scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'అత్తారింటి వేధింపులను ఎదిరించా... జీవితంలో గెలిచా..!'

'విజయవాడకి చెందిన ఒక అమ్మాయికి పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులోనే తల్లిదండ్రులు పెళ్లి చేసేశారు. ఆ తర్వాత కోటి ఆశలతో అత్తారింట అడుగుపెట్టిన ఆమెకి అక్కడ గృహహింస, అదనపు వరకట్న వేధింపులు ఆహ్వానం పలికాయి.. క్రమంగా అత్తింటి వారి ఆగడాలు పెచ్చుమీరడంతో అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. బతుకుతెరువు కోసం తనకి వచ్చిన కుట్లు, అల్లికలతో చిన్న షాపు మొదలుపెట్టింది. ప్రస్తుతం తానే సొంతంగా ఒక వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే స్థాయికి చేరింది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు.. ఏం జరిగింది.. ఈ స్థాయికి ఎలా చేరింది.. మొదలైన వివరాలన్నీ తెలియాలంటే ఇది చదవాల్సిందే..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

'X¶¾â«Õ-ªýÑÅî ÆŸ¿-ª½-’í-šÇdª½Õ..!

These Ghoomar dance videos are trending on internet

®¾¢•-§ýÕ-M©Ç ¦µ¼¯ÃqM Ÿ¿ª½z-¹-ÅŒy¢©ð ¦ÇM-«Ûœþ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt DXÏÂà X¾Ÿ¿Õ-Âíºã ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹’à Å窽-éÂ-ÂËˆÊ *“ÅŒ¢ 'X¾ŸÄt-«ÅýÑ. N„Ã-ŸÄ© Êœ¿Õ«Õ æXª½Õ «Öª½Õa-ÂíE ‡{d-êÂ-©Â¹× “æX¹~¹ש «á¢Ÿ¿Õ-Âí-*aÊ ¨ *“ÅŒ¢ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¦ÇÂÃq-X¶Ô®¾Õ «Ÿ¿l ¹©ã-¹¥Êx «ª½¥¢ ¹×J-XÏ-²òh¢C.. NŸä-¬Ç-©ðxÊÖ ¦µÇª½-B§ŒÕ ®ÏE«Ö ‘ÇuAE ÍÃ{Õ-Åî¢C. ÍŒJ-“ÅÃ-ÅŒt-¹¢’à Å窽-éÂ-ÂËˆÊ ¨ ®ÏE-«Ö-©ðE “X¾A ®¾Eo-„ä¬Á¢, ¤Ä{©Õ ÆFo “X¾Åäu-¹„äÕ. «áÈu¢’à ¨ *“ÅŒ¢©ð DXϹ ÊJh¢-*Ê 'X¶¾â«ÕªýÑ ¤Ä{ ’¹ÕJ¢* “X¾Åäu-¹¢’à ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL. ÆÂîd-¦-ªý©ð Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãjÊ ¨ ¤Ä{©ð DXϹ ‚£¾É-ª½u¢Åî ¤Ä{Õ ©§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´¢’à ‚„çÕ ÊJh¢-*Ê Bª½Õ ƒ¢{-éªo-šü©ð 宯äq-†¾-¯þ’à «ÖJ¢C. Æ¢Ÿ¿Õ-êÂ-¯ä„çÖ.. ÆGµ-«Ö-ÊÕ©ðx ¯äšËÂÌ ¨ ¤Ä{-¹×Êo “êÂV, „çÖV ƒ®¾Õ-«Õ¢-Åçj¯Ã ÅŒ’¹_-˜äxŸ¿Õ. Æ©Ç’¹E ¤¶Äu¯þq ¨ ¤Ä{ÊÕ N¢{Ö, ֮͌¾Öh «Ö“ÅŒ„äÕ ‡¢èǧýÕ Í䮾Õh-¯Ão-ª½-ÊÕ-¹×-¯äª½Õ. Âí¢Ÿ¿ª½Õ ¤¶Äu¯þq ƪáÅä \¹¢’à ¨ ¤Ä{Â¹× NGµÊo ª½ÂÃ-©Õ’à ÊJh¢* ‚ OœË-§çÖ-©ÊÕ NGµÊo ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö©ðx ¤ò®ýd Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÅÃèÇ …ŸÄ-£¾Ç-ª½ºä ªÃ•-²Än-¯þÂ¹× Íç¢CÊ ‰®ý 殈{ªý «Õ§ŒâK ¦µ¼¢œÄK ‰®ýåXj 殈šË¢’û ÅŒª½-£¾É©ð Íä®ÏÊ œÄu¯þq..! ê«©¢ ƒŸí-¹ˆ˜ä Âß¿Õ.. ’¹ÅŒ¢-©ðÊÖ ¨ ¤Ä{åXj ª½Ö¤ñ¢-CÊ ÂíEo OœË-§çÖ©Õ „çjª½-©ü’à «ÖªÃªá. ¨ ¤Ä{åXj Ÿä¬Á, NŸä-¬Ç©ðx ÆGµ-«Ö-ÊÕ©ðx ‡¢ÅŒšË ‚®¾ÂËh …¢Ÿî ÍçX¾p-œÄ-EÂË ¨ OœË-§çÖ©ä “X¾ÅŒu¹~ …ŸÄ-£¾Ç-ª½-º©Õ’à ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa.


