scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి?'

'ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

優-ͽÕ-ŸÄ-«Ö.. å„„¾ªî-NÕ-§½Ö!

Peperomia Planting & Growing Instructions

ƒªšðx, ‚„¶Ô-®¾Õ©ð ‡Â¿ˆœ¿ 優*¯Ã ƪŸ¿ª’à ƫÕ-J-¤ò-ŽժC å„„¾-ªî-NÕ§½Ö.- *Êo’Ã, «áŸ¿Õl’à ¿E-„ϪÍä ¨ XçῈÊÕ Å½Â¿Ùˆ« ®¾n™ª©ð Â¿ÚœÄ å„ªÍíͽÕa.-
å„„¾-ªî-NÕ§½Ö NÕJ-§½Ö™ ¿Ù{Õª-¦Ç-EÂË ÍçªC-ÊC.- DE©ð Xçªáu-ÂË-å„j’à ªŒÂÃ-™Õ-¯Ãoªá.- XÚ˩𠄾C,„¾C-æ£ÇÊÕ ªŒÂÃ™Õ ²ÄŸµÄ-ªŒ-ºª’à ƪŸ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …ªšÇªá.- DE ‚Â¿Ù™Õ £¾Ç%Ÿ¿-§½Ö-ÂÃ-ªŒª©ð *ÊoN’à …ªšÇªá.- B’¹©Ç ͽ¿ˆ’à ƙÕx-¿٪-{ÕªC.- XçªœË ÍêŒ-™Åî „¾Ûͽa-ÂÃ-§½ÕÊÕ Å½™-„Ϫ-Íä©Ç …ªœä ªŒÂ¿ª 愪ŒÕ XÃ{ªý XçÕ™¯þ å„„¾-ªî-NÕ§½Ö.- ‡ªŒÕ„¾Û ©äŸÄ XçªœË ªŒª’¹Õ ÆCl-Ê-{Õd’à …ªœäC å„„¾-ªî-NÕ§½Ö Âľ-ꪚÇ.- *Êo ªŒÿsªŒÕ XçῈ©Ç ÆE-„Ϫ-ÍäC å„„¾-ªî-NÕ§½Ö ¿Úx®Ï-¤¶ò-L§½Ö.- *Êo *Êo ‚¿Ù-™Åî ¤Äꠙ¿~ºª …ªœäC å„„¾-ªî-NÕ§½Ö “¤ñæ®dšÇ.- ƒ©Ç ‡¯îo ªŒÂÙÕ, ªŒª’¹Õ©ðx …ª{ÕªC.- ƒC Ž¿و« Xç™Õ-ŽÕ-ªŒÕ-©ðÊÖ Í½Â¿ˆ’à 優ŒÕ-’¹Õ-ŽժC.- Xç™Õ-ŽժŒÕ «ÕK Ž¿و« „¾œ¿Õ-Žժ˜ä ¿%“A«Õ Xç™Õ-’¹ÕÊÕ ÆªCªÍÃL. ‡ªœ¿ ®¾ÖšË’à „¾œ¿E ®¾n™ª©ð 優ͽÕ-Âî-XÃL.- F@Áßx E™-«E, ²ÄªŒ-«ª-Ž-XçÕiÊ, ÅäL¿¤ÄšË «ÕšËd NÕ“¬Á-«Õª©ð ¨ XçῈ ¦Ç’à 優ŒÕ-’¹Õ-ŽժC.- ¯ä™ „¾ÜJh’à ¤ñœË ¦ÇJÊ Å½ªŒ-XÃÅä F@Áßx ¤ò§½ÖL.- ©ðÅ½Õ Å½Â¿Ùˆ-«ÛÊo ¿٪œÎ©ðx 優ͽÕ-Âî-œÄ-EÂË ¨ XçῈ™Õ ÆÊÕ-«Û’à …ªšÇªá.- ˜ã“ªÃE§½Õª©ð, ¦ÇšË©ü ’Ãéªf-Êx©ð, Xä©Çœä Åí˜ãd©ðx 優ͽÕ-¿ٯÃo ͽ¿ˆ’à …ªšÇªá.-
<-œ¿-„Ô-œ¿™Õ Ž¿وXä.-.-.-!
å„„¾ªîNÕ§½Ö Âꜿª ¤ñšËd’Ã, ©Ç«Û’à …ª{ÕªC.- ‚Â¿Ù™Õ «ÕªŸ¿ª’à …ªšÇªá.- ÂíEo ªŒÂÃ™Õ B’¹©Ç ²Ä’¹Õ-Åêá.- „¾Û«Ûy™Õ ÂíCl ®¾ÕXî¾-ÊÅî ¿ªÂ¿Ù©ðx „¾Ü²Ähªá.- ¨ „¾Û«Ûy™ ‚Âꌪ «áͽa{ ’íL-„ϯÃ.-.- ‚¿-ªŒ¥º «Ö“Žª ‚¿Ù-™Ÿä.- -å„„¾-ªî-NÕ-§½ÖÊÕ <œ¿-„Ô-œ¿™Õ å„Ÿ¿l’à ‚Pª-ͽ«Û.- F@Áßx ‡Â¿Ùˆ-XçjÅä ®¾Õ™Õ-«Û’à ¿ÙRx-¤ò-ŽժC.- Æ„¾Ûpœ¿Õ ¿ÙRxÊ ¦µÇ’ÃEo ¿Ah-Jª* «ÕSx ¯Ã{Õ-¿ÙE Ž¿و« F@Áßx ¤ò®¾Õhª˜ä ŽyªŒ-©ð¯ä ͽ¿ˆ’à 優ŒÕ-’¹Õ-ŽժC.- F@Áßx ®¾J-’Ã¯ä ¤ò®¾Õh¯Ão, Åç’¹Õ@Áßx ©ä¿-¤ò-ªá¯Ã XçῈ ‚ªî-’¹uª’à ¿E-„Ϫ-ͽ-¿-¤òÅä «ÕšËd NÕ“¬Á«Õª ®¾J’à ©äŸ¿E ƪŒnª.- Xçª{¯ä ÂîÂî-„Ôšü, ƒ{Õ¿ «á¿ˆ™Õ, «Kt-¿ª-¤ò®¾Õd ‡Â¿Ùˆ-«’à ¿L-„ÏÊ ÅäL¿ ¤ÄšË «ÕšËd NÕ“¬Á-«Õª-©ðÂË «ÖªŒÕa-Âî-XÃL.- ‚¿Ù, Âí«Õt™ QªŒ¥ ¿Ah-Jª-„¾Û™ ŸÄyªÃ DEo ®¾Õ™Õ-«Û’à “„¾«-ªŒl´Êª Íä§çáͽÕa.- ʪŒq-K©ðx OšË Ÿµ¿ªŒ ªŒÂÃEo ÿšËd §½Ö¦µãj ªŒÖ¤Ä-§½Õ™ ÊÕª* Xç៿-™-«Û-ŽժC.-
-Ð ¦ð---œçª„¾Ü-œË -¡-Ÿä-N, -©Çuª-œþ殈„þ ¿-Êq-©ãdª-šü

women icon@teamvasundhara
things-to-keep-in-mind-for-modular-kitchen

మాడ్యులర్ కిచెన్ ఎలా ఉండాలంటే..

