scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'ఎవరితో మాట్లాడినా అనుమానమే.. ఆయన్ని మార్చేదెలా?'

'అతని ఉన్నత భావాలు.. ఆమెను ఆకట్టుకున్నాయి. విశాల దృక్పథం.. అతని వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది. ఇద్దరి మనసులూ కలుసుకున్నాయి. ప్రేమ చిగురించింది. పెద్దల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత ప్రేమ స్థానంలో అనుమానం చేరింది. ఇప్పుడు తన భర్తను ఎలా మార్చుకోవాలో తెలీక సతమతమవుతోంది.అతని ఉన్నత భావాలు.. ఆమెను ఆకట్టుకున్నాయి. విశాల దృక్పథం.. అతని వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది. ఇద్దరి మనసులూ కలుసుకున్నాయి. ప్రేమ చిగురించింది. పెద్దల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత ప్రేమ స్థానంలో అనుమానం చేరింది. ఇప్పుడు తన భర్తను ఎలా మార్చుకోవాలో తెలీక సతమతమవుతోంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

„ÃÂË¢’û ͵éã¢èü.. 骪á¯þ¦ð œçjšü.. ƒO ¯Ã X¶Ïšü-¯ç®ý ®Ô“éšüq!

Mira Rajput Kapoor post pregnancy weight loss secrets are very inspirable.

weightloss1.jpg

Oժà ªÃèü-X¾ÛÅý.. 2015, V©ãjÂË «á¢Ÿ¿Õ ¨ æXª½Õ X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ ©äE „ê½Õ «ÕÊ©ð ÍéÇ-«Õ¢Ÿä. '„çÖ®ýd ‡L->-¦Õ©ü ¦Çu*-©ªý ‚X¶ý ¦ÇM-«ÛœþÑ, 'ÍÃéÂxšü ¦Ç§ýÕÑ.. ÆE ¤¶Äu¯þq «áŸ¿Õl’à XÏ©Õ-ÍŒÕ-Â¹×¯ä ³Ä£ÏÇŸþ ¹X¾ÜªýÅî Oժà ‡X¾Ûp-œçjÅä \œ¿-œ¿Õ-’¹Õ©Õ ÊœË-*¢Ÿî ÆX¾Ûpœä ‚„çÕ ¤ÄX¾Û-©Ç-JšÌ ƫ֢Ō¢ åXJ-T-¤ò-ªá¢C. ƪáÅä ‚ ÅŒªÃyÅŒ Âí¯Ão-@ÁxÂ¹× ‚„çÕ ê«©¢ ³Ä£ÏÇŸþ ¹X¾Üªý ¦µÇª½u-’ïä Âß¿Õ.. ÅŒÊ Æ¢Ÿ¿¢Åî, ¤¶Äu†¾¯þ 宯þqÅî, ¯ÃW-éÂjÊ ¬ÁK-ªÃ-¹%-AÅî.. ©ã¹ˆ-©ä-ʢŌ ¤¶Äu¯þ ¤¶Ä©ð-ªá¢-’ûÊÕ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹עC. 24 \@Áxê ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x© ÅŒLx’à «ÖJÊ ¨ 宩-“GšÌ „çjX¶ý.. 40 \@Áx «Õ£ÏÇ-@Á©Ç ‡¢Åî X¾J-º-AÅî ‚©ð-*-®¾Õh¢-{Õ¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. œçL-«K ÅŒªÃyÅŒ Ō¹׈« ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä ¦ª½Õ«Û ÅŒT_ AJT ¯ÃW’Ã_ «ÖJ¢C. ÅŒ©x-§ŒÖu¹ “X¾A «Õ£ÏÇ@Á ¬ÁK-ª½¢-©ðÊÖ ‡¯îo «Öª½Õp-©ï-²Äh-§ŒÕE, ƪáÅä Æ«Fo ®¾ª½Õl-¹×-¯Ãoê ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_-©Êo ‚©ð-ÍŒÊ Í䧌՜¿¢ ‚ªî-’¹u-¹-ª½-«ÕE, ÅÃÊÖ ÆŸä ª½Ö©ü ¤¶Ä©ð ƧŒÖu-Ê¢{Ö ÅŒÊ ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éšüq ’¹ÕJ¢* X¾¢ÍŒÕ-¹עC OÕªÃ. «ÕJ, ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt ÅÃÊÕ ÅŒ©x-§ŒÖu¹ ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_ “¹«Õ¢©ð ‡©Ç¢šË ‚£¾Éª½, X¶Ïšü-¯ç®ý E§ŒÕ-«Ö©Õ ¤ÄšË¢-*¢Ÿî Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË.

mirarajputkapoorpostpregnancyweighloss650-7.jpg

Oժà ªÃèü-X¾ÛÅý.. „çjX¶ý ‚X¶ý ¦ÇM-«Ûœþ £¾Éu¢œþ®¾„þÕ £ÔÇªî ³Ä£ÏÇŸþ ¹X¾Üªý.. ƒC ŠÂ¹-X¾pšË «Ö{! ÂÃF ƒX¾Ûpœ¿Õ ³Ä£ÏÇŸþ ¦µÇª½u’Ã, ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x© ÅŒLx’à ¦ÇŸµ¿u-ÅŒLo Eª½y-Jh-®¾Öh¯ä.. «Õªî-„çjX¾Û ÅŒÊ X¶Ï˜ãd®ýd X¶Ï>-ÂúÅî, ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ©ü Æ«Û-šü-X¶Ï-šüqÅî ‡¢Ÿ¿ªî ÆGµ-«Ö-ÊÕLo, ¤¶Äu¯þ ¤¶Ä©ð-ªá¢-’ûE ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹עD Æ¢ŸÄ© Æ«Õt. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‚„çÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ æX°©ä “X¾ÅŒu¹~ EŸ¿-ª½zÊ¢. ÆC Æ„Ã-ª½Õf© X¶¾¢Â¹¥-¯çj¯Ã, *“Åî-ÅŒq-«-„çÕi¯Ã, ¤¶Äu†¾¯þ ³ò ƪá¯Ã, „çêÂ-†¾-¯þÂË „çRx¯Ã, 宩-“G-šÌ© N„Ã-£¾É-©ãj¯Ã.. ƒ©Ç ‡Â¹ˆ-œçj¯Ã ®¾êª Oժà ‚ „äC-¹’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½hÅî ¹L®Ï „çÕª½-„Ã-Lq¢Ÿä! Æ©Ç ¦ÇM-«Û-œþ©ð •Jê’ “X¾A Âê½u-“¹-«Õ¢-©ðÊÖ ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü’à „çÕJ-®Ï-¤ò-Ōբ-{Õ¢D §ŒÕOÕt «ÕOÕt. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä ‹²ÄJ ©ÇêÂt ¤¶Äu†¾¯þ OÂú-©ðÊÖ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx '„äÕœþ X¶¾ªý ¨Íý ÆŸ¿-ªýÑ©Ç „çÕJ-®Ï-¤ò-§ŒÖK Æ¢ŸÄ© •¢{. ƪáÅä ƒ©Ç ÅÃÊÕ Æ¢Ÿ¿J Ÿ¿%†ÏdE ‚¹-J¥¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄEÂË ÅŒÊ ¤¶Äu†¾¯þ 宯þq ‹ Âê½-º-„çÕiÅä, ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x© ÅŒ©x-§ŒÖuÂÃ ÅŒÊ Æ¢Ÿ¿¢ «ÕJ¢-ÅŒ’à åXJ-T¢-Ÿä„çÖ ÆÊo{Õx’à ªîV-ªî-VÂÌ ®ÏxOÕt «ÕOÕt©Ç ¹EXϢ͌œ¿¢ «Õªî Â꽺¢. ¨ “¹«Õ¢©ð ÅŒ©x-§ŒÖu¹ 'ÂÃX¶Ô NÅý ¹ª½ºý ³òÑ, '°Â¹Øu Æ„Ã-ª½Õf©ÕÑ, 'N„çÕ¯þq œä ¨„碚üÑ, 'ÍÚü ³òÑ.. «¢šË X¾©Õ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx ÅŒÊ ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éšüq ’¹ÕJ¢* ƒ©Ç ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C OÕªÃ.

mirarajputkapoorpostpregnancyweighloss650-4.jpg

å®jp®Ô X¶¾Ûœþ A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍäC!

