scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Movie Masala

 
category logo

¦¢’Ã-ª½¢åXj åX{Õd-¦œË åXšÇd-©-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ?

Ways to invest in Gold

ƹ~§ŒÕ ÅŒ%B§ŒÕ.. ¨ æXª½Õ NÊ-’ïä Æ¢Ÿ¿-JÂÌ „ç៿{ ’¹Õª½Õh-¹×-«-ÍäaC ¦¢’Ã-ª½„äÕ! ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ¨ ªîVÊ ¦¢’ê½¢ Âí¢˜ä ®¾¢X¾-Ÿ¿©Õ ƹ~-§ŒÕ¢’à åXª½Õ-’¹Õ-ÅŒÖ¯ä …¢šÇ-§ŒÕ-ÊoC ÍéÇ-«Õ¢C Ê«Õt¹¢. ƪáÅä Âí¢Ÿ¿ª½Õ ¦¢’ê½Õ ‚¦µ¼ª½ºÇ©Õ ÂíÊÕ-’î©Õ Íä®Ï «áÍŒa-{-X¾-œËÅä; «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh Â¢ Æ¢{Ö ’î©üf ¦Çªýq ©äŸÄ Âêá¯þq ÂíÊÕ’î©Õ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ. Æ®¾©Õ ¦¢’Ã-ª½¢åXj åX{Õd-¦œË åXšÇd-©-ÊÕ-¹×-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‡©Ç¢šË èÇ“’¹ÅŒh©Õ ¤ÄšË¢-ÍÃL? “X¾®¾ÕhÅŒ¢ \§äÕ «ÖªÃ_©ðx ¦¢’Ã-ª½¢åXj åX{Õd-¦œË åX˜äd Æ«-ÂÃ-¬Ç-©Õ-¯Ãoªá? ÅŒC-ÅŒª½ N†¾-§ŒÖ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..
Ê’¹©Õ Âí¯Ã©Ç? «ŸÄl?
‚œ¿-„Ã-@Áx¹×, ¦¢’Ã-ªÃ-EÂË ÆN-¯Ã-¦µÇ« ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ …¢Ÿ¿Êo N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¢Ÿä. \ *Êo ®¾¢Ÿ¿ª½s´¢ «*a¯Ã ©äŸÄ ÍäAÂË Âî¾h åXŸ¿l „çáÅŒh¢©ð ²ñ«át Æ¢C¯Ã ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ „ç៿{ ‚©ð-*¢-ÍäC ¦¢’ê½Õ Ê’¹© ’¹ÕJ¢Íä. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä ƹ~§ŒÕ ÅŒ%B§ŒÕ ªîVÊ Â¹ØœÄ ¦¢’ê½Õ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ ÂíÊÕ-’î©Õ Íä殢Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾§ŒÕ-Ao®¾Öh …¢šÇª½Õ. ƪáÅä Ê’¹©Õ Âí¯ä-{-X¾Ûpœ¿Õ „çáÅŒh¢ ²ñ«át©ð ŸÄŸÄX¾Û 10 ÊÕ¢* 20¬ÇÅŒ¢ «ÕWK ÂË¢Ÿ¿ ¤òŌբC. AJT OšËE Æ„äÕt ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Â¹ØœÄ ÅŒª½Õ’¹Õ ÂË¢Ÿ¿ Âí¢ÅŒ „çáÅÃhEo Bæ®-²Ähª½Õ. ÂæšËd Æ«-®¾-ª½-„çÕiʢŌ „äÕª½Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ-©åXj åX{Õd-¦œË åX{dœ¿¢ «Õ¢*C. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕhE Ÿ¿%†Ïd©ð åX{ÕdÂíE åX{Õd-¦œË åX{d-œÄ-EÂË ¨ «Öª½_¢ ƢŌ ®¾«á-*ÅŒ¢ Âß¿Õ.
goldakshayagh650-3

’î©üf Âêá¯þq/ ¦Çªýq..!
¦¢’Ã-ª½¢åXj åX{Õd-¦œË åXšÇd-©E ¦µÇN¢-*-Ê-X¾Ûpœ¿Õ Ÿ¿%†Ïd-©ðÂË «Íäa «Õªî «Öª½_¢ ƒC. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ æXª½Õ-¤ñ¢-CÊ ³ÄX¾Û-©Åî ¤Ä{Õ X¾©Õ ¦Çu¢Â¹×©Õ Â¹ØœÄ OšËE NJ-N-’ïä NE-§çÖ-’¹-ŸÄ-ª½Õ-©Â¹× Æ¢C-®¾Õh-¯Ãoªá. ƪáÅä O©ãj-Ê¢-ÅŒ-«-ª½Â¹× OšËE ¦¢’ê½¢ ³ÄX¾Û© ÊÕ¢* ÂíÊÕ-’î©Õ Í䧌Õ-œ¿„äÕ …ÅŒh«Õ¢. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ¦Çu¢Â¹×©Õ OšËE Æ«át-Åêá ÂÃF AJT ÂíÊ«Û. ÂÃF ³ÄX¾Û §ŒÕ•-«Ö-ÊÕ©Õ Æ«Õt-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. AJT Âí¢šÇª½Õ ¹؜Ä! ÂæšËd ʆ¾d-¬ÇÅŒ¢ ¦Ç’à Ō’¹Õ_-ŌբC. H‰-‡®ý £¾É©ü-«Öªýˆ …Êo ¯Ãºu-„çÕiÊ ’î©üf Âêá¯þq, ¦ÇªýqÊÕ «Ö“ÅŒ„äÕ B®¾ÕÂî„ÃL.
’î©üf ¨šÌ-‡-X¶ý©Õ:
¦¢’Ã-ª½¢åXj åX{Õd-¦œË åX˜äd¢-Ÿ¿ÕÂ¹× …Êo “X¾ÅÃu-«Öo§ŒÕ «ÖªÃ_©ðx ’î©üf ¨šÌ‡X¶ý©Õ(‡êÂqa´¢èü “˜äœþ X¶¾¢œþq) Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË. ƒN Â¹ØœÄ «âuÍŒÕ-«©ü X¶¾¢œþq ©Ç¢šË„ä. OšË©ð åX{Õd-¦œË åXšÇd-©¢˜ä «ÕÊÂ¹× œÎ«Öušü ÆÂõ¢šü, “˜äœË¢’û ÆÂõ¢šü ÅŒX¾p-E-®¾-J’à …¢œÄL. ÅŒªÃyÅŒ Ÿ¿’¹_ªîx …Êo ²ÄdÂú “¦ð¹-ªýÊÕ ®¾¢“X¾-C¢* ê„çj®Ô (¯î §Œá«ªý ¹®¾d-«Õªý) ¤¶Äª½¢ E¢XÏ ƒ*a, ÂÄÃ-LqÊ „çáÅŒh¢©ð ¨šÌ-‡-X¶ý©Õ ÂíÊÕ-’î©Õ Í䧌ÕÍŒÕa. ÂÄÃ-©-ÊÕ¹×ÊoX¾Ûpœ¿Õ ¨ ’î©üf ¨šÌ-‡-X¶ý-©ÊÕ Æ«át-Â¹×¯ä ²ù©¦µ¼u¢ Â¹ØœÄ …¢{Õ¢C. ƪáÅä ÂíÊÕ-’î©Õ ©äŸÄ Æ«Õt¹¢ \C •ª½-’Ã-©¯Ão ²ÄdÂú “¦ð¹ªý Ÿ¿%†ÏdÂË B®¾Õ-éÂ-@ÇxL. ©äŸÄ ‚¯þ-©ãj¯þ “˜äœË¢-’û©ð ¯äª½Õ’à ƄäÕtæ® Æ«-ÂìÁ¢ Â¹ØœÄ …¢C.
’î©üf X¶¾¢œþ ‚X¶ý X¶¾¢œþq:
’î©üf ¨šÌ-‡-X¶ý-©-åXj¯ä åX{Õd-¦œË åX˜äd «Öª½_¢ ƒC. ƪáÅä ƒC OÕêª ®¾y§ŒÕ¢’à Í䧌ÖLqÊ Æ«-®¾ª½¢ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ƒÅŒª½ «âuÍŒÕ-«©ü X¶¾¢œþq «ÖC-J-’Ã¯ä ®ÏXý ®Ï®¾d„þÕ ŸÄyªÃ “X¾A ¯ç©Ç ‡¢Åî Âí¢ÅŒ „çáÅÃhEo OšËåXj •«Õ Í䧌Õ-«ÍŒÕa. OšË¯ä ’î©üf X¶¾¢œþ ‚X¶ý X¶¾¢œþq Æ¢šÇª½Õ. DEÂË œÎ«Öušü ÆÂõ¢šü Æ«-®¾ª½¢ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¤ñŸ¿ÕX¾Û Íä®ÏÊ ²ñ«át ŸÄyªÃ ¦¢’ê½¢ ÂíÊÕ-’î©Õ Í䧌Ö-©-ÊÕ-¹×-¯ä-„Ã-JÂË ƒC «Õ¢* «Öª½_¢. ƪáÅä ¦¢’Ã-ª½¢åXj åX{Õd-¦œË åX˜äd¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¨ «ÖªÃ_Eo ‡¢XϹ Í䮾Õ-¹ע˜ä ƒ{Õ ’î©üf ¨šÌ-‡X¶ý©Â¹×, Æ{Õ ’î©üf X¶¾¢œþqÂ¹× Â¹ØœÄ \œÄC ¤ñœ¿-«Û¯Ã Eª½y-£¾Çº ͵ÃKb©Õ ÍçLx¢-ÍÃLq …¢{Õ¢C.
goldakshayagh650-1

¨ «ÖªÃ_©Õ ¹؜Ä..
“X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ ªÃªá-BÅî Æ¢C¢Íä ²Ä«-J¯þ ’î©üf ¦Ç¢œþq, ’î©üf J®ÔXýdq, ’î©üf „çÕiʪýq.. ƒ©Ç ¦¢’Ã-ª½¢åXj åX{Õd-¦œË åX˜äd «ÖªÃ_-©ã¯îo. ƪáÅä ‡«J ‚Jn¹ “X¾ºÇ-R-¹-©Â¹× ÆÊÕ-’¹Õ-º¢’à „ê½Õ ®¾éªjÊ åX{Õd-¦œË «ÖªÃ_Eo ‡¢XϹ Í䮾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C. Æ©Çê’ Âí¯ä-{-X¾Ûpœ¿Õ ©äŸÄ Æ„äÕt-{-X¾Ûpœ¿Õ «Ö骈šðx …Êo ¦¢’ê½¢ êª{ÕÅî ŠÂ¹-²ÄJ ®¾J-¤ò-©Õa-Âî-«œ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J. Æ©Çê’ ®¾¢¦¢-CµÅŒ ‚Jn¹ EX¾Û-ºÕ-©ÊÕ Â¹ØœÄ ‹²ÄJ ®¾¢“X¾-C¢-ÍÃL.

¨ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ..

[ ¦¢’ê½¢ Âêá¯þ/ ¦Çªý ©äŸÄ ‚¦µ¼-ª½º¢.. ƒ©Ç \C ÂíÊÕ-’î©Õ Íä®Ï¯Ã ®¾êª.. ŸÄE ®¾yÍŒa´-ÅŒÊÕ ÅŒX¾p-¹עœÄ X¾J-Q-L¢-ÍÃL. H‰-‡®ý £¾É©ü-«Öªýˆ «á“Ÿ¿ …Êo ¦¢’Ã-ªÃ¯äo ÂíÊÕ-’î©Õ Í䧌ÖL.
[ “X¾Åäu-ÂË¢* åX{Õd-¦œË Â¢ ƪáÅä Âêá¯þ ©äŸÄ ¦ÇªýqÊÕ ÂíÊÕ-’î©Õ Í䧌՜¿¢ …ÅŒh«Õ¢.
[ ²òd¯þq ¤ñC-TÊ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ-©Â¹× ¦Ÿ¿Õ-©Õ’à «Ö«â©Õ ¦¢’ê½Õ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ ÂíÊÕ-’î©Õ Í䧌՜¿¢ …ÅŒh«Õ¢. DE ŸÄyªÃ «ÕÊÂ¹× Â¹Lê’ Ê†¾d-¬ÇÅŒ¢ ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ²òd¯þf Vu§ŒÕ-©-KE AJT Æ„äÕt-{-X¾Ûpœ¿Õ „äÕÂË¢’û ͵Ãéªb-®ýÅî¤Ä{Õ ÅŒª½Õ’¹Õ Â¹ØœÄ ‡Â¹×ˆ-«’à ¤òŌբC. ÂæšËd Æ©Ç Ê†¾d-¤ò-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä ¦¢’Ã-ª½¢Åî¯ä ÅŒ§ŒÖª½ÕÍä®ÏÊ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C.

women icon@teamvasundhara
women-must-scale-up-financial-investing-in-telugu

అందుకే మహిళలు పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందేనట!

‘ఆడవారికి ఆర్థిక విషయాల్లో అవగాహన అంతంత మాత్రమే!’ నిజానికి సమాజం అనే ఇలాంటి నిరుత్సాహకరమైన మాటలే మహిళల్ని మరింత వెనక్కి లాగుతున్నాయేమో అని ఒక్కోసారి అనిపించకమానదు. దీనికి తోడు పొదుపు-మదుపు.. వంటి విషయాల్లో మహిళలు చాలా వెనకబడి ఉన్నారని పలు అధ్యయనాలు, గణాంకాలు కూడా స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అయితే ఇలాంటి ఆర్థిక విషయాల్లో కొవిడ్‌కు ముందు వరకు కొంతమంది మహిళలు ఆసక్తి చూపినా.. కరోనా వచ్చాక మాత్రం అంతా తారుమారైపోయింది. ఈ క్రమంలో మహిళల ఉద్యోగాల పైన కూడా వేటు పడింది. దీంతో జీతాల్లేక, వ్యాపారాలు నష్టపోయి ఆర్థికంగా పెట్టుబడులు పెట్టే ఆ తక్కువ శాతం మంది కూడా వెనక్కి తగ్గారు. మరికొంతమంది మహిళలేమో నష్ట భయంతో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు రావట్లేదు. అయితే ఇలా లాభమా? నష్టమా? అన్నది పక్కన పెట్టి మహిళలంతా ముందు పెట్టుబడి పెట్టడమే పరమావధిగా ముందుకు సాగాలంటున్నారు ఆర్థిక రంగ నిపుణులు. తద్వారా ఈ క్రమంలో వారికి ఎదురయ్యే సవాళ్లతో ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోగలుగుతారని, ఇది వారిలో ఆర్థిక అవగాహనను మరింత పెంచుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరి, పెట్టుబడుల విషయంలో ప్రస్తుతం మహిళల పాత్ర ఎంత వరకు ఉంది? వారు ఆర్థికంగా అక్షరాస్యత సాధించాలంటే ఏం చేయాలి? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
lesser-known-benefits-offered-by-insurance-companies-to-women

మనకోసమే ఈ ఆరోగ్య బీమా సదుపాయాలు!