కొత్త ట్రెండ్స్ కేవలం ఫ్యాషన్‌కు మాత్రమే పరిమితం అనుకుంటే పొరపాటే. మనం కొత్తగా సిద్ధమవ్వడమే కాదు.. మన ఇంటినీ కొంగొత్త ఇంటీరియర్స్‌తో సరికొత్తగా మార్చేయవచ్చు. అందులోనూ.. ప్రస్తుతం మహిళలందరూ మారుతున్న ట్రెండ్స్‌కు అనుగుణంగా తమ ఇంటిని ట్రెండీగా, స్త్టెలిష్‌గా తీర్చిదిద్దుకోవాలని భావిస్తున్నారు కూడా.. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది మాడ్యులర్ కిచెన్స్‌కు ఓటేస్తున్నారు. అయితే వీటి నిర్మాణ క్రమంలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు దృష్టిలో పెట్టుకుంటేనే వంటగది సౌకర్యవంతంగా నిర్మించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు ఇంటీరియర్ నిపుణులు. మరి, ఆ అంశాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
diy-decorative-ideas-for-new-year-party

ఈ న్యూ ఇయర్‌కి మీ ఇల్లు మరింత శోభాయమానంగా!

‘కమ్మని కలలకు ఆహ్వానం.. చక్కని చెలిమికి శ్రీకారం..’ అంటూ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికే సమయం దగ్గరపడుతోంది. న్యూ ఇయర్‌ని స్వాగతిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరు చేసే హంగామా, హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు. చాలామంది తమ ఇళ్లల్లో కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పార్టీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. మరి అందుకోసం ఇంటిని కూడా అంతే ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తేనే కదా నూతన దశాబ్ద శోభ మనింట్లో ఉట్టిపడుతుంది. మరి ఈసారి మీస్వహస్తాలతో తయారుచేసిన అలంకరణ వస్తువులతో కొత్త ఏడాది శోభను మీ ఇంటికి తీసుకొస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదూ! ఐడియా అయితే వచ్చింది కానీ.. ఎలాంటి అలంకరణ వస్తువులు ఎంచుకోవాలి? వాటిని ఎలా తయారుచేయాలి? అనే సందిగ్ధంలో పడిపోయారా? అయితే వీటిపై ఓ లుక్కేస్తే ఈ న్యూ ఇయర్‌ కోసం మీ ఇంటిని శోభాయమానంగా అలంకరించడానికి కావాల్సిన డెకరేటివ్‌ ఐటమ్స్‌ రడీ అయిపోయినట్లే!

Know More

women icon@teamvasundhara
interior-tips-to-warm-in-your-home-in-winter
women icon@teamvasundhara
summer-decoration-tips-to-keep-home-cool
women icon@teamvasundhara
tips-to-make-any-bathroom-feel-bigger
women icon@teamvasundhara
home-decorative-items-for-diwali

women icon@teamvasundhara
things-to-consider-while-decorating-your-bedroom
women icon@teamvasundhara
how-to-decorate-a-childrens-room
women icon@teamvasundhara
how-arrange-things-in-almirahs
women icon@teamvasundhara
tips-to-use-purple-color-in-interiors
women icon@teamvasundhara
how-to-make-terra-cotta-fountain-at-your-home
women icon@teamvasundhara

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
essential-things-that-must-be-in-guest-room
women icon@teamvasundhara
these-copper-interiors-give-royal-look-to-your-home

'ªÃTÑÅî ƒ¢šËÂË ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú!

¦¢’ê½¢, „碜Ë.. ¨ 骢œ¿Õ ©ð£¾É©Õ «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ‡¢ÅŒ “XϧŒÕ-„çÕiÊ„î “X¾Åäu-ÂË¢* Íç¤Äp-LqÊ X¾E-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê OšËÅî ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË «áÍŒa{ X¾œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ «Õ’¹Õ-«©Õ. Æ¢Åä¯Ã.. OšËE ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-E¢-’û-©ðÊÖ ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. ÆŸä-Ê¢œÎ.. ’-©Â¹× ¦¢’ê½Õ, „ç¢œË ª½¢’¹Õ-©Åî ÂîšË¢’û „äªá¢-ÍŒœ¿¢, ‚ ª½¢’¹Õ-©Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ «®¾Õh-«ÛLo ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½-º©ð ¦µÇ’¹¢ Í䧌՜¿¢.. ƒ©Ç-’¹Êo «Ö{..! ƪáÅä “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ ©ð£¾É-©Â¹× ®¾J-®¾-«Ö-Ê-„çÕiÊ “¤ÄŸµÄ-¯ÃuEo ªÃT «®¾Õh-«Û©Ö ‚“¹-NÕ¢-Íêá. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö骈šðx DE-¹×Êo œË«Ö¢œþ Æ¢Åà ƒ¢Åà Âß¿¢{Õ-¯Ãoª½Õ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-ʪ½Õx. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ªîV©ðx ÍéÇ-«Õ¢C ’ ’¹œË-§ŒÖª½¢ ÊÕ¢* ©Ç¢ÅŒª½x ŸÄÂÃ, ¦ÇÅý {¦ü Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* „Æý-¦ä-®Ï¯þ «ª½Â¹× ªÃTÅî Âîšü Íä®ÏÊ Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û© „çjæX „çá’¹Õ_ ÍŒÖX¾Û-ÅŒÕ-¯Ão-ª½E Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¨ «®¾Õh-«Û© «©x ƒ¢šË Æ¢Ÿ¿¢ åXª½-’¹-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. £¾Ý¢ŸÄ-Ōʢ, ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú ²ñ¢ÅŒ«Õ«Û-ŌբC. «ÕJ, ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º Â¢ ªÃTÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ©äŸ¿¢˜ä ‚ ©ð£¾Ç¢Åî ÂîšË¢’û Íä®ÏÊ ƒ¢šÌ-J§ŒÕªýq‡©Ç …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÍîa Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More

