scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?'

'మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

ƒN Â¹ØœÄ Æ¯Ã-ªî-’Ãu-EÂË Âê½-ºÇ©ä..!

Healthy foods that are not really good for health

‚ªî-’ÃuEo ÂäÄ-œ¿Õ-Âí¯ä N†¾-§ŒÕ¢©ð ŠÂíˆ-¹ˆ-JD ŠÂîˆ ¬ëjL.. X¶¾©Ç¯Ã X¾ŸÄª½n¢ «©x ƯÃ-ªî’¹u¢ ¹©Õ-’¹Õ-Ōբ-Ÿ¿E ÅçLæ®h.. Âí¢ÅŒ«Õ¢C ŸÄE-„çjX¾Û ¹¯çoAh Â¹ØœÄ ÍŒÖœ¿ª½Õ. ÆŸä-N-Ÿµ¿¢’à ŠÂ¹ X¾ŸÄ-ªÃnEo B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ŸÄyªÃ ‚ªî’¹u¢ „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-œ¿Õ-Ōբ-Ÿ¿E N¢˜ä ÍéÕ.. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ŸÄEo \Ÿî ŠÂ¹ ª½ÖX¾¢©ð ‚£¾É-ª½¢’à B®¾Õ-Âí-¯ä¢Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾§ŒÕ-Ao-²Ähª½Õ. ƪáÅä ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «Õ¢*Ÿä ƪá¯Ã.. ÂíEo-²Äª½Õx ¨ NŸµÄÊ¢ “¬ÁÙA Nբ͌œ¿¢ «©x ƯÃ-ªî-’ÃuEo ÂîJ «ÕK ÂíE-Åç-ÍŒÕa-¹×-Êo-„Ã-ª½-«Õ-«ÛÅâ. «ÕÊ¢ ‚ªî-’¹u-¹ª½¢ ÆE ¦µÇN¢Íä ÂíEo ª½Âé ‚£¾É-ª½-X¾-ŸÄ-ªÃn©ä.. ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x «ÕÊ ‚ªî-’Ãu-EÂË Íä{Õ Íä²Ähªá. Æ©Ç¢šË ÂíEo X¾ŸÄ-ªÃn© ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢..

¤¶Äušü “X¶Ô ²ÄoÂúq
“X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¤¶Ä®ýd X¶¾Ûœþ, •¢Âú X¶¾ÛœþE ÍéÇ-«Õ¢C ƒ†¾d¢’à A¢{Õ-¯Ãoª½Õ. „êâ-ÅéÕ, ƒÅŒª½ “X¾Åäu¹ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©Õ «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ Ÿ¿’¹_-ª½©ð …Êo X¶¾Ûœþ-²òd-ªýÂË „çRx «ÕK „ÚËE ©ÇT¢-Íä-®¾Õh¢-šÇª½Õ. D¢Åî «Ü¦-ÂçŒÕ¢ ®¾«Õ®¾u ¦ÇJÊ X¾œä-„ÃJ ®¾¢Èu ‡Â¹×ˆ« Æ«Û-Åî¢C. ƪáÅä ƒšÌ-«L Â颩ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ ÅŒ«Õ ¬ÁK-ª½¢©ð ÆŸ¿-ÊX¾Û Âí«Ûy©Õ æXª½Õ-Âî-¹Ø-œ¿-Ÿ¿¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî ¤¶Äušü “X¶Ô ²ÄoÂúqE AÊ-œÄ-EÂË ƒ†¾d-X¾œ¿ÕŌկÃoª½Õ. ÂÃF ƒN ª½Õ*-¹-ª½¢’à …¢œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× OšË©ð …X¾-§çÖ-T¢Íä X¾ŸÄ-ªÃn©Õ «ÕÊ ¬ÁK-ªÃ-EÂË £¾ÉE Íä²Ähªá. ‡©Ç-’¹¢˜ä «Ö«â©Õ „Ú˩ð ¹¢˜ä …X¾Ûp, X¾¢ÍŒ-ŸÄª½, Âêîs-å£jÇ-“œä{x «¢šËN ¨ ¤¶Äušü “X¶Ô ²ÄoÂúq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-§ŒÕ-œ¿¢©ð ‡Â¹×ˆ-«’à …X¾-§çÖ-T-²Ähª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. Ưêî-’Ãu-EÂË Âê½-º-«Õ§äÕu ®Ï¢Ÿ±¿-šËÂú ª½²Ä-§ŒÕ-¯Ã-©ÊÕ X¾J«ÖºÇEÂË NÕ¢* …X¾-§çÖ-T-²Ähª½Õ. Æ©Çê’ Âí«ÛyÂ¹× ¦Ÿ¿Õ-©Õ’à «Öª½_-J¯þ Æ¯ä ª½²Ä-§ŒÕ-¯ÃEo …X¾-§çÖ-T-²Ähª½Õ. ƒC ¬ÁK-ªÃ-EÂË Âí«Ûy ¹¢˜ä ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ« ʳÄdEo ¹L-T-®¾Õh¢C.

