సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

OšËÅî Âí«ÛyÊÕ Â¹J-T¢-Íä-ŸÄl-NÕ©Ç!