’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢-Íù ŠÂíˆ-¹ˆ-JÂÌ ŠÂîˆ ‚£¾Éª½¢ A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ¯ÃÂ¹Ø NÕ¬Ç Â¹œ¿Õ-X¾Û©ð X¾œÄf¹ å®jp®Ô X¶¾Ûœþ A¯Ã-©E «ÕÊ®¾Õ ©Çê’C. ŸÄ¢Åî ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ, ƒ¢œË-§ŒÕ-¯þÐ-Íçj-F®ý, „çÕÂËq-¹¯þ ªÃuXýq.. «¢šËN ‡Â¹×ˆ-«’à ©ÇT¢-Íä-ŸÄEo. ƪáÅä ¯Ã éª¢œî “åXé’oFq©ð «Ö“ÅŒ¢ X¶¾©Ç¯Ã ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-Âî-„ÃL, X¶¾©Ç¯Ã ª½ÕÍŒÕLo ˜ä®ýd Í䧌ÖL ÆE ‡X¾Ûpœ¿Ö ÆE-XÏ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ÂæšËd ƒ¢šðx Íä®ÏÊ X¾ÜK.. «¢šËN ‡Â¹×ˆ-«’à B®¾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo. ƒ©Ç “åXé’oFq ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ŠÂíˆ-¹ˆJ ‚£¾É-ª½X¾Û ÂîJ-¹©Õ ŠÂîˆ©Ç …¢šÇªá. ÂæšËd ¦ª½Õ«Û åXª½Õ-’¹Õ-ÅÃ-ª½Êo ‚©ð-ÍŒ-ÊÊÕ X¾Â¹ˆÊ åXšËd OÕÂ¹× A¯Ã-©-E-XÏ¢-*-ÊN AÊ-œ¿¢©ð ÅŒX¾Ûp-©äŸ¿Õ. ÂÃF ÆN «ÕK å£ÇO ÂùעœÄ, „ÚË-«©x ¹œ¿Õ-X¾Û©ð …Êo Gœ¿fåXj “X¾¦µÇ«¢ X¾œ¿-¹עœÄ ֮͌¾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. O©ãjÅä OÕ “êÂN¢’ûq ’¹ÕJ¢* ‹²ÄJ OÕ œÄ¹dªý ®¾©£¾É B®¾ÕÂî«ÍŒÕa.

mirarajputkapoorpostpregnancyweighloss650-1.jpg

ÆN ¬Ç¬ÁyÅŒ¢ Âß¿Õ!

Æ«Õt-§ŒÖu¹ «ÕÊ ¬ÁK-ª½¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ Íî{Õ-Íä-®¾Õ-¹ע-šÇªá. Æ«Fo ¬Ç¬ÁyÅŒ¢ Âß¿Õ. ¬ÁK-ª½¢©ð ¦Çu©¯þq ÅŒXÏpÊ £¾ÉªîtÊÕx AJT ®¾ª½Õl-Âî-«-œÄ-EÂË Âî¾h ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾œ¿Õ-ŌբC. ÆX¾p-šË-ŸÄÂà ‹XÏ-¹Åî „çªášü Í䧌ÖL. ‚ ÅŒªÃyÅä EX¾Û-ºÕ© ®¾©£¾É „äÕª½Â¹× ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_-©Êo OÕ ©Â~ÃuEo \ª½p-ª½-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ©x-§ŒÖu¹ Gœ¿f ‚©¯Ã ¤Ä©-Ê©ð X¾œË-¤òªá ÅŒ«ÕÊÕ Åëá Eª½x¹~u¢ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ. ÂÃF ÆC ®¾J-Âß¿Õ.. «ÕÊ¢ ‚ªî-’¹u¢’à …Êo-X¾Ûpœä Gœ¿f ‚ªî-’¹u¢’à …¢œ¿-’¹-©Õ-’¹Õ-ŌբC. ¯äÊÕ Â¹ØœÄ NÕ¬Ç, èãj¯þ X¾ÛšÇd¹ ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_ N†¾-§ŒÕ¢©ð ƒŸä ª½Ö©ü ¤ÄšË¢ÍÃ. Åí©ÕÅŒ «âœ¿Õ ¯ç©© ¤Ä{Õ «Õ¢* ¤ò†¾-ÂÃ-£¾Éª½¢ B®¾Õ-¹ע{Ö XÏ©x© ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©ð «áE-T-¤ò§ŒÖ. ‚ ÅŒªÃyÅä ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œ¿¢åXj Ÿ¿%†Ïd åXšÇd.

mirarajputkapoorpostpregnancyweighloss650-9.jpg

ÆC 100 ªîV© ͵éã¢èü!

³Ä£ÏÇŸþ X¶Ïšü-¯ç®ý “X¶ÔÂú. ÅŒÊ X¶Ï>-ÂúÂË ÅÃÊÕ ¤ÄšË¢Íä œçjšü, X¶Ïšü-¯ç®ý ®Ô“é˜äx Â꽺¢. ¯äÊÖ ÅŒ©x-§ŒÖu¹ ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_ N†¾-§ŒÕ¢©ð ‚§ŒÕEo ÍŒÖæ® ®¾Öp´Jh ¤ñ¢ŸÄ. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä …Ÿ¿§ŒÕ¢ ƒŸ¿lª½¢ ¹L®Ï >„þթ𠦪½Õ-«Û-©ã-ÅŒhœ¿¢, ÂÃJf§çÖ, œ¿¢¦ã©ü ‡Â¹q-ªý-å®j-èã®ý.. «¢šË „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ Íäæ®-„Ã@Áx¢. Æ©Çê’ '100 ªîV© „ÃÂË¢’û ͵éã¢-èüÑE Â¹ØœÄ ¯Ã ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªášü ©Ç®ý ¤Äx¯þ©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo. ¨ “¹«Õ¢©ð ªîW èãj¯þÊÕ ¯äª½Õ’à ‡ÅŒÕh-ÂíE ©äŸ¿¢˜ä ¦äH ÂÃuJ-§ŒÕªý ¦Çu’ûÅî ¹تîa-¦ã-{Õd-ÂíE ªîW ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ ‹ ƪ½-’¹¢{ ¤Ä{Õ ƒ¢šË «á¢Tšðx ÊœË-Íä-ŸÄEo. ƒ©Ç ®Ï¢X¾Û©ü «ª½ˆ-«Û-šüÊÕ «¢Ÿ¿ ªîV© ¤Ä{Õ ÂíÊ-²Ä-T¢ÍÃ. ªîV©ð ‡Â¹q-ªý-å®jèü ªíšÌ-¯þÅî ‡¢ÅŒ ¹†¾d-X¾-œÄf¯î ‚ ÅŒªÃyÅŒ NÕ’¹Åà ®¾«Õ-§ŒÕ-«Õ¢Åà ÍÃ©Ç £¾ÉuXÔ’Ã, J©Ç-Âúq-œþ’à …¢{Ö, ͌¹ˆšË ¤ò†¾-ÂÃ-£¾Éª½¢ B®¾Õ-¹ׯÃo. ƒO ¯äÊÕ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œ¿¢©ð “X¾ŸµÄ-¯Ã¢-¬Ç©ä ÆE Íç¦ÕÅÃ.

mirarajputkapoorpostpregnancyweighloss650-12.jpg

'骪á-¯þ¦ðÑ œçjšü!

