సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

 

ƒN ¤ÄšËæ®h ƒÂ¹ >œ¿Õf ®¾«Õ®¾u …¢œ¿Ÿ¿Õ!