Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close
ÂÃu©ã¢-œ¿ªý
’¹«Õ-E¹

«®¾Õ¢-Ÿµ¿ª½ ¹×{Õ¢¦¢ ÂÃu©ã¢-œ¿-ªý©ð ƒÍäa Âê½u-“¹«Õ N«ªÃ©Õ ê«©¢ «á¢Ÿ¿®¾Õh ®¾«Ö-Íê½¢ Â„äÕ. „ÚËÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢* «Öª½Õp Í䪽Õp©Õ Íäæ® Æ«ÂìÁ¢ …¢C. EKgÅŒ Âê½u-“¹-«Ö©Õ, 农¿Öu-©üÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* ¨¯Ãœ¿Õ CÊ-X¾-“A-¹©ð ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ “X¾Åäu¹ “X¾Â¹-{-Ê©Õ, „êÃh¢-¬Ç©Õ “X¾ÍŒÕ-J¢-ÍŒ-¦-œ¿-Åêá. ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ¨ N†¾-§ŒÖEo ’¹«Õ-E¢-ÍŒ-’¹-©ª½Õ.