scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!'

'ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

'ªÃÑ œçjšü.. 5 ªîV© «ª½ˆ-«Ûšü.. ƒ„ä ¯Ã „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éšüq!

TV Actress Nisha Rawal Post Pregnancy Weight Loss Secrets in Telugu

weightloss1.jpg'’¹ÅŒ¢©ð ¨ “œ¿®¾Õq ¯ÃÂ¹× X¶Ïšü Æ¢œþ X¾ªý-åX¶-Âúd’à …¢œäC.. «ÕSx ¯äÊÕ ÆX¾p-šË©Ç ¯ÃW’Ã_ ‡X¾Ûpœ¿Õ «Öª½-Åïî \„çÖ..!Ñ, '¦Ç¦Õ X¾ÛšËd ‚ª½Õ ¯ç©-©ãj¯Ã ¯Ã ¦¢Xý §ŒÕŸµÄ-®Ïn-AÂË ªÃ©äŸ¿Õ.. AJT ¯Ã ¤ñ{dÊÕ ’¹ÅŒ¢©ð ©Ç’à ¤¶Äxšü’à «Öª½Õa-Âî-©ä¯Ã..!Ñ.. XÏ©x©Õ X¾ÛšÇd¹ ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ÅŒ©ãÅäh ²ÄŸµÄ-ª½º “X¾¬Áo©ä ƒN. ƒ©Ç¢šË ‚©ð-ÍŒ-Ê© «©x „ÃJ©ð NX¾-K-ÅŒ-„çÕiÊ ŠAhœË ‡Ÿ¿Õ-ª½-«Û-Ōբ-{Õ¢C. ÆC Æ{Õ ÅŒLxÂË, ƒ{Õ Gœ¿fÂÌ Æ®¾q©Õ «Õ¢*C Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƒ©Ç¢šË ŠAh-œËE ÅŒ{Õd-Âî-©ä¹ ÅŒyª½’à ¦ª½Õ«Û ÅŒT_ ¯ÃW’Ã_ «Öêª Æ«-ÂÃ-¬Ç© Â¢ Ưäy-†Ï-®¾Õh¢-šÇª½Õ ÅŒ©Õx©Õ. ÂÃF ÆC ‡¢ÅŒ «Ö“ÅŒ«â ®¾J-ÂÃ-Ÿ¿E.. ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’Ã, ¯ç«Õt-C’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œ¿„äÕ ÆEo NŸµÄ©Ç “¬ì§ŒÕ-®¾ˆ-ª½-«ÕE Íç¦Õ-Åî¢C ¦ÇM-«Ûœþ ¦ÕLx-Å窽 ¦ÖušÌ E³Ä ªÃ«©ü. '„äÕ ©ÂÌ~t Åäêª ‚¢’¹¯þ ÂÌÑ Æ¯ä £ÏÇ¢D ®ÔJ-§ŒÕ-©üÅî ¤ÄX¾Û-©Ç-JšÌ ®¾¢¤Ä-C¢-*Ê ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt.. ‚åXj X¾©Õ ®ÔJ-§ŒÕ©üq, ®ÏE-«Ö©ðxÊÖ „çÕJ-®Ï¢C. ¦ÕLx-Å窽 Ê{Õœ¿Õ ¹ª½ºý „çÕ“£¾ÉÅî ‚êª@Áx “æX«Ö-§ŒÕ-ºÇEo 2014©ð åXRx XÔ{-©ã-Âˈ¢-*Ê E³Ä.. 2017©ð ÂÃN†ý „çÕ“£¾É Ưä X¾¢œ¿¢šË ¦Ç¦ÕÂ¹× •Êt-E-*a¢C. „ç៿šË \œ¿Õ ¯ç©© ¤Ä{Õ ¤Ä¤Äªá ‚©¯Ã ¤Ä©-Êê ÆCµÂ¹ “¤ÄŸµÄ-Êu-NÕ-*aÊ ¨ ©Ox «Ö„þÕ.. ‚ ÅŒªÃyÅä ÅÃÊÕ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œ¿¢åXj Ÿ¿%†Ïd åXšÇd-ÊE, ͌¹ˆšË œçjšü, X¶Ïšü-¯ç®ý ®Ô“éšüq ¤ÄšË®¾Öh ÅŒyª½-©ð¯ä AJT X¶Ï˜ãd®ýd «Ö„þÕ’Ã «ÖªÃ-ÊE Æ¢šð¢C E³Ä. «ÕJ, ƒ¢ÅŒÂÌ E³Ä ¤ÄšË¢-*Ê ‚ ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éšüq \¢šð ÅŒÊ «Ö{-©ðx¯ä Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË.

nisharawalweightloss650-5.jpg

£¾É§ýÕ Æ¢œÎ.. ¯äÊÕ OÕ E³Ä ªÃ«©ü.. ÆŸä-Ê¢œÎ.. ®¾¯þ-®Ï©üˆ, ÂîÂà Âî©Ç.. «¢šË §ŒÖœþq ŸÄyªÃ NÕ«ÕtLo ªîW X¾©-¹-J¢-Íä-ŸÄEo.. ’¹Õªíh-*a¢ŸÄ? ²ò.. ‡©Ç-é’j-Åä¯ä¢ „çáÅÃh-EÂË ÊÊÕo ’¹Õª½Õh-X¾-šÇd-ª½-Êo-«Ö{! “X¾®¾ÕhÅŒ„çÕiÅä ¯äÊÕ ¯Ã ¦Ç¦ÕÅî ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œËæX X¾E©ð ÍÃ©Ç G°’à …¯Ão. ‡¢ÅŒ BJ¹ ©ä¹עœÄ …¯Ão.. ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖÅî «Ö“ÅŒ¢ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Ÿ¿’¹_-ª½-’Ã¯ä …¢šÇ-Ê-ÊÕ-ÂË. ƒX¾Ûpœ¿Õ «ÕSx ¯äÊÕ OÕ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃ«-œÄ-EÂË Â¹ØœÄ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ¯ä Â꽺¢. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢-šÇªÃ? OÕ©ð ÍéÇ-«Õ¢C ®¾¢Cµ¢-*Ê “X¾¬Áo©ä!nisharawalweightloss650-2.jpg‚ ‚©ð-ÍŒÊ©Õ Í䧌՟¿Õl..!
Æ«Õt-§ŒÖu¹ «ÕÊ °N-ÅŒ¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ Ð Í䪽Õp©Õ Íî{Õ-Íä-®¾Õ-¹ע-šÇªá. ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Õ 骚Ëd¢-X¾-«Û-Åêá. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ¬ÇK-ª½-¹¢’Ã, «ÖÊ-®Ï-¹¢’à «á¢Ÿ¿Õ ÊÕ¢Íä ®ÏŸ¿l´-X¾-œ¿œ¿¢ «áÈu¢. ƒŸ¿¢Åà OÕÅî ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ão-Ê¢˜ä.. ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©Õ ÅŒ«ÕÂ¹× ¦Ç¦ð, ¤Ä¤ò X¾ÛšÇd¹ ÅŒ«Õ ¬ÁK-ªÃEo ֮͌¾Õ-ÂíE Æ®¾-£¾ÇÊ¢ «u¹h¢ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ. ¯Ã ¤ñ{d ‡X¾Ûpœ¿Õ ÅŒ’¹Õ_-ŌբŸî, «ÕSx ¯ÃW’Ã_ «Öª½-Åïî, ©äŸî.. Æ¯ä “X¾¬Áo-©Åî ŠAh-œËÂË ’¹Õª½-«Û-Åê½Õ. OJ ‚©ð-ÍŒ-Ê-©Â¹× Åîœ¿Õ ¦§ŒÕšË „ÃJ “X¾¬Áo-©Åî «ÕÊÂ¹× N®¾Õ-’í-Íäa-®¾Õh¢-{Õ¢C. Æ©Ç-’¹E ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ „ÃJ©ð ƒ©Ç¢šË ŠAhœË Æ{Õ „ÃJÂË, ƒ{Õ X¾ÛšËdÊ ¤Ä¤Ä-ªáÂÌ Æ®¾q©Õ «Õ¢*C Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ©äE-¤òE ‚©ð-ÍŒ-Ê©Õ «ÖE ¤Ä¤ÄªáåXj X¾ÜJh “¬ÁŸ¿l´ åXšÇd-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ‡¢Åçj¯Ã …¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒyª½’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_-©¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî ¹œ¿ÕX¾Û «Öœ¿Õa-Âî-«œ¿¢, ÅŒyª½’à ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_©Ç “ÂÆý œçjšüÊÕ ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢.. «¢šËN Í䮾Õh¢-šÇª½Õ. ¯ä¯çjÅä Æ©Ç¢-šËN Æ®¾q©Õ Ê«ÕtÊÕ. „ä’¹¢’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_œ¿¢ ¹¢˜ä ¯ç«Õt-C’Ã, ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œ¿„äÕ «Õ¢*-Ÿ¿-¯äC ¯Ã ®ÏŸÄl´¢ÅŒ¢. ¯Ã ¦Ç¦Õ ÂÃN†ý X¾ÛšÇd¹ ¯äÊÕ Íä®Ï¢C Â¹ØœÄ ÆŸä!