ªÃèü-X¾ÛÅý «¢¬Ç-EÂË Íç¢CÊ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ Íäæ® ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ Ê%ÅŒu¢ X¶¾â«Õªý. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à åX@ëkxÊ ÅŒªÃyÅŒ Ê«-«-Ÿµ¿Õ-«Û©Õ „çÕšËd¢šðx Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-˜äd-{-X¾Ûpœ¿Õ ¨ Ê%ÅŒu¢ Íä²Ähª½Õ. ¨ Ê%ÅŒu-K-A©ð ’¹Õ¢“œ¿¢’à Aª½Õ-’¹ÕÅŒÖ ©§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´¢’à œÄu¯þq Í䧌ÖLq …¢{Õ¢C. ƒ©Ç¢šË ¹†¾d-ÅŒ-ª½-„çÕiÊ œÄu¯þqÊÕ ¨ *“ÅŒ¢©ð DXϹ Æ©-„î-¹’à Í䧌՜¿¢ N¬ì†¾¢. DE-Â¢ ÂíEo ªîV© ¤Ä{Õ P¹~º Â¹ØœÄ B®¾Õ-¹עC DXýq. ¤Ä{ *“B-¹-ª½-º©ð ¦µÇ’¹¢’à 66 ²Äª½Õx ’¹Õ¢“œ¿¢’à Aª½Õ-’¹ÕÅŒÖ ©§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´¢’à œÄu¯þq Íä®Ï¢D «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ŸÄŸÄX¾Û 20 ÂË©ð© ©ãå£Ç¢’Ã, ¦µÇK ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ Ÿµ¿J¢* Â¹ØœÄ ÍŒÂ¹ˆšË £¾É«-¦µÇ-„ÃLo X¾LÂË¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ÆÂîd-¦-ªý©ð *“ÅŒ-¦%¢Ÿ¿¢ ¨ ¤Ä{ÊÕ Nœ¿Õ-Ÿ¿© Íä®ÏÊ ÂíEo ’¹¢{-©ðx¯ä ©Â¹~©ðx «Üu®ý ®¾¢¤Ä-C¢* „çjª½-©ü’à «ÖJ¢D ¤Ä{. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¨ ¤Ä{åXj Âí¢Ÿ¿ª½Õ ÅŒ«Õ-ŸçjÊ KA©ð ÊJh¢* ‚ OœË-§çÖ-©ÊÕ NNŸµ¿ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö©ðx ÆXý-©ðœþ Í䧌Õ-œ¿¢Åî “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÆN „çjª½-©ü’à «ÖªÃªá.
‰®ýåXj 'X¶¾â«ÕªýÑ
ªÃ•-²Än-¯þ-©ðE *ÅîhªýX¶¾Õªý «Õ£¾É-ªÃºË ªÃºË X¾CtE °NÅŒ ¹Ÿ±¿ ‚ŸµÄ-ª½¢’à Å窽-éÂÂˈ¢C 'X¾ŸÄt-«ÅýÑ *“ÅŒ¢. ƒ¢Ÿ¿Õ-©ðE X¶¾â«Õªý ¤Ä{Â¹× ÆŸ¿Õs´-ÅŒ¢’à ÊJh¢* “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƢŌ-ªÃb© “æXNÕ-¹×-©Åî ¬ë¦µÇ†ý ÆE-XÏ¢-ÍŒÕ-¹ע-šð¢C ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ ‰®ý 殈{ªý «Õ§ŒâK ¦µ¼¢œÄK. ¨„çÕ Â¹ØœÄ ªÃ•-²Än¯þ „Ã®Ï Â뜿¢ N¬ì†¾¢. ‰®ý 殈šË¢’û J¢Âú©ð 骢œ¿Õ ÂÃ@ÁxÂ¹× ‰®ý 殈šüq Ÿµ¿J¢*, ‡ª½ÕX¾Û ª½¢’¹Õ Âî¾Ödu-„þÕ©ð „çÕJ-®Ï-¤ò-ªáÊ «Õ§ŒâJ.. X¶¾â«Õªý œÄu¯þqÊÕ Æ©-„î-¹’à Íä®Ï¢C. ¤Ä{©ð ¦µÇ’¹¢’à 殈šË¢’û Í䮾Öh¯ä ’¹Õ¢“œ¿¢’à Aª½Õ-’¹ÕÅŒÖ, NGµÊo N¯Ãu-²Ä©Õ Í䮾Öh ÅŒÊÂ¹× ¤Ä{åXj …Êo «Õ¹׈-«ÊÕ ÅŒÊ Ê%ÅŒu¢-Åî¯ä ÍÚË-Íç-XÏp¢D 殈{ªý. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ŠÂ¹ ªÃ•-²ÄnF Æ«Öt-ªá’à X¶¾â«Õªý œÄu¯þq Í䧌՜¿¢ ‡¢Åî ’¹ª½y¢’à …¢Ÿ¿E Íç¦Õ-Åî¢C «Õ§ŒâJ. '¯äÊÕ ¯Ã ‰®ý 殈šË¢-’ûÅî X¾ŸÄt-«A *“ÅÃ-EÂË FªÃ-•Ê¢ X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. ‡¢Åî ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ ¤Ä{ ƒC. ŠÂ¹ ªÃ•-²ÄnF Æ«Öt-ªá’à ¯äÊÕ ¨ ¤Ä{ÊÕ æ®ˆšË¢’û ŸÄyªÃ “X¾Ÿ¿-Jz¢-ÍŒœ¿¢ ‡¢Åî ’¹ª½y¢’à …¢C..Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊ ‚Ê¢-ŸÄEo X¾¢ÍŒÕ¹עC «Õ§ŒâJ. 'X¶¾â«Õªý œÄu¯þq ‚¯þ ‰®ýÑ æXª½ÕÅî §Œâ{Öu-¦ü©ð ÆXý-©ðœþ ƪáÊ ¨ OœË§çÖ «âœ¿Õ ©Â¹~-©Â¹× åXj’Ã¯ä «Üu®ýE ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹ע-Ÿ¿¢˜ä Æ¢Ÿ¿Õ©ð «Õ§ŒâJ ÊJh¢-*Ê NŸµÄÊ¢ ƢŌ-ªÃb© “æXNÕ-¹×Lo \N-Ÿµ¿¢’à ‚¹-{Õd-¹ע-šð¢Ÿî ƪ½n¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa.


<µªý Mœ¿ªýq *¢æX-¬Çª½Õ..
«ÕÊ ¦µÇª½-B§ŒÕ ®¾¢“X¾ŸÄ§ŒÕX¾Û Ê%ÅŒu-K-Ōթðx ŠÂ¹-˜ãjÊ X¶¾â«Õªý Ê%ÅŒu¢ Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢-’ïä Âß¿Õ.. ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ “æX¹~-¹×Mo „çÕi«Õ-ª½-XÏ-²òh¢-Ÿ¿-Ê-œÄ-EÂË ¨ OœË-§çÖ¯ä “X¾ÅŒu¹~ …ŸÄ-£¾Ç-ª½º. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à \„çj¯Ã ê’„þÕq •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‚{© «ÕŸµ¿u©ð “æX¹~-¹×Lo Æ©-J¢-ÍŒ-œÄ-EÂË <µªý Mœ¿ªýq ÅŒ«Õ-ŸçjÊ åXªÃp´-éªt-¯þqÅî œÄu¯þq Í䧌՜¿¢ «ÕÊÂ¹× ÅçL-®Ï¢Ÿä. ƪáÅä <µªý Mœ¿ªýq ÆÊ-’Ã¯ä «ÕÊ¢-Ÿ¿-JÂÌ ¤Ä¬ÇaÅŒu Ê%ÅÃu©ä ’¹Õªíh-²Ähªá. ÂÃF ‹ ¦µÇª½-B§ŒÕ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ Ê%ÅŒu¢, ÆD §Œâ‡-®ý\ „äC-¹’à •J-TÊ “ÂÌœ¿©ðx “X¾Ÿ¿-Jz¢-ÍÃ-ª½¢˜ä «ÕÊ Ÿä¬Á ®¾¢®¾ˆ%B ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÖ-©Â¹× NŸä-Q-§Œá©Ö «á’¹Õl´-©-«Û-ÅŒÕ-¯Ão-ª½-Ê-œ¿¢©ð ‡©Ç¢šË ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ. ƒšÌ-«©ä Å窽-éÂÂˈ N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ¢-*Ê X¾ŸÄt-«Åý *“ÅŒ¢-©ðE X¶¾â«Õªý Ê%ÅŒu¢ §Œâ‡-®ý\ „äC-¹’à “X¾Ÿ¿-Jz-ÅŒ-„çÕi¢C. ¨«ÕŸµäu §Œâ‡-®ý\©ð ͵Ãéªxšü £¾Ééªošüq, NÕ§ŒÖOÕ £ÔÇšü •{x «ÕŸµ¿u •J-TÊ ¦Ç守-šü-¦Ç©ü «ÖuÍý©ð ¦µÇ’¹¢’à ¨ Ê%ÅÃuEo “X¾Ÿ¿-Jz¢-Íê½Õ. ƒ¢œË-§ŒÕ-¯þÐ-Æ-„çÕ-J-¹¯þ <µªý Mœ¿ªýq ¦%¢Ÿ¿¢ «ÖuÍý NªÃ«Õ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Íä®ÏÊ ¨ œÄu¯þq “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƢŌ-ªÃb-©¢©ð „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. „ê½¢Åà ©äÅŒ FL ª½¢’¹Õ ©ãå£Ç¢-’Ã©Õ Ÿµ¿J¢* ÅŒ«Õ-ŸçjÊ ¬ëjL©ð ©§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´¢’à ÊJh¢-*Ê Bª½Õ æ®dœË-§ŒÕ¢-©ðE “æX¹~-¹×Lo ‡¢ÅŒ-’Ã¯î ‚Â¹-{Õd-¹עC. ¯ä†¾-Ê©ü ¦Ç守-šü-¦Ç©ü Ʋò-®Ï-§äÕ-†¾¯þ (‡¯þ-H\) ¨ œÄu¯þq OœË-§çÖÊÕ æX¶®ý-¦Õ-Âú©ð ÆXý-©ðœþ Íä®Ï¢C. ê«©¢ „ê½¢ ªîV-©ðx¯ä 2.9 NÕL-§ŒÕ¯þ «Üu®ýE ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹×Êo ¨ OœË§çÖ ÂËxXýÊÕ Æ¢ŸÄ© Åê½ DXϹ 憪ý Í䧌Õ-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. „Ã@Áx åXªÃp´-éªt¯þq ‡¢Åî ÆŸ¿Õs´-ÅŒ¢’à …¢Ÿ¿E ÂíE§ŒÖœ¿œ¿¢ N¬ì†¾¢.