¤ÄuêÂèüf X¾¢œ¿x ª½®¾¢..
ƒšÌ-«L Â颩𠂪î’ÃuEo ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©¯ä ®¾p%£¾Ç Æ¢Ÿ¿-J-©ðÊÖ åXª½Õ-’¹Õ-Åî¢C. Æ¢Ÿ¿Õê X¾¢œ¿Õx, X¾¢œ¿x-ª½²Ä©ÊÕ Æ¢Ÿ¿ª½Ö ‚£¾Éª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä ƒ¢šðx X¾¢œ¿x-ª½®¾¢ Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ®¾«Õ§ŒÕ¢ ©äE-„ê½Õ «Ö骈šðx ©Gµ¢Íä ¤ÄuêÂèüf “X¶¾Üšü-Wu®ý „çjX¾Û „çá’¹Õ_-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. „ÚËE ÅÃ’¹œ¿¢ ‚ªî-’¹u-¹-ª½-«ÕE ¦µÇN¢Íä„ê½Õ ‡¢Ÿ¿ªî.. ƪáÅä ¨ ¤ÄuêÂèüf X¾¢œ¿x-ª½-²Ä©Õ «ÕÊ¢ ÆÊÕ-¹×-Êo-{Õx’à ‚ªî-’Ãu-EÂË ‡©Ç¢šË „äÕ©Ö Í䧌Õ-«{. åXj’à ƯÃ-ªî’¹u¢ Åç*a-åXœ¿ÅçŒÕE Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ ‚ªî’¹u EX¾Û-ºÕ©Õ. OšË©ð …¢œäC Æ®¾-©ãjÊ X¾¢œ¿x-ª½®¾¢ Âß¿{. „ÃšË ª½Õ*E, „î¾-ÊÊÕ “¦µ¼NÕ¢X¾èäæ® ª½²Ä-§ŒÕ-¯Ã©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ.. Æ«ÛÊÕ. ¨ X¾¢œ¿x ª½²Ä©Õ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-§ŒÕ-œÄ-EÂË ª½²Ä-§ŒÕ-¯Ã©Õ, ÆCµ-¹-„çá-ÅŒh¢©ð ͌鈪½ …X¾-§çÖ-T-²Ähª½Õ. ƒN Âêís-¯ä-†¾¯þ “X¾“Â˧ŒÕ •ª½-’¹E ²òœÄ-©Ç¢-šË„äÊE ‚£¾Éª½ EX¾Û-ºÕ©Õ N«-J-®¾Õh¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƒ©Ç¢šË ¤ÄuêÂèüf “œË¢Âúq ÅÃT ‚ªî-’ÃuEo ¤Äœ¿Õ-Íä-®¾Õ-Âí¯ä ¹¢˜ä Âî¾h O©Õ-Íä-®¾Õ-ÂíE ƒ¢šðx¯ä X¾¢œ¿x-ª½-²Ä©Õ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. „Ú˩ð ¬ÁK-ªÃ-EÂË Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ ¤ò†¾-ÂÃ-©Fo ©Gµ-²Ähªá. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ƒ¢šðx ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-¹×-Êo-X¾Ûpœ¿Õ å®jÅŒ¢ X¾¢ÍŒ-ŸÄª½ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ« NE-§çÖ-T¢-ÍŒ-œ¿„äÕ «Õ¢*C.