View this post on Instagram

A post shared by Nisha Rawal (@missnisharawal) on

¯Ã œçjšü ’¹ÕJ¢* ÆœË-ê’-„ê½Õ!
²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ͌ժ½Õ’Ã_ …¢œ¿œ¿¢, ¯Ã «uÂËh-’¹ÅŒ N†¾-§ŒÖ©Õ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ Æ¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. Æ©Ç OÕÅî Âîxèü’à …¢˜ä ¹×{Õ¢-¦¢Åî …Êo X¶ÔL¢’û ¹©Õ-’¹Õ-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê ¯äÊÕ “åXé’o¢-šü’à …Êo-X¾Ûpœä Âß¿Õ.. ¦Ç¦Õ X¾ÛšÇd¹, ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_ “¹«Õ¢©ð Íä®ÏÊ „Ãu§ŒÖ«Ö©Õ.. ¤¶ñšð©Õ, OœË-§çÖ© ª½ÖX¾¢©ð ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ¤ò®ýd Íäæ®-ŸÄEo. ƒN ֮͌ÏÊ ÍéÇ-«Õ¢C.. '¦Ç¦Õ X¾ÛšÇd¹ AJT OÕª½Õ X¶Ïšü’à ‡©Ç «ÖªÃª½Õ?, OÕ œçjšü ®Ô“éšüq \¢šË?Ñ Æ¢{Ö ª½Â¹-ª½-Âé “X¾¬Áo©Õ ÆœË-ê’-„ê½Õ. ÆX¶ý-Âîªýq.. „ÃJÂË ¯äÊÕ ÆX¾Ûpœ¿Õ ÍçXÏpÊ ®¾«Ö-ŸµÄ-¯Ã©ä ƒX¾Ûpœ¿Õ «ÕSx OÕÅî “X¾ÅŒu-¹~¢’à X¾¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿Õ-ÂíÍÃa.

²òx Æ¢œþ ®¾dœÎ ‡Â¹q-ªý-å®j-èã®ý!
View this post on Instagram

Just missing my weights 😢 Been a month of irregular workouts! It’s crazy the progress you make after the hard-work you put it, if there comes a break like this, it just feels disappointing. But then such is life dearies, I shall keep fighting to squeeze that time for myself but sometimes I need to give up to accommodate the growing needs of my family :) This post is for all those strong women out there who write to me on not being able to hit the gym and how it bothers them. I tried when Kavish was 5 months old but couldn’t manage my schedules along with breastfeeding and all the new responsibilities of a new mommy. You need family and partner support and to top it all, a good staff to be able to make that ‘Me’ time. You cant do everything alone. It’s always about team-work! I finally hit my workout schedule by requesting mommy to stay for a few months and commited to my awesome trainers in Jan 2019, which was when Kavish was a year and a half. Just give it time and try eating healthy in the mean-time, drinking lots of water and before you know it you will be able to get that body in the shape you want it to be in :) . . . Leave a comment if you would like me to start sharing my journey right from the time I conceived Kavish, through pregnancy, breastfeeding, baby birth to him being a toddler today :) Since I couldn’t do all this due to all the overwhelming responsibilities, I feel so many of you reach out to me for my journey on mommyhood and I cant thank you enough to give me all the love! ♥️ . . #justsomeheartfeltwords #sharingmymommyexperience

A post shared by Nisha Rawal (@missnisharawal) on

“åXé’oFqÂË «á¢Ÿ¿Õ 60 ÂË©ð© ¦ª½Õ-«ÛÊo ¯äÊÕ.. ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢-*Ê ÅŒªÃyÅŒ 82 ÂË©ð-©Â¹× Í䪽Õ-¹ׯÃo. ƪáÅä ÅŒªÃyÅŒ AJT §ŒÕŸµÄ-®Ïn-AÂË ªÃ„Ã-©¢˜ä «ÕSx 22 ÂË©ð©Õ ÅŒ’Ã_L. ÂÃF œçL-«K ƧŒÖu¹ 9 ÂË©ð©Õ ‚šð-„äÕ-šË-Âú’à ŌT_-¤ò§ŒÖ. ƒÂ¹ NÕT-LÊ 13 ÂË©ð©Õ ÅŒ’¹_œ¿¢ Â¢ „êÃ-EÂË ‰Ÿ¿Õ ªîV©Õ „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Í䧌՜¿¢ „ç៿-©Õ-åXšÇd. „ç៿šË «âœ¿Õ ªîV©Õ ¦ª½Õ-«Û-©ãÅäh „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ Íäæ®-ŸÄEo. ÆC Â¹ØœÄ EX¾Û-ºÕ© ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð, „ÃJÍäa ®¾©-£¾É©Õ Ð ®¾ÖÍŒ-Ê©Õ ¤ÄšË®¾Öh Íä¬ÇÊÕ. ‚ ÅŒªÃyA 骢œ¿Õ ªîV©Õ ÂÃJf§çÖ „Ãu§ŒÖ-«Ö-©Â¹× “¤ÄŸµÄ-Êu-NÕÍÃa. ƒ©Ç ®¾Õ«Öª½Õ \œÄC ¤Ä{Õ “¹«Õ¢ ÅŒX¾p-¹עœÄ „Ãu§ŒÖ-«Ö-©ÊÕ ÂíÊ-²Ä-T¢ÍÃ. Æ©Çê’ «ÕŸµ¿u-«Õ-Ÿµ¿u©ð ÂíEo „Ãu§ŒÖ«Ö©ÊÕ «Öêªa-ŸÄEo. „ÚËÂË ¦Ÿ¿Õ-©Õ’à å®Z*¢’û ‡Â¹q-ªý-å®j-èã®ý, ª½Eo¢’û, åXLyÂú “Ÿ±¿®ýdq, ¦ãjå®j-ÂË©ü “¹¢Íç®ý, ¤Äx¢Âúq.. «¢šË ª½Â¹-ª½-Âé „Ãu§ŒÖ-«Ö-©ÊÕ ¯Ã ªíšÌ-¯þ©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo. ƒ«Fo EX¾Û-ºÕ© ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð Í䧌՜¿¢ «©x «Õ¢* X¶¾L-ÅÃ©Õ ¯ÃÂ¹× Æ¢ŸÄªá. OšËÅî ¤Ä{Õ ¯Ã ¦Ç¦ÕÂ¹× ¤ÄL-«yœ¿¢, „ÃœËE ‡ÅŒÕh-ÂíE ÂÃæ®X¾Û Æ{Ö ƒ{Ö Aª½-’¹œ¿¢, „ÃœËE X¾Â¹ˆ¯ä X¾œ¿Õ-Âî-¦ã-{Õd-ÂíE ƒ¢šðx *Êo ¤ÄšË ‡Â¹q-ªý-å®j-V©Õ Í䧌՜¿¢.. ƒ«Fo ¯äÊÕ ¯ç«Õt-C’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œÄ-EÂË Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Íä¬Çªá. ƒ©Ç ¯äÊÕ Íä®ÏÊ ²òx Æ¢œþ ®¾dœÎ «ª½ˆ-«Ûšü ªíšÌ¯þ «©äx AJT ¯Ã ¬ÁKª½¢, ¹¢œ¿-ªÃ©Õ ¬ÁÂËh-«Õ¢-ÅŒ¢’à «Öª½-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ¯äÊÕ AJT ¯ÃW’Ã_ «Öª½-œ¿¢©ð ®¾£¾Ç-¹-J¢-Íêá. ƒ©Ç OÕª½Õ Â¹ØœÄ OÕ ‚ªî’¹u ®ÏnAE ¦šËd OÕ X¶Ïšü-¯ç®ý EX¾Û-ºÕ©Õ ®¾Ö*¢-*Ê „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ Í䮾Öh ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_ÍŒÕa.
X¾*a „ÚËê “¤ÄŸµÄÊu¢!
nisharawalweightloss650-4.jpg
ÅŒyª½’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_-©Êo …Ÿäl-¬Á¢Åî ¨ ªîV©ðx ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Õt©Õ ¤ÄšË¢Íä œçjšü «Õ¢“ÅŒ¢ '“ÂÆý œçjšüÑ. ÂÃF ¨ œçjšü ˜ãÂËoÂú «©x °«-“Â˧ŒÕ X¾E-Bª½Õ «Õ¢Ÿ¿-T-®¾Õh¢-Ÿ¿E, ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËhåXj “X¾A-¹ة “X¾¦µÇ«¢ X¾œ¿Õ-Ōբ-Ÿ¿E å£ÇÍŒa-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ „çjŸ¿Õu©Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ@Á©Õ ƒ©Ç¢šËN ¤ÄšË¢* ©äE-¤òE *¹׈©Õ ÅçÍŒÕa-Âî-«œ¿¢ ¹¢˜ä ͌¹ˆšË ªíšÌ-¯þE ¤ÄšË®¾Öh ÅÃ«á “åXé’o-Fq©ð åXJ-TÊ ¦ª½Õ-«ÛÊÕ ÅŒT_¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. ¯äÊÕ Â¹ØœÄ ÆŸä Íä¬ÇÊÕ.
[ ¯Ã œçjšü©ð ‡Â¹×ˆ-«’à X¾*a ÂçŒÕ-’¹Ö-ª½©Õ, X¾¢œ¿Õx, X¾¢œ¿x ª½²Ä-©ê “¤ÄŸµÄ-Êu-NÕÍÃa. ƒN ¯Ã ¬ÁK-ªÃEo ©ð©ð-X¾L ÊÕ¢* ¬ÁÙ“¦µ¼-X¾-ª½*, ¯ÃÂ¹× ÅŒÂ¹~º ¬ÁÂËh-Ê¢-C¢-Íêá.
[ “¦äÂú-¤¶Ä-®ýd©ð ¦µÇ’¹¢’à ¦ÇŸ¿¢ ¤Ä©©ð …œË-ÂË¢-*Ê ‹šüq, “X¶¾Üšü ®¾©Çœþ B®¾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo.
[ NÕœþÐ-«Ö-Jo¢’û ²ÄoÂú’à “¦÷¯þ éªj®ýÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ X¾X¶ýqÊÕ §ŒÕOÕt’à ©ÇT¢-Íä-ŸÄEo.
[ ©¢Íý ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ƯÃo-EÂË ¦Ÿ¿Õ-©Õ’à 'ÂËy¯î„à ’¹Õ«ÕtœË T¢•© ®¾©ÇœþÑ A¯ä-ŸÄEo.
[ 'Æ«-ÂÃœî Ð „ä’¹¯þ <µèü šð®ýdÑ.. ƒŸä ¯äÊÕ B®¾Õ-Â¹×¯ä ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ ²ÄoÂú ‰{„þÕ.
[ ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx ¦µð•Ê ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÍŒ¤ÄB ©äŸÄ ÆÊo¢Åî 'ÂÃuM-X¶¾x-«ªý Ð ¬ëÊ-’¹© ¹ت½Ñ B®¾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo.
[ ƒÂ¹ «ÕŸµ¿u-«Õ-Ÿµ¿u©ð Âî¾h “ÂË®Ôp’à A¯Ã-©-E-XÏæ®h.. ¦§ŒÕ-šËÂË X¾ª½Õ-’¹Õ©Õ B§ŒÕœ¿¢ ÂùעœÄ ¯ÃÂ¹× ƒ†¾d-„çÕiÊ X¾ŸÄ-ªÃnLo ƒ¢šðx¯ä Í䮾Õ-¹×E A¯ä-ŸÄEo. ¨ “¹«Õ¢©ð ‹šüq ¤Äu¯þ-êÂÂúq, „ä’¹¯þ ‚„çÕxšü, šï«Ö-šðÐ-Æ-«-ÂÃœî “ÂË®ýpq, ¤Ä²Äh.. «¢šËN ƒ¢šðx¯ä å£ÇMl’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-ÂíE B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ¯ÃÂ¹× ƒX¾Ûpœä Âß¿Õ.. «á¢Ÿ¿Õ-ÊÕ¢< Æ©-„Øä.

nisharawalweightloss650-1.jpg

£¾ÉuXÔ’Ã …¢˜ä ®¾’¹¢ ¦ª½Õ«Û ÅŒT_-ʘäx!!
¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-«ÕE ÍçXÏp-ʢŌ «Ö“ÅÃÊ ŸÄEo ÅŒT_¢-ÍŒÕ-ÂíE ¯ÃW’Ã_ «Öª½œ¿¢ ƢŌ ÅäL-éÂjÊ N†¾§ŒÕ¢ Âß¿Õ.. Æ¢Ÿ¿Õ-Â¢ X¾{Õd-Ÿ¿©, Æ¢ÂË-ÅŒ-¦µÇ«¢.. «¢šËO «áÈu„äÕ. ƪáÅä ƒX¾p-šËÂÌ Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ‚œ¿-„ê½Õ >„þÕ-Â¹× „çRx „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË «á¢Ÿ¿ÖÐ-„ç-ÊÂà ƫÛ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ‡©Ç-é’j¯Ã ®¾êª „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ „䧌Õ-œÄ-EÂË “¤ÄŸµÄÊu¢ ƒ«y¢œË. OÕÂ¢ OÕª½¢{Ö Âî¾h ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-ÍŒÕ-ÂíE >„þÕÂ¹× „ç@Áxœ¿¢ ¹ן¿-ª½-¹-¤òÅä ƒ¢šðx¯ä *Êo ¤ÄšË „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ Í䧌՜¿¢ «Ö“ÅŒ¢ «ÕJa-¤ò-«Ÿ¿Õl. Æ©Çê’ OÕª½Õ £¾ÉuXÔ’Ã, ‚£¾Éx-Ÿ¿¢’à …Êo-X¾Ûpœä OÕ ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_ X¾E «ÕJ¢ÅŒ ®¾Õ©Õ-«-«Û-ŌբC. «Õ¢* X¶¾L-ÅÃ©Õ «²Ähªá. ÂæšËd ÅŒyª½’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_L, Æ®¾©Õ ÅŒ’¹Õ_-ÅïîЩäŸî ÆÊo Æ®¾¢-ÅŒ%XÏh, ©äE-¤òE ‚©ð-ÍŒ-Ê©Õ «ÖE.. Æ{Õ OÕ ¦äHE ®¾¢ª½-ÂË~¢-ÍŒÕ-¹ע-{Ö¯ä, ƒ{Õ OÕ „çªášü ©Ç®ýåXj “¬ÁŸ¿l´ «£ÏÇ¢-ÍŒ¢œË.. ÆX¾Ûpœ¿Õ OÕª½ÊÕ¹×Êo X¶¾LÅŒ¢ ÅŒX¾p¹ «®¾Õh¢C. ÂÄÃ-©¢˜ä ‹²ÄJ w˜ãj Íä®Ï ͌֜¿¢œË.. «Õ¢* J•©üdq «ÍÃa¹ OÕ „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éÂ-šüqE «ÕJ-Âí¢-ÅŒ-«Õ¢-CÂË æ†ªý Í䧌՜¿¢ «Ö“ÅŒ¢ «ÕJa-¤ò-«Ÿ¿Õl.. ®¾êª¯Ã.. …¢šÇÊÕ «ÕJ.. ¦ãj ¦ãj!!

