Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

   

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

©ãjX¶ý-å®kd©ü

'’î¹ש ¹%†¾g.. ’î¤Ä© ¹%³Äg.. «Ö§ŒÕ©Õ Í駌Öu..Ñ Æ¢{Ö ¡Â¹%-†¾ßg-œËE ÆÅŒu¢ÅŒ ¦µ¼ÂËh-“¬Á-Ÿ¿l´-©Åî Âí©Õ²Äh¢. E³Äˆ«Õ ®ÏŸÄl´¢-ÅÃEo “X¾«-*¢* °NÅŒ ’¹«Õu¢ C¬Á’à ®¾«Õ®¾h “¤ÄºË-Âî-šËÂË «Öª½_-E-êªl-¬ÁÊ¢ Íä®ÏÊ ‚ UÅÃ-ÂÃ-ª½Õœ¿Õ E†¾ˆ-©t-†¾-„çÕiÊ “æX«ÕÂË Â¹ØœÄ “X¾A-ª½Ö-X¾„äÕ. «ÕÊÕ-†¾ß-©Â¹×, “æX«ÕÂË «ÕŸµ¿u …¢œä ÆN-¯Ã-¦µÇ« ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ’¹ÕJ¢* ‚ TJ-Ÿµ¿-ª½ÕE ¦ðŸµ¿-Ê©ä Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EŸ¿-ª½zÊ¢. ’îXÔ-©ð-©Õœ¿Õ UÅŒ©ð “æX«Õ ’¹ÕJ¢* ÍçXÏpÊ ÂíEo ®¾ÅÃu-©ÊÕ Â¹%³Äg-†¾dNÕ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à «ÕÊ«â Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢.. «ÕÊ-²ÄªÃ ‚ F©-„äÕ-X¶¾Õ-¬Çu-«á-œËE ®¾tJ¢-ÍŒÕ-¹ע{Ö ®¾yÍŒa´-„çÕiÊ “æX«Õ©ð ÅŒJŸÄl¢..krishna_1.jpg

krishna_2.jpg

krishna_3.jpg

krishna_4.jpg

krishna_5.jpg

krishna_6.jpg

krishna_7.jpg

krishna_8.jpg

Click Here to Participate in Little Krishna Contest


Name:  
Email:    
Area:  
Phone Number:   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD