scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!'

''నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

¤ò†¾-Âé ’¹E.. ‚ªî’¹uX¾Û ECµ.. 'ÂîœË-’¹Õœ¿ÕfÑ!

Benefits of eating eggs

…œË-ÂË¢-*Ê ÂîœË-’¹Õœ¿Õf, ¤Ä©Õ Æ©Çp-£¾É-ª½¢’à B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ‚ªî-’Ãu-EÂË ‡¢Åî «Õ¢*-Ÿ¿Êo N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¢Ÿä. ƒÅŒª½ Æ©Çp-£¾É-ªÃ©ðx ©Gµ¢-ÍŒE ¤ò†¾-ÂÃ©Õ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð EÂË~-X¾h„çÕi …¢œ¿-œ¿„äÕ ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Â꽺¢. ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ “¤ñšÌÊÕx, Âêîs-å£jÇ-“œä{Õx, N{-NÕÊÕx, ÈE-èÇ©Õ.. ƒ«Fo ÂîœË-’¹Õ-œ¿Õf©ð X¾Û†¾ˆ-©¢’à ©Gµ-²Ähªá. ƒ©Ç ‡¯îo ª½Âé ¤ò†¾-ÂÃ©Õ Â¹L-TÊ ÍŒ«-éÂjÊ ‚£¾Éª½¢ Âæ˜äd ‡Â¹ˆœ¿ ֮͌ϯà ªîVÂ¹× ÂíEo ©Â¹~© ’¹Õœ¿x NE-§çÖ’¹¢ •ª½Õ-’¹Õ-Å¿E «Ö骈šü «ªÃ_©Õ Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ƪáÅä ÂíEo ƒÅŒª½ Ÿä¬Ç-©Åî ¤òLaÅä ƒC Ō¹׈„ä Â뜿¢ ’¹«Õ-¯Ãª½|¢. '“X¾X¾¢ÍŒ ’¹Õœ¿Õf C¯î-ÅŒq«¢Ñ •ª½Õ-X¾Û-¹ע-šðÊo ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ÂîœË-’¹Õ-œ¿Õf©ð …¢œä ¤ò†¾-ÂÃ-©ä¢šË? ÆN «ÕÊ ¬ÁK-ªÃ-EÂË \ NŸµ¿¢’à …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿-ÅççÖ Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

¤ò†¾-ÂÃ©Õ ƒO!
eggdayspl650-2.jpg

…œË-ÂË¢-*Ê ÂîœË-’¹Õœ¿Õf ÊÕ¢* -ªîW «ÕÊ ¬ÁK-ªÃ-EÂË Æ¢Ÿä ¤ò†¾-Âé ¬ÇÅŒ¢ ‡¢Åî OÕÂ¹× Åç©Õ²Ä?
[ ¤¶ò©äšü Ð 5 ¬ÇÅŒ¢
[ å®M-E§ŒÕ¢ Ð 22 ¬ÇÅŒ¢
[ ¤¶Ä®¾p´-ª½®ý Ð 9 ¬ÇÅŒ¢
[ N{-NÕ¯þ ‡ Ð 6 ¬ÇÅŒ¢
[ N{-NÕ¯þ G2 Ð 15 ¬ÇÅŒ¢
[ N{-NÕ¯þ G5 Ð 7 ¬ÇÅŒ¢
[ N{-NÕ¯þ G12 Ð 9 ¬ÇÅŒ¢
Æ©Çê’ 60 “’ë᩠ÂîœË-’¹Õœ¿Õf ÊÕ¢* “¤ñšÌ¯þ Ð 7.9 “’ëá©Õ, ¬ÁÂËh Ð 103 ê©K©Õ, ƒÊÕ«á Ð 1.26 NÕ.“’Ã, ¤¶Ä®¾p-ª½®ý Ð 132 NÕ.“’Ã, ÂÃuL¥§ŒÕ¢ Ð 36 “’Ã, Âí«Ûy©Õ Ð 7.9 “’à ©Gµ-²Ähªá.
OšËÅî ¤Ä{Õ ÂÃuL¥§ŒÕ¢, >¢Âú.. «¢šË ÈE-èÇ©Õ; G6, œË, ƒ, éÂ.. N{-NÕÊÕx Â¹ØœÄ ÂîœË-’¹Õ-œ¿x©ð ®¾«Õ%-Cl´’à ©Gµ-²Ähªá.

worldeggdayah650.jpg
[ XÏ©x©Â¹× Æ¢C¢Íä ‚£¾É-ª½¢©ð ÂîœË’¹Õœ¿Õf ÅŒX¾pE®¾J’à …¢œÄ©E EX¾Û-ºÕ©Õ ®¾Ö*-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. DE©ð …¢œä N{-NÕ¯þ ‡; ©ÖušË¯þ, >§ŒÖ-ÂÃq¢-C±¯þ.. ©Ç¢šË §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢{Õx ¹¢šË ®¾¢¦¢-CµÅŒ ®¾«Õ-®¾u©Õ ªÃ¹עœÄ ÂäÄ-œ¿-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ êª<-¹šË ÊÕ¢* N«áÂËh ¹L-T-²Ähªá.
[ ŠÂ¹ ÂîœË’¹Õœ¿Õf©ð 1.5 “’ë᩠X¾ÍŒa-²ñÊ, 213 NÕMx “’ë᩠Âí©ã²ÄZ©ü, 75 ÂÃu©K©Õ …¢šÇªá. «ÕÊ¢ ªîW B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢©ð Âí©ã-²ÄZ©ü 300 NÕMx-“’Ã-«á©Â¹× Nբ͌-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. ÂæšËd ªîW ŠÂ¹ ’¹Õœ¿Õf B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ¬ÁK-ªÃ-EÂË Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ Âí©ã-²ÄZ©ü©ð ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢ ©Gµ¢-*-ʘäx.
[ °«-“Â˧ŒÕ©Õ ®¾“¹-«Õ¢’à ²Ä’¹œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ‚ªî-’¹u¢’à …¢œ¿-œÄ-EÂË ÂîœË-’¹Õœ¿Õf©ðE “¤ñšÌ¯äx Â꽺¢. Æ©Çê’ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð N{-NÕ¯þ ®Ï ÅŒX¾p NÕT-LÊ ÆEo N{-NÕÊÕx ‡Â¹×ˆ« „çáÅŒh¢©ð ©Gµ-²Ähªá.
[ Ō¹׈« ÂÃu©K©Õ, ‡Â¹×ˆ« “¤ñšÌÊÕx, ÈE-èÇ©Õ …¢œä ÂîœË-’¹Õœ¿Õf.. ‡«á-¹©Õ, ¹¢œ¿-ªÃ©Õ.. Ÿ¿%œµ¿¢’à Ō§ŒÖª½Õ ÂëœÄEÂË Åp-œ¿Õ-ŌբC. ‡ÅŒÕh åXJ-ê’¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾£¾É-§ŒÕ-X¾-œ¿Õ-ŌբC.
[ ÂîœË-’¹Õ-œ¿Õf-©ðE Åç©x-²ñ-ʩ𠓤ñšÌÊÕx, E§ŒÖ-®Ï¯þ, éªj¦ð-æX¶x-N¯þ, ÂîxJ¯þ, „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢, ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢, ²òœË§ŒÕ¢, ®¾©p´ªý, >¢Âú.. «¢šË ÈE-èÇ©Õ, N{-NÕÊÕx X¾Û†¾ˆ-©¢’à ©Gµ-²Ähªá. Æ©Çê’ X¾ÍŒa-²ñ-Ê©ð N{-NÕ¯þ ‡, œË, ƒ ÆCµ-¹¢’à …¢šÇªá. OšËÅî ¤Ä{Õ ¤¶òL-ÂëÕx¢, ‰ª½¯þ, ÂÃuL¥§ŒÕ¢, ÂÃX¾ªý, ®¾©p´ªý©Õ Â¹ØœÄ …¢šÇªá. ƒ«Fo ‚ªî-’Ãu-EÂË ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. Æ©Çê’ ’¹Õœ¿Õf©ð ©Gµ¢Íä ‰ª½¯þ ¬ÁK-ª½¢©ð ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ¹L-®Ï-¤ò-ŌբC.
[ ¬ÁKª½¢, ’¹Õ¢œç ‚ªî-’Ãu-EÂË Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ Š„äÕ’Ã Ð 3 ¤¶ÄušÌ ‚«Öx©Õ ’¹Õœ¿Õf©ð ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð …¢šÇªá.

