సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

share your story £¾Ç%Ÿ¿§ŒÕ ªÃ’¹¢
®¾¢Ÿµ¿u, N•-§ŒÕ-„Ãœ¿.

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

 

£¾É§ýÕ “åX¶¢œþq, ¯Ã æXª½Õ ®¾JÅŒ. ÅŒyª½©ð åXRx Í䮾Õ-Âî-¦ð-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. åXRx “œç®ý \ ª½¢’¹Õ©ð ‡¢ÍŒÕ-¹ע˜ä ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢Ÿî ÆE ‚©ð-*-®¾Õh¯Ão.. XÔxèü Âî¾h å£Ç©üp Íä²ÄhªÃ? ¯äÊÕ Âî¾h Ê©x’à …¢šÇÊÕ. Ê©x’à …¢œä Æ«Öt-ªá-©Â¹× ®¾J-¤ò§äÕ <ª½ ª½¢’¹Õ©Õ \„çÕi¯Ã ®¾Ö*¢-ÍŒ-’¹-©ªÃ? Ð ®¾JÅŒ

question

Post Your Suggestion / Comment

(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

All Answers

answer

yellow is the best

Ganesh, Hyd
answer

hello friends... my name divyaja... i want online good Genuine home based business web sites ...plz help me to get good income from my home

Divyaja, Hyd
answer

హాయ్ సరిత, మీరు ఎ చిర నచితే అదే కట్టుకోండి. పెళ్లి రోజు అనిటికన ముక్యం అయింది మీరు నవుతూ ఉండడం. ఏ రంగు అయినా మీకు నచ్చడం ఇంపార్టెంట్. నలుపు తెలుపు తో చిర రంగు డిసైడ్ కావడం అనవసరం. మీకు ఈది బాగా నచితే అది తీసుకోండి. కాంగ్రతులషన్స్!! :)

Shravani, USA
answer

హాయ్ సరిత నా అబిప్రాయం ఏంటంటే బ్లూ కలర్ చీర లేదంటే గ్రీన్ కలర్ చీర బాగుంటది నైట్ టైం పసుపు అండ్ మీరున్ అంచు చీర బాగుంటుంది . కే హ్యాపీ మారీడ్ లైఫ్ అల్ ది బెస్ట్.

hema, vizag
answer

Choice of ur's ALL THE BEST

MouryaNayakChiuhan.Mudavath, REMIDICHERLA-522663.
answer

£¾Ç©ð ®¾JÅÃ... <ª½ ‡¢ÍŒÕ-¹×-¯ä-X¾Ûpœ¿Õ ¬ÁKª½ ͵çŒÕ “X¾ŸµÄ-Ê-„çÕiÊ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï-®¾Õh¢C. Åç©x’à …Êo-„Ã-@Áx-éÂjÅä ÆEo ª½¢’¹Õ©Ö ¦Ç’¹Õ¢-šÇªá. ‡¢XϹ åXŸ¿l ¹†¾d-„çÕiÊ X¾¯äOÕ Âß¿Õ. ÂÃF ª½¢’¹Õ Âî¾h Ō¹׈-«’à …Êo-„Ã-@ÁxÂ¹× Æ©Ç Âß¿Õ, ÂíEo ª½¢’¹Õ©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ ÊX¾Ûp-Åêá. Æ©Ç¢-{-X¾Ûpœ¿Õ Âî¾h èÇ“’¹-ÅŒh’à ‡¢ÍŒÕ-Âî-„ÃLq «®¾Õh¢C. åXRx-<ª½ Æ¢{Õ-¯Ãoª½Õ ÂæšËd «ÕJ¢ÅŒ Ÿ¿%†Ïd åX{dœ¿¢ Æ«-®¾ª½¢. OÕ ª½¢’¹Õ ‡¢œ¿Â¹× Ê©x’à «ÖJ-Ê{Õx …¢˜ä «áŸ¿Õª½Õ ‡ª½ÕX¾Û, ‚¹×-X¾ÍŒa ÂâG-¯ä-†¾ÊÕx w¦ãjšü’à …¢œäN B®¾Õ-ÂË. ª½¢’¹Õ Âí¢Íç¢ “¦÷¯þ’à …¢˜ä “¦÷E†ý ’î©ãf¯þ ¹©ªý, 骜þ „çÕª½Ö¯þ©ð ÂíEo 憜þq ¦Ç’¹Õ¢-šÇªá. Ê©ÕX¾Û X¾ÜJh’à „Ãœ¿-¹-¤ò-«-œ¿„äÕ «Õ¢*C. ¬ÁKª½ ª½¢’¹Õ Ê©x’à …¢˜ä 骜þ, „çÕª½Ö¯þ ª½¢’¹Õ©ðx 憜þq, X¾ª½Õp©ü ¹©ªý, ‚¹×-X¾-ÍŒa©ð 憜þq ¦Ç’¹Õ¢-šÇªá.
Ð „äÕX¶¾ÕÊ

