Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

„çj¹עª¸½ \ÂÃ-Ÿ¿P ¬ð¦µ¼!

„çj¹עª¸½ \ÂÃ-Ÿ¿P ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ʒ¹-ª½¢-©ðE ¡ „ä¢Â¹-˜ä-¬Áyª½ ²ÄyNÕ „ÃJ Ÿä„Ã-©-§ŒÖ-©Fo ¦µ¼Â¹×h-©Åî ÂË{-ÂË-{-©Ç-œÄªá. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ©üq ªîœþ Ê¢.1©ðE „ä¢Â¹-˜ä-¬Áyª½ ²ÄyNÕ ‚©-§ŒÖEo ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© X¾Ü©Åî Æ©¢-¹-J¢-Íê½Õ. ¯Ã«Ö-©-’¹Õ¢-œ¿Õ-©ðE ¹©Çuº „ä¢Â¹-˜ä-¬Áyª½ ²ÄyNÕ Ÿä„Ã-©§ŒÕ¢ «Ÿ¿l NŸÄu-ª½Õn©Õ „ä¢Â¹-˜ä-¬Áyª½ ²ÄyNÕ, X¾ŸÄt-«A Æ«Õt-„ê½x „䆾-ŸµÄ-ª½-ºÅî ‚Â¹-{Õd-¹×-¯Ãoª½Õ. …ÅŒhª½ ŸÄyª½¢ ’¹Õ¢œÄ ²ÄyNÕ-„Ã-JE Ÿ¿ª½zÊ¢ Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË Åç©x-„Ã-ª½Õ-èÇ«á ÊÕ¢Íä ¦µ¼Â¹×h©Õ „ä©Ç-C’à ¦Çª½Õ©Õ BªÃª½Õ.