“X¾§çÖ-•-¯Ã-©ã¯îo..
eggdayspl650.jpg
[ ÂîœË-’¹Õ-œ¿Õf©ð ©Gµ¢Íä ¤¶ò©äšü X¾Û{Õd-¹Åî ®¾¢“¹NÕ¢Íä „ÃuŸµ¿Õ-©ÊÕ ÍÃ©Ç «ª½Â¹× ÅŒT_-®¾Õh¢C.
[ …Ÿ¿§ŒÕ¢ X¾Ü{ ƒÅŒª½ Æ©Çp£¾ÉªÃEÂË ¦Ÿ¿Õ©Õ ’¹Õœ¿Õf B®¾Õ-Â¹×¯ä „Ãª½Õ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹Õ_-ÅÃ-ª½E ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð „ç©x-œçj¢C. Æ©Çê’ ’¹Õœ¿Õf©ð …¢œä åXåXkdœþq «©x ª½Â¹h-¤ò{Õ ÆŸ¿Õ-X¾Û©ð …¢{Õ¢-Ÿ¿E Â¹ØœÄ ª½ÕV-„çj¢C.
[ «Õªî N†¾§ŒÕ¢ \¢{¢˜ä.. «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ‡«-éªjÅä ªîW “¹«Õ¢ ÅŒX¾p-¹עœÄ ÂîœË’¹Õœ¿ÕfÊÕ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-¹ע-šÇªî „ÃJ©ð ªí«át ÂÃuÊqªý «Íäa Æ«-ÂìÁ¢ 24 ¬ÇÅŒ¢ Ō¹׈«E X¾©Õ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã©ðx „ç©x-œçj¢C. DEÂË Â꽺¢ ’¹Õœ¿Õf©ð …¢œä ÂîL¯þ Ưä X¾ŸÄª½n¢. ƒC „çÕŸ¿œ¿Õ, ¯ÃœÎ «Õ¢œ¿©ÇEo ‚ªî-’¹u¢’à …¢Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Â¹ØœÄ ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. ŠÂ¹ ’¹Õœ¿Õf ÊÕ¢* 20 ¬ÇÅŒ¢ «ª½Â¹× ÂîL¯þ ©Gµ-®¾Õh¢C. ƒC ÂÃ©ä§ŒÕ •¦Õs©Õ ÅŒT_¢-ÍŒ-œ¿¢-©ð, Ÿµ¿«Õ-ÊÕ©Õ Ÿ¿%œµ¿¢’à …¢œ¿-œÄ-EÂË Åp-œ¿Õ-ŌբC.
[ ’¹Õœ¿Õf-©ð N{NÕ¯þ œË ‡Â¹×ˆ-«’à …¢{Õ¢C. ¬ÁKªÃEÂË ‡¢œ¿ ÅŒ’¹-©-¹-¤ò-«-{¢, ®¾éªjÊ ¤ò†¾-ÂÃ-£¾É-ª½¢ B®¾Õ-Âî-¹-¤ò-«-{¢ «©x “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍéǫբC N{NÕ¯þ œË ©ðX¾¢Åî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão-ª½Õ. D¢Åî «ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾Ç¢, ‡«á-¹-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ®¾«Õ-®¾u©Õ ¤ñ¢* …¢{Õ¯Ãoªá. Æ¢Ÿ¿Õ«©x ’¹Õœ¿Õf-ÊÕ ‚£¾Éª½¢©ð Í䪽Õa-Âî-«-{¢ «Õ¢*C.
[ “¤ñšÌÊxÅî E¢œËÊ ’¹Õœ¿Õf-©ð «ÕÊÂ¹× Æ«®¾-ª½-„çÕiÊ ÆEoª½Âé Æ„çÕi¯î ‚«Öx©Õ …¢šÇªá. ¬ÇKª½-¹- “¬Á-«Õ ÆCµÂ¹¢’à Íä®Ï-Ê-X¾Ûp-œ¿Õ AJT ¬ÁÂËhE X¾Û¢V-Âî-«-šÇ-EÂË ƒN ‡¢ÅŒ’Ã¯î …X¾§çÖ-’¹X¾-œ¿-Åêá.
’¹Js´-ºÕ-©Â¹× „çK '-’¹Õœ¿ÕfÑ!
eggsinpregnancygh650-01.jpg

Âæð§äÕ ÅŒ©Õx-©¢Åà ŌMx-G-œ¿f-L-Ÿ¿l-JÂÌ ®¾J-X¾œÄ ¤ò†¾-ÂÃ-©ÕÊo ®¾«Õ-ÅŒÕ-©Ç-£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-„Ã-©E èÇB§ŒÕ ‚ªî’¹u ®¾êªy (‡¯þ-å£Ç-Íý-‡®ý) ®¾Ö*-²òh¢C. OšË©ð ÂîœË-’¹Õœ¿Õx «á¢Ÿ¿Õ «ª½Õ-®¾©ð …¢šÇªá. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ’¹Js´-ºÕ©Õ X¾*a ’¹Õœ¿Õx, ®¾’¹¢ …œË-ÂË¢-*Ê ’¹Õœ¿Õx.. «¢šËN Æ®¾q©Õ B®¾Õ-Âî-«-Ÿ¿lE å£ÇÍŒa-J-²òh¢C ¹؜Ä..! ƒ©Ç B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ²Ä©ðt-¯ç©Çx ƒ¯çp´-¹¥¯þ ¦ÇJÊ X¾œä Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …Êo{Õx ÅçL-XÏ¢C. «ÕJ, ’¹Js´ºÕ©Õ ªîW ’¹Õœ¿Õf B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ¹Lê’ ƒÅŒª½ ‚ªî’¹u “X¾§çÖ-•-¯Ã-©ä¢-{¢˜ä..
[ ÂîœË-’¹Õ-œ¿x©ð ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð …¢œä å®M-E§ŒÕ¢, >¢Âú, ‡, œË, G N{-NÕÊÕx Âí«Ûy©Õ, ¬ÇuÍŒÕ-êª-˜ãœþ ¤¶Äušüq.. „ç៿-©ãj-Ê-«Fo ’¹ª½s´®¾n Ÿ¿¬Á©ð «Õ£ÏÇ-@Á©Â¹× ®¾¢X¾Üª½g ‚ªî-’ÃuEo Æ¢C-²Ähªá.
[ ’¹Õœ¿x©ð “¤ñšÌÊÕx ‡Â¹×ˆ-«’à …¢šÇªá. ÆN “åXé’oFq ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ŸÄE-«©äx XÏ¢œ¿¢ ‡Ÿ¿Õ-’¹Õ-Ÿ¿© ¦Ç’à •ª½Õ-’¹Õ-ŌբC. ¹œ¿Õ-X¾Û©ð Gœ¿f ‡Cê’ “¹«Õ¢©ð ¹ºÇ©Fo “¤ñšÌ-¯þ-Åî¯ä ª½ÖX¾Û-C-Ÿ¿Õl-¹ע-šÇªá. ÂæšËd ’¹Js´-ºÕ©Õ “¤ñšÌ¯þ ÆCµ-¹¢’à ©Gµ¢Íä ’¹Õœ¿xÊÕ ªîW ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢.

eggsinpregnancygh650-1.jpg
[ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð …¢œä N{-NÕÊÕx, ÈE-èÇ©Õ, ÂîM¯þ, Š„äÕ’ÃÐ3 ¤¶ÄušÌ ‚«Öx©Õ Gœ¿f ‡Ÿ¿Õ-’¹Õ-Ÿ¿-©Åî ¤Ä{Õ „çÕŸ¿œ¿Õ ‚ªî-’Ãu-EÂÌ ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. Æ©Çê’ ÊÖuª½©ü {Öu¦ü©ð ‡©Ç¢šË ©ð¤Ä©Õ ÅŒ©ã-ÅŒh-¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œÄ-©¢˜ä ¨ ¤ò†¾-ÂÃ-©Fo ’¹Js´-ºÕ©Õ ÅŒX¾p-¹עœÄ B®¾Õ-Âî-„Ã-Lq¢Ÿä..!
[ ŠÂ¹ ’¹Õœ¿Õf©ð ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à 70 ÂÃu©-K-©Õ¢-šÇªá. Æ©Çê’ ’¹Js´-ºÕ©Õ ªîW 200 ÊÕ¢* 300 «ª½Â¹× ÆŸ¿-ÊX¾Û ÂÃu©-K©Õ B®¾Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒC „ÃJÂË, ÅŒ«Õ ¹œ¿Õ-X¾Û-©ðE Gœ¿fÂË ®¾¢X¾Üª½g ¤ò†¾-ºÊÕ Æ¢C-®¾Õh¢C.
[ ¬ÁK-ª½¢©ð ¬ÇuÍŒÕ-êª-˜ãœþ Âí«Ûy© ²Än§ŒáLo ®¾«Õ-Ōթ¢ Í䧌Ö-©¢˜ä ªîW ÂîœË-’¹Õ-œ¿xÊÕ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ƪáÅä ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ ª½Â¹h¢©ð Âí«Ûy ²Än§Œá©Õ ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à …Êo „ê½Õ ŠÂ¹šË ©äŸÄ 骢œ¿Õ ’¹Õœ¿xÊÕ B®¾Õ-Âî-„ÃL. ŠÂ¹-„ä@Á ª½Â¹h¢©ð Âí«Ûy ²Än§Œá©Õ «ÕK ÆCµ-¹¢’à …Êo-{x-ªáÅä Æ©Ç¢-šË-„ê½Õ ’¹Õœ¿Õf-©ðE Åç©x-²ñ-ÊÊÕ «Ö“ÅŒ„äÕ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ …ÅŒh«Õ¢.

²ù¢Ÿ¿ª½u ¤ò†¾-º-©ðÊÖ..
[ ÂîœË-’¹Õœ¿Õf ‚ªî-’Ãu-Eê Âß¿Õ.. ÆA-«© Æ¢Ÿ¿¢-©ðÊÖ «áÈu ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï-®¾Õh¢C. „çÕJæ® „äÕEÂË, «á{Õd-¹ע˜ä X¾{Õd©Ç èÇJ-¤ò§äÕ Â¹×ª½Õ©Âí ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ÂîœË-’¹Õœ¿Õf Åp-œ¿Õ-ŌբC. DE-Â¢ ÂîœË-’¹Õ-œ¿Õf-©ðE Åç©x-²ñÊÊÕ V{ÕdÂ¹× ªÃ®¾Õ-Âî-«-ÍŒaE ®¾Ö*-®¾Õh-¯Ãoª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ.
[ Æ©Çê’ ÂâA-«¢-ÅŒ¢’à „çÕJ®Ï¤ò§äÕ ÍŒª½t ²ù¢Ÿ¿ª½u¢ Â¢ ÂîœË-’¹Õœ¿ÕfÅî ƒ¢šðx¯ä ª½Â¹-ª½-Âé æX¶®ý-¤ÄuÂú©Õ ÅŒ§ŒÖª½Õ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ƒC ÍŒª½t¢-©ðE «Õ%ÅŒ-¹ºÇ©ÊÕ Åí©-T¢* ÍŒªÃtEo ÅÃèÇ’Ã …¢ÍŒ-œ¿¢©ð ®¾£¾É-§ŒÕ-X¾-œ¿Õ-ŌբC.
ƒ©Ç AÊÍŒÕa..
http://www.vasundhara.net/articleimages/eggdayspl650-3.jpg
[ …Ÿ¿§ŒÕ¢ X¾Ü{ Æ©Çp-£¾É-ª½¢’à ’¹Õœ¿xÊÕ B®¾Õ-¹ע˜ä ÍéÇæ®X¾Û ¹œ¿ÕX¾Û E¢œËÊ ¦µÇ«Ê ¹LT²Ähªá. ‚¹L „䧌Õ-¹עœÄ.. ‡Â¹×ˆ« ‚£¾Éª½¢ AʹעœÄ Íä²Ähªá. X¶¾L-ÅŒ¢’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_šÇEÂÌ ’¹Õœ¿Õx Åpœ¿-ÅÃ-§ŒÕ-Êo-«Ö{.
[ Âí¢ÅŒ«Õ¢CÂË X¾ÍŒa-²ñÊ „î¾Ê ƢŌ’à ÊÍŒaŸ¿Õ. ƪáÅä ƒX¾Ûpœ¿Õ „î¾Ê ªÃE ’¹Õœ¿Õx Â¹ØœÄ ©Gµ-®¾Õh-¯Ãoªá. «Ö«â©Õ ’¹Õœ¿xÅî ¤òLæ®h OšË Ÿµ¿ª½ «Ö“ÅŒ¢ Âí¢Íç¢ ÆCµÂ¹¢.
[ \ NŸµ¿-„çÕiÊ ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Ö ©äE-„Ã@ÁÙx ªîV-Âí¹ ’¹Õœ¿Õf ÍíX¾ÛpÊ A¯íÍŒÕa. Š¢šðx Âí©ã-²ÄZ©ü ²Än§Œá©Õ ÆCµ-¹¢’à …Êo-„Ã@ÁÙx X¾ÍŒa-²ñ-ÊÊÕ NÕÊ-£¾É-ªá¢* Åç©x-²ñ-ÊÊÕ Eª½-¦µ¼u¢-ÅŒ-ª½¢’à A¯íÍŒÕa.

͌֬Ç-ª½Õ’Ã.. ÂîœË-’¹Õ-œ¿Õf©ð ŸÄ’¹ÕÊo ‚ªî’¹u ª½£¾Ç-²Äu-©ä¢šð.. ÂæšËd EX¾Û-ºÕ© ®¾ÖÍŒ-Ê© „äÕª½Â¹× ¹F®¾¢ ƒX¾pšË ÊÕ¢Íçj¯Ã ªîW “¹«Õ¢ ÅŒX¾p-¹עœÄ ÂîœË-’¹Õœ¿Õf AE ͌¹ˆšË ‚ªî-’ÃuEo ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-ÂË.

women icon@teamvasundhara
natural-remedies-to-control-mouth-ulcers-in-telugu

నోటిలో పుండ్ల సమస్యకు కొన్ని వంటింటి చిట్కాలు!

మనం తీసుకున్న ఆహారం జీర్ణమై, తక్షణ శక్తినందించేందుకు పటిష్టమైన జీర్ణవ్యవస్థ అవసరం. అయితే ఆ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆరంభ దశ నోటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అలాంటి భాగానికి ఏదైనా ఇబ్బంది ఎదురైతే, ఆహారాన్ని ఘన రూపంలో కాదుకదా, కనీసం ద్రవరూపంలో తీసుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా మారుతుంది. ఇలాంటి సమస్యే 'నోటి అల్సర్లు'. ఒక్కసారి ఈ సమస్య వచ్చిందంటే చాలు.. 24 గంటలు నొప్పి, మంటను భరిస్తూనే ఉండాలి. ఎంతటి తీపిపదార్థాలు తిన్నా, నోట్లో కారం వేసినట్లు మంట పుడుతుంది. అందుకే ఇలాంటి సమస్యకు చెక్ పెట్టడానికి సహజపద్ధతుల్లో ఏమేం చేయచ్చో ఓసారి చూద్దామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-family-planning-operation
women icon@teamvasundhara
breastfeeding-precautions-during-corona-virus-pandemic-by-gynecology-expert-dr-savitha-devi

కరోనా సోకితే తల్లి బిడ్డకు పాలివ్వచ్చా? నిపుణులేమంటున్నారు?

వైష్ణవికి ఇప్పుడు తొమ్మిదో నెల. ఈమధ్యే కాస్త జ్వరంగా ఉందంటూ కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోగా తాజాగా ఆమెకు పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయింది. ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోన్న ఆమెకు రేపో, మాపో డెలివరీ చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు వైద్యులు. అయితే వైష్ణవి భయమంతా.. తన వల్ల తన బిడ్డకు ఎక్కడ వైరస్‌ సోకుతుందో, ప్రసవం తర్వాత తాను తన చిన్నారికి పాలివ్వచ్చో, లేదోనని! దివ్యత మూడు నెలల బాబుకు తల్లి. ఇటీవలే ఆమెకు ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండానే కరోనా పాజిటివ్‌ రావడంతో ఇంట్లోనే స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంటూ చికిత్స తీసుకుంటోంది. అయితే ఈ క్రమంలో తన బాబుకు పాలు పట్టచ్చో, లేదో.. ఒకవేళ పడితే తన చనుబాల ద్వారా తన బిడ్డకు ఇన్ఫెక్షన్‌ ఎక్కడ సోకుతుందోనని విపరీతంగా భయపడిపోతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-special-story-on-breastfeeding-in-telugu

అందుకే అమ్మ పాలే అమృతం..!

తల్లి పాలు.. బిడ్డకు అమృత తుల్యం.. తల్లీబిడ్డల మధ్య అనుబంధం బలపడటానికి అమ్మ అందించే పాలే కీలకం. ప్రసవానంతరం గంటలోపు తాగించే మాతృ క్షీరం సంజీవని లాంటిది. వీటినే ముర్రుపాలు (కొలస్ట్రమ్) అంటారు. సాధారణంగా పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మూడు నుంచి ఆరు రోజుల వరకూ ఇవి లభిస్తాయి. ఈ పాలు కేవలం ఆకలి తీర్చేవి మాత్రమే కాదు.. బిడ్డకు దీర్ఘాయుష్షునిచ్చే అమృత ధారలు.. అమ్మకు, బిడ్డకు అందం, ఆరోగ్యాన్నందించడం తల్లిపాల ప్రత్యేకత. కానీ చాలామంది రకరకాల అపోహలతో, లేక వివిధ కారణాలతో బిడ్డలను ఆ పాలకు దూరం చేస్తున్నారు. దీన్ని నివారించడానికే ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు మొదటి వారంలో ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలకు తల్లిపాలు ఎంత అవసరం? అసలు పిల్లలకు పాలు ఎలా పట్టాలి? అన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం.. అంతే కాదు.. పాలు పట్టడం గురించి ఉన్న అపోహలను కూడా దూరం చేసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
foods-to-increase-breast-milk-production-in-telugu

ఇవి తింటే బాలింతల్లో పాలు బాగా పడతాయి !

పాపాయి ఆరోగ్యానికి తల్లిపాలు ఎంత ముఖ్యమో.. బిడ్డకు పాలివ్వడం తల్లి ఆరోగ్యానికి కూడా అంతే ముఖ్యం. పాలలోని కొవ్వులు, ప్రొటీన్లు, నీరు, చక్కెర.. వంటి పోషకాలు పాపాయికి అందడం ద్వారా వారు శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే తల్లిపాల వల్ల అలర్జీ, ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు.. వంటివేవీ పిల్లల దరిచేరకుండా కాపాడుకోవచ్చు. అందుకే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌వో) కూడా కనీసం ఆరు నెలలు వచ్చే వరకైనా పిల్లలకు తల్లిపాలు అందించాలని చెబుతోంది. అయితే ఎదిగే కొద్దీ చిన్నారులకు తల్లిపాలు సరిపోవాలంటే తల్లుల్లో పాల ఉత్పత్తి మెండుగా ఉండాలి. అందుకు కొన్ని సహజసిద్ధమైన ఆహార పదార్థాలు తోడ్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
breastfeeding-benefits-to-infants-and-mothers

తల్లిపాలు ఎందుకు మంచివో తెలుసా?

తల్లిపాలు బిడ్డకు అమృతంతో సమానం. సకల పోషకాల మిళితమైన ఈ పాలు పసిపిల్లల్ని బాలారిష్టాల నుంచి రక్షించడంలో తోడ్పడతాయి. అయితే కొంతమంది తల్లులు ఉద్యోగం, ఇతర కారణాల రీత్యా చంటి పిల్లలకు పాలివ్వడం కొన్ని నెలల్లోనే ఆపేసి డబ్బా పాలను ఆశ్రయిస్తుంటారు. ఇది ఆరోగ్యపరంగా అటు బిడ్డకు, ఇటు తల్లికి మంచిది కాదు. అందుకే బిడ్డకు తల్లిపాల ఆవశ్యకత గురించి మహిళల్లో అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏటా ఆగస్టు మొదటివారంలో (ఆగస్టు 1 నుంచి 7 వరకు) తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా పిల్లలకు పాలివ్వడం వల్ల ఇటు బిడ్డకి, అటు తల్లికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి అవగాహన కల్పించడంతో పాటు, తల్లులంతా పిల్లలకు పాలిచ్చేలా ప్రోత్సహించడానికి వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తల్లిపాల వల్ల పిల్లలకు, పాలివ్వడం వల్ల తల్లికి కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
monsoon-diet-tips-by-celebrity-nutritionist-radhika-karle

ఈ అయిదు చిట్కాలతో.. వర్షాకాలంలో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం!

మారుతున్న కాలాన్ని బట్టి వాతావరణంలో మార్పులు చోటుచేసుకోవడం సహజమే. దానికి తగినట్లుగా మన శరీరాన్ని సిద్ధం చేసుకోకపోతే రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి వివిధ రకాల వ్యాధులు చుట్టుముట్టే అవకాశం ఎక్కువ. పైగా ఇది వర్షాకాలం.. సీజనల్‌ వ్యాధులతో పాటు కరోనా మహమ్మారి ముప్పు కూడా ప్రస్తుతం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ఈ వర్షాకాలానికి తగినట్లుగా మన శరీరాన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకు ఐదు చిట్కాలు పాటించాలంటున్నారు ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణురాలు రాధికా కర్లె. ఆహారం, ఆరోగ్యం, వ్యాయామం.. తదితర విషయాల్లో తరచూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ ఆరోగ్యాన్ని అందరికీ చేరువ చేసే ఈ న్యూట్రిషనిస్ట్‌.. వర్షాకాలంలో సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవాలంటే చేసుకోవాల్సిన ఐదు మార్పులేంటో ఇటీవలే ఇన్‌స్టా పోస్ట్‌ రూపంలో వివరించారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
signs-you-are-going-through-hormonal-imbalance
women icon@teamvasundhara
fssai-guidelines-to-boost-nervous-system-and-immunity

రోగనిరోధక శక్తి కోసం ఇవి తినాల్సిందే!

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కరోనా మహమ్మారి బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం ఒకెత్తయితే.. సీజనల్‌ వ్యాధులు రాకుండా జాగ్రత్తపడడం మరో ఎత్తు. మరి, వీటిలో ఏ ఒక్కదాని చేతికీ చిక్కకుండా ఉండాలంటే మన దగ్గరే ఒక ఆయుధం ఉంది.. అదే రోగనిరోధక శక్తి. ప్రస్తుతం అందరూ ఇదే పనిలో ఉన్నారు. రోజువారీ తీసుకునే ఆహారం, విటమిన్‌ సప్లిమెంట్స్‌, చేసే వ్యాయామాల ద్వారా ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడం పైనే దృష్టి పెట్టారంతా! ఈ క్రమంలోనే భారత ఆహార భద్రత, నాణ్యతా ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) మన సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో సూచిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తోంది. అలా తాజాగా విటమిన్‌-బి అధికంగా లభించే మొక్కల ఆధారిత ఆహార పదార్థాలేంటో తెలియజేస్తూ ట్విట్టర్‌ వేదికగా మరో పోస్ట్‌ పెట్టింది. అటు రోగనిరోధక శక్తిని పటిష్టపరచడానికి, ఇటు నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడానికి.. ఇలా రెండు రకాలుగా ఈ ఆహార పదార్థాలు దోహదం చేస్తాయంటూ పోస్ట్‌లో భాగంగా చెప్పుకొచ్చిందీ సంస్థ.

Know More

women icon@teamvasundhara
most-common-monsoon-diseases-and-their-prevention-precautions

వర్షాకాలం.. వ్యాధుల కాలం.. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే!

ఆనంద్‌ హీరోయిన్‌ కమలినీ ముఖర్జీలా కీర్తనకు కూడా వర్షంలో తడవడమంటే మహా సరదా. చిటపట చినుకులు మొదలయ్యాయంటే చాలు.. ‘జల్లంత కవ్వింత కావాలిలే’ అంటూ వానలో చిందులేయడం మాత్రం మానుకోదు. ఇంకేముంది జలుబు, దగ్గు షురూ..! అతిశుభ్రత విషయంలో వర్షిత.. ‘మహానుభావుడు’ హీరో శర్వానంద్‌కు ఏమాత్రం తీసిపోదు. అయితే ఇలా ఇంటిని ఎంత అద్దంలా మెరిపించినా, ఇంటి కాంపౌండ్‌ వాల్‌ చుట్టూ ఉన్న అపరిశుభ్రతే ఆమె అసలు చిక్కంతా! సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు.. తాను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా సరే.. దోమలు తన సైన్యంతో సహా వర్షిత ఇంటిపై దాడిచేస్తాయి. అలా ఇటీవలే ఆమె ఇద్దరు పిల్లల్ని జబ్బు పడేలా చేశాయి. వీళ్లిద్దరి మాదిరిగా ఈ కాలంలో చాలామంది చాలా రకాల అనారోగ్యాలకు లోనవుతుంటారు. వీటికి తోడు మరో పక్క కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. మరి, ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులున్న ప్రస్తుత తరుణంలో సీజనల్‌ వ్యాధుల పట్ల మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలో వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా అటాక్‌ అయ్యే వ్యాధులేంటి? వాటి బారిన పడకుండా ఎలాంటి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఇంకా ఈ కాలంలో ఆరోగ్యం విషయంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలేంటి? తదితర విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
sleeping-positions-for-pains-in-telugu
women icon@teamvasundhara
try-these-ayurvedic-steps-to-fight-against-mosquitoes-in-telugu

దోమల బెడదను తగ్గించే ఈ చిట్కాలు మీ కోసమే.. !

ఈ కాలంలో డైనోసార్లు ఉంటే వాటి నుంచైనా తప్పించుకోవచ్చేమో కానీ దోమ కాటు నుంచి మాత్రం ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు. మనం నిత్యం రక్తదానం చేసే జీవి ఏదైనా ఉందంటే అది దోమే ! కేవలం 6 మిల్లీమీటర్లు, 5 మిల్లీగ్రాములుండే ఈ చిన్న ప్రాణి కాలానికో కొత్త రోగాన్ని ప్రవేశపెడుతోంది. ఈ ఒక్క దోమ సృష్టించే జికా, డెంగ్యూ, మలేరియా వంటి రోగాల వల్ల ఏటా కొన్ని కోట్ల రూపాయల మందుల వ్యాపారం జరుగుతోంది తప్ప మరణాలు మాత్రం లేదు. లిక్విడ్ రీఫిల్స్, మస్కిటో మ్యాట్లు వంటివి దోమల్ని చంపడం అటుంచితే తిరిగి మన ఆరోగ్యంపైనే ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అందుకే మనిషికి హాని కలగకుండా దోమల్ని, అవి సృష్టించే రోగాల్ని ఆయుర్వేద చిట్కాల ద్వారా దూరం చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
is-pcos-affect-pregnancy?-in-telugu
women icon@teamvasundhara
natural-remedies-for-food-allergies-in-telugu

ఫుడ్ అలర్జీకి ఫుల్‌స్టాప్!

నోరూరించే స్వీట్లు, స్పైసీగా ఉండే నాన్‌వెజ్... ఇలాంటివంటే ఎవరికి నోరూరదు చెప్పండి!! కానీ కొంతమందికి మాత్రం వీటిలో ఉండే కొన్ని రకాల పదార్థాలు వారి శరీరతత్వానికి సరిపడక అజీర్తి, చర్మంపై దద్దుర్లు ఏర్పడటం.. మొదలైన సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. 'ఫుడ్ అలర్జీ'గా పేర్కొనే ఈ సమస్య కొన్ని సందర్భాల్లో మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశాలూ లేకపోలేదు. అయితే ఈ ఎలర్జీని తగ్గించుకునే క్రమంలో మందుల కంటే సహజసిద్ధమైన ఆహార పదార్థాలే ఎక్కువగా ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలో ఫుడ్ అలర్జీని కలగజేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు, అలర్జీ లక్షణాలు, నివారణ... మొదలైన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
raveena-tondon-shares-useful-tip-to-overcome-eye-strain

కంటి అలసటను తగ్గించేసుకుందామిలా!

కరోనా రాకతో ప్రపంచమంతా టెక్నాలజీ మయం అయిపోయింది. ఇప్పటికే పెద్దవాళ్లు ఇంటి నుంచి పనిచేసే విధానాన్ని తమ వర్కింగ్‌ లైఫ్‌స్టైల్‌గా మార్చుకుంటే, విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్‌ క్లాసెస్‌కు అలవాటు పడుతున్నారు. ఇది మంచి పరిణామమే అయినప్పటికీ నిరంతరాయంగా టెక్నాలజీ మోజులో పడిపోయి కంప్యూటర్‌/మొబైల్‌కు కళ్లప్పగించేస్తే కంటి ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం ఖాయం. చాలామందిలో ఇది కంటి అలసటకు, కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు ఏర్పడడానికి కారణమవుతుంది. అయితే మరి, ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడమెలా.. అంటారా? అందుకోసమే ఓ చక్కటి టిప్‌తో మన ముందుకొచ్చేసింది బాలీవుడ్‌ అందాల తార రవీనా టాండన్‌. సోషల్‌ మీడియాలో చురుగ్గా ఉండే ఈ అందాల అమ్మ.. వివిధ రకాల బ్యూటీ టిప్స్‌ని, ఆరోగ్య చిట్కాల్ని, తాను చేసే వంటకాల్ని ఎప్పటికప్పుడు పంచుకుంటూనే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా కంటి అలసటను తగ్గించుకునే అద్భుతమైన చిట్కాను మన ముందుకు తీసుకొచ్చిందీ యమ్మీ మమ్మీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
best-fruits-to-eat-during-monsoon-in-telugu

కరోనా కాలంలో ఈ పండ్లతో ఇమ్యూనిటీని పెంచుకుందాం..!

వానాకాలం వ్యాధుల కాలం.. వ్యక్తిగత, పరిసరాల అపరిశుభ్రత కారణంగా ఈ కాలంలో వాతావరణంలోని వైరస్, బ్యాక్టీరియాలు త్వరగా వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఫలితంగా వివిధ అనారోగ్యాల బారిన పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అసలే కరోనా విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో మరి, ఈ వ్యాధుల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే వ్యక్తిగత శుభ్రత, పరిసరాల పరిశుభ్రతతో పాటు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. అందుకోసం ఈ కాలంలో లభించే కొన్ని పండ్లు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరి, వర్షాకాలంలో విరివిగా లభించే పండ్లేంటో, వాటిలో దాగున్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
anushka-sharma-shares-her-morning-ritual-oil-pulling-and-describing-its-benefits

ఆయిల్‌ పుల్లింగ్ చేయకపోతే నా రోజు మొదలు కాదు!

ఉదయాన్నే లేచి బ్రష్‌ చేసుకున్న తర్వాత మౌత్‌వాష్‌తో నోరు పుక్కిలించడం మనలో చాలామంది చేసేదే. దంతాలు-చిగుళ్ల ఆరోగ్యానికి, నోటి దుర్వాసనను దూరం చేయడానికి ఈ ప్రక్రియ బాగా తోడ్పడుతుంది. అయితే సాధారణంగా బయట దొరికే మౌత్‌వాష్‌లలో ఉండే రసాయనాల గాఢత నోటి ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే మన వంటింట్లో ఉండే కొన్ని రకాల నూనెలతో నోటిని పుక్కిలించడం వల్ల నోరు శుభ్రపడడమే కాదు.. ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలూ చేకూరతాయని వారు సూచిస్తున్నారు. బాలీవుడ్‌ అందాల తార అనుష్కా శర్మ కూడా ఇదే విషయం చెబుతోంది. రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున ఆయిల్‌ పుల్లింగ్‌ చేయనిదే తన రోజు ప్రారంభం కాదని, ఈ ప్రక్రియతో ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు సైతం చేకూరతాయని తాజాగా ఇన్‌స్టా వేదికగా ఓ పోస్ట్‌ పెట్టిందీ ముద్దుగుమ్మ. మరి, ఆయిల్‌ పుల్లింగ్‌ గురించి అనుష్క ఏమంటోందో, ఈ ప్రక్రియ వల్ల చేకూరే ఇతర ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందామా..?

Know More

women icon@teamvasundhara
saffron-health-benefits-in-telugu

women icon@teamvasundhara
is-glucose-in-urine-dangerous?
women icon@teamvasundhara
tips-to-take-care-of-your-breasts-in-telugu

వీటి విషయంలో జాగ్రత్త వహిస్తున్నారా..?

తీరైన శరీరాకృతిలో వక్ష సంపదది కూడా కీలకపాత్రే. అయితే వివిధ కారణాల వల్ల వాటి ఆకృతిలో, పరిమాణంలో తేడాలు చోటుచేసుకుని సాగిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంటాయి. దీనివల్ల ఒక్కోసారి వయసు పైబడిన వారిగానూ కనిపించే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా కొందరిలో ఇది న్యూనతకూ దారితీస్తుంది. అయితే వక్షోజాల్లో ఇలాంటి తేడాలు ఎందుకొస్తాయి..? అని మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా..? ఎందుకంటే మనం రోజూ చేసే కొన్ని కొన్ని పనులు కూడా వీటి అందం, ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి అవేంటో తెలుసుకొని మహిళలంతా తమ ఎద సంపదను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం తప్పనిసరి. అందుకు రోజువారీ ఆహారపుటలవాట్లే కాదు.. వ్యాయామం కూడా తోడ్పడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యవంతమైన వక్ష సంపదను పొందాలంటే గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
is-ivf-successful-the-second-time?
women icon@teamvasundhara
immunity-boosting-foods-in-rainy-season-by-celebrity-nutritionist-rujuta-diwekar

వర్షాకాలంలో ఇమ్యూనిటీని పెంచే పదార్ధాలివే!

కాలం మారుతున్న కొద్దీ వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు మన శరీరంపై దాడి చేస్తుంటాయి. వాటిని సమర్థంగా ఎదుర్కోవాలంటే రోగనిరోధక వ్యవస్థను దృఢంగా ఉంచుకోవాలి. ఈ క్రమంలోనే ఆయా కాలాల్లో లభించే పండ్లు, కాయగూరలు తీసుకోవడంతో పాటు ఆహార నియమాల్లోనూ పలు మార్పులు-చేర్పులు చేసుకోవడం అవసరం అంటున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌ వంటి విషయాల్లో అందరిలో అవగాహన నింపేందుకు తరచూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టే రుజుత.. వర్షాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన ఆహార నియమాలేంటో వివరిస్తూ ఇటీవలే మరో పోస్ట్‌ పెట్టారు. ఈ చిటపట చినుకుల కాలంలో ఏవి తినాలి? ఏవి తినకూడదు? ఫలితంగా ఆరోగ్యానికి చేకూరే ప్రయోజనాలేంటి? తదితర విషయాల గురించి వివరిస్తూ ఆమె పెట్టిన పోస్ట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
ive-had-three-abortions-is-my-overweight-is-the-reason?
women icon@teamvasundhara
chef-anahita-dhondy-share-the-recipe-of-an-immunity-boosting-kadha-through-her-instagram

ఇమ్యూనిటీ కోసం రోజుకు రెండు సార్లు ఈ డ్రింక్‌ తాగండి!

ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతా ఏకఛత్రాధిపత్యం చెలాయిస్తోన్న కరోనా మహమ్మారికి మందు లేదు. ఇప్పటివరకు టీకా కూడా రాలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ మహమ్మారి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే మన చేతిలో ఉన్న ఏకైక ఆయుధం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం. అందుకే చాలామంది తమకు తెలిసిన ఇంటి చిట్కాలు పాటిస్తూ, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఇక ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడానికి చాలామంది సెలబ్రిటీలు కూడా తాము పాటిస్తోన్న చిట్కాలను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అందరితో పంచుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ప్రముఖ చెఫ్‌ అనహితా దోండే కూడా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఓ అద్భుతమైన డ్రింక్‌ను, దాని రెసిపీని ఇన్‌స్టాలో వీడియో రూపంలో పంచుకున్నారు. అంతేకాదు.. రోజూ రెండుసార్లు ఈ పానీయం తాగడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు సొంతమవుతాయంటున్నారామె. మరి, ఇంతకీ ఏంటా డ్రింక్‌? అదెలా తయారుచేస్తారు? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
plants-and-flowers-may-boost-your-mood-and-make-you-happy-in-telugu

ఈ మొక్కలు మీ మూడ్‌ని మార్చేస్తాయ్!

వ్యక్తిగత లేదా వృత్తిపరమైన జీవితాల్లో భాగంగా మనకు అప్పుడప్పుడూ ఎదురయ్యే సమస్యలు మనలో మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనను కలిగిస్తుంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులు ప్రస్తుతం అందరి జీవితాల్లోనూ సర్వసాధారణంగా మారిపోయాయి. అందుకే వీటి నుంచి బయటపడడానికి చాలామంది వ్యాయామం, ధ్యానం.. వంటివి చేయడంతోపాటు వారికి నచ్చిన పనులు చేయడం.. వంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్ని కూడా అనుసరిస్తున్నారు. అయితే ఇంట్లో మనం ఎంతో ఇష్టంగా పెంచుకునే కొన్ని మొక్కలు కూడా మనలో ఉండే మానసిక ఆందోళనల్ని దూరం చేస్తాయన్న విషయం మీకు తెలుసా..? అవునండీ.. మీరు చదివింది నిజమే.. కొన్ని మొక్కలు మన మూడ్‌ని ప్రభావితం చేయడమే కాదు.. ఒత్తిడి, ఆందోళనల్ని తగ్గించి తిరిగి మనల్ని ఉత్సాహంగా ఉండేలా చేస్తాయట! ఇంతకీ ఆ మొక్కలేంటో ఓసారి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
i-gain-weight-after-delivery-how-to-loose-weight?
women icon@teamvasundhara
shilpa-shetty-shares-she-has-accepted-vegetarianism-completely-through-her-long-instagram-post

ఒకప్పుడు నాన్‌వెజ్ కి బానిసయ్యా.. ఇప్పుడు శాకాహారిగా మారిపోయా!

చికెన్‌, మటన్‌, చేపలు.. వీటి పేర్లు చెబుతుంటూనే మాంసాహార వంటకాలు గుర్తొచ్చి నోరూరిపోతుంది కదూ! మరి, నాన్‌వెజ్‌ వంటకాలంటే ఇష్టపడని వారు ఎవరుంటారు చెప్పండి. అయితే కొందరు మూగ జీవాల పట్ల ప్రేమ, ప్రకృతి పరిరక్షణలో భాగంగా తమ ఆహారపుటలవాట్లను మార్చుకుంటారు. మాంసాహారం పూర్తిగా మానేసి శాకాహారాన్ని తమ జీవనవిధానంలో ఓ భాగం చేసుకుంటారు. కొందరు బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మలూ ఇందుకు అతీతం కాదు. ఆ లిస్టులో తాజాగా చేరిపోయింది బాలీవుడ్‌ ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీ శిల్పా శెట్టి. ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌పై మక్కువ చూపే ఈ అందాల తార.. ఇప్పుడు పూర్తి వెజిటేరియన్‌గా మారిపోయింది. దీన్ని ఓ మైలురాయిగా అభివర్ణిస్తూ.. అసాధ్యమనుకున్న దాన్ని సుసాధ్యం చేశానని, ఎన్నో ఏళ్ల కల సాకారమైందంటూ ఇన్‌స్టాలో ఓ సుదీర్ఘమైన పోస్ట్‌ పెట్టింది. అంతేకాదు.. శాకాహారాన్ని తన సంపూర్ణ ఆహారంగా మలచుకున్న ఈ యమ్మీ మమ్మీ.. దాని వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా ఆ పోస్ట్‌లో భాగంగా వివరించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-corns-in-telugu
women icon@teamvasundhara
precautions-to-take-during-monsoon-to-prevent-viral-infections

చిటపట చినుకుల కాలంలో ఈ జాగ్రత్తలే మన రక్షణ కవచాలు!

రోజులు గడుస్తున్నా, కాలాలు మారుతున్నా ఇప్పుడు అందరి దృష్టి కరోనా పైనే ఉంది. ఎందుకంటే ఎటు నుంచి ఈ మహమ్మారి ముంచుకొస్తుందో తెలియని భయంతోనే అందరూ బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. ఇక మరోవైపు వృత్తిఉద్యోగాల రీత్యా బయటికి వెళ్లాల్సి వచ్చినా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూనే తమ తమ పనులను కొనసాగిస్తున్నారు చాలామంది. అయితే ఈ వర్షాకాలంలో వాతావరణంలో ఉండే తేమ కారణంగా బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లు త్వరగా విస్తరించే ప్రమాదం ఉంది. ఫలితంగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం.. వంటివి మరింత వేగంగా ఒకరి నుంచి మరొకరికి అంటుకుంటాయి. అసలే కరోనాతో సతమతమవుతున్న ఈ రోజుల్లో మనం అప్పుడో ఇప్పుడో తుమ్మినా, దగ్గినా అది కరోనానేమో అని భయపడిపోతున్నాం. మరి, ఇలాంటి గడ్డు కాలంలో ఎలాంటి ఫ్లూ లక్షణాలు మన దరిచేరకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొన్ని నియమాలు పాటించాలంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. మరి, అవేంటో తెలుసుకొని మనమూ పాటించేద్దామా?

Know More

women icon@teamvasundhara
health-tips-for-new-moms-in-telugu
women icon@teamvasundhara
bollywood-serial-actress-mohena-kumari-singh-finally-tests-covid-19-negative-after-a-month

మొత్తానికి నెల రోజుల తర్వాత నెగెటివ్‌ వచ్చింది!

‘గెలుపు పొందే వరకూ అలుపు లేదు మనకు’ అన్నాడో సినీ కవి. ‘కొవిడ్‌ సోకినా నెగెటివ్‌ వచ్చేంత వరకూ మనో నిబ్బరాన్ని కోల్పోకు..’ అంటోంది బాలీవుడ్‌ బుల్లితెర బ్యూటీ మోహెనా కుమారి సింగ్‌. తనతో పాటు తన ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులు కరోనా బారిన పడి కోలుకొని ఇంటికి చేరుకున్నా.. ఆమెకు మాత్రం పదే పదే పాజిటివ్‌ రావడంతో కాస్త టెన్షన్‌ పడ్డానంటోందామె. అయినా గుండె ధైర్యంతో నెల రోజుల తర్వాత కరోనా నుంచి పూర్తిగా కోలుకొని తాజాగా ఇంటికి చేరుకుంది మోహెనా. ఈ క్రమంలో తనకు వైద్య సేవలందించిన డాక్టర్లు, నర్సులు, ఇతర వైద్య సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ ఇన్‌స్టాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టిందీ బ్యూటిఫుల్‌ బేబ్‌. అంతేనా.. కొవిడ్‌ నుంచి కోలుకునే క్రమంలో తాను పాటించిన జాగ్రత్తలు, తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలు.. వంటివన్నీ మరో పోస్ట్‌లో పంచుకుంటూ తన ఫ్యాన్స్‌లో ధైర్యం నింపిందీ అందాల తార. ఇలా మోహెన పెట్టిన ఈ రెండు ఇన్‌స్టా పోస్టులు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
these-are-the-benefits-while-you-stop-wearing-a-bra

‘బ్రా’ వేసుకోవడం మంచిదా? కాదా?

చక్కటి ఎద సౌష్ఠవానికి, సాగినట్లుగా కనిపించే వక్షోజాలను పట్టి ఉంచడానికి అమ్మాయిలంతా బ్రా ధరించడం కామనే. అందుకే అతివల వార్డ్‌రోబ్‌లో వీటికి ప్రత్యేకమైన షెల్ఫ్‌ కూడా ఉంటుంది. ఆయా దుస్తులకు తగినట్లుగా సాధారణ బ్రా, స్ట్రాప్‌లెస్‌, బ్రాలెట్‌, స్పోర్ట్స్‌ బ్రా.. వంటివి ఎంచుకొని కూల్‌గా, కంఫర్టబుల్‌గా కనిపించేస్తుంటారు అమ్మాయిలు. అయితే వీటిని ఇష్టపడి ధరించే వారి కంటే.. ‘తప్పదు.. వేసుకోవాల్సిందే..’ అంటూ అయిష్టంగా ధరించే వారే ఎక్కువమంది ఉంటారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ఈ లోదుస్తులు ఎద భాగానికి పట్టినట్లుగా ఉండడం, తద్వారా ఛాతీలో నొప్పి రావడం, ఆ ప్రదేశంలో చెమట వచ్చి రాషెస్‌లా ఏర్పడడం.. వంటి స్వీయానుభవాలే వారి ఫీలింగ్‌కి ప్రధాన కారణం. మరి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బ్రా ధరించాల్సిందేనా? ఇది వేసుకోకపోతే నష్టమేంటి? అనే సందేహాలు చాలామందిలో ఉంటాయి. అయితే కొన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప మరీ అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే బ్రా ధరించకపోయినా ఎలాంటి నష్టం ఉండదంటున్నారు సంబంధిత నిపుణులు. ఇంకా చెప్పాలంటే అత్యవసరం కానప్పుడు బ్రా వేసుకోకపోతే ఆరోగ్యపరంగా పలు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు వారు. మరి, అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrity-nutritionist-rujuta-diwekar-shares-5-food-tips-for-children-pursuing-school-from-home

ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులు... ఈ అయిదు పదార్ధాలూ మీ డైట్ లో ఉన్నాయా?

కరోనా మనకు శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో కీడు చేస్తున్నా.. టెక్నాలజీ విషయంలో మాత్రం మనల్ని ఓ మెట్టు ఎక్కించిందనే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే అప్పటిదాకా ‘వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌’ ఆప్షన్‌ లేని సంస్థలు సైతం తమ ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచే పనిచేసే వెసులుబాటు కల్పించాయి. అలాగే రోజూ స్కూలుకెళ్లి పాఠాలు నేర్చుకునే పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు ఇంటిపట్టునే ఉంటూ ఆన్‌లైన్‌లోనే క్లాసులు వింటున్నారు. అయితే ఎలాగూ ఇంటి నుంచే క్లాసులు వింటున్నాం కదా అని బద్ధకిస్తూ, చదువు విషయంలో అశ్రద్ధ వహిస్తే.. పాఠాలు బుర్రకెక్కవు సరికదా తోటి పిల్లల కంటే వెనకబడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే పిల్లలు ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులపై శ్రద్ధ వహించాలంటే వారికి అందించే ఆహారం పట్ల కూడా తల్లులు జాగ్రత్త వహించాలంటున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. ఈ క్రమంలోనే ఆన్‌లైన్‌ పాఠాలు వింటోన్న పిల్లలు, యువత ఐదు రకాల పదార్థాలను రోజూ తప్పకుండా తీసుకోవాలంటూ సోషల్‌ మీడియాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టారామె. మరి, ఏంటా పదార్థాలు? వాటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? రండి తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
marvelous-benefits-of-jaggery-in-telugu
women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-wearing-mehandi-or-gorintaaku-in-telugu

అరచేతుల్లో విరబూసే గోరింట ఆరోగ్యానికీ మంచిదే..

'గోరింట పూసింది కొమ్మ లేకుండా.. మురిపాల అరచేత మొగ్గ తొడిగింది..' అన్న చందంగా మహిళల చేతుల్లో గోరింటాకు విరబూస్తుంది. ఆషాఢమాసం వచ్చిందంటే చాలు.. అతివల చేతులు, కాళ్లు గోరింటాకుతో నిండిపోయి, పండిపోతాయి. ఈ మాసంలో చాలామంది తమ చేతులకు, పాదాలకు గోరింటాకు పెట్టుకోవడం అనేది తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం. ఆషాడంలో వచ్చే వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం శరీరంపై పడకుండా ఉండి.. ఎలాంటి చర్మ వ్యాధులు రాకుండా చేసేందుకు గోరింటాకు ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది. కేవలం ఆషాఢంలోనే కాదు.. పెళ్లిళ్లు, పండగలు.. వంటిి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో కూడా ముందుగా గుర్తొచ్చేది గోరింటాకే. ఇలా చేతులు, పాదాలను రకరకాల డిజైన్లతో పండించుకుని, మురిసిపోవడం మనకెంతో ఇష్టం కదూ.. మరి ఇంతలా మన మనసు దోచుకుంటున్న గోరింటాకు వల్ల ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి ప్రయోజనాలున్నాయో ఓ లుక్కేద్దామా??

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-i-control-my-breast-milk-flow?

చనుబాల ఉత్పత్తి తగ్గేదెలా?

హాయ్‌ డాక్టర్‌. నా వయసు 27. ప్రస్తుతం నాకు ఏడు నెలల బాబున్నాడు. డెలివరీ తర్వాత రెండు నెలల దాకా ఆగకుండా బ్లీడింగ్‌ అయింది. ఇక మూడో నెల నుంచి పిరియడ్స్‌ ప్రారంభమయ్యాయి. ఫీడింగ్‌ ఇస్తున్నప్పుడు నెలసరి రాదని విన్నాను. కానీ నేను నా బాబుకు పూర్తిగా నా పాలే ఇస్తున్నాను. అయినా అదనంగా ఇంకా ఎక్కువ పాలు ఉత్పత్తవుతున్నాయి. ఇటు అధిక పాల ఉత్పత్తి, అటు నెలసరితో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. నాకు, నా బాబుకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా లేవు. చనుబాలు మరీ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి (ఓవర్‌ ఫ్లో) కాకుండా ఉండాలంటే నేనేం చేయాలి? అలాగే బిడ్డకు పాలిస్తున్నప్పుడు పిరియడ్స్‌ రావడం వల్ల ఏమైనా సమస్యలొస్తాయా? చెప్పండి. - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
fashioner-shilpa-reddy-shares-her-covid-experience-through-insta-video