చిన్నదో, పెద్దదో.. ఏదైనా అనారోగ్యం ఎదురైతే ఆస్పత్రికి వెళ్లి చూపించుకోవడానికి చాలామంది మహిళలు వెనకాడుతుంటారు.. ఇందుకు ఆ సమస్యను తేలిగ్గా తీసుకోవడం ఒక కారణమైతే.. ఆర్థిక సమస్యలు మరో కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగని వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఒక్కోసారి అవి మన ప్రాణాలకే ముప్పు తెచ్చిపెట్టే ప్రమాదం లేకపోలేదు. అందుకే ఆరోగ్యం విషయంలో ఆర్థిక భరోసా ఉండాలంటే ఆరోగ్య బీమా తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అయితే మారుతున్న కాలం, అవసరాలకు అనుగుణంగా పలు బీమా సంస్థలు కూడా మహిళల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే స్త్రీలకు సంబంధించిన ప్రత్యుత్పత్తి సమస్యల దగ్గర్నుంచి క్యాన్సర్‌ వంటి మహమ్మారులను ప్రారంభంలోనే గుర్తించేందుకు వీలుగా చేసే పరీక్షల దాకా వివిధ బీమా సదుపాయాల్ని అందిస్తున్నాయి. కాబట్టి ప్రతి మహిళకు ఆరోగ్య బీమా తప్పనిసరి అని, తద్వారా వారు ఆర్థికంగా ఇబ్బందిని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం రాదని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మహిళల కోసం అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల బీమా సదుపాయాల గురించి తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
paytm-ad-on-financial-literacy-gap-between-men-and-women-hits-the-right-chord-with-twitterati

మీ జీతంలో నెలవారీ కోత ఎంత ఉంటుందో మీకు తెలుసా?

‘అవనిలో సగం.. ఆకాశంలో సగం.. అవకాశాల్లో సగం’ అంటూ పురుషులతో సమానంగా మహిళలు అన్ని రంగాల్లో దూసుకెళ్తున్నారు. ఓవైపు గృహిణిగా, మరోవైపు ఉద్యోగినిగా కుటుంబం, కెరీర్‌కు సంబంధించి అన్ని రకాల బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. కానీ ఆర్థి్క వ్యవహారాల్లో మాత్రం పురుషులతో మహిళలు పోటీ పడలేకపోతున్నారని, ఈ విషయంలో స్త్రీలు ఇంకా పురోగతి సాధించాలని పలు అధ్యయనాలు, సర్వేలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటీవల ‘అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవా’న్ని పురస్కరించుకుని ప్రముఖ ఈ-వ్యాలెట్‌ యాప్‌ ‘పేటీఎం’ ఒక యాడ్‌ను విడుదల చేసింది. అమ్మాయిలందరికీ ఆర్థిక సాధికారతతో పాటు, ఆర్థిక అంశాల్లో లోతైన అవగాహన ఎంతో అవసరమని నొక్కి చెబుతోన్న ఈ యాడ్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
key-points-in-union-budget-2021-in-telugu

ఈసారి బడ్జెట్‌లో మనకోసం ఏమేమున్నాయి?!

ఎలాంటి ఆర్థిక సమస్యలు లేకుండా ఇల్లు గడవాలంటే మనకొచ్చిన ఆదాయ వ్యయాలతో ప్రణాళిక ప్రకారం బడ్జెట్‌ను రూపొందించడం ఎంత ముఖ్యమో.. దేశం సుభిక్షంగా ముందుకెళ్లాలంటే అందుకు తగిన చక్కటి ఆర్థిక ప్రణాళిక రచించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే అందరి చూపూ ఏటా ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టే కేంద్ర బడ్జెట్‌పైనే ఉంటుంది. అయితే కరోనా ప్రభావంతో వివిధ రంగాలు తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని చవిచూశాయి. ఇలా అదుపు తప్పిన ఆర్థిక వ్యవస్థను తిరిగి గాడిలో పెట్టేందుకు రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌. ఏటా బాహీ-ఖాతా (సంచి)లో బడ్జెట్‌ ప్రతులను తీసుకొచ్చే నిర్మలమ్మ.. ఈసారి మొదటిసారిగా డిజిటల్‌ బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టడం విశేషం. కరోనాతో అలుముకున్న చీకట్ల నుంచి బయటపడేసి ప్రతి రంగాన్నీ బలోపేతం చేయడమే ముఖ్యోద్దేశంగా సాగిన ఈ ఏటి బడ్జెట్‌లో యువతకు, మహిళలకు ఎలాంటి వెసులుబాటు కల్పించారు? కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు బడ్జెట్‌లో ఎలాంటి ప్రణాళికలు వేశారు? ముఖ్యంగా మహిళా లోకానికి ఈ ఏడాది బడ్జెట్‌ ఎంత వరకు ఉపయోగపడుతుంది? తదితర బడ్జెట్‌ విశేషాల సమాహారం మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
things-to-plan-before-building-your-dream-home-in-telugu

సొంత ఇంటి ప్లానింగ్‌లో ఇవి తప్పనిసరి..!

సామాన్యుల నుంచి ధనవంతుల వరకు సొంత ఇంటి గురించి కలలు కనని వారుండరు. ఎన్నో ఏళ్లు కష్టపడి దాచుకున్న డబ్బుకు అసలైన విలువ, మరెన్నో ఆలోచనలకు అందమైన రూపమిచ్చేలా సొంత ఇంటిని నిర్మించుకోవాలని అందరూ అనుకుంటారు. కావల్సిన డబ్బు, స్థలం సమకూరిన తర్వాత, ఇల్లు కట్టాలన్న ఆలోచన రాగానే ఆర్కిటెక్ట్‌తో మాట్లాడటానికి వెళ్తారు చాలామంది. కానీ ప్లానింగ్‌లో లోపాలు, ఆర్కిటెక్ట్‌తో సరైన కమ్యూనికేషన్ లేకపోవడం వల్ల అనేక ఇబ్బందులకు గురయ్యేవారు ఎందరో. అందుకే ఆర్కిటెక్ట్‌తో మాట్లాడే ముందు కొన్ని విషయాలలో అవగాహన, స్పష్టత అవసరం. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Know More

women icon@teamvasundhara
money-saving-tips-for-women-in-telugu

వృథా తగ్గిస్తే పొదుపు చేసినట్లే..!

లలిత: ఏంటమ్మా ఇది.. ఇంట్లో ఉండేది ఇద్దరే అయినా, ఇంటి ఖర్చు మాత్రం నలుగురున్న కుటుంబానికి సరిపడేలా ఉంది.. శ్రీజ: ఎందుకో తెలియట్లేదమ్మా.. ఖర్చులు మాత్రం పెరిగిపోతున్నాయి. ఎంత తగ్గిద్దామన్నా కుదరట్లేదు. ఎక్కడ తగ్గించాలో అర్థం కావట్లేదు. లలిత: నీకే కాదు.. నీలా కొత్తగా పెళ్త్లెన వాళ్లందరికీ ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురవుతుంది. ఖర్చులు ఎక్కువవుతుంటాయి. వృథా మాత్రం ఎక్కడ జరుగుతుందో అర్థం కాదు. కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల ఇది జరుగుతుంది. ఆ పొరపాట్లని సరిదిద్దుకోనంత కాలం ఇంటి బడ్జెట్ పరిమితి దాటిపోతూనే ఉంటుంది. నిజమే.. శ్రీజలాంటి వారు ఎంతోమంది ఉంటారు. ఇలాంటివారు అసలు తాము ఏమేం ఖర్చులు పెడుతున్నాం, డబ్బు ఎక్కడ వృథా అవుతోందని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ క్రమంలో సాధారణంగా ఎక్కువ మంది ఎలాంటి విషయాల్లో వృథాగా ఖర్చు పెడతారో ఓసారి తెలుసుకుందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-turn-your-hobby-into-a-job-or-career

women icon@teamvasundhara
financial-steps-to-make-before-you-get-married-

పెళ్లికి ముందే ఆర్థిక ప్రణాళిక తప్పనిసరి...

