సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

¤ÄŸÄ©Õ, ÍäÅŒÕ©Õ «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’Ã.. ƒ©Ç!