scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!'

''నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

‚¢Â¹~© ÍŒ“{¢åXj ¤òªÃ-{„äÕ '¤ÄªýaœþÑ

'Prached' - A tale of four women and their struggle with patriarchy and marital rape

ƢŌ-ªÃb-B-§ŒÕ¢’à ‡¯îo ÍŒ©-Ê-*-“Åî-ÅŒq-„éðx “X¾Ÿ¿-Jz-ÅŒ„çÕi N«Õ-ª½z-¹ש “X¾¬Á¢-®¾©Õ ¤ñ¢CÊ ®ÏE«Ö '¤ÄªýaœþÑ. ¨ ®ÏE-«Ö©ð ʚˢ-*Ê ªÃCµ-ÂÃ-‚æXd ƒšÌ-«L Â颩ð „ê½h©ðx ‡Â¹×ˆ-«’à EL-*¢C. Âé¢ «Öª½Õ-ŌկÃo «Öª½Õp-ªÃE «Õ£ÏÇ-@Á© X¾J-®Ïn-AÂË ¨ *“ÅŒ¢ ÆŸ¿l¢ X¾œ¿Õ-Åî¢C. «áÈu¢’à “’ÃOÕº “¤Ä¢Åéðx „ê½Õ ‡¯îo ª½Âé ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{Õ-¯Ão-ª½¯ä Íç¤ÄpL. „ÚËE ÍäCµ¢ÍŒÕÂíE ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ„Ã-©E “X¾§ŒÕ-Ao¢Íä „ÃJE ®¾«Ö•¢ £ÔÇÊ¢’Ã, ¦J-Åç-T¢-*Ê „ÃJ’à ֮͌¾Õh¢C. „ÃJE «ÕJEo ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ åXšËd ªÃ¹~-²Ä-Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿ÕŌբC. „ÃJ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©Â¹×, ‚©ð-ÍŒ-Ê-©Â¹× ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ \ «Ö“ÅŒ¢ N©Õ-N-«yE X¾J-®Ïn-Ōթðx ‡¢Åî-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÅŒ«Õ °N-ÅÃ-©ÊÕ ¦µÇª½¢’à ¯ç{Õd-Âí-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ©Ç ¹{Õd-¦Ç{x æXª½ÕÅî «Õ£ÏÇ@Á©Õ X¾¢•-ª½¢©ð *©Â¹©Çx ¦ÅŒ-ÂÃ-Lq¢-Ÿä¯Ã? ‚¢Â¹~-©ÊÕ ÍäCµ¢-ÍŒÕ-ÂíE Åëá ÂÕ-¹×Êo °N-ÅÃEo «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ®¾¢Åî-†¾¢’à ’¹œ¿-X¾-©äªÃ? ‡©Ç¢šË °NÅŒ¢ ’¹œ¿-¤Ä-©E ®¾’¹{Õ «Õ£ÏÇ@Á ÂÕ-¹ע-{Õ¢C? ƒ«Fo ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä '¤ÄªýaœþÑ ®ÏE«Ö ͌֜Ä-Lq¢Ÿä..
®ÔY «®¾Õh«Û Âß¿Õ..
