scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!'

''నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

¨ Ê’¹-ªÃ-©Fo Æ«Õt-„ÃJ æXª½xÅî¯ä „çL-¬Çªá!

Indian Cities Named After Goddess Durga

Ÿä¬Á„ÃuX¾h¢’à åXŸ¿l ‡ÅŒÕhÊ •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿-’¹©ðx 'Ÿ¿®¾ªÃÑ ŠÂ¹šË. ŠÂ¹šË, 骢œ¿Õ ªîV©Õ Âß¿Õ.. \¹¢’à X¾C ªîV© ¤Ä{Õ •Jê’ ¨ „䜿Õ-¹©ðx ¦µÇ’¹¢’à ‚ Ÿ¿Õª½_-«ÕtÊÕ «ÕÊ-²ÄªÃ æ®N¢-ÍŒœ¿¢, ‚ Æ«Õt-„ê½Õ Âí©Õ„çj …Êo “¤Ä¢ÅÃ-©ÊÕ ®¾¢Ÿ¿-Jz¢-ÍŒœ¿¢ X¾J-¤Ä˜ä. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à „ç©-®ÏÊ Æ³Äd-Ÿ¿¬Á ¬ÁÂËh-XÔª¸Ã©Õ, Æ«Õt-„ÃJ ‚©-§ŒÖ©Õ ¦µ¼Â¹×h-©Åî ÂË{-ÂË-{-©Ç-œ¿-Åêá. ƪáÅä ƒ©Ç NGµÊo æXª½xÅî, „äêªyª½Õ ª½Ö¤Ä©ðx ‚§ŒÖ “¤Ä¢Åéðx Âí©Õ-„çjÊ ‚ ‚C-X¾-ªÃ-¬ÁÂËh æXª½Õ OÕŸ¿ „ç©-®ÏÊ Ê’¹-ªÃ© ’¹ÕJ¢* OÕéª-X¾Ûp-œçj¯Ã N¯ÃoªÃ? ¹F®¾¢ ¨ «Õ£¾É-Ê-’¹-ªÃEÂË ¨ æXª½Õ ‡©Ç «*a¢-Ÿ¿E ‚©ð-*¢-ÍêÃ? ©äŸÄ? ƪáÅä Æ«Õt-„ÃJ æXª½x OÕŸ¿ „ç©-®ÏÊ Æ©Ç¢šË ÂíEo Ê’¹-ªÃ©Õ, „ÃšË “¤Ä¬Á®¾hu¢ ’¹ÕJ¢* ¨ 'Ÿ¿®¾ªÃÑ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à Åç©Õ®¾Õ¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

citynameswithdurga650-5.jpg
«á¢¦ªá Ð «á¢¦Ç ŸäN
'«á¢¦ªáÑ.. ¦µÇª½ÅŒ Ÿä¬Á ‚Jn¹ ªÃ•-ŸµÄ-E-’Ã¯ä ¨ Ê’¹ª½¢ ÍéÇ-«Õ¢-CÂË ®¾ÕX¾-J-*ÅŒ¢. ƪáÅä «ÕJ, Æ®¾©Õ ¨ «Õ£¾É-Ê-’¹-ªÃ-EÂË ‚ æXéª©Ç «*a¢-Ÿ¿E OÕéª-X¾Ûp-œçj¯Ã ‚©ð-*¢-ÍêÃ? ƹˆœ¿ „ç©-®ÏÊ '«á¢¦Ç ŸäNÑ ‚©§ŒÕ¢ æXª½Õ OÕŸä DEo «á¢¦-ªá’à XÏ©Õ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä DE „çÊÕÂà ‹ X¾ÛªÃº ¹Ÿ±¿Ê¢ …¢C. ¤Äª½yB «ÖÅŒ ÂÃRÂà ŸäN’à ƫ-ÅÃ-ª½-„çÕÅäh “¹«Õ¢©ð ‚ X¾ª½«Õ P«ÛE ‚Ÿä¬Á¢ „äÕª½Â¹× ƒX¾Ûpœ¿Õ «á¢¦-ªá’à XÏ©Õ²òhÊo “¤Ä¢ÅŒ¢©ð ‹ «ÕÅŒqu-ÂÃ-ª½Õ© «¢¬Á¢©ð •Et¢*¢Ÿ¿{. ‚ •Êt ŸÄyªÃ X¾{Õd-Ÿ¿©, \ÂÃ-“’¹-ÅŒ©ÊÕ Æ©-«-ª½-ÍŒÕ-Âî-„Ã-©E, «ÕÅŒqu-ÂÃ-ª½Õ-©Â¹× ‚ 骢œ¿Õ ©Â¹~-ºÇ©Õ …¢œ¿œ¿¢ ‡¢Åî «áÈu-«ÕE ÍçX¾pœ¿¢ Â„äÕ Æ«Õt-„ê½Õ ¨ •Êt ‡Ah-Ê{Õx Íç¦Õ-Åê½Õ. Æ©Ç '«ÕÅŒquÑ Æ¯ä æXª½ÕÅî X¾ÛšËdÊ Æ«Õt-„ê½Õ Æ«-Åê½¢ ÍÃL¢Íä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «ÕÅŒqu-ÂÃ-ª½Õ© ÂîJ¹ „äÕª½Â¹× '«Õ£¾É Æ¢¦Ñ’à „çL®Ï¢Ÿ¿E, Âé-“¹-„äÕºÇ ‚„çÕ æXª½Õ '«á¢¦Ç ŸäNÑ’Ã «ÖJ-Ê{Õx ®¾n© X¾ÛªÃº¢ ŸÄyªÃ Åç©Õ-®¾Õh¢C. Æ©Ç ‚ Æ«Õt-„ÃJ æXª½Õ OÕŸä «ÕÊ ‚Jn¹ ªÃ•-ŸµÄEÂË «á¢¦ªá ÆE æXª½Õ «*a¢-Ÿ¿{. Ÿ¿ÂË~º «á¢¦-ªá©ðE ¦Õ©ä-¬Áyªý Æ¯ä “¤Ä¢ÅŒ¢©ð Âí©Õ-„çjÊ ¨ ‚©-§ŒÕ¢-©ðE Æ«Õt-„ê½Õ ªÃA ª½ÖX¾¢©ð Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-²Ähª½Õ. Æ©Çê’ „ç¢œË ÂËK{¢, ¦¢’ê½Õ ¯çéÂx®ý, «á¹׈-X¾Û-œ¿-¹Åî ¬ð¦µÇ-§ŒÕ-«Ö-Ê¢’à NªÃ->©äx ¨ Æ«Õt© ’¹Êo Æ«ÕtÊÕ Ÿ¿Jz¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ‡¯îo •Êt© X¾Ûºu-X¶¾-©¢’à ¦µ¼Â¹×h©Õ ¦µÇN-²Ähª½Õ. ƒÂ¹ˆœ¿ Ÿ¿®¾ªÃ …ÅŒq-„Ã©Õ «Õ£¾É-Ÿ¿Õs´-ÅŒ¢’à •ª½Õ-’¹Õ-Åêá.

