scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!'

''నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

œçL-«K ÅŒªÃyÅŒ ‚ª½Õ ¯ç©©ðx ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_!

Mandira Bedi post-pregnancy weight loss secrets

®¾J’Ã_ X¾C-æ£Ç-¯ä@Áx “ÂËÅŒ¢ Ÿ¿Öª½-Ÿ¿-ª½z-¯þ©ð “X¾²Ä-ª½-„çÕiÊ '¬Ç¢AÑ, '»ª½ÅýÑ ®ÔJ§ŒÕ©üq OÕª½Õ ÍŒÖæ® …¢šÇª½Õ. ¨ ŸµÄªÃ-„Ã-£ÏÇ-¹©Õ ’¹Õª½Õh ªÃ’Ã¯ä «ÕÊ¢-Ÿ¿J «ÕC©ð „çÕC-©äC ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ, ¯ÃW-éÂjÊ ª½ÖX¾„äÕ. ÆŸä-Ê¢œÎ.. «ÕÊ ¦ÇM-«Ûœþ X¶Ï˜ãd®ýd ¦ÖušÌ «Õ¢CªÃ ¦äœÎ. ÅŒÊ Æ®¾©Õ æXª½Õ ¹¢˜ä '¬Ç¢AÑ, '“X¾’¹AÑ.. «¢šË ¤Ä“ÅŒ© æXª½x-Åî¯ä ‡Â¹×ˆ-«-«Õ¢CÂË Ÿ¿’¹_-éªj¤òªá¢ŸÄ„çÕ.. “X¾A ƒ¢šðx Æ«Öt-ªá©Ç «ÖJ¤òªá¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ X¾©Õ ®ÏE-«Ö©ðx ʚˮ¾Öh, “ÂËéšü šðKo-©Â¹× „Ãu‘Çu-ÅŒ’à «u«-£¾Ç-J®¾Öh ÅŒÊÕ «ÕMd šÇ©ã¢-˜ãœþ ÆE Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-¹עC. ƒ©Ç ÅŒÊ-©ðE ¦£¾Ý-«áÈ “X¾•cê Âß¿Õ.. ÅŒÊ ¯ÃW-éÂjÊ ¦ÇœÎÂË X¶ÏŸÄ ƪá-¤ò-ªáÊ Â¹×“ª½-Âê½Õ ‡¢Ÿ¿ªî! §Œá¹h «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä Âß¿Õ.. åX@ëkx, ‹ ¦Ç¦Õ X¾ÛšÇd¹ ¹؜Ä.. ¯äšËÂÌ ÅŒÊ X¶Ï˜ãd®ýd ¦ÇœÎE ®¾éÂq-®ý-X¶¾Û-©ü’à „çÕªá¢-˜ã-ªá¯þ Í䧌՜¿¢ ‚„çÕÂ¹× «Ö“ÅŒ„äÕ Íç©Õx-Ōբ-Ÿä„çÖ ÆE-XÏ¢-͌¹ «ÖÊŸ¿Õ. ƪáÅä ÅÃÊÖ Æ¢Ÿ¿-J-©Çê’ “X¾®¾-„Ã-Ê¢-ÅŒª½¢ ÆCµÂ¹ ¦ª½Õ«Û, œË“åX-†¾¯þ.. «¢šË ®¾«Õ-®¾u-©Åî ¦ÇŸµ¿-X¾-œÄf-ÊE Íç¦Õ-Ō֯ä.. „ÃšË ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ „çj¯ÃEo, ÅŒÊ ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éÂ-šüqE X¾©Õ ƒ¢{ª½Öyu©ðx ¦µÇ’¹¢’à X¾¢ÍŒÕ-¹עD Æ¢ŸÄ© Æ«Õt.

X¶Ïšü-¯ç-®ýÂË «Õªî ª½ÖX¾¢ Æ¢˜ä ÆC ¦ÇM-«Ûœþ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt «Õ¢CªÃ ¦äœÎ Ưä Æ¢šÇ-ꪄçÖ Æ¢ÅÃ! 47 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-©ðÊÖ 25 \@Áx Æ«Öt-ªá©Ç ¹E-XÏ¢Íä ÅŒÊ Æ¢Ÿ¿¢, ¯ÃW-éÂjÊ ¬ÁKª½¢ „çÊÕ¹ Eª½¢-ÅŒª½ “¬Á«Õ ŸÄ’¹Õ¢C. £¾ÉX¶ý 客͌-KÂË Ÿ¿’¹_-ª½-«Û-Åî¯Ão ‡¢Åî ͌ժ½Õ’Ã_ „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Í䧌՜¿¢, ‚ OœË-§çÖ©Õ, ¤¶ñšðLo ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ¤ò®ýd Í䧌՜¿¢, ƒ©Ç ÅŒÊ ¤¶Äu¯þqÅî Eª½¢-ÅŒª½¢ {Íý-©ð …¢œ¿œ¿¢ «Õ¢C-ª½Â¹× Æ©-„Ã{Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð¯ä X¾©Õ ƒ¢{-ª½Öyu©ðx ¦µÇ’¹¢’Ã ÅŒÊ ¤ò®ýd “åXé’oFq œË“åX-†¾¯þ, „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éšüq ’¹ÕJ¢* ƒ©Ç X¾¢ÍŒÕ-¹עC.

mandirabedifm650-6.jpg

Æ©Ç „ç៿-©ãj¢C..

ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Öt-ªá©Õ Åëá Æ¢Ÿ¿¢’à ©ä«ÕÊo ¦µÇ«-Ê-©ð¯ä …¢šÇª½Õ. „ç៿šðx ¯äÊÕ Â¹ØœÄ Æ¢Åä..! ‹²ÄJ …Ÿîu’¹¢ Â¢ Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ “X¾£¾ÉxŸþ ¹¹ˆªý ‚X¶Ô-®ýÂË „ç@Çx. ¨ “¹«Õ¢©ð „ê½Õ ÆX¾p-T¢-*Ê X¾EE X¾ÜJh-Íä-§ŒÕ-œ¿¢©ð E«Õ-’¹o-«Õ§ŒÖu. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð “X¾«áÈ EªÃtÅŒ ‚C ¤òÍà ƹˆ-œËÂË «ÍÃaª½Õ. ‚§ŒÕÊ ¯Ã©ð \¢ ÍŒÖ¬Çªî ’ÃF.. '¬Ç¢AÑ ®ÔJ-§ŒÕ-©ü-©ðE “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢÍä Æ«-ÂìÁ¢ ¯ÃÂ¹× Æ¢C¢-Íê½Õ. Æ¢C «*aÊ ÆŸ¿%-³ÄdEo ¹@Áx-¹-Ÿ¿Õl-ÂíE «ÕK ®Ôy¹-J¢ÍÃ. ÆX¾Ûpœ¿Õ ¯Ã ¦ª½Õ«Û 56 ÂË©ð©Õ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¦ª½Õ«Û N†¾-§ŒÕ¢©ð ‡©Ç¢šË ®¾«Õ®¾u©Ö ¯ÃÂ¹× ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÂÃ-©äŸ¿Õ. ƒÂ¹ ‡X¾Ûp-œçjÅä 'È“Åî¢ê "©ÇœÎÑ Æ¯ä J§ŒÖMd ³ò Â¢ ®¾¢ÅŒÂ¹¢ Íä¬Ç¯î ÆX¾Ûpœ¿Õ ‚ ³òÂ¹× ÅŒ’¹_-{Õx’à ¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_-©E ¦µÇN¢ÍÃ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ‚ J§ŒÖMd ³ò Â¢ ³Äªýdq Ÿµ¿J¢-ÍÃLq …¢{Õ¢C. ÆX¾Ûpœ¿Õ ÊÊÕo ¯äÊÕ X¶Ïšü-¯ç®ý w˜ãjÊ-ªý’à «Öª½Õa-¹ׯÃo. “¹«Õ¢ ÅŒX¾p-¹עœÄ „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Í䧌Õ-œ¿¢Åî «ÕJ¢ÅŒ X¶Ïšü’Ã, ¯ÃW’Ã_ «ÖJ-¤ò§ŒÖ. Æ©Ç X¶Ï˜ãd®ýd ¦ÇœÎÅî ÂíEo «Öu’¹-°¯þ ¹«-ª½xåXj Â¹ØœÄ Ÿ¿ª½z-Ê-NÕÍÃa.

mandirabedifm650-3.jpg

«ÕK ‡Â¹×ˆ« ¦ª½Õ«Û åXJ-’Ã-Ê-¯Ãoª½Õ!

27 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð “X¾«áÈ Ÿ¿ª½z-¹-E-ªÃtÅŒ ªÃèü Âõ¬Á-©üÅî ¯Ã N„Ã-£¾Ç-„çÕi¢C. 38 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð ’¹ª½s´¢ ŸÄ©Ça. “åXé’o-Fq©ð ¯äÊÕ 22 ÂË©ð© ¦ª½Õ«Û åXJ’à (Æ¢˜ä “åXé’o-Fq©ð ¯Ã ¦ª½Õ«Û 74.5 ÂË©ð©Õ). ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢-*Ê ÅŒªÃyÅŒ 8Ð13 ÂË©ð© ¦ª½Õ«Û åXª½-’¹-œ¿-«Õ-¯äC Âëկþ ÆE, ¯äÊÕ «ÕK ‡Â¹×ˆ« ¦ª½Õ«Û åXJ-’Ã-ÊE «Ö é’jÊ-ÂÃ-©->®ýd Íç¤Äpª½Õ. ¯Ã ®¾£¾Ç-Ê-{Õ©Õ Â¹ØœÄ.. ƒ¢ÅŒ ¦ª½Õ«Û åXª½-’¹œ¿¢ «Õ¢*C Âß¿E ®¾Ö*¢-Íê½Õ. ÂÃF ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯Ã «ÕÊ-®¾¢Åà X¾Û{d-¦ð§äÕ Gœ¿f-åXj¯ä …¢C. Æ«Õt-ÅŒ-¯ÃEo NÕ¢*Ê Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ X¶ÔL¢’û «Õªí-¹šË ©äŸ¿ÊÕ¹ׯÃo.. Æ¢Ÿ¿Õê ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð X¶Ïšü-¯ç®ý, «%AhE X¾ÜJh’à X¾Â¹ˆ-Ê-åXšÇd. ƒÂ¹ ¯Ã ¦Ç¦Õ Oªý Âõ¬Á-©üÂ¹× •Êt-E-ÍÃa¹ ¯Ã X¶Ïšü-¯ç®ý ªíšÌ¯þE AJT “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ. Æ«Õt-§ŒÖuÂà «ÕJ¢ÅŒ Ÿ¿%œµ¿¢’à …¢œÄ-©Êo ‚©ð-ÍŒ¯ä œçL-«K ÅŒªÃyÅŒ ¯äÊÕ éª¢œ¿Õ £¾ÉX¶ý «Öª½-Ÿ±Ä-¯þ-©©ð ¤Ä©ï_-Ê-œÄ-EÂË ÊÊÕo “æXêª-XÏ¢-*¢-Ÿ¿E E®¾q¢-Âî-ÍŒ¢’à Íç¦ÕÅÃ.

mandirabedifm650-7.jpg

41« ªîèä „ç៿-©Õ-åXšÇd!

Æ«Õt-§ŒÖu¹ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©ðx °«-“Â˧ŒÕ X¾E-Bª½Õ ͌ժ½Õ’Ã_ …¢{Õ¢C.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ *¯Ão-JÂË X¶ÔœË¢’û ƒ«yœ¿¢ «©x ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹Õ_-Åê½Õ. ¯Ã N†¾-§ŒÕ¢©ð «Ö“ÅŒ¢ ¨ 骢œ¿Ö «ª½ˆ-«Ûšü Âé䟿Õ. ¯ÃÂ¹× ®ÏÐå®-¹¥¯þ ƪá¢C.. ¹×{Õx X¾œÄfªá. Æ©Ç¢šË ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð „Ãu§ŒÖ-«Õ¢åXj Ÿ¿%†Ïd åXšÇd-©¢˜ä ¯çª½y-®ý’à ÆE-XÏ¢-ÍäC.. «Õªî-„çjX¾Û ŠAhœË Â¹ØœÄ ‡Ÿ¿Õ-ª½-§äÕuC. Æ¢Ÿ¿Õê „ç¢{¯ä «Ö é’jÊ-ÂÃ-©->®ýd ®¾©£¾É B®¾Õ-ÂíE ŸÄŸÄX¾Û 40 ªîV© ¤Ä{Õ ÆEo ‚©ð-ÍŒÊLo Ÿ¿Öª½¢ åXšËd ¯Ã ¦Ç¦ÕÅî ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ X¾ÜJh’à N“¬Ç¢A B®¾Õ-¹ׯÃo. 41« ªîV ¯ÃÂ¹× ƒX¾p-šËÂÌ ’¹Õêªh. ¦§ŒÕ{ X¶¾Û©Õx’à «ª½¥¢ X¾œ¿Õ-Åî¢C.. ‚ «ª½¥¢-©ðÊÖ éªªá-¯þ-Âîšü „䮾Õ-ÂíE ŸÄŸÄX¾Û ‚ꪜ¿Õ ÂË©ð-OÕ-{ª½Õx ÊœËÍÃ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÂíEo ªîV-©Â¹× Êœ¿Â¹Åî ¤Ä{Õ ÂÃæ®X¾Û ª½Eo¢’û Â¹ØœÄ Íä¬Ç. ƒ©Ç ¯ç«Õt-C’à åX¢ÍŒÕ-¹ע{Ö Êœ¿-¹¹×, ª½Eo¢-’ûÂË Æª½-’¹¢{ ÍíX¾ÛpÊ ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-Íä-ŸÄEo. ƒ©Ç ‚ª½Õ ¯ç©© ¤Ä{Õ ÂíÊ-²Ä-TÊ ¯Ã „Ãu§ŒÖ«ÖEÂË ®¾éªjÊ X¶¾LÅŒ¢ Ÿ¿Âˈ¢C. ¯äÊÕ ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢-͌¹ «á¢Ÿ¿Õ ‡¢ÅŒ ¦ª½Õ-„çjÅä …¯Ão¯î.. (Æ¢˜ä 52.5 ÂË©ð©Õ) ¨ ‚ª½Õ ¯ç©©Õ “¹«Õ¢ ÅŒX¾p-¹עœÄ X¶Ïšü-¯ç®ý ªíšÌ¯þ ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢ «©x AJT ÆŸä ¦ª½Õ«ÛÂ¹× Í䪽Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à ÆE-XÏ¢-*¢C.

