scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?'

'మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

E“Ÿ¿ X¾{d-˜äxŸÄ? ƪáÅä ƒN AÊ¢œË...!

World Sleep Day Special

E“Ÿ¿-©äNÕ.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍéÇ-«Õ¢C ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. «ÖÊ-®Ï¹ ŠAhœË, ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Õ, ®¾éªjÊ ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-¹-¤ò-«œ¿¢.. ƒ©Ç X¾©Õ ª½Âé Âê½-ºÇ© «©x ÍéÇ-«Õ¢C E“Ÿ¿Â¹× Ÿ¿Öª½-„çÕi-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ªÃ“A-X¾Ü{ ¹F®¾¢ \œ¿Õ ÊÕ¢* ÅíNÕtC ’¹¢{© ¤Ä{Õ E“Ÿ¿-¤ò-«œ¿¢ «©x ‡©Ç¢šË ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒ©ã-ÅŒh-«E ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð „ç©x-œçj¢C. Æ©Çê’ ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx £¾Éªá’Ã, “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à E“Ÿ¿ ¤ò«œ¿¢ «©x «ÕÊ-®¾¢Åà …ÅÃq-£¾Ç¢’à …¢{Õ¢C. D¢Åî-¤Ä{Õ ¬ÁK-ª½¢©ð ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËh åXª½-’¹œ¿¢, HXÔ ÆŸ¿Õ-X¾Û©ð …¢œ¿œ¿¢, ÍŒªÃt-EÂË „çÕª½ÕX¾Û.. ƒ©Ç ÍÃ©Ç ª½ÂÃ-©Õ’à „äÕ©Õ •ª½Õ-’¹Õ-ŌբC. «ÖJa 15 '«ª½©üf ®ÔxXý œäÑ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx £¾Éªá’à E“Ÿ¿ X¾šÇd-©¢˜ä \§äÕ ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ «ÕÊ „çÕÊÖ©ð Í䪽Õa-Âî-„éð ͌֟Äl¢..

…œË-ÂË¢-*Ê ÂîœË-’¹Õœ¿Õf..
sleepdaygh650-1.jpg

B®¾ÕÂ¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢©ð “¤ñšÌÊx ©äNÕ Â¹ØœÄ E“Ÿ¿-©ä-NÕÂË Â꽺¢ Âë͌Õa. ÂæšËd “¤ñšÌÊÕx ‡Â¹×ˆ-«’à ©Gµ¢Íä …œË-ÂË¢-*Ê ÂîœË-’¹Õ-œ¿xÊÕ AÊœ¿¢ «Õ¢*C.

¤Ä©Õ
sleepdaygh650-6.jpg

ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx X¾œ¿Õ-Â¹×¯ä «á¢Ÿ¿Õ ‹ ’Ãx®¾Õ ’Õ-„ç-ÍŒašË ¤Ä©Õ ÅÃTÅä ‡©Ç¢šË ŠAh-œçj¯Ã «Ö§ŒÕ„çÕi “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à E“Ÿ¿ X¾œ¿Õ-ŌբC. DEÂË Â꽺¢ ¤Ä©©ð …¢œä “šË¤òd-¤¶Ä¯þ Ưä Æ„çÕi¯î ‚«Õx„äÕ. Æ©Çê’ ¤Ä©©ð ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð …¢œä ÂÃuL¥§ŒÕ¢ ¬ÁK-ª½¢©ð „çÕ©-šð-E¯þ …ÅŒp-AhE åX¢ÍŒœ¿¢Åî ¤Ä{Õ ŠAh-œËE ÅŒT_¢-ÍŒ-œ¿¢©ðÊÖ ®¾£¾É-§ŒÕ-X¾-œ¿Õ-ŌբC. ¤Ä©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ ÂùעœÄ åXª½Õ’¹Õ, ¯çªáu.. ©Ç¢šË ¤Ä© X¾ŸÄ-ªÃnLo Â¹ØœÄ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à AÊœ¿¢ «©x ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx ¦Ç’à E“Ÿ¿ X¾˜äd Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ÍéÇ-«Õ¢C ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx X¾œ¿Õ-Â¹×¯ä «á¢Ÿ¿Õ ¤Ä©Õ ÅÃ’¹œ¿¢ «ÕÊ¢ ֮͌¾Öh¯ä …¢šÇ¢.

¤Ä©-¹ت½..
sleepdaygh650-3.jpg

¤Ä©-¹Ø-ª½©ð ÆCµ-¹¢’à ©Gµ¢Íä ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢, ÂÃuL¥§ŒÕ¢.. Æ¯ä ¤ò†¾-ÂÃ©Õ ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx £¾Éªá’à E“Ÿ¿ ¤ò«-œÄ-EÂË ®¾£¾Ç-¹-J-²Ähªá. Æ©Çê’ “X¾A-ªîW ¤Ä©-¹ت½ A¯ä „Ã@ÁxÂ¹× ŠAh@ÁÙx; ÅŒ©-¯íXÏp; ¹¢œ¿-ªÃ©Õ, ÂÌ@Áx ¯íX¾Ûp© ¦ÇŸµ¿©Õ Ÿ¿J-Íä-ª½-¹עœÄ …¢šÇªá. D¢Åî ‡©Ç¢šË ®¾«Õ-®¾u©Õ ©ä¹עœÄ ®¾ÕÈ¢’à E“Ÿ¿ ¤ò«ÍŒÕa. Æ©Çê’ ƒC Â¹ØœÄ “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ-«ÍŒÕa.. ŠÂ¹ ¹X¾Ûp FšË©ð 骢œ¿Õ ¤Ä©-¹ت½ ‚Â¹×©Õ „ä®Ï ‰Ÿ¿Õ ENÕ³Ä©Õ «ÕJ-T¢-ÍÃL. ¨ NÕ“¬Á«Õ¢ ÍŒ©Çx-êª-ŸÄÂà ƩÇê’ …¢* ÅŒªÃyÅŒ «œ¿-¹šËd ͌鈪½ „䮾Õ-Âî-„ÃL. ¦Ç’à ¹©Õ-X¾Û-ÂíE E“Ÿ¿ ¤ò«-œÄ-EÂË Æª½-’¹¢{ «á¢Ÿ¿Õ ÅÃTÅä «Õ¢* X¶¾LÅŒ¢ …¢{Õ¢C.

͌¹ˆšË E“Ÿ¿Â¹× Íç“K©Õ..
sleepdaygh650-2.jpg

“X¾A-ªîW ªÃ“A X¾œ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ÂíEo ’¹¢{© «á¢Ÿ¿Õ ÂíEo Íç“K-©ÊÕ A¢˜ä £¾Éªá’à E“Ÿ¿ X¾œ¿Õ-Ōբ-Ÿ¿E ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-Ê¢©ð ÅäL¢C. DEÂË Â꽺¢.. OšË©ð …¢œä „çÕ©-E-¯þ-Æ¯ä ª½²Ä-§ŒÕ-Ê„äÕ. DE-«©x ¬ÁK-ª½¢-©ðE Æ«-§ŒÕ-„é X¾E-Bª½Õ ®¾“¹-«Õ¢’à •ª½Õ-’¹Õ-ŌբC.