ÅŒ©x-§ŒÖu¹ ¯äÊÕ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œÄ-Eê Âß¿Õ.. ªîW ¯äÊÕ X¶Ïšü’Ã, Æ¢Ÿ¿¢’à …¢œ¿-œÄ-EÂË Â¹ØœÄ ¯äÊÕ B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢ ‡¢ÅŒ-’Ã¯î Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Í䮾Õh¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ¯äÊÕ Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-¹×-ÊoC '骪á-¯þ¦ð œçjšüÑ. ƒŸäŸî ÂíÅŒh œçjšü ÆÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ? Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÅçL-®ÏÊ ®Ï¢X¾Û©ü œçjšü ƒC. Æ¢˜ä NGµÊo ª½¢’¹Õ-©ðxE ÂçŒÕ-’¹Ö-ª½©Õ, X¾¢œ¿Õx ªîV-„ÃK œçjšü©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âî-«-œ¿„äÕ! OšË©ð ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ ÆEo ¤ò†¾-ÂÃ©Õ ©Gµ-²Ähªá. ƒN «ÕÊLo ƯÃ-ªî-’Ãu© ÊÕ¢* Ÿ¿Öª½¢’à …¢ÍŒÕ-Åêá. ¯äÊÕ «á¢Ÿ¿Õ-ÊÕ¢< „ä’¹-¯þE. ÂæšËd ¯äÊÕ «¢{-Â¢ ’¹Öx˜ã-¯þГX¶Ô’à …¢œä Æ„çÕi-¯î®ý ²Ä®ý¯ä …X¾-§çÖ-T¢-Íä-ŸÄEo. DE «©x ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_œ¿¢ ®¾Õ©-¦µ¼-„çÕi¢C. Æ©Çê’ “¤ñšÌ¯þ šðX¶¾ÜÅî ¤Ä{Õ Æ„çÕi¯î ‚«Öx©Õ, ÂÃuL¥§ŒÕ¢, ‰ª½¯þ X¾Û†¾ˆ-©¢’à ©Gµ¢Íä ²ò§ŒÖ-H¯þ X¶¾ÛœþE Â¹ØœÄ ¯Ã œçjšü©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo. ƒ©Ç ®Ï¢X¾Û©ü œçjšü-Åî¯ä ÆEo ¤ò†¾-ÂÃ©Õ ¬ÁK-ªÃ-EÂË Æ¢Ÿ¿-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ¯ÃÂ¹× ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_œ¿¢ Â¹ØœÄ ®¾Õ©Õ-„çj¢C.

mirarajputkapoorpostpregnancyweighloss650-2.jpg

V{Õd ¦Ç’à «ÜœË-¤ò-§äÕC!

œçL-«K ÅŒªÃyÅŒ V{Õd ªÃ©œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ¯Ã N†¾-§ŒÕ¢©ð ƪáÅä ¨ ®¾«Õ®¾u B“«ÅŒ «ÕJ¢ÅŒ ‡Â¹×ˆ-«¯ä ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL. Æ¢Ÿ¿ÕꠜĹdªý ®¾Ö*¢-*Ê «Õ¢Ÿ¿Õ©Õ ÂùעœÄ ®¾£¾Ç-•-®Ï-Ÿ¿l´-„çÕiÊ *šÇˆ-©-Åî¯ä ¨ ®¾«Õ-®¾uÊÕ ÅŒT_¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ Âí¦sJ, ©Ç„ç¢-œ¿ªý, ‚ªÃ_¯þ, ¦ÇŸ¿¢.. «¢šË ÊÖ¯çLo ¹LXÏ ŠÂ¹ “X¾Åäu-¹-„çÕiÊ ÊÖ¯çÊÕ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-¹ׯÃo. ŸÄEo „êÃ-EÂË éª¢œ¿Õ-²Äª½Õx ¹ן¿Õ-@Áx¹×, V{ÕdÂ¹× ÆåXkx Í䮾Õ-ÂíE «Õª½lÊ Í䮾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo. ŠÂ¹-„ä@Á \Ÿçj¯Ã X¾E-OÕŸ¿ ¦§ŒÕ-šËÂË „ç@ÇxLq «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ÅŒyª½’à Ō©-²ÄoÊ¢ Íäæ®-ŸÄEo. ©äŸ¿¢˜ä ÊÖ¯ç Æ¢Åà ¹ן¿Õ-@ÁxÂ¹× ¦Ç’à ƒ¢Âˤò§äÕ ŸÄÂà Ƣ˜ä ŸÄŸÄX¾Û 骢œ¿Õ-«âœ¿Õ ’¹¢{© ¤Ä{Õ …¢ÍŒÕ-ÂíE ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÅŒ©-²ÄoÊ¢ Íäæ®-ŸÄEo. ƒÂ¹ V{Õd åXª½Õ-’¹Õ-Ÿ¿-©Â¹× šï«Öšð, åXª½Õ’¹Õ, Hšü-ª½Öšü.. «¢šËN ªîW ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à B®¾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo.

XÏé’t¢-˜ä-†¾¯þ ®¾«Õ®¾u ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¯Ão!
mirarajputkapoorpostpregnancyweighloss650-11.jpg

