Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

…ÅÃq-£¾Ç¢’à XϢ¹-Ÿ±Ä¯þ

Ê’¹-ª½¢-©ðE êÂH-‚ªý ¤Äª½Õˆ «Ÿ¿l XϢ¹-Ÿ±Ä¯þ …ÅÃq-£¾Ç¢’à •J-T¢C. ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à 2éÂ, 5é X¾ª½Õ’¹Õ©ð «Õ£ÏÇ-@Á©Õ …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. «Õ£ÏÇ-@Á© X¶Ïšü-¯ç-®ýÊÕ åX¢ÍŒœ¿¢.. ¬ÇK-ª½-¹¢’Ã, «ÖÊ-®Ï-¹¢’à …ÅÃq-£¾Ç¢’à …¢œä©Ç Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¨ XϢ¹-Ÿ±Ä¯þ \ªÃp{Õ Íä®Ï-Ê{Õx EªÃy-£¾Ç-Â¹×©Õ ÅçL-¤Äª½Õ.