‡X¾p-šËÂÌ ÆŸä X¶Ïšü-¯ç®ý ªíšÌ¯þ!
View this post on Instagram

A post shared by Mandira Bedi (@mandirabedi) on

[ ¯äÊÕ Â¹*a-ÅŒ¢’à „êÃ-EÂË ‚ª½Õ ªîV©Õ „Ãu§ŒÖ-«Ö-EÂË êšÇ-ªá²Äh. ¨ “¹«Õ¢©ð ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ’¹¢{-Êoª½ ¤Ä{Õ >„þÕ©ð ’¹œ¿Õ-X¾ÛÅÃ. ŠÂîˆ ªîV 50 ENÕ-³Ä©ä „Ãu§ŒÖ-«Ö-EÂË êšÇ-ªá²Äh.
[ ¯Ã Ÿ¿%†Ïd©ð „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Æ¢˜ä ê«©¢ ¬ÁK-ªÃEo X¶Ïšü’à …¢ÍŒ-œÄ-EÂË «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. ÆC ŠAh-@ÁxÊÕ Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢ Í䮾Õh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê „Ãu§ŒÖ-«Õ¢Åî ¤Ä{Õ §çÖ’Ã Â¹ØœÄ ¯Ã X¶Ïšü-¯ç®ý ªíšÌ-¯þ©ð ‹ ¦µÇ’¹„äÕ.
[ ƒÂ¹ ¯Ã «ÕÊ®¾Õ ¦Ç’î-©ä-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ¯Ãé¢Åî ƒ†¾d-„çÕiÊ ª½Eo¢’û ‡¢ÍŒÕ-¹עšÇ. ÆC Â¹ØœÄ «ª½¥¢ X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-ÊoX¾Ûpœ¿Õ «ª½¥¢©ð ÅŒœ¿Õ®¾Öh X¾J-é’-ÅŒhœ¿¢ ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢.
[ ÍéÇ-«Õ¢C „ê½¢©ð ŠÂ¹ ªîV ÂÃJf§çÖ ÆE, «Õªí¹ ªîV „çªášü w˜ãjE¢’û ÆE.. ƒ©Ç „Ãu§ŒÖ-«ÖLo N¦µ¼->¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇª½Õ. ÂÃF ¯äÊÕ Æ©Ç Âß¿Õ. \ „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Íä®Ï¯Ã ªîW ÂÃJf§çÖ ‡Â¹q-ªý-å®j-èã®ý ¯Ã X¶Ïšü-¯ç®ý ªíšÌ-¯þ©ð ¦µÇ’¹¢ ÂÄÃ-Lq¢Ÿä!

mandirabedifm650-5.jpg
[ ¯äÊÕ ƒ¢ÅŒ X¶Ïšü’à …¢œ¿-œÄ-EÂË ¯Ã Â휿ÕÂ¹× Oªý Â¹ØœÄ ‹ Âê½-º„äÕ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ªîW „ÃœËÅî ¹L®Ï „çÕ˜ãx-¹ˆœ¿¢, X¾J-é’-ÅŒhœ¿¢.. «¢šËN Í䮾Õh¢šÇ.
[ ª½Eo¢’û, „çªášü w˜ãjE¢’û «¢šË „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ Íäæ®-{-X¾Ûpœ¿Õ ªîV-ªî-VÂÌ „ÃšË ²Än§Œá©Õ åX¢ÍŒÕ-¹ע{Ö ¤òÅÃ. Æ¢˜ä ¨ ªîV 10 ÂË©ð-OÕ-{ª½Õx ª½Eo¢’û ©äŸÄ „ÃÂË¢’û Íäæ®h êªX¾Û 11 ÂË©ð-OÕ-{ª½Õx Êœ¿Õ²Äh ©äŸÄ X¾J-é’-œ¿ÅÃ.. ƒÂ¹ ¦ª½Õ-«Û-©ã-ÅŒhœ¿¢ N†¾-§ŒÖ-E-Âíæ®h.. ŠÂ¹-ªîV 骢œ¿Õ-„çj-X¾Û©Ç ¹LXÏ 100 ÂË©ð© (ŠÂ¹-„çjX¾Û 50, «Õªî-„çjX¾Û 50) ¦ª½Õ-„ç-AhÅä.. «Õª½Õ-®¾šË ªîV 骢œ¿Õ-„çj-X¾Û©Ç ŠÂîˆ ÂË©ð åX¢ÍŒÕÅŒÖ ¤òÅÃ..
[ Oªý X¾ÛšÇd¹ 骢œ¿Õ-²Äª½Õx £¾ÉX¶ý «Öª½-Ÿ±Ä-¯þ-©©ð (21 ÂË©ð-OÕ-{ª½x Ÿ¿Öª½¢) ¤Ä©ï_¯Ão.. «Õªî-²ÄJ X¶¾Û©ü «Öª½-Ÿ±Ä¯þ (42 ÂË©ð-OÕ-{ª½x Ÿ¿Öª½¢)©ðÊÖ ¤Ä©ï_¯Ão.

Æ©Ç ªîV “¤Äª½¢-Gµ²Äh..
mandirabedifm650-1.jpg

“¦äÂú-¤¶Ä®ýd:
[ ƒÂ¹ ¯Ã œçjšü N†¾-§ŒÖ-E-Âíæ®h.. …Ÿ¿§ŒÕ¢ ©ä* “¦†ý Í䮾Õ-Âî-’Ã¯ä ¯äÊÕ Íäæ® „ç៿šË X¾E ’Õ-„ç-ÍŒašË F@Áx©ð ÂíCl’à §ŒÖXÏ©ü ®ÏœÄªý „çE-’¹ªý ¹©Õ-X¾Û-ÂíE ÅÃ’¹œ¿¢. DE-«©x ¯Ã ÍŒª½t¢ «ÕJ¢ÅŒ ‚ªî-’¹u¢’à «Öª½Õ-Ōբ-Ÿ¿E ¯Ã ¦µÇ«Ê.
[ ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¦ÇxÂú ÂÃX¶Ô©ð šÌ®¾Öp¯þ Âí¦sJ ÊÖ¯ç „ä®¾Õ-ÂíE B®¾Õ-¹עšÇ.
[ ƒÂ¹ „Ãu§ŒÖ-«Ö-EÂË «á¢Ÿ¿Õ \Ÿçj¯Ã ŠÂ¹ X¾¢œ¿Õ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ¯ÃÂ¹× Æ©-„Ã{Õ. DE-«©x „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË ÅŒTÊ ¬ÁÂËh «®¾Õh¢C. „Ãu§ŒÖ«Õ¢ ÅŒªÃyÅŒ Âî©üf ÂÃX¶Ô, …œË-ÂË¢-*Ê ÂîœË-’¹Õœ¿Õf ©äŸÄ šð®ýd.. «¢šËN B®¾Õ-¹עšÇ.
©¢Íý:
[ ÍéÇ-«Õ¢C “X¾A 骢œ¿Õ ’¹¢{-©-Âî-²ÄJ \Ÿî ŠÂ¹šË Ê«á-©Õ-ÅŒÖ¯ä …¢šÇª½Õ. ÂÃF ¯äÊÕ ‚¹-©ä-®Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ„äÕ ‚£¾Éª½¢ B®¾Õ-¹עšÇ.
[ ¯Ã ©¢Íý N†¾-§ŒÖ-E-Âíæ®h.. X¾X¾Ûp, ®¾Hb (ÆEo ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©Åî Íä®ÏÊ Â¹“K), ªîšÌ, „çá©-éÂ-AhÊ T¢•©Õ, „ç>-{-¦Õ©ü ®¾©Çœþ.. «¢šËN B®¾Õ-¹עšÇ.

mandirabedifm650-2.jpg
²ÄoÂúq:
[ ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ 5 ’¹¢{-©Â¹× ²ÄoÂúq B®¾Õ-¹עšÇ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à „çṈ-èïÊo, ²ò§ŒÖ, „çá©-éÂ-AhÊ T¢•©Õ B®¾Õ-¹עšÇ.
œËÊoªý:
[ «ÕŸµÄu£¾Ço¢ ©¢Íý©ð \ X¾ŸÄ-ªÃn-©ãjÅä B®¾Õ-¹ע-šÇ¯î ªÃ“A œËÊo-ªý-©ðÊÖ Æ„ä B®¾Õ-¹עšÇ. Æ¢˜ä X¾X¾Ûp, ®¾Hb, ªîšÌ, „çá©-éÂ-AhÊ T¢•©Õ, „ç>-{-¦Õ©ü ®¾©Çœþ.. „ç៿-©ãj-ÊN.

