సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

„çášË-«Õ-©Åî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯ÃoªÃ??