Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

ÆA-«© „çÕœ¿©ð ÅŒ@ÁÙ-¹׈-«ÕÊo ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ!

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq-©ðE ÅÃèü¹%†¾g £¾Çô{-©ü©ð \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ ‚¦µ¼ª½-ºÇ© “X¾Ÿ¿-ª½zÊ ‚¹-{Õd-¹ע-šð¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð Ÿä«Åà “X¾A-«Õ©Õ, ’¹%£¾É-©¢-¹-ª½º «®¾Õh«Û©Õ, „ç¢œË ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©ÊÕ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÂ¹× …¢Íê½Õ. '®¾Õ“Âà Vu§ŒÕ-©KÑ æXJ{ •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÊÕ A©-ÂË¢-ÍŒ-œÄ-EÂË «*aÊ X¾©Õ-«Ûª½Õ §Œá«-ÅŒÕ©Õ ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ ÂíÊÕ-’î©Õ Í䮾Öh, „ÚËE “X¾Ÿ¿-Jz®¾Öh, Ÿµ¿J®¾Öh ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.