Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

N„Ã-æ£Ç-ÅŒª½ ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ¯äª½«Ö? ÂßÄ??

adultaryiscrimeornot650.jpg
N„Ã-æ£Ç-ÅŒª½ ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢.. EÊošË «ª½Â¹× ƒC ŠÂ¹ ¯äª½¢. ÂÃF ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ“XÔ¢ ÂÕd ƒC Æ®¾©Õ ¯äª½¢ Âß¿E Bª½Õp ƒ*a¢C. ƒÂ¹ ÊÕ¢< ƒC ê«©¢ ®ÔY, X¾Ûª½Õ-†¾ß© «uÂËh-’¹ÅŒ Eª½g§ŒÕ¢ «Ö“ÅŒ„äÕ. N„Ã-æ£Ç-ÅŒª½ ®¾¢¦¢-ŸµÄ-©Â¹× ¤Ä©p-œË-Ê-„Ã-JE PÂË~¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× …Ÿäl-P¢-*Ê ‰XÔ®Ô å®Â¹¥¯þ 497, å®Â¹¥¯þ 198©ÊÕ ÂÕd ÂíšËd-„ä-®Ï¢C. '«Õ£ÏÇ-@Á© £¾Ç¹׈-©Â¹× «uA-êª-¹¢’Ã, ®¾«Ö-Ê-ÅÃyEo Ÿç¦sBæ®N’à …¯Ãoªá Âæ˜äd ¨ å®Â¹¥ÊxÊÕ ª½Ÿ¿Õl Í䮾Õh¯Ão¢Ñ Æ¢{Ö ‰Ÿ¿Õ-’¹Õª½Õ ¯Ãu§ŒÕ-«â-ª½Õh© ¦%¢Ÿ¿¢ Bª½Õp ÍçXÏp¢C.

¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð Æ®¾©Õ ¨ Bª½Õp «©x «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ¹Lê’ “X¾§çÖ-•-¯Ã-©ä-„çÕi¯Ã …¯Ão§ŒÖ?? ©äŸÄ ƒX¾p-šËê X¾Ûª½Õ-³Ä-£¾Ç¢-ÂÃ-ª½¢Åî N“ª½-Oê’ «Õ’Ã-@ÁxÂ¹× «ÕJ¢ÅŒ æ®yÍŒa´ ƒ*a-Ê-˜ãkx¢ŸÄ?? Æ®¾©Õ N„Ã-æ£Ç-ÅŒª½ ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ¯äª½«Ö? ÂßÄ? ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð ¯çjA-¹-Ō¹×, N„ã¾Ç «u«®¾n E§ŒÕ-«Ö-©Â¹× ¹{Õd-¦œË …¢œÄ©Ç? ƹˆ-êªxŸÄ? ®¾Õ“XÔ¢-ÂÕd ÅÃèÇ Bª½Õp «Õ£ÏÇ-@Á© åXjÊ, N„ã¾Ç ¦¢Ÿµ¿¢ åXjÊ \ NŸµ¿¢’à “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖXÏ¢Íä Æ«-ÂìÁ¢ …¢C?? „ç៿-©ãjÊ Æ¢¬Ç© ’¹ÕJ¢* OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à X¾¢ÍŒÕ-ÂË..

Also Read: ‚ '¦¢Ÿµ¿¢Ñ ’¹ÕJ¢* ®¾Õ“XÔ¢ Bª½ÕpÅî æ®yÍŒa´ ‡«-JÂË??

Post Your Comment
Name:  
Email:    
Area:  
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD
సుప్రీమ్ కోర్ట్ ఈ నిర్ణయం వల్లనా తప్పు చేసే స్త్రీ/పురుషులు స్వేచ్ఛ దొరుకుతుంది దానివల్ల తప్పు చేసే స్త్రీ/పురుషుల జీవిత భాగస్వాములు నష్టపోతారు కాబట్టి వీళ్ళు శిక్ష కి అర్హులు . స్త్రే అయినా పురుషుడు అయినా సమానంగా శిక్షించబడాలి. వివాహేతర సంబంధం అనేది వివాహ వ్యస్థను దెబ్బ తీస్తుంది, అంతేకాక భవిష్యత్తులో వివాహం మీద నమ్మకం తగ్గే అవకాశం వుంది.
> DEVI > kurnool
వివాహేతర సంభంధం తప్పే.
> samantha > delhi