సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

E«ÕtÅî “X¾§çÖ-•-¯Ã-©ã¯îo..!