సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

®¾ÕA-„çÕ-ÅŒhE ²ò§ŒÕ-’Ã-EÂË..