\¹¢’à C±§äÕ-{-ªý¯ä ¦ÕÂú Íä¬Çª½Õ..!
“X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à ®ÏF “æX¹~-¹ש ÆGµ-«Ö-¯ÃEo ֪͌½-’íÊo 'X¶¾â«ÕªýÑ Ê%ÅŒu¢ Æ„çÕ-J-ÂÃ-©ðÊÖ ÅŒÊ-ŸçjÊ «Öª½ÕˆÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-¹עC. ÆŸç¢-ÅŒ©Ç Æ¢˜ä.. ‚ Ê%ÅŒu¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË Æ¹ˆœË ÂíEo ¹×{Õ¢-¦Ç©Õ ¹L®Ï \¹¢’à C±§äÕ-{-ªý¯ä ¦ÕÂú Íä殢-ÅŒ’Ã..! Æ«Û-Ê¢œÎ.. Æ„çÕ-JÂà ¬Ç¯þ-“¤¶Ä-Eq-²òˆ-©ðE ¦ä \J-§ŒÖÂ¹× Íç¢CÊ ÂíEo ¹×{Õ¢-¦Ç©Õ X¾ŸÄt-«Åý ®ÏE-«Ö-©ðE 'X¶¾â«ÕªýÑ Ê%ÅŒu¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË \¹¢’à ŠÂ¹ C±§äÕ-{-ªý¯ä ¦ÕÂú Í䮾Õ-¹×-¯Ãoªá. ªÃºË X¾CtE X¶¾â«Õªý Ê%ÅŒu¢©ð ‡©Ç-é’jÅä “œ¿®Ïq¢’û Í䮾Õ-¹עŸî ÆÍŒa¢ Æ©Çê’ «Õ£ÏÇ-@Á-©¢Åà «á²Äh¦ãj ÂÃuL-¤¶ò-Jo-§ŒÖ-©ðE \‡¢®Ô „çժÈœî 20 C±§äÕ-{-ªýÂË Í䪽Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ƹˆœË “¤Ä¢’¹-º¢©ð 'X¶¾â«ÕªýÑ ¤Ä{Â¹× Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ å®dX¾Ûp-©ä®¾Öh, ÆŸä “œ¿®ý Âîœþ©ð 'X¾ŸÄt-«ÅýÑ *“ÅŒ¢ ͌֬Ǫ½Õ. ƒ©Ç „ê½Õ Íä®ÏÊ Ê%ÅÃu-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê OœË§çÖ Æ¢ÅŒ-ªÃb-©¢©ð „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. ‚ OœË-§çÖÊÕ ¦ÇM-«Ûœþ *“ÅŒ ª½¢’Ã-EÂË Íç¢CÊ N¬ìx-†¾-Â¹×©Õ Âî«Õ©ü ¯ÃŸ±Ä šËy{dªý ŸÄyªÃ X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. '¬Ç¯þ-“¤¶Ä-Eq²òˆ ¦ä \J-§ŒÖÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê Â¹×{Õ¢-¦Ç©Õ ÂÃuL-¤¶ò-Jo-§ŒÖ-©ðE \‡¢®Ô „çժÈœî 20 C±§äÕ-{-ªý©ð 'X¾ŸÄt-«ÅýÑ *“ÅÃ-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢*Ê ŠÂ¹ ³ò šËéˆ-{xÊÕ ÂíÊÕ-’î©Õ Íä¬Çªá. «Õ£ÏÇ-@Á-©¢Åà ªÃºË X¾Ct-ºË©Ç «á²Äh¦ãj ®ÏE«Ö ͌֜¿-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ƢŌ-¹¢˜ä «á¢Ÿ¿Õ’à X¶¾â«Õªý Ê%ÅŒu¢ Í䮾Öh ‚¹-{Õd-¹×-¯Ãoª½Õ..Ñ Æ¢{Ö ªÃ®¾Õ-Âí-ÍÃa-ªÃ-§ŒÕÊ. §Œâ{Öu-¦ü©ð Â¹ØœÄ ÆXý-©ðœþ ƪáÊ ¨ OœË-§çÖÂ¹× «Õ¢* ®¾p¢Ÿ¿Ê ©Gµ-²òh¢C. œÄu¯þq ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ‹ §Œá«A «ÖšÇx-œ¿ÕÅŒÖ.. ÅÃÊÕ ªÃºË X¾Ct-E©Ç ÅŒ§ŒÖ-ª½-«œ¿¢, ªî•¢Åà ƩÇê’ ’¹œ¿-X¾œ¿¢ ‡¢Åî ‚Ê¢-Ÿ¿¢’Ã, ÆŸ¿Õs´-ÅŒ¢’à ÆE-XÏ¢-*¢-Ÿ¿¢{Ö ÅŒÊ ®¾¢Åî-³ÄEo X¾¢ÍŒÕ-¹עC.
«áŸ¿Õl-«á-Ÿ¿Õl’à œÄu¯ÃqœÄª½Õ..
«ÕÊ ƒ@Áx©ðx Âí¢Ÿ¿ª½Õ *¯Ão-ª½Õ©Õ ÅŒ«ÕÂ¹× Ê*aÊ ¤Ä{-©Â¹× «áŸ¿Õl-«á-Ÿ¿Õl’à å®dX¾Ûp-©ä-®¾Õh¢˜ä ÆC ÍŒÖ®Ï «áJ-®Ï-¤ò§äÕ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©ã¢-Ÿ¿ªî …¢šÇª½Õ. Æ¢Åç¢-Ÿ¿Õ¹×.. „ÚËE OœË§çÖ’Ã ª½Ö¤ñ¢-C¢* ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ©ð ¤ò®ýd Í䮾Õh¢-šÇª½Õ ¹؜Ä..! Æ©Ç ¤ÄX¾Û-©ªý ƪá-Ê„ä 'X¶¾â«ÕªýÑ œÄu¯þqÂ¹× Íç¢CÊ ¨ 骢œ¿Õ OœË-§çÖ©Õ Â¹ØœÄ..! ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à ŠÂ¹ *¯ÃoJ ªÃºË X¾Ct-E©Ç «á²Äh¦ãj ¦ÕœË-¦ÕœË Æœ¿Õ-’¹Õ-©ä®¾Öh œÄu¯þq Íäæ®h, «Õªî *¯ÃoJ ©¢¦ÇœÎ é’{Xý©ð ÅŒÊ-ŸçjÊ œÄu¯þqÅî ‚Â¹-{Õd-¹עC. ¨ 骢œ¿Õ OœË-§çÖ©Õ 'DXϹ X¶¾®ýd œä X¶¾®ýd ³ò ¹x¦üÑ šËy{d-ªý©ð ÆXý-©ðœþ ƧŒÖuªá. ¨ *¯Ão-ª½Õ-L-Ÿ¿lª½Ö 'X¶¾â«ÕªýÑ œÄu¯þqÂ¹× «áŸ¿Õl-«á-Ÿ¿Õl’à å®dX¾Ûp-©ä®¾Öh „ÃJ ƒ¢šðx „Ã@ÁxÊÕ ‚¹-{Õd-Âî-«-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ƢŌ-ªÃb© “æX¹~-¹×Mo Æ©-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ÂÄÃ-©¢˜ä „Ã@Áx Ê%ÅÃuEo OÕª½Ö ͌֜¿¢œË «ÕJ.


