సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

¯çjšü-†Ï-X¶¾Ûd©©ð Íä®Ï¯Ã ‚ªî-’¹u¢’à …¢œÄ-©¢˜ä..!