[ “åXé’oFq ®¾§ŒÕ-«Õ¢©ð ÍéÇ-«Õ¢C ŠAh-œËÂË ’¹Õª½-«Û-Ōբ-šÇª½Õ. ÂÃF ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «ÕÊ-®¾ÕÊÕ ‡¢ÅŒ J©Ç-Âúq-œþ’à …¢ÍŒÕ-¹ע˜ä ƢŌ «Õ¢*C. ÅŒŸÄyªÃ X¾Û{d-¦ð§äÕ Gœ¿f ‚ªî’¹u¢’à …¢œ¿-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ¨ Æ©-„Ã{Õ ÅŒ©Õx-©Â¹Ø «Õ¢*C. ¯äÊÕ Â¹ØœÄ éª¢œ¿Õ-²Äª½Öx ƒŸä X¾Ÿ¿l´-AE ¤¶Ä©ð ƧŒÖu.
[ ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢-*Ê ÅŒªÃyÅŒ ¬ÁK-ª½¢©ð ¹Lê’ £¾ÉªîtÊx Æ®¾-«Õ-ÅŒÕ-©uÅŒ «©x X¾©Õ ÍŒª½t ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒ©ã-ÅŒhœ¿¢ ®¾£¾Ç-•„äÕ. ¯äÊÖ ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð XÏé’t¢-˜ä-†¾¯þ ¦ÇJÊ X¾œÄf. ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ®¾u ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ‡Ÿ¿Õ-ª½-«Û-Ōբ-{Õ¢C. Æ©Ç-’¹E ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‚ «Õ¢Ÿ¿Õ, ¨ «Õ¢Ÿ¿Õ ÆE „Ãœ¿œ¿¢ «©x ÆC ¹œ¿Õ-X¾Û©ð …¢œä Gœ¿fåXj “X¾A-¹ة “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖæX “X¾«Ö-Ÿ¿-«á¢-{Õ¢C. ÂæšËd EX¾Û-ºÕ© ®¾©-£¾É©Õ, ®¾Ö͌ʩ „äÕª½ê *šÇˆ©Õ ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C. ÍéÇ-«Õ¢CÂË œçL-«K ÅŒªÃyÅŒ Âí¢ÅŒ ÂéÇ-EÂË ¨ ®¾«Õ-®¾u©Õ ®¾Ÿ¿Õl-«Õ-ºÕ-’¹Õ-Åêá. ŠÂ¹-„ä@Á ÅŒ’¹_-¹-¤òÅä ÆX¾Ûpœ¿Õ œÄ¹dªý ®¾©-£¾É©Õ ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C. Æ¢Åä-ÂÃF.. ²ñ¢ÅŒ 骄çÕ-œÎ©Õ “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ-¹-¤ò-«œ¿„äÕ …ÅŒh«Õ¢.
[ “åXé’oFqÂË «á¢Ÿçj¯Ã, ÅŒªÃy-Åçj¯Ã ¯Ã ®Ïˆ¯þ-êªý ªíšÌ¯þ Šê ª½Â¹¢’à …¢œäC. ¯äÊÕ ‡Â¹×ˆ-«’à ®¾£¾Ç-•-®Ï-Ÿ¿l´-„çÕiÊ ¦ÖušÌ …ÅŒp-ÅŒÕhLo „Ãœ¿-œÄ-Eê „çá’¹Õ_-ÍŒÖ-æX-ŸÄEo. ¨ “¹«Õ¢©ð ’Ãœµ¿ÅŒ Ō¹׈-«’à …¢œä éÂxÊq-ªýÅî ÍŒªÃtEo ¬ÁÙ“¦µ¼-X¾-ª½-ÍŒÕ-ÂíE, ‚ ÅŒªÃyÅŒ «Öªá-¬Áa-éªj-•ªý ÅŒX¾p-¹עœÄ ªÃ®¾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo. „äÕ¹Xý Æ¢˜ä ÍÃ©Ç Æª½Õ-Ÿ¿Õ’à „䮾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo. \Ÿä-„çÕi¯Ã ªîW ªÃ“A X¾œ¿Õ-Â¹×¯ä «á¢Ÿ¿Õ «á‘Ç-EÂË Âí¦sJ ÊÖ¯ç ªÃ®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ «Õª½-«ÊÕ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä DE-«©x ÍŒª½t¢ ‡X¾Ûpœ¿Ö Ê«-§ŒÕ-«y-Ê¢’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C.
[ Æ©Çê’ F@ÁÙx ‡Â¹×ˆ-«’à ÅÃ’¹œ¿¢ ¯ÃÂ¹× «á¢Ÿ¿Õ-ÊÕ¢< Æ©-„Ã{Õ. ÆC Æ«Õt ÊÕ¢Íä ¯äª½Õa-¹ׯÃo. ÅŒŸÄyªÃ ƒ{Õ ‚ªî’ÃuEo ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-Âî-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Æ{Õ ÍŒªÃtFo ©ðX¾L ÊÕ¢* §ŒÕ«y-Ê¢’à …¢ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa.

ÅŒ©x-§ŒÖu¹ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ®Ï¢X¾Û©ü œçjšü, ‡Â¹q-ªý-å®j-èüÅî ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_-§ŒÕÍŒÕa ÆE ÅŒÊ X¶Ïšü-¯ç®ý ªíšÌ-¯þ-Åî¯ä Eª½Ö-XÏ¢-*Ê Oժà ¯äšË Æ«Õt-©¢-Ÿ¿-JÂÌ ‚Ÿ¿ª½z¢ ÆE ÍçX¾p-œ¿¢©ð ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ. «ÕJ, OÕª½Ö ‚„çÕ ªíšÌ-¯þÊÕ ¤¶Ä©ð ƪá-¤òªá ‚„çÕ©Ç ¯ÃW’Ã_, Æ¢Ÿ¿¢’Ã, §ŒÕOÕt «ÕOÕt©Ç «ÖJ-¤ò¢œË. ƪáÅä ƢŌ-¹¢˜ä «á¢Ÿ¿Õ’à OÕ ‚ªî’¹u¢, OÕ ¬ÁKª½¢ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œÄ-EÂË ®¾Êo-Ÿ¿l´¢’à …¢Ÿî ©äŸî ‹²ÄJ EX¾Û-ºÕ©Õ, œÄ¹dª½x ®¾©£¾É B®¾Õ-ÂíE ‚ ÅŒªÃyÅŒ OÕ ’î©ü C¬Á’à ²Ä’¹œ¿¢ «Õ¢*C. ‹ê¯Ã??

’¹«Õ-E¹:'£¾Ç.. £¾Ç.. £¾Ç.. £¾É®ÏEÑ Æ¢{Ö '¦ï«Õt-J©ÕxÑ *“ÅŒ¢Åî Åç©Õ-’¹Õ-„Ã-JE Æ©-J¢-*Ê ¦ÇM-«Ûœþ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt èãF-L§ŒÖ œË²ùèÇ ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éšüq ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä 'Æ©Ç ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_!Ñ QJ¥-¹©ð W¯þ 25Ê “X¾ÍŒÕ-J-ÅŒ-«Õ§äÕu “X¾Åäu¹ „Ãu®¾¢ ÍŒŸ¿-«¢œË.
women icon@teamvasundhara
hyderabad-woman-manasa-bullied-in-school-and-shares-her-weight-loss-journey

‘బొద్దుగా ఉన్నావ్‌.. నువ్వేం డ్యాన్స్‌ చేస్తావ్‌’ అని ఎగతాళి చేసేవారు!

పిల్లలు చిన్నతనంలో ఎంత బొద్దుగా ఉంటే అంత ముద్దొస్తుంటారు. అయితే కొంతమంది ఆహారపుటలవాట్ల వల్ల కావచ్చు.. లేదంటే జీన్స్‌ వల్ల కావచ్చు.. ఇలా విపరీతంగా బరువు పెరుగుతుంటారు. కొన్నాళ్లకు స్థూలకాయులుగా మారుతుంటారు. ఇలాంటి వారిని చూసి లడ్డూ, డుంబు అంటూ స్కూల్లో తోటి పిల్లలు చేసే ఎగతాళికి బాధపడుతుంటారు. తాను స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు కూడా ఇలా ఎన్నో మాటలు పడ్డానంటోంది హైదరాబాద్‌కు చెందిన మానస. చిన్నతనంలో ఎంతో బొద్దుగా ఉండే ఆమె తోటి పిల్లలు అనే మాటలకు అప్పుడు బాధపడినా.. పెద్దయ్యే కొద్దీ అవే తనకు పాఠాలయ్యాయంటోంది. ఏ విషయంలోనైనా ఇతరుల విమర్శలకు బాధపడకుండా వాటిని సానుకూలంగా తీసుకుంటే ఆ సమస్యకు సరైన సమాధానం దొరుకుతుందంటూ తన జీవితంలో జరిగిన ఓ సంఘటన గురించి పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
keerthy-suresh-sister-revathy-shares-her-weight-loss-journey
women icon@teamvasundhara
why-some-people-never-gain-weight-even-when-they-eat-a-lot

ఎంత తిన్నా బరువు పెరగట్లేదా? ఇందుకేనేమో.. చెక్ చేసుకోండి!

