scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'అన్ని కష్టాలు భరించినా చివరికి ‘అమ్మే’ గెలిచింది!'

'కుటుంబాన్ని పోషించడం, ఇంటిని చక్కబెట్టడం, పిల్లల్ని పెంచడం.. మొదలైన విషయాల్లో భార్యభర్తల బాధ్యత సమానంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ భర్త సంపాదించడం చేతకాని అసమర్థుడైతే ఆ బాధ్యతలను పూర్తిగా భార్యే స్వీకరిస్తుంది. కానీ, తను సంపాదించకపోగా భార్య సంపాదనను కూడా తన స్వార్థం కోసం వాడుకొనే భర్త ఉంటే.. ఇక ఆ ఇల్లాలు, పిల్లలు అనుభవించే వేదన మాటల్లో చెప్పలేం..! అలాంటి నరకాన్ని తన తల్లి కూడా అనుభవించిందని చెబుతోంది ఓ యువతి. అయినా వాటికి వెరవకుండా ఎన్నో కష్టాలకోర్చి ప్రస్తుతం సొంత గుర్తింపు సంపాదించుకున్న అమ్మే తనకు అన్ని విధాలా స్ఫూర్తి ప్రదాత అంటూ.. ‘మాతృ దినోత్సవం’ సందర్భంగా తన హృదయరాగం మనందరితో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

'O’¹¯þ œçjšüÑ ¤ÄšË-®¾Õh-¯ÃoªÃ? ƪáÅä ƒC OÕÂî-®¾„äÕ..!

World vegan day Here are the benefits of diet and important things to remember when following that

O’¹¯þ œçjšü.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‡Â¹×ˆ-«-«Õ¢C 宩-“G-šÌ©Õ ¤¶Ä©ð Æ«Û-ÅŒÕÊo œçjšü ƒC. «Ö¢®¾¢, ’¹Õœ¿xÅî ¤Ä{Õ ¤Ä©Õ, •¢ÅŒÕ-«Û© ÊÕ¢* …ÅŒp-ÅŒh§äÕu X¾ŸÄ-ªÃn-©Â¹× X¾ÜJh Ÿ¿Öª½¢’à …¢{Ö ê«©¢ „çṈ© ÊÕ¢* ©Gµ¢Íä X¾ŸÄ-ªÃn-©ÊÕ «Ö“ÅŒ„äÕ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ O’¹-E•¢ «á‘ðu-Ÿäl¬Á¢. ƒC ŠÂ¹ ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ °Ê-«-¬ëjL Æ¢šÇª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ “X¾A- Š-¹ˆª½Ö ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ ©ãjX¶ý-å®kd©ü C¬Á’à Ɯ¿Õ-’¹Õ-©ä-²òhÊo “¹«Õ¢©ð O’¹¯þ œçjšüåXj ÍéÇ-«Õ¢C ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ œçjšüåXj «ÕJ¢ÅŒ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× \šÇ Ê«¢-¦ªý 1E '«ª½©üf O’¹¯þ œäÑ’Ã Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à O’¹¯þ œçjšü «©x “X¾§çÖ-•-¯Ã-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-{Ö¯ä.. ¨ ‚£¾Éª½ X¾Ÿ¿l´-AE ¤ÄšË®¾Öh ‡©Ç¢šË èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî-„éð Â¹ØœÄ Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..
¤ò†¾-ÂÃ©Õ ‡Â¹×ˆ«..
²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à «Ö¢²Ä-£¾Éª½¢ B®¾Õ-Â¹×¯ä œçjšü ÊÕ¢* O’¹¯þ œçjšü-©ðÂË «ÖJ-¤ò-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ •¢ÅŒÕ «Ö¢®¾¢Åî ¤Ä{Õ •¢ÅŒÕ-«Û© ÊÕ¢* «Íäa ƒÅŒª½ …ÅŒp-ÅŒÕh-©Â¹× Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢’à …¢šÇª½Õ. D¢Åî X¾ÜJh’à ¬ÇÂÃ-£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-„ÃLq «®¾Õh¢C. «áœË X¾ŸÄ-ªÃn©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ-²Ähª½Õ. OšË ŸÄyªÃ ªîW «ÕÊÂ¹× Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ ¤ò†¾ÂéFo ©Gµ-²Äh-§ŒÕ{. ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã© “X¾Âê½¢ O’¹¯þ œçjšü «ÕÊ ¬ÁK-ªÃ-EÂË Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu åX¶j¦ªý, §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢-{x¯ä Âß¿Õ.. ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢, „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢, ¤¶ò©äšü, N{-NÕ¯þ ‡, ®Ï, ƒ «¢šË ¤ò†¾-ÂÃ-©ÊÕ Â¹ØœÄ NÕT-LÊ „ÃšË Â¹¢˜ä ‡Â¹×ˆ-«’à ƢC-®¾Õh¢-Ÿ¿{.

