scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Movie Masala

 
category logo

¯ç©-®¾J ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¨ ‚£¾Éª½ E§ŒÕ-«Ö©Õ..!

Diet do's and don'ts at the time of periods

«Õ£ÏÇ-@ÁLo ¯ç©-¯ç©Ç „äCµ¢Íä ®¾«Õ®¾u ¯ç©-®¾J. ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÍéÇ-«Õ¢-C©ð ÆCµÂ¹ ª½Â¹h-“²Ä«¢, ¹œ¿Õ-X¾Û-¯íXÏp, Êœ¿Õ¢ ¯íXÏp, Š¢šË ¯íX¾Ûp©Õ.. «¢šË X¾©Õ ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒ©ã-ÅŒhœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ƪáÅä ¯ç©-®¾J ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢Åî ¨ ®¾«Õ-®¾u-©Â¹× ͌¹ˆšË X¾J-³Äˆª½¢ Ÿíª½Õ-¹×-Ōբ-Ÿ¿¢-{Õ-¯Ãoª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ. X¶¾L-ÅŒ¢’à HxœË¢’û Â¹ØœÄ ÆŸ¿Õ-X¾Û©ð …¢œ¿-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ¬ÁK-ª½¢©ð FšË ¬ÇÅŒ¢ ÅŒ’¹_-¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿ÍŒa{! «ÕJ, ¯ç©-®¾J ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ-®¾u-©Â¹× ÍçÂú åX{d-œÄ-EÂË B®¾Õ-Âî-„Ã-LqÊ, B®¾Õ-Âî-¹؜¿E ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..
OšËE Í䪽Õa-ÂË..
[ XÏJ-§ŒÕœþq ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¬ÁK-ª½¢-©ðE Fª½Õ ‡Â¹×ˆ« „çáÅŒh¢©ð HxœË¢’û ª½ÖX¾¢©ð ¦§ŒÕ-šËÂË „çRx-¤ò-ŌբC. X¶¾L-ÅŒ¢’à Fª½®¾¢, ¬ÁKª½¢ ¬ÁÂËhE Âî©ðp-«œ¿¢.. «¢šËN •ª½Õ-’¹Õ-Åêá. Æ¢Ÿ¿Õê ¬ÁK-ª½¢©ð FšË ¬ÇÅŒ¢ åX¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË Fª½Õ ‡Â¹×ˆ-«’à ÅÃ’¹œ¿¢ «Õ¢*C. D¢Åî¤Ä{Õ FšË-¬ÇÅŒ¢ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ÅÃèÇ X¾¢œ¿Õx, ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©Õ B®¾ÕÂî„ÃL. ÅŒª½ÖsèÇ, X¾ÛÍŒa-ÂçŒÕ, åXj¯Ã-XÏ©ü, ¦Öx¦ã“K.. «¢šË X¾¢œ¿Õx; ÂÃuM-X¶¾x-«ªý, {«ÖšÇ, ‚¹×-¹Ø-ª½©Õ.. „ç៿-©ãjÊ Â¹Øª½-’Ã-§ŒÕLo ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à A¯ÃL. Æ©Çê’ ¬ÁK-ª½¢©ð FšË ¬ÇÅŒ¢ ÅŒ’¹_-¹עœÄ ÂÃ¤Äœä ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢X¾, *¹׈œ¿Õ, H¯þq, ‹šüq, ¦ÇKx.. „ç៿-©ãjÊ ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃnLo Â¹ØœÄ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «Õ¢*C.
[ ¯ç©-®¾J ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÍéÇ-«Õ¢C ®ÔY©Õ ¬ÁÂËhE Âî©ðpªá ¦©-£ÔÇ-Ê¢’à Ō§ŒÖ-ª½-«Û-Ōբ-šÇª½Õ. «ÕJ ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¬ÁÂËhE AJT Æ¢C¢Íä ¤Ä©Õ, «Ö¢®¾¢.. «¢šËN ªîV-„ÃK ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾ÕÂî-„ÃL.
[ HxœË¢’û Æ«Û-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‰ª½¯þ ¬ÇÅŒ¢ ÅŒ’¹Õ_-ŌբC. ÂæšËd ‰ª½¯þ ‡Â¹×ˆ-«’à ©Gµ¢Íä wœçj“X¶¾Üšüq, Ȫ½Öb-ªÃ©Õ, H¯þq.. «¢šË X¾ŸÄ-ªÃnLo „çÕÊÖ©ð Í䪽Õa-Âî-„ÃL.
[ ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢, „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢ «¢šË ÈE-èÇ©Õ Â¹ØœÄ ¬ÁK-ª½¢©ð FšË ¬ÇÅŒ¢ ÅŒ’¹_-¹עœÄ Í䧌Õ-œÄ-EÂË ®¾£¾É-§ŒÕX¾œ¿Åêá. ÂæšËd åXj¯Ã-XÏ©ü, „䪽լëÊ’¹, H¯þq.. «¢šË X¾ŸÄ-ªÃn©Õ ªîW B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢©ð …¢œä©Ç ֮͌¾Õ-Âî-„ÃL.