«ÕÊ-Ÿä¬Á¢ „ä’¹¢’à ÆGµ-«%Cl´ Í碟¿Õ-Åî¢C. «Õ£ÏÇ-@Á©Õ NNŸµ¿ ª½¢’éðx ÅŒ«Õ-ŸçjÊ “X¾A¦µ¼ ¹Ê-¦-ª½Õ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ®¾y¬Á-ÂËhÅî ªÃºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƪá¯Ã ®¾«Ö-•¢©ð „ÃJ ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*¢Íä NŸµÄ-Ê¢©ð åXŸ¿l’à «Öª½Õp ªÃ«œ¿¢ ©äŸ¿¯ä ¦µÇN¢-ÍÃL. „ÃJE ƒ¢Âà X¾Ûª½Õ-†¾ß© Æ«-®¾-ªÃEo Bêªa «®¾Õh-«Û-’Ã¯ä ‡Â¹×ˆ-«-«Õ¢C ¦µÇN-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. DEÂË ÅŒª½-ÅŒ-ªÃ-©Õ’à «®¾ÕhÊo ‚©ð-ÍŒ-Ê©Õ å®jÅŒ¢ Â꽺¢ Âë͌Õa. DEo “X¾ŸµÄ-¯Ã¢-¬Á¢’à B®¾Õ-ÂíE Å窽-éÂ-ÂËˆÊ *“ÅŒ„äÕ ¤Äªýaœþ. M¯Ã-§ŒÖ-Ÿ¿„þ Ÿ¿ª½z-¹-ÅŒy¢©ð Å窽éÂÂËˆÊ ¨ *“ÅŒ¢ «ÕÊ-Ÿä-¬Á¢©ð ®ÔY© X¾{x ÍŒÖX¾Û-ÅŒÕÊo N«-¹~ÊÕ, „ÃJåXj NCµ-®¾ÕhÊo ‚¢Â¹~-©ÊÕ ‡Ah ÍŒÖX¾Û-Åî¢C. ªÃCµ-ÂÃ-‚æXd, ÅŒF³Ä ͵Œ{Kb, ®¾ÕKy¯þ ÍÄÃx, ÆC©ü £¾Ýæ®q¯þ, ©ã£¾Ç-ªý-‘ǯþ ¨ *“ÅŒ¢-©ðE “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒ-©ÊÕ ¤ò†Ï¢-Íê½Õ. ‹ «Õ£ÏÇ-@Á’à ÅîšË ®ÔY© «Õ¯î-¦µÇ-„Ã-©ÊÕ Å窽åXj “X¾A-G¢-G¢-X¾-Íä-§ŒÕ-œ¿¢©ð N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ¢-Íê½Õ M¯Ã.
®¾Ön©¢’à ¹Ÿ±¿ ƒC..
„çŒÕ«u ¦µÇª½ÅŒ “’ÃOÕº “¤Ä¢ÅÃ-EÂË Íç¢CÊ Ê©Õ-’¹Õª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÅŒ«ÕÊÕ ¦¢Cµ¢* …¢*Ê ‚¢Â¹~-©ÊÕ ÍäCµ¢-ÍŒÕ-ÂíE ®¾yÅŒ¢-“ÅŒ¢’à ‡©Ç «ÕÊÕ-’¹œ¿ ²ÄT¢-ÍŒœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šÇd-ª½-¯äŸä ¤Äªýaœþ ¹Ÿ±¿. *Êo-«-§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä ‹ ÅÃ’¹Õ-¦ð-ÅŒÕÊÕ ¦Ç©u-N-„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-¹×Êo ªÃºË X¾ŸÄo-©Õ-ê’-@Áxê ‹ Gœ¿fÂ¹× •Êt-E-®¾Õh¢C. X¾C-æ£Ç-œä@ÁÙx AJê’ ®¾JÂË ¦µ¼ª½hÊÕ Âî©ðp-ŌբC. ‚„çÕ Â휿Õ¹×ÂË èÇÊÂË Æ¯ä Æ«Öt-ªáÅî N„ã¾Ç¢ Íä®Ï „ÃJ X¾¢ÍŒÊ °NÅŒ¢ ²ÄT-®¾Õh¢-{Õ¢C. ƒÂ¹ ƒŸä “’ëÖ-EÂË Íç¢CÊ ©èðb ÅÃ’¹Õ-¦ð-ÅçjÊ ÅŒÊ ¦µ¼ª½h ÍäA©ð ªîW ¬ÇK-ª½Â¹ £ÏÇ¢®¾Â¹× ’¹Õª½-«Û-ŌբC. ªÃºË, ©èðb ŠÂ¹J ¦ÇŸµ¿©Õ ŠÂ¹-JÂË ÍçX¾Ûp-¹ע{Ö ²Ä¢ÅŒyÊ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. OJÂË G>M Æ¯ä „ä¬ÁuÅî X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Æ«Û-ŌբC. ªÃºË Â©Õ èÇÊÂË å®jÅŒ¢ ÅŒÊ ¦µ¼ª½h ÍäA©ð ©ãj¢T¹ £ÏÇ¢®¾Â¹× ’¹Õª½-«Û-ŌբC. ÅŒ«Õ °N-ÅŒ¢©ð •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕÊo ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê© Âê½-º¢’à N®ÏT „ä²ÄJ ¤òªáÊ ¨ Ê©Õ-’¹Õª½Ö ƒÅŒ-ª½Õ©Õ Æ«-®¾ªÃEo Bêªa «®¾Õh-«Û©Ç ÂùעœÄ.. “æX«Õ’à ²ÄT¤ò§äÕ °N-ÅÃEo ’¹œ¿-¤Ä-©E ¦µÇN-®¾Õh¢-šÇª½Õ. «ÕJ „ÃJ °NÅŒ¢ ‡©Ç¢šË «Õ©ÕX¾Û B®¾ÕÂí¢C? „ê½-ÊÕ-Âí-ÊoC ²ÄCµ¢-ÍêÃ? ©äŸÄ ƯäC Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä '¤ÄªýaœþÑ ®ÏE«Ö ͌֜Ä-Lq¢Ÿä.
\¢ Íç¦Õ-Ōբ-Ÿ¿¢˜ä..
’¹ÅŒ„ê½¢ Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãjÊ XÏ¢Âú *“ÅŒ¢ ‚œ¿-„ÃJ X¾{x «Õ’¹-„ÃJ «ÕÊ-®¾h-ÅÃyEo, „ÃJ ‚©ð-ÍŒ-¯Ã-Ÿµî-ª½-ºËE ÍÚË-ÍçXÏp.. ¨ X¾J-®Ïn-Ōթðx «Öª½Õp B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©¯ä ‚©ð-ÍŒ-Ê-©ÊÕ êªéÂ-Ah¢-*¢C. ¤Äªýaœþ Â¹ØœÄ ÆŸä ¦Ç{©ð Êœ¿Õ®¾Öh.. «ÕJ¢ÅŒ ©ðŌՒà NNŸµ¿ ª½Ö¤Ä©ðx «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo ®¾«Õ-®¾uÊÕ ‡Ah ÍŒÖX¾ÛŌբC. «áÈu¢’à “’ÃOÕº “¤Ä¢Åéðx ‚¢Â¹~© ÍŒ“{¢©ð ¦¢D-©Õ’à «ÖJÊ «Õ£ÏÇ-@Á© «ÕÊ-®¾Õ-©E «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ¢ÍŒÕŌբC. XÏÅŒ%-²Äy«Õu ®¾«Ö-•¢©ð ®¾’¹{Õ ®ÔY ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ-©ÊÕ ÅçL-§ŒÕ-èä-®¾Õh¢C. „ê½Õ ÂÕ-Âí¯ä “æX«Õ, ‚¤Äu-§ŒÕ-ÅŒ© ©ðÅŒÕ ’¹ÕJ¢* N«-J-®¾Õh¢C. „ÃJE ‹ «®¾Õh-«Û-©Ç’à ÂùעœÄ ²ÄšË «ÕE-†Ï©Ç ͌֜¿{¢ ¯äª½Õa-Âî-„Ã-©E £ÏÇÅŒ«Û X¾©Õ-¹×-ŌբC. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ©ãj¢T-¹-X¾-ª½-„çÕiÊ ÂîJ-¹©Õ «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ¹©-’¹œ¿¢ ÅŒæXpOÕ Âß¿E ÆC X¾Ûª½Õ-†¾ß©Åî ¤Ä{Õ’Ã ®ÔY©Â¹× …¢œä ®¾£¾Ç• ©Â¹~-º-«ÕE Íç¦Õ-ŌբC ¨ ®ÏE«Ö. O{-Eo¢-šËÅî ¤Ä{Õ ¦Ç©u-N-„ã¾É© «©x Æ«Öt-ªá©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¯ä ¹³Äd©Õ, ‚Jn-¹-X¾-ª½-„çÕiÊ ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ© Âê½-º¢’à „ÃJ °N-ÅŒ¢©ð «Íäa «Öª½Õp© ’¹ÕJ¢* N«-J-®¾Õh¢C. ƒ¢šÇ ¦§ŒÕšÇ NNŸµ¿ ª½Ö¤Ä©ðx „ê½Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¯ä ©ãj¢T¹ £ÏÇ¢®¾ ’¹ÕJ¢* å®jÅŒ¢ ÅçL-§ŒÕ-èã-¦Õ-ŌբC. Æ¢Åä-Âß¿Õ ÂíEo ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx «Õ£ÏÇ@ì ÅîšË «Õ£ÏÇ-@ÁÂ¹× ‡©Ç ¬Á“ÅŒÕ-«Û’à «ÖJ-¤ò-ŌբŸî.. ÅŒÊ ‚Cµ-X¾-ÅÃuEo Íç©Ç-ªá¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ‡©Ç “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh¢Ÿî «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ¢-ÍŒÕ-ŌբC. ƒ©Ç¢šË ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ-©-Eo¢-šËF ÍäCµ¢-ÍŒÕ-ÂíE ®¾yÅŒ¢-“ÅŒ¢’à °N¢-ÍŒ-œÄ-EÂË Ê©Õ-’¹Õª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ®¾«Ö•¢-©ðE ¹{Õd-¦Ç-{xåXj Íä®ÏÊ ¤òªÃ-{„äÕ ¨ ¤Äªýaœþ.
ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ ²Änªá©ð “X¾¬Á¢-®¾©Õ..
¨ *“ÅŒ¢ «ÕÊ-Ÿä-¬Á¢©ð Nœ¿Õ-Ÿ¿-©-«yœÄE¹¢˜ä «á¢Ÿä “¤¶Ä¯þq, ¦ãLb§ŒÕ¢, ¯çŸ¿-ªÃx¢œþq, Æ„çÕ-JÂÃ, „çÕÂËqÂî, å®pªá¯þ, Âí©¢-G§ŒÖ Ÿä¬Ç©ðx Nœ¿Õ-Ÿ¿©ãj ƹˆœË „ÃJ “X¾¬Á¢-®¾-©ÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-Âí¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ ®¾Õ«Ö-ª½Õ’à 24 “X¾‘ÇuÅŒ ÍŒ©-Ê-*-“Åî-ÅŒq-„éðx “X¾Ÿ¿-Jz-ÅŒ-„çÕiÊ ¨ *“ÅŒ¢ 18ÂËåXj’à “X¾A-³ÄeÅŒt¹ Æ„Ã-ª½Õf-©ÊÕ å®jÅŒ¢ é’©Õ-ÍŒÕ-Âí¢C. ¨ ®ÏE-«Ö©ð “X¾ŸµÄÊ ÅêÃ-’¹-º-«Õ¢Åà „ÃJ ¤Ä“ÅŒ©ðx ͌¹ˆ’à ŠC-T-¤ò-§ŒÖª½Õ. ¦µÇª½-B§ŒÕ ¯äX¾-Ÿ±¿u-«áÊo *“ÅŒ-„çÕi-Ê-X¾p-šËÂÌ NNŸµ¿ Ÿä¬Ç© «Õ£ÏÇ@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©ÊÕ ¨ *“ÅŒ¢ “X¾A-G¢-G¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ‚§ŒÖ-Ÿä-¬Ç©ðx ¨ *“ÅŒ¢ Æ¢Ÿ¿J “X¾¬Á¢-®¾-©ÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-Âí¢-šð¢C. ¨ *“ÅÃEo “X¾«áÈ Ê{Õœ¿Õ Æ•-§ýÕ-Ÿä-«-’¹ºý EJt¢-Íê½Õ. '¤Äªýaœþ X¾Ûª½Õ-†¾ß-©¢Åà ¹*a-ÅŒ¢’à ͌֜Ä-LqÊ ®ÏE«ÖÑ ÆE Æ•-§ýÕ-Ÿä-«-’¹ºý ÅŒÊ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖEo «u¹h¢ Íä¬Çª½Õ. ÂÃèð©ü ¨ ®ÏE«Ö ’¹ÕJ¢* ®¾p¢C®¾Öh.. '¨ ®ÏE«Ö «Õ£ÏÇ-@Á©Õ, „ÃJ æ®o£¾Ç ®¾y¦µÇ«¢, ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢œ¿-šÇ-EÂË ÍŒÖXÏ¢-ÍÃ-LqÊ Ÿµçjª½u¢ ’¹ÕJ¢* N«-J-®¾Õh¢-Ÿ¿ÑE ÅŒÊ ¦µÇ„ÃEo ÅçL-§ŒÕ-èä-¬Çª½Õ.

