© «ÕC ŸîÍä …ÅŒp-ÅŒÕh©ä Âß¿Õ.. «ÕÊ®¾Õ E¢œÄ ®¾¢Åî-³Ä©Õ E¢æX “X¾Åäu¹ Âê½u-“¹-«Ö©Õ Â¹ØœÄ ƒÂ¹ˆœ¿ Eª½y-£ÏÇ¢Íê½Õ.