సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

¯çªá©ü ¤ÄL†ý „䮾Õ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ..?