women icon@teamvasundhara
home-decoration-with-these-ancient-items
women icon@teamvasundhara
ideas-to-bring-nature-into-home
women icon@teamvasundhara
ideas-to-use-stones-for-interior-decoration
women icon@teamvasundhara
interior-design-trends-for-2017
women icon@teamvasundhara
correct-these-interior-mistakes
women icon@teamvasundhara
home-decoration-for-diwali
women icon@teamvasundhara
home-decorative-items-for-diwali

women icon@teamvasundhara
decorate-your-home-with-indian-handicrafts
women icon@teamvasundhara
decorate-your-home-to-welcome-lord-krishna-in-this-way
women icon@teamvasundhara
tips-to-arrange-bedroom-wardrobe-attractively-

¦ãœþ-ª½Ö„þÕ „êýf-ªî¦ü ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ƒ©Ç!

“X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-E¢-’û©ð «®¾ÕhÊo «Öª½Õp-©Â¹× ÆÊÕ-’¹Õ-º¢’à ƒ¢šðx Æ«Õ-ª½Õa-¹ׯä ÆEo «®¾Õh«Û© ª½Ö¤Ä-©ðxÊÖ X¾©Õ «Öª½Õp©Õ Íî{Õ-Íä-®¾Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoªá. ’¹ÅŒ¢©ð ƪáÅä ÂËÍç¯þ, ¦ãœþ-ª½Ö„þÕ, £¾É©ü.. ƒ©Ç “X¾A ’¹C©ðÊÖ «®¾Õh-«ÛLo åX{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË ‡Â¹ˆ-œË-¹-¹ˆœä 冩üp´©Õ …¢œäN. Æ©Çê’ ¦{d©Õ Â¹ØœÄ Hª½Õ„à ©äŸÄ Æ©t-ªÃ-©ðx¯ä ¤ñ¢C-¹’à ®¾ª½Õl-¹×-¯ä-„ê½Õ. ÂÃF ƒX¾Ûpœ¿Õ „ÃšË ²Än¯ÃEo „êýf-ªî-¦ü©Õ ‚“¹-NÕ¢-Íêá. DE©ð «®¾Õh-«Û©Õ, ¦{d©Õ åX{dœ¿¢ «©x „ÚËåXj Ÿ¿Õ«át, Ÿµ¿ÖR X¾œ¿-¹עœÄ ‡X¾p-šËÂÌ ÂíÅŒh’Ã, Fšü’à ¹E-XÏ-²Ähªá. ƪáÅä, ‡©Ç’¹Ö „êýf-ªî¦ä ¹ŸÄ.. \ «®¾Õh«Ü ¦§ŒÕ-šËÂË Â¹E-XÏ¢-ÍŒ-Ÿ¿E ƒ†¾d¢ «*a-Ê-{Õx’à ƢŸ¿Õ©ð X¾œäæ®h ͌֜¿-œÄ-EÂË *ªÃ’Ã_ ÆE-XÏ¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Âë-©-®ÏÊ «®¾Õh«Û ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË Ÿíª½-¹׈¢œÄ ¤òŌբC. ÂæšËd DEo Â¹ØœÄ ŠÂ¹ “¹«Õ-X¾-Ÿ¿l´-A©ð ®¾ª½Õl-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «Õ¢*C. ¨ “¹«Õ¢©ð ¦ãœþ-ª½Ö-„þÕ-©ðE „êýf-ªî¦ü ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç ‡©Ç ®¾ª½Õl-Âî-«Íîa ƒX¾Ûpœ¿Õ ͌֟Äl¢.

Know More

women icon@teamvasundhara
home-decoration-in-your-budget
women icon@teamvasundhara
tips-to-select-door-curtains-for-home
women icon@teamvasundhara
kitchen-cooling-tips-in-hot-summer
women icon@teamvasundhara
indoor-cooling-tips-in-summer
women icon@teamvasundhara
newly-weds-guide-to-setup-new-home
women icon@teamvasundhara
pandoria-jasminoids
women icon@teamvasundhara
attractive-and-cool-indoor-water-fountains

'ƒ¢œîªý ¤¶ù¢˜ã-ªá-¯þqÑÅî ƒ¢šË Æ¢Ÿ¿„äÕ „䪽Õ!

„䮾NÂé¢ «Íäa-²òh¢C. ƒÂ¹ Æ¢Ÿ¿ª½Ö ƒ¢šËE ÍŒ©x-¦-ª½-ÍŒÕ-¹×-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÅŒTÊ «ÖªÃ_-©ÊÕ Æ¯äy-†Ï-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ¹ةª½Õx, \®Ô©Õ, ƒ¢šË ª½ÖX¶ýåXj ¹ةü åXªá¢šü „äªá¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢.. ƒ©Ç ‡«-JÂË Åî*-Ê{Õx „ê½Õ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ. ƪáÅä ‹„çjX¾Û ƒ¢šËÂË Æ¢ŸÄEo èðœË-®¾Öh¯ä.. «Õªî-„çjX¾Û ƒ¢šËE ÍŒ©x-¦-ª½ÍŒÕÂ¹×¯ä «Öª½_¢ Â¹ØœÄ ŠÂ¹-{Õ¢C. ÆŸä¢-{¦Çs ÆE ‚©ð-*-®¾Õh-¯ÃoªÃ? Æ„ä 'ƒ¢œîªý ¤¶ù¢˜ã-ªá¯þqÑ. ªÃ@ÁÙx, ’ÃV, «ÕšËd.. ÅŒC-ÅŒª½ «®¾Õh-«Û-©Åî NNŸµ¿ ‚ÂÃ-ªÃ©ðx ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ¨ ¤¶ù¢˜ã-ªáÊÕx ƒ¢šËÂË ÆŸ¿-ÊX¾Û Æ¢ŸÄEo èðœË-²Äh-§ŒÕ-Ê-œ¿¢©ð ‡©Ç¢šË ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ. OÕÂ¹× «Õªî N†¾§ŒÕ¢ Åç©Õ²Ä..! OšË©ð åXjÊÕ¢* ÂË¢C «ª½Â¹× Fª½Õ ŸµÄª½©Ç X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ «Íäa NÊ-²ñ¢-åXjÊ ¬Á¦l¢Åî «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× ‚£¾ÉxŸ¿¢’Ã Â¹ØœÄ ÆE-XÏ-®¾Õh¢C. «ÕJ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½-º©ð ¦µÇ’¹-„çÕi-¤ò-ªáÊ ƒ©Ç¢šË ƒ¢œîªý ¤¶ù¢˜ã-ªáÊÕx «Ö骈šðx ÍÃ©Ç ª½Âé „çÖœ¿@ÁÙx, „çÕšÌ-J-§ŒÕ-@Áx©ð ©¦µ¼u-«Õ-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoªá. „Ú˩ð ÂíEo¢šË ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
different-lamp-shades-for-home-decoration
women icon@teamvasundhara
different-ways-to-paint-your-stairs

