సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

G§ŒÕu¢ X¾Ûª½Õ-’¹Õ©Õ X¾{d-¹עœÄ..?