Meghana, Hyderabad
answer

OÕÂ¹× •K «ªýˆ Íä®ÏÊ „çÕª½Ö¯þ ¹©ªý <ª½, ’î©ãf¯þ “Åçœþ «ªýˆÅî …Êo-Ÿ¿-ªáÅä ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C.
Ð ª½>ÅŒ

Rajitha, Hyderabad
answer

OÕ ¬ÁKª½ ͵çŒÕÊÕ ¦šËd Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «áŸ¿Õª½Õ ª½¢’¹Õ©Õ ¦Ç’¹Õ¢-šÇ-§ŒÕE Íç¤ñpÍŒÕa, «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ ©äÅŒ ª½¢’¹Õ©ä ¦Ç’¹Õ¢-šÇ-§ŒÕE Íç¤ñpÍŒÕa. ‡«êª¢ ÍçXÏp¯Ã Æ«Ötªá Æ¢Ÿ¿¢ ‡X¾Ûpœçj¯Ã ÅŒÊ ‚ÅŒt-N-¬Çy®¾¢, *ª½Õ-Ê«Ûy, Êœ¿-«-œË¹ OÕŸ¿¯ä ‚ŸµÄ-ª½-X¾œË …¢{Õ¢C. OÕÂ¹× \N ¦Ç’¹Õ¢-šÇ-§ŒÕE OÕ¹¢˜ä ‡«ª½Ö ¦Ç’à ÍçX¾p-©äª½Õ. OÕÂ¹× Ê*aÊ ª½¢’¹Õ©ðx ÂíEo <ª½©Õ ‡¢ÍŒÕ-ÂíE ÆŸ¿l¢ «á¢Ÿ¿Õ E©ÕaE ÆFo “X¾§ŒÕ-Ao¢* ͌֜¿¢œË. OÕÂ¹× \C ¦Ç’¹Õ¢-Ÿ¿-E-XÏæ®h ÆŸä ¹{Õd-ÂË. \ª½¢’¹Õ <ª½ ¹{Õd-Âî-„Ã-©-Êo-ŸÄ-EåXj OÕª½Õ ƒÅŒ-ª½Õ-©åXj ‚ŸµÄ-ª½-X¾-œ¿œ¿¢ ‡¢Ÿ¿Õ¹×? ²ù¢Ÿ¿ª½u¢ ¬ÁKª½¢ ª½¢’¹ÕÊÕ ¦šËd …¢{Õ¢-Ÿ¿E OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÕ«Ö? \«Õ¢-šÇª½Õ?
Ð æ®o£¾Ç

Sneha, Rangareddy
answer

£¾É§ýÕ ®¾JÅÃ... OÕÂ¹× ¦Ç’à Ê*aÊ ª½¢’¹Õ, ƒŸçjÅä ¯ÃÂ¹× ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢-Ÿ¿E OÕÂ¹× ÆE-XÏ¢-*Ê Â¹©ªý …¢{Õ¢C ¹ŸÄ.. ƒX¾Ûpœ¿Ö ‚ ª½¢’¹Õ <ª½¯ä ‡¢ÍŒÕ-ÂË.
Ð EÅŒu

Nitya, Karimnagar
answer

¯Ã ÆGµ-“¤Ä§ŒÕ¢ “X¾Âê½¢ XϲÄh “U¯þ ¹©ªý <ª½, ©äŸÄ „çÕª½Ö¯þ, «áŸ¿Õª½Õ ‚¹×-X¾ÍŒa ÂâG-¯ä-†¾¯þ©ð <ª½ ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C. XÏ¢Âú ¹©ªý Â¹ØœÄ ¦Ç’Ã¯ä …¢{Õ¢C (©äÅŒ ’¹Õ©ÇG ª½¢’¹Õ Âß¿Õ).
Ð ÆÊÊu

Ananya, Westgodavari
answer

OÕª½Õ ’î©ãf¯þ «ªýˆÅî …Êo „çÕª½Ö¯þ ¹©ªý <ª½ ‡¢ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa. «áŸ¿Õª½Õ X¾ª½Õp©ü ¹©ªý <ª½Â¹× «Õ¢* “U¯þ 憜þ©ð •K ¦Çª½fªý ©äŸÄ “U¯þ „çÕª½Ö¯þ ÂâG-¯ä-†¾-¯þ©ðÊÖ <ª½ B®¾Õ-Âî-«ÍŒÕa. D¢Åî-¤Ä{Õ „äÕ¹Xý, LXý-®ÏdÂú Ō¹׈-«’à „䮾Õ-ÂË. ¦¢’ê½Õ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ Â¹ØœÄ ÅŒÂ¹×ˆ« „䮾Õ¹ע˜ä¯ä ®Ï¢X¾Û-©ü’à ƢŸ¿¢’à ¹E-XÏ-²Ähª½Õ.
Ð ÆEÅŒ

Anitha, Hyderabad

All Questions