citynameswithdurga650-1.jpg
®Ï«Öx Ð ¬Çu«Õ©Ç ŸäN
®Ï«Öx.. ¨ æXª½Õ ÅŒ©-ÍŒÕ-Âî-’ïä Åç©xšË Ÿ¿ÕX¾pšË ¹X¾Ûp-¹×Êo «Õ¢ÍŒÕ X¾ª½y-ÅÃ©ä ’¹Õªíh-²Ähªá.. „䮾N©ð¯çjÅä ¨ “¤Ä¢ÅÃ-EÂË ®¾¢Ÿ¿-ª½z-¹ש ÅÃÂËœË ÆCµ-¹¢’à …¢{Õ¢C. «ÕJ Æ©Ç¢šË “¤Ä¢ÅÃEÂË ‚ æXéª©Ç «*a¢Ÿî OÕÂ¹× Åç©Õ²Ä? ƹˆœ¿ Âí©Õ-„çjÊ Æ«Õt-„ê½Õ ¬Çu«Õ©Ç ŸäN æXª½Õ OÕŸä! ²ÄÂ~ÃÅŒÖh ‚ ÂÃS «ÖÅä ¬Çu«Õ©Ç ŸäN’à ƒÂ¹ˆœ¿ „ç©-®Ï-Ê{Õx ®¾n© X¾ÛªÃº¢ Íç¦Õ-Åî¢C. ¨ ’¹ÕœËE 1845©ð “GšË†ý X¾J-¤Ä-©¯Ã Â颩ð ¦ã¢’ÃM ¦µ¼Â¹×h©Õ •Â¹× Ưä Âí¢œ¿åXj EJt¢-ÍÃ-ª½{! ‡¢Åî “X¾¬Ç¢-ÅŒ-„çÕiÊ „ÃÅÃ-«-ª½-º¢©ð ¬Çu«Õ «ª½g¢©ð „çÕJæ® Ÿ¿ÕªÃ_ «ÖÅŒ ª½ÖX¾¢ ÍŒÖX¾-ª½Õ-©ÊÕ Â¹šËd-X¾-œä-®¾Õh¢C. ƒ©Ç ¨ Ÿä„Ã-©-§ŒÕ¢Åî ¤Ä{Õ ‚£¾ÉxŸÄEo X¾¢Íä ‡¯îo “X¾Ÿä-¬Ç©Õ ®Ï«ÖxÂ¹× “X¾ŸµÄÊ ‚¹-ª½¥-º’à E©Õ-®¾Õh-¯Ãoªá.

citynameswithdurga650.jpg
ÍŒ¢œÎ-’¹œµþ Ð ÍŒ¢œÎ «Õ¢Cªý
®Ïy®ý Ð “åX¶¢Íý ‚Jˆ-˜ãÂúd LÐÂÃ-ª½Õs-®Ï-§çÕªý œËèãj¯þ Íä®ÏÊ ÆŸ¿Õs´ÅŒ Ê’¹ª½¢ ÍŒ¢œÎ-’¹œµþ. Æ{Õ X¾¢èÇ-¦ü¹×, ƒ{Õ £¾ÇJ-§ŒÖ-ºÇÂ¹× ªÃ•-ŸµÄE’à NªÃ->-©Õx-ÅîÊo ¨ Ê’¹-ªÃ-EÂË 2015©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕÊ¢ “X¾Âê½¢ '£¾ÉuXÏ-§çÕ®ýd ®ÏšÌ ‚X¶ý ƒ¢œË§ŒÖÑ Æ¯ä æXªí-*a¢C. «ÕJ, ƒ¢ÅŒšË æX¶«Õ®ý ®ÏšÌ æXª½ÕÂ¹× Æª½n-„äÕ¢šð Åç©Õ²Ä? ÍŒ¢œÎ Æ¢˜ä ¤Äª½yB ŸäN …“’¹ ª½ÖX¾-„çÕiÊ ÍŒ¢œÎ «ÖÅŒ ÆE, ’¹œµþ Æ¢˜ä Âí©Õ-«Û¢œä Íî{Õ ÆE ƪ½n¢.. ƒ©Ç ¨ Ê’¹-ªÃ-EÂË ÍŒ¢œÎ-’¹œµþ ÆE æXª½Õ ªÃ«œÄEÂË Æ¹ˆœ¿ Âí©Õ-„çjÊ 'ÍŒ¢œÎ «Õ¢CªýÑ Ÿä„Ã-©-§ŒÕ„äÕ Â꽺¢. ÍŒ¢œÎ-’¹-œµþÂ¹× 15 ÂË©ð-OÕ{ª½x Ÿ¿Öª½¢©ð …Êo X¾¢ÍŒ-¹ש >©Çx©ð ¹©ˆ X¾{d-º¢©ð Âí¢œ¿åXj „ç©-®Ï¢D Ÿä„Ã-©§ŒÕ¢. ¨ ÍŒ¢œÎ ’¹ÕœË, «ÖÅà «ÖÊ®Ï ŸäN ‚©§ŒÕ¢ ÊÕ¢* ê«©¢ 10 ÂË©ð-OÕ{ª½x Ÿ¿Öª½¢©ð …¢C. ƒÂ¹ˆœË ÊÕ¢* ¹ÊÕ-ÍŒÖX¾Û „äÕª½©ð ’¹© P„ÃLÂú Âí¢œ¿©Õ ¨ ‚©-§ŒÖEÂË «ÕJ¢ÅŒ ¬ð¦µ¼-E-®¾Õh-¯Ãoªá.