ƒ„ä Âß¿Õ.. “X¾«áÈ ÂíJ-§çÖ-“’Ã-X¶¾ªý Ÿä„ä¬ü «Õ¯þ-ÍŒ¢-ŸÄF ¨ ¤Ä{Â¹× •¢{’à Íä®ÏÊ œÄu¯þqÂ¹× Â¹ØœÄ Æ¢ÅŒ-ªÃb-©¢©ð «Õ¢* ®¾p¢Ÿ¿Ê ©Gµ¢-*¢C. Æ©Çê’ ®¾«Ö-èü-„ÃD ¤ÄKd ¯äÅŒ «á©Ç§ŒÕ¢ ®Ï¢’û §ŒÖŸ¿„þ Â©Õ ‹ åXRx „䜿Õ-¹©ð ¦µÇ’¹¢’à Íä®ÏÊ X¶¾â«Õªý Ê%ÅŒu¢Åî ¤Ä{Õ, ‚§ŒÖ ¤Äª¸½-¬Ç-©© „ÃJ¥-ÂîÅŒq„éðx Âí¢Ÿ¿ª½Õ *¯Ão-ª½Õ©Ö ¨ œÄu¯þqE ͌¹ˆ’à “X¾Ÿ¿-Jz¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ‚ ¤Ä{-¹×Êo “êÂèü \¢šð ƒ˜äd ƪ½n-«Õ-«Û-ŌբC.

women icon@teamvasundhara
who-debunking-some-common-hand-sanitizer-myths-in-telugu

హ్యాండ్‌ శానిటైజర్‌ : అపోహలు-వాస్తవాలు!

కరోనా మహమ్మారి బారిన పడకూడదంటే ఎప్పటికప్పుడు చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం తప్పనిసరి! అలాగని ఏది ముట్టినా, పట్టినా చేతులు కడుక్కోవడం కుదరదు.. పైగా అన్ని సమయాల్లో మన వద్ద సబ్బు, నీళ్లు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. అందుకే ఇలాంటప్పుడు శానిటైజర్‌ వాడడం మనకు అలవాటైపోయింది. దాదాపు ఏడాది కాలంగా మనం దీన్ని వాడుతున్నా.. ఇంకా దీని గురించి చాలామందిలో చాలా రకాల సందేహాలున్నాయని చెప్పచ్చు. వాడిన ప్రతిసారీ ఎంత మోతాదులో వాడచ్చు? ఒకవేళ ఎక్కువగా వాడితే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలేవైనా వస్తాయేమో? పదే పదే శానిటైజర్‌ వాడే కంటే గ్లౌజులు పెట్టుకోవడం మంచిదేమో?.. ఇలా ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కో రకమైన సందిగ్ధం నెలకొంది.. అయితే తాజాగా ఇదే విషయంపై స్పష్టతనిచ్చింది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ). హ్యాండ్‌ శానిటైజర్ల వాడకం గురించి చాలామందిలో నెలకొన్న అనుమానాలను పటాపంచలు చేస్తూ అసలు నిజాలేంటో ఓ సోషల్‌ మీడియా పోస్ట్‌ రూపంలో వివరించింది. మరి, ఆ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
things-to-keep-in-mind-while-buying-and-using-essential-oils

వాసన కోల్పోతే 'స్మెల్ ట్రైనింగ్'.. ఎందుకు? ఏమిటి?

అందం, ఆరోగ్యం, జుట్టు సంరక్షణ.. మొదలైన అంశాల పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ శ్రద్ధ చూపిస్తారు. ఈ క్రమంలో తమ రోజువారీ దినచర్యలో వివిధ రకాల పదార్థాల్ని/ఉత్పత్తుల్ని భాగం చేసుకుంటుంటారు. అత్యవసర నూనెలూ ఇందుకు మినహాయింపు కాదు. వివిధ చర్మ సమస్యల్ని తగ్గించడం దగ్గర్నుంచి జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని పెంచడం దాకా.. ఒత్తిడి-ఆందోళనలకు చెక్‌ పెట్టడం (అరోమా థెరపీ) దగ్గర్నుంచి ఇంట్లోని గాలిని శుద్ధి చేయడం దాకా.. ఇలా ఎన్నో రకాలుగా ఈ నూనెలు మనకు ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాదు.. కొవిడ్‌ కారణంగా కోల్పోయిన వాసన చూసే శక్తిని తిరిగి పొందడానికీ ఎసెన్షియల్‌ ఆయిల్స్‌ ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే Smell Training/Olfactory Training (అత్యవసర నూనెల్ని వాసన చూడడం) అనే పద్ధతిని పాటించమని చెబుతున్నారు. అయితే ఇలా మన నిత్య జీవితంలో ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడే ఈ నూనెలను వాడే విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మాత్రం తిరిగి అవి మనకే చేటు చేస్తాయట! అందుకే వాటిని ఎంచుకునేటప్పుడు, వాడేటప్పుడు కొన్ని అంశాల్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-why-should-avoid-wearing-gloves-shopping-for-grocery

చేతులకు గ్లోవ్స్‌ వాడుతున్నారా? అయితే ఈ జాగ్రత్తలు మీకోసమే!

కరోనా వైరస్‌ ప్రభావంతో మన జీవనశైలిలో చాలా మార్పులొచ్చాయి. వైరస్‌ నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకునే క్రమంలో అందరితో సామాజిక దూరం పాటిస్తున్నాం. ఫేస్‌ మాస్క్‌తోనే బయటకు వెళుతున్నాం. క్రమం తప్పకుండా శానిటైజర్‌తో చేతులు శుభ్రం చేసుకుంటున్నాం. మరికొందరు రెగ్యులర్‌గా హ్యాండ్‌ గ్లోవ్స్‌ ధరిస్తున్నారు. అయితే అన్ని సందర్భాల్లో గ్లోవ్స్‌ వాడడం అంత మంచిది కాదని చెబుతున్నారు ఆరోగ్య, వైద్య నిపుణులు. ప్రత్యేకించి గ్రాసరీ, ఫార్మసీ దుకాణాలకు వెళ్లినప్పుడు హ్యాండ్‌ గ్లోవ్స్‌ ధరించకపోవడమే మేలంటున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
cdc-recommend-double-masking-to-prevent-corona-infection;-here-is-how-to-do-it-the-right-way

రెండు మాస్కులు పెట్టుకుంటే రక్షణ ఎక్కువ!

ప్రస్తుతం మనందరి ముందున్న లక్ష్యం ఒక్కటే.. కరోనా మహమ్మారి బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం! ఇందుకోసం మాస్క్‌ ధరించడం అత్యంత ముఖ్యం. అందుకే బయటే కాదు.. ఇంట్లోనూ మాస్క్‌ పెట్టుకోమని ఇటు నిపుణులు, అటు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పదే పదే చెబుతోంది. అయితే అటు వ్యక్తిగత పనుల వల్లో, ఇటు వృత్తి ఉద్యోగాల వల్లో ప్రస్తుతం ఎక్కువమంది ఒక చోట చేరడం, ప్రజా రవాణాను వినియోగించుకోవడం.. వంటివి తప్పట్లేదు. మరి, ఇలాంటి సమయాల్లో ఒకే మాస్క్‌ సరిపోతుందా? తద్వారా వైరస్‌కు కళ్లెం వేయచ్చా? అంటే.. అది కష్టమే అంటోంది సెంటర్స్‌ ఫర్‌ డిసీజ్‌ కంట్రోల్‌ అండ్‌ ప్రివెన్షన్‌ (సీడీసీ) సంస్థ. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజా రవాణాను వినియోగించుకున్నప్పుడు, రద్దీ ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లినప్పుడు రెండు మాస్కులు పెట్టుకోవడం వల్ల సుమారు 94.6 శాతం దాకా వైరస్‌ నుంచి మనకు రక్షణ ఉంటుందని సూచిస్తోంది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా శరవేగంగా విస్తరిస్తోన్న కరోనా మహమ్మారికి మనం చిక్కకూడదంటే రెండు మాస్కులు తప్పనిసరి అని చెబుతోంది. మరి, రెండు మాస్కులు ఎలా ధరించాలి? ఈ క్రమంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
given-24-hours-to-live-75-years-old-woman-beats-covid-in-13-days

బతకడమే కష్టమన్నారు.. అలాంటిది రెండు వారాల్లో కరోనాను జయించింది!