పెళ్లి.. మనిషి జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన ఘట్టం. సంతోషం, సరదాలతో పాటు బరువూబాధ్యతలను కూడా వెంట తెస్తుందీ బంధం. ఇలాంటి జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆనందించాలంటే.. ఆర్థికంగా బలంగా ఉండడం ఎంతో అవసరం. ఈ క్రమంలో పెళ్లికి ముందే కొన్ని ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకుంటే ఆ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురు కాకుండా జాగ్రత్త పడచ్చు. ఎందుకంటే ఇది మీ ఒక్కరికే సంబంధించిన విషయం కాదు.. ఇద్దరు వ్యక్తులు పరస్పర అవగాహనతో జీవితంలో ముందడుగేసే అంశం. ఈక్రమంలో ఆర్థిక అంశాలకు సంబంధించి పెళ్లికి ముందునుంచే తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-prepare-for-a-personal-financial-crisis-in-telugu

ఆర్ధిక పరిస్థితి తారుమారైతే..

సజావుగా సాగుతున్న నావ ఒక చిన్న కుదుపుతో పూర్తిగా బోల్తాపడే అవకాశాలుంటాయి.. అలాగే ప్రశాంతంగా సాగుతున్న జీవితంలో చిన్న ఆర్థిక సంక్షోభం చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలనే గడగడలాడిస్తాయి. అలాంటిది సంక్షోభ సమయంలో సామాన్యులు ఎంత ఇబ్బంది పడతారో ఆలోచించండి.. ప్రస్తుతం కరోనా నేపథ్యంలో కొంతమంది పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది. ఇలాంటప్పుడు ఎలాంటివారికైనా కంగారు సహజం.. కానీ దాన్ని దూరంగా పెట్టి ధైర్యంగా ముందడుగు వేస్తేనే సమస్యలు తొందరగా దూరమవుతాయి. ఈ క్రమంలో సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక సమస్యలను దూరం చేసుకోవడమెలాగో చూద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-financial-tips-for-couple-in-this-financial-crisis

కరోనా వేళ.. దంపతుల మధ్య ‘ఆర్థిక’ తగాదాలేల?!

ప్రపంచాన్ని కరోనా మహమ్మారి గడగడలాడిస్తోంది. ఈ వైరస్‌ ధాటికి కేవలం ప్రజల ప్రాణాలే కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా కకావికలమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కొన్ని సంస్థలు తమ ఉద్యోగులను ఇంటికి సాగనంపుతున్నాయి. ఇక మరికొన్ని సంస్థలు జీతాల్లో కోత విధిస్తున్నాయి. ఇలా కరోనా వైరస్‌ కారణంగా కనివినీ ఎరగని రీతిలో ఆర్థిక సంక్షోభం ముంచుకొస్తోంది. దీంతో అప్పటిదాకా సాఫీగా సాగిన కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిగతులు కూడా ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కుదేలవుతున్నాయి. తద్వారా మానసిక ఒత్తిడితో మనశ్శాంతి కరవై దంపతుల మధ్య గొడవలకు దారితీస్తున్నాయి. అలాగని రోజూ గొడవలు పడుతూ కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిని మరింత దిగజార్చడం అస్సలు సరికాదు. కాబట్టి ఈ సంక్షోభ సమయం నుంచి దంపతులిద్దరూ ఎలా గట్టెక్కాలి..? కుటుంబాన్ని తిరిగి గాడిన పడేయాలంటే ఆర్థిక విషయాల్లో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఎలాంటి సహకారం అందించుకోవాలి? తదితర విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
saving-environment-is-good-for-you-budget-too

women icon@teamvasundhara
corona-virus-financial-tips-for-couple-in-this-financial-crisis

కరోనా వేళ.. దంపతుల మధ్య ‘ఆర్థిక’ తగాదాలేల?!

ప్రపంచాన్ని కరోనా మహమ్మారి గడగడలాడిస్తోంది. ఈ వైరస్‌ ధాటికి కేవలం ప్రజల ప్రాణాలే కాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా కకావికలమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే కొన్ని సంస్థలు తమ ఉద్యోగులను ఇంటికి సాగనంపుతున్నాయి. ఇక మరికొన్ని సంస్థలు జీతాల్లో కోత విధిస్తున్నాయి. ఇలా కరోనా వైరస్‌ కారణంగా కనివినీ ఎరగని రీతిలో ఆర్థిక సంక్షోభం ముంచుకొస్తోంది. దీంతో అప్పటిదాకా సాఫీగా సాగిన కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిగతులు కూడా ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కుదేలవుతున్నాయి. తద్వారా మానసిక ఒత్తిడితో మనశ్శాంతి కరవై దంపతుల మధ్య గొడవలకు దారితీస్తు్న్నాయి. అలాగని రోజూ గొడవలు పడుతూ కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిని మరింత దిగజార్చడం అస్సలు సరికాదు. కాబట్టి ఈ సంక్షోభ సమయం నుంచి దంపతులిద్దరూ ఎలా గట్టెక్కాలి..? కుటుంబాన్ని తిరిగి గాడిన పడేయాలంటే ఆర్థిక విషయాల్లో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఎలాంటి సహకారం అందించుకోవాలి? తదితర విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-financial-management-tips-during-covid-crisis

ఈ ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి ఇలా గట్టెక్కుదాం..!

ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా కంటికి కనిపించని వైరస్‌ చేతికి చిక్కి విలవిల్లాడుతోంది. ప్రజారోగ్య వ్యవస్థ దగ్గర్నుంచి ఆర్థిక వ్యవస్థ వరకూ అన్ని రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది కరోనా మహమ్మారి. మొన్నటి వరకు ఎంతో బలంగా ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలు కూడా ఇప్పుడు కరోనా వైరస్‌ కారణంగా కుప్పకూలిపోతున్నాయి. ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను చక్కబెట్టడానికి ఆయా ప్రభుత్వాలు, అధికారులు వివిధ చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మరి, ఈ మహమ్మారి ప్రభావం మన కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పడకుండా ఉండాలంటే వ్యక్తిగతంగా మనం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-covid-19-list-of-services-by-indian-government-to-make-people-comfortable

లాక్‌డౌన్‌ దృష్ట్యా ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న సదుపాయాలివే..!

కరోనా వ్యాప్తిని అదుపు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 21 రోజుల పాటు లాక్‌డౌన్‌ ప్రకటించిన సంగతి విదితమే. అంతేకాదు.. ప్రస్తుతం దేశంలో వైరస్‌ విజృంభణ నేపథ్యంలో మరికొన్ని రోజుల పాటు లాక్‌డౌన్‌ను పొడిగించే ఆలోచనలో ఉంది కేంద్రం. దీంతో అత్యవసర విభాగాలకు చెందిన ఉద్యోగులు తప్ప మిగతా ప్రజలంతా ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. ఈ లాక్‌డౌన్‌ వల్ల ఎక్కువశాతం మధ్య, దిగువ మధ్య తరగతులకు చెందిన కుటుంబాలు ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇంటి అద్దె, పాలు, కిరాణా, కూరగాయలు, కరెంట్‌ బిల్లు.. ఇలా ప్రతి నెలా ఉండే ఖర్చుల నుంచి వీళ్లు తప్పించుకోలేరు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇప్పటివరకు ఉన్న కొన్ని పాలసీల్లో వెసులుబాట్లు కల్పిస్తోంది. అవేంటో తెలుసుకుందామా..!