ÅŒÊÊÕ éª®ÏZÂúd Í䧌Õ-˜äxŸ¿Õ!
mandirabedifm650.jpg
¯äÊÕ X¾ÂÈ ¬ÇÂÃ-£¾É-JE. ¹*a-ÅŒ-„çÕiÊ X¶Ïšü-¯ç®ý ªíšÌ¯þ ¤ÄšË²Äh.. Æ©Ç-’¹E ‚£¾Éª½¢ N†¾-§ŒÕ¢©ð ¯Ã Â휿Õ-¹×E Â¹ØœÄ E§ŒÕ¢-“A-²Äh-ÊE ÆÊÕ-¹ע˜ä ¤ñª½-¤Ä˜ä. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‡E-NÕ-Ÿä@Áx «§ŒÕ-®¾ÕÊo ¯Ã Â휿ÕÂ¹× ÅŒÊ ¦Ç©ÇuEo „ÃœËÂË Ê*a-Ê-{Õx’à ‡¢èǧýÕ Íäæ® æ®yÍŒa´ÊÕ Â¹Lp¢ÍÃ. „ÃœËÂË ÅŒª½ÍŒÖ *é¯þ, ’¹Õœ¿Õx «¢šËN åXœ¿Õ-ŌբšÇ. ƒÂ¹ åXŸ¿l-§ŒÖu¹ „Ãœ¿Õ ¬ÇÂÃ-£¾É-J’à «Öª½-ÅÃœÄ? ©äŸ¿¢˜ä „ä’¹-¯þ’à «Öª½-ÅÃœÄ? ƯäC „ÃœË-³Äd-Eê «C-©ä-®¾Õh¯Ão. Oªý ®¾Öˆ©ðx ÍŒŸ¿Õ-«ÛÅŒÖ ÍÃ©Ç å£ÇMl £¾ÉuGšüq Æ©-„Ã{Õ Í䮾Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoœ¿Õ. '•¢Âú-X¶¾Ûœþ, XÏèÇb©Õ «¢šËN Æ®¾q©Õ å£ÇMl Âß¿Õ.. ¯ÃÂ¹× ÂíE-«yŸ¿Õl..Ñ ÆE ¯ÃÂ¹× Íç¦Õ-Ōբ-šÇœ¿Õ. Æ©Ç „Ãœ¿Õ ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ Æ©-„Ã{Õx åX¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-³Ä-EoÍäa N†¾§ŒÕ¢. Æ«Õt-©¢-Ÿ¿ª½Ö ÅŒ«Õ XÏ©x-©Â¹× ÆœË-T¢-Ÿ¿©Çx ÂíE-«yœ¿¢ «ÖE, •¢Âú-X¶¾ÛœþÂ¹× Ÿ¿Öª½¢’à …¢ÍŒœ¿¢ *Êo-Ōʢ ÊÕ¢Íä ¯äJpæ®h *¯Ão-ª½Õ©Ö X¾ÜJh ‚ªî-’¹u¢’à …¢œ¿-’¹-©Õ-’¹Õ-Åê½Õ. Æ©Çê’ „Ãêª-Ÿçj¯Ã ÆœË-T-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ƒ¢šðx¯ä „ÃJÂË ‚ ‚£¾É-ªÃEo Íä®Ï Æ¢Cæ®h Æ{Õ ª½Õ*ÂË ª½Õ*.. ƒ{Õ ‚ªî-’Ãu-EÂË ‚ªî-’¹u«â ¤ñ¢Ÿ¿ÍŒÕa.

ƒN OÕÂî-®¾„äÕ..
mandirabedifm650-12.jpg

[ ¦§ŒÕšË “X¾Ÿä-¬Ç-©Â¹×, «Üª½xÂ¹× „çRx-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ÍéÇ-«Õ¢C „Ãu§ŒÖ«Õ¢ «Ö¯ä-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ÂÃF ÆC ¹ª½Âúd Âß¿Õ.. Æ©Ç¢šË ®¾«Õ-§ŒÖ©ðx ¹F®¾¢ Âî¾h Ÿ¿Öª½¢ Êœ¿-«œ¿¢ ƪá¯Ã Í䧌ÖL. OÕª½Õ „çRxÊ Íî{ >„þÕ ²ù¹ª½u¢ ©ä¹-¤òÅä ƹˆœ¿ ͌֜¿-Ÿ¿-TÊ “X¾Ÿä-¬Ç-©Â¹× „ã¾Ç-Ê¢©ð „ç@Áxœ¿¢ ÂùעœÄ £¾ÉuXÔ’Ã ÊœË* „ç@ìh ‡¢ÍŒÂÈ ‚ “X¾Ÿä-¬ÇLo ֮͌ÏÊ ÅŒ%XÏh NÕ’¹Õ-©Õ-ŌբC.. „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Íä®ÏÊ X¶¾LÅŒ«â Ÿ¿Â¹×ˆ-ŌբC.
[ X¾ª½-’¹-œ¿Õ-X¾Û¯ä „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Í䧌՜¿¢ Æ®¾q©Õ «Õ¢*C Âß¿Õ. ŠÂ¹-„ä@Á “¦äÂú-¤¶Ä®ýd Íä®ÏÊ ÅŒªÃyÅŒ „Ãu§ŒÖ§ŒÕ¢ Í䧌Ö-©-ÊÕ-¹ע˜ä «Ö“ÅŒ¢ A¯Ão¹ ‹ ƪ½-’¹¢{ ¤Ä{Õ NªÃ«Õ¢ ƒ*a, ‚åXj 骢œ¿Õ Ȫ½Öb-ªÃLo B®¾Õ-ÂíE „Ãu§ŒÖ-«Ö-EÂË …X¾-“¹-NÕ¢-ÍŒ¢œË. ÅŒŸÄyªÃ ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÅŒÂ¹~º ¬ÁÂËh Æ¢Ÿ¿Õ-ŌբC.

mandirabedifm650-9.jpg
[ X¶Ïšü-¯ç®ý ªíšÌ-¯þ©ð ¦µÇ’¹¢’à ÂÃJf§çÖ „Ãu§ŒÖ-«ÖLo ªîW Í䧌ÖL. ÅŒŸÄyªÃ £¾Éªýd êª{Õ åXJT ’¹Õ¢œç ‚ªî’¹u¢ „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-œ¿Õ-ŌբC.
[ §Œâ{Öu¦ü OœË-§çÖ©Õ, ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕ OœË-§çÖ©Õ ÍŒÖ®Ï „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ Íäæ® „ê½Õ ÍéÇ-«Õ¢Ÿä! ÆN ֮͌¾Öh Í䧌՜¿¢ «ª½Â¹× ¦Ç’Ã¯ä …¢{Õ¢C.. ÂÃF Æ¢Ÿ¿Õ©ð …¢œä ÂíEo ¹J¸Ê„çÕiÊ „Ãu§ŒÖ-«Ö© «©x ¹¢œ¿-ªÃ© ¯íX¾Ûp©Õ «Íäa Æ«-ÂÃ-¬Á-«á¢C. ÂæšËd OÕª½Õ ÂíÅŒh’à \ «ª½ˆ-«Ûšü “¤Äª½¢-Gµ¢-*¯Ã «á¢Ÿ¿Õ’à „ê½tXý Í䧌՜¿¢, EX¾Û-ºÕ© ®¾©£¾É B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J.

mandirabedifm650-14.jpg
[ Gœ¿f X¾ÛšÇd¹ ¦ª½Õ«Û ÅŒT_ ¯ÃW’Ã_ «ÖªÃ-©E ÆÊÕ-¹ׯä ÅŒ©Õx©Õ ‡¢ÅŒ ÅŒyª½’à O©ãjÅä ƢŌ ÅŒyª½’à „Ãu§ŒÖ«Õ¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ‚©®¾u¢ Í䧌՜¿¢ «©x ‚P¢-*Ê X¶¾L-ÅÃ©Õ ªÃ¹-¤ò-«ÍŒÕa. ƪáÅä ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð Gœ¿f ‚ªî-’ÃuEo Eª½x¹~u¢ Í䧌Õ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ.. X¶ÔœË¢’û ‚X¾-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ.. Æ©Çê’ „Ãu§ŒÖ«Õ¢ “¤Äª½¢-Gµ¢Íä «á¢Ÿ¿Õ é’jÊ-ÂÃ-©->-®ýdE, X¶Ïšü-¯ç®ý ‡Âúq-X¾-ªýdE ¹L®Ï ®¾©£¾É B®¾Õ-Âî-«œ¿¢, „ê½Õ ®¾Ö*¢-*Ê èÇ“’¹-ÅŒh©Õ ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ «Õª½-«Ÿ¿Õl.

'C ¦ÖušË-X¶¾Û©ü Æ¢œþ X¶Ï˜ãd®ýd «Ö„þÕ ‚X¶ý ¦ÇM-«ÛœþÑ «Õ¢CªÃ ¦äœÎ ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªášü ©Ç®ý ®Ô“éšüq ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½Õ’Ã! «ÕJ, OÕª½Ö ‚„çÕ Æ¢C¢-*Ê *šÇˆLo Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-ÂíE ‚„çÕÊÕ ¤¶Ä©ð ƪá-¤ò¢œË.. OÕª½Ö Æ¢Ÿ¿-J-ÍäÅà 'X¶Ï˜ãd®ý «Ö„þÕÑ ÆE-XÏ¢-ÍŒÕ-ÂË.

’¹«Õ-E¹: 'NÕ®ý §ŒâE-«ªýq Ð 2000Ñ ÂËK-šÇEo Íä>-Âˈ¢-ÍŒÕ-ÂíE, ÅŒÊ-ŸçjÊ Æ¢Ÿ¿¢ÐÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî ‡¢Ÿ¿ªî ¦ÇM-«Ûœþ ®ÏF “XϧŒá© «ÕÊ®¾Õ ŸîÍŒÕ-¹×Êo Æ¢ŸÄ© Åê½ ©ÇªÃ Ÿ¿ÅÃh ¤ò®ýd “åXé’oFq „çªá-šü-©Ç®ý ®Ô“éšüq ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä 'X¶Ïšü-¯ç®ý «Õ¢“ÅŒÑ QJ¥-¹©ð W¯þ 4Ê “X¾ÍŒÕ-J-ÅŒ-«Õ§äÕu “X¾Åäu¹ „Ãu®¾¢ ÍŒŸ¿-«¢œË.
women icon@teamvasundhara
i-am-bit-of-an-internal-rebel-sania-on-losing-26-kilos-in-4-months

నేను బరువు తగ్గడానికి అదే బలమైన కారణం!

మాతృత్వం కారణంగా సుమారు రెండేళ్ల పాటు టెన్నిస్‌కు దూరమైంది సానియా మీర్జా. అయితే తల్లయినా ఆటమీద తనివి తీరలేదంటూ గతేడాది మళ్లీ టెన్నిస్‌ కోర్టులోకి అడుగుపెట్టింది. ఆడిన మొదటి టోర్నమెంట్‌లోనే విజేతగా నిలిచి తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌ను అద్భుతంగా ఆరంభించింది. అయితే ఈ ఘనమైన పునరాగమనం వెనుక ఎంతో కఠోర శ్రమ దాగుంది. చాలామంది మహిళల్లాగే తల్లయ్యాక బరువు పెరిగిన సానియా...ఆటమీద మమకారంతో మళ్లీ మెరుగైన ఫిట్‌నెస్‌ను సాధించేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించింది. కుమారుడి ఆలనాపాలన చూసుకుంటూనే, బరువు తగ్గేందుకు జిమ్‌లో వర్కవుట్లు, వ్యాయామాలు చేసింది. కేవలం 4 నెలల్లోనే 26 కిలోలు తగ్గి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్‌ కమిటీ నిర్వహించిన ఓ ఆన్‌లైన్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సానియా... తన బరువు, ఫిట్‌నెస్‌కు సంబంధించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
avoid-these-mistakes-while-doing-yoga-in-telugu

ఇలా యోగా చేస్తే ఇక మీ పని అంతే!

శరీరానికి వ్యాయామం, మనసుకు ప్రశాంతతను ఏకకాలంలో అందించే అద్భుతమైన ప్రక్రియ ‘యోగా’. అందుకే చాలామంది కఠినమైన వ్యాయామాలతో జిమ్‌లో కసరత్తులు చేసే బదులు.. ఇంటి పట్టునే ఉంటూ యోగాసనాలు సాధన చేయడానికే మొగ్గుచూపుతుంటారు. అయితే ఎలా చూసినా యోగా వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలే ఎక్కువ. కానీ దీనివల్ల దుష్ప్రభావాలూ ఉన్నాయన్న సంగతి మీకు తెలుసా? అదేంటి.. అని ఆశ్చర్యపోకండి.. యోగాసనాలు వేసే క్రమంలో మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లే ఇందుకు కారణమవుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా ఇవి దీర్ఘకాలిక సమస్యలుగా మారే అవకాశమున్నట్లు వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, ఇంతకీ యోగా వల్ల కలిగే సైడ్‌ఎఫెక్ట్స్‌ ఏంటి? అవి ఎలా ఎదురవుతాయి? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
these-simple-tips-to-overcome-anxiety

ఆందోళనలు వేధిస్తున్నాయా? అయితే ఇలా చేయండి!

హాయిగా ఓ పద్ధతి ప్రకారం సాగిపోతున్న మన జీవితాల్లో ఎన్నో రకాలుగా చిచ్చుపెట్టింది కరోనా మహమ్మారి. దాంతో పనులన్నీ వాయిదా వేసుకొని చాలామంది ఇంటికే పరిమితమవుతున్నారు. కొందరు వేరే దారి లేక బయటికెళ్లి తమ పనులు, ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక మన సినీతారలైతే షూటింగ్స్‌, ఇతర కార్యక్రమాలేవీ లేకపోవడంతో గత మూడున్నర నెలలుగా ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. ఇలా ఒకట్రెండు రోజులు ఇంట్లో ఉంటే పర్లేదు.. కానీ నెలల తరబడి పనీ పాటా లేకుండా ఉండాలంటే మాత్రం పిచ్చెక్కిపోవడం ఖాయం. గత కొన్ని వారాలుగా తనదీ అదే పరిస్థితి అంటోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌. అయితే ఇలాంటి ప్రతికూలతల నుంచి తనను గట్టెక్కించింది మాత్రం యోగానే అంటూ తాను యోగాసనాలు వేస్తోన్న ఓ వీడియోను ఇటీవలే ఇన్‌స్టాలో పంచుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. ఇలా మన మానసిక సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి యోగా చక్కటి పరిష్కారం అంటూ అందరిలో స్ఫూర్తి నింపిందీ చక్కనమ్మ.

Know More

women icon@teamvasundhara
effective-yoga-asanas-for-pcod-in-telugu

women icon@teamvasundhara
weight-gain-during-menstruation-in-telugu

ఆ సమయంలో బరువు పెరుగుతున్నారా??

అలసట, నీరసం, తలనొప్పి, నడుంనొప్పి, ఒత్తిడి, మూడ్ స్వింగ్స్.. ఇలా నెలసరి సమయంలో మహిళలకు ఎదురయ్యే సమస్యలెన్నో ఉంటాయి. అయితే ఈ సమయంలో బరువు పెరగడం కూడా వీటికి మినహాయింపేమీ కాదంటున్నారు నిపుణులు. నెలసరి వ్యవధిలో చాలామంది మహిళలు దాదాపు కిలో నుంచి నాలుగున్నర కిలోల వరకు బరువు పెరుగుతారట! ఇందుకు కొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయంటున్నారు వారు. అయితే ఇది అంత పెద్ద సమస్యేమీ కాకపోయినప్పటికీ.. నెలసరి సమయంలో చురుగ్గా ఉండడం వల్ల అప్పుడు ఎదురయ్యే అలసట నుంచి బయటపడడంతో పాటు బరువును కూడా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, రుతుక్రమ సమయంలో బరువు పెరగడానికి కారణాలేంటో మనం కూడా తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
malaika-arora-shares-her-immunity-boosting-drink-recipe-through-an-instagram-video

ఇదే నా ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్‌.. మీరూ ట్రై చేయండి!

