సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

Hšü-ª½Ö-šü-©ðE ‚ªî’¹u ª½£¾Ç-²Äu-L„ä!