వైష్ణవిని చూసిన వాళ్లు ‘సరైన ఆహారం తీసుకోవట్లేదేమో.. అందుకే ఇంత సన్నగా ఉంది..’ అంటుంటారు. కానీ తాను మాత్రం ఎంత తిన్నా, బరువు పెరగాలని శతవిధాలా ప్రయత్నించినా కొంచెం కూడా పెరగలేకపోతోంది. వైశాలిది కూడా ఇదే సమస్య. అయితే తాను బరువు పెరిగేందుకు న్యూట్రిషనిస్ట్‌ సలహా మేరకు ప్రత్యేకమైన డైట్‌ కూడా పాటిస్తోంది.. అయినా ఫలితం మాత్రం శూన్యం. నిజానికి అధిక బరువుంటే తగ్గేదాకా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాం.. అదే సన్నగా ఉంటే పెరగాలని ఆరాటపడుతుంటాం. ఇక కొంతమందైతే ఇందుకోసం ఏది పడితే అది విపరీతంగా తినేస్తుంటారు కూడా! కానీ కొంచెం కూడా పెరగకుండా అలాగే సన్నగా ఉంటారు. అయితే ఇలా ఎంత ప్రయత్నించినా బరువు పెరగట్లేదంటే అందుకు ఆరోగ్యపరంగా కొన్ని సమస్యలు కారణం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అవే మీరు బరువు పెరగడానికి అడ్డుపడవచ్చంటున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఏంటా సమస్యలు? బరువు పెరగకుండా అవి మనల్ని ఎలా ఆపుతున్నాయి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
these-morning-habits-that-can-stop-you-from-losing-weight

ఉదయాన్నే ఇలా చేస్తున్నారా..? అయితే బరువు తగ్గడం కష్టమే !

బరువు తగ్గి నాజూగ్గా మారాలని ఎవరికి ఉండదు చెప్పండి. దానికోసమే నానా ప్రయత్నాలూ చేస్తుంటారు చాలామంది. తీసుకునే ఆహారం, చేసే వ్యాయామం విషయాల్లో పకడ్బందీగా ప్రణాళిక వేసుకుంటారు. అయితే అన్నీ ప్లాన్‌ ప్రకారమే ఫాలో అవుతున్నప్పటికీ కొందరు ఎంతకీ బరువు తగ్గరు. ఇందుకు కారణమేంటో అర్థం కాక తలలు పట్టుకుంటుంటారు. అయితే మన అధిక బరువును తగ్గించుకునే విషయంలో ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ మనకుండే కొన్ని అలవాట్లు మనకు తెలియకుండానే బరువు తగ్గే విషయంలో ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మనం ఉదయాన్నే చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల బరువు తగ్గకపోగా, అవి మన ఆరోగ్యానికి కూడా కీడు చేస్తాయంటున్నారు వారు. ఇంతకీ బరువు తగ్గాలన్న మన ఆశయాన్ని ఆవిరి చేసే ఆ ఉదయపు అలవాట్లు, ఇతర పొరపాట్లేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
surprising-fitness-and-health-benefits-of-aerial-yoga-in-telugu

ఇలా గాల్లో వేలాడితే ఎంత ఆరోగ్యమో!

శరీరాన్ని, మనసును ఏకకాలంలో ఫిట్‌గా మార్చుకోవాలంటే మనం జపించే మంత్రం ‘యోగా’. అయితే ఇందులోనూ సరికొత్త ట్రెండ్స్‌ పుట్టుకొస్తున్నాయి. అటు యోగాసనాలు, ఇటు వ్యాయామాలు కలిపి చేస్తూ మరింత దృఢంగా మారిపోతున్నారు ఫిట్‌నెస్‌ ప్రియులు. ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న ఏరియల్‌ యోగా కూడా అలాంటిదే! భూమ్యాకర్షణకు వ్యతిరేకంగా గాల్లో వేలాడుతూ యోగా చేయడం ఈ వ్యాయామం ప్రత్యేకత! అంతేకాదు.. శరీరానికి, మనసుకు సంపూర్ణ ఫిట్‌నెస్‌ను, ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుంది కాబట్టే సినీ తారలంతా ఈ యోగా ట్రెండ్‌ను తెగ ఫాలో అయిపోతున్నారు. అక్కడితో ఆగిపోకుండా వారు చేసిన ఏరియల్‌ యోగాసనాలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటూ తమ ఫ్యాన్స్‌కీ ఈ యోగాపై అవగాహన పెంచుతున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఏంటీ ఏరియల్‌ యోగా? దీన్నెలా చేయాలి? దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు చేకూరతాయి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-for-40-plus-women-should-do-to-stay-healthy

నలభైల్లోనూ ఇలా నాజూగ్గా ఉండాలనుకుంటున్నారా?

వయసు పైబడుతున్నకొద్దీ అనారోగ్యాలతో పాటు మానసిక ఒత్తిళ్లూ అధికమవుతుంటాయి. ఇవన్నీ శారీరక, మానసిక కుంగుబాటుకు దారితీస్తాయి. మరి వీటన్నింటినుంచీ బయటపడాలంటే.. వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా జపించాల్సిన మంత్రం ఒకటుంది.. అదే 'వ్యాయామం'. అలాగే కొంతమంది వయసు పెరుగుతున్నా అందం తరగకూడదనుకుంటారు. ఎప్పటికీ నాజూగ్గానే ఉంటే బాగుండునని భావిస్తుంటారు. ఇందుకు తగిన సౌందర్య చిట్కాలు పాటించడం, ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం.. వంటివి చేస్తుంటారు. మరి వీటికి వ్యాయామం కూడా జతచేస్తే మరింత మెరుగైన ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో నలభైల్లో ఉన్నప్పుడు వ్యాయామం ద్వారా నాజూగ్గా తయారవ్వాలంటే ఏయే అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
shweta-tiwaris-new-instagram-post-on-how-she-got-back-in-shape

తను చెప్పిన డైట్‌తోనే 10 కిలోలు తగ్గా!

బరువు పెరగాలంటే నచ్చిన పదార్థాలు లాగించేసి ఎలాగోలా పెరుగుతామేమో గానీ.. తగ్గాలంటేనే విపరీతంగా చెమటోడుస్తుంటాం. అంత చేసినా మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే కాస్త ఎక్కువ సమయమే పడుతుంది.. అంతేకాదు.. అందుకు అంకితభావంతో పాటు మనల్ని మనం నియంత్రించుకుంటూ ముందుకు సాగడమూ ముఖ్యమే. తాను కూడా ఈ నియమాలు పాటిస్తూనే 10 కిలోలు తగ్గానంటోంది బాలీవుడ్‌ బుల్లితెర బ్యూటీ శ్వేతా తివారీ. అటు న్యూట్రిషనిస్ట్‌ సూచించిన డైట్‌, ఇటు ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్‌ సలహాలు పాటిస్తూ బరువు తగ్గిన ఆమె.. బరువు తగ్గడమనేది అంత సులభమైన విషయం కాదని, అలాగని అసాధ్యం కూడా కాదని చెబుతోంది. ఈ క్రమంలో తన వెయిట్‌లాస్‌ సీక్రెట్‌ని బయటపెడుతూ ఇన్‌స్టాలో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టిందీ బాలీవుడ్‌ బహూ!