¦ÇŸ¿¢ X¾X¾Ûp..
sleepdaygh650-14.jpg

«ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð ‡X¾Ûp-œçjÅä „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢ ²Än§Œá©Õ ¦Ç’à ŌT_-¤ò-ÅççÖ.. ÆX¾Ûpœ¿Õ Æ®¾q©Õ E“Ÿ¿ X¾{d-Ÿ¿E ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕÊ¢ „ç©x-œË¢-*¢C. ÂæšËd „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢ ‡Â¹×ˆ-«’à ©Gµ¢Íä ¦ÇŸ¿¢ X¾X¾ÛpÊÕ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ¨ ÈE•¢ ¹¢œ¿-ªÃ-©ÊÕ N“¬Ç¢ÅŒ X¾J* ®¾ÕÈ-E-“Ÿ¿Â¹× Âê½-º-«Õ-«Û-ŌբC. Æ©Çê’ ¦ÇŸ¿¢-X¾-X¾Ûp©ð …¢œä “¤ñšÌÊÕx ª½Â¹h¢©ð ͌鈪½ ²Än§ŒáLo ÆŸ¿Õ-X¾Û©ð …¢ÍŒ-œ¿¢©ð ®¾£¾É-§ŒÕ-X¾-œ¿-Åêá. ÂæšËd ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx ÅŒyª½’à E“Ÿ¿ X¾šÇd-©¢˜ä X¾œ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË Â¹F®¾¢ ’¹¢{ «á¢Ÿ¿Õ ÂíEo „äªá¢-*Ê ¦ÇŸ¿¢ X¾X¾ÛpLo ©äŸÄ ¦ÇŸ¿¢ X¾X¾ÛpÅî ÅŒ§ŒÖ-éªjÊ ¦{-ªýÊÕ ŠÂ¹ Íç¢Íà AÊœ¿¢ «Õ¢*C.

„䪽Õ-¬ë-Ê’¹ ¹؜Ä..
sleepdaygh650-10.jpg

„䪽Õ-¬ë-Ê-’¹©ð …¢œä E§ŒÖ-®Ï¯þ «©x ¬ÁK-ª½¢©ð 宪½-šð-E¯þ ‡Â¹×ˆ-«’à …ÅŒp-ÅŒh-«Û-ŌբC. ƒC ŠAh-@Áx-Eo¢šË ÊÕ¢* N«áÂËh ¹L-T¢* E“Ÿ¿Â¹× …X¾-“¹-NÕ¢-Íä©Ç Í䮾Õh¢C. ÂæšËd “X¾A-ªîW OšËE ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «Õ¢*C. ƒ„ä-ÂÃ-¹עœÄ „çÕ©-šð-E¯þ, “šË¤òd-¤¶Ä¯þ ÆCµ-¹¢’à ©Gµ¢Íä „Ã©ü-Êšüq Â¹ØœÄ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à B®¾Õ-Âî-„ÃL.

‹šü-OÕ©ü..
sleepdaygh650-7.jpg

‹šü-OÕ©ü Â¹ØœÄ ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx ¦Ç’à E“Ÿ¿ X¾{d-œÄ-EÂË ®¾£¾Ç-¹-J-®¾Õh¢C. ÂæšËd X¾œ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË «á¢Ÿ¿Õ ‹ ¹X¾Ûp ‹šüq ¤Ä©Åî B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-ÂË. DE©ð ÂÃuL¥§ŒÕ¢, ¤¶Ä®¾p´-ª½®ý, ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢, ®ÏL-Âïþ, „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢, “šË¤òd-¤¶Ä¯þ.. «¢šËN ÆCµ-¹¢’à ©Gµ-²Ähªá. Æ©Çê’ ƒC AÊœ¿¢ «©x «ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð 宪í-šð-E¯þ Æ¯ä £¾Éªît¯þ Â¹ØœÄ ‡Â¹×ˆ-«’à …ÅŒp-ÅŒh-«Û-ŌբC. X¶¾L-ÅŒ¢’à ¦Ç’à E“Ÿ¿ X¾œ¿Õ-ŌբC.

ƪ½-šË-X¾¢œ¿Õx..
sleepdaygh650-8.jpg

ƒ¢šðx ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö \„çj¯Ã ¦ª½Õ-„çjÊ «®¾Õh-«Û©Õ ‡ÅŒhœ¿¢ «©x ¹¢œ¿-ªÃ© ¯íX¾Ûp©Õ ©Ç¢šËN ‡Ÿ¿Õ-ª½-«ÛÅŒÖ …¢šÇªá. D¢Åî Æ®¾©Õ E“Ÿä X¾{dŸ¿Õ. ÂæšËd ¹¢œ¿-ªÃLo N“¬Ç¢ÅŒ X¾JÍä ’¹Õº¢ ƪ½-šË-X¾¢-œ¿x©ð …¢œä „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢, ¤ñšÇ-†Ï§ŒÕ¢.. «¢šË ÈE-èÇ-©Â¹× …¢C. ÂæšËd “X¾A-ªîW ƪ½-šË-X¾¢œ¿Õx AÊœ¿¢ «Õ¢*C. DE-Â¢ ¦Ç’à X¾¢œËÊ Æª½-šË-X¾¢-œ¿ÕÊÕ B®¾Õ-¹×E ŸÄEo ŠÂ¹ ¹X¾Ûp ¤Ä©©ð „ä®Ï ¦Ç’à ¹©-X¾¢œË. ƒ©Ç ÅŒ§ŒÖ-éªjÊ NÕ“¬Á-«ÖEo ªÃ“A X¾œ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË Â¹F®¾¢ ’¹¢{ «á¢Ÿ¿Õ B®¾Õ-¹ע˜ä ®¾ÕÈ¢’à E“Ÿ¿ X¾œ¿Õ-ŌբC. Æ©Çê’ ¨ X¾¢œ¿x©ð E“Ÿ¿Â¹× ®¾£¾Ç-¹-J¢Íä N{-NÕ¯þ G6, Âêís-å£jÇ-“œä{Õx …¢šÇªá. N{-NÕ¯þ G6.. E“Ÿ¿Â¹× “æXêª-XÏ¢Íä „çÕ©-šð-E¯þ £¾Éªît¯þ X¾E-B-ª½ÕÊÕ „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-ª½Õ-®¾Õh¢C. X¶¾L-ÅŒ¢’à £¾Éªá’à E“Ÿ¿-¤ò-«ÍŒÕa.

å£Çª½s©ü šÌ..
sleepdaygh650-5.jpg

éÂX¶Ô¯þ ®¾¢¦¢-CµÅŒ ¤ÄF-§ŒÖ©Õ ÅÃ’¹œ¿¢ ‡¢ÅŒ ÅŒyª½’à ‚XÏÅä ƢŌ «Õ¢*C. OšËÂË ¦Ÿ¿Õ-©Õ’à ÍÄçá-„çÕi©ü šÌ ©äŸÄ “U¯þ šÌ B®¾ÕÂî-«ÍŒÕa. OšË©ð …¢œä ª½²Ä-§ŒÕ-¯Ã©Õ ¬ÁK-ª½¢-©ðE ¹¢œ¿-ªÃ©Õ, ʪéÊÕ J©ÇÂúq Íä®Ï “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à E“Ÿ¿ X¾˜äd©Ç Íä²Ähªá. ÂæšËd ¨ 骢œ¿Õ å£Çª½s©ü šÌ©ÊÕ „ç¢{¯ä OÕ „çÕÊÖ©ð Íäêªa-§ŒÕ¢œË.