nisharawalweightloss650-7.jpg

¦ÕLx-Å窽 ¦ÖušÌ E³Ä ªÃ«©ü ÅÃÊÕ “X¾®¾«¢ ÅŒªÃyÅŒ ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_ “¹«Õ¢©ð ¤ÄšË¢-*Ê X¶Ïšü-¯ç®ý, œçjšü ®Ô“éšüq \¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½Õ’Ã! «ÕJ, OÕª½Ö OÕ ‚ªî’¹u ®ÏnAE ¦šËd ͌¹ˆšË ‚£¾Éª½, „Ãu§ŒÖ«Õ E§ŒÕ-«Ö-©ÊÕ ¤ÄšË¢* ¤ò®ýd “åXé’oFq ¦Öx®ýE Ÿ¿Öª½¢ Í䮾Õ-ÂË.. X¶Ï˜ãd®ýd «Ö„þՒà ƢŸ¿-JÂÌ ‚Ÿ¿-ª½z¢’à «Öª½¢œË..!

Photos: instagram.com/missnisharawal

’¹«Õ-E¹: ÊšË-’ïä Âß¿Õ.. ¦ÇM-«Ûœþ X¶Ïšü-¯ç®ý “X¶ÔÂú’à æXªí¢-CÊ ¦ÖušË-X¶¾Û©ü «Ö„þÕ 'Æ«Õ%Åà ƪîªÃÑ ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éšüq ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä 'Æ©Ç ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_!Ñ QJ¥-¹©ð ÆÂîd-¦ªý 22Ê “X¾ÍŒÕ-J-ÅŒ-«Õ§äÕu “X¾Åäu¹ „Ãu®¾¢ ÍŒŸ¿-«¢œË.

 

women icon@teamvasundhara
weight-gain-during-menstruation-in-telugu

ఆ సమయంలో బరువు పెరుగుతున్నారా??

అలసట, నీరసం, తలనొప్పి, నడుంనొప్పి, ఒత్తిడి, మూడ్ స్వింగ్స్.. ఇలా నెలసరి సమయంలో మహిళలకు ఎదురయ్యే సమస్యలెన్నో ఉంటాయి. అయితే ఈ సమయంలో బరువు పెరగడం కూడా వీటికి మినహాయింపేమీ కాదంటున్నారు నిపుణులు. నెలసరి వ్యవధిలో చాలామంది మహిళలు దాదాపు కిలో నుంచి నాలుగున్నర కిలోల వరకు బరువు పెరుగుతారట! ఇందుకు కొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు వారు. అయితే ఇది అంత పెద్ద సమస్యేమీ కాకపోయినప్పటికీ.. నెలసరి సమయంలో చురుగ్గా ఉండడం వల్ల అప్పుడు ఎదురయ్యే అలసట నుంచి బయటపడడంతో పాటు బరువును కూడా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, రుతుక్రమ సమయంలో బరువు పెరగడానికి కారణాలేంటో మనం కూడా తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
malaika-arora-shares-her-immunity-boosting-drink-recipe-through-an-instagram-video

ఇదే నా ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్‌.. మీరూ ట్రై చేయండి!

కరోనా వచ్చిన దగ్గర్నుంచి అందరికీ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యంపై ఎక్కడ లేని శ్రద్ధ పెరిగిపోతోంది. ఈ మహమ్మారి బారిన పడకూడదని ప్రతి ఒక్కరూ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకునే పనిలో పడ్డారు. ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఉదయాన్నే ఏదో ఒక ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్‌ తీసుకోనిదే బయట అడుగు పెట్టట్లేదు. మన ముద్దుగుమ్మలు సైతం తాము తీసుకునే ఇమ్యూనిటీ షాట్స్‌ గురించి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ అందరిలో ఆరోగ్యం పట్ల స్పృహను మరింత రెట్టింపు చేస్తున్నారు. ఆ జాబితాలో తానూ ఉన్నానంటూ తాజాగా మన ముందుకొచ్చేసింది బాలీవుడ్‌ అందాల తార మలైకా అరోరా. వయసు పైబడుతున్నా వన్నె తరగని అందానికి, ఫిట్‌నెస్‌కు చిరునామాగా నిలుస్తోన్న ఈ ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీ.. తన ఆరోగ్య, ఫిట్‌నెస్‌ రహస్యాలను, తాను చేసే వ్యాయామాలకు సంబంధించిన వీడియోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే తాను ఉదయాన్నే తీసుకునే ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్‌ గురించి వివరిస్తూ ఇన్‌స్టాలో తాజాగా ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసిందీ యమ్మీ మమ్మీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
healthy-foods-that-help-you-burn-fat-
women icon@teamvasundhara
bhagyashree-shares-her-fitness-journey-with-fans-through-throwback-video

ఇప్పటికీ సమయం మించిపోయింది లేదు.. మీరూ మొదలుపెట్టండి!

శారీరకంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉండడానికి ప్రస్తుతం చాలామంది ఎంచుకుంటోన్న ఆప్షన్‌ వ్యాయామం. అందుకు తాము ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఎక్సర్‌సైజ్‌ కోసం రోజూ కొంత సమయం కేటాయిస్తున్నారు చాలామంది. నటీనటులూ ఇందుకు అతీతం కాదు. సినిమాల్లో తమ పాత్రల కోసమే కాకుండా సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి, దృఢత్వానికి ఫిట్‌నెస్‌ను తమ రొటీన్‌లో భాగం చేసుకునే ముద్దుగుమ్మలు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారిలో అలనాటి అందాల తార భాగ్యశ్రీ కూడా ఒకరు. ‘మైనే ప్యార్‌ కియా’ సినిమాతో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టి తొలి చిత్రంతోనే ఉత్తమ నటిగా ఫిలింఫేర్‌ అవార్డు అందుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. పలు హిట్‌ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. తన సినీ కెరీర్‌లో మధ్యమధ్యలో కాస్త విరామం తీసుకుంటూ తిరిగి వెండితెరపై మెరుస్తోన్న ఈ అందాల తార.. ఈ మధ్య సోషల్‌ మీడియాలోనూ బిజీగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే తన ఫిట్‌నెస్‌, కుకింగ్‌ వీడియోలను తన ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకుంటోంది. అలా తాజాగా తన ఫిట్‌నెస్‌ జర్నీకి సంబంధించిన వీడియోను పంచుకుంటూ.. దానికి జతగా ఆమె పెట్టిన క్యాప్షన్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
most-common-yoga-mistakes-and-solutions-in-telugu

యోగాలో ఈ పొరపాట్లు దొర్లకుండా..!