Know More

women icon@teamvasundhara
get-fit-with-these-amazing-chair-exercises-in-telugu
women icon@teamvasundhara
namitha-reveals-the-health-condition-that-increased-her-weight

దానివల్లే 97 కిలోలకు పెరిగా!

కోరి కోరి బరువు పెరగాలని ఎవరూ అనుకోరు.. కానీ కొన్నిసార్లు మన శరీరంలో తలెత్తే అనారోగ్యాలే అధిక బరువుకు దారితీస్తాయి. ఇక ఈ పరిస్థితుల్లో సమాజం నుంచి ఎదురయ్యే సూటిపోటి మాటలతో తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనవుతుంటాం.. ఒక్కోసారి చనిపోవాలన్న ఆలోచనలు కూడా మన మనసును మరింత తీవ్రంగా కుంగదీస్తుంటాయి. ఒక దశలో తాను కూడా అలాంటి మానసిక క్షోభనే అనుభవించానని చెబుతోంది టాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మ నమిత. తన అందం, అభినయంతో తక్కువ సినిమాల్లోనే ఎక్కువ గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఈ చక్కనమ్మ.. కెరీర్‌ ఆరంభంలో సన్నగా కనిపించింది. ఆపై బొద్దుగా మారి అందరినీ ఒకింత ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అయితే తాను ఇలా విపరీతంగా బరువు పెరగడానికి కారణమేంటో వివరిస్తూ ఇటీవలే ఇన్‌స్టాలో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టిందామె. మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనల గురించి అందరిలో అవగాహన పెంచే క్రమంలో నమిత పెట్టిన ఈ పోస్ట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
over-exercising-leads-to-these-health-issues-in-telugu

వ్యాయామం మితిమీరితే ఇవే సమస్యలొస్తాయట!

‘మితంగా తింటే అమృతం.. అతిగా తింటే విషం’ అంటుంటారు. ఆహారం విషయంలోనే కాదు.. మనం ఫిట్‌నెస్‌ కోసం చేసే వ్యాయామాల విషయంలోనూ ఇది వర్తిస్తుంది. శారీరక దృఢత్వాన్ని, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవడానికి వ్యాయామాలు చేయడం ముఖ్యమే అయినప్పటికీ.. అతిగా చేస్తే మాత్రం వివిధ రకాల దుష్ప్రభావాలు తప్పవంటున్నారు ఫిట్‌నెస్‌ నిపుణులు. అందుకే ఎక్కువ వర్కవుట్స్‌ చేస్తే ఎక్కువ దృఢత్వం సొంతమవుతుందన్న అపోహను పక్కన పెట్టి.. రోజుకో అరగంట లేదా నలభై నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా అటు ఎలాంటి అనారోగ్యాలు తలెత్తకుండా ఉండడంతో పాటు ఫిట్‌నెస్‌ను కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చట! మరి, ఇంతకీ అతిగా వ్యాయామాలు చేస్తే ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి సమస్యలెదురవుతాయో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-almonds-used-for-weight-loss

బాదం తినండి.. బరువు తగ్గండి..!

డ్రైఫ్రూట్స్ విషయంలో చాలామందికి వివిధ అపోహలుంటాయి. ఇవి తింటే శరీరంలో కొవ్వు పెరిగి లావవుతామని, ఫలితంగా లేనిపోని ఆరోగ్య సమస్యలు కొనితెచ్చుకున్నట్లవుతుందని కొంతమంది భావిస్తారు. అయితే బాదం విషయంలో ఈ అపోహలన్నీ సరికాదని నిరూపించిందో అధ్యయనం. అంతేకాదు.. రోజూ దాదాపు 43 గ్రాముల బాదం పప్పును నూనె లేకుండా వేయించి, కాస్త ఉప్పు చల్లి.. నాలుగు వారాల పాటు తీసుకోవడం వల్ల బరువు పెరగకుండానే, శరీరానికి ఉపయోగపడే విటమిన్ 'ఇ'తో పాటు మోనో అన్‌శ్యాచురేటెడ్ కొవ్వులు, మంచి కొవ్వులు వృద్ధి చెందుతాయని వెల్లడించింది. మహిళల్లో అప్పుడప్పుడు బాదం పప్పు తినే వారి కంటే వారానికి దాదాపు 90 బాదం పప్పుల్ని తినేవారిలో గుండె సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం 35 శాతం తక్కువని కూడా తేలింది. బాదంలో క్యాలరీలు చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉండడమే ఇందుకు కారణం. మరి విటమిన్ 'ఇ', పీచు.. వంటి ఎన్నో పోషకాలతో మిళితమైన బాదం పప్పు బరువు తగ్గించడంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-make-water-taste-better-in-telugu

ఇలా చేస్తే నీరు అమృతమే!

అమృతం అంటే ఎవరికిష్టం ఉండదు చెప్పండి. అలాగని దాన్ని మనం తాగలేం.. ఎందుకంటే అది దేవతలకు మాత్రమే పరిమితం కాబట్టి. మరి మన భూమిపై అమృతంతో సమాన ప్రాధాన్యం ఉన్న నీరు తాగమంటే మాత్రం.. మనలో చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. చలికాలంలో అయితే మరీనూ.. అయితే రోజూ నిర్ణీత మొత్తంలో నీటిని తీసుకోవడం వల్ల హానికారక విషపదార్థాలన్నీ బయటకు వెళ్లిపోయి, వివిధ అనారోగ్య సమస్యల నుంచి దూరంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు.. శరీర బరువునూ అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. ఇంతటి దివ్యౌషధాన్ని ప్లెయిన్‌గా తీసుకోవడానికి అయిష్టత చూపించేవారు అందులో కొన్ని సహజసిద్ధమైన పదార్థాల్ని కలుపుకొని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫలితంగా నీటిని రుచికరంగా తయారు చేసుకోవడంతో పాటు మరిన్ని ప్రయోజనాల్ని కూడా పొందచ్చు.

Know More

women icon@teamvasundhara
reasons-youre-not-losing-belly-fat-in-telugu
women icon@teamvasundhara
samantha-akkineni-attempts-animal-flow-in-latest-video;-know-about-the-workout

కొత్త సంవత్సరంలో సమంత కొత్త హాబీ.. ఎందుకో తెలుసా?

కొత్త ఏడాదిలో నేను అది చేయాలి.. ఇది సాధించాలని కొత్త కొత్త తీర్మానాలు తీసుకోవడం సహజం. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌, చెడు అలవాట్లను వదిలేయడం.. ఇలా ఎవరికి నచ్చిన లక్ష్యాలను వారు నిర్దేశించుకుంటారు.. వాటిని తమ రోజువారీ అలవాట్లుగా మార్చుకుంటుంటారు. ఇలాగే మన టాలీవుడ్‌ బ్యూటీ సమంత కూడా కొత్త ఏడాదిలో ఓ కొత్త అలవాటును అలవర్చుకున్నానని చెబుతోంది. సాధారణంగానే ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టే ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ఈ ఏడాదంతా ఫిట్‌గా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఓ చక్కటి వర్కవుట్‌ను తన రొటీన్‌లో భాగం చేసుకున్నానంటూ తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టింది. తన వర్కవుట్‌ వీడియోను అందరితో పంచుకుంటూ మరోసారి ఫిట్‌నెస్‌ విషయంలో అందరినీ అలర్ట్‌ చేసింది. మరి, ఇంతకీ సామ్‌ అలవాటు చేసుకున్న ఆ కొత్త ఫిట్‌నెస్‌ రొటీన్‌ ఏంటి? మనల్ని ఫిట్‌గా ఉంచేందుకు అది ఎంత వరకు ఉపయోగపడుతుంది? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
diet-mistakes-and-how-to-avoid-them-in-telugu

డైటింగ్ చేస్తున్నా బరువు తగ్గట్లేదా?

