సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

¨ «âœ¿Õ 'šÌÑ©Õ ‡¢Åî „äÕ©Õ..!