“ŸÄ¹~-X¾¢œ¿Õx..
sleepdaygh650-2.jpg

ªÃ“A-X¾Ü{ “ŸÄ¹~-X¾¢œ¿Õx AÊo ÅŒªÃyÅŒ £¾Éªá’à E“Ÿ¿-X¾-œ¿Õ-ŌբC.. ¨ N†¾§ŒÕ¢ OÕéª-X¾Ûp-œçj¯Ã ’¹«Õ-E¢-ÍêÃ? OšË©ð E“Ÿ¿Â¹× ®¾£¾É-§ŒÕ-X¾œä „çÕ©-šð-E¯þ Æ¯ä £¾Éªît¯þ …¢{Õ¢C. Æ©Çê’ OšË©ð ’¹Õ¢œç ‚ªî-’Ãu-EÂË …X¾-§çÖ-’¹-X¾œä §ŒÖ¢šÌ-‚-ÂËq-œç¢{Õx, ¤ÄM-X¶Ï-¯î©üq, æX¶x«-¯Ã-ªáœ¿Õx.. „ç៿-©ãj-ÊN ÆCµÂ¹ „çáÅŒh¢©ð …¢šÇªá.

ÍÃéÂxšü..

ÍÃéÂx-{x¢˜ä ƒ†¾d-X¾-œ¿E „Ãéª-«-ª½Õ¢-šÇª½Õ ÍçX¾p¢œË.. “X¾A-ªîW ÍÃéÂx{Õx A¢˜ä Ÿ¿¢ÅÃ©Õ X¾Û*a-¤ò-ÅÃ-§äÕ-„çÖ-ÊE ÍéÇ-«Õ¢C ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ÂÃF ªîW ÍÃéÂx{Õx AÊœ¿¢ «©x £¾Éªá’à E“Ÿ¿ X¾œ¿Õ-ŌբC. DEÂË Â꽺¢.. DE©ð …¢œä “šË¤òd-¤¶Ä¯þ, X¶Ï¯çj-©ü-Ÿ±çj-©-„çÕi¯þ, „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢.. «¢šËN E“Ÿ¿-©ä-NÕE Ÿ¿Öª½¢ Í䧌Õ-œ¿¢©ð ®¾£¾É-§ŒÕ-X¾-œ¿-Åêá. ÂæšËd ®¾J’Ã_ E“Ÿ¿ X¾{d-¹-¤òÅä ¹F®¾¢ ƒX¾p-šË-ÊÕ¢-Íçj¯Ã ÍÃéÂx{Õx AÊœ¿¢ Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-ÂË.

{Öu¯Ã ÍäX¾..
sleepdaygh650-12.jpg

ƒŸä-N-Ÿµ¿¢’à “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à E“Ÿ¿ X¾{d-œÄ-EÂË N{-NÕ¯þ G6 ®¾£¾Ç-¹-J-®¾Õh¢C. ƒC «ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð „çÕ©-šð-E¯þ, 宪½-šð-E-¯þ© …ÅŒp-AhE åX¢ÍŒÕ-ŌբC. «ÖÊ-®Ï¹ “X¾¬Ç¢-ÅŒ-ÅŒ-EÍäa 宪í-šð-E¯þ, E“Ÿ¿Â¹× ®¾£¾É-§ŒÕ-X¾œä „çÕ©-šð-E¯þ.. ¨ 骢œ¿Ö {Öu¯Ã ÍäX¾©ð ©Gµ-²Ähªá. ÂæšËd N{-NÕ¯þ G6 ‡Â¹×ˆ-«’à ©Gµ¢Íä {Öu¯Ã ÍäX¾ÊÕ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. ¨ N{-NÕ¯þ ê«©¢ E“Ÿ¿ê Âß¿Õ.. «ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËhE åX¢ÍŒ-œ¿¢-©ðÊÖ Åp-œ¿Õ-ŌբC.

’¹Õ«Õt-œË-ÂçŒÕ T¢•©Õ..
sleepdaygh650-4.jpg

’¹Õ«Õt-œË-ÂçŒÕ T¢•©ðx „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢, “šË¤òd-¤¶Ä¯þ.. Ưä 骢œ¿Õ ¤ò†¾-ÂÃ©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à ©Gµ-²Ähªá. ƒN E“Ÿ¿ ¦Ç’à X¾˜äd©Ç Íä²Ähªá. Æ©Çê’ ƒN ’¹Õ¢œç ‚ªî-’Ãu-EÂË ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. ¨ T¢•©ðx ¬ÁK-ªÃ-EÂË …X¾-§çÖ-’¹-X¾œä G, ®Ï, œË, ƒ, é N{-NÕÊÕx; >¢Âú; „çÖ¯î-Æ-¯þ-¬Çu-ÍŒÕ-êª-˜ãœþ Âí«Ûy©Õ ÆCµ-¹¢’à …¢šÇªá.
Æ©Çê’ “šË¤òd-¤¶Ä¯þ Ưä Æ„çÕi¯î ‚«Õx¢ ‡Â¹×ˆ-«’à ©Gµ¢Íä ÊÕ«ÛyLo Â¹ØœÄ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç Æ«-®¾ª½¢. ƒN Â¹ØœÄ £¾Éªá’à E“Ÿ¿ ¤ò«-œÄ-EÂË ®¾£¾Ç-¹-J¢Íä „çÕ©-šð-E¯þ, 宪½-šð-E-¯þ© …ÅŒp-Ah©ð ®¾£¾É-§ŒÕ-X¾-œ¿-Åêá.

͌֬Ç-ª½Õ’Ã.. ªÃ“A-X¾Ü{ £¾Éªá’à E“Ÿ¿ X¾{d-œÄ-EÂË …X¾-¹-J¢Íä ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ ‡ÊÕo-¯Ão§çÖ.. ÂæšËd ƒ«Fo OÕ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-ÂíE £¾Éªá’à E“Ÿ¿-¤ò¢œË.

Related Articles:

E“Ÿ¿ ®¾J-¤ò-¹-¤òÅä ¨ ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒX¾p«Û..!

ƒ©Ç Íäæ®h ͌¹ˆ’à E“Ÿ¿ X¾œ¿Õ-ŌբC!

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-climbing-stairs

రోజూ మెట్లెక్కితే ఇన్ని ప్రయోజనాలుంటాయా?