అబ్బబ్బా.. విసుగొచ్చేసింది. ఎన్ని రోజులు డైటింగ్ చేసినా ఈ వెయింగ్ మెషీన్ ఎటూ కదలదే.. ఎప్పుడూ అదే బరువు చూపిస్తోంది. బరువు చూసుకోవాలంటేనే విసుగ్గా ఉంది.. అనుకుంటోంది ముప్ఫై సంవత్సరాల శ్రీనిధి.. ఇలాంటి సమస్య చాలామందికి ఎదురవుతూ ఉంటుంది. సాధారణంగా బరువు ఎక్కువగా ఉన్నవారిలో చాలామంది దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి వివిధ రకాల డైట్లు పాటిస్తూ ఉంటారు. ఇందులో కొంతమంది బరువు తగ్గడంలో విజయం సాధిస్తే.. మరికొందరు మాత్రం వెనుకబడిపోతుంటారు. ఇలా వెనుకబడిపోవడం వెనుక కొన్ని తప్పులుంటాయి. అవేంటో విశ్లేషించుకొని, వాటిని సరిదిద్దుకుంటే సులువుగా బరువు తగ్గే వీలుంటుంది అంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు.. మరి, అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
what-are-the-best-exercises-for-pregnant-women-their-benefits

ప్రెగ్నెన్సీలో ఏ వ్యాయామాలు మంచివి!

నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ పొట్ట క్రమంగా పెరుగుతుంది.. తద్వారా ఏ పనీ చేయడానికి శరీరం సహకరించదు. దీనికి తోడు నడుము నొప్పి, పాదాల్లో వాపు.. వంటి అనారోగ్యాలు కూర్చున్న చోటు నుండి గర్భిణుల్ని కదలకుండా చేస్తాయి. నిజానికి గర్భంతో ఉన్న మహిళలు ఇలాంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కోవడానికి వ్యాయామం చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు సలహా ఇస్తుంటారు. తాజాగా బాలీవుడ్‌ అందాల తార అనుష్కా శర్మ కూడా అదే చేసింది. మరికొన్ని రోజుల్లో అమ్మగా ప్రమోషన్‌ పొందనున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ఇప్పటికీ తన రోజువారీ వర్కవుట్‌ను కొనసాగిస్తోంది. తాను తాజాగా ఇన్‌స్టా స్టోరీలో పోస్ట్‌ చేసిన ఓ వర్కవుట్‌ వీడియోనే ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ! గర్భం ధరించిన మహిళలు ఇలా క్రమం తప్పకుండా తమ వర్కవుట్‌ని కొనసాగిస్తే ఎంతో చురుగ్గా, ఆరోగ్యంగా ఉండచ్చని మరోసారి నిరూపించిందీ టు-బి-మామ్‌. ఈ నేపథ్యంలో అసలు గర్భిణులకు వ్యాయామం ఎందుకు అవసరం? వారు ఏయే వ్యాయామాలు చేయచ్చు? వాటివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు చేకూరతాయి? వంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-track-your-weight-loss-progress-in-telugu

తగినంత తగ్గామని తెలుసుకోవడమెలా..?

అధిక బరువు.. చాలామందికి ఓ పెద్ద సమస్య ఇది.. ఈ నేపథ్యంలో తాము కోరుకున్న సంఖ్య వెయింగ్ స్కేల్‌పై కనిపించేవరకూ కష్టపడుతూనే ఉంటారు. ఇందుకోసం కొందరు విభిన్న రకాల డైట్లను ఫాలో అవుతుంటే, మరికొందరేమో చెమటోడ్చి వ్యాయామాలు చేస్తుంటారు. మంచి పోషకాహారం, చక్కటి వ్యాయామం ఈ రెండూ మన శరీరం బరువు తగ్గడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. చాలామంది ఈ మార్గంలో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కొనసాగుతారు. కానీ ఈ రెండూ ఎక్కడ ఆపాలన్న విషయం మాత్రం వారికి అర్థం కాదు.. ఇంతకీ బరువు తగ్గాల్సిన అవసరం లేదు అని మనకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? తగినంత బరువు తగ్గామని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? చూద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
actress-who-beat-pandemic-blues-through-yoga-in-telugu
women icon@teamvasundhara
ways-to-gain-weight-in-telugu

బరువు పెరగాలనుకుంటున్నారా?

బరువు తగ్గడం ఎంత కష్టమో పెరగడమూ అంతే కష్టం. ఏంటీ?? బరువు పెరగడమా?? ఎవరైనా తగ్గాలని కోరుకుంటారు గానీ.. పెరగాలనుకుంటారా?? అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా?? కొన్ని రకాల ఉద్యోగాలకు 'కచ్చితంగా ఇంత బరువుండాలి' అని ఉంటుంది. అలాగే వయసుకు తగ్గ బరువు లేకుండా బాగా సన్నగా ఉండే వారు కూడా బరువు పెరగాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలో 'కొవ్వు పదార్థాలున్న ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకుంటే చాలు.. సులభంగా బరువు పెరగొచ్చు. అందులో కష్టమేముంది' అనుకుంటారు కొంతమంది. అలా తీసుకుంటే శరీరంలో అనవసర కొవ్వు పేరుకుపోయి.. కావలసిన దానికంటే ఎక్కువ బరువు పెరిగి.. రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరతాయి. కాబట్టి లేనిపోని సమస్యలు తెచ్చుకోకుండా, అవసరమున్నంత మేరకే బరువు పెరగాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-get-slim-waist-in-telugu
women icon@teamvasundhara
winter-exercise-tips-in-telugu

చలికి తట్టుకొని వర్కవుట్‌ చేయాలంటే..!

చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు సహజంగానే మనలో బద్ధకం ఆవహిస్తుంది. మిగతా కాలాల్లో రోజూ ఉదయాన్నే నిద్రలేచి వర్కవుట్లకు ఉపక్రమించే వారు చలికాలంలో మాత్రం దుప్పటి కప్పుకొని ‘ఇంకాసేపటికి లేద్దాం లే..’ అంటూ బారెడు పొద్దెక్కేదాకా మంచానికే పరిమితమవుతుంటారు. మరి అన్ని రోజులూ వర్కవుట్లు చేసి ఒక్కసారిగా ఆపేస్తే శారీరక ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అందుకే చలికాలంలో వ్యాయామాల మీదకు మనసు మళ్లాలంటే రొటీన్‌కి భిన్నంగా కొన్ని విభిన్న వర్కవుట్స్‌ చేయాలని చెబుతున్నారు ఫిట్‌నెస్‌ నిపుణులు. తద్వారా శరీరానికి చక్కటి వ్యాయామం అంది.. ఫిట్‌గా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే చలికాలంలో చేసే వ్యాయామం ఏదైనా సరే.. ఈ క్రమంలో మాత్రం కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో తెలుసుకొని మనమూ ఈ వింటర్‌లో ఫిట్‌గా, ఆరోగ్యంగా మారిపోదాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
weight-loss-tips-for-after-marriage-in-telugu

పెళ్లి తర్వాత బరువు పెరగకుండా ఉండాలంటే..!

