సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

¤Äx®ÏdÂú «®¾Õh-«Û-©ÊÕ …X¾-§çÖ-T-ŸÄl-NÕ©Ç..!