సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

®¾£¾Ç• šðʪý ƒ¢šðx¯ä Í䮾Õ-¹עŸÄ¢..!