„çÕ{xÂ¹× ª½¢’¹Õ-©äŸÄl¢!

ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½-º©ð ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªýq, X¶¾Jo-ÍŒªý, §ŒÖéÂq-®¾-K®ý, ª½¢’¹Õ©Õ.. ƒ©Ç ŸäE “X¾Åäu-¹Ō ŸÄEŸä. «ÕJ ¨ “¹«Õ¢©ð NÕ’¹Åà „ÃšË ’¹ÕJ¢* ÂÃæ®X¾Û X¾Â¹ˆÊ åXœËÅä.. ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ-„çÕiÊ ª½¢’¹Õ©Õ ƒ¢šËÂË ®¾J-ÂíÅŒh «¯ço-©-Ÿ¿Õl-ÅÃ-§ŒÕ-Ê-œ¿¢©ð ‡©Ç¢šË ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ª½¢’¹Õ©Õ ÆÊ-’ïä ÍéÇ-«Õ¢-CÂË {Â¹×ˆÊ ’¹Õªíh-ÍäaC ’-©Â¹× NNŸµ¿ ¤Ä{-ªýoq©ð „äæ® ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ-„çÕiÊ åXªá¢˜äx. «ÕJ OÕ Â¹@Áx «á¢Ÿ¿Õ Â¹ØœÄ Æ©Ç¢šË ‚©ðÍŒ¯ä „çÕC-L¢ŸÄ? ƪáÅä X¾X¾Ûp©ð Âéä-®Ï-ʘäx! ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒÂ¹ˆœ¿ „äÕ¢ ÍçæXpC ’-©Â¹× „äæ® åXªá¢-šË¢’û ’¹ÕJ¢* Âß¿Õ.. ƒ¢šðxE „çÕ{x «ÖªÃ_-EÂË „äæ® NNŸµ¿ ª½Âé ª½¢’¹Õ© ’¹ÕJ¢*.. ‚¬Áa-ª½u¢’à …¢C ¹Ÿ¿Ö! ƒ¢šðx 客{ªý ‚X¶ý Æ“šÇ-¹¥¯þ’à ELÍä ¨ „çÕ{x «ÖªÃ_-EÂË (å®dªá-ªý-ê®ý) X¾©Õ œËèãj-ÊxÅî ¹؜ËÊ ª½¢’¹Õ-©-ClÅä ŸÄE Æ¢Ÿ¿¢ 骚Ëd¢-X¾-«Û-ŌբC. «ÕJ ƒ¢šË Æ¢ŸÄEo Cy’¹Õ-ºÌ-¹%ÅŒ¢ Íäæ®©Ç „çÕ{xÂ¹× ª½¢’¹Õ-©ä-§ŒÕœ¿¢ ‡©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö?

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-grow-geranium-at-home
women icon@teamvasundhara
fragrance-giving-plant---oregano-

-Æ-Cêª-šË ®¾Õ-„î¾-Ê-© -Šéª’Ã-¯î!

Ō¹׈« ‡ÅŒÕh©ð ¯ä©Â¹× ®¾«Ö¢-ÅŒ-ª½¢’à X¾ÍŒa’à X¾ª½Õ-ÍŒÕ-¹×Êo X¾ª½ŸÄ©Ç ¹E-XÏ-®¾Õh¢C Šéª-’ïî! ͌¹ˆšË ®¾Õ’¹¢Ÿµ¿ “Ÿ¿«u „çṈ ƒC.- ‚ªî-’Ãu-EÂË, «¢{©ðx „Ãœä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× NJ-N’à …X¾-§çÖ-T¢Íä DEo ƒ¢šË «á¢T{ åX¢ÍŒÕ-¹ע˜ä ‡Eo …X¾-§çÖ-’éð! Šéª-’Ã¯î ¬Çw®Ôh§ŒÕ ¯Ã«Õ¢.-.-.- Šéª-’Ã¯î «©äx-ªý.- Ÿä¬Á,-N-Ÿä-¬Ç© «¢{©ðx …X¾-§çÖ-T¢Íä ®¾Õ’¹¢Ÿµ¿ CÊÕ®¾Õ ƒC.- X¾ÛD¯Ã ¹×{Õ¢-¦Ç-EÂË Íç¢CÊ DEE Æœ¿N «Õªîb-ª½„þÕ ÆE Â¹ØœÄ Æ¢šÇª½Õ.- Æœ¿Õ’¹Õ ÊÕ¢* Æœ¿Õ-’¹Õ-Êoª½ ‡ÅŒÕh- «-ª½Â¹× åXJê’ ¦£¾Ý-„Ã-J¥Â¹ „çṈ ƒC.- ‚Â¹×©Õ Æ¢œÄ-ÂÃ-ª½¢©ð, ‚L-„þ-“U¯þ ª½¢’¹Õ©ð …¢šÇªá.- OšË ¹¢Â¹×©ðx *Êo *Êo «ÜŸÄ ª½¢’¹Õ- X¾Ü©Õ X¾Ü²Ähªá.- ͌¹ˆE ®¾Öª½u-Ââ-A©ð ¦Ç’à åXª½Õ-’¹Õ-ŌբD „çṈ.- ‡¢œ¿ ®¾J’à X¾œ¿E X¾J-®Ïn-Ōթðx ¹%“A«Õ „ç©Õ-ÅŒÕ-éªj¯Ã \ªÃp{Õ Í䮾Õ-Âî-„ÃL.- ÆEo „ÃÅÃ-«-ª½-ºÇ-©ðxÊÖ åXJ-T¯Ã, ¤ñœË „ÃÅÃ-«-ª½º¢ DEÂË ÆÊÕ-¹ة¢.- åX¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä ¯ä©©Õ «ÕK ²Äª½-«¢ÅŒ¢ ÂùׯÃo ’¹Õ©x’à …¢˜ä ÍéÕ.- ¹עœÎ-©ðxÊÖ ÍŒÂ¹ˆ’à åXª½Õ-’¹Õ-ŌբC.- å£jÇ“œî ¤¶òEÂþ X¾Ÿ¿l´-AÂË ÆÊÕ-«Û’à …¢{Õ¢C.-