vegandaygh650.jpg
¦ª½Õ«Û ÅŒê’_©Ç..
O’¹¯þ œçjšü ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Â¹ØœÄ …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿Õ-ŌբC. «áœË-X¾-ŸÄ-ªÃn-©Åî ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê œçjšü ÂæšËd ‚£¾Éª½¢ °ª½g-«Õ-§äÕu¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾œ¿Õ-ŌբC. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. O’¹¯þ œçjšüq ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à Ō¹׈« ÂÃu©-K-©Åî E¢œË …¢šÇªá. OšË©ð «áÈu¢’à ‚¹×-¹Ø-ª½©Õ, ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©Õ, «áœË-ŸµÄ-¯Ãu©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œ¿œ¿¢ «©x Ō¹׈« ÂÃu©-K-©ê ¹œ¿ÕX¾Û E¢œË-¤ò-ŌբC. X¶¾L-ÅŒ¢’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_œ¿¢ ®¾Õ©-¦µ¼-«Õ-«Û-ŌբC.
͌¹ˆšË ‚ªî-’Ãu-EÂË..
“X¾X¾¢ÍŒ„ÃuX¾h¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã©ðx O’¹¯þ œçjšüE ÆÊÕ-®¾-J¢-ÍŒœ¿¢ «©x ‡¯îo ª½Âé ƯÃ-ªî-’Ãu©Õ Ÿ¿Öª½-«Õ-«Û-ÅÃ-§ŒÕE Eª½Ö-XÏ-ÅŒ-„çÕi¢-Ÿ¿{. O’¹¯þ ©ãjX¶ý-å®kd-©üÂË «ÖJÊ ÅŒªÃyÅŒ ª½Â¹h¢-©ðE ͌鈪½ ²Än§Œá©Õ ÅŒ’¹_œ¿¢, ƒÊÕq-L¯þ å®Eq-šË-NšÌ åXª½-’¹œ¿¢ «©x «ÕŸµ¿Õ-„äÕ£¾Ç¢ «Íäa «áX¾Ûp 50 ÊÕ¢* 70 ¬ÇÅŒ¢ «ª½Â¹Ø ÅŒ’¹Õ_-Ōբ-Ÿ¿E ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã©Õ „ç©x-œË¢-Íêá. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. «Ö¢²Ä-£¾Éª½¢ ÊÕ¢* O’¹¯þ œçjšüÂË «Öª½œ¿¢ «©x ÂËœÎo© X¾E-B-ª½Õ-©ðÊÖ «Öªíp-®¾Õh¢-Ÿ¿{. X¶¾L-ÅŒ¢’à ÂËœÎo ®¾«Õ-®¾u© ÊÕ¢* Â¹ØœÄ N«áÂËh ¤ñ¢Ÿ¿-ÍŒaE EX¾Û-ºÕ©Õ „ç©x-œË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.

vegandaygh650-3.jpg
¨ „ÃuŸµ¿Õ©Ö Ÿ¿Öª½¢..
O’¹¯þ œçjšü©ð ¦µÇ’¹¢’à ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-¹ׯä X¾X¾Ûp-ŸµÄ-¯Ãu©Õ, ‚¹×-¹Ø-ª½©Õ, X¾¢œ¿x «©x ‡¯îo “X¾§çÖ-•-¯Ã-©Õ-¯Ão-§ŒÕ{. OšËE “¹«Õ¢ ÅŒX¾p-¹עœÄ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ÂÃuÊqªý «áX¾Ûp ÅŒ’¹Õ_-Ōբ-Ÿ¿{. ªîW B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾Éª½¢©ð ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©Õ, X¾¢œ¿Õx ÆCµÂ¹ „çÖÅÃ-Ÿ¿Õ©ð …¢˜ä ÂÃuÊqªý «áX¾Ûp Ō¹׈-«’à …¢{Õ¢-Ÿ¿Êo ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. «ÕJ, O’¹¯þ œçjšü „çáÅŒh¢ OšË-åXj¯ä ‚ŸµÄ-ª½-X¾œË …¢{Õ¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ÅŒª½£¾É ‚£¾É-ª½- X¾-Ÿ¿l´A «©x ªí«át, “¤ñæ®dšü, åXŸ¿l-æX’¹Õ ÂÃuÊqª½Õx ªÃ¹עœÄ …¢šÇ-§ŒÕE ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã©Õ „ç©x-œË¢-Íêá. ƒÂ¹ ¨ œçjšüE ÆÊÕ-®¾-J¢Íä „ÃJ©ð ª½Â¹h-¤ò{Õ ÅŒÂ¹×ˆ-«’à …¢{Õ¢-Ÿ¿E, Íçœ¿Õ Âí©ã-²ÄZ©ü ¬ÇÅŒ¢ ÅŒ’¹Õ_-Ōբ-Ÿ¿E X¶¾L-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œç- •¦Õs «Íäa «áX¾Ûp ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ-«E Â¹ØœÄ EX¾Û-ºÕ©Õ Åä©Çaª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¨ œçjšüÅî B®¾Õ-Â¹×¯ä “¤ñ¦-§çÖ-šËÂú X¾ŸÄ-ªÃn©Õ, „çṈ© ÊÕ¢* «Íäa ‚£¾Éª½¢ «©x ‚ª½n-éªj-šË®ý ÊÕ¢* Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢’à …¢œí-ÍŒa{.

¨ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ Æ«-®¾-ª½¢!.
vegandaygh650-1.jpg
‡¢ÅŒ «Õ¢*-Ÿçj¯Ã O’¹¯þ œçjšü©ð ÂíEo ©ð¤Ä©Ö …¯Ãoªá. „ÚËE ®¾J-Íä-®¾Õ-ÂíE ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-¹ע-˜ä¯ä ŸÄE X¶¾L-ÅÃ-©ÊÕ ¤ñ¢Ÿ¿-’¹©¢.
[ O’¹¯þ œçjšü©ð «ÕÊ ¬ÁK-ªÃ-EÂË Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu ÆÅŒu-«-®¾ª½ Æ„çÕi¯î ‚«Öx©Õ Ō¹׈-«’à …¢šÇªá. Æ¢Ÿ¿Õê “¤ñšÌÊÕx ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ ¦ÇŸ¿¢ X¾X¾Ûp©Õ, ƒÅŒª½ X¾X¾Ûp-ŸµÄ-¯Ãu-©ÊÕ ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-„ÃL. Æ©Çê’ ²ò§ŒÖ ¤Ä©Õ, šðX¶¾ÜE Â¹ØœÄ ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C.
[ O’¹-¯þ’à «ÖJ-¤ò§ŒÖ¢ ¹ŸÄ ÆE ÆEo X¾ŸÄ-ªÃn-©ÊÕ «C-©ä-§ŒÖ-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ. DE-«©x ÂíEo-ªî-V-©ê œçjšü ¦ðªý Âí˜äd Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. “X¾AŸÄEÂË “X¾ÅÃu-«Öo§ŒÕ¢ …¢{Õ¢C. „ÚËE …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. …ŸÄ-£¾Ç-ª½-ºÂ¹× X¾F-ªýÂË ¦Ÿ¿Õ©Õ šðX¶¾Ü, «Ö«â©Õ ¤Ä©Â¹× ¦Ÿ¿Õ©Õ ²ò§ŒÖ ©äŸÄ ¦ÇŸ¿¢ ¤Ä©Õ.. «Ö¢²Ä-EÂË ¦Ÿ¿Õ©Õ ²ò§ŒÖ ÍŒ¢Âúq «¢šËN …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒ-«ÍŒÕa.
[ O’¹¯þ ‚£¾É-ª½¢©ð N{-NÕ¯þ G12, ÂÃuL¥§ŒÕ¢, ƧçÖ-œË¯þ, >¢Âú «¢šËN Ō¹׈«’à ©¦µ¼u-«Õ§äÕu Æ«-ÂìÁ¢ …¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ƒN ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ‚£¾É-ª½-X¾-ŸÄ-ªÃn-©ÊÕ ªîV-„ÃK „çÕÊÖ©ð Í䪽Õa-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C.
[ ‚£¾Éª½¢ Ō¹׈-«’à A¢{Õ¯Ão¢ ¹ŸÄ ÆE ²ÄoÂúq ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ-¹¢œË. ŠÂ¹-„ä@Á B®¾Õ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹ׯÃo ƯÃ-ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ „ÚËÂË Ÿ¿Öª½¢’à …¢œ¿¢œË. ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ ¤ñŸ¿Õl-A-ª½Õ-’¹Õœ¿Õ ©äŸÄ ÆNå® T¢•©Õ AÊ¢œË. ©äŸÄ „䪽Õ-¬Á-Ê’¹ T¢•©Õ, wœçj“X¶¾Üšüq «¢šËN “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ-«ÍŒÕa.
[ ¨ œçjšü «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. \ œçjšü B®¾Õ-¹ׯÃo F@ÁÙx «Ö“ÅŒ¢ ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C. X¾¢œ¿Õx, ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©ðx Fª½Õ …¢{Õ¢C ¹ŸÄ ÆE ÅÃê’ FšËE «Ö“ÅŒ¢ ÅŒT_¢-ÍŒ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ.
[ ²ÄŸµÄ-ª½º œçjšü ÊÕ¢* O’¹¯þ ©ãjX¶ý-å®kd-©üÂË ®¾œ¿-¯þ’à «ÖJÊX¾Ûpœ¿Õ Æ¢Ÿ¿Õ©ð Æœ¿b®ýd Â뜿¢ ÍÃ©Ç Â¹†¾d¢. Æ¢Ÿ¿Õê ÂíCl-Âí-Cl’à «Öª½Õp©Õ Í䮾Õ-¹ע{Ö “¹«Õ¢’à X¾ÜJh °«-Ê-¬ëj-LE «Öª½Õa-¹ע˜ä «Õ¢*C.
women icon@teamvasundhara
foods-to-boost-covid-immunity-a-new-twitter-post-by-health-ministry

ఈ పది చిట్కాలతో ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవచ్చట!

కరోనా మన దేశంపై కసిగా విరుచుకుపడుతోంది. మరి, ఇలాంటి కంటికి కనిపించని మహమ్మారికి మనం చిక్కకూడదంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎంతో అవసరం అని నిపుణులు ముందు నుంచే చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ, వైద్యులు, నిపుణులు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే చిట్కాల గురించి ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టుల రూపంలో వివరిస్తూనే ఉన్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఇమ్యూనిటీని పెంచే సూపర్‌ఫుడ్స్‌ గురించి కేంద్రం తాజాగా మరో పోస్ట్‌ను మన ముందుంచింది. సహజసిద్ధమైన ఆహార నియమాలతో శరీరానికి అధిక పోషకాలు అందించడం ద్వారా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవచ్చని సూచిస్తోంది. MyGovIndia ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పంచుకున్న ఈ ఇమ్యూనిటీ డైట్‌కు సంబంధించిన పోస్ట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
do-you-know-the-reason-behind-these-common-pregnancy-food-cravings

కాబోయే అమ్మలూ.. మీకూ ఇవి తినాలనిపిస్తోందా..!

పుల్లపుల్లగా తినాలనిపించడం, బయట దొరికే జంక్‌ఫుడ్స్‌ చూస్తే నోరూరిపోవడం, ఈ పూట కారంగా ఏదైనా తింటే బాగుండేది అనిపించడం.. ఇలా గర్భిణుల్లో కొన్ని రకాల ఆహారపు కోరికలు కలగడం సహజం. మరికొందరైతే ఈ సమయంలో చేదును కూడా కోరుకుంటుంటారు. మరి, ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది కానీ.. అసలు గర్భిణుల్లో ఇలాంటి కోరికలు ఎందుకు కలుగుతాయని మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా? అయితే ఇందుకూ ఓ కారణముందని చెబుతున్నాయి కొన్ని అధ్యయనాలు. సాధారణంగా మన శరీరంలో ఏదైనా పోషకం ఉండాల్సిన దాని కంటే తక్కువగా ఉంటే ఆ పోషకం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తినాలని శరీరం మెదడును ప్రేరేపిస్తుందట! అలా ఆ పదార్థం తినేదాకా మనకు నిద్ర పట్టదన్నమాట! మరి, ఇలా గర్భిణుల్లో సాధారణంగా కలిగే ఫుడ్‌ క్రేవింగ్స్‌ ఏంటో తెలుసుకుందామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
expert-suggestion-on-weak-pregnancy-in-telugu
women icon@teamvasundhara
celebrity-nutritionist-rujuta-diwekar-quarantine-diet-plan-may-sort-out-your-weekly-diet-woes

కరోనా వేళ.. ఫిట్‌గా, ఆరోగ్యంగా ఉంచే డైట్ ప్లాన్!

కరోనా వచ్చి ఏడాది దాటినా మాస్క్‌, భౌతిక దూరం మన జీవితాల నుంచి దూరం కాలేదు. పైగా ఈ రెండో దశలో రెండు మాస్కులు ధరించాలని, ఒకరికొకరు మరింత దూరంగా ఉండాలన్న ఆంక్షలు పెరిగాయే తప్ప తరగలేదు. ఈ క్రమంలోనే ఈ మహమ్మారికి చిక్కకుండా ఉండేందుకు ఇమ్యూనిటీని పెంచుకునే పనిలో పడ్డారంతా! బయటికి వెళ్లినా, ఇంట్లో నుంచే పనిచేసినా అందరూ ఆరోగ్య మంత్రాన్నే పఠిస్తున్నారు. అలాంటి వారిని మరింత హెల్దీగా మార్చేందుకు ప్రత్యేకంగా ఓ డైట్‌ప్లాన్‌ను సిద్ధం చేశారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ న్యూట్రిషనిస్ట్‌ రుజుతా దివేకర్‌. ఉత్సాహంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజూ కచ్చితమైన సమయాల్లో పోషకాహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరి అని సూచిస్తున్నారామె. ఈ క్రమంలోనే ఏ రోజు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? ఏయే వ్యాయామాలు చేయాలి? తదితర విషయాలతో కూడిన ఈ వీక్లీ డైట్‌ ప్లాన్‌లో ఏముందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
world-hand-hygiene-day-hand-wash-who-precautions

చేతులు కడుక్కోండి.. ఆరోగ్యంగా ఉండండి!

ప్రపంచ దేశాలను గడగడలాడిస్తోన్న కరోనా భూతం నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడం అత్యంత ఆవశ్యకమన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే గంటగంటకూ హ్యాండ్‌వాష్‌, శానిటైజర్ లేదా ఏదైనా సబ్బుతో చేతుల్ని పరిశుభ్రంగా రుద్ది మరీ కడుక్కోమంటూ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతో పాటు వైద్య నిపుణులు కూడా సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. చేతుల్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం వల్ల ఎన్నో వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చని కూడా వారు సూచిస్తున్నారు. నేడు (మే 5) ‘వరల్డ్‌ హ్యాండ్‌ హైజీన్‌ డే’. ఈ సందర్భంగా ‘SAVE LIVES: Clean your hands’ అనే థీమ్‌తో మనముందుకొచ్చింది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ. ఈ క్రమంలో చేతుల్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే కొవిడ్‌తో పాటు ఎన్నో ఇన్ఫెక్షన్లు మన దరిచేరకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండచ్చన్న సందేశాన్ని అందరికీ అందించింది డబ్ల్యూహెచ్‌వో. ఈ నేపథ్యంలో సబ్బుతో చేతులను ఎంతసేపు కడగాలి? ఎలా శుభ్రం చేసుకోవాలి..? ఎప్పుడెప్పుడు చేతులు కడుక్కోవాలి..? తదితర విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-what-happens-when-you-dont-wash-your-hands

వామ్మో.. చేతులు శుభ్రం చేసుకోకపోతే ఇన్ని అనర్థాలా?

‘మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ముందు మన చేతులు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనిని ఒక అలవాటుగా మార్చుకోవాలి’ అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఎప్పటి నుంచో చెబుతూనే ఉంది. అంతేకాదు.. ఏటా మే 5న ‘హ్యాండ్‌ హైజీన్‌ డే’ (చేతుల పరిశుభ్రతా దినోత్సవం) పేరుతో ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. అయితే ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలన్న విషయాన్ని చాలామంది పెడచెవిన పెడుతున్నారు. కానీ కరోనా పుణ్యమా అని ప్రస్తుతం ప్రతిఒక్కరూ చేతుల పరిశుభ్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన వైద్యులు, ప్రముఖ ఆరోగ్య సంస్థలు సైతం పదే పదే ఇదే మాటను నొక్కివక్కాణిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది ఈ ప్రత్యేకమైన రోజుకు బోలెడంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
foods-to-avoid-in-summer

women icon@teamvasundhara
rujuta-diwekar-shares-some-tips-to-help-people-recovering-from-covid-19

కరోనా తగ్గిన తర్వాత త్వరగా కోలుకోవాలంటే..!

కరోనా మహమ్మారి మన శరీరంపై దాడి చేసి.. ఆయా అవయవాల పనితీరుపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. తద్వారా లేనిపోని అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నాం. ఇక తీరా నెగెటివ్‌ వచ్చాకనైనా ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుందా అంటే.. దానికీ చాన్నాళ్లే సమయం పడుతుందంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే కరోనా నుంచి బయటపడినా చాలామందిలో దగ్గు, జలుబు, నీరసం, అలసట.. వంటి లక్షణాలు కనిపించడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇలాంటప్పుడు కొన్ని చిట్కాలను పాటించడం వల్ల కొవిడ్‌ లక్షణాలను దూరం చేసుకొని త్వరగా కోలుకోవచ్చంటున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. ఈ క్రమంలోనే అవేంటో సూచిస్తూ ఇన్‌స్టాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టారామె.

Know More

women icon@teamvasundhara
these-vitamins-plays-a-vital-role-to-strengthen-the-immunity-system

ఇమ్యూనిటీని పెంచే విటమిన్లివి!

