scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'మేమొకటి తలిస్తే.. కరోనా మరొకటి తలచింది!'

'కరోనా మనుషుల జీవితాలనే కాదు.. ప్రత్యేక సందర్భాల రూపురేఖల్ని కూడా మార్చేసింది..! అంతకుముందు వరకూ ఏ వేడుకైనా అందరితో కలిసి ఎంతో సంబరంగా జరుపుకొనే మనం ఇప్పుడు ఇంటికే పరిమితమై సింపుల్‌గా చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. హైదరాబాద్‌కి చెందిన నవ్య కూడా తన కొడుకు పుట్టినరోజు వేడుకల విషయంలో ఇలాగే ఆలోచించింది. వాడి మొదటి పుట్టినరోజులాగే ఐదో పుట్టినరోజునూ ఘనంగా జరపాలనుకుంది.. అయినా కరోనా వల్ల అది సాధ్యం కాలేదు..! సరికదా.. సింపుల్‌గానైనా చేసుకుందామంటే అందుకూ కరోనా అడ్డుపడి.. మరోసారి తనను, తన కొడుకును నిరాశపరిచిందంటోంది. మరి, ఇంతకీ ఏమైంది? వాళ్ల బాబు పుట్టినరోజు వేడుకలు ఆగడానికి, కరోనాకు సంబంధమేంటి? రండి.. తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం..!'

Know More

Movie Masala

 
category logo

\ ¤Ä©Õ «Õ¢*N..?

Types of Milk available

«ÕÊ-¹עœä EÅÃu-«-®¾ª½ «®¾Õh-«Û©ðx ¤Ä©Õ Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË. ¤Ä©Õ ÅÃ’¹œ¿¢ ŸÄyªÃ «ÕÊ ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð ¤ò†¾-ÂÃ©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-Åêá. «ÕÊ¢ ªîW B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à ŠÂ¹ ’Ãx®¾Õ ¤Ä©Õ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ¬ÁK-ª½¢©ð ªî’¹ Eªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËh åX¢¤ñ¢-Ÿ¿Õ-ŌբC. ¤Ä©©ð ÆCµÂ¹ ¬ÇÅŒ¢©ð …¢œä Æ„çÕi¯î ‚«Öx©Õ, Âí«Ûy X¾ŸÄ-ªÃl´©Õ XÏ©x© ¬ÇK-ª½Â¹ ‡Ÿ¿Õ-’¹Õ-Ÿ¿-©Â¹× Åp-œ¿-Åêá. Æ¢Åä-ÂÃ-¹עœÄ ‡¯îo ƯÃ-ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u-©Â¹× ¤Ä©Õ C«u »†¾-Ÿµ¿¢©Ç X¾EÍä²Ähªá. Æ¢Ÿ¿Õê ‡©Ç¢šË ƯÃ-ªî’¹u ®¾«Õ®¾u «*a¯Ã «Õ¢Ÿ¿Õ-©Åî ¤Ä{Õ ŠÂ¹ ’Ãx®¾Õ ¤Ä©Õ B®¾ÕÂî«ÕE ®¾Ö*-®¾Õh¢-šÇª½Õ „çjŸ¿Õu©Õ. ƪáÅä ƒX¾Ûp-œ¿ÕÊo X¾J-®Ïn-Ōթðx «Ö骈-šü©ð «ÕÊÂ¹× ª½Â¹-ª½-Âé æXª½xÅî ¤Ä©Õ ©Gµ-®¾Õh-¯Ãoªá. NNŸµ¿ œçªáK ®¾¢®¾n©Õ 'X¶¾Û©ü “ÂÌ„þÕ NÕ©üˆÑ, 'šð¯þf NÕ©üˆÑ, '“ÂÌ„þÕ-©ã®ý NÕ©üˆÑ.. „ç៿-©ãjÊ æXª½xÅî ¤Ä© ¤ÄuéÂ-{xÊÕ «Ö骈-šü©ð Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{թ𠅢͌Õ-ŌկÃoªá. OšË©ð ÂíEo XÏ©x-©Â¹× …X¾-§çÖ-’¹-¹-ª½-„çÕi-ÊN ƪáÅä.. «ÕJ-ÂíEo ’¹Js´ºË ®ÔY©Â¹×, ¤ò†¾-ÂÃ-£¾É-ª½-©ðX¾¢ …Êo-„Ã-JÂË „äÕ©Õ Íäæ®N. «ÕJ, '“X¾X¾¢ÍŒ ¤Ä© C¯î-ÅŒq«¢Ñ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à OšË©ð \ ª½Â¹¢ ¤Ä©Õ.. ‡«éª«-JÂË …X¾-§çÖ-’¹-¹-ª½„çÖ Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢..!

ŠÂ¹ «§ŒÕ®¾Õ «ÍÃa¹ ¤Ä©Õ ÅÃ’¹œ¿¢ ‚ªî-’Ãu-EÂË Æ¢ÅŒ «Õ¢*C Âß¿Õ.. ¤Ä©Õ ÅÃTÅä ÅŒyª½’à °ª½g-«Õ«yŸ¿Õ..! DE-«©x ¬ÁK-ª½¢©ð Âí«Ûy ¬ÇÅŒ¢ åXJT ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð NNŸµ¿ ƯÃ-ªî’¹u ®¾«Õ®¾u©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªîˆ-„ÃLq «®¾Õh¢C.. ƒ©Ç ¤Ä© N†¾-§ŒÕ¢©ð ÍéÇ-«Õ¢-CÂË ÍéÇ-ª½-Âé ÆGµ“¤Ä§ŒÖ©Õ¢šÇªá. „Ú˩ðx „î¾h«¢ Â¹ØœÄ ©ä¹-¤ò©äŸ¿Õ. ÂÃF «Ö骈-šü©ð ©Gµ¢Íä ¤Ä©Fo Šê ª½ÂÃ-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*-ÊN ÂëÛ. «ÕJ NNŸµ¿ æXª½xÅî ©Gµ¢Íä ¤Ä© «ÕŸµ¿u ÅäœÄ-©ä¢šð OÕª½Ö ͌֜¿¢œË..!

