Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

బహుభార్యత్వం మనదేశంలో చట్ట విరుద్ధం. కానీ ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల దీన్నో ఆచారంలా భావించే వారున్నారు. అయితే అలా కాకుండా అవసరం కోసం తమ భర్తకు మరో పెళ్లి చేసిన భార్యామణుల గురించి మీకు తెలుసా ? ఒక సినిమాలో చూపించినట్లు తన భర్తకు తన సొంత చెల్లినే ఇచ్చి పెళ్లి చేసిందో గ్రామ సర్పంచ్‌. ఈ వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులంతా హాజరై దీవించడం విశేషం. మరో చోట కేవలం మంచి నీళ్లు తీసుకురావడానికి ఇబ్బంది కలుగుతోందని తన భర్తకు రెండు పెళ్లిళ్లు చేసిందో సతీమణి. చిన్న అనుమానాల కారణంగా ఒక పెళ్లితోనే మనస్పర్థలొచ్చి విడిపోతున్న జంటలున్న ఈ కాలంలో ఈ అభినవ భార్యామణులు తమ భర్తకు మరో పెళ్లి చేసి కూడా సుఖంగా జీవిస్తున్నారు. మరి వీరిలా ఎందుకు చేశారో తెలుసుకుందాం రండి !

‰‡®ý-‰-‡®ý ©Ç¢šË …“’¹-®¾¢-®¾n-©åXj NNŸµ¿ Ÿä¬Ç-©Â¹× Íç¢CÊ Ÿ¿@Ç©Õ ÅŒ«Õ ¤òªÃ{¢ ²ÄT-®¾Õh-¯Ãoªá. å®jÊu„äÕ Âß¿Õ.. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ å®jÅŒ¢ ‰‡-®ý-‰-‡-®ýÊÕ ÅŒÕŸ¿-«á-šËd¢-ÍÃ-©¯ä ©Â¹~u¢Åî ª½º-ª½¢’¹¢©ð Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¤ùª½ Ÿ¿@Ç-©Õ’à \ª½pœË …“’¹-„Ã-Ÿ¿Õ© ¦µ¼ª½ÅŒ¢ X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ÅŒ«Õ “¤Ä¢Åéðx ¤ùª½Õ©ÊÕ ¦µ¼“Ÿ¿¢’à ÂäÄ-œ¿Õ-Âí¯ä “X¾§ŒÕÅŒo¢ Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. Æ©Ç …“’¹-„ß¿ ª½Â¹ˆ-®ÏÂË «uA-êª-¹¢’à ¤òªÃ-œ¿Õ-ÅŒÕÊo §Œá«-Ōթðx ŠÂ¹ª½Õ 23 \@Áx è琉կÃo X¾©ÇF. œç¯ÃtªýˆÂ¹× Íç¢CÊ ¨„çÕ ÅŒÊ ÍŒŸ¿Õ-«ÛE «ÕŸµ¿u-©ð¯ä ‚æX®Ï «ÕK ‰‡-®ý-‰-‡-®ýÂ¹× «uA-êª-¹¢’à ¤òªÃ{¢ ²ÄT²òh¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ …“’¹-„Ã-Ÿ¿Õ©Õ å®jÅŒ¢ ‚„çÕÊÕ £¾ÇÅŒ-«Ö-Jæ®h.. NÕL-§ŒÕ¯þ œÄ©ª½x Ê’¹Ÿ¿Õ ¦£¾Ý-«ÕAE²Äh-«ÕE “X¾Â¹-šË¢-Íê½Õ. DEo ¦˜äd ‚„çÕ Åç’¹Õ« \¢šð ƪ½n¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ƪáÅä Ÿä¬Á ÍŒšÇd-©ÊÕ ÆA-“¹-NÕ¢-*¢-Ÿ¿¯ä Â꽺¢Åî ƒX¾Ûpœ¿Õ èãj©Õ P¹~ÊÕ ÆÊÕ-¦µ¼-N-²òh¢C. …“’¹-„Ã-Ÿ¿Õ-©Â¹× «uA-êª-¹¢’à ¤òªÃ-œËÊ Æ«ÖtªáE „çÕÍŒÕa-Âî-„ÃL ’ÃF.. ƒ©Ç P¹~ „ä²ÄhªÃ? ÆE ‚©ð-*-®¾Õh-¯ÃoªÃ? ÆC Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä.. ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä..

