సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

¦ÇŸ¿¢ ÊÖ¯çÅî E’Ã-J¢X¾Û..!