godmilkgh650.jpg

®Ïˆ„þÕf NÕ©üˆ

¤Ä©©ð ®¾£¾Ç-•¢’à …¢œä Âí«ÛyÊÕ (“ÂÌ„þÕ ÆE Æ¢šÇª½Õ) Bæ®-®ÏÊ ¤Ä©ÊÕ '®Ïˆ„þÕf NÕ©üˆÑ ©äŸÄ '¯îФ¶Äušü NÕ©üˆÑ ÆE XÏ©Õ®¾Õh¢šÇª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ê«©¢ 0.3] «Ö“ÅŒ„äÕ Âí«Ûy …¢{Õ¢C. ¤Ä©Õ ÅÃ’¹œ¿¢ «©x ÆCµÂ¹ ¦ª½Õ«Û ®¾«Õ®¾u «®¾Õh¢-Ÿ¿E ¦µÇN¢Íä „Ãª½Õ ¨ ª½Â¹¢ ¤Ä©ÊÕ B®¾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ÅŒ«Õ 骒¹Õu-©ªý œçjšü©ð ¦µÇ’¹¢’à ªîW ŠÂ¹ ’Ãx®ý ¤Ä©Õ B®¾Õ¹×Êo{x-ªáÅä ÆC ÅŒ«Õ ¬ÁK-ªÃ-EÂË ‡¯îo ª½Âé ¤ò†¾-ÂÃ-©ÊÕ Æ¢C-®¾Õh¢C.

godmilkgh650-4.jpg

X¶¾Û©ü “ÂÌ„þÕ NÕ©üˆ

¤Ä©©ðx ÊÕ¢* Âí«Ûy X¾ŸÄ-ªÃl´-©ÊÕ „äª½Õ Í䧌Õ-¹עœÄ Æ©Ç¯ä …¢*Åä „ÃšËE '£¾Çô©ü NÕ©üˆÑ ©äŸÄ 'X¶¾Û©ü “ÂÌ„þÕ NÕ©üˆÑ ÆE Æ¢šÇª½Õ. OšË©ð 3.5] Âí«Ûy …¢{Õ¢C. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à «ÕE†Ï „çÕŸ¿œ¿Õ X¾J-X¾Ü-ª½g¢’à \ª½p-œ¿-œÄ-EÂË 60] Âí«Ûy Æ«-®¾ª½¢. Æ¢Ÿ¿Õê ‡Cê’ “¹«Õ¢©ð *Êo XÏ©x-©Â¹× ¤Ä©Õ ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½«ÕE Íç¦Õ-Ōբ-šÇª½Õ „çjŸ¿Õu©Õ. Æ¢Åä-ÂÃ-¹עœÄ ¤Ä© ŸÄyªÃ ©Gµ¢Íä ¤ò†¾ÂÃ©Õ ¬ÁKª½ ‡Ÿ¿Õ-’¹Õ-Ÿ¿-©Â¹× ‡¢Åî Åpœ¿Åêá. D¢Åî ¤Ä{Õ ¤Ä© ŸÄyªÃ «ÕÊ ¬ÁKªÃEÂË N{-NÕ¯þ œË, ‡, G1, ÂÃuL¥§ŒÕ¢, ¤¶Ä®¾p´-ª½®ý, éªj¦ð-æX¶x-N¯þ.. „ç៿-©ãj-ÊN ©Gµ-²Ähªá. 'X¶¾Û©ü “ÂÌ„þÕÑ ª½Â¹¢ ¤Ä©ÊÕ *Êo XÏ©x©Õ, ’¹Js´ºÌ ®ÔY©Õ, XÏ©x-©Â¹× ¤ÄLÍäa “¹«Õ¢©ð …Êo ÅŒ©Õx©Õ, ¬ÁKª½ ¦ª½Õ«Û åXª½-’Ã-©E ÂÕ-¹ׯä„ê½Õ B®¾Õ-Âî-«ÍŒÕa.

godmilkgh650-6.jpg

šð¯þf NÕ©üˆ

«Ö«â©Õ ¤Ä©©ðx ®Ïˆ„þÕf ¤Ä© ¤ùœ¿ªý, F@ÁÙx ¹L-XÏÅä ŸÄEo 'šð¯þf NÕ©üˆÑ ÆE Æ¢šÇª½Õ. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ¤Ä©©ðx …¢œä 9Ð10] Âí«Ûy ¬ÇÅŒ¢ 3 ¬ÇÅÃ-EÂË ÅŒ’¹Õ_-ŌբC. ¨ ª½Â¹¢ ¤Ä©©ðx ÆCµÂ¹ ¤ò†¾Â¹ N©Õ-«©Õ …¢œ¿-œ¿„äÕ ÂùעœÄ.. ƒN ÅŒyª½’à °ª½g-«Õ-«Û-Åêá. ’¹Js´ºÌ ®ÔY©Õ, ¤ò†¾-ÂÃ-£¾Éª½ ©ðX¾¢Åî ¦ÇŸµ¿-X¾-œä-„ê½Õ ¨ ª½Â¹¢ ¤Ä©ÊÕ B®¾Õ-Âî-«ÍŒÕa.

godmilkgh650-2.jpg

œ¿¦Õ©ü šð¯þf NÕ©üˆ

šð¯þf NÕ©üˆ X¾Ÿ¿l´-A-©ð¯ä ¨ ª½Â¹¢ ¤Ä©ÊÕ ÅŒ§ŒÖª½Õ Íä²Ähª½Õ. Âù-¤òÅä ¨ ª½Â¹¢ ¤Ä© ÅŒ§ŒÖ-K©ð ¤Äu¬Áaéªj-èä-†¾¯þ X¾Ÿ¿l´-AE Â¹ØœÄ …X¾-§çÖ-T-²Ähª½Õ. ¤Äu¬Áa-éªj-èä-†¾¯þ Æ¢˜ä ¤Ä©ÊÕ 100 œË“U© ©ðX¾Û …³òg-“’¹-ÅŒ©ð „äœË Íä®Ï, ¬ÁÙCl´ Íä®Ï ¤ÄuéÂ{Õx’à ¤ÄuÂú Íä²Ähª½Õ. DE ŸÄyªÃ ÆN ‡Â¹×ˆ« ªîV©Õ E©y …¢šÇªá. åXj’à ƒ¢Ÿ¿Õ©ð Âí«Ûy Â¹ØœÄ 1.5 ¬ÇÅŒ„äÕ …¢{Õ¢C. ÆCµÂ¹ ¦ª½Õ«Û ®¾«Õ®¾u …Êo„ê½Õ ¨ ª½Â¹¢ ¤Ä©ÊÕ B®¾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ƒN ’¹Õ¢œç X¾E-B-ª½ÕÊÕ Â¹ØœÄ „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾ª½Õ²Ähªá.

godmilkgh650-3.jpg

‚«Û ¤Ä©ä „äÕ©Õ..!

«ÕE†Ï ‚ªî-’Ãu-EÂË ê’Ÿç ¤Ä©-¹¢˜ä ‚«Û ¤Ä©ä ‡¢Åî “¬ì§ŒÕ-®¾ˆª½«ÕE «ÕÊ åXŸ¿l©Õ ÍçæXp N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¢Ÿä. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «Ö骈-šü©ð ‡1, ‡2 ª½Â¹¢ ‚«Û ¤Ä©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …¯Ãoªá. «ÕÊ Ÿä¬Ç-EÂË Íç¢CÊ Š¢’î©Õ, Tªý, ®¾£ÏÇ-„éü „ç៿-©ãjÊ èÇÅŒÕ©Õ ƒÍäa ¤Ä©ÊÕ '‡2Ñ ª½Â¹¢ ¤Ä©Õ Æ¢šÇª½Õ. åXjÊ ÍçXÏpÊ «ÕÊ èÇA ‚«Û-©Â¹Ø, èãKq (NŸäQ èÇA) ‚«Û-©Â¹× “Âîý “HœË¢-’û©ð X¾ÛšËdÊ å£jÇ“Gœþ ‚«ÛLÍäa ¤Ä©ÊÕ '‡1Ñ ª½Â¹«ÕE Æ¢šÇª½Õ. «ÕE†Ï ‚ªî’¹u¢ N†¾-§ŒÕ¢©ð ‡1 ¹¢˜ä ‡2 ª½Â¹¢ ¤Ä© «©x ¹Lê’ “X¾§çÖ-•-¯Ã©ä ‡Â¹×ˆ-«E Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ.

¹Mh ¤Ä©Åî èÇ“’¹ÅŒh..!

ŠÂ¹ ÆŸµ¿u-§ŒÕÊ¢ “X¾Âê½¢ «ÕÊ Ÿä¬Á¢©ð ©Gµ¢Íä 68.7] ¤Ä© …ÅŒp-ÅŒÕh©Õ 'X¶¾Ûœþ æ®X¶Ôd Æ¢œþ ²Äd¢œ¿ªýfq ÆŸ±Ä-JšÌ ‚X¶ý ƒ¢œË§ŒÖÑ ®¾Ö*¢-*Ê “X¾«ÖºÇ©ÊÕ ¤ÄšË¢-ÍŒ-¹-¤ò-«œ¿¢ ’¹«Õ-¯Ãª½|¢. åXj’à «Ö骈-šü©ð ©Gµ¢Íä ¹Mh ¤Ä© ’¹ÕJ¢* ÅŒª½ÍŒÖ «ÕÊ¢ „ê½h©ðx N¢{Ö¯ä …¯Ão¢. ¨“¹-«Õ¢©ð ¹Mh ¤Ä© ÅŒ§ŒÖ-K©ð œË{-éªb¢šü, «¢{ ²òœÄ, ’¹ÖxÂîèü ¤ùœ¿ªý, „çjšü åXªá¢šü, JåX¶j¯þf ‚ªá©ü... „ç៿-©ãj-ÊN „Ãœ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. OšËE ÅÃ’¹œ¿¢ «©x ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «ÕÊ¢ B“« ƯÃ-ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Õ ‡Ÿ¿ÕªîˆÂ¹ ÅŒX¾pŸ¿Õ.

\C-\-„çÕi¯Ã EÅÃu-«-®¾ª½ «®¾Õh-«Û©ðx “X¾ŸµÄ-Ê¢’à ¦µÇN¢Íä ¤Ä©ÊÕ Âí¯ä N†¾-§ŒÕ¢©ð ÅŒTÊ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî¹ ÅŒX¾pŸ¿¢{Õ-¯Ãoª½Õ „çjŸ¿u EX¾ÛºÕ©Õ. ¨“¹-«Õ¢©ð ¤ÄuéÂ{x©ð ©Gµ¢Íä ¤Ä© ¹¢˜ä «ÕÊ Ÿä¬Ç-EÂË Íç¢CÊ èÇA ‚«Û©Õ, ê’Ÿç©Õ ƒÍäa ¤Ä©ÊÕ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ „äÕ©E „Ã@ÁÙx ®¾Ö*-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.

women icon@teamvasundhara
top-10-winter-super-foods-by-celebrity-nutritionist-rujuta-diwekar-in-telugu

శీతాకాలంలో ఈ సూపర్‌ఫుడ్స్‌ ఎందుకు తీసుకోవాలో తెలుసా?