[ ¯ç©-®¾J ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¹¢œ¿ªÃ©Õ, ‡«á-¹©ðx ¯íX¾Ûp©Õ «®¾Õh¢-šÇªá. «ÕJ OšËE ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ÂÃuL¥§ŒÕ¢ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃnLo ªîW B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ¤Ä©Õ, åXª½Õ’¹Õ, ‚¹×-¹Ø-ª½©Õ, X¾Û{d-’í-œ¿Õ-’¹Õ©Õ.. «¢šË X¾ŸÄ-ªÃn©Õ ‡«á-¹-©Â¹× ¦©ÇEo Íä¹ت½aœ¿„äÕ ÂùעœÄ ‡«á-¹©Õ, ¹¢œ¿-ªÃ© ¯íX¾ÛpLo ÅŒT_¢-ÍŒ-œ¿¢©ð “X¾«áÈ ¤Ä“ÅŒ «£ÏÇ-²Ähªá. Æ©Çê’ ¬ÁK-ªÃ-EÂË ¬ÁÂËhE Â¹ØœÄ Æ¢C-²Ähªá. X¶¾L-ÅŒ¢’à ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu Fª½®¾¢ ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{-X¾-œ¿ÍŒÕa.
[ ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «ÖÊ-®Ï¹ ŠAhœËÂË ’¹Õª½-«Û-Åê½Õ. DÊÕo¢* ¦§ŒÕ-{-X¾-œÄ-©¢˜ä.. “¦äÂú-¤¶Ä®ýd©ð ¦µÇ’¹¢’à N{-NÕ¯þ G6 ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ‹šü-OÕ©ü, ƪ½-šË-X¾¢œ¿Õ.. «¢šË ÅäL-¹-¤ÄšË ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-„ÃL. OšËE B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ŠAhœË «Ö§ŒÕ„çÕi ªî•¢Åà …©Çx-®¾¢’à …¢œí-ÍŒaE ÂíEo X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©ðx „ç©x-œçj¢C.
ƒN «Ÿ¿Õl..
[ ¯ç©-®¾J ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ Fª½-®¾¢’Ã, ¦Ÿ¿l´-¹¢’à …¢šÇª½Õ. ͌鈪½ ²Än§Œá©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä X¾ŸÄ-ªÃn©Õ B®¾Õ-¹ע˜ä «ÕJ¢ÅŒ ¦Ÿ¿l´-¹¢’à Ō§ŒÖ-ª½-«Û-Åê½Õ. D¢Åî ¤Ä{Õ «ÖÊ-®Ï¹ ‚¢Ÿî-@ÁÊ©Õ Â¹ØœÄ åXª½Õ-’¹Õ-Åêá. «ÕJ ¨ ®¾«Õ-®¾u©Fo Ÿ¿J-Íä-ª½-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä ͌鈪½ ²Än§Œá©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ®Ôy{Õx, ê¹שÕ.. «¢šË X¾ŸÄªÃn©Õ, ¹ةü-“œË¢-Â¹×©Õ B®¾Õ-Âî-¹-¤ò-«œ¿¢ …ÅŒh«Õ¢. Æ©Çê’ •¢Âú-X¶¾Ûœþ, ÊÖ¯ç X¾ŸÄ-ªÃn©Â¹× Â¹ØœÄ ²ÄŸµ¿u-„çÕi-ʢŌ Ÿ¿Öª½¢’à …¢œ¿œ¿¢ «Õ¢*C.
[ XÏJ-§ŒÕœþq ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Âí«Ûy©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn-©Â¹× Ÿ¿Öª½¢’à …¢œ¿-«Õ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ¨ Âí«Ûy©Õ ¬ÁK-ª½¢-©ðE £¾Éªît-ÊxåXj “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖXÏ, „ÃšË Æ®¾-«Õ-Åö-©u-ÅŒÂ¹× ŸÄJ-B-²Ähªá. OšË-«©x X¾©Õ ª½Âé ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒ©ã-ÅŒÕh-Åêá. ÂæšËd XÏèÇb©Õ, ¦ª½_ª½Õx, „çÊo, ¯çªáu.. «¢šË X¾ŸÄªÃn©ÊÕ ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð X¾ÜJh’à «Ö¯ä-§ŒÕœ¿¢ ©äŸÄ O©ãj-Ê¢-ÅŒ’à ŌT_¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C.
[ XÏJ-§ŒÕœþq ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð éÂX¶Ô¯þ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ B®¾ÕÂò-«-œ¿„äÕ «Õ¢*C. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒ¢Ÿ¿Õ©ð …¢œä éÂX¶Ô¯þ «ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð ¨²òZ-èã¯þ ²ÄnªáE åX¢ÍŒÕ-ŌբC. ÅŒŸÄyªÃ XÔ‡¢-‡®ý ©Â¹~-ºÇ©Õ Â¹ØœÄ ‡Â¹×ˆ«§äÕu Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. ÂæšËd ÂÃX¶Ô, ÍÃéÂx{Õx.. «¢šË éÂX¶Ô¯þ ÆCµ-¹¢’à …¢œä X¾ŸÄ-ªÃn-©Â¹× ²ÄŸµ¿u-„çÕi-ʢŌ Ÿ¿Öª½¢’à …¢œ¿œ¿¢ «Õ¢*C.