సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

ƒ¢šðx ÍçÅŒhÊÕ ÅŒT_-ŸÄl-NÕ©Ç..