కాలాలు మారుతున్న కొద్దీ మనలో రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనితీరు మందగించి పలు అనారోగ్యాలు తలెత్తడం సహజం. అయితే ఆయా కాలాల్లో వచ్చే వాతావరణ మార్పులకు మన శరీరం అలవాటు పడడానికి కొంత సమయం పట్టడమే అందుకు కారణం. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో వాతావరణ ప్రభావం మన ఆరోగ్యంపై తీవ్రంగానే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో జలుబు, దగ్గు, ఆస్తమా.. వంటి శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యల దగ్గర్నుంచి చర్మం పొడిబారడం, జుట్టు రాలిపోవడం.. వంటి సౌందర్య సమస్యల దాకా పలు రకాల అనారోగ్యాలు ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. దీనికి తోడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కరోనా కూడా మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపేందుకు రడీగా ఉంది. మరి, ఇలాంటి సమయంలో మన ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవడమంటే కత్తి మీద సామే అని చెప్పాలి.

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-second-time-pregnancy-in-telugu
women icon@teamvasundhara
rujuta-diwekar-shares-some-tips-to-prevent-health-problems-while-eating-festival-meal
women icon@teamvasundhara
how-iron-deficiency-affect-your-menstrual-flow?-diet-tips-to-overcome-this-problem

నెలసరి సమస్యలు తగ్గాలంటే ఐరన్ తీసుకోవాల్సిందే!

నెలసరి సమయంలో బ్లీడింగ్‌ ఎక్కువగా అవడం వల్ల రక్తహీనత తలెత్తడం మనకు తెలిసిందే. అందుకే ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలంటే ఇనుము అధికంగా లభించే ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది సరే కానీ.. మరి రక్తహీనత ఉన్నప్పుడు కూడా నెలసరి సమయంలో మన శరీరంలో నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో రక్తం బయటికి వెళ్లిపోతుంటుంది.. అలా ఎందుకు జరుగుతుంది? అనే సందేహం మనలో చాలామందికి వచ్చే ఉంటుంది. నెలసరికి, రక్తహీనతకు మధ్య ఉన్న అవినాభావ సంబంధమే అందుకు కారణమంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఇంతకీ ఏంటా సంబంధం? ఐరన్‌ లోపం తలెత్తకుండా, తద్వారా పిరియడ్‌ సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
follow-these-safety-guidelines-while-eating-in-the-office-cafeteria-in-telugu
women icon@teamvasundhara
fasting-guidelines-for-auspicious-navratri-festival-in-telugu

నవరాత్రుల్లో ఉపవాసం చేస్తున్నారా? అయితే ఈ చిట్కాలు మీ కోసమే!

ఏదైనా పండగొచ్చిందంటే చాలు.. మనలో చాలామంది ఉపవాసానికి ఉపక్రమిస్తుంటారు. అయితే వీరిలోనూ కొంతమంది చాలా నిష్ఠగా ఉండాలని రోజంతా ఏమీ తినకుండా కడుపు మాడ్చుకుంటుంటారు. నిజానికి ఉపవాసం పేరుతో అలా కడుపు మాడ్చుకోవడం వల్ల లేనిపోని అనారోగ్యాల బారిన పడతామంటున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు నమామీ అగర్వాల్‌. నిర్ణీత వ్యవధుల్లో సాత్వికాహారం తీసుకుంటూ అటు శరీరానికి శక్తిని అందిస్తూనే, ఇటు ఆరోగ్యాన్నీ సొంతం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. దసరా నవరాత్రోత్సవాలు ప్రారంభమైన సందర్భంగా ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉంటూ అమ్మవారిని కొలిచే అతివల కోసం కొన్ని చిట్కాలను సైతం అందించారామె. మరి, నవరాత్రుల్లో ఆరోగ్యానికి లోటు లేకుండా, ఉత్సాహం తగ్గకుండా ఉపవాసం ఉండాలంటే నమామి ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
ankita-konwar-shares-blue-tea-recipe-its-health-benefits-in-telugu

ఈ బ్లూ టీతో ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయట!

రోజును ఉత్సాహంగా ప్రారంభించడానికి, పనులతో కలిగే అలసటను తీర్చుకోవడానికి, చదువుకునేటప్పుడు నిద్ర రాకుండా ఉండడానికి.. ఇలా ప్రతి సందర్భంలోనూ టీ లేదా కాఫీ తాగడం చాలామందికి అలవాటు. నిజానికి రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు కప్పులైతే పర్లేదు కానీ కొంతమంది వీటిని మరీ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. దీంతో వీటిలోని కెఫీన్‌ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే వీటికి బదులుగా హెర్బల్‌ టీ తాగడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు నిపుణులు. ఆ కోవకు చెందిందే శంఖు పుష్పంతో చేసిన ఛాయ్‌ (బ్లూ టీ). ఇక ఈ టీతో ఆరోగ్యానికి బోలెడన్ని ప్రయోజనాలున్నాయని చెబుతోంది ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌ అంకితా కొన్వర్‌. తాను ఈ బ్లూ టీ తాగుతోన్న ఫొటోను ఇటీవలే ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ.. దాన్నెలా తయారు చేసుకోవాలి? ఇందులో దాగున్న ఆరోగ్య రహస్యాలేంటో సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ రూపంలో రాసుకొచ్చింది మిసెస్‌ సోమన్.

Know More

women icon@teamvasundhara
menopause-symptoms-precautions-in-telugu
women icon@teamvasundhara
masaba-gupta-shares-her-immunity-drink-and-her-healthy-food-habits-in-telugu

ఇలా ఇమ్యూనిటీని పెంచుకుంటా!

అందం, ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌.. ఈ విషయాల గురించి మనమే ఎంతో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నామంటే.. ఇక ఎప్పుడూ కెమెరా కంటికి చిక్కే సెలబ్రిటీలు ఇంకెంత శ్రద్ధగా ఉంటారో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పైగా కరోనా వచ్చిన దగ్గర్నుంచి ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడట్లేదు చాలామంది ప్రముఖులు. ముఖ్యంగా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వారు పాటించే ఇమ్యూనిటీ టిప్స్‌, ఆరోగ్య రహస్యాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకుంటూ తమ ఫ్యాన్స్‌లో స్ఫూర్తి నింపుతున్నారు. ప్రముఖ ఫ్యాషనర్‌ మసాబా గుప్తా కూడా తాజాగా అదే పని చేసింది. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి తాను తీసుకుంటోన్న ఓ ఇమ్యూనిటీ షాట్‌ రెసిపీని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీస్‌లో పంచుకుంది.. అంతేనా.. తాను పాటించే రోజువారీ ఆహార నియమాలేంటో కూడా చెప్పుకొచ్చిందీ ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్.

Know More

women icon@teamvasundhara
myths-and-facts-about-breast-cancer-in-teugu
women icon@teamvasundhara
painful-periods?-rujuta-diwekar-shares-some-super-foods-to-deal-with-pms-and-period-pain

ఈ సూపర్‌ ఫుడ్స్‌తో నెలసరి నొప్పుల్ని తగ్గించుకుందాం!

నెలసరి దగ్గర్లో ఉందంటే చాలు.. చాలామంది మహిళల్లో ఏదో తెలియని నిరుత్సాహం, నిస్సత్తువ ఆవహిస్తుంటాయి. ఇందుకు కారణం ఆ సమయంలో తలెత్తే అనారోగ్యాలే! ముఖ్యంగా పొత్తి కడుపులో నొప్పి, నడుం నొప్పి, మూడ్‌ స్వింగ్స్.. ఇలాంటివన్నీ నెలనెలా పిరియడ్స్‌ సమయంలో మనం ఎదుర్కొనేవే! అయితే వీటి ప్రభావం అటు వ్యక్తిగతంగా, ఇటు వృత్తిపరంగా తీవ్రంగానే ఉంటుందని చెప్పాలి. అందుకే ఈ నెలసరి నొప్పుల్ని అధిగమించడానికి కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలని చెబుతున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. ఇటీవలే ఓ వెబినార్‌లో పాల్గొన్న ఆమె.. నెలసరి నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి తీసుకోవాల్సిన కొన్ని సూపర్‌ ఫుడ్స్‌ గురించి చెప్పుకొచ్చారు. మరి, అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-maternity-problems-in-telugu
women icon@teamvasundhara
common-myths-and-facts-about-vegetarian-diets-in-telugu

శాకాహారం గురించి మీకూ ఇలాంటి అపోహలు ఉన్నాయా?

మమతకు చిన్నతనం నుంచి పర్యావరణమన్నా, మూగ జీవాలన్నా ఎనలేని ప్రేమ. అందుకే పుట్టినప్పట్నుంచి తను నాన్ వెజ్ మొహం చూసింది లేదు. తనే కాదు.. తన కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా శాకాహారులుగానే మార్చేసిందామె. అయితే వెజిటేరియన్‌ డైట్‌తో పోషకాలన్నీ అందవని తన ఫ్రెండ్‌ చెప్పగా విని అది ఎంత వరకు నిజమో తెలుసుకోవడానికి న్యూట్రిషనిస్ట్‌ని సంప్రదించింది. సమత గ్యాస్ట్రిక్‌, ఉదర సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతోంది. దీంతో డాక్టర్‌ సలహా మేరకు కొన్ని రోజుల దాకా మాంసాహారానికి దూరంగా ఉండాలనుకుంది. అయితే శాకాహారంతో పూర్తి ప్రొటీన్లు పొందలేనేమో అని సందేహిస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
daily-habits-that-harm-the-heart-in-telugu

మీ గుండె పదిలమేనా? చెక్ చేసుకోండి..

గుండె.. శరీరంలో ఇది ఎంత ముఖ్యమైన భాగమో అందరికీ తెలిసిందే! అయితే మనకి ఉండే కొన్ని చిన్న చిన్న అలవాట్లే దీర్ఘకాలంలో గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయట! ఎక్కువ సమయం అదే పనిగా కూర్చుని టీవీ చూడడం దగ్గర్నుంచి ఎప్పటికప్పుడు చేతులు శుభ్రం చేసుకోకపోవడం వరకు రకరకాల అలవాట్లు హృదయ సంబంధిత సమస్యలకు దారి తీసే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే ఆ చిన్న చిన్న అలవాట్లు ఏంటో ఓసారి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి.. శరీరం అంతటికీ రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ముఖ్య అవయవం గుండె. రక్తం ద్వారా ఆయా శరీర భాగాలకు ఆక్సిజన్ అందించడంలో దీని పాత్ర చాలా కీలకమైంది. అందుకే గుండె ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. అయితే మనకి ఉండే కొన్ని చిన్న చిన్న అలవాట్లే దీర్ఘకాలంలో హృదయం ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేసి దాని పనితీరుని దెబ్బతీసే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు.

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-abdominal-pain-in-telugu
women icon@teamvasundhara
complete-details-about-thyroid-in-telugu
women icon@teamvasundhara
natural-remedies-to-cure-mouth-ulcers-in-telugu

నోటి పూతతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ చిట్కాలు ట్రై చేయండి..!

మనం తీసుకునే ఆహారంలో పోషకాలు తగ్గిపోతే రకరకాల ఆరోగ్య సంబంధ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అందులో నోటిపూత కూడా ఒకటి. శరీరంలో వేడి ఎక్కువవడం, అధిక ఒత్తిడికి గురవడం, డీహైడ్రేషన్.. ఇలా పలు కారణాల వల్ల నోటి లోపల చిగుళ్లపై, బుగ్గలకు లోపలి వైపు గాయం మాదిరిగా ఏర్పడతాయి. ఇవి చూడడానికి గుండ్రంగా, చుట్టూ ఎర్రగా ఉండి దాని మధ్యలో తెల్లగా లేదా బూడిద రంగులో ఉంటాయి. వీటివల్ల వచ్చే నొప్పి మాత్రం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. బ్రష్ చేసుకునేటప్పుడు, ఏదైనా తిన్నప్పుడు.. ఆఖరికి తియ్యటి పదార్థం తిన్నా సరే.. ఈ గాయానికి తగిలితే చాలు.. చాలా నొప్పి వస్తుంది. ఫలితంగా అసౌకర్యంగా, ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే కొన్ని సహజసిద్ధమైన మార్గాలున్నాయి. అవేంటో చూద్దామా??

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-irregular-periods-in-telugu
women icon@teamvasundhara
ways-to-overcome-stress-eating

ఒత్తిడిలో ఎక్కువగా తినేస్తున్నారా?

'వాడిని చంపేయాలి.. అస్సలు నేనంటే లెక్కేలేదు..' అని తిట్టుకుంటూ ప్యాకెట్ల మీద ప్యాకెట్లు చిప్స్ ఖాళీ చేసేస్తోంది నా ఫ్రెండ్ మాధవి.. విషయమేంటా అని కనుక్కుంటే తన లవర్‌తో ఓ చిన్న గొడవ. ఆ తర్వాత నేను సర్దిచెప్పడం, తను ఫోను చేసి నార్మల్‌గా మాట్లాడటం జరిగిపోయాయనుకోండి.. కానీ మాధవికున్న ఓ అలవాటు తనని తెగ ఇబ్బంది పెట్టేస్తోంది. ఎవరి మీదైనా కోపంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఒంటరిగా ఫీలైనప్పుడు ఏదోటి తింటూ ఉండటం తనకలవాటు..! మాధవిలాంటి వాళ్లు చాలామందే ఉండొచ్చు.. వీళ్లనే 'ఎమోషనల్ ఈటర్స్' అంటారట.. మూడ్ బాగోలేనప్పుడు ఏదోటి తింటూ ఉండటం వల్ల తొందరగా బరువు పెరిగిపోతారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో తినాలన్న కోరికను అదుపు చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అది సాధ్యం కాదనుకున్నప్పుడు జంక్‌ఫుడ్ జోలికి పోకుండా, మన మూడ్ మారడంతో పాటు, ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి.

Know More

women icon@teamvasundhara
olive-seeds-are-preventing-hair-loss-to-postpartum-recovery-a-new-post-by-rujuta-diwekar

అమ్మలకు, అమ్మాయిలకు ఈ గింజలతో ప్రయోజనాలెన్నో..!

ప్రగతికి నాలుగు నెలల పాప ఉంది. ముందు నుంచీ తన జుట్టు ఒత్తుగా, పొడవుగా ఉండేది. కానీ ప్రసవమయ్యాక మాత్రం తన జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోంది. బాబు పుట్టాక మధురిమ విపరీతమైన బరువు పెరిగింది. ప్రసవం తర్వాత ఇది సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ.. తానెంత ప్రయత్నించినా బరువు తగ్గట్లేదని, అందరూ ‘ఏంటి.. ఇంత లావుగా తయారయ్యావ్‌!’ అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారని చెబుతోంది. తల్లయ్యాక ప్రతి మహిళలోనూ ఇలాంటి శారీరక మార్పులు సహజమే. ఈ క్రమంలోనే తమ అందం, అధిక బరువు గురించి ఆందోళన చెందుతూ ఒత్తిడి-ఆందోళనలకు గురవుతుంటారు చాలామంది అతివలు. అయితే ఇలాంటి ప్రసవానంతర సమస్యలకు పరిష్కారం చూపే అద్భుత ఔషధం, అందులోని సుగుణాలేంటో ఇటీవలే సోషల్‌ మీడియా వేదికగా చెప్పుకొచ్చారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. అంతేకాదు.. ఆ పదార్థంపై చాలామందిలో నెలకొన్న సందేహాలకు సోషల్‌ మీడియా పోస్ట్‌ రూపంలో బదులిచ్చారు కూడా! మరి, ఇంతకీ ఏంటా ఔషధం? దాని గురించి రుజుత ఏమంటున్నారు? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
feeling-low??-try-these-tips-to-boost-your-mood-in-telugu
women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-vaginal-itching-in-telugu

అక్కడ మంట, దురద.. కలయికలో నొప్పి.. ఎందుకిలా?

నమస్తే డాక్టర్‌. నా వయసు 32 ఏళ్లు. ఎత్తు 5’2’’. బరువు 55 కిలోలు. నాకు పిల్లల్లేరు. గత 12 ఏళ్లుగా టైప్‌-1 డయాబెటిస్‌, నాలుగేళ్లుగా బీపీ, Proteinuriaతో బాధపడుతున్నా. నాకు ఒక్కోసారి షుగర్‌ స్థాయులు అదుపు తప్పుతుంటాయి. కలయికలో పాల్గొన్నప్పుడు నొప్పిగా అనిపిస్తోంది. వెజైనా దగ్గర దురదగా, మంటగా ఉంటుంది. Labia Majora Itching వల్ల వెజైనా దగ్గర చర్మం గరుకుగా తయారైంది. యాంటీఫంగల్‌ క్రీమ్స్‌, మాత్రలు వాడినా సమస్య తగ్గట్లేదు. అలాగే పది నెలల నుంచి ఈ దురద వల్ల నాకు వెజైనా దగ్గర చిన్న చిన్న గడ్డల్లాగా వస్తున్నాయి. ఒక్కోసారి ఆ గడ్డ పెద్దదై చీము, రక్తం కూడా కారుతోంది. నా సమస్యకు పరిష్కారమేంటో తెలుపగలరు. - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
fruits-which-help-to-be-healthy-in-this-rainy-season

ఈ పండ్లతో ఆరోగ్యం పదిలం!

రెండు మూడు రోజుల నుంచి వర్షాలు విపరీతంగా పడుతున్నాయి. భారీ వర్షాలతో ఎంతోమంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అల్ప పీడన ప్రభావంతో చాలా ప్రాంతాలు తడిసి ముద్దవుతున్నాయి. సాధారణంగా వానాకాలం వచ్చిందంటే చాలు.. ఎన్నో రకాల వ్యాధులు ప్రబలుతుంటాయి. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా సరే, పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకూ ఎప్పుడో ఒకసారి అనారోగ్యం బారిన పడుతూనే ఉంటారు. దీనికి తోడు ప్రస్తుతం కరోనా కూడా విలయ తాండవం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో- వ్యక్తిగత, పరిసరాల శుభ్రత ఎంత ముఖ్యమో, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడమూ అంతే ముఖ్యం. అందుకే ప్రకృతి మనకు ఈ కాలంలో రోగ నిరోధకశక్తిని పెంచి, వివిధ రకాల వ్యాధులను తగ్గించే పండ్లను అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ కాలంలో లభించే తాజాపండ్లను తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంగా, ఉత్సాహంగా ఉండచ్చు. మరి అలాంటి కొన్ని పండ్లతో పాటు, వాటివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను కూడా తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-reduce-post-pregnancy-tummy-in-telugu

women icon@teamvasundhara
health-ministry-issues-new-protocol-for-recovered-covid-19-patients
women icon@teamvasundhara
these-are-the-benefits-while-you-stop-wearing-a-bra-in-telugu

వీటి విషయంలో సౌకర్యమే ప్రధానం!

చక్కటి ఎద సౌష్ఠవానికి, సాగినట్లుగా కనిపించే వక్షోజాలను పట్టి ఉంచడానికి అమ్మాయిలంతా బ్రా ధరించడం కామనే. అందుకే అతివల వార్డ్‌రోబ్‌లో వీటికి ప్రత్యేకమైన షెల్ఫ్‌ కూడా ఉంటుంది. ఆయా దుస్తులకు తగినట్లుగా సాధారణ బ్రా, స్ట్రాప్‌లెస్‌, బ్రాలెట్‌, స్పోర్ట్స్‌ బ్రా.. వంటివి ఎంచుకొని కూల్‌గా, కంఫర్టబుల్‌గా కనిపించేస్తుంటారు అమ్మాయిలు. అయితే వీటిని ఇష్టపడి ధరించే వారి కంటే.. ‘తప్పదు.. వేసుకోవాల్సిందే..’ అంటూ అయిష్టంగా ధరించే వారే ఎక్కువమంది ఉంటారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ఈ లోదుస్తులు ఎద భాగానికి పట్టినట్లుగా ఉండడం, తద్వారా ఛాతీలో నొప్పి రావడం, ఆ ప్రదేశంలో చెమట వచ్చి రాషెస్‌లా ఏర్పడడం.. వంటి స్వీయానుభవాలే వారి ఫీలింగ్‌కి ప్రధాన కారణం. మరి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బ్రా ధరించాల్సిందేనా? ఇది వేసుకోకపోతే నష్టమేంటి? అనే సందేహాలు చాలామందిలో ఉంటాయి. అయితే కొన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప మరీ అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే బ్రా ధరించకపోయినా ఎలాంటి నష్టం ఉండదంటున్నారు సంబంధిత నిపుణులు. ఇంకా చెప్పాలంటే అత్యవసరం కానప్పుడు బ్రా వేసుకోకపోతే ఆరోగ్యపరంగా పలు ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు వారు. మరి, అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-pcos-pills-in-telugu
women icon@teamvasundhara
food-guide-for-pcos-women-in-telugu

పీసీఓఎస్ ఉంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి?

హార్మోన్ల అసమతుల్యత.. ఇది మన శరీరంలో ఎన్నో అనారోగ్యాలకు కారణమవుతుంది. ముఖ్యంగా దీని కారణంగా పీసీఓఎస్‌ (పాలిసిస్టిక్‌ ఓవరీ సిండ్రోమ్‌)తో బాధపడే మహిళల సంఖ్య ఏటా పెరిగిపోతోంది. స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ఈ సమస్య మనదేశంలో ప్రతి ఐదుగురు మహిళల్లో ఒకరికి ఉందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇక ప్రపంచంలోనైతే దాదాపు 60-70 శాతం మంది స్త్రీలు దీని బారిన పడి ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అయితే చక్కటి జీవనశైలి, ఆహారపుటలవాట్లను పాటిస్తే పీసీఓఎస్‌ను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. సెప్టెంబర్‌ మాసాన్ని ‘పీసీఓఎస్‌ అవగాహన మాసం’గా జరుపుకుంటోన్న నేపథ్యంలో ఈ సమస్యతో బాధపడే మహిళలు పాటించాల్సిన కొన్ని ఆహార నియమాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
fears-and-facts-about-pickles-a-new-post-shared-by-celebrity-nutritionist-rujuta-diwekar

పచ్చళ్ళు తినడం మంచిదా, కాదా? కొన్ని అపోహలు, వాస్తవాలు..