రోజుకు లక్షలాది పాజిటివ్‌ కేసులు.. వేలాది మరణాలు.. ఆస్పత్రుల్లో నిండుకుంటున్న పడకలు.. ఆరుబయట బారులు తీరిన అంబులెన్స్‌లు.. ఆక్సిజన్‌ కొరతతో గాల్లో దీపంలా ప్రాణాలు.. శ్మశాన వాటికల్లోనూ క్యూలు.. గత కొద్ది రోజులుగా ఎక్కడ చూసినా ఇలాంటి వార్తలే దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇక కరోనా గురించి సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ అవుతున్న కొన్ని పోస్టులు ‘వామ్మో.. ఇదేం కలికాలం’ అనిపించేలా ఉన్నాయి. అయితే వీటన్నింటి మధ్య ఊరట కలిగించే విషయాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అవే కొవిడ్‌ రికవరీలు, మరణాల రేటు. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం.. మరణాల రేటు కేవలం 1.12 శాతం మాత్రమే! అంటే కరోనాకు గురైన వారిలో దాదాపు 99 శాతం మంది కొవిడ్‌ నుంచి బయటపడిన వారే అన్నమాట!

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-constable-unable-to-get-leave-has-her-haldi-ceremony-held-at-police-station

అందుకే పోలీస్‌ స్టేషన్‌లోనే హల్దీ వేడుక జరుపుకొంది!

కొన్ని రోజుల క్రితం వరకు తగ్గుతోందిలే అనుకున్న కరోనా మళ్లీ తిరగబెడుతోంది. మొదటి దశ కంటే వేగంగా విస్తరిస్తూ మళ్లీ గతేడాది పరిస్థితులనే గుర్తు చేస్తోంది. లాక్‌డౌన్‌ ఆంక్షలతో బయటపడి సాధారణ జీవితం ప్రారంభించే లోపే ‘సెకండ్‌ వేవ్‌’ అంటూ మళ్లీ తన ఉగ్రరూపాన్ని చూపెడుతోంది. దీంతో కొవిడ్‌ ఆంక్షలను పటిష్ఠంగా అమలు చేసి మహమ్మారిని నియంత్రించేందుకు పోలీసులు మళ్లీ రోడ్ల పైకి రావాల్సి వచ్చింది. విశ్రాంతి తీసుకోకుండా నిత్యం గస్తీ కాస్తూ విధులు నిర్వర్తించాల్సి వస్తోంది. దీంతో కనీసం కుటుంబ సభ్యులను కలిసే సమయం కూడా దొరకడం లేదు కొంతమంది పోలీసులకు. ఈ క్రమంలో కొవిడ్‌ విధుల కారణంగా పోలీస్‌ స్టేషన్‌లోనే తన హల్దీ వేడుక జరుపుకొంది ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్. సెలవులు లేకపోవడంతో ఇంటికెళ్లలేక స్టేషన్‌ ఆవరణలోనే సంప్రదాయబద్ధంగా తన ముందస్తు పెళ్లి వేడుకను పూర్తి చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
rajasthan-family-books-helicopter-to-bring-home-first-girl-child-born-in-35-years

తమ మనవరాలిని హెలికాప్టర్‌లో తీసుకొచ్చి పూల వర్షంతో ఆహ్వానించారు!

కంప్యూటర్ల యుగంలోనూ కడుపులో పడ్డ నలుసు ఆడపిల్ల అని తెలియగానే భూమ్మీదకు రాకుండా ఆపేసే తల్లిదండ్రులున్నారు. ఎన్నో అవరోధాలు, అడ్డంకులు దాటి తల్లి గర్భం నుంచి బయటపడితే గుండెల మీద కుంపటిలా భావించి చెత్త కుప్పల్లో, మురుగు కాలువల్లో విసిరేసే వారూ ఉన్నారు. అంతెందుకు.. ఇంట్లోని కూతురుని ఒకలా, కొడుకుని మరొకలా పెంచే పేరెంట్స్‌ను ఇప్పటికీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఇలాంటి ఎన్నో అసమానతల మధ్య... తమ ఇంట్లో ఆడపిల్ల అడుగుపెట్టిందన్న శుభవార్తను పండగలా సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంది ఓ రాజస్థానీ కుటుంబం. మూడున్నర దశాబ్దాల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత తమ కుటుంబంలో లేక లేక జన్మించిన ఆడబిడ్డ కావడంతో తనకు అపూర్వ స్వాగతం పలికింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
mumbai-doctor-dies-of-covid-a-day-after-saying-goodbye-on-facebook

కరోనాపై పోరాటంలో మరణాన్ని ముందే ఊహించి!

కరోనా రక్కసి సృష్టిస్తున్న విలయ తాండవంలో వెలుగు చూసిన మరో విషాద గాథ ఇది. ముంబయిలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఓ వైద్యురాలు కరోనా రక్కసితో పోరాడలేక కన్ను మూశారు. అయితే ఇక్కడ విచారించాల్సిన విషయమేమిటంటే... ఆమె తన మరణాన్ని ముందే ఊహించడం. తను తుదిశ్వాస విడిచే కొన్ని గంటలకు ముందే ఇకపై తాను బతికి ఉండకపోవచ్చన్న సంకేతాలు అందేలా ఫేస్‌బుక్‌లో ఓ ఎమోషనల్‌ పోస్ట్‌ షేర్‌ చేసిందా డాక్టర్‌. మరి తన మరణం గురించి ఆమెకు ఎలాంటి ముందస్తు సంకేతాలు అందాయో తెలియదు కానీ... ఆమె షేర్‌ చేసిన పోస్ట్‌ మాత్రం నెటిజన్లను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
women-cant-say-no-to-sex-in-developing-nations-says-un-report

‘నా శరీరం.. నా సొంతం’.. నాకిష్టమైతేనే ఏదైనా!

రోజులు మారుతున్నా, మహిళలు అభివృద్ధి పథం వైపు అడుగులేస్తున్నా సమాజం వారిని చూసే దృష్టి కోణంలో మాత్రం మార్పు రావట్లేదు. ఆడవారిని లైంగిక బానిసలా చూస్తూ వారి ఇష్టాయిష్టాలతో పనిలేకుండా వారిని లొంగదీసుకునే కలియుగ దుశ్శాసనులు మన చుట్టూనే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారని ఐక్యరాజ్యసమితి తాజా నివేదిక చెబుతోంది. నచ్చిన వారితో శృంగారం, గర్భనిరోధక సాధనాల వాడకం, ఆరోగ్య సేవలు పొందడం.. వంటి విషయాల్లో మహిళలకు నిర్ణయించుకునే హక్కు పూర్తిగా కొరవడుతోందని ఐరాస జనాభా నిధి (యూఎన్‌పీఎఫ్‌) జరిపిన తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. అభివృద్ధి చెందుతోన్న దేశాల్లోనే ఆడవారిపై ఇలాంటి ఆంక్షలు, ప్రతికూల పరిస్థితులుండడం శోచనీయం. ఆడదంటే ఓ లైంగిక వస్తువే అన్నంతలా అక్కడి మహిళల దారుణ పరిస్థితుల్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపుతోన్న ఈ నివేదికలోని కీలకాంశాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-wears-wedding-gown-to-get-vaccine-after-covid-cancelled-her-reception

అందుకే పెళ్లి డ్రస్సులో కరోనా వ్యాక్సిన్‌ తీసుకుంది!

