సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

¦ÇœÎ “æ®p©Õ „Ãœ¿Õ-ÅŒÕ-¯ÃoªÃ?