ఆఫీసైనా, ఇళ్లైనా పైఅంతస్తులకు వెళ్లడానికి ఎక్కువమంది ఉపయోగించుకునే మార్గం లిఫ్టు. కేవలం ఇక్కడే కాదు.. షాపింగ్ మాల్స్, థియేటర్స్‌కు వెళ్లినప్పుడు కూడా మెట్లకు బదులుగా ఎస్కలేటర్లు, లిఫ్టులు ఉపయోగిస్తాం. ఇలా కాళ్లకు పనిచెప్పాల్సిన అవసరం లేకుండానే అనుకున్న ఫ్లోర్‌కి క్షణాల్లో చేరుకునేలా సకల సదుపాయాలతో కూడిన టెక్నాలజీ ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చెందింది. కానీ ఎప్పుడూ వీటినే ఉపయోగించుకోవడం అటు ఆరోగ్యానికి, ఇటు శారీరక దృఢత్వానికి అంత మంచిది కాదు. రోజులో కొన్నిసార్లైనా వీటిని ఉపయోగించుకోకుండా మెట్లు ఎక్కిదిగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ ప్రక్రియ వల్ల శరీరంలో అనవసర క్యాలరీలు కరిగి, బరువు తగ్గడంతో పాటు గుండె ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుందని నిపుణుల అభిప్రాయం. మరి మెట్లెక్కడం వల్ల ఇంకా ఎలాంటి ప్రయోజనాలున్నాయో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-reduce-post-pregnancy-tummy

women icon@teamvasundhara
is-spotting-bleeding-a-sign-of-fertility-issues

స్పాటింగ్‌ మాత్రమే కనిపిస్తోంది.. పిల్లలు పుట్టరా?

నమస్తే డాక్టర్‌. నా వయసు 29. నాకు పెళ్లై ఏడాదిన్నర అవుతోంది. మేము విదేశాల్లో ఉంటాం. నాకు థైరాయిడ్‌ సమస్య ఉండేది. ఇక్కడి డాక్టర్ సూచించిన మందులు వాడడం వల్ల ప్రస్తుతం థైరాయిడ్‌ అదుపులోనే ఉంది. సాధారణంగా నాకు పిరియడ్స్‌ రెగ్యులర్‌గానే వస్తాయి.. కానీ రెండు నెలల నుంచి మొదటి రెండ్రోజులు బ్లీడింగ్‌ కాకుండా 3,4 రోజులు నార్మల్‌గా బ్లీడింగ్‌ అవుతోంది. ఇది సంతాన సమస్యలకు సంకేతమేమో అని నా సందేహం. నాకు వెజైనల్‌ అల్ట్రాసౌండ్‌ వంటి ఫెర్టిలిటీ టెస్టులంటే భయం. వాటి ప్రమేయం లేకుండా సహజంగా పిల్లలు పుట్టే మార్గమేదైనా ఉంటే చెప్పగలరు.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-maintain-good-health-during-this-festive-season

పండగను ఆరోగ్యంగా ఎంజాయ్ చేద్దాం..!

పండగలంటేనే ఆనందోత్సాహాల హరివిల్లు.. అలాంటి పండగలన్నింటిలోనూ ముఖ్యమైన పెద్ద పండగ సంక్రాంతి.. రంగురంగుల ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, పతంగుల హడావిడితో పాటు పండగంటే నోరూరించే పిండివంటలు, ప్రత్యేక వంటకాలే గుర్తొస్తాయి. అవును.. బంధుమిత్రులంతా కలిసి ఎన్నో సంతోషాల మధ్య చేసుకునే పండగ ఇది.. అయితే మదినిండా ఆనందంతో పాటు ఎంతో కొంత అపరాధ భావనను కూడా కలిగిస్తుందీ పండగ. ఎందుకంటారా? సంక్రాంతి సందర్భంగా అంతా ఒక్కచోట చేరి హాయిగా ఏది పడితే అది లాగించేయడం కామనే.. ఆ తర్వాత పెరిగిన బరువును, షుగర్, బీపీ స్థాయులను తలచుకొని తప్పు చేశామని భావించడమూ సహజమే.. మరి, ఇలా జరగకుండా ఈ పండగ సీజన్‌లో ఆనందంగా గడుపుతూనే, ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోగలిగితే బాగుంటుంది కదా.. మన పోషకాహార నిపుణులు చెప్పే చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే ఇదేమంత పెద్ద విషయం కాదులెండి.. మరి, అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
marvelous-benefits-of-jaggery
women icon@teamvasundhara
what-should-tsh-levels-be-when-trying-to-conceive

గర్భం ధరించాలనుకుంటున్నా.. థైరాయిడ్ స్థాయి ఎంతుండాలి?

హాయ్‌ మేడం. నా వయసు 30, ఎత్తు 5 అడుగులు, బరువు 60 కిలోలు. ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఈ సమయంలో నేను ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? అలాగే ప్రస్తుతం రెండు రోజులకోసారి పచ్చి బీట్‌రూట్‌, క్యారట్‌ తింటున్నా. దానివల్ల గర్భం రాకుండా ఉండే అవకాశమేమైనా ఉందా? పిరియడ్స్ వచ్చే ముందు వీటిని తినచ్చా? నేను థైరాయిడ్‌ టెస్ట్‌ చేయించుకున్నాను. అయితే ఒక డాక్టరేమో నాకు థైరాయిడ్‌ ఉందని, ఇంకో డాక్టర్‌ లేదని చెప్పారు. 2017లో TSH – 4.68 గా ఉంది. అప్పుడు 25 ఎంసీజీ ట్యాబ్లెట్స్‌ వేసుకోమని చెప్పారు. ఏడాది పాటు ఆ మాత్రలు వాడి మానేశాను. మళ్లీ ఆరు నెలలకు టెస్ట్‌ చేయిస్తే నార్మల్ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు నా TSH – 3.14 గా ఉంది. అసలు ప్రెగ్నెన్సీలో థైరాయిడ్‌ ఎంత ఉండాలి? అలాగే నేను ఎంత బరువుండాలి? ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
home-remedies-for-sore-throat

గొంతునొప్పికి వీటితో చెక్‌ పెట్టేయండి !

ఎండాకాలం, వానాకాలం, శీతాకాలంలో.. ఏ కాలం ఎక్కువ ఇష్టం ? అని ఎవరినైనా అడిగితే.. చాలామంది చెప్పే సమాధానం శీతాకాలమే ! తెల్లని పొగ మంచు పరిచే చల్లదనంలో.. వెచ్చదనం కోసం వెతికే ఆరాటం చాలామందికి మహా సరదాగా ఉంటుంది. అయితే ఈక్రమంలో కొన్ని ఇబ్బందులు మన ఆనందానికి అవరోధంగా మారుతుంటాయి. వాటిలో ఎక్కువ బాధించేది ఒకటుంది. అదే గొంతు నొప్పి ! చల్లని వాతావరణంలో వేడి వేడిగా ఏమైనా తాగాలన్నా, తినాలనిపించినా గొంతులో ముల్లు దిగినట్లనిపిస్తుంటుంది. కొంతమందికైతే మాట్లాడటానికి మాట కూడా రానివ్వకుండా చేస్తుందీ గొంతునొప్పి. మరిలా ఇబ్బంది పెట్టే ఈ గొంతు నొప్పిని దూరం చేసుకోవడం ఎలా ? ట్యాబ్లెట్‌ వేసుకుంటే సరి అంటారా ? సైడ్‌ ఎఫెక్టులతో ఎందుకొచ్చిన ఇబ్బంది ! చక్కగా ఈ హోమ్‌ రెమెడీస్‌ని ఫాలో అయిపోండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
abdominal-pain-may-be-a-symptom-of-other-health-problems-in-woman

ఈ నొప్పుల విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు!

సాధారణంగా మహిళల్లో నెలసరి సమయంలో పొత్తికడుపులో నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. కేవలం పిరియడ్స్ అప్పుడే కాకుండా మరికొన్ని సందర్భాల్లో కూడా కడుపునొప్పి రావడం మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం. దీనికి సరైన కారణమేంటో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. పైగా ఇది చిన్న సమస్యే కదా అని దాన్ని అశ్రద్ధ చేయడం లేదా గృహచిట్కాలు పాటించడం.. అదీ కాదంటే మాత్రలు వేసుకోవడం.. ఇలా దాన్నుంచి ఏదోలాగా ఉపశమనం పొందుతుంటాం. అయితే ఇలా చేసే ముందు నొప్పి వస్తున్న విధానాన్ని బట్టి అది మనలో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు సూచనో తెలుసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా నొప్పిని గుర్తించి, దాన్ని వైద్యులకు వివరించి సరైన చికిత్స పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-overcome-pain-during-intercourse
women icon@teamvasundhara
no-period-for-3-months-what-should-i-do

మూడు నెలల నుంచి నెలసరి రావట్లేదు. ఎలా?

హలో మేడం. నా వయసు 36. నా ఎడమ వైపు రొమ్ములో గడ్డ ఉంది. దానివల్ల నొప్పి కూడా వచ్చేది. డాక్టర్‌ని కలిస్తే మమోగ్రామ్‌ చేయించమన్నారు. రిపోర్ట్‌లో ఫైబ్రోఎడినోమా (Fibroadenoma) అని వచ్చింది. డాక్టర్‌ Novex Tablets మూడు నెలల పాటు వాడమన్నారు. ట్యాబ్లెట్స్‌ వాడుతుంటే పిరియడ్స్‌ ఇర్రెగ్యులర్‌ అయ్యాయి. డాక్టర్‌కి చెబితే ట్యాబ్లెట్స్‌ వల్లే అలా జరుగుతుందన్నారు. దాదాపు మూడు నెలల నుంచి నాకు పిరియడ్‌ రాలేదు. ఇటీవలే డాక్టర్‌ని కలిస్తే Mensovit Capsules వాడమన్నారు. పది రోజుల్లోపు పిరియడ్‌ వస్తుందని చెప్పారు. ఇది నిజమేనా? మళ్లీ నా పిరియడ్స్‌ రెగ్యులర్‌ కావాలంటే నేనేం చేయాలి? నేనేమైనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలా? - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
thai-massage-gets-added-to-unesco-heritage-list

అందుకే ‘థాయ్‌’ మసాజ్‌ను యునెస్కో గుర్తించింది!

బ్యాంకాక్‌ పేరు చెబితే మొదటగా అందరికీ గుర్తొచ్చేది ‘థాయ్‌ మసాజ్’. సంప్రదాయ టెక్నిక్‌ను ఉపయోగించి శరీరంపై మర్దన చేయడం ద్వారా శారీరక, మానసిక సమస్యలను దూరం చేసే ఈ మసాజ్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి పేరుంది. శరీరానికి కొంచెం పని కల్పించే ఈ ట్రెడిషనల్‌ టెక్నిక్‌తో ఆరోగ్యమొక్కటే కాదు..అందమూ ఇనుమడిస్తుంది. మానసిక ఒత్తిళ్లు మాయమై మనసుకు చాలా రిలాక్స్‌డ్‌గా అనిపిస్తుంది. అంతేకాదు పలు రోగాల బారి నుంచి రక్షణనిస్తుంది. ఒకటా...రెండా..ఇలా బహుళ ప్రయోజనాలున్నాయి కాబట్టే థాయ్‌ల్యాండ్‌ వెళ్లిన వారు ఈ మసాజ్‌ చేయించుకోకుండా వెనుదిరగరు. ఈ క్రమలోనే ఈ మసాజ్‌ అన్ని దేశాల్లోనూ విస్తరించి ప్రాచుర్యం పొందింది. అందుకే సుమారు 2000 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ థాయ్‌ మసాజ్‌కు తాజాగా అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ సంపద (వరల్డ్‌ హెరిటేజ్‌ లిస్ట్‌) జాబితాలో థాయ్‌ మసాజ్‌ను చేర్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-garlic
women icon@teamvasundhara
tips-to-healthy-in-winter-months

చలికాలంలో ఆరోగ్యం జాగ్రత్త!

శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు రోజురోజుకీ తగ్గుముఖం పడుతున్న కొద్దీ వేడివేడిగా ఆహారం తీసుకోవాలన్న కోరిక పెరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే వేడివేడి ఆహారం లాగించాలనుకోవడం మంచిదే.. కానీ అది ఇంట్లో కాకుండా బయటి పదార్థాలకు, ముఖ్యంగా జంక్‌ఫుడ్ తీసుకుంటే మాత్రం అనారోగ్యం బారిన పడక తప్పదు. పైగా ఈ కాలంలో చలికి ఆలస్యంగా నిద్ర లేవడం వల్ల బ్రేక్‌ఫాస్ట్, లంచ్.. ఇలా అన్నీ ఆలస్యంగానే జరుగుతుంటాయి. వీటికి తోడు 'అసలే బయట చలిగా ఉంటే ఇక వ్యాయామం ఏం చేస్తాంలే..' అంటూ చాలామంది ఎక్సర్‌సైజ్‌ను వాయిదా వేస్తుంటారు. చలికాలంలో ఎదురయ్యే ఇలాంటి పరిణామాల వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడక తప్పదంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. అందుకే శీతాకాలంలోనూ సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం ఎంతో అవసరమంటున్నారు. మరి, ఈ కాలంలో ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాలంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-control-your-hunger
women icon@teamvasundhara
aids-myths-and-facts-about-the-deadly-disease

అపోహలు తొలగిద్దాం.. అవగాహన పెంచుకుందాం..

మానవ జాతిని వణికిస్తోన్న ప్రాణాంతక వ్యాధుల్లో ఎయిడ్స్ కూడా ఒకటి. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఈ వ్యాధికి మందు కనుగొనేందుకు శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తున్నా ఇప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితం కనిపించలేదు. అలాగని హెచ్ఐవీ ఏమీ అంటువ్యాధి కాదు. ఈ వ్యాధి కేవలం కొన్ని మార్గాల ద్వారా మాత్రమే ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాప్తి చెందుతుంది. కానీ కొందరు ఎయిడ్స్, హెచ్ఐవీలపై ఉన్న అపోహల కారణంగా ఈరోజుల్లో కూడా ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తుల పట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తూ; వారిని దూరం పెడుతూ ఉంటారు. ఇవే కాదు.. మన సమాజంలో హెచ్ఐవీ గురించి ఎన్నో అపోహలు ఉన్నాయి. వాటిని తొలగిస్తూ; వ్యాధి గురించి అందరికీ పూర్తి అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతోనే ఐక్యరాజ్య సమితి డిసెంబర్ 1ని 'ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినం'గా ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది 'కమ్యూనిటీస్‌ మేక్‌ ది డిఫరెన్స్‌ - ఎయిడ్స్‌ నివారణలో సమాజానిదే కీలక పాత్ర’ అనే నినాదంతో ఈ వ్యాధిపై పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కల్పిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఎయిడ్స్/హెచ్ఐవీ వ్యాధి పట్ల ఉన్న కొన్ని అపోహల గురించి తెలుసుకొని; మరింత అవగాహన పెంచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
foods-that-can-keep-you-warm-this-winter-season

women icon@teamvasundhara
tips-for-buying-spices-in-telugu

ఇవి తిన్నారా.. అంతే సంగతులు!