Know More

women icon@teamvasundhara
women-shares-how-corona-teach-financial-discipline-to-her

‘కరోనా’ నాకు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ నేర్పింది!

కరోనా.. కాలయముడిలా ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోందీ మహమ్మారి. విశ్వవ్యాప్తంగా ఎన్నో వేల ప్రాణాలను బలిగొంటోన్న ఈ వైరస్‌ ఎంతో నష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. అయితే ఈ వైరస్‌ వల్ల కొన్ని మంచి అలవాట్లు కూడా అలవడ్డాయంటున్నారు కొందరు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడం, మద్యపానం-ధూమపానం వంటి అలవాట్లను దూరం చేసుకోవడం, తరచూ చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకోవడం.. వంటివే కాదు.. అప్పటిదాకా విచ్చల విడిగా మనం చేసిన ఖర్చులకు కూడా చెక్‌ పెట్టిందీ వైరస్‌. ఇలా ఈ వైరస్‌ తనకూ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ నేర్పిందంటోంది ఓ యువతి. మరి, ఆమె అంతరంగమేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
rbi-allows-3-month-moratorium-on-all-term-loans

3 నెలల వరకు EMIలు చెల్లించక్కర్లేదు. ఆర్బీఐ ఆఫర్..!

కరోనా ప్రభావంతో భారతదేశంలో కొద్దిరోజులుగా జన జీవనం స్తంభించిపోయింది. కేంద్రం ప్రకటించిన 21 రోజుల లాక్‌డౌన్‌తో ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. దీంతో ఎక్కువశాతం మంది ప్రజలు ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్య, దిగువ మధ్య తరగతులకు చెందిన వారికి ఇది కష్టకాలమనే చెప్పాలి. ఇంటి రెంట్‌, కరెంట్‌ బిల్లు, పాలు, కూరగాయలు, కిరాణం.. మొదలైన ఖర్చులు వాళ్లని ఇబ్బందులకు గురి చేయక మానవు. ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకొని రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా(ఆర్బీఐ) తాజాగా చేసిన ప్రకటన దేశ ప్రజలకు ఊరట కల్గిస్తోంది. వచ్చే 3 నెలల వరకు అన్ని రకాల టర్మ్‌ లోన్‌ (కాల పరిమితితో కూడిన రుణాలు) EMIలపై మారటోరియం విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అంటే బ్యాంక్‌, ఇతర ఫైనాన్స్‌ సంస్థల నుంచి తమ అవసరాల కోసం టర్మ్‌ లోన్‌లు తీసుకున్నవారు 3 నెలల పాటు EMIలు కట్టకుండా ఆర్బీఐ వెసులుబాటును కల్పిస్తుండడం విశేషం. మార్చి 1, 2020 నుంచి మూడు నెలల వరకు ఇది వర్తిస్తుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
alia-bhatt-on-first-expensive-buy-and-dream-home-in-london

అలియా పొదుపు పాఠాలు విన్నారా?

అలియా భట్‌... టీనేజ్‌లోనే సినిమాల్లో అడుగుపెట్టి అనతి కాలంలోనే అగ్ర కథానాయికగా పేరు తెచ్చుకున్న బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ. మహేశ్‌ భట్‌ వారసురాలిగా బాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. ‘స్టూడెంట్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌’, ‘హైవే’, ‘రాజీ’, ‘ఉడ్తా పంజాబ్‌’, ‘గల్లీబాయ్‌’.. లాంటి వైవిధ్యమైన సినిమాల్లో నటిస్తూ తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. ఇటీవల ‘గంగూబాయి’ మూవీ పోస్టర్‌లో పవర్‌ఫుల్‌ లుక్స్‌తో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించిన ఈ అందాల తార...‘ఆర్‌ ఆర్‌ ఆర్‌’ (వర్కింగ్‌ టైటిల్‌) సినిమాతో త్వరలోనే తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా పలకరించనుంది. సినిమాలు, తన ఫ్యాషన్‌ సెన్స్‌తో ఎంతోమంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్న ఈ క్రేజీ హీరోయిన్‌ తన సింపుల్‌ లైఫ్‌స్టైల్‌తోనూ చాలామందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది. తనకు అనవసర ఖర్చులు చేయడం అస్సలు ఇష్టముండదని చెప్పే అల్లూ బేబీ.. తనకు లండన్‌లో ఇల్లు కొనడం ఎప్పటినుంచో కల అని, అది రెండేళ్ల క్రితం నెరవేరిందని ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా వెల్లడించింది. దీంతో పాటు తన ఆర్థిక ప్రణాళికల గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను సైతం పంచుకుందీ బ్యూటిఫుల్‌ బేబ్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
finance-minister-nirmala-sitharaman-announced-budget-for-2020-21

నిర్మలమ్మ ‘బడ్జెట్‌’ విశేషాలివీ !

దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉండాలి. ప్రస్తుతం నిరుద్యోగంతో పాటు ఆర్థిక మందగమనం వంటి ప్రతికూలతలు దేశ పరిస్థితులపై ప్రజల్లో ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ 2020-21 కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇది సామాన్యుల బడ్జెట్‌ అంటూ తన పద్దుల చిట్టాను విప్పారు. కేంద్ర బడ్జెట్‌ను రెండోసారి ప్రవేశపెట్టిన తొలి మహిళగా ఘనత సాధించిన నిర్మలమ్మ యువతను మరింత శక్తిమంతం చేసేలా ఈ బడ్జెట్‌ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఒకే దేశం-ఒకే పన్ను నినాదం మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. మరి ‘సబ్‌కా సాత్‌... సబ్‌కా వికాస్‌... సబ్‌కా విశ్వాస్‌’ నినాదమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం అంటున్న నిర్మలమ్మ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో యువతకు, మహిళలకు ఎటువంటి వెసులుబాటును కల్పించారు ? కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు బడ్జెట్‌లో ఎలాంటి ప్రణాళికలు వేశారు ? ముఖ్యంగా మహిళా లోకానికి ఈ ఏడాది బడ్జెట్‌ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది ? వంటి ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుసుకుందాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
rbi-new-guidelines-for-card-based-transactions

ఇకపై డెబిట్‌, క్రెడిట్‌ కార్డు లావాదేవీలు మరింత సురక్షితం..!

పెరుగుతోన్న టెక్నాలజీ మనకు సౌకర్యాలతో పాటు సమస్యలను కూడా తెచ్చి పెడుతుంటుంది. ఈ క్రమంలో బ్యాంకు లావాదేవీల విషయంలో ప్రస్తుతం ఎక్కువశాతం మంది క్యాష్‌లెస్‌ ట్రాన్సాక్షన్స్‌ (డెబిట్‌ కార్డు, క్రెడిట్‌ కార్డు, ఇంటర్నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌ ద్వారా జరిపే లావాదేవీలు) వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. పైగా ‘డిజిటల్‌ ఇండియా’ అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ డిజిటల్‌ పేమెంట్స్‌ని ప్రోత్సహిస్తోన్న సంగతి విదితమే. వీటితో పాటు మార్కెట్‌లోకి Gpay, Phonepe, Paytm.. వంటి మొబైల్‌ వ్యాలెట్లు వచ్చాక కిరాణం, ఫోన్‌ రీఛార్జ్‌, కరెంట్‌ బిల్లు, బస్సు రిజర్వేషన్‌, ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌, ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌.. మొదలైన పనులకు కూడా ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా డబ్బులు చెల్లించడం ప్రజలకు మరింత సులభంగా మారింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-save-dasara-bonus
women icon@teamvasundhara
salary-savings-spendings
women icon@teamvasundhara
what-women-got-from-sitharamans-budget

¦œçb-šü©ð Eª½t-©«Õt «ÕÊ-Â¢ \„äÕ¢ B®¾Õ-Âí-ÍÃaª½Õ?