మానసిక ఒత్తిడి, టెన్షన్ల నుంచి తక్షణమే విముక్తి లభిస్తే బాగుండు.. అనిపిస్తోందా? అధిక పనితో అలసిపోయిన శరీరాన్ని శక్తిమంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇవన్నీ ఒకేసారి సాధ్యమైతే.. అంతకంటే ఆనందమేముంటుంది చెప్పండి.. అటు శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా సంపూర్ణ దృఢత్వాన్ని సాధించవచ్చు. ఇందుకు సహకరించే ప్రక్రియే 'యోగా'. అయితే ఈ యోగాసనాల వల్ల పూర్తి ఫలితం పొందాలంటే.. చేసే క్రమంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు దొర్లకుండా జాగ్రత్తపడాలి. కానీ కొంతమంది మాత్రం అవగాహన లోపంతో యోగా చేసేటప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా యోగా చేసిన ఫలం దక్కకుండా పోతుంది. మరి ఆ పొరపాట్లేంటో ముందే తెలుసుకుని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Know More

women icon@teamvasundhara
ankita-konwar-shares-easy-exercises-that-you-can-do-at-home

సింపుల్‌గా ఇలా ఇంట్లోనే వర్కవుట్స్‌ చేసేద్దాం..!

వ్యాయామం అనగానే జిమ్‌, అందులో చేసే కఠినమైన వ్యాయామాలే మన కళ్ల ముందు కదలాడతాయి. కానీ వాటి అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే సులభమైన వర్కవుట్స్‌ చేస్తూ మన ఫిట్‌నెస్‌ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చని ఇదివరకే చాలామంది ముద్దుగుమ్మలు నిరూపించారు. అంతేనా.. వారు చేసే ఆ వర్కవుట్‌ వీడియోలను, ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటూ తమ అభిమానులకు ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు నేర్పుతుంటారు కూడా! అలాంటి ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీస్‌ జాబితాలో ఫిట్‌నెస్‌ గురూ, బాలీవుడ్‌ హీరో మిలింద్‌ సోమన్‌ భార్య అంకితా కొన్వర్‌ తప్పకుండా ఉంటుంది. తాను చేసిన వర్కవుట్స్‌కి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసే ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ఇటీవల మరో వీడియోను పోస్ట్‌ చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసే కొన్ని వర్కవుట్లను తాను చేస్తూనే.. తన ఫ్యాన్స్‌కి నేర్పుతోందీ ఫిట్టెస్ట్‌ బేబ్‌. మరి, అంకిత చేసిన ఆ వర్కవుట్లేంటో తెలుసుకొని, ఈ లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో ఇంట్లోనే ఫిట్‌గా మారిపోదాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
importance-and-benefits-of-warm-up-in-telugu
women icon@teamvasundhara
rujuta-diwekar-explains-2-minute-workouts-through-her-instagram-video

రెండు నిమిషాలు ఇలా చేస్తే ఫిట్‌నెస్‌ మీ సొంతం !

సాధారణంగా వర్కవుట్‌ చేయడానికి రోజూ కనీసం అరగంట సమయమైనా వెచ్చించాలి.. అప్పుడే చక్కటి ఫిట్‌నెస్‌ను మన సొంతం చేసుకోవచ్చనేది చాలామంది భావన. అయితే ఇటు ఇంటి పనులు, అటు ఆఫీస్‌ హడావిడితో మహిళలకు ఆ కాస్త సమయం కూడా దొరకదు. దాంతో వ్యాయామాలకు బ్రేక్‌ ఇచ్చేస్తుంటారు. కానీ మీ చేతిలో రెండంటే రెండే నిమిషాల సమయముంటే చాలు.. సింపుల్‌ వర్కవుట్స్‌తో చక్కటి ఫిట్‌నెస్‌ను మీ సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార నియమాలతో పాటు, వర్కవుట్లకు సంబంధించి తరచూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ హెల్దీ లైఫ్‌స్టైల్‌ని అందరికీ చేరువ చేసే రుజుత.. రెండు నిమిషాల్లో చేయగలిగే వ్యాయామాల గురించి ఇటీవల ఇన్‌స్టాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టారు. ఇంట్లో ఉన్నా ఆఫీస్‌లో ఉన్నా ఈ సింపుల్‌ వ్యాయామాల కోసం కేవలం రెండు నిమిషాలు కేటాయిస్తే ఫిట్‌గా మారిపోవచ్చంటున్నారీ ఫిట్టెస్ట్‌ లేడీ. మరి, ఆ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
bhumi-pednekar-inspiring-weight-loss-journey

బరువు తగ్గాలంటే అదొక్కటే దారి!

బొద్దుగా ఉండాలని ఎవరికీ ఉండదు.. అలా ఉండడం మన తప్పు కూడా కాదు.. కానీ చాలామంది లావుగా ఉన్న వారిని చూసి తమ సూటిపోటి మాటలతో వారిని బాధపెడుతుంటారు. ఇలా ఎదుటివారు అనే మాటలతో తమని తామే నిందించుకోవడం, తమ శరీరాన్ని తామే అసహ్యించుకోవడం.. వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ అలా చేస్తే ఎప్పటికీ బరువు తగ్గలేమని చెబుతోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార భూమి పడ్నేకర్‌. ఎలా ఉన్నా తమను తాము అంగీకరించుకోవడం, తమ శరీరాన్ని తాము ప్రేమించుకున్నప్పుడే ఫిట్‌గా, ఆరోగ్యంగా మారచ్చని అంటోందీ బాలీవుడ్‌ బేబ్‌. ‘దమ్‌ లగా కే హైసా’ చిత్రంలో బొద్దుగుమ్మగా బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ చిన్నది.. ఆ సినిమాలో తన పాత్ర కోసం ఏకంగా 12 కిలోలు పెరిగింది. ఆపై ఆరు నెలల్లోనే 32 కిలోలు తగ్గి మల్లెతీగలా మారిపోయింది. తాను బరువు పెరిగినా, తన శరీరాకృతి గురించి విమర్శలొచ్చినా తన శరీరాన్ని తాను ప్రేమించుకోవడం, తనను తాను అంగీకరించుకోవడం వల్లే తిరిగి బరువు తగ్గగలిగానని, ఏ వెయిట్‌ లాస్‌ జర్నీకైనా ఇవే కీలకం అంటూ ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా చెప్పుకొచ్చింది భూమి. ఈ నేపథ్యంలో బొద్దుగుమ్మగా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించి ముద్దుగుమ్మగా అభిమానుల మనసుల్లో చెరగని ముద్రవేసిన ఈ అందాల తార ఫిట్‌నెస్‌ రహస్యాలేంటో ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-cinnamon-in-telugu

అవును.. ఇది బరువు తగ్గిస్తుంది!

అధిక బరువు.. ప్రస్తుతం చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో ఇదీ ఒకటి. దీనివల్ల రక్తపోటు, టైప్-2 డయాబెటిస్, గుండె సంబంధ వ్యాధులు.. మొదలైన వాటి బారిన పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి శరీర బరువును ఎంత త్వరగా తగ్గించుకుంటే అంత మంచిది. ఇందుకోసం బయట అందుబాటులో ఉండే చికిత్సలు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు చాలామంది. అయితే ఇవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. పైగా వీటివల్ల బరువు తగ్గడం అటుంచి.. లేనిపోని దుష్ప్రభావాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి శరీర బరువును తగ్గించుకోవడానికి సహజసిద్ధమైన మార్గాలను అన్వేషించడం మంచిది. అందుకు మన వంటింట్లోని కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఉపయోగపడతాయి. వాటిలో అతి ముఖ్యమైంది 'దాల్చినచెక్క'. మరి, ఇది శరీర బరువును తగ్గించడంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో మనమూ తెలుసుకుందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
kriti-sanon-opens-up-on-weight-loss-during-the-lockdown

15 కిలోలు పెరిగా.. లాక్‌డౌన్‌లో ఇలా తగ్గా !

