సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

†¾“œ¿Õ-͌թðx ŸÄ’¹ÕÊo ‚ªî’¹u¢!