పెళ్లంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఓ కీలక మలుపు. అందుకే పది కాలాల పాటు గుర్తుండేలా అంగరంగ వైభవంగా ఈ శుభకార్యాన్ని జరుపుకోవాలని అందరూ అనుకుంటారు. ఇక పెళ్లిలో దుస్తులకుండే ప్రాధాన్యం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తమ జీవితంలో జరిగే అత్యంత ప్రధాన వేడుక కాబట్టి వధూవరులిద్దరూ తమ దుస్తుల విషయంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అందరినీ ఆకట్టుకునేలా అందంగా, ప్రత్యేకంగా ఉండేలా తమ దుస్తులను డిజైన్‌ చేయించుకుంటారు. ఎందుకంటే వివాహం తర్వాత పెళ్లి దుస్తులను చాలా తక్కువసార్లు ధరిస్తుంటారు. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో కానీ వాటిని బీరువా నుంచి బయటకు తీయరు. ఈ క్రమంలో అమెరికాకు చెందిన ఓ మహిళ తన పెళ్లి నాటి దుస్తులు ధరించి కొవిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌ తీసుకుంది. ఇంతకీ ఎవరా మహిళ?వెడ్డింగ్‌ డ్రస్‌తో ఎందుకు వ్యాక్సిన్ తీసుకుంది?తదితర విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

Know More

women icon@teamvasundhara
15-ways-to-overcome-body-odor-in-telugu

చెమట వాసనను పోగొట్టే 15 సులభ మార్గాలు..!

చక్కని పెర్ఫ్యూమ్ వాసన రాగానే చుట్టుపక్కల వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారినట్లనిపిస్తుంది. సువాసనలు వెదజల్లే వారిని చూడగానే అసంకల్పితంగా చిరునవ్వుతో పలకరిస్తాం. అదే.. శరీరం నుంచి దుర్గంధం వచ్చే వారితో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త అసౌకర్యంగా ఫీలౌతాం. ఇది వివక్ష అనుకుంటే పొరబాటే.. ఎందుకంటే మనుషుల్లో ఈ ప్రవర్తన అమ్మ కడుపులో పడ్డ ఆరోనెల నుంచే మొదలౌతుందట..! అందుకే దుర్గంధం వెదజల్లే వస్తువులు, మనుషులు దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది పడతాం. అదే వాసన మన శరీరం నుంచే వస్తుంటే అందరికీ దూరంగా నిలబడతాం. ఎవరైనా చనువుగా దగ్గరికి వస్తే అసౌకర్యానికి గురౌతాం. శరీర దుర్వాసన మన ఆత్మవిశ్వాసంపై ఎంతగానో ప్రభావం చూపుతుందన్నది కాదనలేని సత్యం. ప్రత్యేకించి వేసవిలో ఎక్కువగా బాధించే ఈ సమస్యను సహజంగా అధిగమించడానికి అనేక మార్గాలున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాం...

Know More

women icon@teamvasundhara
chinese-woman-beats-boss-with-mop-for-sending-lewd-messages
women icon@teamvasundhara
neeta-lulla-on-what-it-took-to-recreate-jayalalithaas-wardrobe

కంగనను చూసి నిజంగా జయలలితే అనుకుని పులకరించిపోయింది!

చెన్నైలో బాగా రద్దీగా ఉండే ప్రాంతమది. ఓ మహిళ కారులోంచి దిగింది. ఆమెను చూసిన ఓ ముసలావిడ ఒక్కసారిగా నిర్ఘాంతపోయింది. తన దగ్గరకొచ్చి ‘అమ్మా అమ్మా’ అంటూ కౌగిలించుకొని.. కాళ్లపై పడి భావోద్వేగానికి లోనైంది. తనొక్కర్తే కాదు.. అక్కడ సంచరిస్తోన్న చాలామంది ముఖాల్లో ఇదే ఆశ్చర్యం.. చెప్పలేని ఆనందం! ఇంతకీ ఆమె మరెవరో కాదు.. తమిళుల ఆరాధ్య దైవం ‘అమ్మ’ అలియాస్‌ జయలలిత. అదేంటి ఆమె ఎప్పుడో చనిపోయారు కదా..? ఇప్పుడు రావడమేంటి? అని మీరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారా? ‘అమ్మ’ రూపంలో అక్కడకొచ్చింది ఆన్‌స్క్రీన్‌ జయలలిత.. అంటే ‘తలైవి’గా నటిస్తోన్న కంగనా రనౌత్‌. అవును.. ఆ సినిమాలో కంగనను తెరపై చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ అచ్చం జయలలితలాగే ఉందని ప్రశంసిస్తున్నారు. మరి, ఆ ప్రశంసల వెనుక, ఆమెను అచ్చం జయలాగే మలచడం వెనుక ప్రముఖ బాలీవుడ్ కాస్ట్యూమ్‌ డిజైనర్‌ నీతా లుల్లాదే కీలక పాత్ర అని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. ఈ క్రమంలో కంగనను అలనాటి జయలలితగా కనిపించేలా చేయడానికి చాలానే శ్రమించాల్సి వచ్చిందని.. ఈ అవకాశాన్ని ఎంతో ఛాలెంజింగ్‌గా తీసుకున్నానంటూ ‘తలైవి’ సినిమాకు పనిచేసే క్రమంలో తనకు ఎదురైన అనుభవాలను ఇలా గుదిగుచ్చారు నీతా.

Know More

women icon@teamvasundhara
ugadi-celebrations-in-different-states-in-our-country
women icon@teamvasundhara
breaking-the-barriers-women-who-got-second-marriage-after-ending-the-first-relationship

మలి వయసులో నాకో తోడు కావాలనుకోవడం తప్పా?!

విడాకులు తీసుకున్నా, వితంతువుగా మిగిలిపోయినా.. మహిళలు రెండో వివాహం చేసుకుంటామంటే మాత్రం ఎందుకో ఈ లోకం ఒప్పుకోదు. ఇక కాస్త లేటు వయసులో రెండో పెళ్లంటే ‘ఈ వయసులో నీకు అవసరమా?’ అన్న సూటిపోటి మాటలు ఎదుర్కోవాల్సిందే! కానీ ఏ వయసులోనైనా, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఎవరికైనా సరే ఓ జీవిత భాగస్వామి తోడు అవసరమని, అందుకే తాను 73 ఏళ్ల వయసులో వరుడి కోసం అన్వేషిస్తున్నానని చెబుతోంది కర్ణాటకకు చెందిన ఓ రిటైర్డ్‌ టీచర్‌. ఈ క్రమంలోనే ‘వరుడు కావలెను’ అంటూ తానిచ్చిన ఓ మ్యాట్రిమోనియల్‌ ప్రకటన ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. తనది రెండో పెళ్లని ఏమాత్రం రాజీ పడకుండా, పెళ్లి చేసుకోవడానికి వయసుతో సంబంధమే లేదన్న సానుకూల దృక్పథంతో.. తనకు ఎలాంటి లక్షణాలున్న వరుడు కావాలో తన యాడ్‌లో స్పష్టం చేయడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. ఇలా తన నిర్ణయాన్ని కొందరు విమర్శిస్తున్నా.. చాలామంది మాత్రం తన ధైర్యానికి, సానుకూల దృక్పథానికి సలాం కొడుతున్నారు. ఇలా ఆమె ప్రకటన చూసి.. ‘మీకు తగిన వరుడిని నేనే’ అంటూ ఓ 69 ఏళ్ల వ్యక్తి స్పందించడం ఇక్కడ కొసమెరుపు.

Know More

women icon@teamvasundhara
signs-you-may-have-already-had-covid-19-without-knowing

మనకు తెలియకుండానే కరోనా ఇలా మన శరీరంలోకి వచ్చి వెళ్తోందట!