సాధారణంగా అధిక బరువున్న వాళ్లు తగ్గడానికి నానా ప్రయత్నాలూ చేస్తుంటారు.. అంతేతప్ప కావాలని ఎవరూ బరువు పెరగడానికి సాహసించరు. కానీ కొందరు నటీమణులు మాత్రం తమ పాత్రలకు అనుగుణంగా తమ రూపాన్ని మార్చుకోవడం, బరువు పెరగడం-తగ్గడం వంటివి చేస్తుంటారు. తద్వారా తాము నటించే సినిమాలకు, అందులోని తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేస్తుంటారు. అలాంటి అందాల తారల్లో బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మ కృతీ సనన్‌ ఒకరు. ‘ఆవ్‌ తుఝో మోగ్‌కొర్తా’ అంటూ ప్రిన్స్‌ మహేష్‌ సరసన ఆడిపాడి తెలుగు వారికి దగ్గరైన ఈ చిన్నది.. పలు బాలీవుడ్‌ సినిమాలతో సక్సెస్‌ఫుల్‌ హీరోయిన్‌గా పేరుతెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం ‘మిమి’ అనే బాలీవుడ్‌ చిత్రంలో నటిస్తోన్న కృతి.. అందులో సరొగేట్‌ మదర్‌గా కనిపించనుంది. ఆ పాత్ర కోసం ఏకంగా 15 కిలోలు పెరిగిన ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ఈ లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో పెరిగిన బరువు తగ్గించుకొని తిరిగి నాజూగ్గా మారిపోయింది. అయితే ఇదంతా తన డైటీషియన్‌ జాన్వీ కనకియా సంఘ్వీ వల్లే సాధ్యమైందని తాజాగా చెప్పుకొచ్చింది కృతి. ఈ క్రమంలోనే జాన్వితో దిగిన ఫొటోను ఇన్‌స్టా స్టోరీలో పంచుకుంటూ ఆమెకు ధన్యవాదాలు తెలిపిందీ సుందరి. మరి, తాను ఫిట్‌గా ఉండడానికి, బరువు తగ్గడానికి కృతి ఎలాంటి డైట్‌, ఫిట్‌నెస్‌ టిప్స్‌ పాటిస్తుందో తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
get-slim-with-a-jumping-rope
women icon@teamvasundhara
these-morning-habits-that-can-stop-you-from-losing-weight

ఉదయాన్నే ఇలా చేస్తున్నారా..? అయితే బరువు తగ్గడం కష్టమే !

బరువు తగ్గి నాజూగ్గా మారాలని ఎవరికి ఉండదు చెప్పండి. దానికోసమే నానా ప్రయత్నాలూ చేస్తుంటారు చాలామంది. తీసుకునే ఆహారం, చేసే వ్యాయామం విషయాల్లో పకడ్బందీగా ప్రణాళిక వేసుకుంటారు. అయితే అన్నీ ప్లాన్‌ ప్రకారమే ఫాలో అవుతున్నప్పటికీ కొందరు ఎంతకీ బరువు తగ్గరు. ఇందుకు కారణమేంటో అర్థం కాక తలలు పట్టుకుంటుంటారు. అయితే మన అధిక బరువును తగ్గించుకునే విషయంలో ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ మనకుండే కొన్ని అలవాట్లు మనకు తెలియకుండానే బరువు తగ్గే విషయంలో ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మనం ఉదయాన్నే చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల బరువు తగ్గకపోగా, అవి మన ఆరోగ్యానికి కూడా కీడు చేస్తాయంటున్నారు వారు. ఇంతకీ బరువు తగ్గాలన్న మన ఆశయాన్ని ఆవిరి చేసే ఆ ఉదయపు అలవాట్లు, ఇతర పొరపాట్లేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
sara-ali-khan-weight-loss-journey-is-inspiring-to-us

women icon@teamvasundhara
fitness-trainer-radhika-karle-shared-water-bottle-exercise-to-reduce-shoulder-pain

ఈ ఈజీ వ్యాయామంతో ఆ నొప్పులు పరార్‌ !

బాలీవుడ్‌ తారలు ఎంత ఫిట్‌గా ఉంటారో మనం చూస్తూనే ఉంటాం.. వారి ఫిట్‌నెస్‌ సీక్రెట్స్‌ తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ ఆరాటపడుతుంటారు. అందుకు కారణం వారు క్రమం తప్పకుండా చేసే వ్యాయామాలే అని చెప్పచ్చు. ఆ ఘనతంతా వారిదే అనుకుంటే పొరపాటే.. వారితో వ్యాయామాలు చేయించే ఫిట్‌నెస్‌ గురువులకు ఇందులో అధిక భాగం దక్కుతుందనడంలో సందేహం లేదు. ఎప్పుడూ తారలతో బిజీగా ఉండే ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్లు.. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా వారు కూడా ఇంటికే పరిమితమై.. ఇంటి నుండే వ్యాయామ పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో వ్యాయామాలు చేయడానికి ప్రత్యేక పరికరాలు అవసరం లేదంటోంది సెలబ్రిటీ వ్యాయామ శిక్షకురాలు రాధిక కర్లే. ఇంట్లో ఉన్న వాటర్‌బాటిల్స్‌ని ఉపయోగించి ఎంత ఈజీగా వ్యాయామం చేయచ్చో చేసి చూపింది. అవెలా చేయాలో చూసి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
bollywood-beauties-who-practicing-yoga-even-in-lockdown

యోగాతో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకుందాం !

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యా్ప్తి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ ఎప్పటిలాగే జీవితాన్ని గడిపే పరిస్థితి రావడానికి మరికొన్ని రోజుల సమయం పడుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ క్రమంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి సరైన ఆహారంతో పాటు శారీరక వ్యాయామాలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రత్యేకించి యోగా, ఏరోబిక్స్‌, వర్కవుట్లు, ధ్యానం.. మొదలైనవి సాధన చేయడం ద్వారా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోగలుగుతాం. ఈ క్రమంలో కొంతమంది బాలీవుడ్‌ నటీమణులు సైతం స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంటూనే క్రమం తప్పకుండా యోగా సాధన చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పంచుకొంటున్నారు. మరి ఆ విశేషాలేంటో మీరూ చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebs-shared-the-exercises-to-deal-with-back-pain

నడుము, వెన్ను నొప్పులు...ఈ వ్యాయామాలతో దూరం!

ప్రస్తుత లాక్‌డౌన్‌ పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో పనిభారం పెరిగిపోవడం, మరోవైపు ఇంటి నుంచే పనిచేయాల్సి రావడంతో ఆడవాళ్లపై ఒత్తిడి పెరిగిపోతోంది. అలాగే వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌ చేసే ఆడవారికి ఆఫీస్‌ పనుల దృష్ట్యా ఎక్కువ సేపు కూర్చోవాల్సి రావడంతో నడుం నొప్పి, వెన్ను నొప్పి విపరీతంగా బాధిస్తుంటాయి. మరి, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని వ్యాయామాలు చక్కగా ఉపకరిస్తాయంటున్నారు పలువురు బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మలు. లాక్‌డౌన్‌ దృష్ట్యా ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే ఉంటోన్న బాలీవుడ్‌ బేబ్స్‌ ప్రీతీ జింతా, శిల్పా శెట్టి ఫిట్‌నెస్‌ విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడట్లేదు. ఈ క్రమంలోనే నడుం నొప్పి, వెన్నునొప్పిని దూరం చేసే వ్యాయామాల గురించి వివరిస్తూ, వాటిని ఎలా చేయాలో తమ ఫ్యాన్స్‌కు చేసి మరీ చూపిస్తున్నారీ ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీస్‌. మరి, ఆ వ్యాయామాలేంటో మనమూ చూద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
fitness-trainer-yasmin-karachiwala-shared-simple-workouts-to-do-at-home

మనమూ ఇంట్లోనే ఈజీగా ఈ వర్కవుట్స్‌ చేసేద్దాం..!