కారం మరీ ఎర్రగా కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తుందా? పసుపు పచ్చగా చూడగానే ఆకట్టుకునేలా ఉందా? ఉప్పు తెల్లగా పిండారబోసినట్లు కనిపిస్తుందా? ఇలా మనం మార్కెట్లో కొనే సరుకులు చూడగానే ఆకట్టుకునేలా ఉండడంతో వెనకా ముందూ ఆలోచించకుండా వాటిని కొనేస్తుంటాం. తీరా వాటిని తరచూ కూరల్లో భాగం చేసుకోవడం వల్ల లేనిపోని అనారోగ్యాల పాలవుతాం. అసలు ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది? అంటే.. మీరు కొన్న ఉప్పు, కారం.. వంటి నిత్యావసరాలు అసలువి కాదు.. కల్తీవి కాబట్టి! ప్రస్తుతం ఇలా కల్తీ ఉత్పత్తులు మార్కెట్లో బోలెడన్ని లభిస్తున్నాయి. కాబట్టి వీటిని కొనే విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి.

Know More

women icon@teamvasundhara
does-eating-rice-raises-fat-levels

అన్నం తింటే కొవ్వు పెరుగుతుందా ?

ఈరోజుల్లో చాలామందిని పట్టిపీడిస్తున్న సమస్య అధిక బరువు. పలు సర్వేల ప్రకారం మన దేశంలో దాదాపు 5.74% నుంచి 8.82% మధ్య స్కూలు పిల్లలు ఒబేసిటీ బారిన పడుతున్నారు. ఒక్క దక్షిణ భారతంలోని నగరాలనే తీసుకొంటే 21.4% మంది అబ్బాయిలు, 18.5% మంది అమ్మాయిలు అధిక బరువుతో బాధ పడుతున్నారట. ఈక్రమంలో చాలామంది ఫిట్‌నెస్ నిపుణులకి వారి ఒబేసిటీ వరంగా మారుతోంది. అందుకే లావు తగ్గడానికి వివిధ రకాల డైట్ ప్లాన్లను రూపొందిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కొంతమందైతే లావు తగ్గడానికి ఏకంగా అన్నం మానేసి తమ డైట్ ప్లాన్‌ను ఫాలో అవమంటున్నారు. మరి పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా భావించే అన్నం వల్ల నిజంగా కొవ్వు పెరుగుతుందా ? అన్నం తినడం మానేసినంత మాత్రాన బరువు తగ్గుతారా ? తెలుసుకుందాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
diabetic-symptoms-and-treatment-in-young-girls
women icon@teamvasundhara
natural-ways-to-prevent-diabetes-in-women

«ÕÊ¢ èÇ“’¹-ÅŒh’à …¢ŸÄ¢.. ¹×{Õ¢-¦ÇEo ÂäÄ-œ¿Õ-¹עŸÄ¢..!

“X¾X¾¢-ÍŒ¢©ð ‡Â¹×ˆ-«-«Õ¢-CE «ºË-ÂË-®¾ÕhÊo ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©ðx «ÕŸµ¿Õ-„äÕ£¾Ç¢ ŠÂ¹šË. «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ¨ ®¾«Õ®¾u «ÕJ¢ÅŒ B“«¢’à …¢C. “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à «Õ£ÏÇ-@Á© «Õª½-ºÇ-©Â¹× Âê½-º-«Õ§äÕu ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©ðx «ÕŸµ¿Õ-„äÕ£¾Ç¢ 9« ²ÄnÊ¢©ð …¢Ÿ¿¢-˜ä¯ä ƪ½n-«Õ-«Û-ŌբC ŸÄE “X¾¦µÇ«¢ ®ÔY©åXj ‡¢ÅŒ©Ç X¾œ¿Õ-ŌբŸî..! ƪáÅä «ÕÊ¢ B®¾Õ-¹ׯä NNŸµ¿ ª½Âé ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn© «©x ª½Â¹h¢©ð ͌鈪½ ²Än§Œá©Õ åXª½-’¹œ¿¢, ƒÊÕq-L¯þ £¾Éªît¯þ ²Än§Œá©Õ ÅŒ’¹_œ¿¢ «©x «ÕŸµ¿Õ-„äÕ£¾Ç¢ ¦ÇJÊ X¾œä Æ«-ÂìÁ¢ …¢C. DEo Æ“¬ÁŸ¿l´ Íäæ®h “¤ÄºÇ-©ê «áX¾Ûp „Ú˩ÕxŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ „ÃuCµåXj Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢Íä ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð \šÇ Ê«¢-¦ªý 14Ê ƒ¢{-êªo-†¾-Ê©ü œ¿§ŒÖ-¦ã-šË®ý åX¶œ¿-êª-†¾¯þ (‰œÎ-‡X¶ý) “X¾X¾¢ÍŒ «ÕŸµ¿Õ-„äÕ£¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ Eª½y-£ÏÇ-²òh¢C. ¨ \œÄC 'OÕ Â¹×{Õ¢-¦ÇEo ÂäÄ-œ¿Õ-ÂËÑ Æ¯ä E¯Ã-Ÿ¿¢Åî «á¢Ÿ¿Õ-Âí-*a¢C. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à «ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾É-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ÂíEo N†¾-§ŒÖ-©Åî ¤Ä{Õ DEo E§ŒÕ¢-“A¢-ÍŒ-œÄ-EÂË …X¾-§çÖ-’¹-X¾œä ÂíEo ®¾£¾Ç-•-®Ï-Ÿ¿l´-„çÕiÊ «ÖªÃ_-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
natural-cough-remedies
women icon@teamvasundhara
what-are-the-treatments-for-my-infertility
women icon@teamvasundhara
how-to-get-pregnant-without-iui
women icon@teamvasundhara
irregular-periods-problem

¯Ã ƒ“éª-’¹Õu-©ªý XÏJ-§ŒÕœþqÂË ‚ «Ö“Åä Âê½-º«Ö?