Know More

women icon@teamvasundhara
types-of-aquariums-for-home-decoration

ÆêÂy-J-§ŒÕ¢Åî ƒ¢šË ‚¹-ª½¥º åX¢Íä-§ŒÕ¢œË..!

ƒ¢šË Æ¢ŸÄEo ƒÊÕ-«Õ-œË¢-X¾-èä-§ŒÕ-œÄ-E-éÂj¯Ã, „î¾Õh X¾ª½¢-’Ã-¯çj¯Ã.. ƒ©Ç „ÃJ „ÃJ ‚©ð-ÍŒ-Ê-©Â¹× ÅŒT-Ê-{Õx’à “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ«Õ ƒ@Áx©ðx NNŸµ¿ ª½Âé ÆêÂy-J-§ŒÕ„þÕqÂË Íî{Õ Â¹Lp-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ŠÂ¹ˆ-«Ö-{©ð Íç¤Äp-©¢˜ä.. ¨ «ÕŸµ¿uÊ ÍéÇ-«Õ¢C DEo Â¹ØœÄ ‹ ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û’à …X¾-§çÖ-T-®¾Õh-¯Ão-ª½¢˜ä ÆA-¬Á-§çÖÂËh Âß¿Õ. ƪáÅä ÆêÂy-J§ŒÕ¢ ÆÊ-’ïä ÍéÇ-«Õ¢-CÂË ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© ÍäX¾©ä ’¹Õªíh-²Ähªá. ÂÃF ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ÍäX¾-©Åî ¤Ä{Õ NNŸµ¿ èÇÅŒÕ-©Â¹× Íç¢CÊ „çṈ-©Åî Â¹ØœË …¢œË.. “X¾Â¹%-AE ÅŒ©-XÏ¢Íä Ưä¹ ª½Âé ÆêÂy-J-§ŒÕ¢©Õ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «Ö骈šðx „ÃšË £¾Ç„ÃÊÕ ÂíÊ-²Ä-T-®¾Õh-¯Ãoªá. Æ¢Åä¯Ã.. „ÚËE ͌֜¿-’Ã¯ä ‡X¾Ûp-œç-X¾Ûpœ¿Õ ƒ¢šËÂË ÅçÍŒÕa-¹ע-ŸÄ«Ö.. ÆÊo ¹×ÅŒÖ-£¾Ç-©ÇFo «ÕÊ «ÕÊ-®¾Õ©ð êªéÂAh®¾Õh¯Ão-§ŒÕ¢˜ä Æ®¾q©Õ ®¾¢Ÿä-£ÏÇ¢-ÍÃ-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ. «ÕJ ƒ¢šËÂË “X¾Åäu¹ ‚¹-ª½¥-º’à ELÍä ÂíEo ª½Âé ÆêÂy-J-§ŒÕ¢© ’¹ÕJ¢* «ÕÊ¢ Â¹ØœÄ Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ«Ö..

Know More

women icon@teamvasundhara
monstera-plant-for-your-home-gardens-
women icon@teamvasundhara
beautiful-tulbhagia-violancea

ŽÕ-©Çs´-T-§½Ö.. -Æ-C-Jª-Ÿ¿-§½Ö!

„¾Í½aE ‚¿Ù-™Åî, ’¹Õ©ÇH „¾Ü™ ’¹ÕŽÕh-™Åî ¿ÊÕ-NªŸ¿Õ Íäæ® Å½Õ©Çs´-T§½Ö LMx ¬Çw®Ôh§½Õ ¯Ã«Õª ŽթÇs´-T§½Ö «§çá-©ä-†Ï§½Ö.- ƒC …Lx ¿Ù{Õª-¦Ç-EÂË ÍçªC-ÊC.- DEE ²ñå®j-šÌ-’Ã-JxÂþ ©äŸÄ „ϪÂþ Æ’¹-¤Äª-Ÿ±¿®þ ÆE Â¹ØœÄ ÆªšÇªŒÕ. ’¹ÕÿÕ-ªŒÕ’Ã, Æœ¿Õ’¹Õ ‡Å½Õh-«-ªŒÂ¹× å„Jê’ Å½Õ©Çs´-T§½Ö ÿ£¾Ý-XÃ-J¥Â¿ª, DE ‚Â¿Ù™Õ ®¾ÊoE ÿŸ¿l-©Çx’Ã, ÿ֜˟¿ ªŒª’¹Õ ¿L-®ÏÊ ‚¿Ù-„¾Í½a ªŒª’¹Õ©ð …ªšÇªá.- „¾Ü™Õ.-.-.- «ÜŸÄ ¿L-®ÏÊ ’¹Õ©Ç-H-ªŒª-’¹Õ©ð, ÂíCl’à ®¾ÕXÃ-®¾-ÊÅî „¾Ü²Ähªá.- „¾Ü™ ÂÃœ¿™Õ ŸÄŸÄ„¾Û 骪œ¿-œ¿Õ-’¹Õ™ ¤ñœ¿-«ÛªœË, ‚¿ٙ ÊÕª* å„jÂË «*a ¿Ê-ÿ-œ¿Õ-Žժ-šÇªá.- ŽթÇs´-T-§½ÖÊÕ å„ªÍ½œ¿ª ÍÃ©Ç ®¾Õ™¦µŒª.- ¯ä™ Åä«Õ’à …¯Ão, ¤ñœË’à …¯Ão Â¿ÚœÄ Í½Â¿ˆ’à 優ŒÕ-’¹Õ-ŽժD XçῈ.- ŠÂ¿ XçÖ®¾hªŒÕ ²ÄªŒª …Êo ¯ä™ ƪá¯Ã ÍÙÕ.- ÅäL-¿-¤ÄšË ¯ä™™Õ ¦Ç’à ÆÊÕ-¿ڙª.- „¾ÜJh ®¾ÖªŒu-Âê-A-©ð¯ä Âÿ٪œÄ Fœ¿©ð Â¿ÚœÄ å„ªŒÕ-’¹Õ-ŽժC.- ƪáÅä Fœ¿©ð å„J-T-Ê-„¾Ûpœ¿Õ „¾Ü™Õ ÂíªÍçª Å½Â¿Ùˆ-«’à „¾Ü²Ähªá.- ŽթÇs´-T§½Ö ‡Â¿Ùˆ« ªîV™Õ ƪ˜ä ŸÄŸÄ„¾Û Ê«ª-ÿªŒÕ ÊÕª* «ÖJa «ªŒÂ¹× „¾Ü®¾ÕhªC.-