కరోనా వచ్చిన దగ్గర్నుంచి అందరికీ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యంపై ఎక్కడ లేని శ్రద్ధ పెరిగిపోతోంది. ఈ మహమ్మారి బారిన పడకూడదని ప్రతి ఒక్కరూ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకునే పనిలో పడ్డారు. ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఉదయాన్నే ఏదో ఒక ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్‌ తీసుకోనిదే బయట అడుగు పెట్టట్లేదు. మన ముద్దుగుమ్మలు సైతం తాము తీసుకునే ఇమ్యూనిటీ షాట్స్‌ గురించి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ అందరిలో ఆరోగ్యం పట్ల స్పృహను మరింత రెట్టింపు చేస్తున్నారు. ఆ జాబితాలో తానూ ఉన్నానంటూ తాజాగా మన ముందుకొచ్చేసింది బాలీవుడ్‌ అందాల తార మలైకా అరోరా. వయసు పైబడుతున్నా వన్నె తరగని అందానికి, ఫిట్‌నెస్‌కు చిరునామాగా నిలుస్తోన్న ఈ ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీ.. తన ఆరోగ్య, ఫిట్‌నెస్‌ రహస్యాలను, తాను చేసే వ్యాయామాలకు సంబంధించిన వీడియోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే తాను ఉదయాన్నే తీసుకునే ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్‌ గురించి వివరిస్తూ ఇన్‌స్టాలో తాజాగా ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసిందీ యమ్మీ మమ్మీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
use-these-household-items-for-doing-workouts-at-home
women icon@teamvasundhara
bhagyashree-shares-her-fitness-journey-with-fans-through-throwback-video

ఇప్పటికీ సమయం మించిపోయింది లేదు.. మీరూ మొదలుపెట్టండి!

శారీరకంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉండడానికి ప్రస్తుతం చాలామంది ఎంచుకుంటోన్న ఆప్షన్‌ వ్యాయామం. అందుకు తాము ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఎక్సర్‌సైజ్‌ కోసం రోజూ కొంత సమయం కేటాయిస్తున్నారు చాలామంది. నటీనటులూ ఇందుకు అతీతం కాదు. సినిమాల్లో తమ పాత్రల కోసమే కాకుండా సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి, దృఢత్వానికి ఫిట్‌నెస్‌ను తమ రొటీన్‌లో భాగం చేసుకునే ముద్దుగుమ్మలు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారిలో అలనాటి అందాల తార భాగ్యశ్రీ కూడా ఒకరు. ‘మైనే ప్యార్‌ కియా’ సినిమాతో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టి తొలి చిత్రంతోనే ఉత్తమ నటిగా ఫిలింఫేర్‌ అవార్డు అందుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. పలు హిట్‌ చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. తన సినీ కెరీర్‌లో మధ్యమధ్యలో కాస్త విరామం తీసుకుంటూ తిరిగి వెండితెరపై మెరుస్తోన్న ఈ అందాల తార.. ఈ మధ్య సోషల్‌ మీడియాలోనూ బిజీగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే తన ఫిట్‌నెస్‌, కుకింగ్‌ వీడియోలను తన ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకుంటోంది. అలా తాజాగా తన ఫిట్‌నెస్‌ జర్నీకి సంబంధించిన వీడియోను పంచుకుంటూ.. దానికి జతగా ఆమె పెట్టిన క్యాప్షన్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
most-common-yoga-mistakes-and-solutions-in-telugu

యోగాలో ఈ పొరపాట్లు దొర్లకుండా..!

మానసిక ఒత్తిడి, టెన్షన్ల నుంచి తక్షణమే విముక్తి లభిస్తే బాగుండు.. అనిపిస్తోందా? అధిక పనితో అలసిపోయిన శరీరాన్ని శక్తిమంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇవన్నీ ఒకేసారి సాధ్యమైతే.. అంతకంటే ఆనందమేముంటుంది చెప్పండి.. అటు శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా సంపూర్ణ దృఢత్వాన్ని సాధించవచ్చు. ఇందుకు సహకరించే ప్రక్రియే 'యోగా'. అయితే ఈ యోగాసనాల వల్ల పూర్తి ఫలితం పొందాలంటే.. చేసే క్రమంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు దొర్లకుండా జాగ్రత్తపడాలి. కానీ కొంతమంది మాత్రం అవగాహన లోపంతో యోగా చేసేటప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా యోగా చేసిన ఫలం దక్కకుండా పోతుంది. మరి ఆ పొరపాట్లేంటో ముందే తెలుసుకుని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Know More

women icon@teamvasundhara
restorative-yoga-history-benefits-poses-in-telugu
women icon@teamvasundhara
ankita-konwar-shares-easy-exercises-that-you-can-do-at-home

సింపుల్‌గా ఇలా ఇంట్లోనే వర్కవుట్స్‌ చేసేద్దాం..!

వ్యాయామం అనగానే జిమ్‌, అందులో చేసే కఠినమైన వ్యాయామాలే మన కళ్ల ముందు కదలాడతాయి. కానీ వాటి అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే సులభమైన వర్కవుట్స్‌ చేస్తూ మన ఫిట్‌నెస్‌ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చని ఇదివరకే చాలామంది ముద్దుగుమ్మలు నిరూపించారు. అంతేనా.. వారు చేసే ఆ వర్కవుట్‌ వీడియోలను, ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటూ తమ అభిమానులకు ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు నేర్పుతుంటారు కూడా! అలాంటి ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీస్‌ జాబితాలో ఫిట్‌నెస్‌ గురూ, బాలీవుడ్‌ హీరో మిలింద్‌ సోమన్‌ భార్య అంకితా కొన్వర్‌ తప్పకుండా ఉంటుంది. తాను చేసిన వర్కవుట్స్‌కి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసే ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ఇటీవల మరో వీడియోను పోస్ట్‌ చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసే కొన్ని వర్కవుట్లను తాను చేస్తూనే.. తన ఫ్యాన్స్‌కి నేర్పుతోందీ ఫిట్టెస్ట్‌ బేబ్‌. మరి, అంకిత చేసిన ఆ వర్కవుట్లేంటో తెలుసుకొని, ఈ లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో ఇంట్లోనే ఫిట్‌గా మారిపోదాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
rujuta-diwekar-explains-2-minute-workouts-through-her-instagram-video

రెండు నిమిషాలు ఇలా చేస్తే ఫిట్‌నెస్‌ మీ సొంతం !

సాధారణంగా వర్కవుట్‌ చేయడానికి రోజూ కనీసం అరగంట సమయమైనా వెచ్చించాలి.. అప్పుడే చక్కటి ఫిట్‌నెస్‌ను మన సొంతం చేసుకోవచ్చనేది చాలామంది భావన. అయితే ఇటు ఇంటి పనులు, అటు ఆఫీస్‌ హడావిడితో మహిళలకు ఆ కాస్త సమయం కూడా దొరకదు. దాంతో వ్యాయామాలకు బ్రేక్‌ ఇచ్చేస్తుంటారు. కానీ మీ చేతిలో రెండంటే రెండే నిమిషాల సమయముంటే చాలు.. సింపుల్‌ వర్కవుట్స్‌తో చక్కటి ఫిట్‌నెస్‌ను మీ సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు ప్రముఖ సెలబ్రిటీ పోషకాహార నిపుణురాలు రుజుతా దివేకర్‌. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార నియమాలతో పాటు, వర్కవుట్లకు సంబంధించి తరచూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతూ హెల్దీ లైఫ్‌స్టైల్‌ని అందరికీ చేరువ చేసే రుజుత.. రెండు నిమిషాల్లో చేయగలిగే వ్యాయామాల గురించి ఇటీవల ఇన్‌స్టాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టారు. ఇంట్లో ఉన్నా ఆఫీస్‌లో ఉన్నా ఈ సింపుల్‌ వ్యాయామాల కోసం కేవలం రెండు నిమిషాలు కేటాయిస్తే ఫిట్‌గా మారిపోవచ్చంటున్నారీ ఫిట్టెస్ట్‌ లేడీ. మరి, ఆ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
bhumi-pednekar-inspiring-weight-loss-journey

బరువు తగ్గాలంటే అదొక్కటే దారి!