Ê«Õæ®h œÄ¹dªý. ¯Ã «§ŒÕ®¾Õ 39. ¨«ÕŸµ¿u Aª½Õ-«Õ© „ç@ÇxLq ªÃ«-œ¿¢, «Ö ƒ¢šË ’¹%£¾Ç “X¾„ä¬Á¢ «¢šË ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx ¯ç©-®¾J ªÃ¹עœÄ …¢œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× «âœ¿Õ Primolut-N «Ö“ÅŒ©Õ „䮾Õ-¹ׯÃo. ÆN ‚æX-¬Ç¹ ŠÂ¹-²ÄJ XÏJ-§ŒÕœþq «Ö«â-©Õ-’Ã¯ä «*a¯Ã, ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÊÕ¢< 骒¹Õu-©-ªý’à ªÃ«œ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¯ÃÂ¹× ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à 28 ªîV-©ê ¯ç©-®¾J «®¾Õh¢-{Õ¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð é’jÊ-ÂÃ-©->®ýd Ÿ¿’¹_-JÂË „ç@ÇxÊÕ. Sysron-N 5mg šÇu¦ãxšüq «âœ¿Õ ªîV-©Â¹× ªÃ®ÏÍÃaª½Õ. „ç៿šË šÇu¦ãxšü „䮾Õ-¹×Êo «âœ¿Õ ’¹¢{-©Â¹× ÂíCl’à HxœË¢’û ƪá¢C. œÄ¹d-ªýÂË ¤¶ò¯þ Íä®Ï ÆœË-TÅä šÇu¦ãxšü ‚æX-§ŒÕ«Õ¯Ãoª½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ŠÂ¹ ªîV ’¹œË-*¯Ã HxœË¢’û Âù-¤ò-§äÕ-®¾-JÂË «ÕSx œÄ¹d-ªýÂË ¤¶ò¯þ Íäæ®h NÕ’¹Åà šÇu¦ãxšüq „䮾Õ-Âî-«Õ-¯Ãoª½Õ. ÂÕq X¾Üª½hªá¯Ã ŠÂ¹ ªîV ’¹œË-*¯Ã HxœË¢’û «Ö“ÅŒ¢ Âë-˜äxŸ¿Õ. ¯äÊÕ XÏJ-§ŒÕœþ ªÃ¹עœÄ šÇu¦ãxšüq „Ãœ¿œ¿¢ ƒŸä ÅíL-²ÄJ. “X¾A-¯ç©Ç ¯ÃÂ¹× XÏJ-§ŒÕœþq 骒¹Õu-©-ªý’à «²Ähªá. ƒX¾Ûpœä ‡¢Ÿ¿Õ-ÂË©Ç •ª½Õ-’¹ÕŌբŸî ƪ½n¢ Âë-˜äxŸ¿Õ. «ÕSx ¯ÃÂ¹× XÏJ-§ŒÕœþq 骒¹Õu-©ªý Æ„Ãy-©¢˜ä \¢ Í䧌֩𠮾©£¾É ƒ«y-’¹-©ª½Õ. Ð ‹ ²òŸ¿J

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-make-diwali-diabetes-friendly

†¾ß’¹ªý …¢˜ä ¨ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî-„Ã-Lq¢Ÿä!

X¾¢œ¿’¹ \Ÿçj¯Ã ‚ X¾¢œ¿Âˈ ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê X¾Ü•©Õ, “«ÅÃ-©Åî ¤Ä{Õ ‚ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à Í䮾Õ-¹ׯä XÏ¢œË «¢{©Ö “X¾Åäu¹ ²Än¯ÃEo ‚“¹-NÕ-²Ähªá. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ D¤Ä-«R XÏ¢œË «¢{-©-Ê-’Ã¯ä «á¢Ÿ¿Õ’à ’¹ÕªíhÍäaN ®Ôy{Õx. ¨ X¾¢œ¿Âˈ NÕª¸Ã-ªá-©ÊÕ ƒ¢šðx ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-§ŒÕ-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* ÂíÊÕ-’î©Õ Í䧌՜¿¢, „ÚËE Ê©Õ-’¹Õ-JÂÌ X¾¢ÍŒÕÅŒÖ ‚Ê¢-C¢-ÍŒœ¿¢ «ÕÊ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ¢. ƪáÅä ¯îª½Ö-J¢Íä ¨ ®Ôy{xÊÕ ÍŒÖœ¿-’Ã¯ä «ÕÊ-®¾ÕÊÕ ÆŸ¿ÕX¾Û Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ Âî¾h ¹†¾d„äÕ. ‡X¾Ûp-œç-X¾Ûpœ¿Õ „ÚËE ª½Õ* ֲ͌Äh«Ö ÆÊo ‚ÅŒ%Åä «ÕÊ©ð ‡Â¹×ˆ-«’à …¢{Õ¢C. «ÕJ, «ÕÊ„äÕ ƒ©Ç …¢˜ä EÅŒu¢ ®Ôy{xÂ¹× ‚«Õœ¿ Ÿ¿Öª½¢©ð …¢œä «ÕŸµ¿Õ-„äÕ-£¾Ý© X¾J-®ÏnA \¢šË..? 'X¾¢œ¿ê’ ¹ŸÄ Âî¾h ª½Õ* ÍŒÖæ®h \¢ Âß¿Õ©ä..Ñ Æ¢{Ö „ê½Ö ÂíCl-Âí-Cl’à ®Ôy{xÊÕ ©ÇT¢-Íä-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ÂÃF ÆC „ÃJ ‚ªî-’Ãu-EÂË ‡¢ÅŒ «Ö“ÅŒ«â «Õ¢*C Âß¿Õ. ê«©¢ ®Ôy˜äx Âß¿Õ.. ¨ X¾¢œ¿Âˈ Íäæ® ƒÅŒª½ XÏ¢œË «¢{©Ö ÆCµ-¹¢’à AÊœ¿¢ «©x „ÃJ ‚ªî-’Ãu-EÂË Ê†¾d¢ ¹Lê’ Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. ÂæšËd ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð „ê½Õ ÂíEo èÇ“’¹-ÅŒh©Õ ¤ÄšË¢ÍŒœ¿¢, “X¾ÅÃu-«Öo§ŒÕ «ÖªÃ_Lo ÆÊÕ-®¾-J¢-ÍŒœ¿¢.. «¢šËN Íäæ®h ¨ D¤Ä-«R „ÃJÂÌ «ÕJ¢ÅŒ A§ŒÕu-Ÿ¿-¯ÃEo X¾¢ÍŒÕ-ŌբC.

Know More

women icon@teamvasundhara
breast-cancer-awareness-month-myths-and-facts-about-breast-cancer
women icon@teamvasundhara
tasty-foods-which-can-reduce-your-iron-deficiency

ª½Õ*-¹-ª½¢’à ‰ª½¯þ ¤ñ¢Ÿ¿¢œË..!

ƒÊÕ«á.. «ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð ‡¢Åî «áÈu-„çÕiÊ ÈE•¢’à DEo ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ‰ª½¯þ ©ðX¾¢ …¢˜ä å£Ç„çÖ-’îx-G¯þ ÅŒ’¹_œ¿¢ «©x ª½Â¹h-£ÔÇ-ÊÅŒ «¢šË ®¾«Õ-®¾u©Õ ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu “X¾«ÖŸ¿¢ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢{Õ¢C. ‹ ®¾êªy “X¾Âê½¢ ¦µÇª½-Åý©ð 52 ¬ÇÅŒ¢ «Õ¢C ®ÔY©Õ ª½Â¹h-£ÔÇ-Ê-ÅŒÅî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão-ª½{. Æ¢˜ä “X¾A ƒŸ¿l-J©ð ŠÂ¹ª½Õ ¨ ®¾«Õ®¾u …Êo-„Ãêª.. DEÂË ‰ª½¯þ ®¾XÏx-„çÕ¢{Õx Æ¢C-®¾Õh¢-šÇª½Õ „çjŸ¿Õu©Õ. ÂÃF ®¾XÏx-„çÕ¢{x ŸÄyªÃ å£Ç„çÖ-’îx-G¯þ ¬ÇÅŒ¢ åXJ-T¯Ã ÆC ê«©¢ ÅÃÅÈ-L-¹¢’à «Ö“ÅŒ„äÕ …¢{Õ¢C ÂÃF ¬Ç¬Áy-ÅŒ¢’à Âß¿Õ.. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ‚£¾É-ª½-X¾Û-{-©-„Ã-{x©ð «Öª½Õp©Õ Í䪽Õp©Õ Í䮾Õ-ÂíE ¨ ®¾«Õ®¾u ÊÕ¢* N«áÂËh ¤ñ¢ŸÄL. ‰ª½¯þ ÆÊ-’Ã¯ä ¤Ä©-¹ت½, Åî{-¹ت½ ©Ç¢šËN A¯ÃL.. ÆN ª½Õ*-¹-ª½¢’à …¢œ¿«Û Æ¢{Ö Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ƪáÅä ÂíEo ª½Õ*-¹-ª½-„çÕiÊ X¾ŸÄ-ªÃn-©ðxÊÖ ‰ª½¯þ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢{Õ¢C. Ƅ䢚ð Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE «ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð ƒÊÕ«á ©ðX¾¢ ©ä¹עœÄ Í䮾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
flowers-for-good-helath
women icon@teamvasundhara
tips-to-stay-healthy-in-the-rainy-season
women icon@teamvasundhara
ways-to-lower-your-blood-pressure
women icon@teamvasundhara
breastfeeding-benefits-to-infants-and-mothers