Related Articles:

Æ«Öt-ªá©Â¹× '¯îÑ ÍçæXp £¾Ç¹׈ ©äŸÄ?

women icon@teamvasundhara
mumbai-woman-stands-in-rain-for-7-hours-to-warn-passing-vehicles-about-open-manhole

వాళ్ళ కోసం వర్షంలో తడుస్తూ 7 గంటలు నిల్చుంది..!

వర్షాకాలంలో మనుషుల ప్రాణాలను అమాంతం మింగేస్తుంటాయి మూతల్లేని మ్యాన్‌హోల్స్. ప్రత్యేకించి పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో అయితే ఈ మ్యాన్‌హోల్స్‌ మనుషుల పాలిట మృత్యు కుహరాలుగా మారిపోతున్నాయి. ప్రత్యేకించి భారీ వర్షాలు, వరదల సమయంలో ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా ఈ మ్యాన్‌హోల్‌లో మునిగిపోవాల్సిందే. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వరద నీటి నుంచి తన కూతుళ్లను కాపాడుకునేందుకు మ్యాన్‌హోల్‌ తెరచింది ఓ మహిళ. అదే సమయంలో ఎవరూ ఆ మ్యాన్హోల్‌లో పడకుండా సుమారు ఏడు గంటలు అక్కడే వర్షంలో నిల్చొంది. వచ్చిపోయే వాహనదారులను హెచ్చరిస్తూ దారి మళ్లించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
lord-krishna-temples-in-india-in-telugu

అంతటా గోవిందుడే!

'జై శ్రీకృష్ణ', 'రాధే కృష్ణ', 'రాధే రాధే'.. ఉత్తరాదిన ఎవరు కనిపించినా.. ఒకరినొకరు ఇలా పలకరించుకోవడం సంప్రదాయం. సత్య, త్రేతా, ద్వాపర యుగాల్లోనే కాకుండా కలియుగంలోనూ తన లీలామృతంతో భక్తుల కోరికలు తీర్చే అందమైన దేవుడిగా మాధవుడు అశేష నీరాజనాలందుకుంటున్నాడు. యశోదకు ముద్దుల కొడుకుగా, రేపల్లె వాసులకు వెన్నదొంగగా, గోపికల మనసు దోచుకున్న మురళీధరుడిగా.. రాధకు ప్రేమికుడిగా, ప్రపంచానికి గీతాసారాన్ని బోధించిన గురువుగా.. ఇలా ఎన్నో రూపాల్లో దర్శనమిచ్చిన ఆ మువ్వగోపాలుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా దేశమంతా కొలువై ఉన్న శ్రీకృష్ణ మందిరాలపై ప్రత్యేక కథనం మీకోసం...

Know More

women icon@teamvasundhara
zomato-introduces-period-leave-of-up-to-10-days-per-year-for-employees
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-08-08-2020
women icon@teamvasundhara
priyanka-chopra-shares-her-quarantine-diaries-in-an-interview

దానివల్లే మేము చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాం!

కరోనా.. ఈ పేరు వింటేనే ఇప్పుడు అందరిలో దడ పుడుతోంది. ఎటు నుంచి, ఎవరి ద్వారా ముప్పు ముంచుకొస్తుందోనని అనుక్షణం భయపడిపోతున్నారు చాలామంది. అయితే ఇలాంటి భయం మానుకొని ప్రతి ఒక్కరూ తమకు నచ్చిన పనుల్లో బిజీగా మారడం, పూర్తి చేయాల్సిన పనులపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల ఈ కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ సాధారణ జీవితం గడపొచ్చని చెబుతోంది గ్లోబల్‌ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా. ప్రస్తుతం తన భర్త నిక్‌ జొనాస్‌తో కలిసి లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లోని తన నివాసంలో ఉంటోన్న పీసీ.. అటు కరోనా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే, ఇటు తన పనుల్ని పూర్తి చేసుకుంటున్నానని తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా చెప్పుకొచ్చింది. అంతేకాదు.. తన క్వారంటైన్‌ మెమరీస్‌నీ పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
alitho-sardaga-interview-with-singer-sunitha-and-anchor-jhansi

బలమైన మహిళలమని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు..!