'‰‡®ý-‰-‡®ý..Ñ ÍÃX¾ ÂË¢Ÿ¿ Fª½Õ©Ç N®¾h-J¢*, “X¾X¾¢-ÍÃ-EÂË Â¹¢šË OÕŸ¿ ¹×ÊÕÂ¹× ©ä¹עœÄ Í䮾ÕhÊo …“’¹-„ß¿®¾¢®¾n. Æ«Ö-§ŒÕ¹ “X¾•-©ÊÕ «ÜÍŒ-ÂîÅŒ Â՜¿¢.. ¦Ç©Õ-ª½ÊÕ ‡ÅŒÕh-éÂRx.. “X¾«Ö-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕiÊ «u¹×h-©Õ’à BJa-C-Ÿ¿lœ¿¢ ©Ç¢šËN ¨ ®¾¢®¾n Âê½u-¹-©Ç-¤Ä©ðx «áÈu-„çÕi-ÊN. ƒ«Fo ŠéÂ-ÅŒh-ªáÅä.. «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj „ê½Õ Íäæ® ÆX¶¾Ö-ªá-ÅÃu©Õ «Õªî ‡ÅŒÕh. ÆÅÃu-ÍÃ-ªÃ-©Â¹× ¤Ä©p-œ¿{¢ «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. „ÃJE „Ãu¤Ä-ª½-«-®¾Õh-«Û’à «ÖJa œ¿¦Õs©Õ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒœ¿¢ ©Ç¢šËN Â¹ØœÄ Í䮾Öh …¢šÇª½Õ. OJ ¦ÇJ ÊÕ¢* ÅŒXÏp¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ®ÏJ§ŒÖ, ƒªÃÂú, {Kˆ “¤Ä¢Åé ÊÕ¢* ‡Eo Âî{x «Õ¢C •Ê¢ “¤ÄºÇ-©-ª½-ÍäÅŒ X¾{Õd-ÂíE ƒÅŒª½ Ÿä¬Ç-©Â¹× «©®¾ „ç@ÁÙ-ÅŒÕ-¯Ãoªî «ÕÊÂ¹× ÅçL-§ŒÕE Æ¢¬Á„äÕOÕ Âß¿Õ. OJE ‡Ÿ¿Õ-ªîˆ-«-œÄ-EÂË NNŸµ¿ Ÿä¬Ç© ª½Â¹~º N¦µÇ-’Ã©Õ “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh¯Ão åXŸ¿l’à X¶¾LÅŒ¢ ©ä¹עœÄ ¤òÅî¢C. ƒ©Ç¢šËC „ÃJÂË «uA-êª-¹¢’à \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ å®jE¹ Ÿ¿@ÇEo ‹ «Õ£ÏÇ@Á «á¢Ÿ¿Õ¢œË ÊœË-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ Æ¢˜ä ÆŸî åXŸ¿l N¬ì-†¾-«Õ¯ä ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL.. Æ©Ç¢šË «EÅä.. «£ÔÇŸÄ «Õ£¾ÇtŸþ Æ©ü V„çÕiM. ‰‡®ý‰‡®ý …“’¹-„Ã-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿ÕéªjÅä ÍéÕ.. „ÃJ ÅŒ© Åç’¹-Ê-ª½Õ-¹×-ÅÃ-ÊE ‚„çÕ “X¾AÊ X¾ÜE¢C. ê«©¢ «Ö{-©ê X¾J-NÕÅŒ¢ Âé䟿Õ.. ŸÄEo ÍäÅŒ-©ðxÊÖ ÍŒÖXÏ-²òh¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚ Dµª½-«-EÅŒ ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢..

