సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ-§ŒÖ©ðx „Ãu§ŒÖ«Õ¢ «Ÿ¿Õl..!