బొద్దుగా ఉండాలని ఎవరికీ ఉండదు.. అలా ఉండడం మన తప్పు కూడా కాదు.. కానీ చాలామంది లావుగా ఉన్న వారిని చూసి తమ సూటిపోటి మాటలతో వారిని బాధపెడుతుంటారు. ఇలా ఎదుటివారు అనే మాటలతో తమని తామే నిందించుకోవడం, తమ శరీరాన్ని తామే అసహ్యించుకోవడం.. వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ అలా చేస్తే ఎప్పటికీ బరువు తగ్గలేమని చెబుతోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార భూమి పడ్నేకర్‌. ఎలా ఉన్నా తమను తాము అంగీకరించుకోవడం, తమ శరీరాన్ని తాము ప్రేమించుకున్నప్పుడే ఫిట్‌గా, ఆరోగ్యంగా మారచ్చని అంటోందీ బాలీవుడ్‌ బేబ్‌. ‘దమ్‌ లగా కే హైసా’ చిత్రంలో బొద్దుగుమ్మగా బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ చిన్నది.. ఆ సినిమాలో తన పాత్ర కోసం ఏకంగా 12 కిలోలు పెరిగింది. ఆపై ఆరు నెలల్లోనే 32 కిలోలు తగ్గి మల్లెతీగలా మారిపోయింది. తాను బరువు పెరిగినా, తన శరీరాకృతి గురించి విమర్శలొచ్చినా తన శరీరాన్ని తాను ప్రేమించుకోవడం, తనను తాను అంగీకరించుకోవడం వల్లే తిరిగి బరువు తగ్గగలిగానని, ఏ వెయిట్‌ లాస్‌ జర్నీకైనా ఇవే కీలకం అంటూ ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా చెప్పుకొచ్చింది భూమి. ఈ నేపథ్యంలో బొద్దుగుమ్మగా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించి ముద్దుగుమ్మగా అభిమానుల మనసుల్లో చెరగని ముద్రవేసిన ఈ అందాల తార ఫిట్‌నెస్‌ రహస్యాలేంటో ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-cinnamon-in-telugu

అవును.. ఇది బరువు తగ్గిస్తుంది!

అధిక బరువు.. ప్రస్తుతం చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో ఇదీ ఒకటి. దీనివల్ల రక్తపోటు, టైప్-2 డయాబెటిస్, గుండె సంబంధ వ్యాధులు.. మొదలైన వాటి బారిన పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి శరీర బరువును ఎంత త్వరగా తగ్గించుకుంటే అంత మంచిది. ఇందుకోసం బయట అందుబాటులో ఉండే చికిత్సలు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు చాలామంది. అయితే ఇవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. పైగా వీటివల్ల బరువు తగ్గడం అటుంచి.. లేనిపోని దుష్ప్రభావాలు ఎదురయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి శరీర బరువును తగ్గించుకోవడానికి సహజసిద్ధమైన మార్గాలను అన్వేషించడం మంచిది. అందుకు మన వంటింట్లోని కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఉపయోగపడతాయి. వాటిలో అతి ముఖ్యమైంది 'దాల్చినచెక్క'. మరి, ఇది శరీర బరువును తగ్గించడంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో మనమూ తెలుసుకుందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
malaika-aced-an-inverted-yoga-pose-and-know-about-its-benefits
women icon@teamvasundhara
kriti-sanon-opens-up-on-weight-loss-during-the-lockdown

15 కిలోలు పెరిగా.. లాక్‌డౌన్‌లో ఇలా తగ్గా !

సాధారణంగా అధిక బరువున్న వాళ్లు తగ్గడానికి నానా ప్రయత్నాలూ చేస్తుంటారు.. అంతేతప్ప కావాలని ఎవరూ బరువు పెరగడానికి సాహసించరు. కానీ కొందరు నటీమణులు మాత్రం తమ పాత్రలకు అనుగుణంగా తమ రూపాన్ని మార్చుకోవడం, బరువు పెరగడం-తగ్గడం వంటివి చేస్తుంటారు. తద్వారా తాము నటించే సినిమాలకు, అందులోని తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేస్తుంటారు. అలాంటి అందాల తారల్లో బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మ కృతీ సనన్‌ ఒకరు. ‘ఆవ్‌ తుఝో మోగ్‌కొర్తా’ అంటూ ప్రిన్స్‌ మహేష్‌ సరసన ఆడిపాడి తెలుగు వారికి దగ్గరైన ఈ చిన్నది.. పలు బాలీవుడ్‌ సినిమాలతో సక్సెస్‌ఫుల్‌ హీరోయిన్‌గా పేరుతెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం ‘మిమి’ అనే బాలీవుడ్‌ చిత్రంలో నటిస్తోన్న కృతి.. అందులో సరొగేట్‌ మదర్‌గా కనిపించనుంది. ఆ పాత్ర కోసం ఏకంగా 15 కిలోలు పెరిగిన ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ఈ లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో పెరిగిన బరువు తగ్గించుకొని తిరిగి నాజూగ్గా మారిపోయింది. అయితే ఇదంతా తన డైటీషియన్‌ జాన్వీ కనకియా సంఘ్వీ వల్లే సాధ్యమైందని తాజాగా చెప్పుకొచ్చింది కృతి. ఈ క్రమంలోనే జాన్వితో దిగిన ఫొటోను ఇన్‌స్టా స్టోరీలో పంచుకుంటూ ఆమెకు ధన్యవాదాలు తెలిపిందీ సుందరి. మరి, తాను ఫిట్‌గా ఉండడానికి, బరువు తగ్గడానికి కృతి ఎలాంటి డైట్‌, ఫిట్‌నెస్‌ టిప్స్‌ పాటిస్తుందో తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-take-food-to-lose-weight
women icon@teamvasundhara
these-morning-habits-that-can-stop-you-from-losing-weight

ఉదయాన్నే ఇలా చేస్తున్నారా..? అయితే బరువు తగ్గడం కష్టమే !

బరువు తగ్గి నాజూగ్గా మారాలని ఎవరికి ఉండదు చెప్పండి. దానికోసమే నానా ప్రయత్నాలూ చేస్తుంటారు చాలామంది. తీసుకునే ఆహారం, చేసే వ్యాయామం విషయాల్లో పకడ్బందీగా ప్రణాళిక వేసుకుంటారు. అయితే అన్నీ ప్లాన్‌ ప్రకారమే ఫాలో అవుతున్నప్పటికీ కొందరు ఎంతకీ బరువు తగ్గరు. ఇందుకు కారణమేంటో అర్థం కాక తలలు పట్టుకుంటుంటారు. అయితే మన అధిక బరువును తగ్గించుకునే విషయంలో ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ మనకుండే కొన్ని అలవాట్లు మనకు తెలియకుండానే బరువు తగ్గే విషయంలో ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా మనం ఉదయాన్నే చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల బరువు తగ్గకపోగా, అవి మన ఆరోగ్యానికి కూడా కీడు చేస్తాయంటున్నారు వారు. ఇంతకీ బరువు తగ్గాలన్న మన ఆశయాన్ని ఆవిరి చేసే ఆ ఉదయపు అలవాట్లు, ఇతర పొరపాట్లేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
sara-ali-khan-weight-loss-journey-is-inspiring-to-us

women icon@teamvasundhara
fitness-trainer-radhika-karle-shared-water-bottle-exercise-to-reduce-shoulder-pain

ఈ ఈజీ వ్యాయామంతో ఆ నొప్పులు పరార్‌ !