citynameswithdurga650-4.jpg
«Õ¢’¹-@ÁÚª½Õ Ð «Õ¢’¹@Ç ŸäN
¹ªÃg-{-¹-©ðE «áÈu X¾{d-ºÇ©ðx «Õ¢’¹-@ÁÚª½Õ ŠÂ¹šË. ‚£¾Éx-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕiÊ Bª½ “¤Ä¢ÅŒ¢ ’¹© ¨ Ê’¹ªÃEo ¹Êoœ¿ „ú˕u «u«®¾nÂ¹× ‚§Œá«Û X¾{Õd©Ç X¾J-’¹-ºË-²Ähª½Õ. ƒÂ¹ˆœ¿ Âí©Õ-„çjÊ «Õ¢’¹@Ç ŸäN Æ«Õt-„ÃJ æXª½Õ OÕŸä ¨ Ê’¹-ªÃ-EÂË «Õ¢’¹-@ÁÚª½Õ Ưä æXªí-*a¢C. X¾ÛªÃ-ºÇ© “X¾Âê½¢.. «Õ¢’¹@Ç ŸäN ‚©§ŒÖEo «Õ£¾É N†¾ßg Ÿ¿¬Ç-«-Åêéðx 6« Æ«-ÅÃ-ª½-„çÕiÊ X¾ª½-¬ÁÙªÃ«áœ¿Õ ²ÄnXÏ¢-*-Ê-{Õd’à Åç©Õ-®¾Õh¢C. ¯ä¤Ä©ü ÊÕ¢* «*aÊ Âí¢Ÿ¿ª½Õ ²ÄŸµ¿Õ-«Û© ®¾ÖÍŒÊ „äÕª½Â¹× 9« ¬ÁÅÃ-¦l¢©ð ŌթÕ-¯Ã-œ¿ÕÊÕ X¾J-¤ÄL¢*Ê Æ©Õ¤Ä ªÃ•-«¢-¬Á-®¾Õnœ¿Õ ¹עŸ¿-«-ª½t¯þ Æ¯ä ªÃV ¨ ‚©§ŒÖEo X¾ÛÊ-Jo-Jt¢-*-Ê{Õx X¾ÛªÃ-ºÇ©Õ ÍçX¾Ûh¯Ãoªá. ¹עŸ¿-«ª½t¯þ ¨ ‚©§ŒÖEo ꪽ@Á P©p ¹@Ç ¯çjX¾Û-ºu¢©ð ¹šËd¢-ÍŒœ¿¢ N¬ì†¾¢. “X¾A²ÄK Ÿ¿®¾ªÃ ¬Áª½Êo«ªÃ-“Ōթ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «Õ¢’¹@Ç ŸäN «ÖÅŒÂ¹× ƒÂ¹ˆœ¿ “X¾Åäu¹ X¾Ü•©Õ Eª½y-£ÏÇ-²Ähª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ®¾X¾hNÕ ªîVÊ 'ÍŒ¢œÎÑ ©äŸÄ '«ÕJ-Ââ¦Ñ’à ƫÕt-„ÃJE Âí©Õ-²Ähª½Õ. Ɔ¾dNÕ ªîVÊ '«Õ£¾É ®¾ª½-®¾y-AÑ’Ã, Ê«NÕ ªîV '„Ãê’lNÑ’Ã X¾Ü•-©¢-Ÿ¿Õ-¹ע-šð¢ŸÄ Æ«Õt. Æ©Çê’ Ê«NÕ ªîVÊ Æ«Õt„ÃJ ‚§ŒáŸµÄ-©Â¹× N¬ì†¾ X¾Ü•©Õ Eª½y-£ÏÇ-²Ähª½Õ. ŸÄ¢Åî ¤Ä{Õ ÍŒ¢œËÂà §ŒÖ’¹¢ Â¹ØœÄ Íä²Ähª½Õ. Ÿ¿¬ÁNÕ ªîV Æ«Õt-„Ã-JE Ÿ¿ÕªÃ_ ŸäN’à Ʃ¢-¹-J¢*Ê ÅŒªÃyÅŒ Eª½y-£ÏÇ¢Íä ª½Ÿ±¿-§ŒÖ“ÅŒ ‡¢Åî ¹ÊÕo© X¾¢œ¿Õ-«’à ²Ä’¹Õ-ŌբC.

citynameswithdurga650-7.jpg
Âî©ü-¹Åà РÂÃS «ÖÅŒ
Ÿä¬Á-«Õ¢Åà Ÿ¿ÕªÃ_ ŸäN ¬Áª½-Êo-«-ªÃ-“ÅŒÕ©Õ •ª½-’¹œ¿¢ ŠéÂ-ÅŒh-ªáÅä.. X¾Pa«Õ ¦¢’¹©ð •Jê’ Ÿ¿®¾ªÃ …ÅŒq-„Ã©Õ «Õªî ‡ÅŒÕh. ƒÂ¹ ¨ Ÿ¿®¾ªÃ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ‚ ªÃ†¾Z ªÃ•-ŸµÄE Âî©ü-¹-Åéð ƪáÅä ‡{Õ ÍŒÖ®Ï¯Ã Æ«Õt-„ÃJ «Õ¢œ¿-¤Ä©ä Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-®¾Õh¢-šÇªá. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ƒÂ¹ˆœ¿ ÂÃS «ÖÅŒ Ÿä„Ã-©-§ŒÖ©Õ Â¹ØœÄ ÍÃ©Ç¯ä …¯Ãoªá. «ÕJ, ƒ©Ç Âî©ü-¹-ÅÃÂ¹× ‚ æXª½Õ ªÃ«œ¿¢ „çÊÕ¹ ‡¯îo X¾ÛªÃº ¹Ÿ±¿©Õ “¤ÄÍŒÕ-ª½u¢©ð …¯Ãoªá. Âî©ü¹Åà ƯäC ¦ã¢’ÃM ¦µÇ†¾©ðE ÂÃLÂú êÂ~“ÅŒ Ưä X¾Ÿ¿¢ ÊÕ¢* …Ÿ¿s´N¢*¢C. ÂÃLÂú êÂ~“ÅŒ Æ¢˜ä.. ÂÃRÂà ŸäN E©-§ŒÕ-„çÕiÊ “¤Ä¢ÅŒ¢ ÆE ƪ½n¢. ‡“ª½šË ¹@ÁxÅî, Ê©xšË ª½ÖX¾¢Åî, ¯Ã©Õ¹ ¦§ŒÕ-{-åXšËd ‡¢Åî ’¹¢Hµ-ª½¢’à ¹E-XÏ¢Íä ¨ ŸäN ÅŒÊÊÕ ¦µ¼ÂËh “¬ÁŸ¿l´-©Åî X¾Ü>¢Íä ¦µ¼Â¹×h-©ÊÕ Â¹œ¿Õ Ÿ¿§ŒÕÅî ÂäÄ-œ¿Õ-ŌբC. Æ©Çê’ 'ÂÃS-X¶¾ÖšüÑ Æ¯ä X¾Ÿ¿¢ ÊÕ¢* ¨ Ê’¹-ªÃ-EÂË Âî©ü-¹Åà Ưä æXªí-*a-Ê{Õx «Õªî ¹Ÿ±¿Ê¢ “X¾ÍÃ-ª½¢©ð …¢C. ƒÂ¹ˆœ¿ ÂÃS «ÖÅŒ Âí©Õ-„çjÊ 'ÂÃS-X¶¾Öšü ÂÃS Ÿä„駌ÖÑEÂË 200 \@Áx ÍŒJ“ÅŒ …Êo{Õx ®¾n© X¾ÛªÃº¢ ÍÃ{Õ-Åî¢C. ¨ ‚©§ŒÕ¢ 1809©ð ®¾¦ª½o ªÃ§ýÕ ÍµøŸ¿J Æ¯ä •NÕ¢-ŸÄK £¾Ç§ŒÖ¢©ð X¾Üéªkh-Ê-{Õx’à '®¾¢¦¢Ÿµ¿ EªÃo§ýÕÑ Æ¯ä X¶¾©-Âé ŸÄyªÃ Åç©Õ-²òh¢C. ƒÂ¹ ¨ ÂÃS X¶¾Öšü©ð Ÿ¿®¾ªÃ …ÅŒq-„Ã©Õ ‚ÂìÁ„äÕ £¾ÇŸ¿Õl’Ã, Æ¢’¹-ª½¢’¹ „çj¦µ¼-«¢’à •ª½Õ’¹ÕÅêá.

citynameswithdurga650-3.jpg
¤ÄšÇo Ð X¾ÅŒ¯þ ŸäN
Ō֪½Õp ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬Á¢©ð 骢œî ÆA åXŸ¿l Ê’¹-ª½-„çÕiÊ ¤ÄšÇoÂ¹× ‚ æXª½Õ ªÃ«œ¿¢ „çÊÕ¹ ¬ÁÂËh ®¾yª½Ö-XÏºË ÆªáÊ 'X¾ÅŒ¯þ ŸäNÑ Æ«Õt-„ê½Õ Âí©Õ-„çjÊ ‚©-§ŒÕ„äÕ Â꽺¢. ¨ ‚©§ŒÕ¢ 51 ®ÏŸ¿l´ ¬ÁÂËh XÔª¸Ã-©©ð ŠÂ¹šË’à NªÃ->-©Õx-Åî¢C. X¾ÛªÃº ’ß±¿© “X¾Âê½¢.. Ÿ¿Â¹~ §ŒÕ•c¢ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÆToÂË ‚£¾ÝÅçjÊ ®¾B ŸäN ¬ÁK-ªÃEo «Õ£¾É-N†¾ßg«Û «á¹ˆ©Õ’à ȢœË¢ÍŒ’Ã, Â¹×œË Å휿 ¦µÇ’¹¢ ¨ “¤Ä¢ÅŒ¢©ð X¾œË¢Ÿ¿{! Æ©Ç „ç©-®ÏÊ Æ«Õt-„Ã-JE „ç៿šðx '®¾ªÃy-Ê¢Ÿ¿ ÂÃJ X¾ÅŒ-¯ä-¬ÁyJÑ Æ¯ä æXª½ÕÅî ÂíL-Íä-„ê½Õ. Âé-“¹-«Õ¢©ð.. ‚ æXª½Õ 'X¾ÅŒ-¯ä-¬ÁyJÑ’Ã, ƒX¾Ûpœ¿Õ 'X¾ÅŒ¯þ ŸäNÑ’Ã ª½Ö¤Ä¢-ÅŒª½¢ Í碟¿ÕÅŒÖ «*a¢C. Ÿ¿®¾ªÃ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð X¾C ªîV© ¤Ä{Õ ƒÂ¹ˆœ¿ Æ«Õt-„Ã-JÂË “X¾Åäu¹ ÆGµ-æ†-ÂéÕ, ƪ½a-Ê©Õ, £¾Éª½-ÅŒÕ-©Åî ¬ð¦µÇ-§ŒÕ-«Ö-Ê¢’à …ÅŒq-„Ã©Õ •ª½Õ-’¹Õ-Åêá.

citynameswithdurga650-2.jpg
¯çjEšÇ©ü Ð ¯çj¯Ã ŸäN!
¯çjE-šÇ©ü.. æXª½Õ NÊ-’ïä ÍŒ©xE „ÃÅÃ-«-ª½º¢, ÆŸ¿Õs´ÅŒ„çÕiÊ Âí¢œ¿ “¤Ä¢Åéä ¹@Áx «á¢Ÿ¿Õ ¹Ÿ¿-©Ç-œ¿-Åêá. ƢŌ ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ X¾ªÃu-«-ª½º¢ ¹LTÊ ‚ “X¾Ÿä¬Á¢ æXª½ÕÂ¹× ‹ C«u-„çÕiÊ ÍŒJ“ÅŒ …¢Ÿ¿E OÕÂ¹× Åç©Õ²Ä? Ÿ¿Â¹~ §ŒÕ•c¢©ð Ÿ¿£¾ÇÊ„çÕiÊ ®¾B ŸäN ¬ÁKªÃEo È¢œË¢-*ÊX¾Ûpœ¿Õ ‚„çÕ ¯ä“ÅÃ©Õ ¨ “X¾Ÿä-¬Á¢©ð X¾œË-Ê-{Õx’à ®¾n© X¾ÛªÃº¢ Íç¦Õ-Åî¢C. «Õ£ÏÇ-³Ä-®¾Õ-ª½Õ-œËE ®¾¢£¾Ç-J¢-*Ê Âê½-º¢’à ¯çj¯Ã ŸäNE, «Õ£ÏÇ-†¾-XÔÅý ÆE Â¹ØœÄ XÏ©Õ-²Ähª½Õ. Æ©Ç «Õ£ÏÇ-†¾ßEo ®¾¢£¾Ç-J¢-*Ê ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Ÿä«-ÅŒ-©¢-Ÿ¿ª½Ö Æ«Õt-„Ã-JE 'èãj ¯çj¯ÃÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢-ÍŒœ¿¢ «©x ¨ Æ«Õt-„ê½Õ ÆX¾p-{Õo¢* '¯çj¯Ã ŸäNÑ’Ã X¾Ü•-©¢-Ÿ¿Õ-¹ע-šð¢-Ÿ¿{. ¬ÁÂËh XÔª¸Ã-©©ð ŠÂ¹-˜ãjÊ ¨ ‚©-§ŒÕ¢©ð N•-§ŒÕ-Ÿ¿-¬ÁNÕ …ÅŒq-„Ã©Õ «Õ£¾É-Ÿ¿Õs´-ÅŒ¢’à •ª½Õ-’¹Õ-Åêá.

ƒN ¹؜Ä..!
ƒ„ä Âß¿Õ.. ‚ Ÿ¿ÕªÃ_ «ÖÅŒ æXª½ÕÅî NªÃ->©äx «ÕJ-ÂíEo “¤Ä¢ÅÃ©Õ å®jÅŒ¢ «ÕÊ Ÿä¬Á¢©ð …¯Ãoªá. Æ„ä¢-{¢˜ä..
[ “AX¾Ûª½ Ð “AX¾Ûª½ ®¾Õ¢Ÿ¿J (A“X¾Ûª½)
[ „çÕi®¾Öª½Õ Ð «Õ£ÏÇ-³Ä-®¾Õª½ «ÕJlE (¹ªÃg-{¹)
[ Æ¢¦ èðé’ Ð Æ¢¦ èðê’-¬ÁyJ/ §çÖê’-¬ÁyJ ŸäN («Õ£¾É-ªÃ†¾Z)
[ ¹¯Ãu-¹×-«ÖJ Р¹¯Ãu-¹×-«ÖJ ŸäN (ÅŒNÕ-@Á-¯Ãœ¿Õ)
[ ŌթÇb-X¾Ûªý РŌթÇb ¦µ¼„ÃE («Õ£¾É-ªÃ†¾Z)
[ £¾Ç²Äq¯þ Ð £¾Ç®¾-¯Ã¢¦ã (¹ªÃg-{¹)
[ Æ¢¦Ç©Ç Ð ¦µ¼„ÃF Æ¢¦Ç ŸäN (£¾ÇJ-§ŒÖºÇ)
[ ®¾¢¦©ü X¾Ûªý Ð ®¾«Õ©ãj ŸäN/ ®¾«Õ-©ä-¬ÁyJ (ŠœË¬Ç)
«ÕJ, ¨ Ÿ¿®¾ªÃ „ä@Á Æ«Õt-„ÃJ æXª½xÅî Æ©-ªÃêª ¨ “¤Ä¢Åé ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢Åî ¤Ä{Õ.. OÕÂ¹× Ÿ¿’¹_-ªîxE Æ«Õt-„ÃJ ‚©-§ŒÖ©ðx Âí©Õ-„çjÊ ‚ ‚C-X¾-ªÃ-¬Á-ÂËhE Ÿ¿Jz¢-ÍŒÕ-ÂíE æ®Næ®h.. ‡¯îo •Êt© X¾Ûºu-X¶¾-©ÇEo «â{-’¹-{Õd-Âî-«ÍŒÕa.

Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Ÿ¿®¾ªÃ ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ!

women icon@teamvasundhara
noidas-all-women-police-patrol-unit-on-scooter-launched

చెయ్యేస్తే తోలు తీస్తారు!

ఈవ్‌టీజింగ్‌ దగ్గర్నుంచి ప్రేమ పేరుతో వేధింపుల దాకా, లైంగిక హింస దగ్గర్నుంచి హత్యాచారం దాకా అమ్మాయిలపై జరిగే అఘాయిత్యాలకు ఓ అంతూ పొంతూ లేకుండా పోతోంది. ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ చిన్నారులు/అమ్మాయిలు/మహిళలు ఏదో ఒక చోట, ఎలాగోలా ఆకతాయిల వేధింపులకు గురవుతూనే ఉన్నారు. ఇకపై అలాంటి ఆకతాయిల ఆగడాలు తాను పనిచేసే చోట మాత్రం సాగవంటున్నారు పోలీసాఫీసర్‌ వృందా శుక్లా. ప్రస్తుతం నోయిడా డీసీపీ (మహిళా రక్షణ)గా విధులు నిర్వర్తిస్తోన్న ఆమె.. అక్కడి మహిళల రక్షణ కోసం ఓ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇప్పటికే మహిళలకు సంబంధించిన పలు ఇనీషియేటివ్స్‌తో తనదైన ముద్ర వేసిన వృందా.. ఇప్పుడు స్త్రీల రక్షణ కోసం మరోసారి నడుం బిగించి వార్తల్లో నిలిచారు. మరి, ఇంతకీ నోయిడాలో మహిళా రక్షణ కోసం ఈ ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌ చేపట్టిన ఆ కార్యక్రమమేంటి? దాని విశేషాలేంటి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-04-08-2020
women icon@teamvasundhara
festivals-to-celebrate-in-the-month-of-sravanam-in-telugu

శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు జరుపుకొనే పండగలివే..

హిందువులకు శ్రావణమాసం చాలా ప్రత్యేకమైనది. అత్యంత శుభప్రదంగా భావించే ఈ నెల ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, వివాహాది శుభకార్యాలతో ఎంతో సందడిగా ఉంటుంది. శ్రావణమాసం అంతా పవిత్రమైనదిగా భావించినప్పటికీ ఆ నెలలో వచ్చే పౌర్ణమిని మాత్రం మరింత గొప్పదిగా భావిస్తారు. ఆ రోజు ఆలయాలకు వెళ్లి అమ్మవారిని దర్శించి సకల సౌభాగ్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకొంటారు. శ్రావణ పౌర్ణమిని అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీకగా నిలిచే రాఖీ పండుగగా జరుపుకొంటాం. కేవలం మనమే కాదు.. ఈ రోజుని వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు. ఇదే రోజు విభిన్న ప్రాంతాల్లో విభిన్నమైన పండగలు జరుపుకొంటారు. మరి, వాటి గురించి మనమూ తెలుసుకొందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
man-goes-bald-after-shaving-girl-friends-head-who-suffers-from-alopecia
women icon@teamvasundhara
a-brief-story-on-human-computer-shakuntala-devi-on-the-account-of-movie-release
women icon@teamvasundhara
lakshmi-vratham-in-india

పేర్లు వేరైనా... అన్నీ ఆ 'అమ్మ' అనుగ్రహం కోసమే!

'వరలక్ష్మీ వ్రతం' తెలుగింటి ఆడపడుచులందరికీ బాగా పరిచయమున్న సౌభాగ్యవ్రతం. అష్టలక్ష్మి అనుగ్రహాన్ని పొందాలని ఈ వ్రత దీక్ష చేపట్టిన రోజున ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ఆదిలక్ష్మి, ధనలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి, విద్యాలక్ష్మి, సంతాన లక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి, సౌభాగ్యలక్ష్మి అని ఎనిమిది పేర్లు గల శ్రీ మహావిష్ణువు సతి అయిన లక్ష్మీదేవిని భక్తిపూర్వకంగా కొలుస్తూ, సకల అరిష్టాలను దూరం చేయాలని ఆ అమ్మను వేడుకుంటారు. ఇదే విధంగా మనదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని పోలిన పూజలు, వ్రతాలను పర్వదినంగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
madurai-woman-prepares-101-dishes-to-welcome-daughter-in-law-wins-internet

ఈ అత్తగారు కొత్త కోడలికి అలా స్వాగతం పలికారు!

అత్తాకోడళ్లు.. వీరిద్దరూ భిన్న ధ్రువాలని, ఇద్దరి మధ్యా పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటుందనేది చాలామంది అభిప్రాయం. కానీ అత్త కూడా ఒక అమ్మే అని, తన ఇంటికి కోడలిగా వచ్చిన అమ్మాయిని తన కూతురితో సమానంగా ప్రేమించగలదని మాటలతోనే కాదు.. చేతలతో నిరూపిస్తుంటారు కొందరు అత్తయ్యలు. అలాంటి కోవకే చెందుతారు మదురైకి చెందిన ఈ అత్తగారు కూడా! తన కోడలి విషయంలో ఆమె చేసిన పనికి ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తోంది. అంతేనా.. ఇలాంటి అత్తగారు మాకూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుందో అని ప్రతి కోడలూ అనుకునేలా చేస్తోంది. ఇంతకీ ఈ మదురై అత్తగారు తన కోడలి కోసం ఏం చేశారో తెలుసుకుందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
mother-rides-1800-kilometers-on-a-scooter-to-meet-her-son

కన్న బిడ్డను ఎలాగైనా కలుసుకోవాలని..!

‘అమ్మ ప్రేమకు ఆకాశమే హద్దంటారు. సహనానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యంగా నిలిచే తల్లి... తన పిల్లల మోములో చిరునవ్వు కోసం ఎలాంటి కష్టాలకైనా ఎదురీదుతుంది. ఈ మాటలను అక్షరాలా నిజం చేసింది ముంబైకు చెందిన 26 ఏళ్ల సోనియా దాస్‌. లాక్‌డౌన్ కారణంగా సుదూర ప్రాంతంలో అనారోగ్యంతో ఉన్న తన ఐదేళ్ల కుమారుడిని కలుసుకునేందుకు పెద్ద సాహసమే చేసిందా మాతృమూర్తి. ఈ ఆపత్కాలంలో మొత్తం ఐదురోజుల పాటు సుమారు 1800 కిలోమీటర్లు స్కూటర్‌పై ప్రయాణం చేసిన ఆమె ఎట్టకేలకు తన గమ్యాన్ని చేరుకుంది. పిల్లల విషయంలో తల్లి ప్రేమ ఎంతవరకైనా తీసుకెళుతుందని నిరూపించిన ఈ సూపర్‌ మామ్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-29-07-2020
women icon@teamvasundhara
sayani-gupta-and-maanvi-gagroo-join-hands-for-indiaagainstabuse

అలాంటి వేధింపులకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకే ఈ క్యాంపెయిన్!