రోగనిరోధక శక్తి... మనల్ని జబ్బుల బారి నుండి కాపాడే ఔషధం వంటిది. మన శరీరంలో రోగనిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉంటే దాని ధాటికి మన ఒంట్లోకి ప్రవేశించే వైరస్‌, బ్యాక్టీరియాలు కూడా నిలవలేవు. మరి, ఇందుకోసం మనం తీసుకునే ఆహారం చాలా కీలకం. ఈ క్రమంలో విటమిన్లు నిండి ఉన్న ఆహారాన్ని కూడా మన రోజువారీ మెనూలో చేర్చుకోవాలంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. తద్వారా వ్యాధి సోకిన తర్వాత దాన్ని నయం చేసుకోవడం కంటే ముందే జాగ్రత్తపడచ్చంటున్నారు. కరోనా విజృంభణ కొనసాగుతోన్న ఈ నేపథ్యంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే విటమిన్లేంటి? అవి పుష్కలంగా లభించే పదార్థాలేంటో తెలుసుకొని మన రోజువారీ మెనూలో భాగం చేసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
health-ministry-issues-guidelines-for-people-with-mild-covid-19-symptoms-are-advised-to-be-in-home-isolation

హోమ్ ఐసొలేషన్... ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే!

జలుబైనా, దగ్గొచ్చినా, కాస్త ఒళ్లు వేడిగా అనిపించినా.. అది కరోనా వల్లేనేమో అని కంగారు పడిపోతున్నాం. ఆలస్యం చేయకుండా, ముందూ వెనకా ఆలోచించకుండా కొవిడ్‌ పరీక్షా కేంద్రానికి పరుగులు పెడుతున్నాం. ఈ క్రమంలో నిజానికి మనలో వైరస్‌ లేకపోయినా అక్కడి నుంచి అంటించుకొని వచ్చే వారు ఎందరో! అంతేనా.. ఏమవుతుందో ఏమోనన్న ఆందోళనే చాలామందిని ఆస్పత్రి మెట్లు ఎక్కిస్తోంది. ఇదిగో ఇలాంటి భయమే కంటికి కనిపించని కరోనా ముందు మనల్ని బలహీనుల్ని చేస్తుందంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. అందుకే కొవిడ్‌ పాజిటివ్‌ వచ్చినా స్వల్ప లక్షణాలుంటే ఇంట్లోనే ఐసొలేషన్‌లో ఉంటూ చికిత్స తీసుకోమని పదే పదే చెబుతున్నారు. తాజాగా కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కూడా మరోసారి ఇదే విషయాన్ని గుర్తు చేసింది. ఈ క్రమంలో కరోనా సోకి స్వల్ప లక్షణాలుంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో సూచిస్తూ ట్విట్టర్‌లో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
healthy-ways-to-beat-the-heat-in-telugu
women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-lemon-water-in-telugu
women icon@teamvasundhara
home-made-drinks-to-strengthen-immune-system-in-telugu

ఇమ్యూనిటీని పెంచే పవర్‌ఫుల్‌ పానీయాలివే!

కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ యావత్ దేశాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నా, ఎంత అప్రమత్తంగా ఉంటున్నా లక్షలాది మంది ఈ వైరస్‌ బారిన పడుతున్నారు. రోజుకు వేలాది ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. అందుకే ఇలాంటి విషమ పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యం విషయంలో మనం మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే. ముఖ్యంగా కొవిడ్‌ లాంటి వైరస్‌ల నుంచి రక్షణ పొందాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాల్సిందేనంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. ఇందుకోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదని, వంటింట్లో లభించే కొన్ని పదార్థాలతోనే ఇమ్యూనిటీని మెరుగుపరచుకోవచ్చని వారు సూచిస్తున్నారు. పైగా వేసవి కాలం కాబట్టి వీటిని తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్‌ సమస్యల నుంచి కూడా రక్షణ పొందవచ్చట. మరి అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
all-you-need-to-know-about-oxygen-levels-and-proning-technique

ఇలా హోమ్ ఐసొలేషన్‌లో ఉంటూనే ఆక్సిజన్‌ స్థాయులు పెంచుకోవచ్చట!

ఆక్సిజన్‌.. ఆక్సిజన్‌.. ఆక్సిజన్‌.. ప్రస్తుతం ఎక్కడ విన్నా, ఎవరు మాట్లాడుకున్నా దీని గురించే! మాయదారి కరోనా మహమ్మారి నేరుగా ఊపిరితిత్తులపై దాడి చేసి శరీరంలో ఆక్సిజన్‌ స్థాయులు పతనమయ్యేలా చేస్తోంది. దీంతో ఊపిరి అందక బాధితులు ఆస్పత్రులకు పరుగులు తీస్తున్నారు. మరోవైపు హాస్పిటల్స్‌లో బెడ్లు దొరక్క, అక్కడా ప్రాణవాయువు కొరతతో ప్రాణాలరచేత పట్టుకొని ఆక్సిజన్‌ కోసం ఆస్పత్రి బయటే నిరీక్షిస్తున్నారు. ఇంకొంతమందైతే హోమ్ ఐసొలేషన్‌లో ఉండి, ఆక్సిజన్‌ సదుపాయం ఉన్నా.. వైరస్‌ భయంతో సిలిండర్‌తో సహా ఆస్పత్రులకు పరుగులు తీస్తున్నారు. మరి, ఆక్సిజన్‌ తగ్గిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఆస్పత్రిలోనే చికిత్స అందించాలా? అంటే.. ఆ అవసరం లేదంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. పరిస్థితి అదుపులో ఉండి, ఆక్సిజన్‌ సిలిండర్‌ అందుబాటులో ఉంటే ఇంట్లోనే హోమ్ ఐసొలేషన్‌లో ఉండి చికిత్స తీసుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు. తద్వారా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారికి పడకలు దొరికే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు. ఒకవేళ సిలిండర్‌ లేకపోయినా.. ప్రోనింగ్‌ పద్ధతి ద్వారా సహజసిద్ధంగా శరీరంలో ఆక్సిజన్‌ స్థాయుల్ని పెంచుకోవచ్చని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సూచిస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-for-a-faster-recovery-after-cesarean-delivery-in-telugu

ఇలా చేస్తే సిజేరియన్‌ నుంచి త్వరగా కోలుకోవచ్చట!