‘హమ్మయ్య.. వ్యాక్సిన్ వచ్చేసింది.. కేసులూ తగ్గుతున్నాయి.. ఇక కరోనా పీడ విరగడైనట్లే!’ అని ఇలా అనుకున్నామో లేదో.. అలా సెకండ్‌ వేవ్‌ రెట్టింపు వేగంతో దూసుకొస్తోంది. పైగా ఈ దశలో వైరస్‌ సోకిన వారిలో సుమారు 95 శాతం మందిలో అసలు లక్షణాలే కనిపించట్లేదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కొవిడ్‌ ఎక్కువ మందికి విస్తరించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం అని చెప్పచ్చు. ఇక మరోవైపు సాధారణ ఫ్లూ లక్షణాలు, చిన్న పాటి అనారోగ్యాలు కనిపిస్తే.. అది వైరస్‌ వల్ల కాదేమో అన్న చాలామంది నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రస్తుతం కరోనా విజృంభణకు ఓ కారణమే అంటున్నారు నిపుణులు. నిజానికి ఇలా మనకు తెలియకుండానే వైరస్‌ మన శరీరంలోకి వచ్చి వెళ్తోందన్నమాట! మరి, ఇంతకీ ఏవి అసలైన కరోనా లక్షణాలు? మన ఆరోగ్యంలో ఎలాంటి మార్పులు కనిపిస్తే కొవిడ్‌ సోకినట్లుగా భావించి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి? ఇలాంటి సందేహాలు మీలోనూ ఉన్నాయా? అయితే వీటి గురించి నిపుణులేమంటున్నారో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
cyprus-woman-breaks-guinness-world-record-for-longest-veil-ever
women icon@teamvasundhara
discover-the-brazilian-town-inhabited-by-only-women

అందుకే ఇక్కడి అమ్మాయిలు ‘ది మోస్ట్‌ ఎలిజిబుల్‌ బ్యాచిలర్స్’!

‘పెళ్లైతే అమ్మాయిలెందుకు పోవాలి అన్నీ వదులుకొని.. ఈ రూల్‌ ఎవరు పెట్టారో కానీ చాలా మోసం.. ధోకా!’ అంటుంది ఫిదా సినిమాలో సాయి పల్లవి. తమదీ సేమ్ టు సేమ్‌ ఇదే మెంటాలిటీ అంటున్నారు బ్రెజిల్‌లోని Noiva do Cordeiro అనే పట్టణానికి చెందిన అమ్మాయిలు. ది మోస్ట్‌ ఎలిజిబుల్‌ బ్యాచిలర్స్‌గా పేరుగాంచిన ఇక్కడి అమ్మాయిలు తమ పట్టణంలో తమతో పాటు స్థిరపడే అబ్బాయైతేనే పెళ్లికి ఓకే చెబుతారట! లేదంటే జీవితాంతం బ్రహ్మచారిగా ఉండడానికైనా సిద్ధపడతారట! అంతేకాదు.. అబ్బాయిలు ఈ పట్టణంలో ఉండాలంటే కొన్ని నిబంధనలు-షరతులు వర్తిస్తాయంటున్నారు ఇక్కడి అమ్మాయిలు. మరి, ఇంతకీ ఏంటా షరతులు? ఈ ఫీమేల్‌ ఫ్రెండ్లీ టౌన్‌ ప్రత్యేకతలు ఇంకా ఏమేమున్నాయి? తెలుసుకోవాలంటే ఈ మహిళలు తమ ప్రాంతం గురించి చెప్పే సంగతులు వినాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
the-best-ways-to-stop-a-mask-from-fogging-up-your-glasses

మాస్క్‌తో మీకూ ఈ సమస్య ఎదురవుతోందా?

కరోనా రాకతో రోజూ మాస్క్‌ ధరించడం మన జీవన విధానంలో ఓ భాగమైపోయింది. నిజానికి మాస్క్‌ లేకుండా బయటికి వెళ్తే ఏదో మర్చిపోయిన ఫీలింగ్‌ కలుగుతుంది. ఇక నిరంతరాయంగా ఇలా మాస్కులు ధరించడం వల్ల వైరస్‌ బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చన్న మాట వాస్తవమే అయినా దీని కారణంగా పలు చర్మ సమస్యలు రావడం మనలో చాలామందికి అనుభవమే! అయితే మాస్కుల వల్ల ఇలాంటిదే మరో సమస్య కూడా ఈ మధ్య చాలామందిలో కనిపిస్తోంది.. అదేంటంటే.. కళ్లద్దాలున్న వారు మాస్క్‌ పెట్టుకుంటే.. ముక్కు ద్వారా మనం బయటికి వదిలే వెచ్చటి గాలి లెన్స్‌లపై పొగమంచులాగా పరచుకొని అద్దాలను మసకబారేలా చేస్తుంది. కళ్లజోడు పెట్టుకునే చాలామందికి ఇలాంటి అనుభవం ఎదురయ్యే ఉంటుంది. దీంతో సరిగ్గా కనిపించకపోవడం, పదే పదే ఇలా జరగడంతో అసౌకర్యానికి గురవడం.. వంటివి సహజమే! మరి, ఈ సమస్యకు పరిష్కారమేదైనా ఉందా? అంటే.. అందుకు కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
all-you-need-to-know-about-body-dismorphic-disorder-in-telugu

అద్దంలో చూస్తూ అందం గురించి బాధపడుతున్నారా? BDD కావచ్చు!

‘అందంగా లేనా.. అసలేం బాలేనా..’ అంటూ అమ్మాయిలంతా సగటున రోజుకో గంట చొప్పున అద్దం ముందు గడుపుతారట! ఈ క్రమంలో అద్దంలో తమ అందచందాలను చూసుకునే వారు కొందరైతే.. ఇతరుల అందంతో పోల్చుకుంటూ తమ శరీరంలోని చిన్న చిన్న లోపాల్ని సైతం పెద్దవిగా చూసుకుంటూ ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు మరికొందరు. ‘వారిలా నేనెందుకు లేను’ అని తమను తామే అసహ్యించుకుంటుంటారు. ఇదిగో ఇలాంటి మానసిక సమస్యనే ‘బాడీ డిస్‌మార్ఫిక్‌ డిజార్డర్ (BDD)’ గా పేర్కొంటున్నారు నిపుణులు. బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ ఇలియానా కూడా తాను గతంలో ఈ సమస్యతో బాధపడ్డానంటూ పలు సందర్భాల్లో చెప్పుకొచ్చిన సంగతి తెలిసిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
amid-corona-effect-celebrate-this-holi-by-following-these-simple-things-to-take-care-of-your-skin-and-hair

హోలీ వేడుకలు.. మానేస్తే బెస్ట్.. జాగ్రత్తలు మాత్రం తప్పనిసరి!

‘కొట్టు కొట్టు కొట్టు.. రంగు తీసి కొట్టు..’ అంటూ చిన్న పిల్లల దగ్గరి నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ కలిసి ఉత్సాహంగా జరుపుకొనే రంగుల పండగే ‘హోలీ’. ఈ సందర్భంగా ఆనందంగా ఒకరికొకరు రంగులు పులుముకుంటూ, సంతోషమనే రంగు నీటిలో మునిగి తేలుతూ అందరూ తమ బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్‌ చేస్తారు. అయితే కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ వార్తల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాలు హోలీ వేడుకలను నిషేధించగా మరికొన్ని రాష్ట్రాలు సంబరాలపై ఆంక్షలు, పరిమితులను విధిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో- ఈసారి హోలీ సంబరాలకు దూరంగా ఉంటే మరీ మంచిది. లేదంటే - ఇంట్లోనే, అది కూడా కుటుంబ సభ్యులతోనే హోలీ ఆడుకోవడం కొంతవరకు శ్రేయస్కరం. ఇలా కుటుంబ సభ్యులతోనే కలిసి హోలీ జరుపుకొంటున్నా సరే - ఓ వైపు కరోనా నుంచి జాగ్రత్తపడుతూనే.. మరోవైపు రంగుల ప్రభావం మనపై పడకుండా తప్పనిసరిగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
reasons-why-you-should-wear-slippers-at-indoors-in-telugu
women icon@teamvasundhara
some-interesting-postpartum-practices-in-different-countries-in-telugu

బిడ్డ పాలు మానేదాకా అక్కడ దంపతులిద్దరూ దూరంగా ఉండాల్సిందే!