ఇటీవల కాలంలో అమ్మాయిలపై బయటే కాదు.. ఆన్‌లైన్‌లోనూ వేధింపులు ఎక్కువవుతున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాలను ఆధారంగా చేసుకుని సైబర్‌ బుల్లీయింగ్‌కి పాల్పడుతున్నారు. ఇక సెలబ్రిటీల సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్లను పరిశీలిస్తే ఎన్ని ప్రశంసలు ఉంటాయో... అసభ్యకరమైన కామెంట్లు అంతకంటే ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా విస్తరిస్తున్న ఈ విష సంస్కృతికి చెక్‌ పెట్టేందుకు నడుం బిగించారు బాలీవుడ్‌ తారలు సయానీ గుప్తా, మాన్వీ గాగ్రూ. ఇందులో భాగంగా సోషల్ మీడియాను మహిళలకు సురక్షిత ప్రదేశంగా మార్చడానికి #IndiaAgainstAbuse పేరుతో ఓ ఆన్‌లైన్‌ క్యాంపెయిన్‌ను ప్రారంభించారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-27-07-2020
women icon@teamvasundhara
woman-with-phd-degree-speaks-fluent-english-selling-vegetables-at-cross-roads

అందుకే పీహెచ్‌డీ చేసినా కూరగాయలు అమ్ముతున్నా!

‘మనం చదివిన ఉన్నత చదువులు మనం ఊహించుకున్న జీవితాన్ని, ఆదాయాన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు. కానీ అక్షర జ్ఞానం తోడుంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా, ఎలాగైనా బతికేయొచ్చు’...ఈ మాటలు అక్షరాలా నిజమని నిరూపిస్తోంది ఇండోర్‌కు చెందిన రైసా అన్సారీ. తను నేర్చుకున్న అక్షరాలతో అనుకున్న జీవితం, ఆదాయం పొందలేని ఆమె ఆత్మాభిమానాన్ని మాత్రం మెండుగా సంపాదించుకుంది. అందుకే మెటీరియల్‌ సైన్స్‌లో పీహెచ్‌డీ చేసినప్పటికీ పొట్టకూటి కోసం ప్రస్తుతం రోడ్డు పక్కన కూరగాయలు అమ్ముకుంటోంది. అదే ఆదాయంతో తన కుటుంబాన్ని కూడా పోషిస్తోంది. అయితే మనం చదివిన చదువు ఎప్పటికీ వృథా కాదని నిరూపిస్తూ...తన తోపుడు బండిని తొలగించేందుకు వచ్చిన అధికారులను ఆంగ్లభాషలోనే నిలదీసిందీ ట్యాలెంటెడ్‌ వుమన్. దీంతో అక్కడికొచ్చిన అధికారులు డిఫెన్స్‌లో పడిపోయి ఆమెతో సంప్రదింపులకు దిగారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
this-animated-corona-virus-video-is-a-must-watch

ఈ మహమ్మారిని జయించాలంటే మాస్క్‌ మరిచిపోవద్దు!

మాస్క్‌, స్వీయ పరిశుభ్రత, సామాజిక దూరం... కరోనాను సాధ్యమైనంతవరకు కట్టడి చేయాలంటే ఈ మూడింటినీ మన జీవన విధానంలో భాగం చేసుకోవాల్సిందే. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతో పాటు వైద్య నిపుణులు, ప్రభుత్వాలు కూడా ఇదే సూచిస్తున్నాయి. దీనికి తగ్గట్టుగానే చాలామంది ఈ జాగ్రత్తలను పాటిస్తున్నారు. అయితే ‘మనకేం కాదులే’ అనుకుంటూ కొద్దిమంది ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడంలో తీవ్ర అలసత్వం వహిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో ఈ చిన్న పాటి అజాగ్రత్తలే అందరినీ సమస్యల్లోకి నెడుతున్నాయని హెచ్చరిస్తూ ఉత్తర ప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ట్విట్టర్‌ వేదికగా ఒక యానిమేటెడ్‌ వీడియోను విడుదల చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
significance-of-sravanamasam-in-telugu

women icon@teamvasundhara
american-actress-anna-camp-shares-her-experience-with-battle-of-covid-virus

బహుశా అప్పుడే నాకు ఈ కరోనా వైరస్‌ సోకిందేమో!

కరోనా నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడంలో భాగంగా స్వీయ పరిశుభ్రత, సామాజిక దూరం పాటించడం తప్పనిసరైంది. ఇక ఈ మహమ్మారి నుంచి రక్షణ పొందాలంటే అందరూ మాస్క్‌ ధరించాల్సిందేనని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతో పాటు వైద్య నిపుణులు, ప్రభుత్వాలు మార్గదర్శకాలు జారీచేశాయి. దానికి తగ్గట్లుగానే చాలామంది మాస్కులు ధరిస్తున్నారు. అయితే కొద్ది మంది మాస్కుల వినియోగంపై అలసత్వం వహిస్తున్నారు. గాలి ఆడట్లేదంటూ మాస్క్‌ను గడ్డం కిందకు తోసేయడం, ఇతరులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఫోన్‌లో సంభాషిస్తున్నప్పుడో మాస్క్‌ని తీసేయడం చేస్తున్నారు. అయితే ఇలా ప్రతిసారీ మాస్క్‌ను తీసేస్తే మనకు మనం రిస్క్‌ తీసుకున్నట్లేనని, స్వతహాగా కరోనా వైరస్‌ను ఆహ్వానించినట్టేనని హెచ్చరిస్తోంది అమెరికన్‌ నటి అన్నా క్యాంప్‌. నెల రోజుల క్రితం కొవిడ్‌ బారిన పడి కోలుకుంటున్న ఆమె మాస్క్‌ ధరిస్తేనే ఈ మహమ్మారి నుంచి బయటపడొచ్చునని బల్ల గుద్ది మరీ చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా కొవిడ్‌ వైరస్‌కు సంబంధించి తన అనుభవాలను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా షేర్‌ చేసుకుందీ కరోనా యోధురాలు.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-brief-story-on-veerappan-daughter-vidhya-rani-veerappan

నాన్నను ఒకే ఒక్కసారి చూశా!