ఈ రోజుల్లో గర్భం ధరించిన మహిళల్లో చాలామందికి సిజేరియన్‌ డెలివరీలే అవుతున్నాయని ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఇటీవలే జరిపిన ‘జాతీయ కుటుంబ సర్వే’ కూడా ఇదే విషయం స్పష్టం చేస్తోంది. నార్మల్ డెలివరీలో నొప్పుల్ని భరించలేక, ఇతర అనారోగ్యాల రీత్యా.. ఇలా కారణమేదైనా సి-సెక్షన్‌ డెలివరీల వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు కాబోయే అమ్మలు. అయితే ఇలా ఆపరేషన్‌ ద్వారా బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళలు కోలుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుందని, ఆ తర్వాత కూడా వారికి దీర్ఘకాలంలో పలు అనారోగ్యాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయంటూ మన ఇళ్లలో ఉండే పెద్దలు చెబుతుంటారు. కానీ డెలివరీ తర్వాత కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సిజేరియన్‌ నొప్పుల నుంచి త్వరగా కోలుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏప్రిల్‌ను ‘సిజేరియన్‌ అవగాహన మాసం’గా జరుపుకుంటోన్న నేపథ్యంలో ఆ జాగ్రత్తలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
unknown-health-benefits-of-chapati-in-telugu

అందుకే ఒక్క పూటైనా చపాతీ తినాలట!

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ప్రతి విషయంలోనూ ప్రత్యామ్నాయాల్ని వెతుక్కుంటుంటారు. రాత్రుళ్లు అన్నం మానేసి చపాతీ (గోధుమ పిండితో తయారు చేసింది) తీసుకోవడం కూడా ఇలాంటిదే! మరి, నిజానికి దీనివల్ల ఏదైనా ఫలితం ఉంటుందంటారా? అని సందేహించే వాళ్లూ లేకపోలేదు. అయితే ఆ సందేహం అక్కర్లేదని, రాత్రి భోజనంలో చపాతీని భాగం చేసుకోవడం వల్ల బరువు తగ్గడంతో పాటు మరెన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఒక్క రాత్రి పూట అనే కాదు.. రోజులో ఒకసారి చపాతీ తిన్నా కూడా సమాన ఫలితం ఉంటుందట! మరి, ఆలస్యం చేయకుండా చపాతీలో దాగున్న ఆ ఆరోగ్య రహస్యాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
why-you-must-include-watermelon-seeds-in-your-diet-in-telugu

పుచ్చకాయతో పాటు గింజలూ తినాలట.. ఎందుకో తెలుసా?

వేసవిలో మండుటెండల నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే పుచ్చకాయకు మించిన పండు మరొకటి లేదు. దాదాపు 95 శాతం నీటిని నింపుకొన్న ఈ సీజనల్‌ ఫ్రూట్‌లో శరీరానికి చలువనిచ్చే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే చాలామంది ఈ పండును తినేటప్పుడు గింజలను పక్కన పడేస్తుంటారు. మరికొంతమంది తినేందుకు సులభంగా ఉంటుందని గింజలు లేని పుచ్చకాయ ముక్కలను కొని తెచ్చుకుంటారు. అయితే ఇలా పుచ్చకాయ గింజలను పక్కన పెట్టేయడమంటే చేతికందిన పోషకాలను దూరం చేసుకున్నట్లేనని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు లాంటి పోషకాలు వీటిలో పుష్కలంగా ఉంటాయని వారు సూచిస్తున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
mask-wearing-guidelines-by-who-and-cdc-in-telugu

కరోనా అలర్ట్‌ : ఎవరికి ఏ మాస్క్‌ మంచిది?!

కరోనా వెలుగు చూసిన దగ్గర్నుంచి మాస్కులు మన జీవితంలో ఓ భాగమయ్యాయి. ఈ వైరస్‌ బారిన పడకుండా ఉండడానికి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడం ఎంత ముఖ్యమో.. మాస్కులు ధరించడం అంతకంటే ముఖ్యమని నిపుణులు పదే పదే నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది క్లాత్‌ మాస్కుల్ని ఎంచుకుంటే.. మరికొంతమంది బయట దొరికే మెడికల్‌ మాస్కుల్ని కొని ధరిస్తున్నారు. ఏదేమైనా, మాస్కులు ధరించడానికి మనం అలవాటు పడిపోయినా.. అసలు ఎవరు ఎలాంటి మాస్కులు ధరించాలి? ఎప్పుడెప్పుడు పెట్టుకోవడం మంచిది? అన్న పలు సందేహాలు కొంతమందిలో ఉన్నాయని చెప్పచ్చు. అయితే వాటన్నింటినీ ఒక్క వీడియో ద్వారా నివృత్తి చేసింది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO). ఎవరెవరు ఎలాంటి మాస్కులు ధరించాలి, ఎప్పుడు ధరించాలో సూచిస్తూ తాజాగా కొన్ని మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. మరి, అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
ayurveda-tips-for-acidity-in-telugu

ఎసిడిటీతో బాధపడుతున్నారా? ఈ చిట్కాలు పాటించండి!

ఎసిడిటీ... గతంలో కేవలం పెద్ద వయసు వారిలో మాత్రమే కనిపించే ఈ సమస్య నేడు అందరినీ వేధిస్తోంది. అందుకు మన ఆహారపు అలవాట్లు, జీనవశైలే కారణమని వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ప్రత్యేకించి యాంత్రిక జీవనానికి అలవాటు పడిపోయి నిరంతరం బిజీబిజీగా గడిపే నగరవాసులే ఈ సమస్య బారిన పడుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ‘చికిత్స కన్నా నివారణే మేలు’ అన్న మాటను అనుసరించి సమస్య తీవ్రతరం కాకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని వారు సూచిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా హెల్దీ డైట్‌ తీసుకోవడం, వ్యాయామాలు చేయడం లాంటి కొన్ని అలవాట్లను జీవనశైలిలో భాగం చేసుకుంటే ఎసిడిటీ నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు.

