సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

X¾@ÁÙx «áÅÃu©Çx „çÕª½-„Ã-©¢˜ä...!