చాలామంది అమ్మాయిలు పెళ్లి తర్వాత బరువు పెరుగుతుంటారు. అయితే ఇందుకు చాలా రకాల కారణాలే ఉంటాయి. పెళ్లి తర్వాత భార్యాభర్తలిద్దరూ లేదా కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి ఇతర పార్టీలకు హాజరవడం, బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లడం, వారాంతాల్లో బయట తినడం, వ్యాయామానికి తగిన సమయం కేటాయించకపోవడం.. ఇలా కారణాలేవైనా వారి లైఫ్‌స్త్టెల్‌లో మార్పులొచ్చి బరువు పెరగడం మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం. దీంతో వారు అటు శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా దృఢత్వాన్ని కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే పెళ్లి తర్వాత ఫిట్‌నెస్‌పరంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అవేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
spices-which-can-help-you-lose-weight-in-the-winter-season-in-telugu

చలికాలంలో ఇవి తింటే సులభంగా బరువు తగ్గచ్చట!

‘బరువు తగ్గాలి.. నాజూగ్గా మారాలి..’ ప్రస్తుతం చాలామంది జపిస్తోన్న ఫిట్‌నెస్‌ మంత్ర ఇది. అందుకోసమే ఇటు చక్కటి ఆహారం తీసుకుంటూనే.. అటు కఠినమైన వ్యాయామాలు చేయడానికీ వెనకాడట్లేదు ఈ తరం అమ్మాయిలు. అయితే ఇలా ఎంత ప్రయత్నించినా ఈ చలికాలంలో మాత్రం బరువు తగ్గడం కాస్త కష్టమే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ సీజన్‌లో జీవక్రియల పనితీరు నెమ్మదిస్తుంది. తద్వారా శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు కరగడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. అలాగని బరువు తగ్గలేమేమో అని నీరసపడిపోకుండా.. జీవక్రియల పనితీరును ప్రేరేపించే ఆహారం తీసుకోమంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా బరువు తగ్గే ప్రక్రియ వేగవంతమవుతుందంటున్నారు. ఇందుకు మన వంటింట్లో ఉండే మసాలాలను మించిన పరమౌషధం లేదంటున్నారు. మరి, ఈ శీతాకాలంలో శరీరంలోని జీవక్రియల పనితీరును మెరుగుపరిచి మనం బరువు తగ్గేందుకు సహకరించే ఆ మసాలాలేవి? వాటితో బరువు తగ్గడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది? రండి.. తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
do-you-know-why-you-should-do-skipping??
women icon@teamvasundhara
gul-panag-reveals-how-she-achieved-her-goal-of-100-push-ups-a-day-and-the-motivation-behind-it

పదితో మొదలుపెట్టి వందకు చేరుకున్నా!

వ్యాయామం ప్రారంభించిన మొదట్లో అలసట లేకుండా కాసేపు చేయగలుగుతాం. అదే రోజూ సాధన చేసిన కొద్దీ సమయాన్ని పెంచుకుంటూ పోవడమే కాదు.. అందులో పరిణతి కూడా సాధించగలుగుతాం. ఇదే విషయాన్ని నిరూపిస్తోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార గుల్‌ పనగ్. పుషప్స్‌ చేయడం ప్రారంభించిన మొదట్లో కాస్త కష్టంగానే అనిపించినా.. సాధన చేసిన కొద్దీ వాటిని సునాయాసంగా చేయడానికి అలవాటు పడ్డానని చెబుతోందీ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్‌. అందుకు లాక్‌డౌన్‌ సమయం చక్కగా ఉపయోగపడిందంటోంది. మామూలుగానే ఫిట్‌నెస్‌పై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టే గుల్ పనగ్.. ఈ క్రమంలో తాను చేసిన వ్యాయామాలకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ తన ఫ్యాన్స్‌కి ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు నేర్పుతుంటుంది. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా తన పుషప్స్‌ వీడియోను పోస్ట్‌ చేసిన ఈ తార.. సాధన వల్లే ఈ వ్యాయామం సులభంగా చేయగలుగుతున్నానంటూ ఇన్‌స్టాలో ఓ సుదీర్ఘ పోస్ట్‌ పెట్టింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
winter-exercise-tips

చలికి తట్టుకొని వర్కవుట్‌ చేయాలంటే..!

చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు సహజంగానే మనలో బద్ధకం ఆవహిస్తుంది. మిగతా కాలాల్లో రోజూ ఉదయాన్నే నిద్రలేచి వర్కవుట్లకు ఉపక్రమించే వారు చలికాలంలో మాత్రం దుప్పటి కప్పుకొని ‘ఇంకాసేపటికి లేద్దాం లే..’ అంటూ బారెడు పొద్దెక్కేదాకా మంచానికే పరిమితమవుతుంటారు. మరి అన్ని రోజులూ వర్కవుట్లు చేసి ఒక్కసారిగా ఆపేస్తే శారీరక ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అందుకే చలికాలంలో వ్యాయామాల మీదకు మనసు మళ్లాలంటే రొటీన్‌కి భిన్నంగా కొన్ని విభిన్న వర్కవుట్స్‌ చేయాలని చెబుతున్నారు ఫిట్‌నెస్‌ నిపుణులు. తద్వారా శరీరానికి చక్కటి వ్యాయామం అంది.. ఫిట్‌గా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే చలికాలంలో చేసే వ్యాయామం ఏదైనా సరే.. ఈ క్రమంలో మాత్రం కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో తెలుసుకొని మనమూ ఈ వింటర్‌లో ఫిట్‌గా, ఆరోగ్యంగా మారిపోదాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
here-is-the-type-and-amount-of-exercise-you-need-who-advises

women icon@teamvasundhara
dia-mirza-learns-kalaripayattu-know-more-about-the-benefits-of-this-martial-art-form

దియా నేర్చుకుంటున్న ఈ మార్షల్‌ ఆర్ట్స్ తో ప్రయోజనాలెన్నో!

కొంతమంది వారి కెరీర్‌తో సంబంధం ఉన్నా, లేకపోయినా కొత్త కొత్త విద్యలు నేర్చుకోవడానికి ఉత్సుకత చూపుతారు. అదే మరికొందరు తమ కెరీర్‌లో దూసుకుపోవడానికి ఎంత కష్టమైన నైపుణ్యమైనా ఇష్టంగా నేర్చేసుకుంటారు. అలాగే ఓ నటిగా తాను కూడా కొత్త కొత్త విద్యలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతానంటోంది బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మ దియా మీర్జా. పర్యావరణమంటే ప్రాణం పెట్టే ఈ చక్కనమ్మ.. తన ఆరోగ్యకరమైన లైఫ్‌స్టైల్‌కీ అంతే ప్రాధాన్యమిస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో తాను పాటించే ఆరోగ్య రహస్యాలు, ఫిట్‌నెస్‌ చిట్కాలను అప్పుడప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో తన ఫ్యాన్స్‌ కోసం పంచుకుంటుంటుంది దియా. ఈ క్రమంలోనే తాను కలరిపయట్టు అనే యుద్ధ విద్య నేర్చుకుంటోన్న ఫొటోను ఇటీవలే ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసిందీ బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ. మరి, ఇంతకీ ఉన్నట్లుండి ఇంత కష్టతరమైన యుద్ధ కళను ఈ ముద్దుగుమ్మ ఎందుకు నేర్చుకుంటోందో తెలుసుకుందాం రండి..!

Know More