సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

కాకరకాయల్ని ముక్కల్లా తరిగాక ఇరవైనిమిషాలపాటు ఉప్పునీటిలోనే వేసి ఉంచితే వాటిలోని చేదు పోతుంది