తల్లిదండ్రులు మంచి చేస్తే సమాజం పిల్లల్నీ మంచి వ్యక్తులుగానే గుర్తిస్తుంది.. అదే చెడ్డ పనులు చేస్తున్నారన్న ముద్ర పేరెంట్సే మూటగట్టుకుంటే చుట్టూ ఉన్న వాళ్లు వారి పిల్లల్నీ చెడ్డవారిగానే పరిగణిస్తారు. కానీ అది ఎంతమాత్రమూ సమంజసం కాదంటోంది గంధపు చెక్కల స్మగ్లర్‌ వీరప్పన్‌ కూతురు విద్యా రాణి వీరప్పన్‌. తనని తన పేరుతో కాకుండా తాను చేసే పనితో గుర్తించమని చెబుతోందామె. తన తండ్రి నాణేనికి ఒకవైపు స్మగ్లర్‌, దొంగ, హంతకుడే కావచ్చు.. కానీ ఆయనలోని సేవా గుణమే తనకు ఆదర్శంగా నిలిచిందంటోంది డాటరాఫ్‌ వీరప్పన్‌. ఇప్పటిదాకా తెరవెనకే ఉన్న విద్య.. ఆ మధ్య రాజకీయాల్లోకి అరంగేట్రం చేసి.. ఒక్కసారిగా సెన్సేషన్‌గా మారిపోయింది. తాజాగా తమిళనాడు బీజేపీ యువమోర్చా విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలిగా కీలక బాధ్యతలు చేపట్టి.. దేశ రాజకీయాల్లో వాడీ-వేడీ చర్చకు కారణమైంది. అయితే తన తండ్రి నేర చరిత్రను అడ్డుపెట్టుకొని తనను ఎవరేమన్నా పట్టించుకోనని.. తన తండ్రి ఆకాంక్షకు తగ్గట్లుగా సమాజ సేవే తన ఊపిరిగా భావిస్తానంటోన్న ఈ యువ నేత గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-22-07-2020
women icon@teamvasundhara
her-happy-dance-for-sister-who-returned-home-after-beating-covid-is-viral

కరోనాని జయించిన అక్క... తీన్మార్ డ్యాన్స్ చేసిన చెల్లి!

ఈ సృష్టిలో అక్కా చెల్లెళ్ల బంధం ఎంతో మధురమైనది. ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటారు... కొట్టుకుంటారు. కానీ ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరికి కష్టమొచ్చినా మరొకరు తోడుంటారు. అన్నీ నేను చూసుకుంటానంటూ ఆపద సమయాల్లో అండగా నిలుస్తారు. అందుకే అక్కాచెల్లెళ్లకు మించి గొప్ప స్నేహితులుం డరంటారు. ఈ మాటలను మరోసారి నిజం చేసింది పుణెకు చెందిన ఓ అమ్మాయి. కరోనా కారణంగా ఇన్నాళ్లూ దూరమైన తన సోదరిని చూసి సంతోషం పట్టలేకపోయింది. తీన్మార్‌ స్టెప్పులతో తనకు సాదరంగా స్వాగతం పలికింది. ఇక చెల్లెలి డ్యాన్స్‌ చూసిన అక్క కూడా కరోనా భయాన్ని పారదోలుతూ కాలు కదిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ అక్కాచెల్లెళ్లకు సంబంధించిన ఈ డ్యాన్స్‌ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-woman’s-act-of-kindness-gets-her-new-house

ఆ చిన్ని సాయమే ఆమె జీవితాన్ని మార్చేసింది!

‘మనం చేసే పనిలో మంచి కనపడాలి కానీ... మనిషి కనపడక్కర్లేదు...’ అన్నట్లు ప్రతిఫలం ఆశించకుండా చేసేదే సాయం. కానీ మనం చేసిన ఒక చిన్న మంచి పని ఏదో ఒక రూపంలో తిరిగి మనల్ని ఆదుకుంటుందట. కేరళకు చెందిన సుప్రియ అనూప్‌ను చూస్తే ఈ మాటలు నిజమేననిపిస్తాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం ఓ బస్సు వెంట పరిగెత్తి మరీ ఆ బస్సునాపించి ఓ అంధుడిని అందులో ఎక్కించిన ఆమె సోషల్‌ మీడియా సెన్సేషన్‌గా మారిపోయింది. పలువురు ప్రముఖులతో పాటు నెటిజన్లు ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. తాజాగా సుప్రియ సేవాగుణాన్ని మెచ్చుకుంటూ ఆమె పనిచేసే కంపెనీ యజమాని ఓ అందమైన భవంతినే కానుకగా ఇచ్చారట.

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-15-07-2020
women icon@teamvasundhara
noida-twins-mansi-and-manya-surprise-all-with-perfectly-identical-scores-in-cbsc-results

మార్కుల్లోనూ వీళ్లిద్దరూ ‘కవలలే’ !

సాధారణంగా కవలలంటే చూడ్డానికి ఒకేలా ఉండచ్చు.. కానీ వాళ్ల అలవాట్లు, అభిరుచులు విభిన్నంగా ఉండచ్చు.. అంతేకాదు.. చదువు విషయంలో కూడా ఒకరు మెరుగ్గా రాణించచ్చు.. మరొకరు వెనకబడి ఉండచ్చు.. కానీ రూపురేఖల దగ్గర్నుంచి చదువు దాకా.. ప్రతి విషయంలోనూ సారూప్యత ఉన్న కవలల్ని మీరెప్పుడైనా చూశారా? అందుకు తాజా ఉదాహరణే నోయిడాకు చెందిన మాన్సీ, మాన్య అనే ఇద్దరు కవలలు. చదువు విషయంలో ఒకరితో ఒకరు పోటీపడే ఈ ట్విన్‌ సిస్టర్స్‌ ఆఖరికి మార్కుల విషయంలోనూ తామిద్దరూ కవలలమేనని నిరూపించారు. తాజాగా విడుదలైన సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాల్లో ప్రతి సబ్జెక్టులో ఒకే రకమైన మార్కులు సంపాదించి వార్తల్లో నిలిచారీ అక్కచెల్లెళ్లు. మరి, కలిసే పుట్టి, కలిసే పెరిగి, మార్కుల విషయంలోనూ తామిద్దరూ ఒక్కటే అని నిరూపించిన ఈ కవల సోదరీమణుల విజయ రహస్యమేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
today-horoscope-details-13-07-2020
women icon@teamvasundhara
follow-these-covid-19-safety-guidelines-from-the-health-ministry

ఈ 15 వాగ్దానాలు కరోనా నుంచి మనల్ని కాపాడతాయి!

కరోనా.. మందు లేని ఈ మహమ్మారికి మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలే నివారణ మార్గాలు. అయితే ప్రస్తుతం అన్‌లాక్‌లో భాగంగా అందరూ తిరిగి సాధారణ లైఫ్‌స్టైల్‌కు అలవాటు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వైరస్‌ బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఇటు సెలబ్రిటీలు, ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా కరోనా ముప్పును తప్పించుకోవాలంటే పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు, గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలపై వివిధ వేదికల ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. తాజాగా కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కూడా కరోనా నుంచి కాపాడుకోవడం మన చేతుల్లోనే ఉందని, అందుకు ఎవరికి వారు 15 వాగ్దానాలు చేసుకోవాలంటూ ఓ వీడియోను ట్విట్టర్లో పోస్ట్‌ చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-chocolate

చాక్లెట్.. ఆ కోరికను పెంచుతుందట!