Know More

women icon@teamvasundhara
the-plant-that-brings-beauty-with-flowers

-Æ-©Õx¹×-¯ä X¾Ü-©¢-Ÿ¿¢!

ÆœË-¯î-ÂÃ-L-«ÖÊÕ '’ÃJxÂú “ÂÌX¾ªýÑ, '®¾Öœî-ÂÃ-L«ÖÑ ÆE Â¹ØœÄ Æ¢šÇª½Õ.- ƒC ®¾ÅŒ-ÅŒ-£¾Ç-JÅŒ ©ÅŒ.- ƒC ‚ª½Õ ÊÕ¢* ‡E-NÕC OÕ{ª½x ‡ÅŒÕh åXª½Õ-’¹Õ-ŌբC.- DE „ç៿©Õ ÊÕ¢* ’¹šËd’à …¢œä Âí«Õt©Õ Ưä¹¢ ŠêÂ-²ÄJ ªÃ«œ¿¢ «©x ƒC ¤ñŸ¿©Ç Â¹ØœÄ ÆE-XÏ-®¾Õh¢C.- DE ‚Â¹×©Õ Æ¢œÄ-ÂÃ-ª½¢©ð “X¾ÂÃ-¬Á-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ X¾ÍŒa-ª½¢-’¹Õ©ð …¢šÇªá.- ¨ „çá¹ˆÂ¹× 骢œ¿Õ “X¾Åäu-¹-ÅŒ-©Õ-¯Ãoªá.- ŠÂ¹šË ŸÄE „ç©ÕxLx „î¾Ê.- ¨ „çṈ \ ¦µÇ’ÃEo ÊL-Xϯà „ç©ÕxLx „î¾Ê «®¾Õh¢C.- 骢œîC, ©Ç„ç¢-œ¿ªý ª½¢’¹Õ-©ðE «âœ¿Õ ͵çŒÕ©ðx ¹E-XÏ¢Íä DE X¾Ü©Õ.- ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË éª¢œ¿Õ-²Äª½Õx, QÅÃ-Âé¢ „ç៿šðx ŠÂ¹-²ÄJ, ‡¢œÄ-ÂÃ-©Ç-EÂË «á¢Ÿí-¹-²ÄK E¢œ¿Õ’à X¾Ü®¾Õh¢C.- D¢Åî-¤Ä{Õ ®¾¢«-ÅŒq-ª½-«Õ¢Åà Ɯ¿-¤Ä-Ÿ¿-œ¿¤Ä X¾Ü®¾Öh¯ä …¢{Õ¢C.- ÆœË-¯î-ÂÃ-L«Ö ÆEo „ÃÅÃ-«-ª½-ºÇ-©ðxÊÕ, ¯ä©-©ðxÊÕ ÍŒÂ¹ˆ’à åXª½Õ-’¹Õ-ŌբC.- «ÕšËd-NÕ-“¬Á«Õ¢ ²Äª½-«¢-ÅŒ¢’Ã, Fª½Õ E©-«-E-C’à …¢œË, FšË-«-®¾A ¦Ç’¹Õ¢˜ä.-.-.- «Õ¢* ®¾Öª½u-Ââ-A©ð ͌¹ˆ’à åXJT ¦Ç’à X¾Ü®¾Õh¢C.- DEo «ª½¢-œÄ©ðx, ¦Ç©ˆ-F©ðx Â¹ØœÄ åX¢ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa.- ƪáÅä ƹˆœ¿ ®¾Öª½u-ÂâA ¦Ç’à X¾œä©Ç ֮͌¾Õ-Âî-„ÃL.- ¹%“A«Õ „ç©Õ-ÅŒÕ-éªj¯Ã ÅŒT-ʢŌ …¢œÄL.- X¾ÜÅŒ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð FšË©ð ¹Jê’ 17:-17:-17, 19:-19:-19 «¢šË ®¾«Õ“’¹ ‡ª½Õ-«ÛE 骢œ¿Õ „êÃ-©-Âî-²ÄJ „äæ®h E¢œ¿Õ’à X¾Ü®¾Õh¢C.- ‡¢œÄ-ÂÃ-©¢©ð „çṈ „ç៿šðx «ÕLa¢’û Íäæ®h «Õ¢*C.- DEo ‡Â¹×ˆ-«’à “X¾ÜE¢’û Í䧌Õ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ.- ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä X¾Ü©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à Âí«Õt© OÕŸä «²Ähªá.- “X¾ÜE¢’û ŸÄyªÃ ÂíÅŒh-Âí-«Õt-©ÊÕ ÆŸ¿Õ-X¾Û©ð …¢ÍŒœ¿¢ «©x X¾Ü©Õ ®¾J’à ªÃ«Û.- ¨ „çṈÊÕ ¦Ç’à ‡¢œ¿ X¾œä Íî{ ¯ÃšË Ÿ¿%œµ¿-„çÕiÊ X¾¢CJ OÕŸ¿ÂË ¤ÄÂËæ®h ÅŒyª½’à ƩÕx-¹×E X¾Ü©Åî E¢æX-®¾Õh¢C.- X¾ªî_-©Ç-©Â¹×, ¹¢Íç-©Â¹× ƒŸç¢Åî Æ¢ŸÄ-Eo-®¾Õh¢C.- ÆœË-¯î-ÂÃ-L-«ÖÊÕ Âí«Õt ¹Ah-J¢-X¾Û© ŸÄyªÃ ®¾Õ©-¦µ¼¢’à “X¾«-ª½nÊ¢ Í䧌Õ-«ÍŒÕa.- DEÂË ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à <œ¿-XÔ-œ¿©Õ Ō¹׈«.- ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö „äX¾-¹-³Ä§ŒÕ¢ ÍŒLxÅä ®¾J-¤ò-ŌբC.- ÆœË-¯î-ÂÃ-L-«ÖÂ¹× »†¾-Ÿµ¿-’¹Õ-ºÇ-©ã-¹׈«.- „ç©Õx-LxÂË ¦Ÿ¿Õ©Õ DEE «¢{©ðx „Ãœ¿-«-ÍŒa{.- DE ÆEo ¦µÇ’Ã©Ö »†¾Ÿµ¿ ’¹ÕºÇ©Õ ¹LT …¯Ãoªá.- ƒC ¯íX¾Ûp©Õ, „ÃX¾Û©Õ ÅŒT_-®¾Õh¢C.- DE ‚¹×-©ÊÕ Ÿ¿’¹Õ__, •©Õ¦Õ, X¾Üx, ÊÕu„çÖ-E-§ŒÖ-©ÊÕ ÅŒT_¢-ÍŒ-œÄ-EÂË „Ãœ¿-Åê½Õ.-