ÅŒLx-¤Ä©Õ ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× «Õ¢*„î Åç©Õ²Ä?

ÅŒLx-¤Ä©Õ Gœ¿fÂ¹× Æ«Õ%-ÅŒ¢Åî ®¾«ÖÊ¢. ®¾Â¹© ¤ò†¾-Âé NÕR-ÅŒ-„çÕiÊ ¨ ¤Ä©Õ X¾®Ï-XÏ-©xLo ¦Ç©Ç-J-³Äd© ÊÕ¢* ª½ÂË~¢-ÍŒœ¿¢©ð Åp-œ¿-Åêá. ƪáÅä Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©Õ …Ÿîu’¹¢, ƒÅŒª½ Âê½-ºÇ© KÅÃu ÍŒ¢šË XÏ©x-©Â¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ ÂíEo ¯ç©-©ðx¯ä ‚æX®Ï œ¿¦Çs ¤Ä©ÊÕ ‚“¬Á-ªá-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƒC ‚ªî-’¹u-X¾-ª½¢’à Æ{Õ Gœ¿f¹×, ƒ{Õ ÅŒLxÂË «Õ¢*C Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê Gœ¿fÂ¹× ÅŒLx-¤Ä© ‚«-¬Áu-¹Ō ’¹ÕJ¢* «Õ£ÏÇ-@Á©ðx Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-ÍÃ-©¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî “X¾X¾¢ÍŒ ‚ªî’¹u ®¾¢®¾n \šÇ ‚’¹®¾Õd „ç៿-šË-„ê½¢©ð (‚’¹®¾Õd 1 ÊÕ¢* 7 «ª½Â¹×) ÅŒLx-¤Ä© „êî-ÅŒq-„Ã©Õ Eª½y£ÏDzòh¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à XÏ©x-©Â¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x ƒ{Õ Gœ¿fÂË, Æ{Õ ÅŒLxÂË Â¹Lê’ ‚ªî’¹u “X¾§çÖ-•-¯Ã© ’¹ÕJ¢* Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ, ÅŒ©Õx-©¢Åà XÏ©x-©Â¹× ¤ÄL-Íäa©Ç “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-ÍŒ-œÄ-EÂË NNŸµ¿ Âê½u-“¹-«Ö©Õ Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ÅŒLx-¤Ä© «©x XÏ©x-©Â¹×, ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x ÅŒLxÂË Â¹Lê’ ÂíEo «áÈu-„çÕiÊ “X¾§çÖ-•-¯Ã© ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
know-the-difference-between-cold-and-flu
women icon@teamvasundhara
best-fruits-to-eat-during-monsoon-
women icon@teamvasundhara
tips-to-eradicate-sound-pollution

women icon@teamvasundhara
please-suggest-the-treatment-of-water-bubbles-in-fallopian-tubes
women icon@teamvasundhara
how-to-healthy-in-the-rainy-season
women icon@teamvasundhara
benifits-of-grape-guice
women icon@teamvasundhara
try-these-yogasanas-to-get-cured-from-health-problems

¨ ®¾«Õ-®¾u©Õ ¤ò„Ã-©¢˜ä §çÖ’Ã Í䧌Ö-Lq¢Ÿä!

‚Ÿµ¿Õ-E¹ Â颩ð Æ¢Ÿ¿ª½Ö …ª½Õ-¹ש X¾ª½Õ-’¹Õ© °N-Åïäo ’¹œ¿Õ-X¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo E“Ÿ¿ ©ä*¢C „ç៿©Õ.. ªÃ“A E“Ÿ¿-¤ò§äÕ «ª½Â¹× ¹~º¢ BJ¹ ©ä¹עœÄ ’¹œ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ.. ŠAh-œËÂË ’¹Õª½-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. «Õ’¹-„Ã-JÅî ¤òLæ®h ‚œ¿-„Ã-J©ð ¨ ŠAhœË B“«ÅŒ ‡Â¹×ˆ-«’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹ «Õ£ÏÇ@Á ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ƒ¢šðx X¾ÊÕ-©Fo Íä®Ï ¦µ¼ª½hÊÕ ‚X¶Ô-®¾ÕÂË, XÏ©x-©ÊÕ ¤Äª¸½-¬Ç-©ÂË X¾¢XÏ¢* ÅŒÊÕ ‚X¶Ô-®¾ÕÂË „ç@ÁÙ-ŌբC. ƹˆœ¿ ÅŒÊ NŸµ¿Õ-©ÊÕ X¾ÜJh Íä®Ï ƒ¢šËÂË Í䪽Õ-ÂíE AJT ÅŒÊ X¾ÊÕ©ðx «áE-T-¤ò-ŌբC. ¨ “¹«Õ¢©ð ®¾éªjÊ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð X¾ÊÕ©Õ X¾ÜJhÍ䧌Õ-œÄ-EÂË „ê½Õ NX¾-K-ÅŒ-„çÕiÊ ŠAh-œËÂË ’¹Õª½-«Û-Åê½Õ. X¶¾L-ÅŒ¢’à „ê½Õ ‡¯îo ª½Âé ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u© ¦ÇJÊX¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƒšÌ-«L Â颩ð ŠAh-œËE Ÿ¿J-Íä-ª½-E-«y-¹עœÄ §çÖ’ÃÊÕ ‚“¬Á-ªá¢Íä „ÃJ ®¾¢Èu åXª½Õ-’¹Õ-Åî¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ¦µÇª½ÅŒ “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ Ííª½-«Åî §çÖ’Ã “¤ÄŸµÄ¯ÃuEo ’¹ÕJh¢-*Ê ‰Â¹u-ªÃ-•u-®¾-NÕA W¯þ 21E 'ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ §çÖ’Ã C¯î-ÅŒq-«¢Ñ’à “X¾Â¹-šË¢-*¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× §çÖ’Ã «©x ¹Lê’ ÂíEo “X¾§çÖ-•-¯Ã© ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-have-good-sleep-for-pregnants
women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-cumin(jeera)