సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

¨ ¤ñª½-¤Ä-{xÂ¹× ÍçÂú åX{d¢œË.. ’¹Õ¢œçÊÕ ‚ªî-’¹u¢’à …¢ÍŒÕ-ÂË..!