Ÿä¬Á ‚Jn¹ “X¾’¹-AÂË åXŸ¿l XÔ{ „䮾Õh¢C ꢓŸ¿ ¦œçbšü. ‚ŸÄ§ŒÕ¢, «u§ŒÖ©Õ, êšÇ-ªá¢-X¾Û©Õ.. «¢šË Æ¢¬Ç-©Åî «Õ„äÕ-¹-«Õ§äÕu ¦œçbšü ‡©Ç …¢œ¿-¦ð-ŌբŸîÊÊo ‚®¾ÂËh “X¾A ŠÂ¹ˆ-J©ð …¢œ¿œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ƪáÅä ÅÃèÇ’Ã «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-*aÊ ê¢“Ÿ¿ ¦œçbšüÂ¹× éª¢œ¿Õ “X¾Åäu-¹-ÅŒ-©Õ-¯Ãoªá. ŠÂ¹šË.. ƒ¢C-ªÃ-’âDµ ÅŒªÃyÅŒ Æ¢˜ä ŸÄŸÄX¾Û ¯Ã©Õ-’¹ÕÊoª½ Ÿ¿¬Ç-¦Çl© ÅŒªÃyÅŒ ‚Jn¹ «Õ¢“A’à X¾Ÿ¿N ÍäX¾-šËdÊ «Õ£ÏÇ-@Á’à ͌J-“ÅŒ-éÂ-ÂËˆÊ Eª½t©Ç ®ÔÅÃ-ªÃ-«Õ¯þ “X¾„ä-¬Á-åX-šËdÊ ¦œçbšü ƒC. Æ©Çê’ Ÿä¬Á ‚Jn¹ «u«-®¾nÊÕ ’Ü˩ð X¾œä-殢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚„çÕ “X¾„ä-¬Á-åX-šËdÊ ¦œçb-šü©ð ‡©Ç¢šË Â̩¹ «Öª½Õp-©ÕÐ-Íä-ª½Õp©Õ Íä¬Çª½¯äC «Õªî N†¾§ŒÕ¢. ƒ©Ç «ÕÊ «Õ£ÏÇ@Ç ‚Jn¹ «Õ¢“A Eª½t-©«Õt “X¾„ä-¬Á-åX-šËdÊ ¦œçb-šü©ð ÅŒ«Õ-Â¢ ‡©Ç¢šË ²ù©-¦µÇu©Õ ¹Lp¢-Íêî Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©Êo ‚®¾ÂËh ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á-©ðxÊÖ ¯ç©-Âí¢C. «ÕJ, ꢓŸ¿ ¦œçb-šü©ð «ÕÊ åXŸ¿l-¹ˆ§ŒÕu «ÕÊ-Â¢ \„äÕ¢ B®¾Õ-Âí-ÍÃaªî Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-discuss-about-money-in-love-relationship
women icon@teamvasundhara
women-allocations-in-union-budget---2019

«ÕŸµ¿u¢-ÅŒª½ ¦œçb-šü©ð «ÕÊ-êÂ-„çÕi¯Ã …¢ŸÄ?

ƒ¢šËE ‚Jn-¹¢’à X¾šË-†¾d¢’à …¢Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× «ÕÊ¢ ‡©Ç-é’jÅä ƒ¢šË ¦œçb-šüÊÕ ª½Ö¤ñ¢-C¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇ„çÖ, ÆŸä-N-Ÿµ¿¢’à Ÿä¬Á¢ ÆGµ-«%Cl´ X¾Ÿ±¿¢©ð Êœ¿-«-œÄ-EÂË ê¢“Ÿ¿ ¦œçbšü ®¾£¾Ç-¹-J-®¾Õh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê \šÇ X¶Ï“¦-«J 1Ê ê¢“Ÿ¿ ‚Jn¹ «Õ¢“A «Íäa ‚Jn¹ ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË ’ÃÊÕ ê¢“Ÿ¿ ¦œçb-šüÊÕ “X¾„ä-¬Á-åX-{dœ¿¢ «ÕÊÂ¹× ÅçL-®Ï¢Ÿä. ¨ \œÄC ²Äª½y-“A¹ ‡Eo-¹© ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¦œçbšü ’¹ÕJ¢* Æ¢Ÿ¿-J©ð ŠÂˢŌ ‚®¾ÂËh ¯ç©-Âí¢C. ¨ L®¾Õd©ð «Õ£ÏÇ-@Á©Ö ©ä¹-¤ò©äŸ¿Õ. ¨“¹-«Õ¢©ð ƒ¯þ-͵êýb ‚Jn¹ «Õ¢“A XÔ§Œâ†ý ’թü ÅŒÊ ¦œçb-šü©ð «Õ£ÏÇ@Á©Õ, ¹×{Õ¢¦¢ Â¢ ‡©Ç¢šË ²ù©-¦µÇu©Õ ¹Lp¢-Íêî ͌֟Äl¢ ª½¢œË..ƒ¢šËE ‚Jn-¹¢’à X¾šË-†¾d¢’à …¢Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× «ÕÊ¢ ‡©Ç-é’jÅä ƒ¢šË ¦œçb-šüÊÕ ª½Ö¤ñ¢-C¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇ„çÖ, ÆŸä-N-Ÿµ¿¢’à Ÿä¬Á¢ ÆGµ-«%Cl´ X¾Ÿ±¿¢©ð Êœ¿-«-œÄ-EÂË ê¢“Ÿ¿ ¦œçbšü ®¾£¾Ç-¹-J-®¾Õh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê \šÇ X¶Ï“¦-«J 1Ê ê¢“Ÿ¿ ‚Jn¹ «Õ¢“A «Íäa ‚Jn¹ ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË ’ÃÊÕ ê¢“Ÿ¿ ¦œçb-šüÊÕ “X¾„ä-¬Á-åX-{dœ¿¢ «ÕÊÂ¹× ÅçL-®Ï¢Ÿä. ¨ \œÄC ²Äª½y-“A¹ ‡Eo-¹© ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¦œçbšü ’¹ÕJ¢* Æ¢Ÿ¿-J©ð ŠÂˢŌ ‚®¾ÂËh ¯ç©-Âí¢C. ¨ L®¾Õd©ð «Õ£ÏÇ-@Á©Ö ©ä¹-¤ò©äŸ¿Õ. ¨“¹-«Õ¢©ð ƒ¯þ-͵êýb ‚Jn¹ «Õ¢“A XÔ§Œâ†ý ’թü ÅŒÊ «ÕŸµ¿u¢-ÅŒª½ ¦œçb-šü©ð «Õ£ÏÇ@Á©Õ, ¹×{Õ¢¦¢ Â¢ ‡©Ç¢šË ²ù©-¦µÇu©Õ ¹Lp¢-Íêî ͌֟Äl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
heres-how-you-can-use-your-credit-card-wisely-and-get-benefits

women icon@teamvasundhara
had-you-got-these-messages-from-banks?

OÕÂ¹Ø ¨ „çÕæ®-èü©Õ «®¾Õh-¯Ão§ŒÖ...?