Know More

women icon@teamvasundhara
types-of-wall-decoration-you-can-use-in-your-home

’ ͌֜¿Õ.. ’¢Ÿ¿¢ ͌֜¿Õ..!!

'„äÕœ¿¢˜ä „äÕœÄ Âß¿Õ ’¹Öœ¿¢˜ä ’¹Öœ¿Ö Âß¿Õ.. X¾C-©¢’à ƩÕx-¹×Êo ¤ñŸ¿-J©Õx «ÖC..Ñ ÆÊo{Õx.. ‚®¾ÂËh, «ÕJ-Âî¾h ®¾%•-¯Ã-ÅŒt-¹Ō …¢˜ä ƒ©Õx åXŸ¿l-Ÿçj¯Ã, *Êo-Ÿçj¯Ã Æ¢Ÿ¿¢’à BJa-C-Ÿ¿Õl-Âî-«ÍŒÕa. ¨ “¹«Õ¢©ð ƒ¢šðx Æ«Õêªa ƒ¢šÌ-J§ŒÕªýqC Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ÆÊo N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¢Ÿä. ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªýq ÆÊ-’Ã¯ä ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à X¶¾Jo-ÍŒªý ©äŸ¿¢˜ä NNŸµ¿ ª½Âé §ŒÖéÂq-®¾-K®ý «Ö“ÅŒ„äÕ ’¹Õª½Õh-Âí-²Ähªá. ƪáÅä ƒ¢šðxE ’©Õ Â¹ØœÄ ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÆBÅŒ„äÕOÕ Âß¿Õ. ’Lo NNŸµ¿ £¾Ç¢’¹Õ-©Åî Æ¢Ÿ¿¢’à BJa-C-Ÿ¿lœ¿¢ «©x ê«©¢ ‚ ’îœ¿Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. ƒ¢šËê ®¾J-ÂíÅŒh ©ÕÂúE B®¾Õ-¹×-ªÃ-«ÍŒÕa. ¨ “¹«Õ¢©ð ’-©Â¹× ¤¶ñšð “æX¶«á©ÊÕ Æ«ÕJa «áJ-®Ï-¤ò§äÕ „ê½Õ Âí¢Ÿ¿-éªjÅä, §ŒÖéÂq-®¾-K®ýÅî «á²Äh¦Õ Íäæ® „ê½Õ «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ. ƒ„ä-ÂÃ-¹עœÄ ’© Æ©¢-¹-ª½-ºÂ¹× «Õªî X¾Ÿ¿l´A Â¹ØœÄ …¢Ÿ¿¢-œî§ýÕ..! ÆŸä „Ã©ü ‚ªýd. «ÕJ X¾©Õ ª½Âé „éü ‚ªýdq ’¹ÕJ¢* «ÕÊ¢ Â¹ØœÄ Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢.. ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
planting-cultivation-and-grow-up-of-jasmines-that-spread-scent-smell-in-surroundings
women icon@teamvasundhara
how-to-plant-grow-and-care-for-marigold

«á-Ÿ¿l-¦¢-ÅŒÕ-©Õ -«á-JåX¢’Ã..

X¾Ü©Õ ‡Eo ª½Âéðx, ª½¢’¹Õ©ðx, ‚¹%-Ōթðx …¯Ão.-.-.- «áŸ¿l ¦¢ÅŒÕ© Æ¢Ÿ¿„äÕ „䪽Õ.- ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÖEo “X¾A-G¢-G¢-ÍÃ-©¢˜ä ¦¢-AX¾Ü-©Õ ÅŒX¾p-E-®¾J.- Æ¢Ÿ¿Õê Ɵµ¿Õ-¯Ã-ÅŒÊ X¾Ü©-Eo¢-šËF Åî®Ï-ªÃ-•E ƒX¾p-šËÂÌ åXRx Æ©¢-¹-ª½-º©ð -O-šËê Ɠ’¹-Åâ-¦Ö©¢ ƒ®¾Õh-¯Ãoª½Õ. «ÕJ „ÚË-¯ç©Ç åX¢ÍŒÕ-Âî-„Ã-©¢˜ä.-.-.- ¦¢A ¬Çw®Ôh§ŒÕ ¯Ã«Õ¢ šÇ>-{®ý.- ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ‚“X¶Ï-¹¯þ, “åX¶¢Íý ª½ÂÃ-©Õ-¯Ãoªá.- “åX¶¢Íý ª½ÂÃ-©¢˜ä «ÕÊ Âê½-¦s¢-ÅŒÕ-©Êo «Ö{.- ¦¢A ÆEo ª½Âé ¯ä©-©ðxÊÖ åXª½Õ-’¹Õ-ŌբC.- Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Äª½-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ, Fª½Õ E©-«E «ÕšËd Æ«-®¾ª½¢.- X¾ÜJh ®¾Öª½u-ÂâA ÅŒX¾p-E-®¾J.- ¦¢A-„çá-¹ˆ©Õ 40Ð-45 ªîV©ðx X¾ÜÅŒ-Âí*a ÅŒª½-„ÃÅŒ 骢œ¿Õ ¯ç©© «ª½Â¹× X¾Ü®¾Öh¯ä …¢šÇªá.- X¾Ü©Õ ͌¹ˆ’à ªÃ„Ã-©¢˜ä ®¾éªjÊ ª½ÂÃ-©ÊÕ ‡¢ÍŒÕ-Âî-„ÃL.- NÅŒh-¯Ã© ‡¢XÏ-¹©ð èÇ“’¹ÅŒh «£ÏÇ¢-ÍÃL.- NÅŒh-¯Ã©Õ 1Ð-2 ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ©Õ „Ãœ¿Õ-Âî-«ÍŒÕa.- ÅŒª½-„ÃÅŒ „çá©Â¹ ¬ÇÅŒ¢ ÅŒ’¹Õ_-ŌբC.- å£jÇ“Gœþ NÅŒh-¯Ã© Ÿµ¿ª½ Âí¢Íç¢ ‡Â¹×ˆ« ¹ÊÕ¹ (ŠÂíˆÂ¹ˆ *Êo ¤Äéšü 100 ÊÕ¢* 150 ª½Ö¤Ä-§ŒÕ©ðx ©Gµ-®¾Õh¢C) NÅŒh-¯Ã-©ÊÕ Â¹×¢œÎ-©-©ð-’ÃF, ®ÔœËx¢’û “˜ä©©ð ÂÃF ÍŒ©Õx-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C.- -ÅŒª½-„Ã-ÅŒ -¯ä-©-©ð -¯Ã-{ÕÂî-«-ÍŒÕa.