ఏదైనా సరే మితంగా తింటే అమృతం.. అతిగా తింటే విషం అంటారు. పచ్చళ్లకూ ఇది వర్తిస్తుంది. అయితే కొందరు రుచిగా ఉందని అన్నమంతా పచ్చడితోనే లాగించేస్తారు.. ఆ తర్వాత ఎక్కువ తినేశానే అని బాధపడిపోతుంటారు. ఇంకొందరు పచ్చడి తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదేమోనన్న సందిగ్ధంలో ఉండిపోయి తినడమే మానేస్తుంటారు. పచ్చళ్ల గురించి ఇలాంటి భయాలు, సందేహాలు, అపోహలు.. అందరిలో సహజమే. అలాంటి అపోహలకు తన తాజా పోస్ట్‌తో చెక్‌ పెట్టారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్. ఊరగాయలు, నిల్వ పచ్చళ్ల గురించి సాధారణంగా ఉండే కొన్ని అపోహలు, వాస్తవాలను వివరిస్తూ ఆమె పెట్టిన పోస్ట్‌ పచ్చళ్ల గురించి అందరిలో ఉన్న అనుమానాలను పటాపంచలు చేస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-alert-who’s-new-guidelines-on-the-don’ts-of-wearing-masks
women icon@teamvasundhara
benefits-of-eating-eggs-in-telugu

పోషకాల గని.. ఆరోగ్యపు నిధి.. 'కోడిగుడ్డు'!

ఉడికించిన కోడిగుడ్డు, పాలు అల్పాహారంగా తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదన్న విషయం తెలిసిందే. ఇతర అల్పాహారాల్లో లభించని పోషకాలు ఇందులో నిక్షిప్తమై ఉండడమే ఇందుకు కారణం. శరీరానికి కావాల్సిన ప్రొటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు.. ఇవన్నీ కోడిగుడ్డులో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇలా ఎన్నో రకాల పోషకాలు కలిగిన చవకైన ఆహారం కాబట్టే ఎక్కడ చూసినా రోజుకు కొన్ని లక్షల గుడ్ల వినియోగం జరుగుతోందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే కొన్ని ఇతర దేశాలతో పోల్చితే ఇది తక్కువే కావడం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో కోడిగుడ్డులో ఉండే పోషకాలేంటి? అవి మన శరీరానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
consume-rich-sources-of-vitamin-d-foods-to-prevent-corona-virus

డి-విటమిన్ లోపంతోనూ కరోనా ముప్పు.. మరేం చేయాలి?

జలుబు దగ్గర్నుంచి జ్వరం దాకా, ఒంటి నొప్పుల దగ్గర్నుంచి శరీర అవయవాలను దెబ్బతీయడం దాకా.. మాయదారి మహమ్మారి కరోనా వైరస్‌కు లేని లక్షణమంటూ లేదేమో అన్నట్లుగా తయారయ్యాయి ప్రస్తుత పరిస్థితులు. అసలే ఎటు నుంచి కరోనా ముప్పు ముంచుకొస్తుందో తెలియని అయోమయంలో ఉన్న మనందరికీ ఈ వైరస్‌ గురించి రోజుకో కొత్త విషయం తెలుస్తోంది. ఆ లిస్టులో తాజాగా మరో అంశం చేరిపోయింది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో విటమిన్‌-డి పాత్ర కీలకమని, అది లోపించిన వారే ఎక్కువగా వైరస్‌ బారిన పడుతున్నట్లు తాజా అధ్యయనంలో భాగంగా వెల్లడించారు పరిశోధకులు. అందుకే ఈ విటమిన్‌ లోపించకుండా జాగ్రత్తపడమని చెప్పకనే చెబుతున్నారు వారు. ఈ నేపథ్యంలో విటమిన్‌-డి లోపం లేకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఏయే ఆహార పదార్థాల్ని మెనూలో చేర్చుకోవాలి? రండి.. తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
gynecologist-advice-on-contraceptive-methods-in-telugu
women icon@teamvasundhara
foods-to-eat-with-pcos-in-telugu

వీటితోనూ పీసీఓఎస్‌ను తగ్గించుకోవచ్చు!!

పీసీఓఎస్.. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్. ప్రస్తుతం చాలామంది మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో అతి ముఖ్యమైంది. శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడినప్పుడు, ఇన్సులిన్ స్థాయులు పెరిగినప్పుడు ఈ సమస్య ఎదురవుతుంది. తద్వారా స్త్రీలలో నెలసరి సక్రమంగా రాకపోవడం, అధిక బరువు, మొటిమలు, సంతానలేమి, అవాంఛిత రోమాలు వంటి పలు సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలుంటాయి. పీసీఓఎస్ సమస్యను ఎంత త్వరగా నయం చేసుకుంటే అంత మంచిది.. లేదంటే గుండె సంబంధిత సమస్యలు, మధుమేహం.. వంటి ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడే ప్రమాదమూ లేకపోలేదు. మరి ఇందుకోసం డాక్టర్ సూచించిన మందులతో పాటు వ్యాయామం, సరైన పోషకాహారం.. వంటివి తప్పనిసరి. వీటితో పాటు ఇంట్లో దొరికే కొన్ని సహజసిద్ధమైన పదార్థాలనూ ఉపయోగించడం వల్ల పీసీఓఎస్ నుంచి తొందరగా విముక్తి పొందచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
national-nutrition-week-various-diet-trends-and-their-health-benefits-in-telugu

వీటిలో మీ ‘డైట్‌ ట్రెండ్‌’ ఏమిటి?

‘ఏదో ఒకటి కడుపులో పడితే చాలు.. ఈ పూటకి ఆకలి తీరుతుంది..’ ఆహారం విషయంలో చాలామంది భావన ఇదే! కానీ కడుపు నిండడం కంటే.. శరీరానికి కావాల్సిన మోతాదులో పోషకాలు అందాయా? లేదా? అన్నదే ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పోషకాలు పుష్కలంగా లభించే డైట్‌ ట్రెండ్స్‌ బోలెడన్ని ఉన్నాయి. అటు ఆరోగ్యానికైనా, ఇటు బరువు తగ్గడానికైనా చాలామంది వివిధ రకాల డైట్‌ ట్రెండ్స్‌ని పాటిస్తుంటారు. మరి, ‘జాతీయ పోషకాహార మాసం’ సందర్భంగా ఆయా ఆహార పద్ధతుల గురించి, వాటితో చేకూరే ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందామా?!

Know More