సినీ తారల ఫిట్‌నెస్‌ వెనుక వారు చేసే కఠిన వ్యాయామాలే కాదు.. వాటిని ప్రాక్టీస్‌ చేయించే ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్స్‌ శ్రమ కూడా ఎంతో ఉంది. అలాంటి సెలబ్రిటీ ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్స్‌లో యాస్మిన్‌ కరాచీవాలా ఒకరు. దగ్గరుండి మరీ సెలబ్రిటీలకు ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు నేర్పుతూ ఎప్పుడూ బిజీగా ఉండే ఈ ఫిట్‌నెస్‌ గురూ.. ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఇంటికే పరిమితమైంది. అయినా తన ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు బోధించడం మాత్రం మానలేదు యాస్మిన్‌. ఈ క్రమంలోనే తాను వ్యాయామాలు చేస్తూ.. ఆ వీడియోలను ఇన్‌స్టా ద్వారా పంచుకుంటుంటుంది. ఇలా మనందరిలో ఫిట్‌నెస్‌ పట్ల ప్రేరణ కలిగించేలా యాస్మిన్‌ చేసిన అలాంటి కొన్ని ఈజీ లాక్‌డౌన్‌ వర్కవుట్స్‌ గురించి తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
namrata-purohit-shared-a-video-to-do-exercise-at-home-with-napkins

న్యాప్‌కిన్లతో నమ్రత ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు!

నమ్రతా పురోహిత్‌.. ఫిట్‌నెస్‌పై మక్కువ ఉన్న వారికి ఈమె పేరు ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న వయసులోనే పిలాటిస్‌ గురూగా పేరు తెచ్చుకున్న నమ్రత.. ఎందరో బాలీవుడ్‌ తారలకు పిలాటిస్‌ వర్కవుట్‌లో ఓనమాలు నేర్పించింది.. అంతేకాదు.. తామిలా ఫిట్‌గా ఉండడానికి నమ్రత పిలాటిస్‌ పాఠాలే కారణమంటూ చాలామంది తారలు పలు సందర్భాల్లో చెప్పుకొచ్చారు కూడా! ఇక చాలామంది ముద్దుగుమ్మలకు ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు నేర్పుతూ ఆ వీడియోలు, ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తుంటుందీ ఫిట్టెస్ట్‌ లేడీ. ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఇంటికే పరిమితమైన ఈ ఫిట్‌నెస్‌ బేబ్‌.. తన ఫ్యాన్స్‌కు ఇంటి నుంచే ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు నేర్పుతోంది. వివిధ రకాల వ్యాయామాలు చేస్తూ వాటికి సంబంధించిన వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తుంది నమ్రత. ఈ క్రమంలోనే మన ఇళ్లలో ఎలాంటి వ్యాయామ పరికరాలు లేకపోయినా.. న్యాప్‌కిన్స్‌ని ఉపయోగించి ఈజీగా వర్కవుట్‌ చేసేయచ్చంటూ తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసిందీ ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌. మరి, ఆ వీడియో వివరాలేంటో మనం కూడా తెలుసుకుని ఇంట్లోనే ఈజీగా వ్యాయామం చేసేద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-control-overeating-and-be-fit-in-this-lock-down-time

అతిగా తినాలనిపిస్తోందా... అయితే ఇలా చేయండి!

సిరి.. హైదరాబాద్‌లోని ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. ఉదయం హాస్టల్‌లోనే టిఫిన్‌ చేసి, లంచ్‌ బాక్స్‌ కట్టుకొని వెళ్లడం, తిరిగి రాత్రి హాస్టల్‌కి చేరుకొని డిన్నర్‌ చేసి పడుకోవడం.. ఇదీ ఆమె దినచర్య. కానీ ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా సొంతూరికి వచ్చిన సిరి ఇంటి నుంచే ఆఫీసు పని చేస్తోంది. ఎప్పుడో రెండు నెలలకోసారి వచ్చి.. రెండు రోజులుండి వెళ్లిపోయే తన కూతురు.. ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఇంట్లోనే ఉండడంతో తల్లి రకరకాల వంటకాలు చేసి పెడుతోంది. దీంతో ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు అటు పనిచేస్తూనే.. ఇటు ఏదో ఒకటి తింటూనే ఉంది. దీంతో ఒక్కసారిగా బరువు పెరిగింది సిరి..

Know More

women icon@teamvasundhara
akkineni-amala-usha-soman-shows-their-fitness-levels-in-these-videos

అమ్మ కోసం.. అమ్మతో.. ఓ వర్కవుట్‌!

దేశంలో కరోనా విజృంభణ ఇంకా కొనసాగుతోన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు మరికొన్ని రోజులు సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఇంటికే పరిమితం కావడం మంచిది. ఈ నేపథ్యంలో రోజుల కొద్దీ ఇంట్లో కాలక్షేపం చేస్తూ సమయం గడిపేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్న వారు కొందరైతే.. మనసుకు నచ్చిన పనులు చేస్తూ అరుదుగా దొరికే ఇలాంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొంటోన్న వారు మరికొందరు. ముఖ్యంగా సినిమా రంగానికి చెందిన సెలబ్రిటీలలో ఎక్కువశాతం మంది ఈ లాక్‌డౌన్‌ సమయాన్ని బాగా ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వీళ్లు వివిధ రకాల పనులు చేస్తున్నప్పటికీ.. ఫిట్‌నెస్‌ను మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయట్లేదు. ఈ క్రమంలో ప్రముఖులు అక్కినేని అమల, మిలింద్‌ సోమన్‌లు ఇటీవల పోస్ట్‌ చేసిన వర్కవుట్‌ వీడియోలను చూసి నెటిజన్లు ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.. మరి, ఎందుకో మీరే చూడండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
lock-down-challenge-healthy-habits-to-lose-weight-during-quarantine

బరువు తగ్గడానికి ఈ ‘లాక్‌డౌన్‌ ఛాలెంజ్‌’ మీరూ స్వీకరిస్తారా?

ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా ట్రెండ్‌ అవుతోన్న పదాలు రెండే రెండు.. ఒకటి కరోనా, రెండోది లాక్‌డౌన్‌. కరోనా కారణంగా ప్రపంచంలోని చాలా దేశాలు ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇలా వారాల తరబడి పనులన్నీ పక్కన పెట్టి ఇంటికే పరిమితమవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని ఎవరూ కనీసం కలలోనైనా ఊహించి ఉండరు. బిజీబిజీ జీవితాలు గడుపుతూ కనీసం మన కోసం కూడా టైం కేటాయించలేని పరిస్థితి నుండి ఒక్కసారిగా మన కోసం కావాల్సినంత సమయాన్ని కేటాయించుకునే అవకాశం దొరికింది. మరి బరువు తగ్గాలనుకునే వారికిది అద్భుతమైన అవకాశం అని చెప్పచ్చు. బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించాలనుకున్నా సమయం లేక అది కుదరకపోవచ్చు. కానీ ఈ స్వీయ నిర్బంధ సమయంలో ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి పాటించడం వల్ల బరువు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు ఫిట్‌నెస్‌ నిపుణులు. అందుకోసం కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవర్చుకోవాలంటున్నారు.. అవేంటంటే..

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-overcome-lockdown-stress-in-corona-crisis

లాక్‌డౌన్‌ ఒత్తిడిని ఇలా చిత్తు చేద్దాం..!