Know More

women icon@teamvasundhara
beat-the-winter-chill-through-interiors
women icon@teamvasundhara
how-to-grow-and-care-for-jade-plants
women icon@teamvasundhara

women icon@teamvasundhara
hrudaya-ahladam

£¾Ç%-Ÿ¿-§ŒÕ -‚£¾Éx-Ÿ¿¢

X¾ÍŒaE ‚¹×-©Åî ’¹Õ¦Õ-ª½Õ’à ƩÕx-¹×-¤ò§äÕ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ B’¹.-.-.- HxœË¢’û £¾Éªýd.- Åç©ÕX¾Û, ‡ª½ÕX¾Û ¹L-®ÏÊ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ X¾Ü©Õ Æ¢Ÿ¿¢’à ‚¹-{Õd-¹ע-šÇªá.- OšËE ‡©Ç åX¢ÍÃ-©¢˜ä.-.- HxœË¢’û £¾Éªýd ¬Çw®Ôh§ŒÕ ¯Ã«Õ¢ ÂÌxªî-œç¢-“œÄ¯þ ŸµÄ¢«Õq¯ä.- ÂÌxªî-œç¢-“œÄ¯þ èÇA©ð ƒ¢šË Åî{Â¹× ÆÊÕ-„çjÊ Æ¯ä¹ ª½ÂÃ-©Õ-¯Ãoªá.- ÆFo Æ¢Ÿ¿-„çÕi-Ê„ä, ŸäE “X¾Åäu-¹Ō ŸÄEŸä.- „Ú˩ð HxœË¢’û £¾Éªýd ŠÂ¹šË.- ¦Ç©ˆF, ¤òJdÂî «¢šË “X¾Ÿä-¬Ç©ðx ®¾Õ©Õ-«Û’à åX¢ÍŒÕ-Âî-Ÿ¿-TÊ ©ÅŒ ƒC.- ®¾Õ«Öª½Õ X¾C-æ£ÇÊÕ Æœ¿Õ-’¹Õ© ‡ÅŒÕh «ª½Â¹Ø ‡’¹-¦Ç-¹×-ŌբC.- DEo B’¹©Ç åX¢* ‚Ka©Õ, X¾¢C@Áx OÕŸ¿Â¹× ͌¹ˆ’à ÆLx¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa.- ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ ¹Ah-J¢-ÍŒÕ-¹ע{Ö …¢˜ä ¤ñŸ¿©Ç åX¢ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa.- ¯ä© OÕŸ¿ «C-©ä-®Ï¯Ã Æ¢Ÿ¿¢-’Ã¯ä …¢{Õ¢C.- ¹עœÎ©ð åX¢ÍŒÕ-¹×E Âí¢Íç¢ ‡ÅŒÕh-OÕŸ¿ Æ«Õ-ª½Õa-¹ע˜ä Nª½-’¹-¦Ö-®ÏÊ X¾Ü©Åî ‚ “X¾Ÿä¬Á¢ ‡¢Åî ‚£¾Éx-Ÿ¿-¹-ª½¢’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C.- ƒC ©äÅÃ-¹×-X¾ÍŒa ‚¹×-©Åî ‡X¾Ûpœ¿Ö X¾ÍŒa’Ã, ’¹Õ¦Õ-ª½Õ’à …¢{Õ¢C.- ¨ X¾Ü©©ð ª½Â¹~¹ X¾“ÅÃ©Õ Åç©x’Ã, £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÖ-ÂÃ-ª½¢©ð …¢œË, Æ¢Ÿ¿Õ-©ð¢* ‚¹-ª½¥Â¹ X¾“ÅÃ©Õ ‡“ª½’Ã, *Êo ʹ~-“ÅÃ-ÂÃ-ª½¢©ð ¦§ŒÕ-šË-Âí®¾Öh ÆŸ¿Õs´-ÅŒ¢’à ¹E-XÏ-²Ähªá.- ¨ X¾Û«Ûy ‚ÂÃ-ªÃEo ¦˜äd ¨ ©ÅŒÂ¹× -'HxœË¢’û £¾ÉªýdÑ- ÆÊo æXªí-*a¢C.- ¨ „çṈ ’¹ÕJ¢* ŠÂ¹ ¹Ÿ±¿ Â¹ØœÄ “X¾ÍÃ-ª½¢©ð …¢C.- “æX«Õ©ð NX¶¾-©-„çÕiÊ §Œá«A ¹Fo@ÁÙ} X¾œË ¨ B’¹ „çáL-*¢-Ÿ¿{.- Æ¢Ÿ¿Õê ¨ X¾Û«Ûy £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ¢©ð ÊÕ¢* ª½Â¹h¢ Âê½Õ-ÅŒÕ-Êo{Õx …¢{Õ¢-Ÿ¿{.- X¾¢Ÿí-NÕt-Ÿ¿« ¬ÁÅÃ-¦l¢©ð ¨ „çṈ -'¦ÖušÌ ¦Õ†ýÑ- æXª½ÕÅî ¦Ç’Ã „Ãœ¿-¹¢©ð …¢œäC.-

Know More