ఆత్మాభిమానం నిండు కుండలా నడిచొస్తే ఎలా ఉంటుందో వీరిద్దరూ కలిసొస్తే అలా ఉంటుంది. ఒకరు మైక్‌ పట్టి తన మాటలతో ఎన్నో హృదయాలను పలకరిస్తే..మరొకరు తన హృద్యమైన పాటలతో అవే హృదయాలను పరవశింపజేస్తారు. వారే స్టార్‌ యాంకర్‌ ఝాన్సీ, స్టార్‌ సింగర్‌ సునీత. మరి మాటలు, పాటలతో మైమరపించే ఈ అందాల తారలు ఒకేచోట చేరితే ఆ సందడి మామూలుగా ఉండదు. నిజ జీవితంలో మంచి స్నేహితులైన వీరిద్దరు తాజాగా ఆలీ వ్యాఖ్యాతగా ఈటీవీలో ప్రసారమయ్యే ‘ఆలీతో సరదాగా’ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. తమ వృత్తిగత, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నో విశేషాలను పంచుకున్నారు. షేర్‌ చేసుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
these-breastfeeding-gadgets-for-comfort-feeding

వీటితో పిల్లలకు పాలివ్వడం ఎంతో సులువు!

పసి పిల్లలకు ఆరు నెలలు అంతకుమించి ఏడాది వరకు తల్లిపాలు పట్టడం తప్పనిసరి అంటూ నిపుణులు చెప్పడం మనకు తెలిసిందే. అయితే ఇటు కుటుంబంతో పాటు అటు వృత్తి ఉద్యోగాలకూ సమప్రాధాన్యమిచ్చే అమ్మలున్న ఈ రోజుల్లో ఏడాది వరకు బిడ్డకు తానే నేరుగా పాలివ్వడం అంటే అది కాస్త కష్టమనే చెప్పుకోవాలి. అలాగని బిడ్డలను అలా వదిలేసి తల్లులూ తమ వృత్తిపై దృష్టి పెట్టలేరు. అందుకే అటు నేటి తల్లుల బ్రెస్ట్‌ఫీడింగ్ పనిని సులభతరం చేస్తూ, ఇటు పిల్లలకు తల్లిపాలు అందుబాటులో ఉండేలా చేసేందుకు వివిధ రకాల బ్రెస్ట్‌ఫీడింగ్ గ్యాడ్జెట్లు ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకొచ్చేశాయి. అవేంటో తెలుసుకొని వాటిని ఎలా వాడాలో తెలుసుకుంటే అమ్మల పని మరింత ఈజీ అవుతుంది. ఆగస్టు 1-7 వరకు 'ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవం' జరుపుకుంటోన్న సందర్భంగా ఇలాంటి కొన్ని బ్రెస్ట్‌ఫీడింగ్ యాక్సెసరీస్, గ్యాడ్జెట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-pop-singer-smita-tests-positive-for-covid-19
women icon@teamvasundhara
noidas-all-women-police-patrol-unit-on-scooter-launched

చెయ్యేస్తే తోలు తీస్తారు!

ఈవ్‌టీజింగ్‌ దగ్గర్నుంచి ప్రేమ పేరుతో వేధింపుల దాకా, లైంగిక హింస దగ్గర్నుంచి హత్యాచారం దాకా అమ్మాయిలపై జరిగే అఘాయిత్యాలకు ఓ అంతూ పొంతూ లేకుండా పోతోంది. ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ చిన్నారులు/అమ్మాయిలు/మహిళలు ఏదో ఒక చోట, ఎలాగోలా ఆకతాయిల వేధింపులకు గురవుతూనే ఉన్నారు. ఇకపై అలాంటి ఆకతాయిల ఆగడాలు తాను పనిచేసే చోట మాత్రం సాగవంటున్నారు పోలీసాఫీసర్‌ వృందా శుక్లా. ప్రస్తుతం నోయిడా డీసీపీ (మహిళా రక్షణ)గా విధులు నిర్వర్తిస్తోన్న ఆమె.. అక్కడి మహిళల రక్షణ కోసం ఓ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇప్పటికే మహిళలకు సంబంధించిన పలు ఇనీషియేటివ్స్‌తో తనదైన ముద్ర వేసిన వృందా.. ఇప్పుడు స్త్రీల రక్షణ కోసం మరోసారి నడుం బిగించి వార్తల్లో నిలిచారు. మరి, ఇంతకీ నోయిడాలో మహిళా రక్షణ కోసం ఈ ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌ చేపట్టిన ఆ కార్యక్రమమేంటి? దాని విశేషాలేంటి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
festivals-to-celebrate-in-the-month-of-sravanam-in-telugu

శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు జరుపుకొనే పండగలివే..

హిందువులకు శ్రావణమాసం చాలా ప్రత్యేకమైనది. అత్యంత శుభప్రదంగా భావించే ఈ నెల ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, వివాహాది శుభకార్యాలతో ఎంతో సందడిగా ఉంటుంది. శ్రావణమాసం అంతా పవిత్రమైనదిగా భావించినప్పటికీ ఆ నెలలో వచ్చే పౌర్ణమిని మాత్రం మరింత గొప్పదిగా భావిస్తారు. ఆ రోజు ఆలయాలకు వెళ్లి అమ్మవారిని దర్శించి సకల సౌభాగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకొంటారు. శ్రావణ పౌర్ణమిని అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీకగా నిలిచే రాఖీ పండుగగా జరుపుకొంటాం. కేవలం మనమే కాదు.. ఈ రోజుని వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు. ఇదే రోజు విభిన్న ప్రాంతాల్లో విభిన్నమైన పండగలు జరుపుకొంటారు. మరి, వాటి గురించి మనమూ తెలుసుకొందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-03-08-2020
women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-01-08-2020
women icon@teamvasundhara
lakshmi-vratham-in-india

పేర్లు వేరైనా... అన్నీ ఆ 'అమ్మ' అనుగ్రహం కోసమే!

'వరలక్ష్మీ వ్రతం' తెలుగింటి ఆడపడుచులందరికీ బాగా పరిచయమున్న సౌభాగ్యవ్రతం. అష్టలక్ష్మి అనుగ్రహాన్ని పొందాలని ఈ వ్రత దీక్ష చేపట్టిన రోజున ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ఆదిలక్ష్మి, ధనలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి, విద్యాలక్ష్మి, సంతాన లక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి, సౌభాగ్యలక్ష్మి అని ఎనిమిది పేర్లు గల శ్రీ మహావిష్ణువు సతి అయిన లక్ష్మీదేవిని భక్తిపూర్వకంగా కొలుస్తూ, సకల అరిష్టాలను దూరం చేయాలని ఆ అమ్మను వేడుకుంటారు. ఇదే విధంగా మనదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని పోలిన పూజలు, వ్రతాలను పర్వదినంగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
madurai-woman-prepares-101-dishes-to-welcome-daughter-in-law-wins-internet

ఈ అత్తగారు కొత్త కోడలికి అలా స్వాగతం పలికారు!

అత్తాకోడళ్లు.. వీరిద్దరూ భిన్న ధ్రువాలని, ఇద్దరి మధ్యా పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటుందనేది చాలామంది అభిప్రాయం. కానీ అత్త కూడా ఒక అమ్మే అని, తన ఇంటికి కోడలిగా వచ్చిన అమ్మాయిని తన కూతురితో సమానంగా ప్రేమించగలదని మాటలతోనే కాదు.. చేతలతో నిరూపిస్తుంటారు కొందరు అత్తయ్యలు. అలాంటి కోవకే చెందుతారు మదురైకి చెందిన ఈ అత్తగారు కూడా! తన కోడలి విషయంలో ఆమె చేసిన పనికి ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తోంది. అంతేనా.. ఇలాంటి అత్తగారు మాకూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో అని ప్రతి కోడలూ అనుకునేలా చేస్తోంది. ఇంతకీ ఈ మదురై అత్తగారు తన కోడలి కోసం ఏం చేశారో తెలుసుకుందాం రండి..!

Know More