సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

share your story £¾Ç%Ÿ¿§ŒÕ ªÃ’¹¢
®¾¢Ÿµ¿u, N•-§ŒÕ-„Ãœ¿.

'ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకోవాలి?'

'ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.'

Know More

 

«Ö ®¾n©¢ ‚“¹-NÕ¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ.. \¢ Í䧌ÖL??

question

£¾É§ýÕ.. ¯Ã æXª½Õ Ê«u. «Ö ¯ÃÊo-’ÃJ æXª½Õ OÕŸ¿ X¾C ‡Â¹-ªÃ© Æå®j¯þf ¦µ¼ÖNÕ ŠÂ¹šË ÂíÊÕ-’î©Õ Íä¬Ç¢. ƪáÅä Æ¢Ÿ¿Õ©ð 骢œ¿Õ ‡Â¹-ªÃ©Õ „äêª „Ã@ÁÙx ‚“¹-NÕ¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. «ÖÂ¹× ®¾n©¢ ÆNÕtÊ «uÂËhE ƒŸä N†¾-§ŒÕ„çÕi ®¾¢“X¾-Cæ®h ‚§ŒÕÊ X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û-©ÊÕ ÆœË-T¯Ã «ÖÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾£¾É§ŒÕ¢ Æ¢Ÿ¿œ¿¢ ©äŸ¿Õ. „äÕ«á ÂÕd© ÍŒÕ{Öd Aª½-’¹-©ä«á. ¨ ®¾«Õ®¾u X¾J-³Äˆ-ªÃ-EÂË \„çj¯Ã «ÖªÃ_©Õ ®¾Ö*¢-ÍŒ-’¹-©ª½Õ.

Post Your Suggestion / Comment

(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

All Answers

All Questions