ª½«Õu ‹ wåXj„äšü ®¾¢®¾n©ð X¾E-Íä-²òh¢C. œçGšü Âêýf «Öª½Õa-Âî-¹-¤òÅä •Ê-«J 1 ÊÕ¢* ÆC Íç©x-¹עœÄ ¤òŌբ-Ÿ¿E ƒšÌ-«© ÂíEo ªîV© ÊÕ¢* ‚„çÕ ¤¶ò¯þÂË ÍéÇ-²Äª½Õx „çÕæ®èü «*a¢C. ƪáÅä ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦Çu¢Â¹×© ÊÕ¢* «Íäa ²ÄŸµÄ-ª½º „çÕæ®-èä„çÖ ÆE ÅŒÊÕ åXŸ¿l’à X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ‚„çÕ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ©Õ Âëu ÍçGÅä ’ÃF Âê½Õf «Öª½Õa-Âî-„Ã-LqÊ Æ«-®¾-ªÃEo ’¹ÕJh¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ ª½«Õu.. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à «ÕÊ ¤¶ò¯þÂË „çá¦ãj©ü ®¾Ky®ý “¤ñ„çjœ¿ª½Õx, J§ŒÕ©ü ‡æ®dšü ®¾¢®¾n©Õ, X¾ª½q-Ê©ü ©ð¯þ Æ¢{Ö ¦Çu¢Â¹×© ÊÕ¢* ª½Â¹ª½-Âé „çÕæ®-èü©Õ ªÃ«œ¿¢ ®¾£¾Ç-•„äÕ.. «ÕŸµ¿u©ð ¦Çu¢Â¹×©Õ Â¹ØœÄ ‚Jn¹ ¯äªÃ© X¾{x èÇ“’¹-ÅŒh’à …¢œ¿-«Õ¢{Ö ÅŒ«Õ ¹®¾d-«Õ-ª½xÂ¹× „çÕæ®-èü©Õ X¾¢X¾ÛÅŒÖ …¢šÇªá. ƪáÅä ƒ©Ç¢šË „ÚËE ÍéÇ-«Õ¢C X¾šËd¢-ÍŒÕ-ÂÕ. ¨ “¹«Õ¢©ð ¨ «ÕŸµ¿u OÕ “éœ˚ü Âê½Õf ÂÃF, œçGšü Âê½Õf ÂÃF œË客-¦ª½Õ 31 ©ðX¾Û «Öª½Õa-Âî-¹-¤òÅä ƒX¾Ûp-œ¿ÕÊo Âê½Õf©Õ Íç©x-«¢{Ö OÕÂ¹Ø „çÕæ®-èü©Õ «®¾Õh-¯Ão§ŒÖ? OšËE OÕª½Õ Â¹ØœÄ ²ÄŸµÄ-ª½º „çÕæ®-èü©Çxê’ ¦µÇN-®¾Õh-¯ÃoªÃ? ƪáÅä OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖEo «Öª½Õa-Âî-„Ã-Lq¢Ÿä.. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ÆC E•¢ ÂæšËd. J•ªýy ¦Çu¢Âú ‚X¶ý ƒ¢œË§ŒÖ ®¾Ö*¢-*Ê “X¾Âê½¢ ¨ \œÄC œË客-¦ªý 31 ÅŒªÃyÅŒ ÂíEo ª½Âé œçGšü, “éœ˚ü Âê½Õf©Õ X¾E-Íä-§ŒÕ-«{. «ÕJ, Æ®¾©Õ \ Âê½Õf …Êo-„ê½Õ «Öª½Õa-Âî-„ÃL.. ‡«-JÂË Æ«-®¾ª½¢ ©äŸî ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä...

Know More

women icon@teamvasundhara
heres-how-you-can-save-money-every-month
women icon@teamvasundhara
financial-steps-to-make-before-you-get-married-
women icon@teamvasundhara
steps-to-make-retirement-years-happier-for-your-parents

women icon@teamvasundhara
financial-expert-kantheti-swapna-answers
women icon@teamvasundhara
which-place-is-good-for-investment
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
exclusive-offers-and-cashbacks-on-all-leading-e-commerce-sites-for-this-dasara

NÕ¢*Ê Ÿíª½-¹Ÿ¿Õ «Õ¢* ÅŒª½Õº¢..

˜ãM-ÂÃ-©-ªý’à èǦü Íä²òhÊo ®¾yX¾oÂË ‰¤¶ò¯þ Æ¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢.. ÂÃF Âí¢ŸÄ-«Õ¢˜ä ŸÄE Ÿµ¿ª½ ͌չˆ©ðx …¢C. ¤ÄÅŒ “X¶Ïèü ®¾J-¤ò-«-˜äx-Ÿ¿E ÂíÅŒh’à œ¿¦Õ©ü œîªý J“X¶Ï->-êª-{ªý Âí¯Ã-©-ÊÕ-¹ע-šð¢C ®¾yX¾o ÅŒLx ®¾ÕèÇÅŒ. ÂÃF ŸÄE ÈK-Ÿä„çÖ ¦œçbšüÂ¹× ®¾J-ÅŒÖ-’¹-˜äxŸ¿Õ. ‡©Ç-é’j¯Ã ®¾êª J˜ãj-ª½-§äÕu-©ðX¾Û «Õ¢* “¦Ç¢œçœþ ‡©ü-¨œÎ šÌO Âí¯Ã-©E ®¾yX¾o „Ã@Áx ¯ÃÊo ®¾ÕDµªý ‚ªÃ-{-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ÂÃF „ÃšË Ÿµ¿ª½-©ä„çÖ ©Â¹~©ðx …¯Ãoªá. ê«©¢ ®¾yX¾o ƒ¢šðx¯ä Âß¿Õ.. ŸÄŸÄX¾Û “X¾A ²Ä«ÖÊu ¹×{Õ¢-¦¢©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ª½-«Û-ÅŒÖ¯ä …¢šÇªá. ƪáÅä Æ©Ç¢šË „ÃJ ÂîJ-¹©Õ Bª½aœÄEê '¨ÐÂëժýqÑ „Ãu¤Äª½¢ ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö '¯äÊÕ¢-œ¿’à *¢ÅŒ ‡¢Ÿ¿Õ¹ØÑ Æ¢{Ö “X¾Åäu¹ ‚X¶¾-ª½xÅî «ÕÊLo X¾©-¹-J-®¾Õh¢-{Õ¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «ÕÊ EÅŒu °N-ÅŒ¢©ð Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu “X¾A «®¾Õh«Ü ¨ÐÂëժýq ¤òª½d-©üq©ð Ÿíª½Õ¹×ŌբC. ÆA Ō¹׈« Ÿµ¿ª½©Õ, œË²ùˆ¢{Õx, ÂÃu†ý-¦Çu-Âú©Õ, ‡êÂqa´¢èü, °ªî «œÎf-©¢{Ö ª½Â¹-ª½-Âé ‚X¶¾-ª½xÅî ²Ä«ÖÊÕu©Â¹× «ª½¢’à «Öª½Õ-ÅŒÕ-¯Ão-ªáN. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ Ÿ¿®¾ªÃ X¾¢œ¿’¹ ÂÃÊÕ-¹’à “X¾«áÈ å®j{Õx „ä©ÇC «®¾Õh«Û©åXj “X¾Åäu¹ ‚X¶¾ª½Õx B®¾Õ-Âí-ÍÃaªá. ƒ¢ÅŒÂÌ Æ„ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE «ÕÊÂË ÂÄÃ-LqÊ «®¾Õh«Û©åXj ŠÂ¹ ÂËxÂú Âí˜ädŸÄl¢.. „ÚËE ¨ X¾¢œ¿Âˈ ƒ¢šËÂË ÅçÍäaŸÄ¢..