Know More

women icon@teamvasundhara
essential-changes-in-diet-and-life-style-to-beat-the-heat

ఈ హెల్దీ డైట్‌తో వేసవి సమస్యలను అధిగమించండి!

ఇతర సీజన్లతో పోల్చితే వేసవిలో ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాతావరణంలోని విపరీతమైన వేడి శరీరంలోని నీటినంతటినీ చెమట రూపంలో పీల్చేస్తుంది. ఫలితంగా డీహైడ్రేషన్‌కు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఇక చెమట అధికంగా పట్టడం వల్ల శరీరంలోని ఎలక్ర్టోలైట్స్‌ స్థాయుల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. అదేవిధంగా కొన్ని రకాల సీజనల్‌ వ్యాధులు, చర్మం జిడ్డుగా మారిపోవడం, కంది పోవడం, స్కిన్‌ అలర్జీలు, ట్యానింగ్‌ సమస్యలు అధికంగా ఎదురవుతుంటాయి. వీటికి తోడు కరోనా ఇంకా మనల్ని వెంటాడి వేధిస్తోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమే మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుందంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు.

Know More

women icon@teamvasundhara
healthy-foods-can-eat-before-and-after-you-get-covid-vaccine

కరోనా వ్యాక్సిన్ ముందు, తర్వాత.. ఏవి తినాలి? ఏవి తినకూడదు?!

ఓవైపు కరోనా తన పని తాను చేసుకుపోతుంటే.. మరోవైపు దీని బారిన పడకుండా ఉండేందుకు కొవిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌ తీసుకునే వారి సంఖ్య నానాటికీ పెరిగిపోతోంది. రెండో దశ వ్యాక్సినేషన్‌లో భాగంగా అరవై పైబడిన వారితో పాటు, 45 ఏళ్లు దాటిన వారికి కూడా టీకా ఇస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే! అయితే ఈ నేపథ్యంలో వ్యాక్సిన్‌ తీసుకుంటే ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు వస్తాయోనన్న భయం కొంతమందిలో ఉంటే.. అసలు వ్యాక్సిన్‌కి ముందు, తర్వాత ఏవైనా ప్రత్యేక ఆహార నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటుందేమోనన్న సందేహం మరికొంతమందిలో ఉంది. ‘మీ సందేహం నిజమేనంటున్నారు’ నిపుణులు. ఎందుకంటే టీకా వేసుకోవడానికి ముందు, వేసుకున్న తర్వాత కొన్ని రకాల పదార్థాల్ని తీసుకోవడం వల్ల వ్యాక్సిన్‌ వల్ల ఎదురయ్యే దుష్ప్రభావాలను చాలా వరకు తగ్గించచ్చంటున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఏంటా ఆహార నియమాలు? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదివేయండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
diet-changes-help-recovering-from-stomach-flu
women icon@teamvasundhara
know-the-immunity-boosting-properties-of-ugadi-pachadi-in-this-pandemic-time

ఇమ్యూనిటీని పెంచే ‘ఉగాది పచ్చడి’!

ప్రతి పండక్కీ ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన వంటకం ఉండనే ఉంటుంది. పాత కాలపు సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను కొనసాగిస్తూ తయారు చేసుకునే ఈ విభిన్న వంటకాల్లో మన ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సుగుణాలు బోలెడుంటాయి. తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాదికి చేసుకునే ఉగాది పచ్చడీ ఇందుకు మినహాయింపేమీ కాదు. ఆరు రుచులు మేళవించి తయారుచేసుకునే ఈ ప్రత్యేకమైన పదార్థం రుచిలోనే కాదు.. సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందించడంలోనూ మిన్నే! ముఖ్యంగా ఇందులో భాగంగా మనం వాడే ఆరు రకాల పదార్థాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ప్రస్తుతం కరోనా నేపథ్యంలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడానికి ఉగాది పచ్చడి కూడా ఎంతగానో సహకరిస్తుందంటున్నారు. మరి, ‘శ్రీ ప్లవ’ నామ సంవత్సరంలోకి అడుగిడుతోన్న వేళ.. ఉగాది పచ్చడి మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి, తద్వారా సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందించడానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-ugadi-pachadi-in-telugu
women icon@teamvasundhara
ripe-or-unripe-bananas-which-should-you-eat-and-when

women icon@teamvasundhara
nutritional-values-of-indian-spices-in-telugu
women icon@teamvasundhara
rujuta-diwekar-shares-tips-for-a-healthy-life-through-her-audio-book-secrets-of-good-health

ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఈ అలవాట్లు తప్పనిసరి!

మనలో చాలామందికి ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ కాస్త ఎక్కువే అని చెప్పాలి. కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పట్నుంచి అది మరింత పెరిగింది. ఎవరిని చూసినా ఇమ్యూనిటీని ఎలా పెంచుకోవాలి? సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? ఎంత సేపు వ్యాయామం చేయాలి? వైరస్‌, ఇతర అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి?.. ఇలా ప్రస్తుతం అందరి కళ్లూ నెట్‌లో ఆరోగ్య చిట్కాలను వెతికే పనిలో పడ్డాయి. అయితే ఇలాంటి సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవాలంటే ఏ ఒక్క ఆహారంతోనో అది సాధ్యం కాదని, రోజంతా మనం తీసుకునే పోషకాహారం-చేసే వ్యాయామాలే ఈ క్రమంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని చెబుతున్నారు ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. ఇందులో భాగంగానే ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలంటే పాటించాల్సిన నియమాల గురించి ‘సీక్రెట్స్‌ ఆఫ్‌ గుడ్‌ హెల్త్‌’ పేరుతో తాను రాసిన ఆడియో బుక్‌లో పొందుపరిచారామె. ‘ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం’ (ఏప్రిల్‌ 7) సందర్భంగా అందులోని కొన్ని హెల్త్‌ సీక్రెట్స్‌ గురించి మనతో ఇలా పంచుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-overcome-depression-on-his-world-health-day-in-telugu
women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-normal-delivery-in-telugu
women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-pregnancy-problems-in-telugu

ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్‌ అని వచ్చినా డిశ్చార్జ్‌ అవుతోంది.. ఎందుకని?