బాలీవుడ్‌ తారలు ఎంత ఫిట్‌గా ఉంటారో మనం చూస్తూనే ఉంటాం.. వారి ఫిట్‌నెస్‌ సీక్రెట్స్‌ తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ ఆరాటపడుతుంటారు. అందుకు కారణం వారు క్రమం తప్పకుండా చేసే వ్యాయామాలే అని చెప్పచ్చు. ఆ ఘనతంతా వారిదే అనుకుంటే పొరపాటే.. వారితో వ్యాయామాలు చేయించే ఫిట్‌నెస్‌ గురువులకు ఇందులో అధిక భాగం దక్కుతుందనడంలో సందేహం లేదు. ఎప్పుడూ తారలతో బిజీగా ఉండే ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్లు.. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా వారు కూడా ఇంటికే పరిమితమై.. ఇంటి నుండే వ్యాయామ పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో వ్యాయామాలు చేయడానికి ప్రత్యేక పరికరాలు అవసరం లేదంటోంది సెలబ్రిటీ వ్యాయామ శిక్షకురాలు రాధిక కర్లే. ఇంట్లో ఉన్న వాటర్‌బాటిల్స్‌ని ఉపయోగించి ఎంత ఈజీగా వ్యాయామం చేయచ్చో చేసి చూపింది. అవెలా చేయాలో చూసి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
bollywood-beauties-who-practicing-yoga-even-in-lockdown

యోగాతో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకుందాం !

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యా్ప్తి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ ఎప్పటిలాగే జీవితాన్ని గడిపే పరిస్థితి రావడానికి మరికొన్ని రోజుల సమయం పడుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ క్రమంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి సరైన ఆహారంతో పాటు శారీరక వ్యాయామాలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రత్యేకించి యోగా, ఏరోబిక్స్‌, వర్కవుట్లు, ధ్యానం.. మొదలైనవి సాధన చేయడం ద్వారా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోగలుగుతాం. ఈ క్రమంలో కొంతమంది బాలీవుడ్‌ నటీమణులు సైతం స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంటూనే క్రమం తప్పకుండా యోగా సాధన చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా పంచుకొంటున్నారు. మరి ఆ విశేషాలేంటో మీరూ చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
yoga-poses-for-work-from-home-employees
women icon@teamvasundhara
celebs-shared-the-exercises-to-deal-with-back-pain

నడుము, వెన్ను నొప్పులు...ఈ వ్యాయామాలతో దూరం!

ప్రస్తుత లాక్‌డౌన్‌ పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో పనిభారం పెరిగిపోవడం, మరోవైపు ఇంటి నుంచే పనిచేయాల్సి రావడంతో ఆడవాళ్లపై ఒత్తిడి పెరిగిపోతోంది. అలాగే వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోమ్‌ చేసే ఆడవారికి ఆఫీస్‌ పనుల దృష్ట్యా ఎక్కువ సేపు కూర్చోవాల్సి రావడంతో నడుం నొప్పి, వెన్ను నొప్పి విపరీతంగా బాధిస్తుంటాయి. మరి, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని వ్యాయామాలు చక్కగా ఉపకరిస్తాయంటున్నారు పలువురు బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మలు. లాక్‌డౌన్‌ దృష్ట్యా ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే ఉంటోన్న బాలీవుడ్‌ బేబ్స్‌ ప్రీతీ జింతా, శిల్పా శెట్టి ఫిట్‌నెస్‌ విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడట్లేదు. ఈ క్రమంలోనే నడుం నొప్పి, వెన్నునొప్పిని దూరం చేసే వ్యాయామాల గురించి వివరిస్తూ, వాటిని ఎలా చేయాలో తమ ఫ్యాన్స్‌కు చేసి మరీ చూపిస్తున్నారీ ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీస్‌. మరి, ఆ వ్యాయామాలేంటో మనమూ చూద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
fitness-trainer-yasmin-karachiwala-shared-simple-workouts-to-do-at-home

మనమూ ఇంట్లోనే ఈజీగా ఈ వర్కవుట్స్‌ చేసేద్దాం..!

సినీ తారల ఫిట్‌నెస్‌ వెనుక వారు చేసే కఠిన వ్యాయామాలే కాదు.. వాటిని ప్రాక్టీస్‌ చేయించే ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్స్‌ శ్రమ కూడా ఎంతో ఉంది. అలాంటి సెలబ్రిటీ ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్స్‌లో యాస్మిన్‌ కరాచీవాలా ఒకరు. దగ్గరుండి మరీ సెలబ్రిటీలకు ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు నేర్పుతూ ఎప్పుడూ బిజీగా ఉండే ఈ ఫిట్‌నెస్‌ గురూ.. ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఇంటికే పరిమితమైంది. అయినా తన ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు బోధించడం మాత్రం మానలేదు యాస్మిన్‌. ఈ క్రమంలోనే తాను వ్యాయామాలు చేస్తూ.. ఆ వీడియోలను ఇన్‌స్టా ద్వారా పంచుకుంటుంటుంది. ఇలా మనందరిలో ఫిట్‌నెస్‌ పట్ల ప్రేరణ కలిగించేలా యాస్మిన్‌ చేసిన అలాంటి కొన్ని ఈజీ లాక్‌డౌన్‌ వర్కవుట్స్‌ గురించి తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
namrata-purohit-shared-a-video-to-do-exercise-at-home-with-napkins

న్యాప్‌కిన్లతో నమ్రత ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు!

నమ్రతా పురోహిత్‌.. ఫిట్‌నెస్‌పై మక్కువ ఉన్న వారికి ఈమె పేరు ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న వయసులోనే పిలాటిస్‌ గురూగా పేరు తెచ్చుకున్న నమ్రత.. ఎందరో బాలీవుడ్‌ తారలకు పిలాటిస్‌ వర్కవుట్‌లో ఓనమాలు నేర్పించింది.. అంతేకాదు.. తామిలా ఫిట్‌గా ఉండడానికి నమ్రత పిలాటిస్‌ పాఠాలే కారణమంటూ చాలామంది తారలు పలు సందర్భాల్లో చెప్పుకొచ్చారు కూడా! ఇక చాలామంది ముద్దుగుమ్మలకు ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు నేర్పుతూ ఆ వీడియోలు, ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తుంటుందీ ఫిట్టెస్ట్‌ లేడీ. ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఇంటికే పరిమితమైన ఈ ఫిట్‌నెస్‌ బేబ్‌.. తన ఫ్యాన్స్‌కు ఇంటి నుంచే ఫిట్‌నెస్‌ పాఠాలు నేర్పుతోంది. వివిధ రకాల వ్యాయామాలు చేస్తూ వాటికి సంబంధించిన వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తుంది నమ్రత. ఈ క్రమంలోనే మన ఇళ్లలో ఎలాంటి వ్యాయామ పరికరాలు లేకపోయినా.. న్యాప్‌కిన్స్‌ని ఉపయోగించి ఈజీగా వర్కవుట్‌ చేసేయచ్చంటూ తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసిందీ ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌. మరి, ఆ వీడియో వివరాలేంటో మనం కూడా తెలుసుకుని ఇంట్లోనే ఈజీగా వ్యాయామం చేసేద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-control-overeating-and-be-fit-in-this-lock-down-time

అతిగా తినాలనిపిస్తోందా... అయితే ఇలా చేయండి!

సిరి.. హైదరాబాద్‌లోని ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. ఉదయం హాస్టల్‌లోనే టిఫిన్‌ చేసి, లంచ్‌ బాక్స్‌ కట్టుకొని వెళ్లడం, తిరిగి రాత్రి హాస్టల్‌కి చేరుకొని డిన్నర్‌ చేసి పడుకోవడం.. ఇదీ ఆమె దినచర్య. కానీ ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా సొంతూరికి వచ్చిన సిరి ఇంటి నుంచే ఆఫీసు పని చేస్తోంది. ఎప్పుడో రెండు నెలలకోసారి వచ్చి.. రెండు రోజులుండి వెళ్లిపోయే తన కూతురు.. ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు ఇంట్లోనే ఉండడంతో తల్లి రకరకాల వంటకాలు చేసి పెడుతోంది. దీంతో ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు అటు పనిచేస్తూనే.. ఇటు ఏదో ఒకటి తింటూనే ఉంది. దీంతో ఒక్కసారిగా బరువు పెరిగింది సిరి..

Know More