ƒ²Äx-NÕÂú æ®dšü ‚X¶ý ƒªÃÂú Æ¢œþ ®ÏJ§ŒÖ.. ¹×xX¾h¢’à ‰‡-®ý-‰-‡®ý. ÍÃX¾ ÂË¢Ÿ¿ Fª½Õ©Ç N®¾h-J¢* “X¾X¾¢-ÍÃ-Eê ®¾„Ã©Õ N®¾Õ-ª½Õ-ÅîÊo …“’¹-„ß¿ ®¾¢®¾n. Oª½Õ Í䮾ÕhÊo ƪÃ-ÍŒ-ÂÃ©Õ ÆFo ƒFo ÂëÛ. •Ê-®¾-«Õtª½n “X¾Ÿä-¬Ç©ðx ‚ÅÃt-£¾ÝA ŸÄœ¿Õ-©Â¹× ¤Ä©p-œ¿œ¿¢, NÍŒ-¹~ºÇª½£ÏÇ-ÅŒ¢’à ÂéÕp©Õ •ª½-X¾œ¿¢, ÍÃJ-“Ō¹ “X¾Ÿä-¬Ç-©ÊÕ ‚Ê-„Ã@ÁÙx å®jÅŒ¢ ©ä¹עœÄ ¹ةäa-§ŒÕœ¿¢.. «¢šË ‡¯îo “¹ت½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¤Ä©p-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ƒÅŒ-ª½Õ© “¤ÄºÇ-©Åî Íç©-’Ã-{-«Ö-œ¿ÕÅŒÖ åXŸ¿l ‡ÅŒÕhÊ «ÖÊ« £¾Ç¹׈© …©x¢-X¶¾Õ-ÊÂ¹× ¤Ä©p-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. «Ü@ÁxÂ¹× «Ü@Áx¯ä ¬Át¬Ç¯Ã-©Õ’à «Öêªa-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. «áÈu¢’à «Õ£ÏÇ-@Á-©ÊÕ •¢ÅŒÕ-«Û© ¹¢˜ä £ÔÇÊ¢’à ֮͌¾Öh.. ¦A-¹ע-œ¿-’Ã¯ä „ÃJÂË Êª½Â¹¢ ÍŒÖXÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¦ÇL-¹©Õ, §Œá«-ÅŒÕ-©ÊÕ ©ãj¢T¹ ¦ÇE-®¾-©Õ’à Í䮾Õ-ÂíE „ÃJE „Ãu¤Äª½ «®¾Õh-«Û©Õ’à «Öêªa-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. «áÈu¢’à §ŒÖ>D Åç’¹Â¹× Íç¢CÊ „ÃJåXj NÕL-˜ã¢{Õx ŸÄª½Õ-º¢’à ÆÅÃu-ÍÃ-ªÃ-©Â¹× Åç’¹-¦-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¨“¹-«Õ¢©ð „ÃJÂË ‡Ÿ¿Õª½Õ AJ-TÊ „ÃJ “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ EªÃl-ÂË~-ºu¢’à ¦L-’í¢-{Õ-¯Ãoª½Õ.

®ÏJ§ŒÖ.. EÅŒu¢ ¦Ç¢¦Õ æX©Õ@ÁÙx, X¶¾Õª½¥-º-©Åî Æ{Õd-œËê “¤Ä¢ÅŒ-«ÕC. ƹˆœË Æ©ã¤òp Ê’¹-ª½¢©ð ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©Åî E„Ã-®¾-«á¢šð¢Ÿî X¾Ÿ¿-£¾É-êª@Áx ¦ÇL¹. ªîW “¤ÄºÇ©Õ ƪ½ÍäÅŒ X¾{Õd-ÂíE ¦ÅŒ-¹œ¿¢ ¹¢˜ä ‡Â¹ˆ-œË-éÂj¯Ã «©®¾ „ç@Áxœ¿¢ «Õ¢*-Ÿ¿-E-XÏ¢*.. ƹˆœË „ê½¢Åà ƒÅŒª½ Ÿä¬Ç-©Â¹× X¾§ŒÕ-Ê-«Õ-§ŒÖuª½Õ. „ÃJ-©Çê’ Æ¹ˆœË “X¾A-¹ة X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©ÊÕ ÅŒ{Õd-Âî-©ä¹ ‚ ¦ÇL¹ ÅŒÊ Â¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©Åî ¹L®Ï •ª½t-FÂË ¦§ŒÕ-©Õ-Ÿä-J¢C. ƪáÅä X¾Û{Õd-¹-Åî¯ä 宪½-“¦©ü ¤ÄMqÅî ÍŒ“Âé ¹×Kaê X¾J-NÕ-ÅŒ-„çÕiÊ ‚„çÕ.. Æ©ã¤òp ÊÕ¢* •ª½tF Í䪽Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ¯Ã¯Ã ¹³Äd©ä X¾œË¢C. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ŸÄŸÄX¾Û 3500 ÂË©ðOÕ{ª½Õx “X¾§ŒÖ-ºË¢-*¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ƒ©Ç ÅŒÊÕ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢-*Ê Â¹³Äd© ¹œ¿-LE ‹ X¾Û®¾h¹ ª½ÖX¾¢©ð ªÃ®¾Õ-Âí-*a¢C. ‚„äÕ.. ÊÖ°¯þ «á®¾h¤¶Ä. 'ÊÖ°¯þ : «¯þ ’¹ªýxq ƒ¢“éÂ-œË-¦Õ©ü •Ko “X¶¾„þÕ „êý šÇ„þÕ ®ÏJ§ŒÖ ƒ¯þ ‡ O©ü-͵çjªýÑ Æ¯ä æXª½ÕÅî ‚„çÕ ªÃ®ÏÊ ¨ X¾Û®¾h¹¢ ƒšÌ-«©ä Nœ¿Õ-Ÿ¿©ãj¢C. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ÊÖ°¯þ ÂíÊ-²Ä-T¢-*Ê ²Ä£¾Ç®¾ §ŒÖ“ÅŒ ’¹ÕJ¢*, „çṈ-„îE ‚„çÕ «Õ¯î-å®knª½u¢ ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..