Know More

women icon@teamvasundhara
let-your-girls-learn-financial-lessons
women icon@teamvasundhara
whats-there-for-different-people-in-this-budget
women icon@teamvasundhara
digital-wallets
women icon@teamvasundhara
how-to-make-transactions-with-out-cash

'Ê’¹Ÿ¿Õ ª½£ÏÇŌѢ’à °N¢-ÍäŸÄl¢..!

Ê©x-Ÿµ¿-¯ÃEo Eª½ÖtL¢Íä ©Â¹~u¢Åî “X¾ŸµÄE Êꪢ-“Ÿ¿-„çÖD ¯äÅŒ%-ÅŒy¢©ð ꢓŸ¿-“X¾-¦µ¼ÕÅŒy¢ åXŸ¿l ¯î{xÊÕ X¾ÜJh’à ª½Ÿ¿Õl Íä®Ï¢C. ¨ Eª½g-§ŒÖEo Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «uA-êª-ÂË-®¾Õh¢˜ä «ÕJ-Âí¢-ÅŒ-«Õ¢C «Ö“ÅŒ¢ Ê©x-Ÿµ¿-Ê¢åXj ÍäX¾-šËdÊ §ŒáŸ¿l´¢’à æXªíˆ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä \šÌ-‡¢©Õ, ¦Çu¢Â¹×©ðx ®¾J-X¾-œË-ʢŌ „çáÅŒh¢ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð ©ä¹-¤ò-«œ¿¢Åî ²Ä«Ö-ÊÕu©Õ ÍÃ©Ç ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªîˆ-„ÃLq «²òh¢C. DEÂË “X¾ÅÃu-«Öo-§ŒÕ¢’à “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍéÇ-«Õ¢C Ê’¹Ÿ¿Õ ª½£ÏÇÅŒ ©Ç„Ã-Ÿä-O© „çjX¾Û „çá’¹Õ_ ÍŒÖX¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. O©ãj-ʢŌ «ª½Â¹× œçGšü Âêýf, “éœ˚ü Âê½Õf-©ÊÕ …X¾-§çÖT®¾Öh ÅŒ«ÕÂ¹× ÂÄÃ-LqÊN ÂíÊÕ’î©Õ Í䮾Õ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. ƒšÌ-«©ä •J-TÊ '«Õ¯þ ÂÌ ¦ÇÅýÑ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð “X¾ŸµÄE „çÖD «ÖšÇx-œ¿ÕÅŒÖ Ê’¹Ÿ¿Õ ª½£ÏÇÅŒ ©Ç„Ã-Ÿä-O-©ÊÕ …X¾-§çÖ-T¢ÍÃLq¢C’à “X¾•-©Â¹× N•cXÏh Íä¬Çª½Õ. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ ŸÄyªÃ ©Ç„Ã-Ÿä-O© N†¾-§ŒÕ¢©ð •„Ã-¦Õ-ŸÄ-K-Ōʢ åXª½Õ-’¹Õ-ŌբC. ¨ “¹«Õ¢©ð Ê’¹Ÿ¿Õª½£ÏÇÅŒ ©Ç„Ã-Ÿä-O-©ÊÕ •ª½-X¾-œÄ-EÂË …X¾-¹-J¢Íä ÂíEo NŸµÄ-¯Ã© ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢.

Know More

women icon@teamvasundhara

women icon@teamvasundhara
financial-lessons-from-ganesha
women icon@teamvasundhara
budget-friendly-tips-for-women

women icon@teamvasundhara
mistakes-we-do-in-financial-managment
women icon@teamvasundhara
joint-home-loan-is-better-than-single

èǪᢚü £¾Çô„þÕ-©ð¯þ ®Ï¢T©ü ¹¢˜ä ¦ã{ªý!!

«ÖÊ®¾, ‚„çÕ ¦µ¼ª½h ªÃèä†ý ƒŸ¿lª½Ö …Ÿîu-’¹-®¾Õh©ä.. ƒŸ¿l-JÂÌ °ÅÃ©Õ ¦Ç’Ã¯ä …¢œ¿-{¢Åî Âí¢ÅŒ „çáÅŒh¢ ¤ñŸ¿ÕX¾Û Íä®Ï ƒ©Õx ¹{Õd-¹ע-ŸÄ-«Õ-ÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ‹ ͌¹ˆE ƒ©Õx ŸíJ-ÂË¢C. ÆEo NŸµÄ©Ç ¦Ç’¹Õ¢C. „Ã@Áx Ÿ¿’¹_-ª½ÕÊo „çáÅŒh¢ ¤ò’à NÕT-LÊ œ¿¦Õs Â¢ ªÃèä†ý ¦Çu¢Â¹× ©ð¯þÂ¹× ÆåXkx Íä¬Çœ¿Õ. ƪáÅä ƒÂ¹ˆœä „ç៿-©ãj¢C ®¾«Õ®¾u.. ªÃèä†ý °ÅŒ-¦µ¼-ÅÃu© „äÕª½Â¹× «Íäa ©ð¯þ œ¿¦Õs ƒ¢šË ÂíÊÕ-’î©ÕÂ¹× ®¾J-¤òŸ¿Õ. D¢Åî „Ã@ÁÙx ÆEo NŸµÄ© Ê*aÊ ‚ ƒ¢šËE «Ÿ¿Õ-©Õ-Âî-„ÃLq «*a¢C. OÕD Æ©Ç¢šË X¾J-®Ïn-Åä¯Ã..? ƪáÅä OÕª½Õ OÕ ÍäA-ÊÕ¢* «Õ¢* Æ«-ÂÃ-¬ÇEo èǪ½-N-œ¿Õ-ÍŒÕ-Âî-Ê-«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ. ‡©Ç-’¹¢-šÇªÃ? ¦µÇª½u, ¦µ¼ª½h ƒŸ¿lª½Ö …Ÿîu-’Ã©Õ Íäæ®-„Ã-@ëkxÅä èǪá¢-šü’à ©ð¯þÂ¹× ÆåXkx Íä§çáÍŒÕa. DE «©x ‡Â¹×ˆ« œ¿¦Õs ®¾«Õ-¹Ø-ª½-œ¿„äÕ Âß¿Õ. ƒ¢Âà ÍÃ©Ç ©Ç¦µÇ-©Õ-¯Ãoªá. ‚¬Áa-ª½u¢’à …¢ŸÄ?Æ®¾M èǪá¢-šü-©ð¯þ N«ªÃ©ä¢šð Åç©Õ®¾Õ¹עŸÄ¢.. ŠÂ¹ˆ-Jê ƒÍäa ¦Çu¢Â¹× ª½ÕºÇ-©Åî ¤òLæ®h èǪᢚü ª½ÕºÇ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ‡Â¹×ˆ-«-’Ã¯ä …¢šÇªá. ¨ ª½ÕºÇ©Õ ÅŒ¢“œÎ-¹Ø-ÅŒÕ@ÁÙx, ÅŒMx-¹Ø-ÅŒÕ@ÁÙx, ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h©Õ, ÅŒ¢“œÎ-Âí-œ¿Õ-Â¹×©Õ ƒ©Ç ‡«-éªj¯Ã B®¾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ƪáÅä ƒŸ¿lª½Ö X¾E-Í䮾Öh …¢œÄ-©-ÊoC E§ŒÕ«Õ¢. ƪáÅä X¾E-Í䮾Öh …¯Ão ®¾êª.. ƒŸ¿lª½Õ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ©Õ ©äŸÄ ÂíM’ûq ¹L®Ï ª½Õº¢ B®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË O©Õ¢-œ¿Ÿ¿Õ. ƒ¢šË ª½ÕºÇEo ’¹J-†¾e¢’à ‚ª½Õ-’¹Õª½Õ «u¹×h©Õ ¹L®Ï B®¾Õ-Âî-«ÍŒÕa.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-take-care-while-using-cards