ప్రసవం తర్వాత బిడ్డతో కలిసి ఇంటికొచ్చిన తల్లికి నిర్ణీత రోజుల్లో మంగళస్నానం చేయించడం, నూనెతో శరీరానికి మర్దన చేయడం, సంప్రదాయ వంటకాలు చేసి పెట్టడం.. ఇవన్నీ మనకు అనుభవమే! అయితే వీటిని మన ఆచార వ్యవహారాల్లో భాగంగానే చూస్తాం. కానీ ఈ పద్ధతులే కొత్తగా తల్లైన మహిళల్లో ప్రసవానంతరం ఎదురయ్యే శారీరక, మానసిక సమస్యల నుంచి బయటపడేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా వారు త్వరగా కోలుకొని తిరిగి పూర్వ స్థితికి చేరుకోవడంలో ఇవి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయట! అయితే ఇలాంటి ఆచారాలు కేవలం మన దేశంలోనే కాదు.. ఇతర దేశాల్లోనూ ఉన్నాయి. అక్కడి సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలను బట్టి కొత్తగా తల్లైన వారు వాటిని పాటిస్తూ ప్రసవానంతరం కోలుకొని తిరిగి పూర్వ స్థితికి చేరుకుంటున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఆయా దేశాల్లో ఉన్న ఆ పోస్ట్‌ పార్టమ్‌ ట్రెడిషన్స్‌ ఏంటి? అవి అక్కడి మహిళలు ప్రసవానంతర ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడంలో ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతున్నాయి? వంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే.. ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-live-a-happier-life-in-telugu

women icon@teamvasundhara
women-flood-twitter-with-pics-of-them-in-ripped-jeans-after-uttarakhand-cm-remark

సీఎం గారూ.. ముందు మీ ఆలోచనలు మార్చుకోండి!

ఆడైనా మగైనా ధరించే దుస్తులను బట్టి వారి వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేయడం సరైనది కాదు. ఎవరికి వారు తమ వ్యక్తిగత ఇష్టాలు, సౌకర్యాన్ని బట్టి వేషధారణను ఎంచుకుంటారు. ఇతరులకు ఇబ్బంది లేనంతవరకు, అసభ్యతకు ఆస్కారం లేనంతవరకు ‘మీ డ్రస్సింగ్ ఇలాగే ఉండాలంటూ’ ఎవరూ ఒత్తిడి చేయలేరు. చేయకూడదు. అయితే దురదృష్టవశాత్తూ ఈ విషయం తెలుసుకోలేని కొందరు పురుష పుంగవులు ఆడవారి వస్త్రధారణ గురించి ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడుతుంటారు. సామాన్యులే కాదు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా తమ హోదా, స్థాయిని మరిచిపోయి మహిళల డ్రస్సింగ్ గురించి రకరకాల విమర్శలు, కామెంట్లు చేస్తుంటారు. తాజాగా ఉత్తరాఖండ్‌ నూతన ముఖ్యమంత్రి తీరథ్‌ సింగ్ రావత్‌ ఇలాగే మహిళల గురించి ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడారు. తాను ఒక రాష్ట్రానికి సీఎం అనే స్పృహ లేకుండా ఆడవారి వస్త్రధారణ గురించి వివాదాస్పద కామెంట్లు చేశారు. దీంతో యావత్‌ మహిళా లోకం ఆయనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ మనవరాలు నవ్యా నవేలీ నందా కూడా సీఎం కామెంట్లను తనదైన శైలిలో తిప్పికొట్టింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
mental-breakdown-–-how-to-cope-with-it?-in-telugu

మానసికంగా డిస్టర్బ్‌ అవుతున్నారా? అయితే ఇలా చేసి చూడండి!

గతంలో జరిగిన భయంకరమైన సంఘటనలు పదే పదే గుర్తొస్తున్నాయా? మీపై మీకున్న నమ్మకం కోల్పోయి చచ్చిపోవాలన్న పిచ్చి ఆలోచనలు మీ మనసును తొలిచేస్తున్నాయా? వీటితో పాటు అలసట, నీరసం.. వంటివీ మిమ్మల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయా? అయినా కాస్త ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు సహజమేనంటూ వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారా? అదిగో అలాంటి అలక్ష్యమే తగదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే దీన్నే మానసికంగా తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న స్థితి (మెంటల్‌ బ్రేక్‌డౌన్‌ లేదా నెర్వస్‌ బ్రేక్‌డౌన్‌)గా పేర్కొంటున్నారు. సరైన సమయంలో దీన్ని గుర్తించి చికిత్స తీసుకోకపోతే మానసికంగా మరింత దిగజారే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
japans-rapunzel-hasnt-had-a-haircut-in-15-years-her-locks-are-6-feet-3-inch-long

ఆరడుగుల బుల్లెట్ కాదు.. ఆరడుగుల తలకట్టు!

‘కురులున్నమ్మ ఏ కొప్పు వేసినా అందమే’ అన్నట్లు ఎంత పొడవాటి కురులుంటే అంత అందంగా భావిస్తారు చాలామంది మహిళలు. అందుకే తమ అందం, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచే కురులను కాపాడుకునేందుకు ఎన్నో రకాల సంరక్షణ పద్ధతులను పాటిస్తుంటారు. అయినా ఉరుకు పరుగుల నేటి ఆధునిక జీవనానికి తోడు పోషకాహార లోపం, తీవ్ర పని ఒత్తిడి, వాతావరణ కాలుష్యం... తదితర సమస్యలతో సినిమాల్లో తప్ప నిలువెత్తు కురులున్న వాలు జడలు బయట ఎక్కువగా కనిపించడం లేదు. ఇదిలా ఉంటే... 15 ఏళ్లుగా ఎలాంటి కత్తెర వేయకుండా కంటికి రెప్పలా తన కురులను కాపాడుకుంటోంది జపాన్‌కు చెందిన ఓ మహిళ. ఈ క్రమంలో మొత్తం ఆరడుగుల మూడు అంగుళాల పొడవాటి జుట్టును పెంచుకుని అక్కడి ప్రజలతో పాటు సోషల్‌ మీడియాలోనూ విపరీతమైన పాపులారిటీ సొంతం చేసుకుంటోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
navya-naveli-nanda-joins-fight-against-teenage-pregnancy-all-you-need-to-know-about-this-global-problem

టీన్‌ ప్రెగ్నెన్సీ.. ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా?!

తెలిసీ తెలియని వయసులో క్షణికావేశం, అత్యాచారాలు, బాల్య వివాహాలు.. ఇలా యుక్త వయసులో ఉన్న అమ్మాయిలు గర్భం దాల్చడానికి (టీన్‌ ప్రెగ్నెన్సీ) కారణాలు ఎన్నో! అయితే ఇంత చిన్న వయసులో గర్భధారణ అంటే ఇటు తల్లికి, అటు బిడ్డకి.. ఇద్దరికీ ఆరోగ్యపరంగా ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే బాల్య వివాహాల్ని నిర్మూలించడంతో పాటు లైంగిక ఆరోగ్యం, టీన్‌ ప్రెగ్నెన్సీ.. వంటి విషయాల గురించి చిన్నతనం నుంచే అమ్మాయిల్లో అవగాహన కలిగించాలంటున్నారు. బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ ముద్దుల మనవరాలు నవ్యా నవేలీ నందా కూడా ఇదే విషయం చెబుతోంది. ‘ఆరా హెల్త్‌’ పేరుతో మహిళల ఆరోగ్య సమస్యలపై దృష్టి సారిస్తోన్న ఈ స్టార్‌ కిడ్‌.. ఇప్పుడు టీన్‌ ప్రెగ్నెన్సీ అనే అంశంతో మన ముందుకొచ్చింది. దీనిపై యువతుల్లో, బాలికల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు తాను రెండు ఆన్‌లైన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ని వేదికగా చేసుకున్నానంటూ తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టింది నవ్య.

Know More