కరోనా సృష్టిస్తోన్న కల్లోలం గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బహుశా ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు వస్తాయని ఎవరూ, ఎప్పుడూ ఊహించి ఉండరు. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో రోజుల తరబడి అందరూ ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో లాక్‌డౌన్‌ ప్రజల మానసిక ఆరోగ్యాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతోంది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఇళ్లకే పరిమితమవడంతో మానసిక సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టడానికి మనమంతా చేస్తోన్న ఈ యుద్ధాన్ని విజయవంతంగా పూర్తిచేయడం తప్ప మన దగ్గర మరో మార్గం లేదు. అయితే అందుకు ఈ లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో మనం ఎదుర్కొంటున్న ఒత్తిడిని జయించి మానసికంగా దృఢంగా తయారవడం చాలా ముఖ్యం. మరి, అందుకోసం మనం కొన్ని చిట్కాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
doing-exercises-at-home-during-quarantine-mandira-sets-an-example
women icon@teamvasundhara
follow-these-tips-to-keep-your-body-physically-active-during-quarantine

ఇంట్లో ఉన్నా శరీరానికి శ్రమ కల్పించండిలా..!

కరోనా లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ప్రజలకు తమ కుటుంబ సభ్యులతో గడిపేందుకు సమయం దొరుకుతోంది. ఇది ఒక విధంగా మంచిదే..! అయితే లాక్‌డౌన్‌ వల్ల లాభాలతో పాటు కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉండడం గమనార్హం. ఈ సమయంలో యోగా, జిమ్‌, ఏరోబిక్స్‌.. తదితర వర్కవుట్‌ సెంటర్లకు వెళ్లడానికి వీల్లేదు. పోనీ వాకింగ్‌, జాగింగ్‌ లాంటివి చేద్దామనుకున్నా ఈ సమయంలో బయట ఎక్కువసేపు తిరగడం అంత మంచిది కాదు. ఫలితంగా చాలామంది రోజంతా ఇంట్లో ఎలాంటి శారీరక శ్రమ లేకుండా గడుపుతున్నారు. ఇది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు..! దీనివల్ల తెలియకుండానే మన శరీరానికి బద్ధకం అలవాటవుతుంది. అంతేకాదు, ఇది క్రమంగా మన మానసిక స్థితిపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే లాక్‌డౌన్‌ తర్వాత ఈ అలవాటు నుంచి బయటకు రావడానికి చాలా రోజులే పడుతుందని చెబుతున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఇంట్లో ఉంటూనే శరీరానికి ఎలా శ్రమ కల్పించాలో తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
kriti-sanon-fat-to-fit-story-is-inspiring

ఆ 15 కిలోలు తగ్గడానికి కష్టపడుతున్నా!

సాధారణంగా అధిక బరువున్న వాళ్లు తగ్గడానికి నానా ప్రయత్నాలూ చేస్తుంటారు.. అంతేతప్ప కావాలని ఎవరూ బరువు పెరగడానికి సాహసించరు. కానీ కొందరు నటీమణులు మాత్రం తమ పాత్రలకు అనుగుణంగా తమ రూపాన్ని మార్చుకోవడం, బరువు పెరగడం-తగ్గడం వంటివి చేస్తుంటారు. తద్వారా తాము నటించే సినిమాలకు, అందులోని తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేస్తుంటారు. అలాంటి అందాల తారల్లో బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మ కృతీ సనన్‌ ఒకరు. ‘ఆవ్‌ తుఝో మోగ్‌కొర్తా’ అంటూ ప్రిన్స్‌ మహేష్‌ సరసన ఆడిపాడి తెలుగు వారికి దగ్గరైన ఈ చిన్నది.. పలు బాలీవుడ్‌ సినిమాలతో సక్సెస్‌ఫుల్‌ హీరోయిన్‌గా పేరుతెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం ‘మిమి’ అనే బాలీవుడ్‌ చిత్రంలో నటిస్తోన్న కృతి.. అందులో సరొగేట్‌ మదర్‌గా కనిపించనుంది. ఆ పాత్ర కోసం ఏకంగా 15 కిలోలు పెరిగిన ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ఇప్పుడు తిరిగి బరువు తగ్గే పనిలో పడింది. అయితే బరువు పెరగడం ఎంత కష్టమో.. తగ్గడం కూడా అంతే కష్టమంటోన్న ఈ అందాల తార.. తాను ఫిట్‌గా ఉండడానికి, బరువు తగ్గడానికి ఎలాంటి డైట్‌, ఫిట్‌నెస్‌ టిప్స్‌ పాటిస్తుందో తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
turn-your-self-isolation-into-workout-routine

ఇంట్లోనే ఉన్నా వర్కవుట్‌ మానద్దు!

కరోనా ప్రకంపనలు ప్రపంచాన్ని కలవర పెడుతున్నాయి. ఇప్పటికే భారతదేశంలో 15 రాష్ట్రాల్లో కోరలు చాస్తూ శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది కరోనా. అందుకే దేశంలోని విద్యాసంస్థల దగ్గర్నుంచి జిమ్స్‌, బార్స్‌, సినిమా థియేటర్స్‌.. ఇలా అన్నీ మూతపడ్డాయి. దీని వల్ల దాదాపుగా జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. అయినా సెలబ్రిటీలు మాత్రం ఇన్‌స్టా వేదికగా తమ ఫ్యాన్స్‌కి అనునిత్యం టచ్‌లోనే ఉంటూ కరోనా జాగ్రత్తల గురించి పోస్టుల ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు.. ఈ మహమ్మారిని నిర్లక్ష్యం చేయడం తగదంటూ అభిమానులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఇలా జిమ్‌లు మూత పడ్డంత మాత్రాన, సెలవులు దొరికాయన్న నెపంతో వర్కవుట్‌కు మాత్రం సెలవులిచ్చేయద్దంటున్నారు కొందరు ముద్దుగుమ్మలు. అందుకే స్వీయ నిర్బంధంలో ఉన్నప్పటికీ ఇంట్లోనే చక్కగా వర్కవుట్‌ చేస్తూ అటు ఆరోగ్యాన్ని, ఇటు ఫిట్‌నెస్‌ను పెంచుకోవాలంటూ సూచిస్తున్నారు. మరి, ఇంట్లోనే వర్కవుట్‌ చేస్తూ అందరికీ ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు నేర్పుతోన్న ఆ ముద్దుగుమ్మలెవరు? వారి ఫిట్‌నెస్‌ లెసన్స్‌ ఏంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
telugu-actress-nithya-menon-fitness-story-is-inspiring

నాజూగ్గా ఉండడమే ఫిట్‌నెస్‌ అంటే ఒప్పుకోను!

‘అందంమంటే తెల్లటి మేనిఛాయ మాత్రమే కాదు.. నాజూకైన శరీరాకృతి కూడా కలిగి ఉండాలి’ అనేది మన చుట్టూ ఉండే చాలామంది అభిప్రాయం. ఈ విషయాల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొనే మనలో చాలామంది తాము అందంగా లేమంటూ, ఇతరుల అంచనాలను అందుకోవట్లేదంటూ బాధపడిపోతుంటారు. కానీ పుట్టుకతో వచ్చిన సహజసిద్ధమైన అందమే అసలు సిసలైన సౌందర్యమని, దాన్నే మనం ఆరాధించాలని అంటోంది కన్నడ బ్యూటీ నిత్యామేనన్‌. బాలనటిగా వెండితెరపై అడుగుపెట్టిన ఈ చిన్నది.. ‘అలా మొదలైంది’ అంటూ తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించింది. ఆపై ‘ఇష్క్‌’, ‘గుండెజారి గల్లంతయ్యిందే’, ‘మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు’, ‘24’, ‘సన్నాఫ్‌ సత్యమూర్తి’, ‘జనతా గ్యారేజ్‌’.. తదితర సినిమాలతో సక్సెస్‌నందుకున్న ఈ కర్లీ బ్యూటీ.. ప్రస్తుతం జయలలిత బయోపిక్‌ (ది ఐరన్‌ లేడీ)తో పాటు మరో మూడు సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీబిజీగా గడుపుతోంది.

Know More