నమస్తే డాక్టర్‌. నాకు పిరియడ్స్‌ రెగ్యులర్‌గా వస్తాయి. అయితే ఈమధ్యే నాకు పిరియడ్‌ మిస్‌ అయితే ఇంట్లో హోమ్‌ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్‌ చేసుకుంటే పాజిటివ్‌ అని వచ్చింది. అయితే హాస్పిటల్‌లో చేసుకుంటే వీక్‌ పాజిటివ్‌ అని డాక్టర్‌ చెప్పారు. అల్ట్రాసౌండ్‌ స్కాన్‌ చేసి Dydroboon ట్యాబ్లెట్స్‌ ఇచ్చారు. అవి వాడితే లేత గోధుమ రంగు, ఎరుపు రంగు డిశ్చార్జ్‌ లైట్‌గా అవుతుంది. అసలు నేను గర్భిణినా, కాదా తెలియట్లేదు. ఒకవేళ నేను ప్రెగ్నెంట్‌ని కాకపోతే అంతకుముందులాగా నాకు పిరియడ్స్‌ వచ్చి, నార్మల్‌ బ్లీడింగ్‌ కావాలంటే నేనేం చేయాలో చెప్పగలరు. - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-contraceptive-methods-in-telugu
women icon@teamvasundhara
try-these-rehydrating-drinks-to-beat-summer-in-telugu
women icon@teamvasundhara
precautions-for-couples-undergoing-fertility-ivf-treatment-during-covid-pandemic

ఈ కరోనా సమయంలో గర్భం ధరించడం మంచిదా? కాదా?

కరోనా వైరస్‌ మన జీవనశైలి, రోజువారీ పనులపై ఎంతలా ప్రభావం చూపుతోందో ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది కొన్ని అతి ముఖ్యమైన పనుల్ని సైతం వాయిదా వేసుకుంటూ వస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ మహమ్మారి కారణంగా పిల్లల్ని కనడానికి సైతం భయపడుతున్నారు. ఇప్పటికే సంతానలేమి సమస్యలున్న వారు ఐవీఎఫ్‌/ఐయూఐ.. వంటి సంతాన సాఫల్య మార్గాలను ఆశ్రయించడానికీ వెనకడుగు వేస్తున్నారు. అయితే వైరస్‌ మూలంగా పిల్లల్ని కనే పనిని వాయిదా వేసుకోవడం సరికాదని, తద్వారా వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ గర్భం ధరించడం మరింత క్లిష్టమవుతుందని అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వైరస్‌ మన మధ్యే ఉన్నా కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్‌ చేసుకోమంటున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
count-on-these-ayurvedic-gut-healing-herbs-to-relieve-abdominal-aches-and-bloating

ఈ వంటింటి చిట్కాలతో జీర్ణ సంబంధ సమస్యలకు చెక్‌ పెట్టండి!

ఇతర సీజన్లతో పోల్చితే వేసవిలో అరుగుదల సమస్యలు కాస్త అధికంగా ఎదురవుతాయి. ఎండ వేడిమికి తోడు బయట దొరికే కలుషితమైన ఆహారం, కార్బొనేటెడ్ కూల్‌ డ్రింక్స్‌ను అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ప్రత్యేకించి నిత్యం హడావుడిలో తిరిగే నగరవాసులకు కడుపునొప్పి, గ్యాస్ట్రిక్‌ సమస్యలు, కడుపుబ్బరం లాంటి జీర్ణ సంబంధ సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. దీంతో అప్పటికప్పుడు ఏవో మెడిసిన్స్ తీసుకుని ఉపశమనం పొందుతుంటారు. అయితే వీటి బదులు వంటింట్లో దొరికే కొన్ని పదార్థాలతో జీర్ణ సమస్యలని దూరం చేసుకోవడం మేలంటున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు.

Know More

women icon@teamvasundhara
safety-precautions-to-take-when-you-travel-during-pregnancy

గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు ప్రయాణాలా?.. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి!

గర్భం ధరించామని తెలియగానే అతి సుకుమారంగా మారిపోతుంటారు మహిళలు. బరువులెత్తడం అటుంచితే.. తమ పనులు తాము చేసుకోవడానికి కూడా వెనకా ముందూ అవుతుంటారు. ఇంకొంతమందైతే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప డెలివరీ అయ్యేదాకా ప్రయాణాలు కూడా మానుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇలా తమ పనుల వల్ల కడుపులోని బిడ్డకు ఏదైనా అసౌకర్యం కలుగుతుందేమో అని జాగ్రత్తపడుతుంటారు కాబోయే అమ్మలు. అయితే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అనారోగ్యం కాదని, ఈ క్రమంలో శరీరం, ఆరోగ్యం సహకరిస్తే ఎవరికి వారు అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చని, తద్వారా మరింత చురుగ్గా ఉండగలుగుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు.. గర్భంతో ఉన్నప్పుడు ప్రయాణాలు కూడా చేయచ్చని, అయితే అందుకు ముందుగా డాక్టర్‌ సలహా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక దీంతో పాటు ప్రయాణం చేయాలనుకునే గర్భిణులు కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా పాటించడం అన్ని విధాలా శ్రేయస్కరమంటున్నారు. మరి, ఇంతకీ అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More