కేక్స్‌ దగ్గర్నుంచి మిల్క్‌ షేక్స్‌ దాకా.. బిస్కట్స్‌ దగ్గర్నుంచి స్వీట్స్‌ దాకా.. ఇలా ఎందులోనైనా చాక్లెట్‌ ఫ్లేవర్‌ని కోరుకుంటున్నారు చాలామంది. ఇక అమ్మాయిలైతే చాక్లెట్‌ అంటే చెవి కోసుకుంటారనుకోండి. అందుకే వారికి అందించే బహుమతుల్లో చాక్లెట్‌ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. మరి, ఇంతటి పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న ఈ పదార్థం రుచిని ఆస్వాదించడమే తప్ప.. అసలు ఇదెక్కడ పుట్టింది? దీన్నెలా తయారుచేస్తారు? దీనివల్ల ఆరోగ్యానికి ఏమైనా ప్రయోజనాలున్నాయా? అని మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా? మరి అయితే ఆలస్యమెందుకు.. నేడు ‘ప్రపంచ చాక్లెట్‌ దినోత్సవం’ సందర్భంగా చాక్లెట్‌కు సంబంధించిన ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
mother-of-dance-saroj-khan-and-her-students
women icon@teamvasundhara
covid-19-alert---precautions-while-receiving-and-opening-of-online-orders

కరోనా అలర్ట్‌ : ఆన్‌లైన్‌ ఆర్డర్ల విషయంలో తస్మాత్‌ జాగ్రత్త!

ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి మన చుట్టూ వై-ఫైలా తిరుగుతున్నప్పటికీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తూనే సాధారణ జీవితానికి అలవాటు పడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. అయితే దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కరోనా మళ్లీ విజృంభిస్తోంది. కొన్ని రాష్ట్రాలు మళ్లీ లాక్‌డౌన్‌ ప్రకటిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఆన్‌లైన్‌ ఆర్డర్ల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆన్‌లైన్‌ ఆర్డర్స్‌ ద్వారా కూడా కరోనా ముప్పు పొంచి ఉండడమే ఇందుకు కారణం. కొందరు ఫుడ్‌ డెలివరీ బాయ్స్‌ ద్వారా కరోనా సోకిన పలు సంఘటనల గురించి మనం ఇదివరకే విన్నాం. కాబట్టి ఆన్‌లైన్‌ ఆర్డర్‌ చేసినప్పుడు బయటి నుంచి వచ్చే ఎలాంటి వస్తువులైనా, ఆహారమైనా సరే.. అవి ఇంటికొచ్చాక వాటిని ఓపెన్‌ చేసే విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా కరోనా ముప్పును మన ఇంట్లోకి రానివ్వకుండా అడ్డుకోవచ్చంటున్నారు. మరి, ఏంటా జాగ్రత్తలు? రండి తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
a-tiktoker’s-chapati-face-mask-has-got-the-internet-in-a-frenzy

women icon@teamvasundhara
nari-kavach-a-specially-designed-ppe-kit-for-women-health-workers

‘కొవిడ్ నారీ కవచ్‌’.. మహిళల కోసం ప్రత్యేకమైన పీపీఈ!

కరోనా.. ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోన్న భూతం. ఈ కంటికి కనిపించని శత్రువుతో ముందుండి పోరాటం చేస్తోంది ఎవరంటే నిస్సందేహంగా వైద్యులు, నర్సులు, ఇతర వైద్య సిబ్బందే! అయితే కరోనా రోగులకు సేవలందించే క్రమంలో తాము వైరస్‌ బారిన పడకుండా ఉండేందుకు పీపీఈ కిట్లు, మాస్కులు, గ్లౌజులు.. వంటివన్నీ వారికి రక్షణ కవచాలుగా నిలుస్తున్నాయి. సాధారణంగా పీపీఈ కిట్లంటే నఖశిఖపర్యంతం శరీరం మొత్తాన్ని కప్పి ఉంచే డ్రస్‌. ప్యాంట్‌, షర్ట్‌.. వంటి దుస్తులు ధరించే వారికి ఇది వేసుకోవడం అంత కష్టమనిపించదు. కానీ భారతీయ మహిళలు ట్రెడిషనల్‌గా ధరించే చీరలపై దీన్ని వేసుకోవడం వీలు కాదు. ఇలాంటి మహిళల అసౌకర్యాన్ని అర్థం చేసుకున్న ఓ ఇండియన్‌ ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్‌ మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ పీపీఈ కిట్‌ని రూపొందించారు. ఎన్నో ప్రత్యేకతలు కలిగిన ఈ స్పెషల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ సూట్‌ గురించి కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
china-woman-gives-birth-to-twin-sons-10-years-apart

ఈ కవలలిద్దరూ పదేళ్ల గ్యాప్‌తో పుట్టారు!

సాధారణంగా కవలలంటే ఒకే తల్లి కడుపున ఒకేసారి పుట్టే పిల్లలు. అది వారు అమ్మాయిలు కావచ్చు.. అబ్బాయిలు కావచ్చు.. లేదంటే ఒక ఆడ-ఒక మగ శిశువు కూడా జన్మించచ్చు. కానీ పదేళ్ల తేడాతో కవల పిల్లలు జన్మించడం మీరెప్పుడైనా విన్నారా? అదెలా సాధ్యం.. అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అవును.. మీరు విన్నది నిజమే. అలాంటి అరుదైన సంఘటనకు చైనా వేదికైంది. పదేళ్ల క్రితం మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఆ మహిళే.. ఇప్పుడు మరో మగబిడ్డకు తల్లైంది. అలా అయితే వారు కవలలెలా అవుతారు? అసలు పదేళ్ల గ్యాప్‌తో కవలలు పుట్టడమేంటి? మీ సందేహానికి సమాధానం కావాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
parenting-lessons-from-fathers-in-telugu

అమ్మే కాదు.. నాన్న కూడా మార్గదర్శే!

కష్టసుఖాలలో, కుటుంబ బాధ్యతలలో దంపతులు ఎలాగైతే సమానంగా పాలుపంచుకుంటారో.. పిల్లల పెంపకంలోనూ ఇద్దరికీ సమాన భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. అయితే పిల్లలు పుట్టినప్పట్నుంచీ.. పెంచి పెద్ద చేసి స్కూలుకు పంపే వరకు తల్లి పాత్రే ఎక్కువగా ఉంటుందనేది చాలామంది అభిప్రాయం. కానీ ఈ దశలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర సమానంగా ఉంటే ఆ పిల్లలు మరింత క్రమశిక్షణతో, సంతోషకరమైన వాతావరణంలో పెరుగుతారని పలు అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అలాగే వివిధ అంశాలలో తెలివితేటలతో వ్యవహరించడం, భావోద్వేగాల నియంత్రణ, విలువలు ఒంట పట్టించుకోవడం.. మొదలైన విషయాల్లో చిన్నతనం నుంచే పిల్లలు మరింత నేర్పరులుగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో పిల్లల పెంపకంలో తండ్రి పాత్ర గురించి చర్చిద్దామా..

Know More

<